0

Báo cáo thực tập_tìm hiểu doanh nghiệp điện lực hưng yên

10 502 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:15

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP ĐIỆN LƯC HƯNG YÊN ***** Trong thời gian học tập tại trường Đại học Điện Lực Hà Nội hệ trung cấp chuyên nghiệp em đã được nhà trường, các thầy cô giáo trang bị kiến thức lý thuyết về các môn học, đặc biệt là môn chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Để có cơ sở sau này đi thực tập tại các môn chuyên ngành và làm chuyên thực tập và đề tài tốt nghiệp . Được nhà trường cho đi thực tập với chủ đề tìm hiểu về quá trình hoạt động của doanh nghiệp sản xuất . Với sự yêu mến doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện, vì em biết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa điện là một nguồn năng lương không thể thiếu được cho sự phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy em đã chọn Công ty Điện lực Hưng yên để tìm hiểu : I – VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA CÔNG TY: -Tên công ty : Công ty Điện lực Hưng yên - Mã số thuế : 0100100417- 025 - Địa chỉ : Số 308 đường Nguyễn Văn Linh – Thành phố Hưng yên - Điện thoại : 03213992000 - Loai hình doanh nghiệp : Sản xuất và kinh doanh điện . II – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN: Công ty điện lực Hưng Yên tên gọi ban đầu là Điện lực Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 246/ ĐVN/TCCB – LĐ ngày 14 tháng 3 năm 1997 của Tổng công ty Điện lực Việt nam, sau đó đổi tên thành Công ty Điện Lực Hưng Yên theo Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14 / 4 / 2010 của 1 Tập đoàn Điện Lực Việt nam, đơn vị chính thức đi vào hoạt động từ năm 1997. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc- Tập đoàn Điện Lực Việt nam, sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên , bằng sự năng động sáng tạo , bằng tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công ty Điện Lực Hưng Yên đã không ngừng tập trung đầu tư nâng cấp lưới điện, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy trong những năm qua Công ty Điện Lực Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh điện năng thương phẩm tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hàng năm bình quân đạt trên 23 %, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao về tổn thất, giá bán điện bình quân, điện thương phẩm, thu nộp tiền điện. Công ty Điện lực Hưng Yên trong những năm qua vận dụng sáng tạo các giải pháp, tháo gỡ khó khăn đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNVC, liên tục trong nhiều năm qua Công ty Điện Lực Hưng Yên luôn hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, được Đảng , Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Bộ, tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen và các danh hiệu cao quý. Chức năng, nhiệm vụ chính. Công ty Điện lực Hưng Yên được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế” (đăng ký thay đổi lần thứ 05) số 0100100417-025 ngày 28 tháng 5 năm 2010. Theo đó ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất và kinh doanh điện năng 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty Giám đốc Phó Giám đốc Kinh doanh Phó Giám đốc Kỹ thuật Phó Giám đốc Hành chính Phòng Tài chính Phòng Kinh doanh Phòng Kỹ thuật Phòng Điều độ Phòng Kế Hoạch Phòng Tổ chức hành chính Phòng thanh tra Chi nhánh huyện Chi nhánh huyện Chi nhánh huyện Chi nhánh huyện Chi nhánh huyện Chi nhánh huyện 3 Tổ chức bộ máy. 1. Ban giám đốc gồm: 1.1. Giám đốc: 1.2. Các Phó giám đốc: + Phó giám đốc : Kinh Doanh + Phó giám đốc : Kỹ Thuật + Phó giám đốc : Đầu tư xây dựng 2. Các đơn vị trực thuộc. 2.1. Các Phòng. - Phòng Hành chính - Phòng Kế hoạch - Vật tư - Phòng Tổ chức lao động - Phòng Kỹ thuật - Phòng Tài chính kế toán - Phòng Thanh tra bảo vệ pháp chế - Phòng Điều độ - Phòng Quản lý xây dựng - Phòng Kinh doanh điện năng - Phòng Công nghệ thông tin - Phòng Thanh tra an toàn - 01 tổ chức vận hành ( có 10 huyện thi ) 3. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý + Giám đốc : Là người đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm và pháp luật về điều hành hoạt động của Công ty. Là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty. 4 + Phó giám đốc kỹ thuật : Là người giúp Giám đốc điều hành công việc theo phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công uỷ quyền. Trực tiếp phụ trách phòng Kỹ thuật, phòng Điều độ , Phòng Kế hoạch Vật tư lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa máy móc thiết bị, nâng cấp công trình, giám sát thi công, nghiệm thu công trình + Phó giám đốc kinh doanh : Tham mưu, giúp việc giám đốc phụ trách phòng Tài chính, kinh doanh, dịch vụ, đôn đốc theo dõi, hoạt động kinh doanh điện các chi nhánh và dự trù mua sắm hàng năm về thiết bị, vật tư + Phó giám đốc Đầu tư xây dựng : Tham mưu, giúp việc giám đốc phụ trách Công tác Đầu tư xây dựng, Kinh doanh điện năng, Công nghệ thông tin và công tác Thanh tra an toàn. 4. Chức năng nhiệm vụ của các phòng: + Văn phòng : Tham mưu cho giám đốc về công việc hành chính, văn thư lưu trữ, vận tải, bảo vệ, thông tin, tuyên truyền quảng cáo thương hiệu của công ty và quan hệ cộng đồng + Phòng Kế hoạch đầu tư : Tham mưu cho Giám đốc về công tác Kế hoạch sản xuất kinh doanh và vật tư toàn công ty, công tác phát triển kinh doanh đa ngành nghề, công tác quy hoạch và chiến lược phát triển toàn công ty. + Phòng tổ chức lao động : Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ , công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác lao động tiên lương , chế độ bảo hộ lao động , các chế độ BHXH, BHYT, BHTN , đổi mới doanh nghiệp của toàn công ty . + Phòng Kỹ thuật :Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật, vận hành sửa chữa hệ thống điện công tác khoa học và công nghệ, công tác thí nghiệm , kiểm định vật tư, thiết bị toàn công ty. + Phòng Tài chính Kế toán : Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý kinh tế tài chính , hạch toán kế toán toàn công ty. + Phòng thanh tra bảo vệ pháp chế: Tham mưu cho Giám đốc về công tác thanh kiểm tra, bảo vệ và pháp chế toàn công ty + Phòng điều độ : Tham mưu cho Giám đốc về công tác điều độ, thực hiện chế độ vận hành tối ưu lưới điện toàn công ty 5 + Phòng quản lý xây dựng : Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý xây dựng toàn công ty và thực hiện chức năng chủ đầu tư, chủ nhiệm điều hành dự án. + Phòng Kinh doanh điện năng : Tham mưu cho Giám đốc về công tác kinh doanh điệm năng và điện nông thôn, công tác kiểm tra giám sát hoạt động Điện lực của các tổ chức , cá nhân trong việc thực hiện Hợp đồng mua bán điện trong toàn công ty + Phòng Công nghệ thông tin : Tham mưu cho Giám đốc về công tác công nghệ thông tin, áp dụng trong sản xuất kinh doanh của công ty + Phòng Thanh tra an toàn : Tham mưu cho Giám đốc về công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động trong công ty + Điện lực huyện : là đội quản lý vận hành lưới điện , thiết bị điện, kinh doanh điện năng, kinh doanh các dịch vụ viễn thông và các hoạt động khác trên địa bàn được giao, quản lý vận hành khai thác hệ thống máy tính trang bị tại điện lực phục vụ SXKD đảm bảo hiệu quả , tham gia công tác quy hoạch và phát triển điện trên địa bàn. Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán: 6 KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán vật liệu cc, dc. Kế toán thanh toán- thống kê tổng hợp vốn bằng tiền Kế toán tiền lương BHXH kiêm thủ quỹ Kế toán TSCĐ tập hợp chi phí, Tính giá thành tiêu thụ và xác định kết quả Bộ phận hạch toán kế toán phân xưởng Nguyên liệu CC-DC Thanh toán, vốn bằng tiền Tiền lương, BHXH,quỹ TSCĐ- Tập hợp chi phí. Tính giá thành -Tiêu thụ 5. Nhiệm vụ của phòng kế toán: 1. Kế toán trưởng : Kiêm trưởng phòng Tài vụ, gíup việc giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp lập báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành, tổng hợp số liệu để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế, xây dựng kế hoạch quản lý tài chính trong doanh nghiệp, bố trí sắp xếp phân công việc cho các kế toán viên để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi Điều hoà cân đối vốn và nguồn vốn, các nghiệp vụ thanh toán công nợ để hoạt động tài chính luôn ổn định 2. Phòng Kế toán Tài vụ : Gồm 5 người có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính, quản lý tiền vốn, theo dõi thu , chi ,nhập xuất vật tư đôn đốc công nợ, tổng hợp và báo cáo công tác tài chính đảm bảo đúng chế độ nhà nước quy định. - Thống kê, ghi chép đầy đủ các thông tin kinh tế cụ thể nhằm phân tích đúng đắn tình hình, giúp Giám đốc công ty phân tích, kiểm tra hoạt động kinh doanh, kinh tế, ký duyệt các chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan khác. Trong công tác hạch toán cũng như tín dụng đem lại phương thức tối ưu cho công ty, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tài vụ và thống kê cho các bộ phận trong công ty. + Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ: Theo dõi tổng hợp tình hình xuất nhập, tồn kho NVL - CCDC, báo cáo số liệu thống kế tổng hợp, tổng hợp phản ánh tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật của phân xưởng công nghệ, phân xưởng bia và các bộ phận khác có liên quan tới việc thực hiện định mức . + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương gồm 2 : Có nhiệm vụ tiếp nhận kết quả sản lượng sản phẩm, thời gian lao động của phòng tổ chức lao động lên bảng thanh toán lương, tổng hợp và phân bổ lương, trích BHXH,…Ngoài ra còn kiêm thủ quỹ phản ánh thu chi tiền mặt tại Công ty. 7 6 + Kế toán TSCĐ: Theo dõi và phản ánh tình hình tăng giảm tài sản cố định, lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của từng loại sản phẩm. Theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. + Kế toán tại phân xưởng : Gồm 3 đồng chí song cũng phải đảm bảo tất cả các phần hành kế toán nêu ở trên. 6. Hình thức và chuẩn mực kế toán áp dụng tại Công ty Hiện nay ở Công ty Điện lực Hưng Yên áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để ghi chép phản ánh. SƠ ĐỒ 2.3 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ DIỄN GIẢI: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu - Kiểm tra 8 CHỨNG TỪ GỐC Chứng từ ghi sổ SỔ CÁI BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng tổng hợp chứng từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Hiện nay Công ty Điện Lực Hưng Yên đang áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 7. Quy trình sản xuất kinh doanh : Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức kinh doanh điện : Nhận các nguồn điện từ các tuyến điện 220 KV của Công ty Điện lực Miền Bắc gồm có 2 trạm điện lớn là dùng hạ điện áp từ 220 KV xuống 35 KV gồm : Trạm Trung giam Phố Cao huyện phù Cừ –Trạm trung giam Phố Nối huyện Mỹ Hào và một số trạm trung gian 35 KV. Cung cấp điện xuống các chi nhánh điện của các huyện thông qua các điểm đo điện . Trong những năm qua nhờ công tác quản lý tốt nên Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức hoạt động kinh doanh điện đạt kết quả cao, việc chống tổn thất đã đảm bảo đúng quy định của ngành điện , doanh thu mỗi ngày một nâng lên , tinh thần trách nhiệm của mỗi chi nhánh mỗi công nhân viên chức ngày được nâng lên, đời sống công nhân viên chức được đảm bảo. Kết luận Trong thời gian ngắn em thực tập tìm hiểu về doanh nghiệp Điện lực Hưng Yên em đã hiểu và lắm bắt sơ bộ được chức năng nhiệm vụ và mô hình hoạt động của Công ty Điện lực Hưng Yên, đặc biệt là công tác tổ chức hoạt động của phòng tài chính Kế toàn của Công ty Điện lực Hưng yên. Em xin chân thành cảm ơn Công ty Điện Lực Hưng Yên đã tạo điều kiện cho em đợt thực tập này, em kính mong các thầy cô giáo tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành đề tài tìm hiểu về mô hình hoạt động của doanh nghiệp ./. 9 Hưng Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2012 Sinh viên thực hiện Trần Thị Giáng Ngọc 10 . phố Hưng yên - Điện thoại : 03213992000 - Loai hình doanh nghiệp : Sản xuất và kinh doanh điện . II – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN: Công ty điện lực Hưng Yên tên gọi ban đầu là Điện lực Hưng. BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU DOANH NGHIỆP ĐIỆN LƯC HƯNG YÊN ***** Trong thời gian học tập tại trường Đại học Điện Lực Hà Nội hệ trung cấp chuyên nghiệp em đã được nhà trường,. luận Trong thời gian ngắn em thực tập tìm hiểu về doanh nghiệp Điện lực Hưng Yên em đã hiểu và lắm bắt sơ bộ được chức năng nhiệm vụ và mô hình hoạt động của Công ty Điện lực Hưng Yên, đặc biệt là công
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập_tìm hiểu doanh nghiệp điện lực hưng yên, Báo cáo thực tập_tìm hiểu doanh nghiệp điện lực hưng yên,

Từ khóa liên quan