nghiên cứu sự thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị

43 607 0
nghiên cứu sự thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng laser excimer theo kỹ thuật lasik đang trở thành một kỹ thuật phổ biến nhất Ở Mỹ ước tính có khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu phẫu thuật một năm Ở Việt nam con số này vào khoảng 12.000 – 15.000 Hầu hết trong các tài liệu y văn thế giới và trong nước đều cho rằng, Lasik là kỹ thuật có hiệu quả và tương đối an toàn [11], [14]. Tuy nhiên phẫu thuật lasik điều trị tật khúc xạ tác động đến cả đám rối thần kinh của giác mạc và hình thể của giác mạc [19] là những mắt xích quan trọng trong cung phản xạ về chế tiết nước mắt và bảo đảm cho sự ổn định của màng film nước mắt. Vậy vấn đề đặt ra là phẫu thuật sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi về chế tiết nước mắt và tính bền vững của film nước mắt và cơ chế tác động của nó đến sự thay đổi này? Trên thế giới đã có nhiều báo cáo được công bố về sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik. Lenton và Albietz (1999) [21] đã thực hiện một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, trong đó hai tác giả đã so sánh giữa nước mắt nhân tạo có thành phần hoá học là Carmellose với dung dịch muối sinh lý, căn cứ vào thời gian vỡ màng film nước mắt (TBUT: tear break-up time) sau phẫu thuật lasik. Theo tác giả này thì thời gian phá vỡ màng film nước mắt giảm vào 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng sau phẫu thuật ở cả hai nhóm bệnh nhân được điều trị và nhóm đối chứng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này các tác giả lại không đo giá trị của test Schirmer. Ozdamar và cộng sự (1999) [21] đo thời gian vỡ màng film nước mắt và giá trị của test Schirmer trước phẫu thuật PRK (photo refractive keratectomy) điều trị cận thị và đo lại vào 6 tuần 1 sau phẫu thuật. Các tác giả thấy rằng giá trị của test Shirmer và thời gian vỡ màng film nước mắt (TBUT) đều giảm có ý nghĩa thống kê vào 6 tuần sau phẫu thuật ,và họ cho rằng vô cảm giác mạc có thể là nguyên nhân gây giảm chức năng chế tiết nước mắt sau phẫu thuật PRK. Dimitrios và cộng sự (2002) tiến hành đánh giá tình trạng tiết nước mắt và thời gian phá vỡ film nước mắt trên 42 mắt của 42 bệnh nhân cận thị sau mổ lasik thấy rằng vào tháng thứ 1 và tháng thứ 3 sau phẫu thuật lasik so với trước phẫu thuật thì chế tiết nước mắt và thời gian vỡ màng film nước mắt là khác biệt có ý nghĩa thống kê với p ≤ 0,05, và thấy rằng so với trước phẫu thuật thì vào 6 tháng sau phẫu thuật khác biệt của thời gian phá vỡ film nước mắt và chế tiết nước mắt không đạt ý nghĩa thống kê với p > 0,5, và thấy rằng không có sự tương quan giữa giảm tiết nước mắt với mức độ chỉnh sửa tật khúc xạ.[19] Ở Việt nam, kể từ khi trung tâm laser đầu tiên được thành lập tại Viện Mắt Trung Ương (4/2000) đến nay đã có rất nhiều trung tâm laser điều trị tật khúc xạ được thành lập chủ yếu ở các thầnh phố lớn, cũng có rất nhiều nghiên cứu về phẫu thuật lasik được công bố, nhưng chưa có nghiên cứu nào về vấn đề thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik . Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhằm phục vụ công tác đánh giá, theo dõi và điều trị bệnh nhân sau mổ lasik chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sự thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị ” với hai mục tiêu: 1. Đánh giá sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị 2. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố liên quan đến phẫu thuật với sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật 2 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Nước mắt 1.1.1. Định nghĩa, thành phần và sự chế tiết Chất tiết trong suốt của tuyến lệ chính và tuyến lệ phụ trở lên hơi đục bởi sự trộn lẫn với chất nhờn từ tuyến ở kết mạc và thành phần mỡ từ tuyến Meibomius và tuyến Zeis. Thành phần: gần giống huyết tương nhưng lỏng hơn, có tới 98,2% nước, tương đối ít đạm (0,6%) nhưng đủ làm giảm sức căng bề mặt dẫn đến sự làm ướt dễ dàng biểu mô bề mặt. Sự ướt trải một lớp màng làm láng bề mặt giác mạc hãy còn không đồng đều chút ít về mặt quang học và bảo vệ giác mạc khỏi sự xõm kớch của ngoại vật. Nước mắt chứa lysozyme, một phõn hoỏ tố giống hyaluronidase có tác dụng làm loãng chất nhầy và làm tan màng tế bào vi trùng, có trọng lượng phân tử khoảng 18.000 và có thể được tìm thấy trong hầu hết cỏc mụ. Nước mắt còn chứa các IgG, IgA và IgM. Nú cú pH gần giống máu (7,35). Áp suất thẩm thấu thay đổi từ 0,9- 1,4% muối, gây kich ứng nếu dưới 0,6% và trên 1,5%. Bài tiết: bởi tuyến lệ liên tục cả ngày trừ lúc ngủ. Phân nửa lượng nước này mất đi từ sự bay hơi bề mặt nhãn cầu vì vậy chỉ thỉnh thoảng mới có kích thích phản xạ để đưa phần còn lại vào tiểu lệ quản. Phản xạ tiết xuất hiện trong các tình huống sau đây: - Cảm giác kích thích của kết mạc và giác mạc - Khi ngáp , ho, hắt hơi và nôn. - Sau kích động tâm lý khóc và cười - Tiếp xúc với ánh sáng mạnh.[14] 3 Trung tâm của sự chế tiết nước mắt nằm ở cầu não. Thần kinh chi phối cho tuyến lệ gồm dây thần kinh sinh ba, dây thần kinh mặt và dây thần kinh giao cảm. Sự chế tiết nước mắt gồm chế tiờt cơ bản và chế tiết phản xạ: Chế tiết cơ bản do tuyến lệ phụ (tuyến Krause và tuyến Wolfring) tiết ra chiếm 5% số lượng nướcmắt và chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm. Chế tiết phản xạ do tuyến lệ chính, nước mắt chỉ được tiết ra khi có phản xạ, chiếm khoảng 95% số lượng nước mắt và chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm.[4], [8] Cung phản xạ : + Đường vào : có hai đường: • Đường chính (phản xạ ngoại biên): những kích thích vào nụ dây thần kinh số 5 thuộc kết giác mạc, niêm mạc mũi, da. Những kích thích này bị ức chế bởi sự gây tê bề mặt và sự tê liệt của dây thần kinh số V. • Đường phụ (phản xạ trung tâm): nhưng kích thích là ánh sáng vào võng mạc qua dây thần kinh số 2, những thay đổi cẩm xúc cơ thể. + Đường ra (phức tạp): là dõy võn động của tuyến lệ chính , thần kinh phó giao cảm (mượn đường của dây thần kinh VII).[4], [8] 1.1.2. Film nước mắt Lớp mỏng chất lỏng nằm trên giác mạc, dày khoảng 8 nm, phủ mặt trước kết mạc và giác mạc nhãn cầu, film nước mắt có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ kết-giỏc mạc, đảm bảo cho tính trong suốt của giác mạc. Film nước mắt gồm có - Lớp nhày phía trong nhất do tế bào tuyến nhày kết mạc tiết ra biến biểu mô giác mạc từ kỵ nước thành ái nước, các nghiên cứu gần đây cho thấy lớp biểu mô giác mạc cũng tham gia vào việc hình thành chất nhày (mucin) cùng với biểu mô kết mạc. 4 - Lớp giữa: lớp nước do tuyến lệ chính và phụ tiết ra đổ vào kết mạc, nước mắt được dàn đều trên bề mặt nhãn cầu nhờ có hoạt động chớp mắt của mi, sau khi rửa sạch kết mạc và giác mạc, một phần bay hơi, một phần tụ tập ở hố lệ, nhờ hoạt động co bóp của túi lệ và các lệ quản nước mắt được hút vào túi lệ. - Lớp ngoài cùng, lớp lipid do tuyến Meibomius tiết ra, có tác dụng làm chậm sự bốc hơi của lớp nước bên dưới, cũng như ngăn cản không cho nước thấm ra khỏi bờ mi.[14] 1.2. Giác mạc 1.2.1. Hình dạng và kích thước [4], [6], [13 ] Là một tổ chức trong suốt ,nối với củng mạc ở vùng chuyển tiếp (vựng rỡa giỏc củng mạc) được che phủ phía trước bởi lớp film nước mắt. Đường kính: 12,6 mm chiều ngang và 11,7 mm chiều dọc Bán kính độ cong trung tâm khoảng 7,8 mm, ở vùng quang học (đường kính 3 mm ở trung tâm giác mạc) giác mạc gần như hình cầu Công suất khúc xạ: 48 D Độ dày trung tâm khoảng 0,52 mm ,và ở chu biên khoảng 0,65 mm, độ dày giác mạc tăng cao nhất khi ngủ (do nhắm mắt lâu dẫn đến hiện tượng thiếu oxy ở giác mạc), còn khi mở mắt do nước mắt bị bay hơi nên độ dày giác mạc giảm đi [14]. 1.2.2. Đặc điểm về cấu trúc mô học của giác mạc Về mặt cấu trúc mô học, giác mạc thường được chia làm 5 lớp:biểu mô, màng bowman, nhu mô, màng Descemet và nội mô. - Biểu mô: 4- 6 lớp tế bào ,chiếm khoảng 10% bề dày giác mạc, lớp bề mặt tróc vẩy, lớp giữa là tế bào cánh; lớp sâu là lớp tế bào đỏy.Cỏc tế bào con sinh ra từ lớp tế bào đáy, đẩy lên phía trước thay hình đổi dạng thành tế bào 5 cánh, rồi tế bào bề mặt và phân rã, bong tróc. Ở vựng rỡa tế bào biờủ mụ luân chuyển biểu mô kết mạc. - Màng Bowman: Cú cỏc sợi collagen xếp lộn xộn đi vào nhu mô phía trước. Lớp Bowman dính vào nhu mô bởi các sợi collagen. Các sợi này có đường kính bằng 2/3 đường kính các cấu trúc sợi của nhu mô. Các sợi trục không có myelin đi qua lớp Bowman lên bề mặt để chi phối thần kinh cho biểu mô. - Nhu mô: Chiếm 90% chiều dày giác mạc gồm các lớp collagen nằm sát nhau.Nhu mụ cú rất ít tế bào chỉ có một ít giác mạc bào nằm rải rác giữa các lớp. Các sợi trục thần kinh và các tế bào Schwann ở phần ba trước và giữa của nhu mô. Collagen chiếm 71% toàn bộ trọng lượng khụ giỏc mạc.Cỏc giác mạc bào chiếm 3- 5 % thể tích nhu mô (nằm giữa các lớp collagen), chúng có chức năng duy trì các sợi collagen. - Màng Descemet: là một màng đáy dày do nội mô tiết ra, nú có độ dày tăng dần theo tuổi. - Nội mô: gồm một lớp tế bào đơn xếp thành hàng gồm khoảng 400.000 tế bào, dày 4- 6 àm ở mặt sau giác mạc [14]. Phân bố các tế bào thần kinh giác mạc: giác mạc có hai nguồn thần kinh: - Các sợi cảm giác từ nhánh mắt của dây tam thoa (dây V) có thân tế bào nằm ở hạch tam thoa. - Các sợi thần kinh giao cảm có thân tế bào nằm ở hạch cổ trên . - Các sợi trục cảm giác có số lượng nhiều hơn các sợi trục giao cảm. - Thần kinh mi dài và thần kinh mi ngắn cú cỏc sợi trục nối với nhau ở khoảng thưọng hắc mạc, sau đó đến rìa giác mạc sẽ cho 12- 16 nhánh bao gồm sợi giao cảm và sợi cảm giác. Cỏc nhỏnh quặt ngược từ vòng nối này sẽ chi phối cho kết mạc vựng rỡa cũng như biểu mô giác mạc vựng rỡa. Sau khi 6 đi vào giác mạc, cỏc thõn thần kinh chạy toả theo hướng nan hoa qua một phần ba giữa của nhu mô phân nhánh ra phía trước tạo thành một mạng lưới biểu mô dày đặc. Từ mạng lưới dưới biểu mô này, các sợi thần kinh đi vào lớp Bowman và cho cỏc nhỏnh tận lên biểu mô giác mạc, cùng với các chất dẫn truyền thần kinh kinh điển như acetylcholine và norepinephrin, các sợi thần kinh giác mạc có thể chứa một hay nhiều peptit có vai trò điều hoà và duy trì tính toàn vẹn của giác mạc. Người ta mới phân lập được chất P có ở giác mạc người có nguồn gốc từ các sợi trục của dây tam thoa.Cỏc giác mạc bị giảm cảm giác dễ bị chấn thương, mất chi phối cảm giác giác mạc có thể ảnh hưởng tới cơ chế chớp mắt bình thường [4], [6]. 1.3. Các test đánh giá chế tiết, tính bền vững của film nước mắt và cảm giác giác mạc 1.3.1. Test chirmer Do tác giả Schimer tiến hành lần đầu tiên vào năm 1903, dùng để đo lượng nước mắt tiết ra bởi các tuyến chế tiết nước mắt. Test Schimer có 3 loại - Test Schimer I: test dùng để đo chế tiết nước mắt cơ bản và chế tiết nước mắt phản xạ (chế tiết nước mắt toàn phần). Sử dụng test Strip Whatman số 41 kích thước 35ì5mm [8] . Kết quả được xác định bằng mức thấm ẩm của nước mắt trên băng giấy (tính bằng mm) sau khi đặt băng giấy vào vị trí 1/3 ngoài của cùng đồ mi dưới sau 5 phút đọc kết quả: . Nếu ≥10 mm là bình thường . Nếu <10 mm là khô mắt Giá trị của test này bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm…[18] - Test Schimer II (Test Jones): dùng để đo chế tiết nước mắt cơ bản. Tiến hành vô cảm bề mặt nhãn cầu bằng dung dịch thuốc tê nhỏ tại chỗ nhằm 7 loại trừ chế tiết nước mắt phản xạ, sau đó làm tương tự như test Schimer 1. Sau 5 phút đọc kết quả . Nếu ≥5mm là bỡnh thưũng . Nếu <5mm là khô mắt. Như vậy để xác định tối đa lượng nước mắt tiết ra, người ta tiến hành test Schimer I và để xác định tối thiểu lượng nước mắt tiết ra người ta tiến hành test Shimer II. - Test Schirmer III: đo chế tiết nước mắt phản xạ.Cỏch thực hiện tương tự như test Schirmer II nhưng sau khi đặt băng giấy vào cùng đồ dưới ta dùng một que bông để kích thích niêm mạc mũi. Kết quả : . Nếu ≥ 15 mm là bình thường . Nếu < 15 mm là khô mắt Như vậy để xác định tối đa lượng nước mắt tiết ra dùng test Schirmer I, để xác định tối thiểu lượng nước mắt tiết ra dùng test Schirmer II [8], [22], [33] 1.3.2. Đo độ bền vững của film nước mắt (tear Breck-up time) Thời gian phá huỷ film nước mắt là thời gian từ khi chớp mắt đến khi xuất hiện chấm khô đầu tiên, sau khi đã nhỏ fluorescein 2% vào bề mặt nhãn cầu. Kết quả: . Nếu ≥10 giây là bình thường . Nếu <10 giây là khô mắt Phương pháp này cho phép đánh giá chất lượng của film nước mắt, sự tác động qua lại giữa film nước mắt và bề mặt nhãn cầu, áp suất bề mặt, độ nhớt và tính ổn điịnh của bề mặt kờt-giỏc mạc. Test BUT có giá trị chuẩn đoán sớm khô mắt khi có sự biến đổi các thành phần của film nước mắt, đặc biệt là sự suy giảm chức năng của lớp nhày [3]. Gớa trị test BUT giảm trong 8 thời kỳ estrogen của chu kỳ kinh nguyệt, tra thuốc tê, thuốc mỡ, thuốc có chất bảo quản và giữ mi trong kỹ thuật đo. Gớa trị test BUT tăng khi tra nước mắt nhân tạo, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ độ ẩm [38]. 1.3.3. Đánh giá cảm giác giác mạc (đánh giá tổn thương của đám rối thần kinh giác mạc) - Test sợi bông đơn giản + Cách làm: bệnh nhân mở to hai mắt, nhìn vào ngón tay người khám ở bên đối diện Thầy thuốc dùng một miếng bụng vờ đầu hơi nhọn đưa từ phía bên chạm nhẹ vào giác mạc (không chạm vào kết mạc) Đáp ứng: cơ mi mắt nhắm lại, cần hỏi xem bệnh nhân có cảm thấy kích thích đều nhau ở hai bên giác mạc không và phải quan sát sự chớp mắt ở cả hai bên [4], [12]. - Đo cảm giác giác mạc bằng cảm giác kế Cochet-Bonnet (CBA, Luneau, Paris, France). Thử 3 lần với cùng độ dài, nếu bệnh nhõn cảm nhận được 2 lần, sẽ được tớnh là chỉ số ngưỡng cảm giác giác mạc 1.4. Sự thay đổi chế tiết nước mắt 1.4.1. Sự giảm tiết : tuỳ theo mức độ có thể dẫn đến khô mắt Nguyên nhân - Tuổi và giới: tuổi là yếu tố quan trọng nhất có ảnh hưởng tới sự chế tiết nước mắt, đặc biệt những người trên 40 tuổi [8], [18] khi tuổi càng cao, tuyến lệ chớnh cú sự thay đổi về hình thái học: độ dày, diện tích của tuyến lệ chính ở phụ nữ giảm, còn nam giới thì không có sự thay đổi nhiều. Cùng với các cơ quan khác trong cơ thể, các tuyến chế tiết nước mắt có hiện tượng lóo hoỏ, cú sự chit hẹp cỏc úng chế tiết nước mắt của kết mạc, có sự xơ hoá quanh các ống dẫn, sự chớp mắt suy giảm, giảm sự chế tiết. Mắt là cơ quan đích chịu sự chi phối của các hormone sinh dục, có rất nhiều thụ cảm của 9 androgen, estrogen có mặt trong những nhu mô của mắt, đặc biệt trong tuyến lệ chính, trong các tế bào của biểu mô tuyến nang của tuyến lệ, tuyến Meibomius….Sự thiếu hụt nước mắt ở phụ nữ tuổi mãn kinh cho đến nay vẫn được coi như là một thiếu hụt estrogen, khi về già tỷ lệ nữ giới bị khô mắt cao hơn nam giới vì androgen có nguồn dự trữ rất lớn trong suốt cuộc đời của nam giới, nồng độ androgen giảm xấp xỉ 50% khi tuổi cao. Ở nữ giới, lượng hormone estrogen giảm nhiều khi về già, không có nguồn dự trữ để cung cấp nên dễ gây khô mắt [8]. - Sử dụng máy vi tính: khi sử dụng máy vi tính mắt mở to gây tăng tóc độ bay hơi nước mắt, một phần do tần số chớp mắt giảm ảnh hưởng đến sự tái tạo của film nước mắt. - Các bệnh toàn thân: một số bệnh toàn thân gây khô mắt thứ phát bệnh hen, hội chứng Sjogen, lupus ban đỏ viêm khớp dạng thấp, đái tháo đường, bất thường tuyến giáp. - Điều kiện môi trường: hút thuốc lá, ánh sáng huỳnh quang, không khí, bụi, sử dụng máy điều hoà không khí, khí hậu, độ ẩm thấp gây tăng tốc độ bay hơi nước mắt. - Sử dụng thuốc: thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamin, thuốc chẹn beta, thuốc giảm xung huyết, thuốc tránh thai, thuốc hạ huyết áp làm giảm sản xuất nước mắt và sản xuất chất nhày. - Các can thiệp về phẫu thuật kết giác mạc đặc biệt là phẫu thuật lasik điều trị tật khúc xạ [15], [19], [21], [44], [46]. 1.4.2. Sự tăng tiết Nguyên nhân - Những bệnh hoặc tác nhân gây kích thích thần kinh V như viêm kết giác mạc, viêm màng bồ đào, lụng xiờu, dị vật, tia tử ngoại, gió, bụi 10 [...]... Cảm giác giác mạc sau phẫu thuật Bảng 3.14: Cảm giác giác mạc sau phẫu thuật Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật 1 tuần Sau phẫu thuật 1 tháng Sau phẫu thuật 3 tháng Sau phẫu thuật 6 tháng Cảm giác giác mạc 3.3.8 Đ ộ cong giác mạc trung bình sau phẫu thuật Bảng 3.15 Độ cong giác mạc trung bình sau phẫu thuật Trước Sau phẫu Sau phẫu Sau phẫu Sau phẫu phẫu thuật 1 thuật 1 thuật 3 thuật 6 thuật tuần tháng... với các nghiên cứu khác 4.2.2 Đặc điểm về khúc xạ trước mổ, so sánh với các nghiên cứu khác 4.2.3 Đặc điểm về sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật và giới, có so sánh 4.2.4 Đặc điểm về sự thay đổi nước mắt, khúc xạ giác mạc sau mổ 4.2.5 Đặc điểm thay đổi nước mắt, thay đổi cảm giác sau mổ 4.2.6 Đặc điểm thay đổi nước mắt, thay đổi độ dày giác mạc sau mổ 4.2.7 Đặc điểm thay đổi nước mắt, thay đổi độ cong... bình sau phẫu thuật Test Schirmer I Test Schirmer II TBUT Sau mổ 1 tuần Sau mổ 1 tháng Sau mổ 3 tháng Sau mổ 6 tháng 3.3.2 Sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật so với trước phẫu thuật Bảng 3.9: Sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật so với trước phẫu thuật Test Schirmer I Test Schirmer II TBUT Trước mổ Sau mổ 1 tuần Sau mổ 1 tháng Sau mổ 3 tháng Sau mổ 6 tháng 3.3.3 Mức độ thay đổi nước mắt theo độ cận sau. .. phẫu thuật Bảng 3.10: Mức độ thay đổi nước mắt theo độ cận sau phẫu thuật 26 Độ cận Số mắt Mức thay đổi nước mắt Test Test Schirmer I Test BUT Schirmer II < 3D 3 D-6 D > 6D 3.3.4 Mức thay đổi nước mắt theo giới sau phẫu thuật: Bảng 3.11: Mức độ thay đổi nước mắt theo giới sau phẫu thuật Mức thay đổi nước mắt Test Test Test BUT Schirmer I Schirmer II Số mắt Nam Nữ Tổng 3.3.5 Khúc xạ trung bình sau phẫu. .. trung bình sau phẫu thuật Bảng 3.12: Khúc xạ giác mạc trung bình sau phẫu thuật Trước Sau phẫu Sau phẫu Sau phẫu Sau phẫu phẫu thuật 1 thuật 1 thuật 3 thuật 6 thuật tuần tháng tháng tháng KXGM TB Độ lệch chuẩn 3.3.6 Độ dày giác mạc trung bình sau phẫu thuật B ảng 3.13: Đ ộ d ày giác mạc trung bình sau phẫu thuật Trước Sau phẫu Sau phẫu Sau phẫu phẫu thuật thuật 1 tháng thuật 3 tháng thuật 6 tháng 27 ĐDGM... cong giác mạc sau mổ 4.2.8 Đặc điểm thay đổi cảm giác sau mổ với khúc xạ 4.2.9 Đặc điểm về sự thay đổi giữa các chỉ số nước mắt với nhau qua từng mốc thời gian quan sát 4.3 Tìm hiểu các mối liên quan đến sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik 4.3.1 Mối liên quan thay đổi chế tiết nước mắt sau mổ với các mức độ khúc xạ trước mổ 4.3.2 Mối liên quan giữa thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật với độ... thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật với độ dày giác mạc 4.3.3 Sự thay đổi chế tiết nước mắt liên quan đến sự giảm cảm giác giác mạc 4.3.4 Sự thay đổi chế tiết nước mắt liên quan đến sự thay đổi độ cong giác mạc 30 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 1 Sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik 2 Một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi nước mắt sau mổ lasik DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Bài giảng... những yếu tố gây thay đổi về nước mắt sau phẫu thuật lasik, nhưng cũng trong nghiên cứu này tác giả lại không thấy có sự tương quan giữa thay đổi nước mắt với độ cận thị và tác giả tin rằng sự làm dẹt bớt giác mạc ảnh hưởng đến sự tiếp giáp giữa mặt trước giác mạc với mặt sau của mi mắt có ảnh hưởng đến nước mắt Theo Shoja và Besharati (2007)[44] nghiờn cứu trên 190 mắt sau mổ lasik cận thị, với tiêu... qua mổ lasik đều có nguy cơ với biểu hiện khô mắt với chức năng nước mắt bị giảm trong vòng 6 tháng sau phẫu thuật, những bệnh nhân là nữ và có độ cân cao có nguy cơ cao hơn IIpo, Nina và cộng sự (2007) [ 27] Nghiên cứu 20 mắt của 20 bệnh nhân trải qua mổ lasik điều trị cận thị sau 2- 3 năm, so với nhóm chứng là 20 mắt của 10 bệnh nhân không can thiệp phẫu thuật lasik cũng thấy sự suy giảm nước mắt triệu... điểm bệnh nhân trước phẫu thuật 3.2.1 Đặc điểm nước mắt trung bình trước phẫu thuật Bảng 3.1: Đặc điểm nước mắt trung bình trước phẫu thuật Giới Số mắt Chỉ số nước mắt TB Test Schirmer I Test SchirmerII Test BUT Nam Nữ Tổng 3.2.2 Đặc điểm nước mắt theo độ cận trước phẫu thuật Bảng 3.2: Đặc điểm nước mắt trung bình trước phẫu thuật theo độ cận Số Độ cận 6 D Tổng mắt Test Schirmer I Chỉ số nước . trị bệnh nhân sau mổ lasik chúng tôi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi chế tiết nước mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị ” với hai mục tiêu: 1. Đánh giá sự thay đổi nước mắt. mắt sau phẫu thuật lasik trên bệnh nhân cận thị 2. Tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố liên quan đến phẫu thuật với sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật 2 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Nước mắt 1.1.1 chế tiết nước mắt và tính bền vững của film nước mắt và cơ chế tác động của nó đến sự thay đổi này? Trên thế giới đã có nhiều báo cáo được công bố về sự thay đổi nước mắt sau phẫu thuật lasik.

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan