tìm hiểu phương pháp giảng dạy các bài vẽ tranh cho học sinh lớp 7

33 3.2K 11
tìm hiểu phương pháp giảng dạy các bài vẽ tranh cho học sinh lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiểu luận nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn BGH nhà trường nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành bài tiểu luận , cảm ơn bạn bè dồng nghiệp đã cùng tôi trao đổi về chuyên môn . Cảm ơn cô NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG đã hướng dẫn rất nhiệt tình để tôi có thể hoàn thành bài tiểu luận này . Xin chân thành cảm ơn . 1 Tiểu luận nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng tiểu luận về tìm hiểu phương pháp giáo dục các bài vẽ tranh cho học sinh lớp 7 là do tôi viết và chưa công bố . Tiểu luận này hoàn toàn là do tôi nghiên cứu và viết . Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. 2 Tiểu luận nghiên cứu CÁC CHỮ VIẾT TẮT HS: Học sinh. MT: Mĩ thuật. GV: Giáo viên. THCS: Trung học cơ sở. 3 Tiểu luận nghiên cứu MỤC LỤC  A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I/ Lý do chọn đề tài…………………………………………………….6 II/ Mục đích và nhiệm vụ của đề tài:…………………… …… 7 1. Mục đích nghiên cứu……………………………………….7 2. Nhiệm vụ nghiên cứu:…………………………………… 7 III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:…………………………………7 1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………7 2. Phạm vi nghiên cứu……………………………………… 7 IV/ Phương pháp nghiên cứu………………………………………… 8 1/ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết………………8 2/ Phương pháp quan sát……………………………………….8 3/ Phương pháp thực nghiệm………………………………… 8 4/ Phương pháp chuyên gia…………………………… 8 B/ PHẦN NỘI DUNG:………………………………………………… 9 Chương 1: Mục tiêu và cấu trúc phân môn vẽ tranh lớp 7…………….9. 1.1/ Mục tiêu phân môn vẽ tranh lớp 7:……………………… 9 1.2/ Cấu trúc chương trình các bài vữ tranh lớp 7:…………….9 Chương 2: Thực trạng của việc dạy và học phân môn vẽ tranh:…… 9 2.1/ Thực trạng của học sinh khi học phân môn vẽ tranh…… 9 2.2/ Thực trạng của giáo viên khi dạy các bài vẽ tranh……… 10 Chương 3: Đặc điểm tâm sinh lý khi học phân môn vẽ tranh của học sinh lớp 7………………………………………………………………………………… 11. Chương 4: Nguyên tắc dạy – học các bài vẽ tranh…………………… 11 4.1/Đảm bảo thống nhất giữa khoa học và giáo dục trong dạy học 1 1 4.2/Đảm bảo sự thống nhất giữa lí thuyết và thực hành ………12 4.3/Đảm bảo thống nhất vai trò chủ đạo của giáo viên và chủ động của học sinh …………………………………………………………………12 4.4/Đảm bảo tính trực quan và khái quát trong dạy học giữa cái cụ thể vàtrừu tượng …………………………………………………………… 12 4.5/Đảm bảo giữa học tập tạp thể và học tập cá nhân………….12 4.6/Đảm bảo tính vừa sức ,đặc điểm lứa tuổi , đặc điểm cá biệt.12 4.7/Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo học tập của học sinh………………………………………………………………………… 13 Chương 5: Các hình thức dạy học …………………………………………13 4 Tiểu luận nghiên cứu 5.1/Sử dụng phương tiện dạy học thích hợp ……………………13 5.2/Vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với phân môn vẽ tranh ……………………………………… 13 Chương 6:Một số phương pháp đặc trưng của bộ môn mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh nói riêng ………………………………………………………14 6.1./Nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận…………………… 14. 6.1.1/Phương pháp thuyết trình ……………………………14 6.1.2/Phương pháp vấn đáp……………………………… 14 6,1.3/Phương pháp thảo luận……………………………….15 6.1.4/Phương pháp sử dụng sách giáo khoa……………… 15 6.1.5/Phương pháp nêu vấn đề…………………………… 15 6.2/Nhóm phương pháp trực quan…………………………………15 6.2.1/Phương pháp quan sát……………………………… 16 6.2.2/Phương pháp minh họa……………………………….16 6.2.3/Phương pháp thực hành ôn luyện …………………….16 6.2.4/Phương pháp kiểm tra , đánh giá kết quả học tập…….16 Chương 7:Phát triển kĩ năng vẽ tranh cho học sinh ……………………… 17 Chương 8 :Phương pháp thiết kế bài dạy chung cho môn mĩ thuật………21 8.1/Giáo án……………………………………………………… 21 8.2/Các công việc chuẩn bị của giáo viên…………………………21 8.3/Một số vấn đề cần chú ý khi thiết kế bài dạy………………….21 8.4/Cấu trúc thiết kế bài dạy………………………………………22 Chương 9:Giải pháp khắc phục nhược điểm của học sinh ……………….22. 9,1/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học……………………………………23 9.2/Khai thác nội dung đề tài …………………………………… 24 9.3/Chọn hình tượng ………………………………………………25 9.4/Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh ……………………………25 9.5/Hướng dẫn học sinh cách sắp xếp bố cục…………………… 25 9.5.1/Hình mảng ……………………………………………25 9.5.2/Hình tượng……………………………………………26 9.5.3/Sắp xếp các đường nét ,hình mảng ,hinh tượng………26 9.5.4/Đường tầm mắt trong tranh …………………………26 9.6/ Hướng dẫn học sinh vẽ màu …………………………………26. 9.7/Hướng dẫn học sinh làm bài tập………………………………26. 9.8/Đánh giá kết quả học tập………………………………………27 9.9/Kết quả …………………………………………………… 28 5 Tiểu luận nghiên cứu 9.10/Bài học kinh nghiệm…………………………………………29 C. KẾT LUẬN :…………………………………………….30 TIỂU LUẬN  TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 7 A / PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý do chọn dề tài: Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu thẩm mĩ ngày càng cao. Do vậy, việc đào tạo con người biết nhận thức, cảm thụ cái đẹp ngày càng quan trọng. Bởi vì có con người mới phát hiện ra vẽ đẹp của thiên nhiên và cảm thụ vẽ đẹp của nó, chỉ có con người mới tìm ra và biết vận vụng làm phong phú thêm ngôn ngữ mĩ thuật cho cuộc sống hằng ngày càng tươi đẹp hơn. Trong những năm học qua môn Mĩ Thuật là một yếu tố cơ bản của giáo dục thẩm mĩ và nó đã trở thành một môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, dó chính là yếu tố để đạt được mục tiêu giáo duc đầy đủ năm mặt : Đức – Trí – Thể - Mĩ – Lao Động cho học sinh. Như vậy việc dạy mĩ thuật ở trường phổ thông không nhằm mục đích đào tạo các em trở thành họa sĩ mà mục tiêu chính của môn mĩ thuật là giúp các em làm quen với cái đẹp, hiểu về cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp. trong cuộc sống hằng ngày mọi việc ăn mặt ở, đi lại…đều cần đến cái đẹp, cái đẹp được thể hiện da dạng và muôn màu, muôn vẽ…có thể xem nó là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống vì nó gắn liền với con người từ khi mới sing cho đến lúc mất đi…có thể khẳng định rằng cái đẹp do mĩ thuật tạo ra đã góp phần đáng kể vào việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của người giáo viên mĩ thuật là làm thế nào để học sinh được tiếp xúc, tìm hiểu, làm quen và sáng tạo ra cái đẹp theo sự nhận biết của cá nhân, giúp các em nâng cao tính sáng tạo, óc thẩm mĩ và sự hiểu biết về mọi mặt. Hện nay môn thuật ở bậc trung học cơ sở nói chung và học sinh khối lớp 7 nói iêng nằm giúp các em biết quan sát, nhận xét 6 Tiểu luận nghiên cứu đối tượng, cách sắp xếp bố cục, hình mảng sao cho cân đói thuận mắt,hợp lý trong tờ giấy. Ở môn vẽ tranh các em biết vận dụng mọi hiểu biết để áp dụng cho tranh vẽ thông qua cách sắp xếp bố cục, hình ảnh, màu sắc…nhưng thực tế qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy việc tiếp thu kiến thức môn mĩ thuật nói chung và áp dụng cho phân môn vẽ tranh nói riêng còn nhiều bất cập. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do ảnh hưởng nhiều mặt: là do quan niệm về môn chính-môn phụ ngoài ra còn do yếu tố tâm lý sợ vẽ sấu, vẽ sai, một phần ở quan niệm đây là môn học phải có hoa tay…những tác động đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy – học ở phân môn vẽ tranh. Từ những nhận thức đó dẫn đến tình trạng các em lam bài qua loa, làm cho xong, làm cho có điểm mà không nhận thức rằng mỏi bài học là một tác phẩm do chính bản thân các em tạo ra bằng khả năng của mình. Trong các phân môn của môn mĩ thuật ở bậc trung học cơ sở thì phân môn vẽ tranh theo đề tài là một phân môn đòi hỏi các em phải kết hợp, đầu tư rất nhiều, phải biết vận dụng kiến thức ở các phân môn khác, đòi hỏi các em phải quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng,sáng tạo…thì sản phẩm làm ra mới phong phú, đa dạng…vậy làm thế nào để các em hiểu về cái đẹp, cảm thụ được cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp. Làm thế nào để phân môn vẽ tranh đến và vào các em? Làm thế nào để môn mĩ thuật khẳng định được vị trí quan trọng không thể thiếu đối với cấp học trung học cơ sở? Đây là những câu hỏi mà tôi luôn trăn trở và vì thế tôi chọn để nghiên cứu:”Tìm hiểu nhừng phương pháp giảng dạy các bài vè tranh ở học sinh lớp 7”, để làm đề tài cho tiểu luận của mình. II/ Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: 1/ Mục đích nghiên cứu: Giúp học sinh khắc phục những nhược điểm hay mắc phải khi thể hiện các bài vẽ tranh ở học sinh lớp 7. Nhằm giúp các em mạnh dạn thể hiện ý tưởng thông qua hiểu biết, ghi nhớ, tưởng tượng, vận dụng hiểu biết cá nhân, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Qua đó các em biết vận dụng vào thực tiển của cuộc sống và học tập của học sinh sau này. 2/ Nhiệm vụ nghiên cứu: Thông qua việc nghiên cứu đề tài nêu trên nó sẻ giúp các em học sinh cải thiện tốt hơn tình trạng học tập ở phân môn vẽ tranh, tìm ra những hướng giải quyết phù hợp. III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 1/ Đối tượng nghiên cứu: Thông qua đề tài tôi chỉ nghiên cứu cách để khắc phục nhược điểm trong phân môn vẽ tranh của học sinh lớp 7. 2/ Phạm vi nghiên cứu Tôi chỉ nghiên cứu phân môn vẽ tranh đề tài ở lớp 7 của bậc học trung học cơ sở. 7 Tiểu luận nghiên cứu 3/ Giới hạn nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu cho phân môn vẽ tranh lớp 7. Đề tài chỉ nghiên cứu cho phân môn vẽ tranh đề tài lớp 7. IV/ Các phương pháp nghiên cứu: Thông qua đề tài tôi sẽ nghiên cứu một số phương pháp cụ thể như sau : 1/ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. 2/ Phương pháp quan sát. 3/ Phương pháp thực nghiệm. 4/ Phương pháp chuyên gia. 8 Tiểu luận nghiên cứu B/ PHẦN NỘI DUNG Chương 1: “ Mục tiêu và cấu trúc phân môn vẽ tranh lớp 7” 1.I/ Mục tiêu của phân môn vẽ tranh lớp 7: - Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh , tạo điều kiện cho các em tiếp xúc , làm quen và thưởng thức vẽ đẹp của thiên nhiên , của các tác phẩm mĩ thuật ; biết cảm nhận và tập tạo ra cái đẹp , qua đó vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào cuộc sống sinh hoạt và học tập hàng ngày . - Cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức cơ bản nhất định để các em hiểu được cái đẹp thông qua :đường nét , hình mảng , đậm nhạt , màu sắc , bố cục ,… . - Phát triển khả năng quan sát , nhận xét , tư duy , tưởng tượng , óc sáng tạo cho học sinh. - Phát triển các kĩ năng cơ bản : kĩ năng quan sát , kĩ năng cảm thụ thẩm mĩ , kĩ năng tư duy, kĩ năng thực hành , kĩ năng đánh giá , kĩ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống . -Phát hiện HS năng khiếu mĩ thuật , góp phàn bồi dưởng các em phát triển năng khiếu của mình . 1.2/ Cấu trúc chương trình các bài vẽ tranh lớp 7: Vẽ tranh có những nội dung sau: - Tranh phong cảnh. - Tranh về cuộc sống xung quanh em. - Đề tài tự chọn. - Giử gìn vệ sinh môi trường. - Trò chơi dân gian. - Cảnh đẹp đất nước. - An toàn giao thông. - Hoạt động những ngày hè. Chương 2 Thực trạng của việc dạy và học phân môn vẽ tranh 2.1/ Thực trạng khi học phân môn vẽ tranh của học sinh. Vẽ tranh nhằm phát huy trí tưởng tượng sáng tạo , làm giàu cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh trên cơ sở cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng cơ bản về vẽ 9 Tiểu luận nghiên cứu tranh . Từ đó HS có khả năng cảm thụ được vẽ đẹp của thiên nhiên , của cuộc sống xung quanh và các tác phẩm mĩ thuật thông qua ngôn ngữ của hội hoạ là bố cục, đường nét , màu sắc , hình khối , đậm nhạt , ánh sáng . Qua đó học sinh có được khả năng thể hiện nhận thức của mình về thế giới xung quanh . Vẽ tranh còn giúp cho học sinh phát triển trí nhớ , hình thành kĩ năng quan sát , biết lựa chọn những hình tượng tiêu biểu điển hình để thể hiện được nội dung đề tài . Trong chương trình mĩ thuật ở THCS , vẽ tranh có vị trí vô cùng quan trọng HS phải vận dụng kiến thức của các phân môn khác cho phân môn vẽ tranh như : lựa chọn nội dung , hình tượng nhân vật , sắp xếp nhân vật , sắp xếp bố cục , vẽ hình , vẽ màu , thể hiện không gian , thời gian , ánh sáng …Vẽ tranh HS được tự do sáng tạo theo tâm tư , tình cảm của mình trên cơ sở những biểu tượng về thế giới xung quanh đã được ghi nhận và hình thành trong trong thực tế cảm nhận của cá nhân . ngay từ bậc học mầm non HS đã dược tiếp xúc và làm quen với ngôn ngữ của hội hoạ , ở tiểu học các em cũng đã biết thể hiện tâm tư , tình cảm của mình thông qua các bức tranh vẽ . Riêng ở bậc THCS những bài đầu của lớp 6 HS dần phát triển những kĩ năng đã có ở tiểu học , sang lớp 7 những kĩ năng này dần được củng cố và phát triển hơn. Nhưng trên thực tế giảng dạy và qua thăm dò cho thấy thực trạng việc học mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh của các em HS ở lớp 7 còn rất nhiều điều bất cập như : +Về bố cục : mảng chính phụ chưa rỏ ràng , đa số các em khi thực hành là vẽ ngay , hình vẽ sắp sếp tuỳ ý , hình tượng chính các em thường vẽ ngay và vẽ bất kì trên tờ giấy . +Hình ảnh : các em hay vẽ theo lối tượng trưng , ước lệ , tẩy xoá nhiều , sợ vẽ người , sợ vẽ xấu , sợ vẽ sai…. +Màu sắc : ít màu , sử dụng màu theo cảm tính , chừa trắng , vẽ nhạt… + Tâm lí học tập đối phó với việc thi cử của HS . +Việc đánh giá kết quả học tập chưa thực sự khuyến khích HS phát huy tính tích cực , chủ dộng , sáng tạo. +Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Qua điều tra thực tế cho thấy : Lớp 7A1(32 hs) Giỏi 1 3,1% Khá 9 28,1% Trung Bình 17 53,1% Yếu 5 15,6% 10 [...]... được mục tiêu bài học Muốn đạt được mục tiêu trong việc dạy và học mơn MT , cần phải có những phương pháp daỵ học phù hợp với đặc điểm mơn học Các phương pháp đặc thù để hình thành và phát triển kĩ năng chính cho HS trong phân mơn vẽ tranh là: -Phương pháp trực quan -Phương pháp quan sát -Phương pháp dạy học nêu vấn đề -Phương pháp vấn đáp -Phương pháp luyện tập thực hành -Phương pháp đánh giá... dùng dạy học + Đồ dùng dạy học với môn mó thuật là kiến thức được “phơi bày” một cách rõ ràng nhất, giúp học sinh tiếp nhận nhanh nội dung bài học ngay cả những khái niệm và các thuật ngữ trù tượng + Muốn học sinh hiểu về tài và vẽ được tranh theo ý thích thì giáo viên cần cho học sinh xem một số tranh mẫu, qua đó giúp các em biết cách chọn chủ đề, cách xây dựng hình tượng, cách vẽ màu Tranh cho học sinh. .. một cách linh hoạt các ngun tắc thật khéo léo để tiết dạy đạt hiệu quả tốt hơn Chương 5 Các hình thức dạy học: 5.1/ Sử dụng phương tiện dạy học thích hợp Phương tiện dạy học là cái cốt lỗi mà giáo viên dùng để giảng dạy khi lên lớp Đó chính là đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học mà tơi sử dung khi dạy các bài vẽ theo mẫu là: • Phương tiện truyền thơng: o Vật thật để làm mẫu o Hình vẽ để minh họa cho các. .. như : tranh , ảnh , băng hình , bài vẽ học sinh , tranh phong cảnh , họa báo , bìa lịch để làm đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài học + Dạy học bằng đồ dùng dạy học vừa làm phong phú kiến thức, vừa làm sinh động nội dung , tạo không khí học tập cho học sinh + Giáo viên cần nghiên cứu sách giáo khoa , sách giáo viên để lựa chọn và làm thêm đồ dùng dạy học theo cách dạy của mình + Gợi ý học sinh. .. tâm sinh lý lứa tuổi để có cách dạy và cách đánh giá bài vẽ của các em một cách đúng đắn +Khi dạy vẽ tranh GV cần giữ được sự hồn nhiên , ngây thơ trong tranh vẽ của các em +Khi hường dẫn các em làm bài người GV phải tùy từng đối tượng HS mà có cách hướng dẫn , gợi mở sao cho phù hợp Đối với giáo viên - Phải nghiên cứu và nắm được những vấn đề chung về nội dung, phương pháp giảng dạy cho từng lớp, ... gồm các hoạt động : Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của học sinh d/ Củng cố dặn dò Chương 9: Giải pháp khắc phục nhược điểm học sinh * Dưới đây là một số giải pháp đã giúp tôi thành công trong việc áp dụng phương pháp mới vào thực tiển giảng dạy. .. lượng dạy học Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể cần kết hợp chặt chẽ với nhau, mỗi hình thức có một chức năng riêng Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp là sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục thông qua làm việc nhóm 6.1/ Nhóm phương pháp thơng tin tiếp nhận: 6.1.1/ Phương pháp thuyết trình: Đây là nhóm phương pháp dùng lời nói để truyền đạt kiến thức cho học. .. là khong treo tranh minh họa trong lúc Hs thưc hành tránh tình trạng HS sao chép 6.2.3/ Phương pháp thực hành ơn luyện: - Phương pháp ra bài tập cho học sinh (HS vẽ tiếp ở nhà nếu ở lớp chưa xong ) - Phương pháp luyện tập 6.2.4/ Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: - Phương pháp kiểm tra: o Kiểm tra vấn đáp o Kiểm tra viết - Phương pháp đánh giá: o Động viên khích lệ học sinh là chủ yếu... Một số phương pháp đặc trưng của bộ mơn mĩ thuật nói chung và phân mơn vẽ tranh nói riêng Khi nói đến phương pháp dạy học thì không có phương pháp nào gọi là toàn năng, phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học, mỗi phương pháp và hình thức dạy học đều có ưu điểm, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng Do vậy việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là phương. .. chương trình học phù hợp và có sự nâng cao ở từng câp học • Sự lựa chọn phương pháp dạy học phải đúng với mục tiêu bài dạy, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ học sinh • Kỷ thuật dạy học của giáo viên phải thu hút được học sinh về lời nói, tác phong, cách đặc câu hỏi, cách dẫn dắt học sinh • Cách soạn giáo án phải cụ thể, rỏ ràng, đầy đũ nội dung, đảm bảo thời gian cho tiết học 4.1.2/ . khi dạy các bài vẽ tranh …… 10 Chương 3: Đặc điểm tâm sinh lý khi học phân môn vẽ tranh của học sinh lớp 7 ……………………………………………………………………………… 11. Chương 4: Nguyên tắc dạy – học các bài vẽ tranh …………………. luận nghiên cứu 9.10 /Bài học kinh nghiệm…………………………………………29 C. KẾT LUẬN :…………………………………………….30 TIỂU LUẬN  TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 7 A / PHẦN MỞ ĐẦU I/. cấp học trung học cơ sở? Đây là những câu hỏi mà tôi luôn trăn trở và vì thế tôi chọn để nghiên cứu: Tìm hiểu nhừng phương pháp giảng dạy các bài vè tranh ở học sinh lớp 7 , để làm đề tài cho

Ngày đăng: 04/02/2015, 20:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan