Nghiên cứu điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith

25 523 0
Nghiên cứu điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Liệt thần kinh quay (TKQ) thường gặp trong lâm sàng. Nguyên nhân thường gặp do chấn thương, đặc biệt là trong gãy thân xương cánh tay. Tỷ lệ liệt TKQ không hồi phục chiếm từ 10% đến 20% các trường hợp liệt TKQ. Chuyển gân được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với liệt TKQ không hồi phục. Có nhiều phương pháp chuyển gân được sử dụng. Việc lựa chọn cơ làm động lực duỗi ngón còn chưa thống nhất. Các phương pháp sử dụng cơ gấp nông ngón III và IV làm động lực duỗi ngón có nhược điểm là quá trình tập luyện sau mổ rất khó khăn, nhất là ở những người lớn tuổi. Hơn nữa, khi lấy đi gân gấp nông sẽ làm yếu lực nắm của bàn tay và có nguy cơ gây dính gân ở đầu ngoại vi. Việc chọn cơ trụ trước làm động lực duỗi ngón có nhược điểm là làm thay đổi trục cơ năng, gây biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay, ảnh hưởng chức năng bàn tay. Phương pháp chuyển gân của Smith là sử dụng cơ gan tay lớn làm động lực duỗi ngón, cơ trụ trước được giữ lại nên bảo tồn được sự cân bằng và trục cơ năng của cổ tay. Phương pháp này phù hợp hơn về mặt sinh cơ học, khắc phục được một số nhược điểm của các phương pháp trước đó. Ở Việt Nam, một số tác giả ứng dụng phương pháp chuyển gân của Djanelidze và của Iselin để điều trị liệt TKQ không hồi phục và nhận thấy còn tồn tại một số nhược điểm. Chưa có tác giả nào nghiên cứu ứng dụng phương pháp chuyển gân của Smith. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên và qua tham khảo y văn, chúng tôi thực hiện đề tài: "Nghiên cứu điều trị liệt TKQ không hồi phục bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith". 2. Mục tiêu của đề tài - Đánh giá kết quả điều trị liệt TKQ không hồi phục bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith. 1 - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật, đề xuất biện pháp khắc phục để đạt kết quả phục hồi chức năng cao nhất. 3. Ý nghĩa của đề tài Đề tài có tính khoa học và thực tiễn vì đã đề cập đến một phương pháp chuyển gân có nhiều ưu điểm, phù hợp hơn về mặt sinh cơ học để điều trị liệt TKQ không hồi phục, một loại tổn thương phức tạp, thường gặp trong Chấn thương Chỉnh hình. Đề tài có ý nghĩa thời sự vì cho đến nay, chuyển gân vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với liệt TKQ không hồi phục, ở nước ta chưa có tác giả nào nghiên cứu và ứng dụng phương pháp chuyển gân của Smith trong điều trị liệt TKQ không hồi phục. 4. Cấu trúc của luận án Luận án có 124 trang, gồm các phần: đặt vấn đề (3 trang), tổng quan (34 trang), đối tượng và phương pháp nghiên cứu (20 trang), kết quả (33 trang), bàn luận (32 trang), kết luận (2 trang). Ngoài ra, luận án còn có 120 tài liệu tham khảo, 14 hình và 29 ảnh minh họa, 22 bảng biểu và phần phụ lục. Chương 1: TỔNG QUAN 1.1. Những đặc điểm giải phẫu và sinh cơ học các cơ 1.1.1. Đặc điểm giải phẫu các cơ vùng cẳng tay 1.1.1.1. Khu cẳng tay trước Cơ sấp tròn có nguyên uỷ ở mỏm trên ròng rọc xương cánh tay, bắt chéo phía trước hai xương cẳng tay và bám tận vào bờ ngoài 1/3 giữa xương quay, tác dụng làm sấp cẳng tay. Cơ gan tay lớn, cơ gan tay bé và cơ trụ trước có nguyên uỷ là gân chung bám ở mỏm trên ròng rọc xương cánh tay. Cơ gan tay lớn bám tận vào mặt trước nền xương bàn II, tác dụng gấp và nghiêng quay cổ tay. Cơ gan tay bé bám tận vào mặt trước dây chằng vòng cổ tay và cân gan tay, tác dụng hổ trợ gấp cổ tay. Cơ trụ trước bám tận vào nền 2 xương bàn V, là cơ gấp cổ tay khoẻ nhất, duy trì trục cơ năng của khớp cổ tay. Ứng dụng: cơ sấp tròn được xem là cơ động lực phù hợp nhất cho phục hồi duỗi cổ tay do đặc điểm giải phẫu và hướng đi của cơ. Hơn nữa, vẫn còn cơ sấp vuông bù trừ cho động tác sấp cẳng tay. Một số tác giả lấy cơ trụ trước làm động lực duỗi ngón vì cơ này rất khoẻ. Tuy nhiên, việc lấy đi cơ trụ trước sẽ làm yếu đi lực gấp cổ tay, thay đổi trục cơ năng và gây biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay. Vì vậy, việc giữ lại cơ trụ trước là cần thiết và việc chọn cơ gan tay lớn làm cơ động lực duỗi ngón là phù hợp hơn. 1.1.1.2. Khu cẳng tay sau Cơ quay 1, cơ quay 2 và cơ trụ sau là những cơ duỗi cổ tay, có nguyên ủy ở mỏm trên lồi cầu xương cánh tay. Cơ quay 1 bám tận vào mặt sau nền xương bàn II, tác dụng duỗi và nghiêng quay khớp cổ tay. Cơ quay 2 bám tận vào mặt sau nền xương bàn III, là cơ động lực chính cho động tác duỗi cổ tay. Cơ trụ sau bám tận vào bờ trong của nền xương bàn V, tác dụng duỗi cổ tay và nghiêng trụ. Ứng dụng: Trong liệt TKQ cao, các cơ duỗi cổ tay bị liệt. Cơ sấp tròn được chọn làm động lực duỗi cổ tay. Trước đây, cơ sấp tròn được chuyển cho cả cơ quay 1 và quay 2. Điều này làm tăng thêm biến dạng nghiêng quay của cổ tay. Hiện nay, cơ sấp tròn được chuyển cho cơ quay 2 để khắc phục biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay. 1.1.2. Đặc điểm sinh cơ học các cơ 1.1.2.1. Sức cơ và độ dài co cơ Sức cơ và độ dài co cơ là những chỉ tiêu đánh giá khả năng co cơ của một cơ. Sức cơ là lực tạo ra khi cơ co và tỷ lệ thuận với thiết diện cắt ngang của cơ. Độ dài co cơ là khoảng cách mà gân di chuyển khi cơ co và tỷ lệ thuận với chiều dài sợi cơ cấu tạo nên nó. Sức cơ có thể tăng lên do luyện tập nhưng độ dài co cơ thì không thay đổi. 3 Ứng dụng: Đối với động tác duỗi, biên độ duỗi quan trọng hơn lực duỗi. Vì vậy, độ dài co cơ của cơ động lực quan trọng hơn sức cơ. Cơ gan tay lớn không khỏe bằng cơ trụ trước nhưng có độ dài co cơ lớn hơn nên sẽ phục hồi biên độ duỗi ngón tốt hơn và được xem là cơ động lực duỗi ngón phù hợp hơn cơ trụ trước. 1.1.2.2. Sự hoạt động hiệp đồng của các cơ Các cơ hoạt động hiệp đồng là các cơ cùng co đồng thời để tăng thêm hiệu quả co cơ của từng cơ riêng lẻ. Điển hình là sự hiệp đồng giữa các cơ gấp cổ tay và các cơ duỗi ngón hoặc giữa các cơ duỗi cổ tay và các cơ gấp ngón. Khi duỗi ngón thì các cơ duỗi chung là cơ động lực thực hiện động tác trong khi các cơ gấp cổ tay đóng vai trò cân bằng làm vững khớp để tạo điều kiện cho các ngón duỗi thuận lợi hơn. Vì vậy, chuyển cơ gan tay lớn hoặc cơ trụ trước cho cơ duỗi ngón thì kết quả sẽ tốt hơn chuyển các cơ gấp nông. 1.2. Các nhóm phương