0

nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản

133 1,511 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:03

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUI MÔ VỪA VÀ NHỎ Ở TP. HỒ CHÍ MINH (ĐÃ CHỈNH SỬA THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐÊ TÀI NGÀY 11/9/2006) TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 9 - 2006 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” SỞ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUI MƠ VỪA VÀ NHỎ Ở TP. HỒ CHÍ MINH (ĐÃ CHỈNH SỬA THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐÊ TÀI NGÀY 11/9/2006) Cơ quan quản lý SỞ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH Cơ quan thực hiện VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 9 NĂM 2006 Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình mơi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh”, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự giúp đỡ và cộng tác của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở CBTS và cá nhân. Nay, đề tài đã hồn tất, nhóm nghiên cứu trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan và cá nhân đã tận tình giúp đỡ chúng tơi trong suốt q trình thực hiện đề tài: 1. Sở Khoa học và Cơng nghệ TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận và tài trợ kinh phí cho chúng tơi thực hiện đề tài. 2. Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Cơng nghệ TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chúng tơi về tổ chức thực hiện và các thủ tục đề tài. 3. Viện KTNĐ và BVMT là đơn vị chủ trì, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng tơi trong suốt q trình nghiên cứu. 4. Tồn thể anh chị em Phòng Quan trắc và Phân tích Mơi trường - Viện KTNĐ và BVMT đã tham gia tích cực trong vai trò của mình trong q trình nghiên cứu. 5. Các sinh viên Nguyễn Cảnh Lộc, Lê Thị Thu Thủy (Đại học KHTN TP. HCM), Lê Thảo Chi và Phan Nhã Hiếu (Đại học Kỹ thuật dân lập cơng nghệ TP. HCM) đã cùng chúng tơi tham gia trong q trình nghiên cứu tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh. 6. Các Cơng ty thủy sản đã cộng tác với chúng tơi trong q trình nghiên cứu, gồm - Xí nghiệp số 9 – Cơng ty CP Thủy đặc sản: 213 Hòa Bình, quận Tân Phú - Xí nghiệp CBTS XK ANIMEX: 126 Bis Vườn Lài, quận Tân Phú - Cơng ty CB Thủy hải sản XK Việp Phú: 289 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú - Cơng ty CP Thủy sản số 1 (Phân xưởng 3): 1004 Âu Cơ, quận Tân Phú - Cơng ty XNK và CBTS Đơng lạnh số 3: 483 Phạm Văn Chí, quận 6 - Cơng ty CP CBTS Quang Minh: 50 Nam Hòa, Phước Long A, quận 9 7. Đặc biệt lời cảm ơn gửi đến Ban lãnh đạo Cơng ty CP CBTS Quang Minh gồm GĐ Nguyễn Hữu Sơn, PGĐ Hồng Văn Chức cùng anh Nguyễn Văn Minh, chị Hồng Thị Cẩm Tú đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu trong suốt q trình triển khai nghiên cứu thực tế tại Cơng ty. Xin chân thành cảm ơn tất cả ! NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phạm Hồng Nhật - VITTEP Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” Thư ký khoa học: Th.S Nguyễn Phú Bảo - VITTEP Tham gia thực hiện: Th.S Trịnh Đình Bình - VITTEP Th.S Nguyễn Phúc Bảo Minh - VITTEP Th.S Hồng Khánh Hòa - VITTEP Th.S Nguyễn Thúy Lan Chi - VITTEP CN. Nguyễn Văn Lăng - VITTEP CN. Ngơ Xn Huy - VITTEP CN. Nguyễn Thanh Hải - VITTEP CN. Trần Thị Oanh - VITTEP CN. Hồng Nam – Sở KH & CN TP. Hồ Chí Minh Ơng Hồng Văn Chức – Cơng ty cổ phần CBTS Quang Minh Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” MỤC LỤC MỤC LỤC 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9 DANH MỤC CÁC BẢNG 10 DANH MỤC CÁC HÌNH 11 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 12 1.1 Giới thiệu chung 12 1.2 Mục tiêu đề tài 13 1.3 Nội dung đề tài 13 1.4 Phương pháp nghiên cứu 14 1.4.1 Phương pháp tiếp cận vấn đề 14 1.4.1.1 Phân tích mạng lưới 14 1.4.1.2 Giảm thiểu ơ nhiễm bằng sản xuất sạch hơn 15 1.4.2 Giới thiệu về sản xuất sạch hơn 16 1.4.2.1 Định nghĩa sản xuất sạch hơn 16 1.4.2.2 Các giải pháp SXSH 16 1.4.2.3 Lợi ích của SXSH 18 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu 19 1.4.4 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 20 1.5 Kết quả của đề tài 20 CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MƠI TRƯỜNG CÁC CƠ 22 SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUI MƠ VỪA VÀ NHỎ Ở TP. HỒ CHÍ MINH 22 2.1 Tổng quan về ngành chế biến thủy sản ở TP. Hồ Chí Minh 22 2.1.1 Những nét chung 22 2.1.2 Số lượng các cơ sở CBTS trên địa bàn TPHCM 23 2.1.3 Nguồn cung cấp ngun liệu 25 2.1.4 Thiết bị và cơng nghệ 26 2.1.5 Cơng nghệ chế biến 26 2.2 Hiện trạng mơi trường ở các cơ sở CBTS qui mơ vừa và nhỏ 27 2.2.1 Vấn đề cần giải quyết 27 2.2.2 Các thành phần mơi trường 28 2.3 Hiện trạng hoạt động và mơi trường ở các cơ sở CBTS nghiên cứu điển hình 29 2.3.1 Tình hình hoạt động 29 2.3.1.1 Xí nghiệp số 9 – Cơng ty Cổ phần Thủy đặc sản 30 2.3.1.2 Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ANIMEX 31 2.3.1.3 Cơng ty chế biến thủy hải sản xuất khẩu Việt Phú 31 2.3.1.4 Phân xưởng 3 - Cơng ty cổ phần thủy sản số 1 32 2.3.1.5 Cơng ty XNK và CBTS Đơng lạnh số 3 33 2.3.1.6 Cơng ty Cổ phần CBTS Quang Minh 33 Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” 2.3.2 Hiện trạng mơi trường 34 2.3.3 Nhận xét và đánh giá chung 37 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CBTS QUANG MINH 41 3.1 Giới thiệu chung về cơng ty 41 3.1.1 Cơ sở vật chất 41 3.1.2 Ngun liệu, sản phẩm 42 3.1.3 Năng lượng, nước và phụ gia 42 3.1.4 Tình hình sản xuất của cơng ty 43 3.1.5 Quy trình chế biến 44 3.1.6 Hiện trạng mơi trường và cơng tác quản lý mơi trường trong cơng ty 45 3.1.6.1 Vệ sinh mơi trường và ý thức bảo vệ mơi trường ở Cơng ty CP CBTS Quang Minh 45 3.1.6.2 Hiện trạng mơi trường làm việc tại cơng ty 46 3.2 Qui trình chế biến và cân bằng vật chất trong qui trình chế biến ở Cơng ty CP CBTS Quang Minh 51 3.2.1 Chế biến cá bò 51 3.2.2 Quy trình chế biến Ghẹ ở cơng ty Quang Minh 58 3.2.2 Quy trình chế biến tơm 61 3.3 Nghiên cứu khả năng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại Cơng CP CBTS Quang Minh 63 3.3.1 Xác định ngun nhân gây ơ nhiễm và thất thốt nước, năng lượng 63 3.3.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu 66 3.4 Áp dụng SXSH và hiệu quả 66 3.4.1 Tiết kiệm nước trong q trình sản xuất 66 3.4.1.1 Lắp các van khóa tại các đầu ống nước 67 3.4.1.2 Dùng vòi phun áp lực để vệ sinh nhà xưởng 68 3.4.1.3 Áp dụng các biện pháp quản lý nội vi 69 3.4.2 Phương án tách và thu gom nước thải 71 3.4.2.1 Giải pháp thực hiện đối với nước thải có mức ơ nhiễm cao 72 3.4.1.2 Chi phí và hiệu quả kinh tế 72 3.4.2.2 Giải pháp thực hiện đối với nước thải có mức ơ nhiễm thấp 73 3.4.3 Phương án tách, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn 73 3.4.3.1 Phương án tách và thu gom CTR 73 3.4.3.2 Phương án lưu giữ và xử lý CTR 73 3.4.4 Phương án tiết kiệm năng lượng trong q trình sản xuất 74 3.4.4.1 Tận dụng ánh sáng ban ngày, giảm bớt các đèn sử dụng 74 3.4.4.2 Thay thế các tăng phơ từ bằng tăng phơ điện tử sử dụng cho các đèn huỳnh quang77 3.4.4.3 Bố trí hợp lý hệ thống chiếu sáng, nâng cao chế độ quản lý 77 3.4.4.4 Điều chỉnh nhiệt độ của các máy cấp đơng và kho lạnh 77 3.4.4.5 Các giải pháp khác có thể tiết kiện năng lượng 78 Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” 3.4.5 Phương án xử lý nước thải 79 3.4.5.1 Phương án xử lý nước thải 79 3.4.5.2 Mơ tả các hạng mục xây dựng và thiết bị 80 3.4.5.3 Hiệu quả và lợi ích kinh tế 86 3.4.5.4 Hiệu quả và lợi ích về mơi trường 86 3.6 Đánh giá kết quả SXSH đã áp dụng ở Cơng CP CBTS Quang Minh trong hệ thống mạng lưới 92 3.6.1 Mạng lưới kinh tế 92 3.6.1.1 Mối quan hệ hàng dọc 92 3.6.1.2 Mối quan hệ hàng ngang (quan hệ cạnh tranh kinh tế) giữa cơng ty Quang Minh với những cơ sở CBTS khác 94 3.6.1.3 Mối quan hệ hàng giữa cơng ty với các tổ chức kinh tế và các viện nghiên cứu 94 3.6.2 Mạng lưới chính sách 95 3.6.3 Mạng lưới xã hội 95 3.7 Đề xuất giải pháp tổng hợp cải thiện tình hình mơi trường các cơ sở CBTS qui mơ vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh 96 3.7.1 Các giải pháp về qui họach 96 3.7.2 Các giải pháp về thể chế 97 3.7.3 Giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn và xử lý cuối đường ống 97 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 4.1 Kết luận 99 4.2 Kiến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 1 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VỊI NƯỚC TẠI CƠNG TY CP CBTS QUANG MINH 102 PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ ĐO ÁNH SÁNG TRONG CÁC XƯỞNG SẢN XUẤT (11.5.2006) 104 SỔ TAY HƯỚNG DẪN 111 ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA Ơ NHIỄM BẰNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC CƠ SỞ CBTS QUI MƠ VỪA VÀ NHỎ 111 Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh học BYT Bộ Y tế BVMT Bảo vệ mơi trường CBTS Chế biến thủy sản CBTSĐL Chế biến thủy sản đơng lạnh CBTP Chế biến thực phẩm CP Cổ phần COD Nhu cầu oxy hóa học CTR Chất thải rắn GTSX Giá trị sản xuất HT Hệ thống KHCN Khoa học, Cơng nghệ MT Mơi trường SS Chất rắn lơ lửng SXSH Sản xuất sạch hơn TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân XLNT Xử lý nước thải XK Xuất khẩu Xn Xí nghiệp XNK Xuất nhập khẩu Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành thủy sản ở TP. Hồ Chí Minh Bảng 2.2 Danh sách các cơ sở CBTS trên địa bàn TpHCM Bảng 2.3 Kết quả phân tích chất lượng nước cấp tại các cơ sở CBTS được nghiên cứu Bảng 2.4 Kết quả đo độ ồn và các yếu tố vi khí hậu Bảng 2.5 Kết quả phân tích chất lượng khơng khí tại các cơ sở CBTS Bảng 2.6 Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại các cơ sở CBTS Bảng 2.7 Xác định cơ hội SXSH ở 06 cơ sở CBTS Bảng 2.8 Đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn Bảng 3.1 Giá điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh Bảng 3.2 Lượng điện năng, nước sạch và nước ngầm tiêu thụ trung bình trong tháng Bảng 3.3 Sản lượng CBTS của cơng ty Quang Minh trong năm 2005 Bảng 3.4 Kết quả phân tích chất lượng nước thủy cục và nước giếng khoan tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh (mẫu lấy ngày 28/2/2006. Bảng 3.5 Kết quả phân tích chất lượng khơng khí ở Cơng ty CP CBTS Quang Minh Bảng 3.6 Kết quả phân tích chất lượng nước thải của Cơng ty CP CBTS Quang Minh Bảng 3.7 Kết quả đo ánh sánh tại cơng ty Quang Minh vào ngày 11/05/2006 (đơn vị: Lux) Bảng 3.8 Chất thải phát sinh từ các cơng đoạn trong quy trình chế biến Bảng 3.9 Lợi ích kinh tế của giải pháp lắp van khóa ở đầu các ống nước Bảng 3.10 Lợi ích kinh tế của giải pháp rửa sàn bằng vòi phun cao áp Bảng 3.11 Lợi ích kinh tế của giải pháp thu gom triệt để chất thải rắn Bảng 3.12 Lợi ích kinh tế của việc áp dụng thao tác rửa mới trong cơng đọan sơ chế cá bò Bảng 3.13 Lợi ích kinh tế của việc áp dụng thao tác rửa mới trong cơng đọan rửa xử lý cá bò Bảng 3.14 Nồng độ các chất ơ nhiễm trong nước đá ướp cá Bảng 3.15 Lợi ích kinh tế của tách và thu gom nước thải Bảng 3.16 Lợi ích kinh tế của việc tận dụng ánh sáng (1 năm) Bảng 3.17 Kết quả đo ánh sáng tại phòng sơ chế 1 trong điều kiện khơng bật đèn sau khi lắp tấm tơn bằng Policacbonat (kết quả đo ngày 04/06/2006) Bảng 3.18 Lợi ích kinh tế của giải pháp sử dụng tăng phơ điện tử (1 năm) Bảng 3.19 Kết quả quan trắc nước thải tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh (chưa áp dụng các giải pháp ngăn ngừa nước thải, ngày 18/7/2006) Bảng 3.20 Kết quả quan trắc nước thải tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh (đã áp dụng giải pháp thu gom, lưu trữ CTR, ngày 31/7/2006) Bảng 3.21 Kết quả quan trắc nước thải tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh (đã áp dụng tất cả các giải pháp đề xuất, ngày 08/8/2006) Bảng 3.22 Kết quả quan trắc nước thải tại Cơng ty CP CBTS Quang Minh (đã áp dụng tất cả các giải pháp đề xuất, ngày 22/8/2006) Bảng 3.23 Đánh giá sự giảm tải lượng các chất ơ nhiễm trong nước thải trước và sau khi áp dụng SXSH tại Cơng CP CBTS Quang Minh Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 [...]... cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Sơ đồ các biện pháp giảm chất... rộng cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và cơ sở qui mơ nhỏ 7 Đề xuất giải pháp tổng hợp cải thiện tình hình mơi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và nhỏ ở TP.Hồ Chí Minh 8 Biên soạn sổ tay hướng dẫn bảo vệ mơi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và nhỏ theo cách tiếp cận giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ơ nhiễm và sản xuất sạch hơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1... Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” Ngồi ra, cũng do đặc điểm ngun liệu và sản xuất, một vài cơ sở khơng thực hiện đủ hết các cơng đoạn trong quy trình chế biến như đã nêu trên do ngun liệu đã được sơ chế trước khi đưa về các cơ sở CBTS Chính vì vậy việc phân tích các cơng đọan trong q trình chế biến, nghiên. .. ra các sản phẩm phụ là việc thu gom (và xử lý) các dòng thải“ để có thể trở thành một sản phẩm mới hoặc bán ra cho các cơ sở sản xuất khác Cải tiến sản phẩm Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy. .. 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” 3 Sổ tay hướng dẫn bảo vệ mơi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và nhỏ theo cách tiếp cận giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ơ nhiễm và sản xuất sạch hơn Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc... 3 Thực hiện nghiên cứu điển hình tại 06 cơ sở chế biến thủy sản theo cách tiếp cận giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ơ nhiễm và sản xuất sạch hơn Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa... 10 cơ sở - Huyện Bình Chánh: 9 cơ sở - Quận 11: 5 cơ sở - Quận Thủ Đức: 4 cơ sở - Quận 8 : 3 cơ sở - Các quận huyện khác:nằm rải rác với mật độ 1- 2 cơ sở/ quận.huyện Cơ quan thực hiện: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến. .. 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MƠI TRƯỜNG CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUI MƠ VỪA VÀ NHỎ Ở TP HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan về ngành chế biến thủy sản ở TP Hồ Chí Minh 2.1.1 Những nét chung TP Hồ Chí Minh nằm ở tọa độ với các hướng tiếp giáp như... Bảo vệ Môi trường 57A Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh ĐT/FAX: 08.8455140 Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” sản Việt Nam (SEAQIP) là một ví dụ đển hình Dự án SEAQIP do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, đã thực hiện nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một vài cơ sở chế biến. .. cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP Hồ Chí Minh” - Mặc dù trong những năm gần đây, chỉ số phát triển của ngành thủy sản thành phố nhất là sản lượng có chững lại nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng điều này đã cho thấy đã có sự chuyển dịch giá trị sản xuất từ ni trồng chuyển sang chế biến thủy sản Chính sự . từ đó nhân rộng cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và cơ sở qui mơ nhỏ. 7. Đề xuất giải pháp tổng hợp cải thiện tình hình mơi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mơ vừa và nhỏ. tốt hơn Cải tiến thiết bị Thay đổi ngun liệu Cơng nghệ sản xuất mới Báo cáo khoa học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui. học Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản qui mô vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh” dụng trong một tổng thể cùng với những biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản, nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở chế biến thủy sản, , 4 Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC CƠ, SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUI MÔ VỪA VÀ NHỎ Ở TP. HỒ CHÍ MINH, 3 Hiện trạng hoạt động và môi trường ở các cơ sở CBTS nghiên cứu điển hình, CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS QUANG MINH, 1 Giới thiệu chung về công ty, 2 Qui trình chế biến và cân bằng vật chất trong qui trình chế biến ở Công ty CP CBTS Quang Minh, 3 Nghiên cứu khả năng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại Công CP CBTS Quang Minh, 4 Áp dụng SXSH và hiệu quả, Chi phí vận hành cho 1 m3 nước thải, 6 Đánh giá kết quả SXSH đã áp dụng ở Công CP CBTS Quang Minh trong hệ thống mạng lưới, PHỤ LỤC 1 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VÒI NƯỚC TẠI CÔNG TY CP CBTS QUANG MINH, ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BẰNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC CƠ SỞ CBTS QUI MÔ VỪA VÀ NHỎ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm