0

Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoa nam

90 383 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:59

LỜI CAM ĐOAN Sau một thời gian thực tập, tìm tòi và nghiên cứu, cùng với những kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập tại trường Đại học kinh tế quốc dân. Tôi đã hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài: ” Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam”. Tôi xin cam đoan đề tài trên là kết quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tế, không có sự sao chép từ bất cứ một tài liệu nào. Nếu có sai phạm nào xảy ra, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sinh viên Nguyễn Thị Hoa MỤC LỤC Điện tử - Điện Lạnh: 32 Tủ lạnh, tủ bảo ôn, tủ giữ nóng, tủ trưng bày 32 Bình nóng lạnh 32 Lò vi - sóng, lò nướng,… 32 Đồ gia dụng: 32 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 32 1 41 Máy Công nghiệp 41 2 41 Điện tử - Điện Lạnh 41 3 41 Đồ gia dụng 41 4 41 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 41 Tổng 41 Về quy mô tài sản: Nhìn chung, quy mô tài sản của Công ty CP XNK Hoa Nam tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể: 45 Năm 2009 so với năm 2008, Tổng tài sản của Công ty tăng 213.970 triệu đồng, tăng 213.970 triệu đồng tương ứng tăng 419%. Trong đó cả tài sản cố định và tài sản lưu động đều tăng. Tài sản cố đinh tăng 17.290 triệu đồng, tương ứng tăng 281%. Nguyên nhân của việc tăng này là do công ty mua thêm một số MMTB và do chi phí trả trước dài hạn tăng lên. Tài sản lưu động cũng tăng khá mạnh, tài sản lưu động năm 2009 đạt 196.680 triệu đồng, tăng 574% so với năm 2008 45 Năm 2010 so với năm 2009, Tổng tài sản của công ty tăng thêm 346.220 triệu đồng, tăng tương ứng là 231%. Trong đó tài sản cố định tăng 38.650 triệu đồng tương ứng tăng 244%, tài sản lưu động tăng 307.570 triệu đồng tăng tương ứng 229% 45 (Đơn vị: triệu đồng) 46 46 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 46 Về quy mô vốn: Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn của Công ty tăng theo thời gian. Cụ thể: năm 2009, Tổng nguồn vốn của công ty là 265.000 triệu đồng, tăng 519% so với năm 2008. Năm 2010, Tổng nguồn vốn của Công ty là 611.220 triệu đồng tăng 231% so với năm 2009. Trong đó, Vốn chủ sở hữu là 154.890 triệu đồng, tăng 188% so với năm 2009. Vốn vay là 456.330 triệu đồng tăng 254% so với năm 2009 46 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 47 Tuy nguồn vốn tăng lên theo thời gian nhưng tỷ lệ vốn vay vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu vốn của Công ty. Cụ thể, trong năm 2009 nguồn vốn vay chiếm 67,92% tổng nguồn vốn, năm 2010 nguồn vốn vay là 466.330 triệu đồng, chiếm 74,66% 47 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của Công ty. Và là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của Công ty. Do đó, Công ty CP XNK Hoa Nam rất coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực của mình 47 Hiện nay, Công ty có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nhiệt tình và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề luôn tận tình, chu đáo, nhiều kinh nghiệm nên công ty đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong nước. 47 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng nhân viên của Công ty CP XNK Hoa Nam không ngừng tăng lên qua các năm 47 Đơn vị: Người 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Điện tử - Điện Lạnh: 32 Tủ lạnh, tủ bảo ôn, tủ giữ nóng, tủ trưng bày 32 Bình nóng lạnh 32 Lò vi - sóng, lò nướng,… 32 Đồ gia dụng: 32 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 32 1 41 Máy Công nghiệp 41 2 41 Điện tử - Điện Lạnh 41 3 41 Đồ gia dụng 41 4 41 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 41 Tổng 41 Về quy mô tài sản: Nhìn chung, quy mô tài sản của Công ty CP XNK Hoa Nam tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể: 45 Năm 2009 so với năm 2008, Tổng tài sản của Công ty tăng 213.970 triệu đồng, tăng 213.970 triệu đồng tương ứng tăng 419%. Trong đó cả tài sản cố định và tài sản lưu động đều tăng. Tài sản cố đinh tăng 17.290 triệu đồng, tương ứng tăng 281%. Nguyên nhân của việc tăng này là do công ty mua thêm một số MMTB và do chi phí trả trước dài hạn tăng lên. Tài sản lưu động cũng tăng khá mạnh, tài sản lưu động năm 2009 đạt 196.680 triệu đồng, tăng 574% so với năm 2008 45 Năm 2010 so với năm 2009, Tổng tài sản của công ty tăng thêm 346.220 triệu đồng, tăng tương ứng là 231%. Trong đó tài sản cố định tăng 38.650 triệu đồng tương ứng tăng 244%, tài sản lưu động tăng 307.570 triệu đồng tăng tương ứng 229% 45 (Đơn vị: triệu đồng) 46 46 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 46 Về quy mô vốn: Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn của Công ty tăng theo thời gian. Cụ thể: năm 2009, Tổng nguồn vốn của công ty là 265.000 triệu đồng, tăng 519% so với năm 2008. Năm 2010, Tổng nguồn vốn của Công ty là 611.220 triệu đồng tăng 231% so với năm 2009. Trong đó, Vốn chủ sở hữu là 154.890 triệu đồng, tăng 188% so với năm 2009. Vốn vay là 456.330 triệu đồng tăng 254% so với năm 2009 46 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 47 Tuy nguồn vốn tăng lên theo thời gian nhưng tỷ lệ vốn vay vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu vốn của Công ty. Cụ thể, trong năm 2009 nguồn vốn vay chiếm 67,92% tổng nguồn vốn, năm 2010 nguồn vốn vay là 466.330 triệu đồng, chiếm 74,66% 47 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của Công ty. Và là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của Công ty. Do đó, Công ty CP XNK Hoa Nam rất coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực của mình 47 Hiện nay, Công ty có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nhiệt tình và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề luôn tận tình, chu đáo, nhiều kinh nghiệm nên công ty đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong nước. 47 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng nhân viên của Công ty CP XNK Hoa Nam không ngừng tăng lên qua các năm 47 Bảng 7: Tình hình số lao động của Công ty CP XNK Hoa Nam 48 Đơn vị: Người 48 Điện tử - Điện Lạnh: 32 Tủ lạnh, tủ bảo ôn, tủ giữ nóng, tủ trưng bày 32 Bình nóng lạnh 32 Lò vi - sóng, lò nướng,… 32 Đồ gia dụng: 32 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 32 1 41 Máy Công nghiệp 41 2 41 Điện tử - Điện Lạnh 41 3 41 Đồ gia dụng 41 4 41 Nội thất, thiết bị nhà tắm - Đèn trang trí 41 Tổng 41 Về quy mô tài sản: Nhìn chung, quy mô tài sản của Công ty CP XNK Hoa Nam tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể: 45 Năm 2009 so với năm 2008, Tổng tài sản của Công ty tăng 213.970 triệu đồng, tăng 213.970 triệu đồng tương ứng tăng 419%. Trong đó cả tài sản cố định và tài sản lưu động đều tăng. Tài sản cố đinh tăng 17.290 triệu đồng, tương ứng tăng 281%. Nguyên nhân của việc tăng này là do công ty mua thêm một số MMTB và do chi phí trả trước dài hạn tăng lên. Tài sản lưu động cũng tăng khá mạnh, tài sản lưu động năm 2009 đạt 196.680 triệu đồng, tăng 574% so với năm 2008 45 Năm 2010 so với năm 2009, Tổng tài sản của công ty tăng thêm 346.220 triệu đồng, tăng tương ứng là 231%. Trong đó tài sản cố định tăng 38.650 triệu đồng tương ứng tăng 244%, tài sản lưu động tăng 307.570 triệu đồng tăng tương ứng 229% 45 Biểu đồ 3: Giá trị tài sản năm 2008-2010 46 (Đơn vị: triệu đồng) 46 46 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 46 Về quy mô vốn: Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn của Công ty tăng theo thời gian. Cụ thể: năm 2009, Tổng nguồn vốn của công ty là 265.000 triệu đồng, tăng 519% so với năm 2008. Năm 2010, Tổng nguồn vốn của Công ty là 611.220 triệu đồng tăng 231% so với năm 2009. Trong đó, Vốn chủ sở hữu là 154.890 triệu đồng, tăng 188% so với năm 2009. Vốn vay là 456.330 triệu đồng tăng 254% so với năm 2009 46 Biểu đồ 4: Nguồn vốn của Công ty CP XNK Hoa Nam các năm 2008-2010 47 (Nguồn: Phòng kinh doanh XNK – Công ty CP XNK Hoa Nam) 47 Tuy nguồn vốn tăng lên theo thời gian nhưng tỷ lệ vốn vay vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu vốn của Công ty. Cụ thể, trong năm 2009 nguồn vốn vay chiếm 67,92% tổng nguồn vốn, năm 2010 nguồn vốn vay là 466.330 triệu đồng, chiếm 74,66% 47 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của Công ty. Và là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của Công ty. Do đó, Công ty CP XNK Hoa Nam rất coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực của mình 47 Hiện nay, Công ty có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, nhiệt tình và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề luôn tận tình, chu đáo, nhiều kinh nghiệm nên công ty đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong nước. 47 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng nhân viên của Công ty CP XNK Hoa Nam không ngừng tăng lên qua các năm 47 Bảng 7: Tình hình số lao động của Công ty CP XNK Hoa Nam 48 Đơn vị: Người 48 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần XNK Xuất nhập khẩu MMTB Máy móc thiết bị TNHH Trách nhiệm hữu hạn NSNN Ngân sách Nhà nước ĐH Đại học CĐ Cao đẳng TCCN Trung cấp chuyên nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung, vấn đề cạnh tranh không phải là vấn đề mới lạ nhưng nó lại là vấn đề mang tính thời sự. Cạnh tranh đang khiến thương trường ngày càng trở nên nóng bỏng. Chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang cơ chế thị trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ. Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển mạnh, sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt thì sự đứng vững và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp trên thị trường là một điều cực kỳ khó khăn. Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, đều phải chịu tác động của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh…Theo quy luật cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thị trường thì phải không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm…Điều đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để có thể đứng vững, và mở rộng thị phần cả trên thị trường nội địa và thị trường thế giới. Có như vậy, doanh nghiệp mới thu hút được khách hàng đồng thời chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đã trở thành một vấn đề quan trọng hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm. Và đó cũng là nhiệm vụ, là vấn đề sống còn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam. Là một công ty trẻ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp, từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam đã trải qua nhiều gian nan, vất vả và đạt được những thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam đã khẳng định được thương hiệu của chính mình bằng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Trước những biến động của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt, để tiếp tục phát triển và phát triển bền vững, bản thân doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình. Từ những nhận thức trên, sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam, em đã chọn đề tài: “ Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam ” làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình. Với những kiến thức tích lũy được trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam và trong quá trình học tập tại trường Đại học kinh tế quốc dân, em hy vọng sẽ góp phần giúp Công ty có biện pháp giải quyết những khó khăn hiện tại và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai. Chuyên đề thực tập bao gồm 3 chương: Chương 1: Những cơ sở nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam. Chương 2: Thực trạng nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam. Do giới hạn về trình độ, kinh nghiệm và thời gian tìm hiểu thực tế, nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo và các cô chú cán bộ tại Công ty để bài viết thêm hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! [...]... NHỮNG CƠ SỞ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM 1.1 Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.1 Tầm quan trọng của nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là một tất yếu khách quan Mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường cần phải chấp nhận cạnh tranh, tuân theo quy luật cạnh tranh Cạnh tranh là động... đạt được thành công trong kinh doanh và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh hấp dẫn mà thị trường đem lại 1.3 Đặc điểm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam 1.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam được thành lập năm 2004 Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam đã khẳng định được thương hiệu của chính mình bằng... lường của môi trường kinh doanh và giành được lợi thế cao trong cạnh tranh 1.2 Đặc điểm trong cạnh tranh của các công ty xuất nhập khẩu 1.2.1 Tính tất yếu của cạnh tranh trong xuất nhập khẩu Hội nhập kinh tế quốc tế đã buộc các doanh nghiệp phải nâng cao khả năng cạnh tranh để đủ sức đứng vững trên thương trường Một thực trạng phổ biến hiện nay là năng lực cạnh tranh của các doanh nghiêp Việt Nam còn... được tiềm lực cạnh tranh tất yếu sẽ thất bại Vì vậy, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp là một tất yếu khách quan cho sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp 1.1.2 Các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp và là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp Khả năng cạnh tranh không chỉ... quốc tế: HOA NAM EXPORT - IMOPRT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HOANAM IE.,JSC Loại hình doanh nghiệp: Trụ sở chính: Công ty cổ phần Ngõ 868, Đường Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội Mã số thuế: 0101991621 Số điện thoại: 0422136898 Fax: 0437823420 E -mail: hoanam_coltd@yahoo.com hoanam@hoanamjsc.com Website: http://www.hoanamjsc.com http://www.hoanam.vn Logo: Công ty Cổ phấn xuất nhập khẩu Hoa Nam được... này, Công ty tiến hành bán MMTB mà công ty nhập khẩu về cho người tiêu dùng trực tiếp Đó là các công ty, các xí nghiệp sản xuất có sử dụng sản phẩm của công ty để tiến hành sản xuất như: Công ty TNHH Việt Phát, Cơ sở sản xuất tăm tre Thanh Phương, Công ty TNHH An Duy, Hanoimilk, Công ty Cổ phần Thăng Long,… Với phương thức bán hàng trực tiếp này đã mang lại cho Công ty lợi nhuận lớn, vì Công ty là... sản xuất sữa Thiên Thai,… Công ty Cổ phần sữa Hà Nội(Hanoimilk), Công ty Cổ phần sữa Long Thành(Lothamilk), Dây chuyền sản xuất nước … Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Toàn Thắng, Công ty TNHH Việt Phát, Công Máy đóng gói ty TNHH An Duy,… Cơ sở sản xuất tăm tre Thanh Phương, Đũa Việt Thăng Long, Công ty TNHH sản xuất bột Máy thổi chai PET mì Vimaflour, Hanoimilk,… Công ty TNHH Việt Phát ,Công ty. .. các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… mà khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gắn với với thị phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh Như vậy, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp... giúp cho công ty nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi trên thị trường cũng như trong kinh doanh Qua đó, công ty có thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn Sau đây là sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty: Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty CP XNK Hoa Nam 1.3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ • Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : Công ty CP XNK Hoa Nam kinh doanh xuất nhập khẩu tổng... nhất Công ty luôn đứng đầu về chất lượng và uy tín trong lĩnh vực cung cấp và chuyển giao công nghệ dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất trong nhiều năm qua Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 0103013075 do Phòng đăng ký kinh doanh số 02 – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOA NAM . năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam. Chương 2: Thực trạng nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng. phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình. Từ những nhận thức trên, sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoa Nam, em đã chọn đề tài: “ Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam. Là một công ty trẻ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp, từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoa nam, Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu hoa nam, , Về quy mô tài sản: Nhìn chung, quy mô tài sản của Công ty CP XNK Hoa Nam tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm