0

lựa chọn giới tính khi sinh ở việt nam – nhìn nhận vấn đề trong 20 năm tới dưới góc độ xã hội học

15 2,989 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 23:00

Đề bài : Hãy chọn một vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học gia đình để phân tích tập trung 3 điểm: - Tính bức xúc của vấn đề ( 2 điểm) - Giải thích trên cơ sở lý thuyết, dữ liệu, kết quả, nguyên nhân của vấn đề (3 đ) - Phân tích, biện luận có tính thuyết phục về xu hướng của vấn đề trong tương lai Bài Làm : “Lựa chọn giới tính khi sinh ở Việt Nam – Nhìn nhận vấn đề trong 20 năm tới dưới góc độ xã hội học”. Đặt vấn đề: Quy mô, chất lượng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quốc gia trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế cũng như văn hóa xã hội. Ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu hàng đầu của nhiều nước, đặc biệt là những nước đang phát triển và chịu nhiều tác động của việc tăng nhanh dân số như nước ta hiện nay. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra cho nhiều nước trên thế giới và Việt Nam là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bất bình đẳng giới…Đó là những hệ quả của việc sử dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến để xác định, lựa chọn giới tính thai nhi trước khi sinh của các cặp vợ chồng hiện nay. Ở Việt Nam hiện nay dưới sự cố gắng, nổ lực của Đảng và nhà nước, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, đặc biệt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên liên tục giảm, từ 2,1% (giai đoạn 1979 – 1989) xuống 1,21% năm 2010. Đây là cố gắng lớn của cả nước nói chung, của ngành dân số nói riêng. Tuy nhiên, mức sinh ở nước ta vẫn giảm chưa vững chắc. Một trong những nguyên nhân của việc tăng nhanh dân số là do tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn ăn sâu, bám rể trong suy nghĩ nhiều người Việt Nam. Điều đó khiến cho nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn sự can thiệp của các phương tiện kĩ thuật để biết giới tính của thai nhi trước khi sinh. [11] Lựa chọn giới tính thai nhi đang là vấn đề được các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực dân số đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn giới tính thai nhi đã dẫn đến một loạt vấn đề dân số nổi lên đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hiện tượng nạo phá thai gia tăng và sự bất bình đẳng giới nghiêm trọng đang xảy ra ở nước ta hiện nay. Đây là bài toán đau đầu đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách, 1 các ban, ngành và toàn xã hội trong việc chung tay, góp sức nhằm giảm thiểu tình trạng trên. Các nghiên cứu thực tế cho thấy, xuất phát điểm đầu tiên của việc lựa chọn giới tính thai nhi là việc biết trước giới tính của thai nhi. Kết quả điều tra biến động dân số 2007 cho thấy tỷ lệ phụ nữ biết giới tính của thai nhi trước khi sinh chiếm 63,5%. Tỷ lệ này biến đổi qua các năm, năm 2003-2004 tỷ lệ phụ nữ biết giới tính của con mình trước khi sinh là 61%, đến năm 2005-2006 tỷ lệ này tăng lên đến 66%. Trong số những người biết trước giới tính thai nhi có 98% biết qua phương pháp siêu âm, tỷ lệ số người biết giới tính của con trong thời gian sau 16 tuần mang thai là 80%. Tỷ lệ các ca phá thai lựa chọn giới tính chiếm khoảng 8% là phụ nữ chưa có con trai. Báo cáo này cũng nhận định rằng nếu thừa nhận tỷ lệ phụ nữ chưa có con trai biết giới tính thai nhi trước sinh là 63,5% thì tỷ lệ phá thai lựa chọn sẽ vào khoảng 13%. (Thạc sĩ Vũ Thị Cúc. Viện gia đình và Giới Việt Nam. Dẫn theo UNFPA- Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại VN, 2009). Việc biết trước giới tính thai nhi cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, nghề nghiệp, nhóm tuổi, khu vực sinh sống Tỷ lệ phụ nữ thuộc nhóm tuổi từ 25 đến 39 biết giới tính thai nhi cao nhất chiếm khoảng 66%. Các bà mẹ trẻ có xu hướng ít quan tâm đến giới tính thai nhi hơn so với các bà mẹ ở nhóm tuổi trên 25 - 35 tuổi. Tỷ lệ phụ nữ có trình độ học vấn cao biết trước giới tính thai nhi cao hơn so vớ nhóm phụ nữ trình độ học vấn thấp (chỉ có gần 28% phụ nữ mù chữ biết trước giới tính của thai nhi). Nhóm phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa nơi kỹ thuật xác định giới tính trước sinh còn hạn chế phần lớn đều không biết về giới tính thai nhi (17,5% phụ nữ sinh con do bà đỡ hoặc người nhà, 23,5% phụ nữ không sinh con tại các cơ sở y tế không biết về giới tính thai nhi trước sinh). [12]. Hệ quả đầu tiên của việc lựa chọn giới tính khi sinh mà chúng ta phải nói đến là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh : Mất cân bằng giới tính khi sinh là số trẻ trai sinh ra còn sống cao hơn hoặc thấp hơn ngưỡng bình thường so với 100 trẻ gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra khi tỷ số giới tính nam khi sinh lớn hơn 108 hoặc nhỏ hơn 103 so với 100 trẻ nữ. Tỷ lệ nam và nữ là nhân tố quan trọng của dân số bởi nam và nữ khác nhau ở cả góc độ tự nhiên lẫn góc độ xã hội. Những điểm khác biệt này giúp chúng ta phân công 2 lao động hợp lý cũng như xây dựng mối quan hệ bình đẳng về giới. Theo quy luật tự nhiên, khi sinh ra thì tỷ lệ nam và tỷ lệ nữ khá cân bằng. Để đánh giá mức độ cân bằng giữa nam và nữ, người ta dùng chỉ tiêu “Tỷ số giới tính”, tức là số nam tương ứng với 100 nữ. Bình thường, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 104 - 107 nam/100 nữ. Do tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai cao hơn trẻ em gái nên đến tuổi trưởng thành, tỷ lệ nam, nữ sẽ trở nên cân bằng. (Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam-các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt. UNFPA.2010) Trên thế giới, đặc biệt ở một số nước châu Á theo báo cáo thống kê của tổ chức UNFPA-Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại VN, mất cân bằng giới tính khi sinh đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Dưới đây là bảng tỉ số giới tính khi sinh ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 2004-2009. Quốc gia Tỉ số giới tính khi sinh Thời kì Albania 111,5 2008 Armenica 115,8 2008 Ajecbaijan 117,2 2007 Trung Quốc 120,6 2008 Georgia 111,9 2006 Ấn độ 110,6 2006-2008 Pakistan 108,9 2003-2007 Hàn Quốc 106,4 2008 Nguồn: Văn phòng thống kê UNFPA.2010 Có thể thấy, phần lớn các quốc gia có mức dao động từ 104-106 trẻ nam/100 trẻ nữ. Cao nhất là Trung Quốc và thấp nhất là Hàn Quốc. Theo các nhà nghiên cứu của UNFPA, nguyên nhân chính là do có sự lựa chọn giới tính khi sinh của các cặp vợ chồng. Đặc biệt, trong báo cáo về “Tỉ số giới tính khi sinh ở VN- các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt” nhấn mạnh, ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mất cân bằng giới tính như Trung Quốc, Hàn Quốc đã phải “nhập khẩu” cô dâu. 3 Và phần lớn số phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài đã trở thành cô dâu ở các nước nói trên. Ở Việt Nam, những năm gần đây tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS-SRB) lại tiếp tục tăng. Năm 2000, TSGTKS của Việt Nam ở mức 106 nam/100 nữ. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009 cho thấy, TSGTKS đã tăng đến ngưỡng là 110,5 nam/100 nữ. Như vậy hiện tượng mất cân bằng giới tính ở nước ta hiện nay đã đến mức đáng báo động. Nếu sự gia tăng này không được can thiệp thì SRB của Việt Nam sẽ vượt qua mức 115/100 trong vòng 3 năm tới. (Báo cáo tình hình TSGTKS VN UNFPA, 2007-2010). Dựa trên phân tích những số liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nghiên cứu của UNFPA (Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại VN) đã cho thấy ảnh hưởng dân số học của TSGTKS trong tương lai những kịch bản khác nhau có thể xảy ra. Với kịch bản thứ nhất “Không can thiệp”, TSGTKS toàn quốc sẽ lên đến 115 vào năm 2015 và chắc chắn không dừng lại ở đó. Theo kịch bản này, tỷ số giới tính với nhóm dân số ở độ tuổi trưởng thành (15 – 49 tuổi) sẽ ở mức 113/100 vào năm 2049, dẫn tới sẽ dư thừa 12% nam giới trong giai đoạn 2009 – 2049. Kịch bản thứ hai giả định có các chương trình, chính sách can thiệp mạnh mẽ để giải quyết sự mất cân bằng TSGTKS, thì TSGTKS sẽ tăng chậm hơn và ở mức 115 vào năm 2020 sau đó quay dần lại mức cân bằng sinh học là 105 vào năm 2030. Mặc dù SRB của Việt Nam hiện nay thấp hơn so với Trung Quốc và một số bang của Ấn Độ như Punjab, Gujarat hay Haryana song chứng tỏ sự tồn tại không thể phủ nhận của việc lựa chọn giới tính thai nhi của các bậc cha mẹ”. (Dẫn theo Adrian C. Hayes, Nguyễn Đình Cử, Vũ Mạnh Lợi. UNFPA. 2009). Hệ quả thứ 2 của việc lựa chọn giới tính khi sinh là tình trạng nạo phá thai đang ngày càng gia tăng. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của người phụ nữ (có thể kéo dài đến suốt cuộc đời), do cảm thấy tội lỗi với đứa con bị bỏ. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản, BV Phụ sản Trung ương khẳng định: Trong năm 2012 số phụ nữ đến bệnh viện này đề nghị phá thai gái đang ở mức 'đáng báo động' với 3 nhóm người đến xin phá thai với lý do lựa chọn giới tính: Thứ nhất là nhóm phụ nữ có trình độ, Thứ hai là 4 nhóm "thật thà”(chỉ rõ lí do phá) và trường hợp thứ ba là nhóm người lần đầu đã không được bác sĩ nhận phá thai vì tiết lộ mục đích thật, vài tuần sau quay lại viện các lý do khác. Trong số các nguyên nhân dẫn tới nạo phá thai (do sức khỏe bà mẹ, do dư luận xã hội…) thì nguyên nhân nạo phá thai do biết trước giới tính chỉ chiếm khoảng 13 % nhưng đang ngày càng tăng.[13] Theo Dominique Haughton and Jonathan Haughton, trong một nghiên cứu định lượng về sở thích có con trai ở Việt Nam, đã nhận xét: nhiều bậc cha mẹ thích có ít nhất một con trai. Điều quan trọng nhất là một số gia đình muốn lợi dụng các kĩ thuật hiện đại để lựa chọn giới tính của con họ khi sinh ra. Chính việc này đã làm gia tăng sự chệnh lệch lớn giữa tỉ số giới tính của nam và nữ, và trong vòng một thế hệ thì Việt Nam phải giải quyết vấn đề mất cân bằng GT trong nền kinh tế. ( Xã hội học gia đình. Lê Băng Tâm. Hà Nội.2012.Tr 110) Hệ quả thứ 3 là tình trạng bất bình đẳng giới ngày càng cao. Nguyên nhân các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp kĩ thuật như siêu âm, chọc ối… để biết giới tính xuất phát từ những định kiến, quan niệm truyền thống từ lâu đã có sẵn về nam, nữ. Tuy nhiên, việc làm này lại làm cho sự bất bình đẳng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nam giới đang ngày càng được coi trọng hơn nữ giới. Qua một cuộc khảo sát về quan niệm sinh con trai, con gái trên gần 2.900 nam giới, có đến 46% cho biết mong muốn của họ là có ít nhất một cậu ấm; trong khi thích con gái chỉ là 3,5%. (Khảo sát về quan niệm con trai, con gái. Báo mới.vn.Truy cập ngày 28/12/2012). Mặc dù trong những năm gần đây, Nhà Nước ta đang có những chính sách, biện pháp để nhằm nâng cao vai trò và địa vị của người phụ nữ như các giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc- cúp Bông hồng vàng, phụ nữ tham gia chính trị…nhưng dường như việc lựa chọn giới tính của các bậc làm cha làm mẹ đã vô hình chung nối dãn khoảng cách bất bình đẳng nam-nữ ngày càng ra xa hơn. Có thể thấy, những vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia và báo chí. Trong lĩnh vực xã hội học, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về hệ quả mất cân bằng giới tính khi sinh và bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Nghiên cứu của Nguyễn Đức Vinh : “ Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay: mức độ và các yếu tố tác động” đăng trên tạp chí xã hội học số 3/2009 đã nêu lên 5 một số các yếu tố tác động và mức độ ảnh hưởng (hậu quả) của việc mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh ở một số địa phương và đề xuất các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính" của TS. Đoàn Minh Lộc, Nguyên Phó viện trưởng Viện CL&CSYT cũng chỉ ra lí do dẫn đến thực trạng này là việc lựa chọn giới tính của các cặp vợ chồng…(Thư viện Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) Đề tài: “ Bất bình đẳng giới đối với phụ nữ trong gia đình ở xã Tân Lập-sông Lô-Vĩnh Phúc. Luận văn ngành công tác xã hội. Đại học sư phạm Hà Nội”. Đề tài “Vấn đề giới trong lănh đạo và ra quyết định ở ViệtNam: hiện trạng và giải pháp”. Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị cán bộ khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 8, tr. 534 -541 của Nguyễn Thị Tuyết…(vv) Như vậy, có thể thấy, lựa chọn giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề quan trọng và cần được nghiên cứu, đặc biệt là những nhà xã hội học, khi mà những hệ lụy của nó đang ngày càng trở nên tiêu cực. Mất cân bằng Giới tính có thể gây ra nhiều vấn đề xã hội không mong đợi. Cụ thể, theo các nhà nghiên cứu, tỉ lệ li hôn, trầm cảm, bạo lực, buôn bán phụ nữ, tội phạm tình dục sẻ gia tăng khi có nhiều nam giới không thể kết hôn do thiếu phụ nữ. Có nhiều người nói vui rằng, trong vòng 20 năm nữa nhiều đàn ông Việt Nam sẻ không lấy được vợ và phải sang Châu Phi để tìm kiếm bạn đời cho mình; Bất bình đẳng giới sẽ ngày càng gia tăng kéo theo đó, tỉ lệ tội phạm liên quan đến tình dục sẽ ngày càng cao hơn và trong một chừng mực nào đó, người con gái dễ trở thành món hàng bị buôn bán. Tỉ lệ kết hôn của phụ nữ sẽ sớm hơn, sự tranh giành giữa những người đàn ông để có được người phụ nữ và tỉ lệ phụ nữ tái hôn sẽ cao hơn Vì những lý do đó, tôi đã lựa chọn vấn đề này để tìm hiểu, từ đó, đưa ra quan điểm riêng của mình về xu hướng phát triển của vấn đề trong hơn 20 năm nữa. Giải thích vấn đề: Có thể thấy, việc lựa chọn giới tính trước khi sinh của các cặp vợ chồng xuất phát từ những nhu cầu, quan niệm và hành động duy lý của họ. Dưới góc độ xã hội học, trong bài viết này, tôi lựa chọn lý thuyết trao đổi xã hội - hành vi lựa chọn hợp lý của Homans để giải thích vấn đề. 6 Theo G.Homans, nhà xã hội học người Mỹ thì các cá nhân hành động tuân theo nguyên tắc trao đổi các giá trị vật chất và tinh thần như sự ủng hộ, tán thưởng hay danh dự…Homans đưa ra 4 nguyên tắc tương tác giữa các cá nhân như sau: - Định đề phần thưởng: Nếu 1 dạng hành vi được thưởng hay có lợi thì hành vi đó có xu hướng lặp lại. - Định đề kích thích: Hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân sẽ có xu hướng lặp lại hành vi đó trong hoàn cảnh tương tự - Định đề duy lý: Cá nhân sẽ lựa chọn hành động nào mà giá trị của kết quả hành động đó và khả năng đạt được là lớn nhất. - Định đề giá trị: Kết quả của hành động càng có giá trị cao với chủ thể bao nhiêu thì chủ thể càng có xu hướng thực hiện hành động đó bấy nhiêu. Tiêu điểm của thuyết lựa chọn hợp lý là các chủ thể (Actor). Các chủ thể (Actor) được xem là có mục đích hay mục tieu về cái mà hành động của họ hướng tới. Các chủ thể ( Actor) cũng được xem là có các sở thích ( như các giá trị, các tiện ích). Thuyết lựa chọn hợp lý không quan tâm đến tính chất các sở thích này cũng như các nguồn của chúng. Cái quan trọng là hành động được thực hiện để đạt được các đối tượng phù hợp với hệ thống sở thích của chủ thể ( Actor). Về nguyên tắc, lý thuyết này cho rằng mỗi cá nhân đều xuất phát từ động cơ duy lý là lựa chọn hành động nào đem lại lợi ích lớn nhất, có sự hiểu biết đầy đủ nhất với nguy cơ chi phí và thiệt hại nhỏ nhất. Đối với vấn đề này, tôi lựa chọn định đề phần thưởng và định đề kích thích – hai trong bốn định đề quan trọng của lý thuyết trao đổi xã hội – hành vi lựa chọn hợp lý để giải thích nguyên nhân của sự lựa chọn giới tính thai nhi trước khi sinh của các cặp vợ chồng hiện nay. Định đề phần thưởng cho rằng, trong quá trình hành động, con người có xu hướng thực hiện những hành động mà anh ta nhận thức đầy đủ về nó nhất và đạt lợi ích cao nhất và chi phí bỏ ra thấp nhất. Nếu xét theo quan niệm truyền thống, thì nguyên nhân đầu tiên khiến các cặp vợ chồng quyết định các hình thức lựa chọn giới tính như siêu âm, chọc ối… phải kể đến là do tư tưởng “trọng nam khinh nữ”( nguyên nhân chủ quan) 7 Từ xa xưa quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường đã hằn sâu vào tâm thức của những người dân nên việc có những gia đình có tới bảy, tám con là gái vẫn phải quyết tâm sinh bằng được con trai. Mong ước sinh được con trai để có người "chống gậy", phòng "mất giống" là một trong những nguyên nhân gây tăng sinh song có một nguyên nhân sâu xa nữa dù người trong cuộc không nói nhưng ai cũng hiểu: Một gia đình có con trai thì sẽ được coi trọng hơn. Chính vì thế nên dù đã có đủ số con song nhiều gia đình vẫn cố sinh bằng được con trai. Tác giả Mara Hvistendahl đã có bài viết trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ. Có khá nhiều lý do bố mẹ muốn có con trai: Con trai ở nhà và chăm sóc bố mẹ khi về già, hoặc họ thực hiện những nghi thức tang lễ và thờ cúng tổ tiên ở một số nền văn hoá. Hoặc con gái là một gánh nặng và hồi môn tốn kém . Nghiên cứu về “giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Việt Nam” của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tại hai tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao đại diện cho hai vùng, miền là Hưng Yên và Cần Thơ cho thấy: 82,7% ý kiến được hỏi cho rằng, con trai rất quan trọng để nối dõi tông đường; 58,6% cho rằng, phải có con trai để chăm sóc cha mẹ khi về già, ốm đau, và 49,1% cho rằng sinh được con trai chứng tỏ người chồng là người đàn ông đích thực Nghiên cứu cũng chỉ ra suy nghĩ của người dân về giá trị của con gái: Cặp vợ chồng nào chỉ có con gái là những người bất hạnh (11,1%) và “có con gái là gánh nặng kinh tế” (12,9%) Đặc biệt, nhiều người cho rằng, hậu quả của việc không đẻ được con trai đã khiến người chồng có lý do bỏ vợ, ly dị vợ Cũng chính vì điều này nên rất ít phụ nữ mong muốn mình sẽ sinh con gái (khoảng11%), còn số phụ nữ mong muốn sinh con trai cao gấp ba lần số phụ nữ mong muốn sinh con gái 31% ( Báo cáo tình hình Tỉ số giới tính khi sinh của một số nước Châu Á và VN. UNFPA.2010) Để có được con trai nhiều cặp vợ chồng đã chọn các biện pháp đông tây y kết hợp song biện pháp được chọn lựa nhiều nhất que thử trứng rụng và siêu âm xác định giới tính thai nhi khi thai mới được 12 tuần tuổi. Đặc điểm văn hóa với nhiều phong tục tập quán thấm đậm tư tưởng Nho giáo ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam làm cho suy nghĩ: “trọng nam khinh nữ”, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, “con trai mới là con của mình, còn con gái là con người ta”, mong có con trai để “nối dõi tông đường”, để “đảm trách công việc thờ cúng tổ tiên ông bà”, vẫn còn tiềm ẩn trong 8 nhận thức của một số gia đình mặc dầu những năm gần đây, cái nhìn về “con gái” trong xã hội đã cởi mở hơn. Như vậy, khi các cặp vợ chồng sử dụng sự can thiệp của các phương tiện kĩ thuật để xác định giới tính, từ đó quyết định “bỏ” hay “giữ” cái thai thì họ đã nhận thức được cái được, cái mất của mình và dĩ nhiên cái được bao giờ cũng nhiều hơn cái mất. Nếu sinh con trai họ sẻ có người nối dõi, có chỗ dựa vững chắc sau này, đặc biệt là giúp đỡ nhiều trong công việc hơn là con gái. Bản chất “chân yếu tay mềm”, “liễu yếu đào tơ” của con gái theo họ không thể làm được những công việc nặng nhọc, đặc thù như con trai. Tại một số tỉnh miền núi và miền biển, vẫn còn nhiều gia đình mong sinh con trai để đảm đang những công việc nặng nhọc của gia đình mà con gái không làm được như đi biển, chài lưới, khuân vác … Lợi ích từ việc sinh con trai đối với các cặp vợ chồng dường như nhiều hơn việc sinh con gái. Hơn thế nữa, chi phí cho việc siêu âm hoặc các biện pháp khác để biết được giới tính thai nhi thấp, hầu hết các cặp vợ chồng dù ở hoàn cảnh nào cũng có thể đủ tiền để làm được việc này… Chi phí rẻ, đáp ứng nhu cầu, lại nhận được sự trợ giúp đắc lực bởi chính một số người làm công tác y tế, đặc biệt là những bác sĩ sản khoa ở khắp các bệnh viện và phòng khám công lẫn tư đã tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi cho việc lựa chọn giới tính thai nhi của các bậc làm cha làm mẹ. Hiện nay, ở nước ta mặc dù Luật bình đẳng giới đã được thông qua, và một số quy định nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi sinh nhưng lại chưa phát huy được hết tác dụng của mình. Định đề kích thích cho rằng: Nếu một nhóm kích thích nào trước đây đã từng khiến cho một hành động nào đấy được khen thưởng thì một nhóm kích thích mới càng có khả năng lặp lại hành động của nhóm kích thích ban đầu. Xét theo áp lực từ dư luận xã hội, ở đây muốn nói tới áp lực từ phía dòng họ, gia đình là nguyên nhân khách quan đã khiến cho nhiều cặp vợ chồng phải xem xét kĩ lưỡng giới tính của thai nhi trước khi sinh. Có thể thấy, áp lực từ phía dòng họ, gia đình người chồng đối với người phụ nữ mới về làm dâu khiến họ cảm thấy trách nhiệm của mình là rất lớn. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, nông thôn, mặc dù đã có 6,7 đứa con nhưng chưa được con trai thì người phụ nữ cũng phải sinh tiếp khi nào có con trai thì thôi. 9 Hơn thế nữa, xã hội truyền thống Việt Nam từ bao đời nay, nếu con đầu là con trai, niềm vui của cha mẹ được nhân lên gấp bội do tầm quan trọng của con trai trong gia đình. Đối với người chồng, hôn nhân đánh dấu sự gia nhập địa vị người lớn nhưng chưa hoàn toàn trọn vẹn; chỉ khi sinh con trai, anh ta mới hoàn thành nhiệm vụ, địa vị mới trọn vẹn. Đối với người vợ, khi sinh con trai, họ đã tiến một bước dài, từ địa vị “người ngoài”, hòa nhập hoàn toàn với gia đình, được an toàn trong gia đình chồng vì đã tạo ra được phương tiện tiếp nối gia đình. Nếu không có con trai, họ phải một mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, số phận của họ trở nên bấp bênh, bất kể họ có thực hiện tốt các vai trò khác trong gia đình chồng như thế nào. (Mai Huy Bích. Xã hội học gia đình. Sđd Tr 88) Nhiều người còn bị bố mẹ chồng “chì chiết” và địa vị của họ trong gia đình sẻ không được nâng cao nếu như chưa sinh được quý tử. Ngược lại, những người sinh mà sinh được con trai thì được họ hàng coi trọng, bố mẹ chồng khen ngợi và địa vị đựơc củng cố. Điều này dẫn tới tâm lý chung của những người phụ nữ là phải sinh con trai để cảm thấy được “nở mày nở mặt” với thiên hạ, dòng tộc. Họ ý thức được những người đi trước đã được “khen thưởng” như thế nào khi sinh được con trai, do đó, khi quyết định mang thai, họ cũng cố gắng để lặp lại hành vi trước đó. Và họ cũng truyền tai nhau về những biện pháp với chi phí rẻ nhất để có thể xác định được giới tính của thai nhi. Bên cạnh áp lực từ phía gia đình, giống như ở các quốc gia khác trong khu vực, tư nhân hóa và thương mại hóa hệ thống chăm sóc y tế đã dẫn đến việc sử dụng quá mức các thiết bị công nghệ để sàng lọc giới tính. Việc này, kết hợp với thực tế rằng việc phá ba tháng giữa là hợp pháp, đã tạo ra áp lực cho phụ nữ phải đạt được đầu ra “đúng” cho việc mang thai của mình là có con trai. (Báo cáo tỉ lệ giới tính khi sinh ở các nước châu Á và VN. UNFPA.2010). Sự sẵn có của dịch vụ cộng với những áp lực từ gia đình, xã hội đã khiến các cặp vợ chồng phải sinh được con trai, và họ cũng đã tính toán một cách duy lý những phần thưởng mà họ có thể đạt được giống như những người đi trước đã từng làm. Như vậy, có hai nguyên nhân dẫn tới việc lựa chọn giới tính khi sinh của các cặp vợ chồng hiện nay là do tư tưởng trọng nam khinh nữ (nguyên nhân chủ quan) và do áp lực từ phía gia đình, dòng họ, dư luận (nguyên nhân khách quan). Mỗi nguyên 10 [...]... 201 2 Tập bài giảng xã hội học gia đình Đại học khoa học xã hội nhân văn HN 4 Adrian C Hayes, Nguyễn Đình Cử, Vũ Mạnh Lợi UNFPA 200 9 5 Nguyễn Thị Tuyết 201 0 Vấn đề giới trong lănh đạo và ra quyết định ở ViệtNam: hiện trạng và giải phỏp” Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị cán bộ khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 8, tr 534 -541 6 Nguyễn Đức Vinh : “ Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay: mức độ. .. tác động” đăng trên tạp chí xã hội học số 3 /200 9 7 Đoàn Minh Lộc, Nguyên Phó viện trưởng Viện CL&CSYT "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh ở một số địa phương và đề xuất các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính" 8 Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam- các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt UNFPA .201 0 9 Báo cáo tổng kết về nghiên cứu tỉ số giới tính khi. .. đến lúc đó ,Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn hơn các nước bây giờ gấp nhiều lần Chính vì lẽ đó mà cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa của Nhà Nước để ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính của các cặp vợ chồng và tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam có thể trở lại trạng thái cân bằng Xu hướng phát triển của vấn đề Để nói về xu hướng phát triển của vấn đề này trong tương lai, tôi lựa chọn cách... đình Tr 145) Như vậy, trong vòng 20 năm tới, liệu rằng xu hướng lựa chọn giới tính thai nhi trước khi sinh của các cặp vợ chồng sẻ theo chiều hướng nào, có gì khác so với bây giờ? Quan niệm về con trai, con gái của họ sẻ thay đổi theo sự phát triển của xã hội hay không? Đàn ông Việt Nam liệu có ế vợ như nhiều người dự đoán?… Có thể thấy rằng, hiện nay việc lựa chọn giới tính khi sinh đang ngày càng tăng,... cường bình đẳng giới Nhà nước ta đã ban hành nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng này Ví dụ, Năm 200 3, Pháp lệnh Dân số đã qui định rõ tại khoản 2, Điều 7 "Nghiêm cấm các 12 hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức (tư vấn, chẩn đoán giới tính của thai nhi, phá thai )" Tiếp đó, Quy định Nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi được Chính phủ đưa ra ngày 16/09 /200 3 trong Nghị... biến các biện pháp tạo giới tính, chẩn đoán giới tính thai nhi bằng xét nghiệm máu, siêu âm, hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính đều bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý Ngày 3/10 /200 6 Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Nghị định số 114 /200 6/NĐ-CP Qui định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em Tại Điều 1 của Nghị định qui định rõ "Lựa chọn giới tính thai nhi là hành... vậy, lựa chọn giới tính khi sinh là một vấn đề đang “nóng” hiện nay, khi mà những hệ quả của nó đang ngày càng trở nên khó giải quyết Muốn giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính, hãy để cho quá trình sinh đẻ diễn ra tự nhiên và tuyệt đối không có sự can thiệp của y học và khoa học Bên cạnh việc đưa ra các chế tài pháp luật, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vấn. ..nhân đều xuất phát từ quan điểm và những suy tính về lợi ích, sự duy lý lựa chọn trong việc sinh nở để sao cho có thể đạt được phần thưởng lớn nhất và chi phí bỏ ra nhỏ nhất của các cặp vợ chồng Việc làm này đã và đang để lại những hậu quả cho xã hội Việt Nam nói chung và ngành dân số nói riêng Nếu cứ kéo dài tình trạng này, trong tương lai đàn ông Việt Nam sẻ đứng trước nguy cơ “ế vợ” cao và Việt Nam. .. tăng, tuy nhiên theo ý kiến của tôi, trong vòng hơn 20 năm nữa xu hướng lựa chọn giới tính thai nhi các cặp vợ chồng sẻ giảm Tôi xin đưa ra bốn lí do cho sự “phán đoán” của mình Thứ nhất, trong tương lai, nền kinh tế Việt Nam sẻ ngày càng phát triển, đặc biệt vào năm 202 0 Việt Nam cơ bản trở thành một nước Công nghiệp Đời sống con người ngày càng được cải thiện, tư tưởng, lối sống truyền thống lạc hậu,... mình” và suy nghĩ lại việc làm của mình Lựa chọn giới tính thai nhi có phải là một biện pháp tối ưu lúc này? Thứ tư, có thể khẳng định rằng lựa chọn giới tính thai nhi là một hành vi bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm Đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã phê chuẩn và triển khai hàng loạt các qui định và chính sách nhằm hạn chế hiện tượng nạo phá thai, lựa chọn giới tính khi sinh nhằm nâng cao khả năng sống của . của vấn đề (3 đ) - Phân tích, biện luận có tính thuyết phục về xu hướng của vấn đề trong tương lai Bài Làm : Lựa chọn giới tính khi sinh ở Việt Nam – Nhìn nhận vấn đề trong 20 năm tới dưới góc. bằng giới tính khi sinh và bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Nghiên cứu của Nguyễn Đức Vinh : “ Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay: mức độ và các yếu tố tác động” đăng trên tạp chí xã hội. số giới tính khi sinh ở mức 104 - 107 nam/ 100 nữ. Do tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai cao hơn trẻ em gái nên đến tuổi trưởng thành, tỷ lệ nam, nữ sẽ trở nên cân bằng. (Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: lựa chọn giới tính khi sinh ở việt nam – nhìn nhận vấn đề trong 20 năm tới dưới góc độ xã hội học, lựa chọn giới tính khi sinh ở việt nam – nhìn nhận vấn đề trong 20 năm tới dưới góc độ xã hội học,

Từ khóa liên quan