0

nhu cầu giải trí của thanh niên hà nội hiện nay

41 948 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:10

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NHU CU GII TR CA THANH NIấN H NI HIN NAY M U t vn Từ xa đến nay, lao động luôn là hoạt động cần thiết của con ngời nhằm tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu sinh tồn của cá nhân và xã hội. Trong quá trình lao động, con ngời luôn cần có sự đầu t thời gian và công sức để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Sự cố gắng đó đôi khi khiến con ngời rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, gây ảnh hởng không tốt đến kết quả lao động trong thời gian tiếp theo của họ. Chính vì thế, giải trí đã trở thành nhu cầu của mọi cá nhân, nhóm xã hội nhằm lấy lại sự thăng bằng sau thời gian lao động cần thiết của mỗi ngời. Giải trí giúp các thành viên xã hội xoá tan đi cảm giác mệt mỏi, tái sản xuất sức lao động của họ, khiến cho quá trình sản xuất, cống hiến của họ không bị gián đoạn. Nói nh vậy để thấy vai trò của giải trí là rất quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân xã hội. Sau hn mi nm i mi, nn kinh t ca nc ta ó cú nhiu bin chuyn mnh m. Thu nhp bỡnh quõn u ngi tng, mc sng ca cỏc gia ỡnh c ci thin, nhu cu ca cỏ nhõn cng ngy mt cao hn khụng ch l nhu cu vt cht, m cũn l nhu cu vn hoỏ tinh thn. Nú ũi hi mt s ỏp ng tt nht, kp thi nht v cú hiu qu nht. Thanh niên là những ngời chủ tơng lai của xã hội. Xã hội hiện đại đòi hỏi ở họ khả năng t duy, mong đợi ở họ sự cố gắng không ngừng để chiếm lĩnh thành công trong học tập và công việc. Nhu cầu giải trí trong thanh niên là vô cùng lớn, nhất là thanh niên đô thị nói chung, trong đó có thanh niên Hà Nội. Cú th núi thanh niờn H Ni hin nay ang hng ngy hng gi tip cn vi nhng phng tin thụng tin i chỳng hin i, vi Internet v rt nhiu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 loại hình giải trí mà chỉ mới cách đây một vài năm còn khá hiếm hoi. Tính đa dạng của các loại hình giải trí đã khiến cho cơ hội lựa chọn xu hướng giải trí của thanh niên được mở rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại hình này cũng như sự đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên vẫn còn nhiều bất cập. Đó là sự thương mại hoá các loại hình giải trí ở các thiết chế Nhà nước như sân vận động, rạp hát… Đó cũng là sự du nhập của những băng đĩa ngoài luồng có nội dung không lành mạnh. Đó còn là sự xuất hiện những tệ nạn xã hội núp bóng các hoạt động vui chơi giải trí của thanh niên… Nghiên cứu về nhu cầu giải trí của thanh niên một mặt cho chúng ta thấy thanh niên ngày nay ưa chuộng loại hình giải trí nào, từ đó có thể đưa ra những định hướng phù hợp đối với họ - thế hệ tương lai của đất nước; mặt khác cho biết sự biến đổi nhu cầu này trong thời gian qua. 1. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu: Hà Nội Thời gian nghiên cứu: Tháng 7-10 năm 2006 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu nhu cầu giải trí trong thời gian nhàn rỗi của thanh niên (thông qua việc khảo sát kết quả điều tra trong các nghiên cứu của các tác giả trước đó). Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến thực trạng hoạt động giải trí trong thời gian nhàn rỗi của thanh niên trong thời gian hiện nay. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Lược thuật kết quả điều tra của các tác giả về nhu cầu và hoạt động giải trí của thanh niên trong thời gian nhàn rỗi. 2. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến thực trạng nói trên. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. xut mt s khuyn ngh, gii phỏp nhm giỳp thanh niờn la chn loi hỡnh gii trớ phự hp. 4. Phng phỏp nghiờn cu: 1. Phng phỏp phõn tớch ti liu: Chỳng tụi tin hnh phân tích các công trình thực nghiệm, kết quả những đề tài nghiên cứu liên quan, số liệu thống kê liên quan đến thực trạng và sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội phục vụ cho đề tài. 2. Phng phỏp quan sỏt: đợc chúng tôi sử dụng để tìm hiểu và đánh giá thực trạng và sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội trong thời gian vừa qua. 3. Phng phỏp phng vn sõu: Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu 6 đối tợng là đoàn viên thanh niên Hà Nội nhằm tìm hiểu ý kiến của họ về cách thức giải trí của họ, cũng nh nhận định của họ về sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên trong thời gian vừa qua. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA THANH NIÊN 1. Nhu cầu: Theo từ điển tóm tắt Xã hội học (tiếng Nga) “Nhu cầu là đòi hỏi điều gì đó cần thiết để đảm bảo hoạt động sống của cơ thể, của nhân cách con người, của nhóm xã hội hoặc toàn xã hội nói chung, là nguồn thôi thúc nội tại của hoạt động” [ ] Khái niệm trên cho thấy nhu cầu mang tính sinh học, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển sinh học của con người, song mặt khác nhu cầu cũng mang tính xã hội thể hiện ở chỗ dù là của riêng cá nhân nhưng nhu cầu chỉ có thể được đáp ứng nhờ nền sản xuất xã hội. Nhu cầu của con người là giống nhau nhưng ở mỗi thời đại, mỗi xã hội lại đáp ứng chúng theo các cách khác nhau. Nhu cầu còn được đáp ứng trong khuôn khổ của phong tục tập quán cộng đồng và bị quy định bởi văn hoá cộng đồng. Có nhiều loại nhu cầu, các loại nhu cầu khác nhau không tồn tại đơn lẻ, tách rời mà nằm trong mối quan hệ ràng buộc, phụ thuộc tương tác lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Nhu cầu giải trí là một nhu cầu thiết yếu của con người nằm trong hệ thống đó. 2. Thời gian rỗi: K.Marx đã chia thời gian của con người ra làm hai loại: thời gian lao động và thời gian tự do. Thời gian lao động là khoảng thời gian dành cho những hoạt động thuộc lao động sản xuất nhằm đảm bảo sự sống còn cá nhân. Đây còn là thời gian dành cho việc giải quyết các nhu cầu ăn, mặc, ở. Như vậy, thời gian 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lao động tức là khoảng thời gian đáp ứng các nhu cầu sinh tồn của con người. Ngược lại, thời gian tự do là khoảng thời gian còn lại ngoài thời gian lao động, dành cho những hoạt động mà cá nhân có quyền tự quyết định. Như vậy, tuy chưa sử dụng khái niệm thời gian rỗi, Marx cũng đã từng coi thời gian tự do là khoảng thời gian dành cho sự thoải mái, cho giải trí và mở ra một khoảng trời cho những hoạt động tự do và sự phát triển. [ ] Theo Từ điển tóm tắt Xã hội học (tiếng Nga), thời gian rỗi được coi là khái niệm đồng nghĩa với thời gian tự do, nghĩa là “phần thời gian ngoài lao động của cá nhân (nhóm xã hội) còn lại sau khi đã trừ đi chi phí thời gian cho những hoạt động cần thiết không thể thiếu”. Sự xuất hiện và phát triển khái niệm thời gian rỗi cũng được từ điển này quan niệm với tư cách là một bộ phận cấu thành trong cơ cấu của thời gian tự do. Tóm lại có thể hiểu thời gian rỗi là khoảng thời gian mà trong đó con người không bị thúc bách bởi các nhu cầu sinh tồn, không bị chi phối bởi bất cứ nghĩa vụ khách quan nào. Nó được dành cho các hoạt động tự nguyện theo sở thích của chủ thể nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người. [ ] Chúng ta có nhiều cấp độ thời gian rỗi khác nhau như thời gian rỗi cấp ngày, thời gian rỗi cấp tuần, thời gian rỗi cấp kì, dịp, thời gian rỗi cấp năm, thời gian rỗi cấp đời người. Thời gian rỗi đối với các cấp độ khác nhau cho phép con người thực hiện những hoạt động giải trí khác nhau. Vì thế khi nghiên cứu về nhu cầu giải trí không thể không nghiên cứu theo các cấp độ thời gian rỗi này. 3. Giải trí. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo từ điển xã hội học “Giải trí là một dạng hoạt động của con người, đáp ứng những nhu cầu phát triển của con người về các mặt thể chất, trí tuệ và mỹ học” và “giải trí không phải là nhu cầu của từng cá nhân, mà còn là nhu cầu của đời sống cộng đồng” [] Giải trí không đối lập và tách rời với lao động cũng như lao động, giải trí là một bộ phận cấu thành của hoạt động sống của con người. Nó là dạng hoạt động hoàn toàn tự do mà cá nhân có toàn quyền lựa chọn theo sở thích, trong khuôn khổ hệ thống chuẩn mực xã hội. Nó đồng thời cùng là hoạt động không vụ lợi, nhằm mục đích giải tỏa sự căng thẳng tinh thần để đạt sự thư giãn, thanh thản trong tâm hồn, và cao hơn nữa là đạt tới những rung cảm thẩm mỹ của cá nhân như thưởng thức nghệ thuật , chơi các trò chơi, sinh hoạt tôn giáo… là hoạt động giải trí và thời gian rỗi dành cho giải trí được gọi là thời gian rỗi. 4. Nhu cầu giải trí. Giải trí là nhu cầu của con người vì nó đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của cá nhân, nếu thiếu nó thì sự phát triển của cá nhân không thể đầy đủ và toàn diện. Sau thời gian lao động mệt mỏi và căng thẳng, các hoạt động giải trí trở nên vô cùng cần thiết cho việc tái sản xuất sức lao động của con người. Nhu cầu giải trí là động cơ của hoạt động giải trí. Giải trí là hoạt động thẩm mỹ diễn ra trong thời gian nhàn rỗi, mà thời gian rỗi có những cấp độ khác nhau cho nên hoạt động giải trí cũng được phân theo những cấp độ tương ứng như giải trí cấp ngày, giải trí cấp tuần, giải trí cấp năm. Trong xã hội hiện đại, thời gian rỗi có xu hướng gia tăng nên nhu cầu giải trí cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đối với Việt Nam, từ tháng 1/1999 nhờ có chế độ làm việc 5 ngày/ tuần, thời gian rỗi cấp tuần chiếm phần đa số tuyệt đối trong quỹ thời gian rỗi của công chức nhà nước. Ví dụ với năm 2000, tổng số ngày nghỉ cuối tuần: 106 ngày, các ngày nghỉ khác: 10 ngày, ngoài ra còn nghỉ phép 15 ngày (đối với cán bộ công nhân viên), nghỉ hè 60 ngày (đối với sinh viên và giáo viên cao đẳng, đại học) hoặc 90 ngày (đối với học sinh, giáo viên phổ thông). Chính những khác biệt về quy mô thời gian nhàn rỗi như trên đã dẫn tới những thay đổi trong cơ cấu hoạt động giải trí của những đối tượng này. 5. Thanh niên Hà Nội: Khái niệm thanh niên Hà Nội trong chuyên đề này được hiểu là những người từ 15 - 30 tuổi, đang sinh sống, học tập hoặc làm việc ổn định trong các ngành dân sự, được phép đăng kí hộ khẩu hoặc được tạm trú dài hạn tại nội thành Hà Nội. Theo cách hiểu này, thanh niên Hà Nội gồm cả người nơi khác về Hà Nội sinh sống lâu dài hoặc ngắn hạn (một vài năm, ví dụ như sinh viên). Tuy nhiên khái niệm thanh niên Hà Nội không bao gồm những thanh niên sống tại Hà Nội một cách tạm thời hoặc theo thời vụ (ví dụ như thanh niên nông thôn về tìm việc trong dịp nông nhàn). Những thanh niên đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang cũng không thuộc diện đối tượng nghiên cứu. Về nơi cư trú, tác giả chỉ xem xét những thanh niên sống trong nội thành Hà Nội, đây được xem là khu vực có nhiều loại hình hoạt động giải trí hơn. II. NHU CẦU GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI NHU CẦU GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN NHÀN RỖI CỦA THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1. Nhu cầu và hoạt động giải trí trong thời gian nhàn rỗi của thanh niên. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Như trên đã nói, giải trí trong thời gian nhàn rỗi đóng vai trò quan trọng trong việc tái sản xuất sức lao động của con người. Mỗi cá nhân, nhóm xã hội lại có nhu cầu giải trí ở mức độ khác nhau, do quỹ thời gian rỗi, sở thích của cá nhân, nhóm… đó quy định. Theo các nhà văn hoá học, thời gian nhàn rỗi được chia làm nhiều cấp độ, trong đó, 3 cấp độ thường được nhắc đến nhất là thời gian nhàn rỗi cấp ngày, cấp tuần và cấp năm. Dưới đây chúng ta sẽ cùng xem xét nhu cầu và hoạt động giải trí của thanh niên Hà Nội theo 3 cấp độ thời gian nhàn rỗi này. a. Hoạt động giải trí trong thời gian nhàn rỗi cấp ngày của thanh niên Hà Nội. “Giải trí đối với trẻ em là sự lớn lên, là sự vươn tới cuộc sống. Còn đối với người lớn, đó là sáng tạo, là sự đổi mới cuộc sống” [ ]. Như vậy giải trí không đơn thuần chỉ là giải toả căng thẳng, lấy lại sự cân bằng cho trí não, mà giải trí thực sự là sự đổi mới cuộc sống diễn ra đều đặn hàng ngày của con người, đặc biệt đối với đối tượng thanh niên, lứa tuổi đang có những biến đổi lớn về tâm - sinh lý, về nhân cách thì giải trí đối với họ càng cần thiết hơn bao giờ hết. Tính đến thời điểm năm 2005, các loại hình giải trí giành cho thanh niên ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn, đặc biệt là thanh niên ở thủ đô Hà Nội. Bên cạnh các loại hình giải trí cũ còn xuất hiện khá nhiều những loại hình mới (như chat trên mạng Internet, chơi games, đánh tennis, chơi bowling, hát karaoke, hoặc “nấu cháo điện thoại”…). Nếu như vào thời kỳ trước đổi mới năm 1986, các loại hình vui chơi giải trí chỉ có được thông qua các trang báo (số lượng đầu báo cũng rất hạn chế), qua các dịp lễ hội, qua việc gặp mặt bạn bè… 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thỡ n khong u thp niờn 90 ca th k XX, bỏo chớ, truyn hỡnh, phỏt thanh ó tr nờn ngy cng ph bin hn, cỏc kờnh truyn hỡnh khụng ngng cú nhng ci tin ln nhm ỏp ng tt hn nhu cu ca cụng chỳng. Nm 2000, Internet tr thnh ph bin khi bựng n cỏc im dch v trờn ton quc. n nay, ti H Ni cng nh cỏc thnh ph ln khỏc nhng tm bin bỏo ca dch v Internet xut hin mi gúc ph, thm chớ trong nhng ngừ hm. iu ú ó gúp phn lm phong phỳ hn cỏc hot ng gii trớ trong thi gian nhn ri ca thanh niờn bi bn thõn thanh niờn l tng lp ht sc nhanh nhy, d thớch ng vi nhng iu mi l. Gii trớ cp ngy din ra trong thi gian ri cp ngy, ngha l khong thi gian cũn li sau khi ó tr i cỏc hao phớ thi gian cho vic lao ng (hoc hc tp), vic gia ỡnh, vic riờng (v sinh thõn th, chm súc sc p), ng, n ung, ngh ngi. Di õy l bng cỏc hot ng trong thi gian nhn ri cp ngy ca thanh niờn H Ni theo nghiờn cu ca tỏc gi Phan Thanh Tỏ. a. Bảng 1: Hoạt động giải trí trong thời gian rỗi cấp ngày 1 . Hình thức hoạt động giải trí Tỷ lệ và mức độ tham gia Năm 1996 Năm 2000 Tỷ lệ Thứ tự Tỷ lệ Thứ tự Đọc sách báo 57 1 24.40 4 Xem Ti vi 50 2 33.93 1 Tiếp bạn 48 3 14.09 5 Nghe nhạc - - 29.37 2 Chơi thể thao - - 26.79 3 Bảng trên cho thấy nếu nh năm 1996 thứ tự u tiên của các loại hình giải trí là đọc sách báo, sau đó là xem T.V, rồi đến tiếp bạn bè, thì đến năm 2000, trật tự u tiên đã có nhiều biến đổi khác biệt: vị trí số 1 thuộc về hình thức nghe nhìn qua T.V, nghe nhạc chiếm vị trí thứ 2, sau đó là chơi thể thao, đọc sách báo, và cuối cùng là tiếp bạn. Do số mẫu chọn nghiên cứu trong hai năm là không đồng 1 Phan Thanh Tá. Thời gian nhàn rỗi của thanh niên Hà Nội. Luận án Thạc sỹ văn hoá học. i hc Vn hoỏ. Hà Nội 2000 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhất nên việc xem xét chỉ thông qua sự sắp xếp thứ tự loại hình giải trí đợc a thích. Nh vậy, T.V đã trở thành phơng tiện giải trí khá thông dụng, thu hút tỷ lệ 33.93% số ngời đợc hỏi. Năm 2000, loại hình giải trí xem T.V thực tế đã tiếm ngôi đầu bảng của việc đọc sách báo vốn giữ vị trí số 1 vào năm 1996. Về nguyên nhân lý giải hiện tợng này, nhiều ý kiến phỏng vấn sâu cho rằng có thể nói do thanh niên Hà Nội ngày nay hầu nh có rất ít thời gian vui chơi giải trí, tiếp cận thông tin, song họ lại có mong muốn đợc liên tục cập nhật thông tin, và T.V chính là phơng tiện hữu ích đáp ứng nhu cầu đó của họ. Thêm vào đó, nội dung chơng trình T.V ngày càng trở nên phong phú đa dạng hơn với nhiều kênh truyền hình đặc sắc và mang tính chuyên môn hoá cao độ, nh VTV1 chứa những thông tin tổng hợp, VTV2 có nội dung khoa học và giáo dục, VTV3 chuyên về văn hoá thể thao giải trí Rất nhiều trò chơi đã đợc đa lên truyền hình, thu hút đông đảo bạn xem truyền hình nh trò chơi: Đờng lên đỉnh Olympia, ở nhà chủ nhật Thời lợng phát sóng tăng lên đáng kể khiến cho mọi đối tợng trên cả nớc đều có cơ hội đợc tiếp cận với truyền hình. Theo một ý kiến phỏng vấn sâu: Tôi rất ngại đọc báo, vì nếu đọc thì mất thời gian, trong khi không phải ngày nào cũng có thể mua đợc báo để cập nhật thông tin, chính vì thế tôi chọn xem T.V, vì có thể vừa xem vừa ăn cơm cùng cả nhà, hơn nữa ngày nào biết thông tin của ngày ấy. Rõ ràng, T.V tỏ ra có u thế hơn hẳn so với sách báo trong việc cập nhật thông tin hàng ngày cho thnah niên. Hơn thế, một ý kiến khác cho biết: Năm 1996 số gia đình có T.V, dù là gia đình đó ở Hà Nội, cũng ít hơn thời điểm năm 2000, vì thế ngời ta đọc báo nhiều hơn xem T.V vào năm 1996 là tất nhiên Nếu nh trong nghiên cứu năm 1996, số liệu về những ngời a thích nghe nhạc còn cha xuất hiện thì đến năm 2000 nó đã vợt lên xếp vị trí số 2. Giải thích hiện tợng trên có thể thấy nó có mối quan hệ mật thiết với sự có mặt ngày càng phổ biến của thị trờng đầu máy CD, VCD, DVD và thị trờng băng đĩa ca nhạc. Qua quan sát có thể thấy nếu nh vào năm 1996, số lợng các gia đình sử dụng dàn máy nghe đĩa còn khá hiếm hoi, thì đến năm 2000, con số đã tăng nhanh đáng kể theo đà phát triển của nền kinh tế - xã hội, dàn máy nghe đĩa đã trở 10 [...]... hoá Việt Nam - Sự đa dạng của các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu giải trí của thanh niên đem lại cho thanh niên nhiều cơ hội lựa chọn loại hình giải trí phù hợp với bản thân - Nhu cầu cập nhật thông tin của thanh niên Hà Nội ngày càng tăng, do đó họ có xu hớng tìm đến các phơng tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là T.V và mạng Internet - Sự biến đổi hệ giá trị của thanh niên theo thời gian qua... loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội trong thời gian nhàn rỗi 1996-2000, có thể thấy rõ ràng xu hớng sử dụng thời gian nhàn rỗi của thanh niên Hà Nội hiện nay là gắn với những hoạt động nhằm thu đợc nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn Điều này tỏ ra hoàn toàn phù hợp với lối sống nhanh nhạy, hiện đại của thanh niên khi bớc vào thế ký XXI Nhng tng kt trờn õy ca tỏc gi Phan Thanh Tỏ ch... đổi nhu cầu giải trí của họ Quá trình giao lu với văn hoá phơng Tây cũng khiến cho rất nhiều loại hình giải trí đợc du nhập vào nớc ta, đặc biệt là ở các đô thị lớn trong đó có thủ đô Hà Nội (nh bowling, khiêu vũ.) càng tạo cho thanh niên có điều kiện tiếp cận với nhiều hoạt động vui chơi mới Các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên ngày càng đa dạng hơn, các mặt hàng phục vụ giải. .. là các loại hình giải trí của thanh niên dờng nh ngày càng phức tạp hơn, hiện đại và tinh vi hơn thời kỳ trớc đó 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu lý giải cho sự biến đổi nhu cầu giải trí trong giới thanh niên Hà Nội Sự biến đổi này có thể nói phần nào đã cho thấy tính thức thời của họ trong hoạt động giải trí 3.2 Các nguyên... của đông đảo bộ phận dân c ở Hà Nội đợc nâng cao, trực tiếp ảnh hởng đến sự thay đổi hoạt động giải trí của họ - Sự du nhập của các loại hình giải trí từ phơng Tây vào Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội Điều này một mặt làm phong phú các loại hình giải trí dành cho thanh niên, mặt khác có thể gây tác động không tích cực đến sự hình thành nhân cách của họ do sự xuất hiện của các loại văn hoá ngoài... ngày càng đa dạng hơn, các mặt hàng phục vụ giải trí cũng ngày càng nhiều lên khiến thanh niên có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn loại hình giải trí cho riêng mình trong thời gian nhàn rỗi Đây cũng là một nguyên nhân lý giải cho sự thay đổi hình thức giải trí của thanh niên Hà Nội giai đoạn hiện nay Sự phổ biến rộng rãi của các phơng tiện kỹ thuật hiện đại (nh dàn VCD, máy vi tính.) cũng là một... loại hình giải trí dành cho thanh niên Hà Nội ngày càng phong phú, đa dạng hơn phù hợp với sự tiến bộ kinh tế - xã hội của nớc nhà 1.2 Có sự thay đổi đáng kể các loại hình giải trí của thanh niên Hà Nội trong thời gian rỗi theo cấp ngày và cấp tuần trong thời kỳ 1996 - 2000 và từ năm 2000 đến nay Nguyên nhân cơ bản ảnh hởng đến sự thay đổi này là: - Kinh tế - xã hội phát triển khiến mức sống của đông... xuất hiện và gia tăng nhu cầu giải trí bằng hình thức nghe nhạc trong tầng lớp thanh niên thủ đô Các kênh truyền thanh của đài tiếng nói Việt Nam cũng xuất hiện nhiều chơng trình ca nhạc hấp dẫn với những ngời dẫn chơng trình thu hút đợc nhiều cảm tình của thanh niên, nh chơng trình MTV most wanted, hay chơng trình Ca khúc Việt Nam chọn lọc cũng là những nhân tố không nhỏ trong việc làm cho nhu cầu. .. nhu cầu nghe nhạc của thanh niên gia tăng đáng kể trong thời gian 1996 2000 Loại hình giải trí thứ 3 đợc a thích là hoạt động thể thao Điều này đợc nhiều bạn trẻ lý giải nguyên nhân chủ yếu là do thanh niên Hà Nội đã thực sự coi thể thao là một loại hình giải trí, th giãn, khoảng thời gian từ năm 2000 hầu nh đã đánh dấu sự hình thành một phong trào tập luyện thể thao trong thanh niên Một nguyên nhân... theo một cách thức nào đó thì bản thân cũng có cách giải trí tơng tự Mức sống của các hộ gia đình Hà Nội cũng cao hơn thời kỳ trớc đây rất nhiều, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trờng, nhiều gia đình Hà Nội đã giàu lên nhanh chóng Điều này ủng hộ thanh niên trong việc thay đổi nhu cầu đối với các loại hình giải trí đang hiện hữu trên thị trờng 11 Phan Thanh Tỏ Ti liu ó dn 35 Website: http://www.docs.vn . xem xét nhu cầu và hoạt động giải trí của thanh niên Hà Nội theo 3 cấp độ thời gian nhàn rỗi này. a. Hoạt động giải trí trong thời gian nhàn rỗi cấp ngày của thanh niên Hà Nội. Giải trí đối. những thanh niên sống trong nội thành Hà Nội, đây được xem là khu vực có nhiều loại hình hoạt động giải trí hơn. II. NHU CẦU GIẢI TRÍ VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI NHU CẦU GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN NHÀN RỖI CỦA. đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội phục vụ cho đề tài. 2. Phng phỏp quan sỏt: đợc chúng tôi sử dụng để tìm hiểu và đánh giá thực trạng và sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: nhu cầu giải trí của thanh niên hà nội hiện nay, nhu cầu giải trí của thanh niên hà nội hiện nay,

Từ khóa liên quan