0

Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà,tỉnh quảng ninh

26 1,341 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:12

Phần 1: Giới thiệu chuyên đề Thi hành án dân sự ( THADS ) là một trong những hoạt động quan trọng của quá trình tố tụng dân sự nhằm đưa các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng do tính chất mà các bản án, quyết định đó phải thi hành ngay trên thực tế. Hoạt động thi hành án một mặt bảo đảm việc thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước, mặt khác là công cụ hữu hiệu khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức. Vì vậy, muốn phát huy được kết quả của công tác xét xử thì bản án, quyết định phải được đem ra thi hành. Thực tiễn cuộc sống cho thấy việc Tòa án ban hành những bản án,quyết định công bằng ,đúng pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhưng yêu cầu có tính quyết định là thực thi hiệu quả những bản án,quyết định đó theo đúng thứ tự,thủ tục pháp luật để đảm bảo quyền,lợi ích hợp pháp của nhà nước,xã hội và công dân. Ở nước ta công tác thi hành án trên địa bàn các tỉnh,huyện,thành phố diễn ra rất phức tạp, hiệu quả của công tác thi hành án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành án tại cơ sở phải được triển khai kịp thời,đúng lúc,cũng như có sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành,đoàn thể và các tổ chức xã hội có liên quan. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Thi hành án trong quá trình thực tập ở địa phương em xin chọn đề tài “ Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà,Tỉnh Quảng Ninh”.Làm đề tài nghiên cứu cho quá trình thực tập.Qua đó em sẽ có cái nhìn toàn diện nhất về công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chuyên đề thực tập Phần 2: Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải Hà và kết quả xử lí thông tin Phần 3:Nhận xét và kiến nghị Chuyên đề thực tập của em được hoàn thành dựa trên kiến thức mà em có được trong quá trình học tập tại Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội cùng với thực tiễn tham gia công tác thi hành án.Đồng thời với sự giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể cơ quan thi hành án dân sự huyện Hải Hà,tỉnh Quảng Ninh và đặc biệt là sự giúp đỡ của chú Chi cục trưởng. Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp,giới hạn trang viết bị hạn chế đặc biệt đây là một đề tài nghiên cứu rất mới mẻ ở cấp độ chuyên đề thực tập,cũng như thực tiễn và lý thuyết có sự cách biệt khá lớn mà kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài viết này không thể tránh khỏi những hạn chế,thiếu sót nhất định.Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành và quý báu của các thầy cô đối với bài viết của em,để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Phần 2: Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải Hà và kết quả xử lí thông tin I.Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải Hà 1.Đôi nét về Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà − Ngày 1/7/1993 đội thi hành án dân sự huyện Quảng Hà được thành lập. − Năm 2001 Huyện Hải Hà được thành lập,đội thi hành án dân sự huyện Quảng Hà đổi tên thành thi hành án dân sự huyện Hải Hà, − Tháng 11/2009 thi hành án dân sự huyện Hải Hà được đổi tên thành chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà. Tên đầy đủ:Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà. Địa chỉ: số 57 – Nguyễn Du – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, cơ quan có tổng số biên chế được giao 11 .Trong đó − 03 Chấp hành viên,đồng thời thủ trưởng, phó thủ trưởng − Thư kí : 02 − Thủ kho : 01 − Kế toán : 01 − Văn thư : 01 − Chuyên viên : 03 Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Hải Hà • Bộ phận hành chính-tổng hợp, kế toán: giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, kế toán - tài vụ, quản lý tang tài vật, thống kê, lưu trữ, thi đua, khen thưởng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà • Bộ phận nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: giúp Chi cục trưởng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà 2.Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin Quán triệt tinh thần và kế hoạch thực tập,nhận thức rõ về tầm quan trọng của khâu tìm hiểu và thu thập thông tin đối với việc viết chuyên đề thực tập nên trong suốt quá trình thực tập tại Chi cục thi hành án huyện Hải Hà em đã vạch ra cho mình những định hướng yêu cầu cụ thể để tìm hiểu và thu thập được nhiều thông tin nhất,đảm bảo chất lượng chuyên đề. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan nơi em thực tập,đặc biệt là sự giúp đỡ của chú Chi cục trưởng,nên trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin em có rất nhiều thuận lợi. Để có được một cái nhìn tương đối khái quát về vấn đề mình chọn làm đề tài viết chuyên đề thực tập cụ thể ở đây là đề tài : “Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà” thì công việc đầu tiên là tiếp xúc hồ sơ tài liệu mà cơ quan đã thực hiện qua các năm nhất là một vài năm gần đây.Việc nghiên cứu hồ sơ,tài liệu,vụ việc đòi hỏi phải thật cẩn thận xem xét mọi góc độ,khía cạnh để tìm ra được bản chất từng vụ việc cụ thể.Song muốn cho việc nhìn nhận đánh giá công tác thi hành án dân sự thì còn cần đến những yếu tố thực tiễn.Để làm được điều này,việc tham gia thi hành án với các cô,chú,anh ,chị tại cơ quan Thi Hành Án đã cho phép em thu được những kiến thức hết sức bổ ích cho việc nghiên cứu chuyên đề thực tập. Trong quá trình em thực tập là thời gian có nhiều bản án ,quyết định của Tòa Án mà cơ quan Thi Hành Án ở đây phải thi hành nên em được trực tiếp tham gia,xem xét,cách giải quyết và các trình tự của cơ quan,được trực tiếp tham gia gặp mặt các được sự đó là người phải thi hành án và người được thi hành án. Bên cạnh đó,để viết chuyên đề thực tập của mình thì việc tìm hiểu và thu thập thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng,qua sách báo,tạp chí cũng được chú trọng đến.Kết hợp với việc tiếp thu những đóng góp và những kinh nghiệm thực tiễn của Thủ trương cơ quan thi hành án,các Chấp hành viên tại cơ quan. Với tinh thần hăng say, nhiệt tình của một sinh viên mong muốn được học hỏi đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thu thập thông tin phục vụ cho việc viết chuyên đề.Sau khoảng thời gian là 08 tuần thực tập tại Chi cục THADS huyện Hải Hà, em đã thu thập được những thông tin cần thiết để hoàn thành chuyên đề của mình là : “Thực tiễn công tác thi hành án dân sự,tại chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà” 3.Phương pháp thu thập và nguồn thu thập thông tin. a,phương pháp thu thập thông tin Phương pháp thu thập thông tin là những yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin.Trên cơ sở phương pháp luận triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,lý luận chung về nhà nước và pháp luật em đã sự dụng và kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong mỗi hoạt động thực tiễn của mình để việc thu thập thông tin đạt kết quả tốt nhất . Các phương pháp được sử dụng như sau: Phương pháp quan sát kết hợp với phương pháp phân tích khi trực tiếp xuống cơ sở để thực hiện thi hành án ,kê biên bản để thi hành án phương pháp thông kê tổng hợp và phương pháp so sánh lại được dùng trong quá trình xem xét,nghiên cứu hồ sơ…Đối với những hoạt động cụ thể lại có những phương pháp thích hợp,những việc áp dụng nó không cứng nhắc mà đòi hỏi cần phải kết hợp những phương pháp khác để hỗ trợ cho việc tìm hiểu và thu thập thông tin. b,Nguồn thu thập thông tin Công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà nói riêng và trên địa phương khác nói chung thường bao gồm nhiều công đoạn,nhiều việc phải làm tất nhiên các tài liệu ghi nhận các công đoạn đó luôn rất phong phú,nếu không muốn nói là khác phức tạp.Chính vì vậy để phục vụ cho việc viết chuyên đề thực tập không phải mọi thông tin thu được đều có thể sử dụng mà cần phải được chọn lọc cho phù hợp với đề tài.Vì vậy,xác định được đúng nguồn sẽ mang lại hiểu quả cho công tác thu thập thông tin,tránh được những nhầm lẫn cũng như những thiếu sót không đáng có.Những thông tin,số liệu trong chuyên đề này được em rút ra từ những nguồn chủ yếu sau đây: − Luật Thi Hành án dân sự 2008 và các văn bản hướng dẫn − Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2013 của Chi cục THADS huyện Hải Hà. − Hồ sơ thi hành án. − Tạp chí luật học,Tạp chí Dân chủ và pháp luật − Kĩ năng thi hành án 2011 − Tạp Chí thi hành án dân sự 2013 − Các hoạt động cụ thể khác:xem xét khả năng thi hành án,phân tích Bản tài sản kê biên,văn bản đôn đốc thi hành án 4.Các thông tin thu được. Với yêu cầu của chuyên đề là thực tiễn công tác thi hành án dân sự.Với các nguồn thông tin và phương pháp thu thập nêu trên thì các tư liệu mà em đã thu thập được như sau: Khái quát về công tác thi hành án,những hạn chế.tích cực,những yếu kém,nguyên nhân và cách khắc phục của công tác thi hành án dân sự ở huyện Hải Hà.Từ những thông tin đó em có cái nhìn khái quát và toàn diện về công tác thi hành án tại địa phương nơi em thực tập,tỷ lệ số vụ mà cơ quan Thi hành án phải tiến hành và thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại địa phương.Ngoài ra việc tìm hiểu và thu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng,qua sách báo,internet,tạp chí đã giúp em có cái nhìn tổng quan hơn về pháp luật thi hành án Việt Nam. II.Kết quả xử lí thông tin 1.Tổng quan về pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam 1.1. Lịch sử pháp luật về thi hành án dân sự Việt Nam Năm 1989 Nhà nước ban hành pháp lệnh thi hành án dân sự (PLTHADS) đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức và hoạt động thi hành án. Tuy nhiên, theo quy định của pháp lệnh này thì công tác thi hành án dân sự do Toà án thực hiện; Toà án nhân dân cấp nào sẽ có luôn bộ phận thi hành án ở cấp đó; Toà án xét xử xong sẽ làm luôn công việc thi hành những bản án, quyết định của Toà án mình khi đủ điều kiện thi hành. Đến năm 1993 PLTHADS được Uỷ ban thường vụ Quốc Hội khoá IX thông qua ngày 21/4/1993 và có hiệu lực từ ngày 1/6/1993. PLTHADS 1993 là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Về cơ bản PLTHADS 1993 được ban hành một cách kịp thời thay thế PLTHADS 1989 để thi hành Nghị quyết của Quốc Hội về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án sang các cơ quan của Chính Phủ. PLTHADS 1993 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc hình thành, phát triển và kiện toàn tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự, tạo ra một bước ngoặc cho công tác thi hành án dân sự. Thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993, công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Toà án sang cơ quan thuộc Chính phủ cụ thể là Bộ Tư Pháp, từ đó mà Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành ra nhiều văn bản quy định về tổ chức, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. PLTHADS 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh này của các cơ quan có thẩm quyền đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác thi hành án dân sự, đã xây dựng được cơ chế quản lý thống nhất đối với công tác thi hành án dân sự, quy định tương đối về trình tự, thủ tục thi hành án tạo cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả trong hoạt động thi hành án dân sự. Các cơ quan thi hành án kể từ khi được thành lập đã rất nổ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc chuyển giao công tác thi hành án từ Toà án sang cơ quan của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì PLTHADS 1993 còn bộc lộ một số tồn tại: Thực trạng này một phần do PLTHADS năm 1993, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thi hành án dân sự ra đời trong bối cảnh nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy có rất nhiều vấn đề mới phát sinh mà pháp luật thi hành án chưa dự liệu hết. Sau PLTHADS năm 1993, Nhà nước ta ban hành một loạt văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án như Bộ luật Dân sự 1995, Bộ luật Lao động 2001, Luật Đất đai 1993, Luật Doanh nghiệp 1999.… Đặc biệt, với việc ban hành Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 1994, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động 1996, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996, Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 đã làm cho PLTHADS năm 1993 không bao hàm được những nhiệm vụ mới. Những trình tự, thủ tục có tính chất đặc thù như thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, thi hành quyết của trọng tài thương mại Việt Nam, thi hành án kinh tế, thi hành án hành chính, lao động đều được Nhà nước giao cho các cơ quan thi hành án dân sự do đó dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình thi hành án mà PLTHADS năm 1993 chưa được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời, đồng bộ. Chính các lý do này đã tạo ra nhiều vấn đề mới làm cho PLTHADS 1993 chưa có quy định như: Chưa quy định các biện pháp thi hành đối với bên phải thi hành là cơ quan, tổ chức, kê biên quyền tài sản của người phải thi hành án, thi hành nghĩa vụ liên đới, … Do vậy, khi gặp những tình huống phức tạp thì cơ quan thi hành án thường lúng túng, vướng mắc trong việc giải quyết. Dẫn đến tình trạng án “ tồn đọng” kéo dài, gây mất lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế dẫn đến các quan hệ xã hội ngày càng phức tạp cùng với các văn bản có liên quan đến thi hành án đều đã được sửa đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội do đó mà Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã ra đời. Luật thi hành án dân sự ra đời đã giải quyết những tồn tại trên. Ngoài Luật thi hành án dân sự năm 2008 còn có Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (BLTTDS 2004) đã quy định về vấn đề thi hành án gồm 2 chương với 9 Điều luật từ Điều 375 đến Điều 383. 1.2 Nghề Chấp hành viên Trong mỗi cơ quan khác nhau thì có những chức danh khác nhau để thực thi nhiệm vụ của cơ quan đó.Đối với cơ quan Tòa án thì người giữ vị trí trung tâm để thực hiên chức năng xét xử là Thẩm Phán,hay đối với cơ quan Viện Kiểm Sát thì người giữ vị trí trung tâm để thực hiện chức năng công tố là Kiểm sát viên… Đối với cơ quan thi hành án dân sự thì người giữ vị tri trung tâm hoạt động thi hành án là Chấp Hành Viên.Theo quy định tại điều 17 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì : “Chấp hành viên là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 2 của Luật này. Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp. Chấp hành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thi tuyển, bổ nhiệm Chấp hành viên” Là người được nhà nước giao trách nhiệm thi hành các bản án,quyết định của tòa án khi thi hành nhiệm vụ,Chấp hành viên chỉ tuân theo pháp luật,chịu trách nhiệm trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ.Chấp hành viên có vị trí,vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính thực thi của pháp luật,bởi lẽ phán quyết của Tòa án nhân danh Nhà nước sẽ chỉ là những quyết định trên giấy nếu không được tổ chức thi hành hoặc thi hành không đầy đủ trên thực tế.Hoạt động thi hành án kém hiệu quả sẽ gây dư luận xấu,ảnh hưởng trực tiếp dến lòng tin của nhân dân đối với tín nghiêm minh của pháp luật. Từ những cơ sở trên cho thấy,chỉ có Chấp hành viên mới là người được giao trách nhiệm thi hành các bản án,quyết định của Tòa án và như vậy Chấp hành viên trở thành người có vai trò quan trọng nhất ,có thể nhan danh Nhà nước tổ chức thi hành án dân sự.Nói một cách khác,người không phải Chấp hành viên thì không có quyền ra bất cứ một quyết định nào trong quá trình thi hành án (nói Chấp hành viên ở đây là bao hàm cả Chấp hành viên trưởng).Mặt khác,Chấp hành viên được ra các quyết định về thi hành án,phải tuân theo pháp luật và phả chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án được giao và như vậy việc thực thi nhiệm vụ của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật đã thể hiện tính độc lập của Chấp hành viên cả về nhiệm vụ lẫn quyền hạn,trách nhiệm.Họ phải tuân theo pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình,có nghĩa không thể có một sự can thiệp nào từ bên ngoài để buộc Chấp hành viên phải ra quyết định trái pháp luật. 2.Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Huyện Hải Hà Huyện Hải Hà là một huyện miền núi, biên giới ven biển của tỉnh Quảng Ninh, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt, sống dải rác không tập trung, trình độ dân trí còn hạn chế nhất là lĩnh vực hiểu biết về pháp luật. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hải Hà mấy năm trở lại đây có chiều hướng ngày càng phức tạp, tăng số lượng việc và tiền, số vụ việc tồn đến thời điểm hiện tại nguyên nhân chủ yếu do tranh chấp, vay mượn, kiện đòi tiền, tài sản công dân mất khả năng thanh toán gia tăng, ngoài ra chủ yếu do đối tượng phải thi hành án hoàn cảnh kinh tế khó khăn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nông nghiệp và đi rừng, một số khác đang phải chấp hành hình phạt tù, án ma túy, một số bỏ đi khỏi địa phương, trước khi phạm tội sống phụ thuộc gia đình, không tài sản, nghề nghiệp, …… Do đó công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn. 2.1. Kết quả công tác 2.1.1. Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc Hội - Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể của Cục Thi hành án dân sự cho các Chi cục và từng Chấp hành viên; - Các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thực hiện chỉ tiêu: (văn bản chỉ đạo, quán triệt; thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; tổ chức phát động các đợt cao điểm thi hành án; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án; thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp xuống làm việc, hướng dẫn Chấp hành viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong [...]... Về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự - Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và quản lý, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự và tình hình kiện toàn tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Hàng tháng, quý, năm Chi cục THADS thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động công tác thi. .. 2.1.2.2 Về công tác thi hành án hành chính và công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự *) Về công tác thi hành án hành chính, tính đến ngày 30/9/2013: Không có *) Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, tính đến ngày 30/9/2013: Không có 2.1.2.3 Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra - Tính đến ngày 30/9/2013, những vụ án lớn, phức tạp, Chi cục đã... chân thành cảm ơn! Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 1) Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2013 của Chi cục THADS huyện Hải Hà 2) Tạp chí thi hành án dân sự 2013 3) Kĩ năng thi hành ánh 2011 4) Tạp chí dân chủ và pháp luật 4/2012 5) Bộ luật Dân sự 2005; 6) Bộ Luật Tố tụng dân sự 2004; 7) Luật thi hành án dân sự 2008; 8) Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. ..quá trình tổ chức thi hành án ) 2.1.2 Kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013) 2.1.2.1 Kết quả thi hành án dân sự *) Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật” 100% các bản án, quyết định về dân sự đảm bảo đúng thời... hành án dân sự và công tác thống kê thi hành án dân sự năm 2013, đều đảm bảo chính xác đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào sai phạm - Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu chỉ tiêu: “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án 2.1.2.4 Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự - Tính đến ngày 30/9/2013, tại Chi cục Thi hành án. .. hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải Hà 3 3 1.Đôi nét về Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà 3 2.Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin 4 3.Phương pháp thu thập và nguồn thu thập thông tin 5 4.Các thông tin thu được 6 II.Kết quả xử lí thông tin 6 1.Tổng quan về pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam 6 2 .Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Huyện Hải Hà 9 Phần 3 Nhận xét và... số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự 9) Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng 10) Thông... trong lĩnh vực thi hành án dân sự Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự 14) Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (Hiệu lực: 01/12/2013) MỤC LỤC Phần 1: Giới thi u chuyên đề 1 Phần 2: Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin tại chi cục THADS Huyện Hải Hà và kết quả... dân sự huyện Hải Hà không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Cán bộ, Chấp hành viên cũng như Chi cục Thi hành án 2.1.2.5 Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ - Về tổ chức cán bộ: + Biên chế: hiện có 11 biên chế/ 11 biên chế được giao; còn thi u: Không + Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng + Các chức danh: có 03 Chấp hành viên (0 Chấp hành. .. quan chưa thực sự quan tâm đến công tác thi hành án dân sự cho rằng việc thi hành án chỉ do cơ quan thi hành án giải quyết, từ đó việc chỉ đạo, phối hợp chưa được kịp thời, các đoàn thể trong việc động viên thuyết phục còn hạn chế Công tác tuyên truyền về pháp luật đặc biệt là về lĩnh vực thi hành án dân sự chưa được sâu rộng, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của một số tổ chức và công dân còn . trọng của công tác Thi hành án trong quá trình thực tập ở địa phương em xin chọn đề tài “ Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà,Tỉnh Quảng Ninh .Làm. thi hành án dân sự huyện Quảng Hà được thành lập. − Năm 2001 Huyện Hải Hà được thành lập,đội thi hành án dân sự huyện Quảng Hà đổi tên thành thi hành án dân sự huyện Hải Hà, − Tháng 11/2009 thi. thi hành án dân sự huyện Hải Hà được đổi tên thành chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà. Tên đầy đủ :Chi cục thi hành án dân sự Huyện Hải Hà. Địa chỉ: số 57 – Nguyễn Du – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà,tỉnh quảng ninh, Thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện hải hà,tỉnh quảng ninh,

Từ khóa liên quan