pháp chuyển gân phổ biến hiện nay 1.2.1. Các phương pháp sử dụng cơ gấp nông làm động lực Đại diện là Boyes J. H. và Chuinard R. G. Với nội dung chuyển cơ sấp tròn cho cơ quay 2, cơ gấp nông ngón IV cho cơ duỗi dài ngón I và duỗi riêng ngón II, cơ gấp nông ngón III cho cơ duỗi chung, cơ gan tay lớn cho cơ giạng dài và duỗi ngắn ngón I. Các tác giả báo cáo kết quả ứng dụng phương pháp sử dụng cơ gấp nông làm động lực duỗi ngón cho 22 BN. Kết quả phục hồi vận động khá thoả đáng. Tuy nhiên, tác giả không nêu cụ thể mức độ phục hồi biên độ vận động các khớp cũng như ảnh hưởng đến lực nắm của bàn tay. Theo Brand P. W., Green D. P., Tsuge K…, phương pháp này có ưu điểm là cơ gấp nông có độ dài co cơ lớn nên đạt được biên độ duỗi tối đa các ngón. Nhược điểm là khó khăn trong tập luyện sau mổ vì không phải là cơ đồng pha. Việc lấy đi gân gấp nông sẽ làm giảm lực nắm của bàn tay và có nguy cơ dính gân gấp. 1.2.2. Các phương pháp sử dụng cơ trụ trước làm động lực Đại diện cho nhóm này là các tác giả như: Riordan D. C., Skoll P. J., Green D. P. Nội dung là chuyển cơ sấp tròn cho cơ quay 2, cơ trụ trước cho cơ duỗi chung, cơ gan tay bé cho cơ duỗi dài ngón I. 4 Năm 1980, Tsuge K. tổng kết 25 BN được chuyển gân theo phương pháp này và thấy rằng kết quả phục hồi biên độ các khớp đạt được khá thỏa đáng. Phương pháp này có ưu điểm là cơ trụ trước có sức cơ khoẻ nên dễ phục hồi, kết quả đáng tin cậy và là cơ hoạt động hiệp đồng với các cơ duỗi ngón nên thuận lợi cho quá trình luyện tập sau mổ. Nhược điểm là độ dài co cơ của cơ trụ trước ngắn nên không thể duỗi hết biên độ các ngón đồng thời khi duỗi khớp cổ tay. Việc lấy đi cơ trụ trước làm yếu lực gấp cổ tay, thay đổi trục cơ năng và tăng thêm biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay. Hơn nữa, do không phục hồi động lực giạng ngón I nên động tác giạng ngón I bị hạn chế. 1.2.3. Các phương pháp sử dụng cơ gan tay lớn làm động lực Các tác giả như Skoll P. J., Brand P. W., Tsuge K. thực hiện chuyển cơ sấp tròn cho cơ quay 2; cơ gan tay lớn qua màng liên cốt cho cơ duỗi chung; cơ gan tay bé cho cơ duỗi dài ngón I. Tsuge K. đã ứng dụng phương pháp này này điều trị cho 27 BN liệt TKQ. Kết quả đạt được sự phục hồi biên độ vận động các khớp rất tốt, hạn chế được biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay. Tác giả thấy rằng chuyển cơ gan tay lớn qua màng liên cốt có ưu điểm là đường đi thẳng nên làm tăng hiệu quả co cơ, ít có nguy cơ dính gân hơn chuyển cơ trụ trước qua bờ trụ cẳng tay. Tuy nhiên, tác giả cũng thừa nhận là biên độ giạng ngón I còn hạn chế vì phương pháp này không phục hồi được động lực để giạng ngón I. Smith R. J. thấy rằng động tác giạng ngón I có vai trò rất quan trọng đối với chức năng của bàn tay nên chủ trương phục hồi. Tác giả cải biên kỹ thuật phục hồi vận động ngón I từ phương pháp của Tsuge K. bằng cách treo gân cơ giạng dài ngón I vào chỗ bám tận của gân cơ ngửa dài trong tư thế xương bàn I giạng tối đa. Sau đó, chuyển cơ gan tay bé cho cơ duỗi ngắn và duỗi dài ngón I sau khi đã chuyển hướng hai cơ này qua đường hầm dưới da ra bờ ngoài cổ tay. Mục đích nhằm tạo thế cân bằng cho xương bàn I để cơ gan tay bé làm động lực vừa duỗi, vừa giạng ngón I. Năm 2003, Ishida O. và Ikuta Y. ứng dụng phương pháp chuyển gân của Smith R. J. điều trị cho 35 BN lịêt TKQ. Kết quả phục hồi rất tốt cả về chức năng và thẩm mỹ. Tất cả các BN đều 5 thỏa mãn với kết quả phẫu thuật. Theo tác giả, chọn cơ gan tay lớn làm động lực duỗi ngón có ưu điểm là độ dài co cơ lớn hơn cơ trụ trước, đường đi thẳng qua màng liên cốt làm tăng hiệu quả co cơ, vẫn bảo đảm độ vững của khớp cổ tay do cơ trụ trước được bảo tồn. Từ kết quả trên, các tác giả nhận thấy rằng chọn cơ gan tay lớn làm động lực là phù hợp hơn cơ trụ trước. 1.3. Ứng dụng phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục ở Việt Nam Mặc dù, phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục đã được ứng dụng ở Việt Nam từ những năm 60 cùa thế kỷ XX, nhưng có rất ít nghiên cứu tổng kết, báo cáo về vấn đề này. Năm 1983, Đỗ Lợi nghiên cứu điều trị 61 BN di chứng liệt TKQ cao do vết thương hỏa khí bằng chuyển gân theo phương pháp Djanelidze và phương pháp Iselin. Theo Starr C. L., Zachary R. B. và Smith R. J., việc sử dụng cả hai cơ gấp cổ tay là cơ trụ trước và cơ gan tay lớn làm động lực cho các cơ duỗi theo Djanelidze sẽ gây mất cân bằng ở khớp cổ tay. Dần dần, khớp cổ tay trở nên quá duỗi làm cho khớp bàn ngón không duỗi được thỏa đáng, ảnh hưởng đến chức năng của bàn tay. Hơn nữa, vì các cơ động lực này vừa làm nhiệm vụ duỗi ngón vừa đồng thời hỗ trợ duỗi cổ tay nên khớp cổ tay không thể duỗi độc lập, khi các ngón gấp thì cổ tay cũng thụ động gấp theo. Phương pháp Iselin thì sử dụng cơ trụ trước làm động lực duỗi ngón nên có những nhược điểm đã được phân tích ở phần trên. Đến năm 2005, Hoàng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả chuyển gân theo phương pháp Iselin (phương pháp mà Đỗ Lợi đã ứng dụng trước đó) điều trị cho 15 trường hợp di chứng liệt TKQ cao. Kết quả phục hồi chức năng vận động đạt được khá tốt. Tuy nhiên, tác giả cũng thấy rằng, phương pháp này có nhược điểm là động tác duỗi và giạng ngón I hạn chế cả về biên độ lẫn sức co cơ, tất cả các BN đều có biến dạng nghiêng quay cổ tay với các mức độ khác nhau. Tóm lại, phương pháp chuyển gân của Smith, với những cải biên kỹ thuật như chuyển gân cơ gan tay lớn qua màng liên cốt cho cơ duỗi chung và kỹ thuật treo gân cơ giạng dài ngón I vào gân cơ 6 ngửa dài là phù hợp về mặt sinh cơ học, làm tăng thêm hiệu quả phục hồi chức năng bàn tay. Ở nước ta hiện nay, vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chính vì vậy, đây là lý do để tiến hành nghiên cứu đề tài này. Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu - 72 BN bị tổn thương TKQ không hồi phục. Trong đó, có 22 BN hồi cứu và 50 BN tiến cứu. Tuổi trung bình là 29,5. Tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Có 36 BN liệt TKQ cao và 36 BN liệt thấp. Có 49 BN liệt TKQ do vết thương làm đứt TK, 21 BN tổn thương TKQ có liên quan đến gãy xương. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Tất cả các BN hồi cứu cũng như tiến cứu đều được lựa chọn theo chỉ tiêu thống nhất và áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật mổ. Về hồi cứu, dữ liệu được thu thập qua nghiên cứu, tổng hợp từ hồ sơ, bệnh án và gọi BN tái khám định kỳ để theo dõi kết quả xa. Tiến hành khám, chụp ảnh làm tư liệu, ghi chép thống kê kết quả. Với nhóm tiến cứu, được tiến hành theo các bước sau: - Khám xét, đánh giá tình trạng toàn thân, tổn thương tại chổ và các tổn thương phối hợp. Khám tình trạng các cơ để đánh giá sức cơ động lực, khả năng bù trừ sau khi lấy đi cơ động lực. Đánh giá tình trạng các khớp qua biên độ vận động chủ động và thụ động. - Ghi chép, chụp ảnh làm tư liệu nghiên cứu trước mổ. - Tiến hành phẫu thuật theo phương pháp được lựa chọn. - Phương pháp phẫu thuật: + Chuyển cơ sấp tròn cho cơ quay 2. + Cơ gan tay lớn qua màng liên cốt cho cơ duỗi chung. + Cơ gan tay bé cho cơ duỗi dài, duỗi ngắn ngón I sau khi chuyển hướng 2 cơ này qua đường hầm dưới da ra bờ ngoài cổ tay. + Treo gân cơ giạng dài ngón I vào điểm bám tận của gân cơ ngửa dài trong tư thế xương bàn I giạng tối đa. - Theo dõi điều trị sau mổ. 7 - Kiểm tra kết quả định kỳ (đánh giá kết quả phục hồi biên độ vận động các khớp theo tiêu chuẩn của Tajima, kết hợp mức độ phục hồi lực nắm, mức độ nghiêng quay cổ tay và kết quả khảo sát ý kiến chủ quan của BN). Kết quả được xếp loại như sau: * Rất tốt: . Các ngón duỗi hết biên độ khi cổ tay duỗi 10 0 trở lên. . Các ngón gấp hết biên độ khi cổ tay gấp 10 0 trở lên. . Ngón I duỗi và giạng hết biên độ. . Không có biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay. . Phục hồi lực nắm đạt từ 60% trở lên. . BN theo được nghề cũ. . BN rất hài lòng với kết quả phẫu thuật. * Tốt: . Các ngón gấp và duỗi hết biên độ khi cổ tay ở tư thế 0 0 . . Ngón I duỗi và giạng hết biên độ. . Nghiêng quay khớp cổ tay dưới 10 0 . . Phục hồi lực nắm đạt từ 50% - 60%. . BN theo được nghề cũ. . BN hài lòng với kết quả phẫu thuật. * Trung bình: . Các ngón duỗi hết biên độ khi cổ tay gấp 20 0 . . Các ngón gấp hết khi cổ tay duỗi 20 0 . . Nghiêng quay từ 10 0 - 20 0 . . Phục hồi lực nắm đạt từ 40% - 50%. . BN chấp nhận kết quả phẫu thuật. . Có khó khăn khi theo nghề cũ hoặc phải chuyển nghề. * Xấu: . Biên độ vận động kém hơn mức trung bình. . Nghiêng quay trên 20 0 . . Phục hồi lực nắm dưới 40%. 8 . BN không hài lòng với kết quả phẫu thuật. . Khó khăn khi sử dụng bàn tay trong sinh hoạt hàng ngày. - Ghi chép, chụp ảnh, làm tư liệu nghiên cứu kết quả sau mổ. - Phân tích, xử lý số liệu bằng các thuật toán thống kê. Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2. Xử trí kỳ đầu sau tổn thương - Xử trí kỳ đầu trong liệt cao Bảng 3.1: Xử trí kỳ đầu trong liệt cao (n=36) Xử trí kỳ đầu Số lượng Tỷ lệ Cắt lọc, khâu vết thương đơn thuần 19 52,8% Kết hợp xương đơn thuần 13 36,1% Kết hợp xương và xử trí thần kinh 1 2,8% Cắt lọc vết thương và xử trí TK 1 2,8% Bó bột 2 5,5% Cộng 36 100% Chỉ có 2 trường hợp (5,6%) được xử trí tổn thương TKQ cùng với xử trí vết thương hoặc ổ gãy xương. Tất cả những trường hợp còn lại, tổn thương TK đều bị bỏ sót. - Xử trí kỳ đầu trong liệt thấp Bảng 3.2: Xử trí kỳ đầu trong liệt thấp (n=36) Xử trí kỳ đầu Số lượng Tỷ lệ Cắt lọc, khâu vết thương đơn thuần 25 69,5% Kết hợp xương đơn thuần 3 8,3% Cắt lọc vết thương và xử trí TK 4 11,1% Nắn chỉnh, bó bột 3 8,3% Điều trị nội khoa 1 2,8% Cộng 36 100% 9 Chỉ có 4 BN (11,1%) được xử trí tổn thương TKQ kỳ đầu cùng với xử trí vết thương. 3.3. Thời điểm tiến hành phẫu thuật chuyển gân - Trong liệt cao Bảng 3.3: Thời điểm phẫu thuật trong liệt cao (n=36) Thời điểm phẫu thuật Số lượng Tỷ lệ Từ 6 tháng đến 1 năm 19 52,8% Sau 1 năm 17 47,2% Cộng 36 100% Tất cả các BN được phẫu thuật chuyển gân ở thời điểm sau 6 tháng từ khi tổn thương. Trong đó, thời điểm từ trước 1 năm là 19/36 trường hợp (52,8%) và sau 1 năm là 17/36 trường hợp (47,2%). - Trong liệt thấp Bảng 3.4: Thời điểm phẫu thuật trong liệt thấp (n=36) Thời điểm phẫu thuật Số lượng Tỷ lệ Từ 3 tháng đến 1 năm 29 80,6% Sau 1 năm 7 19,4% Cộng 36 100% Trong liệt TKQ thấp, thời điểm tiến hành chuyển gân sớm hơn trong liệt TKQ cao. Có 29/36 trường hợp (chiếm 80,6%) được chuyển gân trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 1 năm sau khi bị tổn thương và 7/36 trường hợp (chiếm 19,4%) được tiến hành chuyển gân sau 1 năm từ khi bị tổn thương TK. 3.4. Kết quả phẫu thật 3.4.1. Kết quả gần Tất cả các BN đều liền sẹo kỳ đầu, không có trường hợp nào bị tuột chỉ khâu hoặc đứt mối nối gân. 3.4.2. Kết quả xa Trong số 72 BN được phẫu thuật, có 61 BN được theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả xa (chiếm 84,7%). Trong đó có 31 BN 10 [...]... cũng không kém phần quan trọng, là sự hợp tác của BN trong quá trình điều trị Đây là một BN lớn tuổi, đã qua nhiều lần phẫu thuật nhưng không mang lại kết quả như mong muốn nên thiếu tin tưởng vào kết quả, không còn kiên trì, chịu khó trong tập luyện Thậm chí, phó mặc cho diễn biến tự nhiên sau phẫu thuật 23 KẾT LUẬN 1 Kết quả phẫu thuật Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục. .. hành chuyển gân ngay mà không cần chờ đợi sự hồi phục TK Trường hợp TK được khâu nối thì phải chờ cho đến khi chắc chắn không có sự hồi phục TK thì mới tiến hành chuyển gân Theo Đỗ Lợi, chuyển gân quá sớm hoặc quá muộn đều bất lợi cho sự phục hồi chức năng sau mổ Cũng theo tác giả, đối với những trường hợp tiên lượng không thể nối, ghép TK hoặc nối, ghép TK khó có khả năng hồi phục thì nên chuyển gân. .. tháng mà không có dấu hiệu phục hồi thì có chỉ định chuyển gân Với các tổn thương được xử trí kỳ đầu, thời điểm để chỉ định chuyển gân là sau 9 tháng nếu TK không hồi phục Với liệt thấp, thời điểm chuyển gân là 3 tháng sau tổn thương nếu TK không được xử trí kỳ đầu, nếu TK được khâu nối thì chờ đến sau 6 tháng Theo kết quả nghiên cứu này, những BN được tiến hành phẫu thuật chuyển gân sau tổn thương trong... đạt kết quả phục hồi tốt Ngược lại, đối với các tổn thương cũ không được khâu nối, kèm theo tổn thương lớn khối cơ duỗi, hoặc tổn thương TK ở đoạn sau khi đã phân nhánh cho các cơ thì việc tìm kiếm để khâu nối TK là khó thực hiện và chỉ định chuyển gân nên được đặt ra 4.2 Về thời điểm tiến hành phẫu thuật chuyển gân Theo Brown P.W., khi tiên lượng phục hồi TK là kém hoặc không thể phục hồi như mất... năng 19 này cần được phục hồi trong liệt TKQ bằng cách treo gân giạng dài ngón I vào gân cơ ngửa dài để giữ xương bàn I tư thế giạng là đủ Động tác giạng ngón I được phục hồi bằng cách treo gân cơ giạng dài vào chỗ bám tận của gân cơ ngửa dài theo kỹ thuật của Smith, mục đích nhằm giữ xương bàn I trong tư thế giạng để cơ gan tay bé làm động lực thực hiện động tác Kết quả phục hồi biên độ giạng ngón... tồn nên sự cân bằng của khớp cổ tay không bị ảnh hưởng, không gây biến dạng nghiêng quay cổ tay và vì vậy, phục hồi tốt lực nắm của bàn tay 4.7 Nguyên nhân kết quả kém Trường hợp kết quả trung bình là BN nữ 60 tuổi, liệt cao TKQ trái, khớp giả TLC xương cánh tay trái Khám trước mổ, sức cơ sấp tròn, cơ gan tay lớn, cơ gan tay bé đều 4 điểm BN được phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith Vết mổ liền... thời gian theo dõi và chờ TK phục hồi là 6 tháng Sau thời gian này, nếu không có dấu hiệu phục hồi thì nên tiến hành chuyển gân Nguyễn Đức Phúc cũng thống nhất rằng, đối với liệt 17 TKQ quá 6 tháng mà không có dấu hiệu hồi phục thì có chỉ định chuyển gân Đối với tổn thương TKQ cao mà không được xử trí TK kỳ đầu, nếu đến trước 6 tháng thì nên mở kiểm tra và xử trí TK, nếu đến sau 6 tháng mà không có... lực Trong phẫu thuật chuyển gân, đường đi của gân cơ động lực là một yếu tố cần được quan tâm Đường đi của gân cơ động lực càng thẳng thì hiệu quả co cơ càng lớn Trong kỹ thuật chuyển gân này, hướng đi của các gân cơ động lực phù hợp với nguyên tắc nêu trên Hướng đi của cơ sấp tròn, cũng như các phương pháp khác, qua bờ ngoài cẳng tay đến cơ quay 2 là phù hợp với hướng co cơ Vì vậy, không phải chuyển. .. xương khớp là không tránh khỏi Vì vậy, nên chỉ định cho BN luyện tập một thời gian trước khi tiến hành chuyển gân sẽ hợp lý hơn Nguyên nhân thứ hai là tiến hành chuyển gân trên BN có ổ khớp giả Về nguyên tắc thì chống chỉ định chuyển gân trên BN khớp giả Tuy nhiên, trong trường hợp này, vì BN chấp nhận khớp giả, không muốn can thiệp điều trị khớp giả nữa và yêu cầu được chuyển gân để phục hồi chức năng... Tsuge K., Smith R J., đã chủ trương sử dụng cơ gan tay lớn để phục hồi duỗi các ngón Trong nghiên cứu này, cơ gan tay lớn được lựa chọn làm cơ động lực để duỗi ngón Kết quả có hơn 90% số BN có khả năng duỗi tối đa các ngón khi khớp cổ tay duỗi trên 10 0 Không có trường hợp nào có biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay do phẫu thuật chuyển gân gây ra làm ảnh hưởng chức năng của bàn tay 4.3.3 Phục hồi vận . " ;Nghiên cứu điều trị liệt TKQ không hồi phục bằng phẫu thuật chuyển gân theo phương pháp Smith". 2. Mục tiêu của đề tài - Đánh giá kết quả điều trị liệt TKQ không hồi phục bằng phẫu thuật. trước. 1.3. Ứng dụng phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục ở Việt Nam Mặc dù, phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục đã được ứng dụng. thời s vì cho đến nay, chuyển gân vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với liệt TKQ không hồi phục, ở nước ta chưa có tác giả nào nghiên cứu và ứng dụng phương pháp chuyển gân của Smith

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan