0

xây dựng công cụ quản lý ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp tỉnh bình phước

16 535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 20:35

SVTH : NGUYỄN NGỌC ĐỒNG GVHD : TH.S DƯƠNG THỊ THÚY NGA BÁO CÁO KHÓA LUẬN XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHỔ BIẾN THÔNG TIN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN CỘNG ĐỒNG NỘI DUNG BÁO CÁO LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC5 KẾT LUẬN 6 MÔI TRƯỜNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG QUAN TRẮC KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG LỚN DỮ LIỆU ??? LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI In ấn, xuất báo cáo Phân tích,tính toán số liệu Thể hiện dữ liệu trên bản đồ Download Upload bản đồ Truy vấn tìm thông tin * Click to edit Master text styles * Second level * Third level * Fourth level * Fifth level MỤC TIÊU ĐỀ TÀI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Website Nghiên cứu cách thức phát triển, xây dựng website ứng dụng phần mềm mã nguồn mở CSDL  Nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường không khí của một khu công nghiệp  Nghiên cứu kỹ thuật khai thác, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu  Tìm kiếm số liệu cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị dữ liệu Postgres  Xây dựng website ứng dụng công nghệ GeoServer, OpenLayers và GoogleEarth.  Tham khảo, tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn về môi trường không khí và xây dựng website chủ yếu từ internet.  Tham khảo và học hỏi về ngôn ngữ lập trình Web và các hệ quản trị cơ sở dữ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÍ DO CHỌN POSTGRES So sánh giữa 5 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, Postgres Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn:  Với Plug – in Postgis hỗ trợ dữ liệu thuộc tính và không gian.  Hoạt động được trên hầu hết các hệ điều hành.  Hơn thế nữa, Postgres là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí nên dễ dàng triển khai trên web cũng như desktop. Cơ sở dữ liệu Website Xây dựng bản đồ Dữ liệu đo môi trường không khí XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU [...]... thực hiện được các yêu cầu đề ra : Giao diện thân thiện, đồ họa tương đối tốt Khả năng truy vấn, tìm kiếm thông tin với nhiều tiêu chí, vẽ biểu đồ Khả năng download/upload bản đồ dễ dàng và nhanh chóng Khả năng phân tích thành phần khí thải vượt chuẩn và tính toán tải lượng khí thải ô nhiễm Xây dựng được công cụ đưa biểu đồ thống kê ô nhiễm lên GoogleEarth ƯU ĐIỂM  Xây dựng được công cụ mới tích... truy vấn thay đổi thì biểu đồ ngay lập tức  Khả năng truy vấn thông tin nhanh theo nhiều tiêu chí khác nhau  Phân tích khí thải vượt chuẩn nhanh chóng và vẽ biểu đồ linh động, dễ hiểu HẠN CHẾ  Dữ liệu thực tế còn thiếu chưa đáp ứng đầy đủ thông tin Các module truy vấn trên bản đồ còn hạn chế HƯỚ NG PHÁT TRIỂ N Về trang web: nắm bắt các công nghệ mới để thể hiện trang Web sinh động hơn, thân thiện... Về bản đồ tích hợp trên Web :  Có thể upload được thêm các dạng dữ liệu khác lên bản đồ GoogleEarth ngoài 2 dạng dữ liệu cơ bản KML và KMZ  Xây dựng được tính năng quay video, phát media ngay trên bản đồ của mình như phần mềm GoogleEarth destop để người truy cập có thể biết rõ hơn về thông tin nơi mà mình đang muốn tìm hiểu Cám ơn Thầy Cô và các bạn đã quan tâm theo dõi!!! . ĐỒNG GVHD : TH.S DƯƠNG THỊ THÚY NGA BÁO CÁO KHÓA LUẬN XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHỔ BIẾN THÔNG TIN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN CỘNG ĐỒNG NỘI DUNG BÁO CÁO LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI1 MỤC. liệu môi trường không khí của một khu công nghiệp  Nghiên cứu kỹ thuật khai thác, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu  Tìm kiếm số liệu cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu bằng hệ quản. và tính toán tải lượng khí thải ô nhiễm.  Xây dựng được công cụ đưa biểu đồ thống kê ô nhiễm lên GoogleEarth KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Xây dựng được công cụ mới tích hợp Google Earth vào web, tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng công cụ quản lý ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp tỉnh bình phước, xây dựng công cụ quản lý ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp tỉnh bình phước,

Từ khóa liên quan