0

một số thủ thuật dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 7 trường thcs

24 2,182 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:16

SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh A/ MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Trong giai đoạn đất nước đang đổi mới, hòa nhập cùng thế giới việc học ngoại ngữ là rất quan trọng với tất cả mọi người chúng ta. Nó giúp chúng ta có thể hội nhập cùng sự phát triển nhanh chóng của thế giới về mọi mặt. Về bản thân, tôi nhận thấy việc học ngôn ngữ ngoài việc nắm vững kiến thức về hệ thống ngữ pháp điều không kém phần quan trọng để giúp học tốt ngoại ngữ đó là vốn từ vựng. Nhưng để học và dạy từ vựng như thế nào cho thật hiểu quả đó là lý do tôi chọn đề tài này. Giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội và là tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Vì giáo dục cung cấp nhân lực và nhân tài cho xã hội. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, công nghệ khoa học kỹ thuật đang phát triển rất nhanh. Nước ta đang trong thời kì hội nhập quốc tế. Để lónh hội được những tinh hoa văn hóa, khoa học kó thuật tiến bộ, hiện đại của các quốc gia phát triển đòi hỏi chúng ta phải có trình độ ngoại ngữ nhất đònh. Mà tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế, là phương tiện giao lưu quốc tế hữu hiệu nhất. Vì thế, Tiếng Anh là môn học không kém phần quan trọng đối với thế hệ trẻ đặc biệt thế hệ học sinh. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tâp. Và trong dạy học ngoại ngữ , những đònh hướng đổi mới này càng đúng vì không ai có thể thay thế người học trong việc nắm các phương tiện ngoại ngữ và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của mình. Giao tiếp là mục tiêu cuối cùng của việc dạy và học ngoại ngữ ở nhà trường phổ thông. Điều này có nghóa là giáo viên phải phối hợp rèn luyện đồng thời cả bốn kó năng ngoại ngữ cho các em học sinh. Nhưng để thực hành bất kì kó năng nào đòi hỏi các em phải có vốn từ vựng cần thiết. Tuy nhiên, việc học từ vựng tiếng Anh đối với học sinh THCS hoàn toàn không đơn giản, nhất là đối với học sinh lớp 7. Đối với học sinh khối 7, tiếng Anh là một môn học mới lạ. Đa số các em cảm thấy việc học từ vựng rất khó học và mau quên do hệ thống phát âm và chữ viết khác tiếng mẹ đẻ. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 1 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh Từ đó dẫn đến việc học từ vựng của các em trở nên căng thẳng. Vậy làm thế nào để giúp các em cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn và có thể sử dụng vốn từ học được trong giao tiếp. Đây là lý do tôi quyết đònh nghiên cứu “Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 trường THCS Tân Hưng”. 2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 7A 1 trường THCS Tân Hưng. - Quá trình học tập của học sinh. - Cơ sở vật chất của nhà trường. - Sự quan tâm của BGH trường về việc dạy và học của giáo viên và học sinh. - Sự quan tâm của phụ huynh học sinh đối với việc học của con em mình. - Phương pháp phương pháp giảng dạy trong dạy học môn Tiếng anh của đồng nghiệp. 3/ Phạm vi nghiên cứu: - Không gian : lớp 7A1 trường THCS Tân Hưng -Thời gian : Tuần chuyên môn thứ 2 đến tuần chuyên môn thứ 30 năm học 2009 – 2010. + Tuần : 2 – 9: cơ sở lí luận thu thập thông tin. + Tuần : 10 – 20: tìm hiểu thực trạng của việc nghiên cứu. + Tuần : 21 – 30: điều tra kết quả. 4/ Phương pháp nghiên cứu: * Đọc tài liệu: Nghiên cứu thu tập các tài liệu có liên quan đến đề tài. Nhờ đó, đònh hướng được nội dung của đề tài, hiểu rõ vấn đề nghiên cứu và giải quyết vần đề với những tư liệu tương đối chính xác. * Điều tra: a.Dự giờ: Qua dự giờ các đồng nghiệp trong và ngoài trường và đúc kết ra được một số kinh nghiệm dạy từ vựng. b.Thực nghiệm: thực nghiệm của bản thân qua các bài dạy trên lớp, áp dụng một số thủ thuật dạy từ vựng trong mỗi tiết dạy và tự đánh giá hiệu quả của các thủ thuật đó. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 2 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh c.Đàm thoại: Qua các cuộc họp tổ, thảo luận về những vấn đề khó trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phương pháp dạy từ vựng mới. d.Kiểm tra: qua kết quả kiểm tra chất lượng học sinh, giáo viên tự nhận xét đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thủ thuật dạy từ vựng và đề ra những giải pháp phù hợp hơn. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 3 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh B.NỘI DUNG 1/ Cơ sơ lý luận: - Hiện nay, trong nhà trường trung học, trung học phổ thông giáo dục học sinh trở thành một người toàn diện, có đủ trí thức và phẩm chất tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiêp công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó bất kì môn học nào cũng có tầm quan trọng của nó, riêng đối với bộ môn tiếng Anh cũng có vai trò lớn vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và mọi lónh vực khác. - Theo Nghò quyết số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của quốc hội khoá X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trung học đã khẳng đònh là “ Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn bộ thế hệ trẻ em”. Vì thế mà việc đổi mới phương pháp dạy và học là một yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. - Đònh hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được thống nhất theo một tư tưởng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh dưới sự dẫn dắt, tổ chức của giáo viên, học sinh tự tìm tòi và phát hiện kiến thưc mới, từ đó vận dụng linh hoạt vào cuộc sống thực tế. - Luật giáo dục – 2005 (điều 5) quy đònh “ phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” - Quyết đònh số 16/2006/QĐ – BGDĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có nêu: “phát huy tính tích cực,tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đăc điểâm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hơp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”. - Như vậy hướng đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay là tích hoá hoạt độâng của học sinh nhằêm hình thành cho học sinh tư duy cho tích cực, đôc lập sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, suy diễn có hệ thống và lôgíc. Hình thành cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và các môn học khác. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 4 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh 2/ Cơ sở thực tiễn a.Thuận lợi: Nội dung chương trình SGK tiếng Anh 7 bao gồm các chủ điểm gần gủi với cuộc sống, sát thực với nhu cầu và hứng thú của các em học sinh. Vì vậy, một số học sinh rất yêu thích môn học và tự hình thành cho mình phương pháp học từ vựng hiệu quả. Cụ thể các em trong lớp 7A1 thường hay sử dụng thời gian trong ngày để học từ vựng và làm bài tập môn tiếng Anh. Điều này chứng tỏ các em đã ý thức được tầm quan trọng của từ vựng trong việc học ngoại ngữ và có ý thực muốn nắm bắt và sử dụng được ngoại ngữ. Ngoài ra sách còn được thiết kế với nhiều tranh ảnh màu, rõ nét, sinh động và phù hợp với nội dung của từng bài. Do đó, khoảng 60% học sinh lớp 7A1 hứng thú và thích tìm hiểu bài ở nhà trước khi đến lớp. Hơn nữa, tranh ảnh minh họa còn hổ trợ cho giáo viên trong việc dạy từ vựng và thiết lập tình huống giao tiếp cho học sinh trong hoạt động học tập. Có không ít học sinh đầu tư cho môn học, tự giác học tập, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức ( từ vựng, cấu trúc) đã thu được vào thực hành giao tiếp. - Trường có giáo viên tâm huyết với nghề, kiến thức vững vàng, hiểu biết về phương pháp dạy học mới, có tay nghề khá giỏi. Do đó, bản thân được học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và những sáng kiến qua dự giờ, trao đổi, thảo luận. - Bản thân được phân công giảng dạy tiếng Anh 7 theo chương trình mới năm năm liên tục nên ít nhiều đã đút kết được một số kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt có chú ý đến phương pháp dạy từ vựng. Hơn nữa, tôi luôn tìm tòi nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ, luôn cố gắng đầu tư soạn giảng theo phương pháp mới, luôn suy nghó cố gắng thiết kế hoạt động học tập cho học sinh theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo, đặc biệt luôn phân loại và sử dụng thủ thuật dạy từ vựng cho hầu hết mỗi tiết dạy. Sau đó, tự rút kinh nghiệm cho bản thân để có giải pháp thích hợp cho tiết học sau tốt hơn. - Trường có ba máy cassette, học sinh thường xuyên làm quen với giọng đọc của người bản xứ. - Trường có riêng phòng máy chiếu và hệ thống âm thanh tốt nên thuận lợi cho giáo viên cần giảng dạy giáo án điện tử. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 5 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh - Giáo viên tự sưu tầm, làm thêm đồ dùng dạy học cho hầu hết mỗi tiết dạy để thực hiện tốt việc dạy từ vựng, gây hứng thú, óc tò mò và phát huy tính chủ động của học sinh. - Một số phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học của con em và tạo cho các em một góc học tập riêng. - Một số em học sinh được làm quen với môn tiếng Anh từ lúc còn là học sinh cấp I nên một phần hỗ trợ việc học hiện tại của các em. b/ Khó khăn: Mặc dù đã được làm quen với tiếng Anh 6, nhưng vẫn còn không ít học sinh chưa quen với cách học tiếng Anh hiệu quả, thậm chí có em không có thói quen học từ vựng ở nhà cho nên vốn từ vựng tiếng Anh 6 của các em rất hạn chế. Vì vậy, các em vẫn còn cảm thấy khó khăn khi tiếp thu bài mới tiếng Anh 7 và dần dần các em càng cảm thấy sợ học tiếng Anh hơn, không tự tin tham gia vào hoạt động học tập và rất sợ mắc lỗi khi nói và sử dụng từ vào thực hành giao tiếp. Một số học sinh còn nhút nhát, rụt rè, ngại phát biểu và chưa hết mình tham gia vào hoạt động học tập dẫn đến các em không phát huy được kó năng vận dụng vốn từ đã học vào ngữ cảnh giao tiếp. Điều đó có thể làm các em dễ quên, không ghi nhớ từ lâu. Một số em còn ham chơi, chưa ý thức học tập cao. Thêm vào đó phụ huynh không quan tâm sâu sắc đến việc học thậm chí xem thường việc học của con em mình. Nên các em ít chú trọng vào việc học và rất lười học bài nhất là từ vựng tiếng Anh. Bên cạnh đó, một số em có học từ vựng nhưng chỉ theo hình thức học vẹt, không biết vận dụng vào ngữ cảnh thực tế. Do tuổi các em còn nhỏ, một số em chưa ý thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc học ngoại ngữ đối với tương lai của bản thân nên các em còn lơ đễnh trong học tập ở lớp cũng như ở nhà. Các em chỉ học đối phó thậm chí một số ít không sợ điểm kém. -Bản thân giáo viên tuy có sưu tầm và tìm tòi tài liệu chuyên môn nhưng vẫn còn hạn chế về các tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy từ vựng. Tuy có áp dụng thủ thuật dạy từ vựng ở hầu hết mỗi tiết dạy nhưng hiệu quả chưa cao. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 6 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh Đôi khi sử dụng thủ thuật không phù hợp. Giáo viên thường gặp khó khăn trong việc dạy từ trừu tượng và chưa thiết lập tình huống, ngữ cảnh phù hợp để học sinh tham gia đoán nghóa của từ một cách hiệu quả. -Trường chưa có bộ tranh Tiếng anh 7 nào do đó chưa đủ đáp ứng cho mỗi tiết dạy, không thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy học mới.  Những khó khăn nêu trên là những biểu hiện về dạy và học từ vựng tiếng Anh 7 trường THCS Tân Hưng. Từ thực trạng trên, với cương vò là một giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh, tôi đặt ra nhiệm vụ cho mình là nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh 7 đạt hiệu quả. Thực tế cho thấy chất lượng dạy học tiếng Anh và khả năng vận dụng kiến thức vào giao tiếp của học sinh sẽ không được cải thiện nếu như vẫn tiếp tục duy trì dạy từ vựng theo lối: thầy cung cấp từ và ngữ nghóa, học sinh ghi nhận và tiếp thu. Hơn nữa cách dạy học đó đã quá lạc hậu và không còn đáp ứng được yêu cầu dạy học ngoại ngữ trong thời kỳ mới. 3/ Nội dung vấn đề: *Để giúp học sinh cảm thấy thoải mái, hứng thú học từ vựng, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn, có thể sử dụng vốn từ mới học vào thực hành tại lớp trôi chảy và chủ động huy động vốn từ đã tích lũy được để bắt chước, tái hiện, tìm tòi cách ứng xử và ứng xử sáng tạo trong các tình huống giao tiếp. Thì vấn đề đặt ra đối với giáo viên trong quá trình soạn giảng và dạy từ vựng là: Chọn từ để dạy. Sử dụng những thủ thuật phù hợp để làm rõ nghóa từ. Tăng cường sự tham gia của học sinh ở bước giới thiệu từ mới. Sử dụng phối hợp các kó năng trong khi giới thiệu từ mới. * Biện pháp và quá trình thực hiện: 1/ Chọn từ để dạy: Thông thường trong một bài học sẽ luôn luôn có từ mới. Song không phải từ mới nào cũng cần đưa vào dạy như nhau. Để lựa chọn từ để dạy, giáo viên cần xem xét những câu hỏi sau: a/ Từ chủ động hay bò động? Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 7 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh -Từ chủ động (active/ productive vocabulary) là những từ học sinh hiểu, nhận biết và sử dụng được trong giao tiếp nói và viết. -Từ bò động (passive/ receptive vocabulary) là những từ học sinh chỉ hiểu và nhận biết được khi nghe và đọc. Ex 1: Unit 12 Let’s eat ! – tiết 73 (A1) trang114, từ mới cần dạy là: pork, stall, spinach, cucumber, papaya, durian, neither, either. Từ chủ động: pork, spinach, cucumber, papaya, durian Từ bò động: stall, neither, either Ex 2: Unit10 Health and hygiene –tiết 62 (A1) trang 99, từ mới cần dạy ở tiết này là: harvest, helpful, yourself, iron, own, candy, stay up late, forget, probably, nearly. Từ chủ động: harvest, helpful, iron, candy, stay up late, forget Từ bò động: own, yourself, probably, nearly Ex 3 : Unit13 Activities tiết 80(A1) trang 129, từ mới cần dạy ở tiết này là: Skateboarding, roller–skating, rollerblading, survey, result, choice, eventhough, surprisingly. Từ chủ động: Skateboarding, roller–skating, rollerblading, survey, choice Từ bò động: result, eventhough, surprisingly  Cách dạy hai loại từ này có khác nhau. Từ chủ động liên quan đến 4 kó năng: nghe-nói-đọc-viết, cần đầu tư thời gian để giới thiệu và luyện tập nhiều hơn, đặc biệt là cách sử dụng. Với từ bò động, giáo viên có thể chỉ dừng lại ở mức nhận biết, không cần đầu tư thời gian vào các hoạt động ứng dụng. Giáo viên cần xác đònh xem sẽ dạy từ nào như một từ bò động và từ nào như một từ chủ động. Với từ bò động, giáo viên có thể khuyến khích học sinh tự tìm hiểu nghóa (tra từ điển hoặc đoán từ qua ngữ cảnh) b/ Học sinh đã biết từ này chưa? Giáo viên cần xác đònh rõ từ mình đònh dạy có thực sự là từ mình cần dạy hay không. Vốn từ của học sinh luôn luôn được mở rộng bằng nhiều con đường, và cũng có thể bò quên bằng nhiều lí do khác nhau. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 8 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh Để tránh tình trạng giới thiệu những từ không cần thiết và mất thời gian, giáo viên có thể dùng những thủ thuật nhằm phát hiện xem các em đã biết những từ đó chưa và biết đến đâu. Giáo viên có thể dùng các thủ thuật như: eliciting, brainstorming, network,… trước khi giới thiệu từ mới. Ex: Unit 13 Activities Period 80 (A1) trang 129, giáo viên ôn lại từ đã học bằng thủ thuật network. 2/ Những thủ thuật làm rõ nghóa từ: Qua quá trình nghiên cứu tài liệu và thực nghiệm giảng dạy trên lớp, bản thân đã rút ra được một số thủ thuật làm rõ nghóa từ như sau: a)Dùng trực quan: đồ vật thật (realia), tranh ảnh (picture), hình vẽ phát họa (hình que), hình cắt dán từ tạp chí, cử chỉ điệu bộ (mime) …có tác dụng mạnh mẽ đến hứng thú học tập của học sinh và giúp học sinh ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn. Ex 1: Unit 5 Work and play– B1 trang 56: giáo viên sử dụng tranh vẽ hoặc tranh photo để giới thiệu các từ sau: play blindman’s buff Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 9 / 24 sports basketball badminton tennis football volleyball table tennis SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh Play catch play marbles Chat (v) Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 10 / 24 [...]...SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh Ex 2: Unit 7 The world of work – B2 trang 72 : giáo viên sử dụng tranh để giới thiệu các từ sau: Buffalo(n) Chicken coop (n) Buffallo shed (n) Feed (v) Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 11 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh... Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh -T gives marks -Copy the story into your notebooks -Prepare for B2 page 120 (review: life, sugar, remember, sensibly, product, important, healthy, exercise) T sets the homework Ss listen • Nhận xét – so sánh – đánh giá: Sau một thời gian vận dụng một số thủ thuật nêu trên trong quá trình giảng dạy từ vựng tiếng Anh lớp. .. giảng dạy trong tổ bộ môn -Trong những năm tới, nếu có cơ hội tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đề tài này ở phạm vi rộng hơn, mức độ hoàn thiện cao hơn và ở khối lớp 8 “Phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh 8.” Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 22 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh TRƯỜNG THCS. .. _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh 1.Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình nghiên cứu và sử dụng một số thủ thuật dạy từ vựng vào hầu hết mỗi tiết dạy tiếng Anh 7 ở khối lớp 7 của trường THCS Tân Hưng năm học 2009-2010 Bản thân tôi đã đút kết được một số kinh nghiệm như sau: - Dạy từ vựng chỉ là một phần của tiết học tuy nhiên nó đóng vai trò cực kì quan trọng trong sự thành công của cả tiết học... nhưng đây cũng là một kết quả đáng khích lệ sau thời gian ngắn vận dụng sáng kiến kinh nghiệm của mình Tôi tin rằng nếu tiếp tục vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trên một cách nghiêm túc, xuyên suốt quá trình giảng dạy thì chất lượng học tập bộ môn tiếng Anh 7 sẽ cao hơn C.KẾT LUẬN Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 20 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân... đoán ra nghóa của từ qua đònh Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 13 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh nghóa của giáo viên bằng tiếng Anh Thủ thuật này tạo cho học sinh sự tò mò và có nhu cầu tham gia vào quá trình học tập đồng thời rèn luyện kó năng nghe cho học sinh Ex 1: Unit 6 After school - B2 trang 65 để dạy từ teenager giáo viên... trang 87, 88: Giáo viên sử dụng tranh vẽ hoặc sưu tầm từ sách báo, tạp chí hay truy cập từ internet để dạy các từ sau: Shark(n) dolphin (n) Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 12 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh turtle (n) crab (n) Ex 4: Unit 12Let’s eat! A 3 trang 116: giáo viên sử dụng đồ vật thật hoặc vật mẫu để giới thiệu các từ sau:... pháp “ Một số thủ thuật dạy từ vựng ở lớp 7A1 trường THCS Tân Hưng” là một trong những giải pháp mang lại tính hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy của bản thân tôi Do đó, tôi sẽ có hướng khắc phục những khuyết điểm của phương pháp này và nâng cao hiệu quả dạy – học cho đến hết năm học này Nếu đề tài này đạt kết quả tốt, tôi xin thông qua tổ chuyên môn của trường, trình hội đồng khoa học trường THCS. .. 1: Sau khi dạy xong từ late, giáo viên hỏi học sinh như sau: Are you usually late for school? Ex 2: Sau khi dạy xong từ dive, giáo viên hỏi học sinh như sau: Do you like diving? Can you dive? Ex 3: Sau khi dạy xong từ durian, giáo viên hỏi học sinh như sau: Do you like to eat durians? Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 16 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng... nghóa của từ mới được hình thành qua từ gốc Với qui tắc này, giáo viên không những giúp học Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 14 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh sinh nắm vững lại kiến thức mà còn giúp các em phát huy tính tích cực tự học, biết mở rộng vốn từ cho mình Ex : Unit 13 Activities – A 3 trang 131, Giáo viên dạy các từ sau: . dạy từ vựng. Tuy có áp dụng thủ thuật dạy từ vựng ở hầu hết mỗi tiết dạy nhưng hiệu quả chưa cao. Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 6 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh. 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh c) Dòch sang tiếng mẹ đẻ (translation): giáo viên chỉ nên sử dụng thủ thuật này khi dạy từ bò động. của từ qua đònh Người thực hiện : Nguyễn Thò Chuyên Trang 13 / 24 SKKN: Một số thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 7 _Trường THCS Tân Hưng - Tân Châu-Tây Ninh nghóa của giáo viên bằng tiếng Anh. Thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: một số thủ thuật dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 7 trường thcs, một số thủ thuật dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 7 trường thcs,

Từ khóa liên quan