0

Thực trạng tình hình cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương CN đông sài gòn PGD số 3

58 625 0
  • Thực trạng tình hình cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương  CN đông sài gòn   PGD số 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 08:03

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CẤP TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN PGD – SÔ 3 GIAI ĐOẠN 2011 – 2013. GVHD: Ths. TÔ THỊ HỒNG GẤM SVTH: VŨ THỊ THU HẰNG MSSV: 1221401016 NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ LỚP : K37A4A  TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2014 NHẬN XÉT GIÁO VIÊN  TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…. năm 2014 Ký tên NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng….năm 2014 Ký tên LỜI CÁM ƠN Hai năm học tập tại trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan đã giúp em có cơ sở lý luận vững chắc mà ngành học của em đã chọn. Kết hợp với thời gian thực tập vừa qua đã giúp em được tiếp cận thực tế, cung cấp cho em những kiến thức bổ ích trước khi kết thúc chương trình học ở trường để bước vào môi trường làm việc. Là một sinh viên sắp rời khỏi ghế nhà trường, với tất cả tấm lòng biết ơn, em xin chúc cho tất cả các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy lòng nhiệt huyết để đào tạo cho đất nước một thế hệ đủ đức, đủ tài để đưa Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Đặc biệt em xin chân thành cám ơn cô Tô Thị Hồng Gấm – giáo viên hướng dẫn, đã chỉ bảo tận tình để em có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập một cách tốt nhất. Em xin chân thành cám ơn Ban Lãnh Đạo và tập thể nhân viên phòng kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương - PGD số 03 đã tạo điều kiện thuận lợi cho em viết bài báo cáo này. Chúc các cô chú, anh chị nhân viên tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho ngân hàng ngày càng lớn mạnh, thịnh vượng và vươn xa hơn nữa trong thời gian sắp tới. Với kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập 1 tháng ngắn ngủi, bài báo cáo thực tập của em không thể tránh khỏi sai sót. Mong cô hướng dẫn và các anh chị phòng kinh doanh của PGD chỉ bảo thêm để bài báo cáo được trọn vẹn, đồng thời bổ sung kiến thức thực tế để em tự tin bước những bước đầu tiên vào ngành nghề đã chọn- ngành Ngân hàng. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực tập Vũ Thị Thu Hằng DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Đọc là 1 BGĐ Ban giám đốc 2 BHXH Bảo hiểm xã hội 3 BHYT Bảo hiểm y tế 4 CBTD Cán bộ tín dụng 5 CN Chi nhánh 6 CNTT Công nghệ thông tin 7 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 8 ĐVT Đơn vị tiền 9 HDQT Hội đồng quản trị 10 HTX Hợp tác xã 11 KSNB Kiểm soát nội bộ 12 NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 13 NHNN Ngân hàng nhà nước 14 NHCT Ngân hàng Công Thương 15 NQH Nợ quá hạn 16 NVTD Nhân viên tín dụng 17 P.KDTT Phòng kinh doanh tiền tệ 18 P.TTQT Phòng thanh toán quốc tế 19 PGĐ Phó giám đốc 20 PGD Phòng giao dịch 21 PTNNL Phát triển nguồn nhân lực 22 QSD Quyền sử dụng 23 TCTD Tổ chức tín dụng 24 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 25 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 26 TSĐB Tài sản đảm bảo 27 TSTC Tài sản thế chấp 28 VNĐ Việt Nam đồng DANH SÁCH CÁC BẢNG,BIỂU,ĐỒ THỊ SỬ DỤNG Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Công Thương Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hàng của Trụ sở chính Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 2. Bảng 2.1: Các chỉ số tài chính. Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Công Thương (đvt: tỷ đồng) Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo loại hình huy động và theo loại tiền tại NHTMCP Công Thương năm 2013. Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng tại NHTM Công thương (đvt: tỷ đồng). Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương – PGD số 3. Sơ đồ 2.5: Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương – PGD số 3. Bảng 2.3: Các khoản mục đầu tư (đvt : đồng ). Bảng 2.4: Chi phí dự tính bán hàng. Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng TDH của khách hàng cá nhân giai đoạn 2011 - 2013 Biểu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng cho khách hàng là cá nhân tại PGD Số 3. Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ theo đồng tiền cho vay đối với khách hàng cá nhân tại PGD số 3. Bảng 2.6: Dư nợ cấp tín dụng cho khách hàng các nhân (2011 – 2013 ). Biểu đồ 2.4:Tình hình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân so với tổng dư nợ. Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động cho vay TDH cá nhân và tổng thu nhập. Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đánh giá chung hoạt động cấp tín dụng TDH cho khách hàng cá nhân giai đoạn 2011 – 2013 (đơn vị: %). MỤC LỤC  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SỬ DỤNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG 1 1.1. Khái niệm tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng thương mại 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Bản chất của tín dụng 1 1.1.3. Phân loại 2 1.2. Tín dụng cá nhân 3 1.2.1. Khái niệm 3 1.2.2. Đặc điểm 3 1.2.3. Vai trò 5 1.2.3.1. Đối với Ngân hàng 5 1.2.3.2. Đối với khách hàng 6 1.2.3.3. Đối với nền kinh tế 6 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân 7 1.2.4.1. Dư nợ cho vay cá nhân/Tổng nguồn vốn ( %) 7 1.2.4.2. Hệ số thu nợ ( %) 7 1.2.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn 8 1.2.4.4. Vòng quay vốn tín dụng (vòng) 8 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRUNG DÀI HẠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VÀ PGD SỐ 3 9 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VÀ PGD SỐ 3 9 2.1.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công Thương 9 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 9 2.1.1.2. Tầm nhìn 10 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức 10 2.1.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây 12 2.1.2. Giới thiệu về CN Đông Sài Gòn và PGD số 3 16 2.1.2.1. Giới thiệu chi nhánh Đông Sài Gòn 16 2.1.2.2. Giới thiệu PGD số 3 16 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 3 GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CN ĐÔNG SÀI GÒN – PGD SỐ 3 19 2.2.1. Một số sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân 20 2.2.1.1. Cho vay chi phí du học 20 2.2.1.2. Cho vay mua nhà dự án 21 2.2.1.3. Cho vay kinh doanh thông thường 22 2.2.2. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 23 2.2.2.1. Những điều kiện vay vốn 23 2.2.2.2. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân 24 2.3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÌ HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG - PGD SỐ 3 31 2.3.1. Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng là cá nhân 31 2.3.1.1. Tình hình dư nợ trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại PGD Số 3 31 2.3.1.2. Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn theo đồng tiền cho vay đối với khách hàng cá nhân 33 2.3.1.3. Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn đối với khác hàng cá nhân theo tổng dư nợ: 34 2.3.1.4. Nợ quá hạn trung dài hạn của khách hàng cá nhân 35 2.3.1.5. Thu nhập từ cho vay trung dài hạn cá nhân 35 2.3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 NHTMCP CÔNG THƯƠNG - PGD SỐ 3 2.3.2.1. Những kết quả đạt được 36 2.3.2.2. Những hạn chế 37 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG – CN ĐÔNG SÀI GÒN – PGD SỐ 3 38 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI 38 3.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP TÍN DỤNG CÁ NHÂN 38 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 38 3.2.2. Chú trọng công tác nguồn nhân lực 39 3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm 40 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 41 3.2.5. Hoàn chỉnh hệ thông chấm điểm và xếp hạng khách hàng 41 3.2.6. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay 42 3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẤP TÍN DỤNG CÁ NHÂN 43 3.3.1. Ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa 43 3.3.2. Có chính sách tuyển chọn, nâng cao trình độ đội ngủ cán bộ và chính sách khen thưởng rõ ràng 43 3.3.3. Phát triển chiếu sâu hợp tác quốc tế 44 KẾT LUẬN 45 LỜI MỞ ĐẦU 1. Xác định vấn đề Chúng ta đã biết ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, nền sản xuất càng phát triển ngân hàng càng trở nên quan trọng. Hoạt động của ngân hàng đạt kết quả tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển và ngược lại, sự hoạt động yếu kém của Ngân [...]... trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2011 – 20 13 tại ngân hàng Công Thương – CN Đông Sài Gòn - PGD số 3 Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng với khách hàng cá nhân giai đoạn 2011 - 20 13 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Sài Gòn - PGD số CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 1 Tín dụng dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Thương mại 1... tế thực tập , em đã quyết định chọn đề tài “ Thực trạng tình hình cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công Thương- CN Đông Sài Gòn - PGD số 3 để làm báo cáo thực tập 2 Mục tiêu Hệ thống lại những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng ,đồng thời đi sâu vào nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng là cá nhân tại ngân hàng TMCP Công Thương - CN Đông Sài Gòn – PGD số 3. .. số 3 đã làm và phải làm ta đi nghiên cứu chương 3 về thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công Thương – CN Đông Sài Gòn – PGD số 3 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG – PGD SỐ 3 2.2.1 Một số sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân 1 Cho vay chi phí du học ‘‘Sự thành đạt của con cái... 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VÀ PGD SỐ 3 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VÀ PGD SỐ 3 2.1.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Công Thương 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), tiền thân là Ngân hàng Công Thương Việt Nam, được thành lập dưới tên gọi Ngân hàng chuyên doanh Công Thương. .. Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Sài Gòn – PGD số 3 3 Phương pháp thực hiện Bài báo cáo này sử dụng phương pháp thống kê, thu thập số liệu về tình hình hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân TDH của Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Sài Gòn PGD số 3 trong ba năm gần đây (2011, 2012, 20 13) Dựa trên những tài liệu tham khảo như sách báo, Internet, giáo trình và thông qua những thông tin, số. .. quan tình hình hoạt động kinh doanh và đặc biệt đi sâu phân tích thực trạng hiệu quả của hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Sài Gòn – PGD số 3 thông qua hệ thống các chỉ số Trên cơ sở đó tìm ra những mặt đã làm và chưa làm được để khắc phục và đưa ra phương hướng, giải pháp qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Ngân. .. đơn vị thực tập… em đã thu thập những thông tin có liên quan đến báo cáo, sau đó thu thập và xử lý 4 Phạm vi đề tài Là thực trạng tình hình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công Thương – CN Đông Sài Gòn - PGD số 3 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính: Chương 1 : Cơ sở lý luận về tín dụng tai tại ngân hàng TMCP Chương 2: Thực trạng. .. lưu động • Tín dụng cố định − Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng có: • Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa • Tín dụng tiêu dùng − Căn cứ vào chủ thể tín dụng có : • Tín dụng cá nhân • Tin dụng doanh nghiệp 2 TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.2.1 Khái niệm Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ... phối nhằm đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-chi nhánh Đông Sài Gòn- PGD số 3 đã được thành lập vào ngày 23 tháng 7 năm 2001 và đặt trụ sở tại số 33 3 đường Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-chi nhánh Đông Sài Gòn- PGD số 3 từ khi thành lập đến nay đã không ngừng đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như chất lượng... chi tiêu cho cuộc sống tăng nhanh, nhất là ở các thành phố lớn Chính vì thế, các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng được khách hàng rất quan tâm Đây là cơ sở để các ngân hàng tự tin đẩy mạnh mảng kinh doanh tín dụng này 1.2.2 Đặc điểm Tín dụng cá nhân là loại hình tín dụng khác biệt so với tín dụng doanh nghiệp Sau đây là một số điểm khác biệt 1.2.2.1 Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số lượng các khoản . 2011 - 20 13 TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG - PGD SỐ 3 31 2 .3. 1. Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng là cá nhân 31 2 .3. 1.1. Tình hình dư nợ trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại PGD Số 3 31 2 .3. 1.2 ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 3 GIAI ĐOẠN 2011 - 20 13 TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CN ĐÔNG SÀI GÒN – PGD SỐ 3 19 2.2.1. Một số sản phẩm cho vay đối với khách hàng. lượng tín dụng với khách hàng cá nhân giai đoạn 2011 - 20 13 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đông Sài Gòn - PGD số CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 1. Tín dụng dụng trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tình hình cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương CN đông sài gòn PGD số 3, Thực trạng tình hình cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng công thương CN đông sài gòn PGD số 3, , TÍN DỤNG CÁ NHÂN

Từ khóa liên quan