Bản kê thông tin ứng viên của ocean bank

4 579 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 09:34

THÔNG TIN ỨNG VIÊN Mã số I. Vị trí Nơi làm việc Ảnh 4x6 (bắt buộc) THÔNG TIN BẢN THÂN Họ tên (chữ in hoa) Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Tôn giáo Giới tính  Nam  Số CMND/Hộ chiếu Nữ Nguyên quán Ngày cấp Email Nơi cấp Điện thoại Di động Hộ thường trú Nơi Thông tin người liên hệ khẩn cần Tình trạng hôn nhân  Chưa kết hôn  Sức khỏe (có bị thương tật, bệnh nặng) Mã số thuế TNCN  Có …………  Không Loại hình làm việc  Đã kết hôn Ly dị Chiều cao Cân nặng Số sổ BHXH  Có …………… Không  Toàn thời gian cố định  Bán thời gian  Làm việc  Thông báo trước … Bạn làm việc tuần? Những tỉnh mà bạn làm việc công tác dài hạn Mức lương yêu cầu Bạn bắt đầu làm việc ngày Bạn có quen làm việc OceanBank? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí) Bạn biết thông tin tuyển dụng qua Bạn dự tuyển vào OceanBank? 05-BM/TDNS/OJB  Website OceanBank  Báo chí thân  Báo điện tử  Khác (ghi rõ)  Không  Người  Có. Ghi rõ vị trí dự tuyển: 1/4 II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Thời gian Tên trường Từ Đến Chuyên ngành Chứng chỉ, khóa đào tạo khác Thời gian Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo Từ Đến Ngoại ngữ Loại hình đào tạo Bằng cấp Chứng chỉ/khóa đào tạo Trình độ/điểm thi chứng Nghe Xếp loại Xếp loại Nói Đọc Viết (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc kể trước Từ Đến Tên công ty Vị trí Mức lương Mô tả ngắn gọn công việc thành tích đạt được. Nếu quản lý, ghi rõ số nhân viên quản lý. Lý nghỉ việc Từ Đến Tên công ty Vị trí Mức lương Mô tả ngắn gọn công việc thành tích đạt được. Nếu quản lý, ghi rõ số nhân viên quản lý. Lý nghỉ việc Từ Đến Tên công ty Vị trí Mức lương Mô tả ngắn gọn công việc thành tích đạt được. Nếu quản lý, ghi rõ số nhân viên quản lý. Lý nghỉ việc Trang 2/4 IV. THÔNG TIN GIA ĐÌNH Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột Họ tên Năm sinh Giới tính V. Quan hệ Nghề nghiệp Nơi làm việc THÔNG TIN THAM CHIẾU Vui lòng cung cấp tên, thông tin liên lạc thông tin nghề nghiệp hai người người thân, biết rõ thông tin trình làm việc bạn, phải có quản lý trực tiếp bạn gần nhất. Chúng thông báo cho bạn trước liên hệ để tham khảo thông tin. Người thứ Họ tên Nghề nghiệp Nơi làm việc Địa Email Điện thoại Di động Người thứ Họ tên Nghề nghiệp Nơi làm việc Địa Email Điện thoại Di động VI. NĂNG LỰC Phần sử dụng để xác định ứng viên mời tham dự vòng tuyển dụng sau. Ưu điểm (phẩm chất, khả năng, kỹ bật) Nhược điểm Vui lòng viết cho biết bạn quan tâm đến việc vị trí ứng tuyển yếu tố cho thấy bạn phù hợp với vị trí này. Nêu vài ví dụ để chứng minh. Bài viết 300 từ. Trang 3/4 VII. CAM KẾT Tôi cam đoan tất thông tin cung cấp thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra thông tin cá nhân cần trình định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi làm việc, học tập cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân hàng trình thẩm tra. Nếu thông tin khai không không đầy đủ Ngân hàng từ chối tuyển dụng, sa thải tiếp nhận. …, ngày … tháng … năm … ỨNG VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Trang 4/4 . ngay  Thông báo trước … ngày Bạn có quen ai làm việc tại OceanBank? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí) Bạn biết được thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua  Website OceanBank  . THÔNG TIN ỨNG VIÊN Mã số Vị trí Nơi làm việc I. THÔNG TIN BẢN THÂN Họ và tên (chữ in hoa) Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Tôn giáo Giới. THÔNG TIN GIA ĐÌNH Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột Họ và tên Năm sinh Giới tính Quan hệ Nghề nghiệp Nơi làm việc V. THÔNG TIN THAM CHIẾU Vui lòng cung cấp tên, thông tin liên lạc và thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kê thông tin ứng viên của ocean bank , Bản kê thông tin ứng viên của ocean bank , Bản kê thông tin ứng viên của ocean bank