0

Nhu cầu thông tin thư viện của sinh viên trường đhsp nghệ thuật tw

25 331 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:43

Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Mở đầu Th viện nói riêng hay hệ thống thông tin th viện nói chung đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay. Có ngời đã nhận định th viện là đền đài của văn hoá và sự uyên thâm. Từ xuất phát điểm coi th viện là nơi thực hiện công việc lu trữ và bảo quản, sau đó th viện đã chú trọng đến việc ngời xem, ngời sử dụng là trung tâm với nhu cầu chủ yếu là trao đổi thông tin. Thông tin th viện ra đời ngày càng tự hoàn thiện và đổi mới mình sao cho phù hợp với xu thế thời đại. Con ngời luôn có những nhu cầu nhất định để tồn tại nh: ăn, mặc, ngủ Nhng đồng thời cũng cần có nhu cầu đợc hởng thụ và sáng tạo mà thông tin th viện là một trong những nơi đáp ứng đợc yêu cầu đó. Nắm bắt đợc xu thế chung, bài nghiên cứu này cũng xin đợc đề cập tới nhu cầu thông tin th viện, tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi tại trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW. Đề tài mang đợc ý nghĩa thực tế cao và khá cần thiết trong khi cả thế giới đang chú trọng phát triển ngành thông tin th viện. Ngay tại trờng nói riêng cũng nh hệ thống các trờng chuyên nghiệp trên địa bàn cả nớc nói chung đều khuyến khích cách học t duy, tự tìm tòi của sinh viên thì th viện trở thành môi trờng lý tởng. Thực tế cho thấy, nhu cầu thông tin th viện còn rất hạn chế, điều đó bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mục đích của bài nghiên cứu muốn tìm hiểu về nhu cầu thông tin th viện của sinh viên toàn trờng để từ đó có những nhận định và những hớng phát triển đúng đắn, chỉ ra những mặt tích cực, cũng nh tiêu cực để bổ sung sửa đổi cho phù hợp; nâng cao vai trò của thông tin th viện trong trờng học, khuyến khích tính tự học cũng nh nhu cầu nâng cao kiến thức của sinh viên trong trờng. Nhiệm vụ đợc đặt ra là làm sao hệ thống lại nhu cầu của sinh viên theo từng nhóm để có cái nhìn toàn diện và đầy đủ nhất. Phải đi sâu vào thực tế để giải quyết các vấn đề vớng mắc còn tồn tại. SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 1 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Với phơng pháp chủ yếu là thống kê, bảng hỏi, xử lý số liệu cùng với một số phơng pháp liên ngành nh: tâm lý học, văn hoá học. Bố cục đợc tóm gọn trong hai chơng: Chơng I: Nhu cầu thông tin th viện: Khái niệm nhu cầu là gì? Thông tin th viện là gì? Điểm qua một số nét về tình hình thông tin th viện trên cả nớc nói chung cũng nh tại trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW nói riêng. Nhu cầu của con ngời ra sao với ngành thông tin th viện. Chơng II: Sinh viên trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW với nhu cầu thông tin th viện: Thực trạng nhu cầu thông tin th viện trong phạm vi giới hạn tại tr- ờng ĐH S phạm nghệ thuật TW theo cấp học, ngành học, mục đích sử dụng thông tin mà mỗi sinh viên lại có những nhu cầu khác nhau. Do vậy ở chơng này chú trọng đến những nhu cầu chính yếu để có cái nhìn toàn diện và đầy đủ. Trong quá trình tiến hành hoàn thiện đề tài còn nhiều hạn chế và thiếu sót mong đợc quý thầy cô và các bạn bổ sung góp ý. SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 2 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Chơng I: Nhu cầu thông tin th viện. 1, Khái niệm * Th viện là gì? Đợc hình thành trong thời kì nền nông nghiệp vẫn giữ yếu tố quyết định đến t duy con ngời nhng mới ở mức thấp cha có hình thái, tổ chức rõ rệt. Cho đến thời kì Phục Hng khi mà phát minh máy in đợc ra đời, th viện một lần nữa đã đợc hồi sinh và chỉ thực sự bắt đầu khởi sắc khi cách mạng công nghiệp bùng phát với hàng loạt những phát minh cơ giới hoá quy trình in ấn. Nh vậy, khái niệm th viện đợc hiểu là kho tri thức của xã hội, bao gồm hệ thống thông tin, giữ liệu đợc lu giữ lại dới các hình thức nh: sách báo, tạp chí, băng đĩa Về mọi giai đoạn phát triển của lịch sử, loài ngời đã đợc lu giữ lại ( khi có ngôn ngữ và chữ viết). Ngày nay, đứng trớc quá trình phát triển mạnh mẽ của nhân loại đã xây dựng đợc cả một hệ thống thông tin th viện, đó là hệ thống với đầy đủ chức năng, cổng thông tin rộng lớn để phục vụ nhu cầu tìm hiểu nguồn thông tin cũng nh kho kiến thức của nhân loại. Bởi từ hình thức bảo quản lu trữ, th viện đã chú trọng đến việc xem ngời dùng là trung tâm với sự nhấn mạnh đến việc trao đổi thông tin. * Nhu cầu là gì? Bàn về nhu cầu, đã có rất nhiều các nhà khoa học tên tuổi đã đề cập đến vấn đề này trong các nghiên cứu của mình nh: Jneremy Bentham, Benfild, William Stanley Jevons, Edward S.Herman Trong xã hội, không thể thiếu những nhu cầu, nếu thiếu nhu cầu con ngời sẽ không thể tồn tại đợc. Ta có thể nhận thức đợc nhu cầu là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trờng sống. Nhu cầu tối thiểu nhất hay còn gọi là nhu cầu tuyệt đối đã đợc lập trình qua quá trình rất lâu dài tồn tại , phát triển và tiến hoá. Nh vậy, xét ở đề tài này nhu cầu thông tin th viện thuộc vào loại nhu cầu Linh hồn ( theo Aristotle). Con ngời luôn có nhu cầu chiếm lĩnh, làm SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 3 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện chủ kho tàng kiến thức rộng lớn. Đáp ứng nhu cầu ấy con ngời có thể tìm kiếm ở các nguồn khác nhau nh: trong giao tiếp hàng ngày, trên các phơng tiện thông tin đại chúng và thông tin th viện là nhu cầu cần thiết và luôn song hành cùng tồn tại với quá trình tồn tại và phát triển của con ngời. Bên cạnh nhu cầu tiếp nhận kiến thức thì thông tin th viện còn là nơi đáp ứng nhiều mục đích khác tuỳ theo trình độ, nhận thức, môi trờng sống và những đặc điểm tâm lý của mỗi ngời. Nhận thấy nhu cầu thông tin th viện của sinh viên trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW thuộc vào hệ thống chung của các trờng đại học nhng tuỳ theo ngành học, cấp học, mục đích thì lại có sự tiếp nhận nhu cầu khác nhau. Nhu cầu ấy rất cần thiết trong môi trờng đạo tạo ra các tri thức trẻ cho quá trình phát triển xã hội. 2, Những nét khái quát về th viện ở Việt Nam hiện nay. * Th viện toàn quốc. Th viện không phải là nơi quá xa lạ với ngời dân việt; ngay từ đầu thế kỉ XI, các th viện đầu tiên đã đợc ra đời nhng số lợng vẫn còn rất hạn chế và chậm phát triển. Cho đến thời kì thực dân Pháp đô hộ thì số lợng cũng chỉ là 3 th viện công cộng và một số th viện tại các trờng ĐH, viện nghiên cứu và công sở. Từ 1945 cho đến nay, trải qua một giai đoạn phát triển lâu dài, th viện ngày càng đợc củng cố và tạo điều kiện phát triển thích hợp. Nhà nớc ta đã coi công tác th viện là sự nghiệp của mình thông qua các văn bản pháp quy, các quyết định. Ngoài ra nhà nớc còn động viên, khuyến khích xã hội đóng góp sức ngời, sức của vào việc xây dựng các th viện ngày một phát triển hơn. Tất cả những đờng lối hoạt động ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động th viện của nớc ta trong thời gian qua. Theo thống kê tính đến hiện tại, nớc ta đã thành lập đợc mạng lới thông tin th viện rộng khắp, từ trung ơng tới cơ sở, trong các công sở, trờng học để phục vụ nhu cầu thông tin của mọi lứa tuổi. Cụ thể: Hệ thống th viện công cộng với th viện Quốc gia đứng đầu và 64 th viện tỉnh thành, 582 th viện cấp huyện, gần 6046 th viện, phòng đọc sách ở các xã, SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 4 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện phờng, thôn, bản Ngoài ra , còn có 10000 tủ sách pháp luật và 8000 điểm bu điện - văn hoá xã, phờng. Hệ thống thông tin th viện chuyên ngành, đa ngành về khoa học và công nghệ đợc thành lập ở hầu hết các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp. Bao gồm 1 trung tâm thông tin tổng hợp, 2 trung tâm thông tin chuyên dụng, 218 trung tâm thông tin th viện thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ơng; 64 cơ quan, tổ chức thông tin địa phơng Và hàng trăm nhà máy xí nghiệp. Hiện nay th viện thuộc loại hình này đang đợc đầu t khá tốt. Hệ thống th viện quân đội cũng đang phát triển mạnh mẽ với 1 th viện trung ơng, 53 th viện ở các học viện, quân khu, quân đoàn; 330 phòng đọc sách ở các cấp s đoàn, trung đoàn; 620 tủ sách trong các phòng Hồ Chí Minh Ngoài ra còn hệ thống thông tin th viện ở các bộ ngành khác. Trong đó không thể không kể đến hệ thống thông tin th viện thuộc bộ giáo dục đang đóng vai trò quan trọng và cấp thiết trong xã hội hiện nay. Chúng ta đang có khoảng gần 300 th viện, trung tâm thông tin th viện tại các trờng ĐH và CĐ gấp hàng chục lần so với trớc năm 1945. Th viện phổ thông cũng có mức tăng đáng kể. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho th viện cũng đợc tăng cờng và cải tiến đáng kể. Đặc biệt hoà nhập với xu thế chung của thời đại khi công nghệ thông tin đang dần chiếm lĩnh mọi mặt đời sống xã hội thì tại các th viện trên toàn quốc hầu nh đại đa số đều áp dụng công nghệ thông tin vào công tác của mình. Hàng nghìn máy tính đã đợc sử dụng, ngoài ra có th viện còn tạo đ- ợc mạng LAN và kết nối internet, từ đó mà nguồn thông tin trong nớc cũng nh ngoài nớc đợc cập nhật một cách nhanh chóng và phong phú hơn. Về các đầu sách đợc trang bị trong hệ thống thông tin th viện cũng đợc tăng lên đáng kể về mặt số lợng cũng nh chất lợng để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc. Cụ thể: SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 5 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Hệ thống th viện công cộng với khoảng 15 triệu bản sách, 9000 tên báo, tạp chí( phần lớn là ngoại văn). Mỗi năm lại bổ sung mới khoảng 800000 bản sách. Hệ thống thông tin th viện khoa học, chuyên ngành: 2 triệu đầu sách, 6000 tạp chí, 18,5 triệu bản mô tả sáng chế,phát minh ; 200000 tiêu chuẩn, 40000 catalo công nghiệp, 13000 báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học Hệ thống th viện phục vụ giáo dục mỗi năm vẫn đợc cấp số vốn nhất định cho việc bổ sung tài liệu, tiến hành các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu của sinh viên ứng với mọi ngành học. Hiện nay, hệ thống các thông tin th viện Việt Nam đang dần bớc theo xu thế công nghiệp hoá, hội nhập hoá, mở rộng cổng giao lu thông tin để cùng nhau phát triển . Nhng bên cạnh đó cũng cần nhận thấy một số hạn chế còn tồn tại nh: cơ sở vật chất kĩ thuật còn nghèo nàn, nguồn lực th viện thông tin còn hạn chế nhng lại bị phân tán không liên kết hoá đợc giữa các hệ thống với nhau, th viện ở các vùng nông thôn, thành thị, đồng bằng và miền núi có sự khác biệt rõ rệt. Tỉ lệ ngời dân sử dụng tài liệu, các dịch vụ th viện còn thấp * Th viện - thông tin trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW Trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW với tiền thân là trờng Trung cấp Nhạc hoạ, sau một thời gian phát triển lên cao đẳng và giờ đã khẳng định vị thế của mình khi trở thành một trờng đại học đầu tiên đào tạo ra các giáo viên thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Hệ thống thông tin th viện cũng đợc ra đời từ sớm để phục vụ đợc nhu cầu học tập của sinh viên trong trờng. Ban đầu ứng với xu thế chung của xã hội, th viện còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Cho đến những năm gần đây, đã có những biến đổi rõ rệt về chất lợng thông tin lẫn cơ sở vật chất trang thiết bị. Theo thống kê gần đây nhất cho thấy(2009) số lợng sinh viên tăng 2 đến 3 lần do phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, đồng thời việc học tập đòi hỏi sinh viên phải ra sức tìm kiếm thông tin. Trong th viện có nhiều sách tham khảo ứng với SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 6 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện từng chuyên ngành và một số giáo trình học chính quy sinh viên có thể đợc m- ợn về( trừ giáo trình tham khảo chuyên ngành hay dự án). Th viện làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật, nghỉ phục vụ chiều thứ 6 do phải vệ sinh kho sách. Giờ mở cửa: sáng từ 8 đến 11h, chiều từ 1 đến 4h30. Bao gồm 1 phòng đọc và 33 chỗ ngồi, có tủ tra sách, 5 máy tính nối mạng internet. Hiện nay, hệ thống th viện trờng đang dần mã hoá số đăng ký, chuyển từ th viện truyền thống sang th viện hiện đại. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế song th viện và nhà trờng đang tiến hành xem xét và đa ra phơng án giải quyết sao cho phù hợp. ( Theo cán bộ phụ trách kho giáo trình th viện trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW cô Vũ Thị Phơng cung cấp). 3, Vai trò của th viện. Với những chức năng và nhiệm vụ của mình, hoạt động thông tin th viện đã phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu văn hoá - xã hội ở mọi cấp ngành khác nhau. Việc đảm bảo l- ợng thông tin cần thiết cho các đề tài nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến các tài liệu, thông tin đa ngành đã giúp cho cơ quan thông tin th viện tự thành đồng minh thân cận của Đảng, chính quyền Đặc biệt đối với giáo dục đại học trong những năm gần đây, yêu cầu cấp thiết đợc đặt ra là phải đổi mới phơng pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên. Giờ đây, trung tâm của hoạt động dạy và học không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngời thầy mà chính mỗi sinh viên phải tự đặt ra nhiệm vụ cho mình. Với phơng pháp học này thì ngời học luôn chủ động trong việc chiếm lĩnh các tri thức một cách toàn diện, hứng thú nhất. Trong th viện bao gồm cả hệ thống tri thức tổng hợp và chuyên ngành đợc thể hiện qua sách vở, đĩa CD, giáo trình, t liệu điện tử. Nh đã nói ở phần trên, th viện không chỉ đóng vai trò là nơi lu giữ, bảo quản sách mà còn là môi trờng hữu dụng trong công tác nâng cao tri thức và học tập cho sinh viên. Đã có ngời coi th viện nh là trái tim tri thức của một trờng đại học. * * * SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 7 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Tóm lại, sự ra đời của ngành th viện là một yếu tố tất yếu nhằm đáp ứng cho nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi nhân loại ngày càng tiến bộ, trữ lợng thông tin càng lớn và nhu cầu nắm bắt, lĩnh hội những tri thức ấy càng cao. Cùng với những hạn chế thiếu sót cũng nh các thành tựu của th viện trờng nói riêng và hệ thống thông tin th viện trên cả nớc nói chung trong những năm tới sẽ có những sự đổi mới theo hớng tiến bộ và thu hút ngày càng nhiều nhu cầu tìm kiếm thông tin, tri thức. Đối với sinh viên trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW, thực trạng nhu cầu thông tin th viện trong những năm gần đây cũng có những bớc chuyển biến rõ rệt. Cụ thể ta sẽ xem xét ở những phần sau. Chơng II: Sinh viên trờng ĐH S phạm nghệ thuật tw với nhu cầu thông tin th viện. Mỗi ngời đều có những nhu cầu riêng mặc dù có thể có cùng một đối t- ợng dẫn đến nhu cầu đó. Theo đó, cùng là nhu cầu về thông tin th viện nhng SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 8 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện tuỳ theo hoàn cảnh, mục đích khác nhau mà nhu cầu tất yếu cũng khác nhau. Bài tiểu luận dựa trên kết quả phỏng vấn 5 ngời và 60 phiếu điều tra đối với sinh viên các khoa S phạm âm nhạc, s phạm mĩ thuật và khoa văn hoá - nghệ thuật thực hiện trong năm 2009. Kết quả nh sau: 1, Theo chuyên ngành. Trờng ĐH s phạm nghệ thuật tw bao gồm có 3 khoa là s phạm âm nhạc, s phạm mĩ thuật và khoa văn hoá nghệ thuật, trong mỗi khoa lại có những đặc trng và yêu cầu với những môn học khác nhau. Nh vậy xét đến nhu cầu thông tin th viện của sinh viên lại khác nhau. Theo thực tế số liệu thu thập đợc từ nguồn th viện trờng (Cô Vũ Thị Phơng cán bộ phụ trách kho giáo trình cung cấp). Tính trong năm học vừa qua tổng số sinh viên mợn sách là khoảng 1384 sinh viên trong đó có 1300 sinh viên của khoa Mĩ Thuật chiếm 94% còn lại là khoảng 83 sinh viên của khoa nhạc và văn hoá nghệ thuật chiếm 6%. Từ thực tế trên cho thấy nhu cầu thông tin th viện của khoa mĩ thuật lớn gấp nhiều lần so với các khoa khác trong trờng. Tại sao lại nh vậy? So với Âm nhạc và Mĩ thuật, khoa văn hoá - nghệ thuật là một chuyên ngành còn khá mới mẻ, các phân môn đợc duyệt trình theo từng năm lại đợc cân nhắc một cách kĩ lỡng sao cho phù hợp và thiết thực nhất. Hiện toàn trờng có 3 khoá Quản lý văn hoá và thiết kế thời trang, trong thời gian gần đây mới mở thêm mã ngành đồ hoạ. Chính vì vậy lợng thông tin trên th viện cũng đang đợc sàng lọc, bổ sung thêm nhiều sách giáo trình học cũng nh tài liệu tham khảo về những chuyên ngành trên nhng chủ yếu vẫn còn rất nhiều hạn chế. Do vậy nhu cầu đối với th viện không cao mà chủ yếu nguồn thông tin đợc lấy từ internet, hệ thống th viện công cộng. Một bạn sinh viên ngành quản lý văn hoá cho biết: Tìm kiếm sách trên th viện quốc gia đầy đủ hơn, lợng thông tin lớn có nhiều đầu sách cổ, đầu sách mới đợc cập nhật liên tục [Hạnh, 20t, sinh viên ngành quản lý văn hoá] Chỉ bó hẹp trong khuôn khổ th viện trờng sẽ còn rất nhiều những thiếu sót không tránh khỏi, tuy nhiên đó cũng là môi trờng học tập gần gũi với sinh SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 9 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện viên, do vậy chúng ta cũng cần phải ngày càng hiện đại hoá, đổi mới th viện sao cho phục vụ cho nhu cầu của sinh viên tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong khi đó khoa âm nhạc và mĩ thuật, cùng tồn tại song song nhng nhu cầu th viện lại khác nhau, lý giải cho điều này ta thấy! Đặc trng của khoa âm nhạc và mĩ thuật là quá trình học gắn liền với các môn thực hành. Đối với khoa mĩ thuật, có nhu cầu lớn về t liệu hình hoạ để từ đó làm cơ sở chung cho quá trình học tập và sáng tạo(khả năng ghi nhận và hình tợng tốt) sinh viên cả 2 chuyên khoa đều có nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ chuyên ngành của mình, thích môn học nào thì tìm sách môn đó. Đa số là các môn thực hành, viết cũng có nhng rất ít, do vậy sinh viên khoa nhạc ít hứng thú với nhu cầu thông tin th viện, tài liệu chủ yếu do thầy cô phát trực tiếp, hay nh tài liệu nhạc hiện giờ ở các quán phô tô cũng có rất nhiều. Còn khoa mĩ thuật sinh viên có nhu cầu th viện cao nhất có lẽ là do nguồn tài liệu đối với ngành mĩ thuật khá phong phú và cần thiết cho nhu cầu tìm kiếm, tập trung nhiều tác phẩm của các danh hoạ nổi tiếng khó tìm kiếm ở bên ngoài. Những nguồn tài liệu có trong th viện đã đợc kiểm soát và đáng tin cậy giúp sinh viên giảm tải quá trình tìm kiếm lợng thông tin quá lớn trên internet thậm chí còn có nhiều thông tin sai. Hiện nay theo điều tra cho thấy nhu cầu tìm kiếm các nguồn sách khác nhau của sinh cả 3 khoa trên th viện không có sự chênh lệch đáng kể: Khoa Sách Âm nhạc Mĩ thuật Văn hoá - nghệ thuật Giáo trình học 2 13,3% 0 0% 14 46,7% Sách tham khảo 10 66,7% 13 86,7% 11 36,7% Sách đại cơng 3 20% 2 13,3% 5 16,6% Tổng 15 15 30 Nhận xét: Số liệu trên cho thấy, tỉ lệ tìm kiếm sách giáo trình học của khoa văn hoá - nghệ thuật thì nhiều hơn so với các khoa khác chủ yếu là do SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 10 Lớp: K2 - QLVH [...]... thuật TW đã cho thấy nhu cầu của sinh viên đối với thông tin th viện có rất nhiều sự khác biệt.Mang đặc thù riêng của mình, mỗi khoa lại có lợng nhu cầu lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp với những nguồn tài liệu, thông tin có trên th viện và chủ yếu ở đây nhu cầu của sinh viên khoa mĩ thuật luôn chiếm phần lớn so với nhu cầu của sinh viên các khoa khác Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, ... th viện trờng ĐH s phạm nghệ thuật tw theo điều tra cho thấy nhu cầu th viện của sinh viên đang tăng lên cùng với sự phát triển của nhà trờng Tính từ năm 2007 đến năm 2009, nhu cầu lên th viện trờng tìm kiếm thông tin tăng gấp 2 đến 3 lần Qua khảo sát: Khoa Nhu cầu TV Có Âm nhạc Mĩ thuật 12 SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 14 18 Văn hoá Nghệ thuật 22 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin. .. K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Sở thích Khác Tổng Nhu cầu Thông tin Th viện 1 0 2 6,7% 1 0% 1 6,7% 15 6,7% 7 6,7% 15 23,3% 30 Con ngời luôn có những nhu cầu để phục vụ cho những mục đích nhất định của mình Xét về nhu cầu thông tin th viện của sinh viên trong trờng: tỉ lệ sinh viên có nhu cầu thông tin phục vụ cho học tập chiếm phần đông( âm nhạc 73,3%, mĩ thuật 80%, văn hoá - nghệ thuật 63,3%) Trong... th viện hay giao các bài tập thì sinh viên mới có nhu cầu thông tin th viện Theo thống kê về lợng thông tin tiếp nhận đợc của sinh viên ngoài giờ học trên lớp mà thông qua th viện ta thấy: Lợng tiếp nhận Chủ thể Sinh viên Rất nhiều 3 SV: Nguyễn Thị Thanh Dung Nhiều 8 39 17 ít Bình thờng 10 Tổng 60 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện 5% 13,3% 65% 16,7 Nh vậy, sinh viên. .. thiết cho sinh viên, cùng với giáo trình học và sách đại cơng tuy nhu cầu ở hai loại hình này cha cao nhng cũng là yếu tố không thể thiếu đối với bất cứ sinh viên nào từ bất cứ nguồn thông tin nào phù hợp Nhân đây bàn đến chuyện nhu cầu thông tin th viện của sinh viên trờng, một vấn đề đợc đa ra? Sinh viên có nhu cầu không chỉ đối với th viện thông tin tại trờng mà còn có nhu cầu tìm kiếm thông tin ở các... thống thông tin th viện hiện nay phải làm sao để ngày càng đổi mới phục vụ hữu hiệu hơn cho từng loại nhu cầu Đối với sinh viên trờng ĐH s phạm nghệ thuật tw, nhu cầu thông tin th viện cũng đang từng bớc đợc tăng lên do hệ thống th viện đang ngày đợc cải tiến và ý thức học tập, tìm hiểu kiến thức của sinh viên cũng đang đợc nâng cao 4, Theo thời vụ, thời điểm Nhu cầu của sinh viên đối với th viện theo... trên ta thấy đợc sinh viên có nhu cầu cao vào thời điểm làm tiểu luận và thi hết môn( âm nhạc 66,7%, mĩ thuật 53,3%, văn hoá nghệ thuật 73,3%) Những lúc rảnh rỗi chiếm tỉ lệ thấp( âm nhạc 1%, mĩ thuật 1%, văn hoá - nghệ thuật nhu cầu của sinh viên là 0%) Trong quá trình học thì nhu cầu của sinh viên đối với th viện cũng tăng nhng không đáng kể ( âm nhạc 26,6%, mĩ thuật 40%, văn hoá - nghệ thuật 26,7%)... SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 24 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện nguồn thông tin có tại th viện trờng nói riêng cũng nh khuyến khích mỗi sinh viên tìm kiếm thông tin ở các mạng lới th viện công cộng, chuyên ngành khác để từ đó giúp cho chất lợng của th viện ngày càng tốt hơn, phục vụ đợc hiệu quả hơn cho nhu cầu của sinh viên trong trờng Tuy nhiên những hệ thống lý luận... mình yêu thích thì sinh viên mới có nhu cầu thông tin th viện với những mục đích này Mặt khác, lợng thông tin có trên th viện cũng chỉ phục vụ đợc phần nhỏ; sách báo, tạp chí giải trí cũng chủ yếu là sách báo về chuyên ngành học SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 15 Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nhu cầu Thông tin Th viện Sinh viên chủ yếu thích giải trí và tìm kiếm theo sở thích thông qua rất nhiều... khoa mĩ thuật] Trên thực tế, sinh viên có nhu cầu ra sao đối với các nguồn thông tin khác nhau: Khoa Âm nhạc Nguồn thông tin Th viện Giảng viên Internet Tự mua Bạn bè SV: Nguyễn Thị Thanh Dung 1 5 6,7% 9 33,3% 60% 40% 13,2% 20% 6,7% 19 33,3% 5 6,7% 0 6,7% 10% 10 1 1 23,3% 3 3 1 nghệ thuật 7 6 2 Văn hoá - Mĩ thuật 16,7% 2 0% 6,7% Lớp: K2 - QLVH Trờng ĐHSP Nghệ thuật TW Nguồn khác Tổng Nhu cầu Thông tin . thuật TW nói riêng. Nhu cầu của con ngời ra sao với ngành thông tin th viện. Chơng II: Sinh viên trờng ĐH S phạm nghệ thuật TW với nhu cầu thông tin th viện: Thực trạng nhu cầu thông tin th viện. đến chuyện nhu cầu thông tin th viện của sinh viên tr- ờng, một vấn đề đợc đa ra? Sinh viên có nhu cầu không chỉ đối với th viện thông tin tại trờng mà còn có nhu cầu tìm kiếm thông tin ở các. ngời luôn có những nhu cầu để phục vụ cho những mục đích nhất định của mình. Xét về nhu cầu thông tin th viện của sinh viên trong trờng: tỉ lệ sinh viên có nhu cầu thông tin phục vụ cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu thông tin thư viện của sinh viên trường đhsp nghệ thuật tw, Nhu cầu thông tin thư viện của sinh viên trường đhsp nghệ thuật tw,

Từ khóa liên quan