0

vai trò của vốn fdi trong ngành bưu chính viễn thông việt nam

78 1,089 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:30

Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 1 I/ Ngành bu chính viễn thông ở Việt nam: 1. Sự phát triển của ngành Bu chính viễn thông Việt Nam: 1.1.Quá trình ra đời và phát triển: Ngành Bu điện Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát triển hơn 50 năm. Cho tới năm 1985, mạng lới viễn thông nớc ta còn hết sức lạc hậu. Theo thống kê, số máy điện thoại năm 1985 là 103,1 ngàn máy. Ngành Bu điện còn là ngành mang tính phục vụ thuần tuý và đợc Nhà nớc bao cấp hoàn toàn với kinh phí hết sức hạn hẹp để cố gắng nuôi sống các thiết bị trên mạng lới. Nhận thức đợc vai trò của mình trong kết cấu hạ tầng, cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Chính phủ, ngành Bu điện đứng trớc nhu cầu phải phát triển, làm cầu nối Việt Nam với mạng lới thông tin toàn cầu, làm kích thích tố cho việc thu hút vốn đầu t nớc ngoài và phát triển các ngành kinh tế khác. Nhận thức rõ xu hớng hiện đại hoá của viễn thông thế giới và tiềm năng của một ngành kinh doanh dịch vụ có lãi, ngành Bu điện đã mạnh dạn xin Nhà nớc cho thực hiện cơ chế tự hạch toán độc lập từ năm 1986 và xin đợc giữ lại 90% doanh thu ngoại tệ để tái đầu t xây dựng một mạng lới. Với cơ chế này, ngành Bu điện đã bớc sang một bớc ngoặt. Tổng cục Bu điện vào thời điểm đó vẫn vừa quản lý Nhà nớc, vừa sản xuất kinh doanh. Song mọi bớc đi, bên cạnh nhiệm vụ đã hình thành rõ những mục đích, những tính toán của một doanh nghiệp sao cho đầu t hiệu quả nhất, doanh thu cao nhất và phát triển nhanh nhất. Tổng cục Bu điện đã xây dựng chiến lợc phát triển của ngành trên tinh thần tự lực, với phơng châm hiện đại hoá. Xác định rõ tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống thông tin quốc tế, nhằm một mặt hòa Việt Nam vào mạng lới thông tin toàn thế giới, mặt khác tạo nguồn thu ngoại tệ để tái tạo đầu t, Tổng cục bu điện đã tập trung xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh quốc tế Intelsat. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 2 Năm 1986, thông tin quốc tế đã đem lại nửa triệu USD, khẳng định hớng đi đúng đắn của ngành Bu điện. Những năm tiếp theo, doanh thu ngoại tệ mỗi năm tăng hầu nh gấp 2 lần, tạo vốn tái đầu t và lòng tin, làm cơ sở cho việc huy động vốn vay, vốn đầu t từ nớc ngoài để có những bớc tiến nhảy vọt. Để phù hợp với xu hớng chung của thế giới và tăng cờng bộ máy quản lý Nhà nớc về bu chính viễn thông, tạo môi trờng và hành lang pháp lý cho việc đẩy mạnh phát triển ngành hạ tầng cơ sở quan trọng này, tháng 10/1992, Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục bu điện- Cơ quan trực thuộc Chính phủ, quản lý ngành Bu chính Viễn thông với chức năng và bộ máy tổ chức nh qui định tại nghị định 28CP ngày 24/5/1993. Năm 1995 đánh dấu việc chấm dứt độc quyền Công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bu chính viễn thông với việc Thủ tớng Chính phủ ra quyết định 249/TTg thành lập Tổng công ty Bu chính viễn thông Việt Nam theo mô hình Tổng công ty 91, đồng thời cho phép thành lập hàng loạt các Công ty viễn thông khác. Trong năm 2002 vừa qua, Tổng cục bu điện đã đợc nâng lên thành Bộ Bu chính - Viễn thông. Bộ Bu chính Viễn thông có chức năng quản lý Nhà nớc đối với bu chính viễn thông, Internet, điện tử tin học, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin thông qua việc xây dựng chính sách, chiến lợc, qui hoạch phát triển bu chính viễn thông và công nghệ thông tin, tuyên truyền, hớng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, thống nhất quản lý cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và các loại hình dịch vụ thuộc lĩnh vực này. 1.2. Những thành tựu đã đạt đợc của ngành bu chính viễn thông Việt Nam Trong hơn 10 năm đổi mới, từ một nền tảng cơ sở vật chất, kỹ thuật lạc hậu, qui mô nhỏ, đến nay ngành Bu chính viễn thông đã đạt đợc những thành tựu nổi bật. Với tốc độ tăng trởng trung bình hàng năm là 20%, viễn thông Việt Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 3 Nam đợc Hiệp hội viễn thông quốc tế xếp là nớc có tốc độ phát triển nhanh thứ hai trên thế giới và đứng thứ năm trong khu vực châu á- Thái Bình Dơng về mở rộng vùng phủ sóng điện thoại. 1.2.1. Mạng lới viễn thông quốc tế: Năm 1986, khi Telstra, hãng viễn thông nớc ngoài đầu tiên, phá rào cấm vận, bắt tay với Việt Nam thì cơ sở hạ tầng thông tin ở Việt Nam gần nh vẫn chỉ là số 0. Thế nhng, cho đến nay mạng lới viễn thông quốc tế đã đợc xây dựng khá hoàn chỉnh và hiện đại. Cho đến nay đã có 7 trạm vệ tinh mặt đất, trong đó 2 trạm thuộc tiêu chuẩn Intersputnik và số còn lại thuộc tiêu chuẩn Intelsat, xây dựng 3 tổng đài cửa ngõ quốc tế đợc trang bị các hệ thống chuyển mạch AXE 105 ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bên cạnh thông tin vệ tinh, Việt Nam còn tham gia hệ thống cáp quang biển ngầm TVH với dung lợng 565 Mbit/s và chiều dài 3375 km, tham gia vào hệ cáp quang biển ngầm SE-WE-WE3 với dung lợng bớc 1 là 10 Gbit/s (1) . Mạng lới thông tin nớc ta đã thực sự hoà nhập vào mạng thông tin toàn cầu với 5379 kênh thoại quốc tế, trong đó có 3297 kênh qua cáp quang biển và 2082 kênh qua vệ tinh. Số các đờng liên lạc với Mĩ cũng đã tăng lên nhanh chóng với hơn 600 kênh nối trực tiếp với mạng của AT&T, MCI và US Sprint. (2) 1.2.2. Mạng lới viễn thông trong nớc: Mạng lới viễn thông trong nớc cũng đợc hiện đại hoá một cách cơ bản. Tháng 11/1993, ở 53/53 tỉnh, thành phố và ở 468/468 huyện trên toàn quốc đã có các hệ thống chuyển mạch số. Từ 1/3/1996, mạng điện thoại công cộng của (1) Báo Đầu t số ngày 16/9/2002 (2) Báo Đầu t số ngày 16/9/2002 Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 4 Việt Nam đã tiến hành đổi số, theo đó Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 7 số, các tỉnh, thành phố còn lại là 6 số. (1) Ngày 28/8/1996, mạng điện thoại toàn quốc đạt tới con số 1 triệu thuê bao, đa Việt Nam đứng vào hàng thứ 60 nớc trên thế giới có mạng điện thoại trên 1 triệu thuê bao. Và sau 5 năm, đến giữa năm 2002, mạng điện thoại công cộng Việt Nam đạt hơn 5 triệu thuê bao với mật độ 6,26 máy/ 100 ngời. (2) Ngày 22/11/1996, mạch vòng cáp quang SDH dung lợng 2,5 Gbit/s đợc đa vào khai thác trên mạng đờng trục Bắc-Nam. Đây là mạch vòng cáp quang dài nhất và có dung lợng lớn nhất đợc đa vào khai thác trong khu vực. Các hệ thống viba số dung lợng 140 Mbit/s cũng đợc khai thác song song trên mạng đờng trục này. Các dịch vụ viễn thông khác cũng đã đợc mở rộng và phát triển. Hiện có 3 mạng di dộng, trong đó 2 mạng phủ sóng quốc gia sử dụng công nghệ số GMS và Mobiphone và Vinaphone, đã phủ sóng 61/61 tỉnh, thành phố; mạng Call- link sử dụng công nghệ Analog phủ sóng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến hết năm 2002, số thuê bao thuộc mạng Vinaphone là 365.000, số thuê bao thuộc mạng Mobiphone là 315.000. Hệ thống nhắn tin toàn quốc gồm 5 mạng với số thuê bao đang hoạt động là 46.000 thuê bao/ 56.000 số lắp lại. Mạng điện thoại thẻ Cardphone đợc triển khai từ năm 1997 đến nay đã lắp đặt đợc 6.076 trạm. (3) Dịch vụ th điện tử đi nội địa và quốc tế trên mạng đợc chính thức giới thiệu từ tháng 10/1996. Tháng 5/1997, Tổng cục Bu điện đã chính thức ban hành qui định về cấp phép và khai thác mạng Internet. Tính đến ngày 31/7/2002, tổng số thuê bao Internet là 176.911 thuê bao. (4) (1) Báo Đầu t số ngày 24/11/1997 (2) Báo Đầu t số ngày 16/9/2002 (3) Đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 1996-2000, Tổng công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam, 2002 (4) Thời báo kinh tế, số ngày 25/9/2002 Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 5 Có thể ví hạ tầng mạng lới viễn thông nớc ta xây dựng nh nền móng của một ngôi nhà cao tầng, còn những gì cộng đồng đang sử dụng nh tầng 1 và việc phát triển viễn thông trong tơng lai nh việc lên thêm tầng của ngôi nhà đó. 1.2.3. Công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông: Ngoài việc đầu t phát triển mạng lới phù hợp với chủ trơng hiện đại hoá, công nghiệp hoá, ngành Bu chính viễn thông đã rất cố gắng và quyết tâm xây dựng nền công nghiệp sản xuất thiết bị sử dụng công nghệ cao thông qua các dự án chuyển giao công nghệ và liên doanh với nớc ngoài. Cho tới cuối những năm 1980, công nghiệp viễn thông nớc ta hầu nh cha có gì. Các cơ sở công nghiệp với những thiết bị dây chuyền lạc hậu, cũ kỹ, không đồng bộ, chỉ có thể sản xuất một số vật t cho bu chính, các hộp đầu cuối cáp, Ngành Bu chính viễn thông đã từng bớc tìm hiểu thị trờng công nghiệp viễn thông thế giới, xây dựng các dự án chuyển giao công nghệ, liên doanh lắp ráp, sản xuất thiết bị tại Việt Nam với các đối tác có công nghệ tiên tiến, có tiềm năng kinh tế và thiện chí chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Ngay từ năm 1997, dây chuyền lắp ráp thiết bị viba số băng hẹp 2x2 Mbit/s với AWA đã đợc thiết lập, mở đầu một giai đoạn mới của ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam. Tới nay, mạng lới công nghiệp viễn thông sử dụng công nghệ hiện đại ở nớc ta bớc đầu đợc hình thành với các dây chuyền công nghệ, nhà máy liên doanh sản xuất các thiết bị cơ bản nhất của mạng lới: Dây chuyền công nghệ lắp ráp thiết bị viba số 34 Mbit/s theo công nghệ ATI- Mĩ tại Hà Nội. Dây chuyền công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, lắp ráp hệ thống vô tuyến đa tiếp xúc theo công nghệ của Philips - Hà Lan. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 6 Các dây chuyền lắp ráp tổng đài cấp tỉnh dung lợng tới 20.000 số theo công nghệ của Goldstar tại Hà Nội. Các dây chuyền lắp ráp SKD, CKD, các thiết bị đầu cuối nh máy điện thoại, máy fax, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Liên doanh với Goldstar - Hàn Quốc sản xuất cáp sợi quang với công suất thiết kế 400.000 km đôi/năm. Liên doanh với Alcatel- Pháp lắp ráp tổng đài 1000 E10 của Alcatel. Liên doanh nghiên cứu phát triển và sản xuất tổng đài VKX (Tổng đài Việt Nam- Hàn Quốc) với Goldstar. Trong thời gian vừa qua, các dây chuyền sản xuất không chỉ cho phép tiết kiệm ngoại tệ mà còn tạo công ăn việc làm. Điều quan trọng là cho phép ngành phát triển mạng lới một cách chủ động, không phụ thuộc vào chuyên gia nớc ngoài. Đồng thời qua đó đào tạo đợc đội ngũ cán bộ kỹ thuật khai thác, bảo dỡng mạng lới và từng bớc xây dựng nền công nghiệp điện tử- tin học- viễn thông ở nớc ta. 2. Đặc điểm kinh doanh phục vụ của ngành Bu chính viễn thông Việt Nam: 2.1.Đặc điểm kinh tế của sản phẩm bu chính viễn thông: 2.1.1. Tính vô hình của sản phẩm: Sản phẩm bu chính viễn thông không phải là sản phẩm vật chất chế tạo mới, không phải là hàng hoá cụ thể mà là hiệu quả có ích của quá trình truyền đa tin tức từ ngời gỉ đến ngời nhận. Các cơ sở bu chính viễn thông làm nhiệm vụ dịch chuyển tin tức từ vị trí ngời gửi đến vị trí ngời nhận. Sự dịch chuyển Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 7 tin tức này chính là kết quả của ngành Bu chính viễn thông. Nh vậy, sản phẩm bu chính viễn thông thể hiện dới dạng dịch vụ. Từ đó, có thể nhận thấy sản phẩm bu chính viễn thông không tồn tại ngoài quá trình sản xuất nên không thể đa vào kho, không thể thay thế đợc. Vì vậy, vấn đề chất lợng sản phẩm đòi hỏi phải đáp ứng những yêu cầu rất cao. Để tạo ra sản phẩm, các doanh nghiệp Bu chính viễn thông không cần đến những nguyên vật liệu chính phải bỏ tiền ra mua nh các ngành khác mà chỉ cần sử dụng các vật liệu phụ. Điều này ảnh hởng đến cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bu chính viễn thông: chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng nhỏ, chi phí lao động sống (tiền lơng) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bu chính viễn thông. 2.1.2. Quá trình sản xuất bu chính viễn thông mang tính dây chuyền: Đặc điểm này thể hiện ở chỗ, để truyền đa tin tức hoàn chỉnh từ ngời gửi đến ngời nhận thờng có từ hai hay nhiều cơ sở Bu điện tham gia, mỗi cơ sở chỉ thực hiện một giai đoạn nhất định, hoặc giai đoạn đi, hoặc giai đoạn đến, hoặc giai đoạn quá giang của quá trình truyền đa tin tức hoàn chỉnh đó. 2.1.3. Quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm: Trong hoạt động thông tin bu chính viễn thông, quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ; trong nhiều trờng hợp hai quá trình này có thể trùng với nhau. Hay nói cách khác, hiệu quả có ích của quá trình truyền đa tin tức đợc tiêu dùng ngay trong quá trình sản xuất. Do đặc điểm này mà vấn đề chất lợng sản phẩm bu chính viễn thông một lần nữa lại đợc đặt ra, bởi vì nó ảnh hởng trực tiếp đến ngời tiêu dùng. Khác với sản phẩm của các ngành sản xuất khác, trong bu chính viễn thông, dù muốn hay không ngời tiêu dùng cũng phải tiêu dùng những sản phẩm mà Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 8 ngành tạo ra. Ngoài ra, các sản phẩm không đảm bảo chất lợng cũng không thể thay thế bằng sản phẩm có chất lợng tốt hơn. Trong nhiều trờng hợp, sản phẩm bu chính viễn thông kém chất lợng có thể gây ra những hậu quả không thể bù đắp đợc cả về vật chất và tinh thần. 2.1.4. Tải trọng bu chính viễn thông không đồng đều theo không gian và thời gian Tải trọng Bu chính viễn thông là lợng tin tức đến yêu cầu một cơ sở sản xuất nào đó của bu chính viễn thông phục vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Sự tồn tại và phát triển của bu chính viễn thông phụ thuộc vào nhu cầu truyền đa tin tức. Ngành có nhiệm vụ thoả mãn tốt nhất nhu cầu về truyền đa tin tức, thu hút và mở rộng các nhu cầu này. Nhu cầu về truyền đa tin tức có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên trái đất, ở đâu có con ngời thì ở đó có nhu cầu về thông tin. Do vậy, cần phải bố trí các phơng tiện thông tin trên tất cả các miền của đất nớc, bố trí mạng lới hợp lý thống nhất về kỹ thuật, nghiệp vụ để mạng lới quốc gia có thể hoà nhập vào mạng lới quốc tế. Nhu cầu về truyền đa tin tức xuất hiện không đồng đều theo thời gian. Thờng thì phụ thuộc vào nhịp độ sinh hoạt xã hội. Vào những giờ ban ngày, giờ làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp, vào những kỳ báo cáo, các ngày lễ tết, thì nhu cầu lớn. Chính đặc điểm này có ảnh hởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh trong ngành Bu chính viễn thông. Cũng nh các doanh nghiệp khác, việc nghiên cứu đặc điểm kinh tế của sản phẩm bu chính viễn thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết 3 vấn đề cơ bản của một hệ thống kinh tế: sản xuất gì, sản xuất nh thế nào, và sản xuất cho ai. Từ đó hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở các cấp khác nhau trong ngành, tổ chức công tác kế hoạch, áp dụng nguyên tắc hạch toán kinh doanh, hình thành giá, cớc bu chính viễn Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 9 thông, Có nh vậy mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bu chính viễn thông đạt hiệu quả cao. 2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành Tổ chức sản xuất kinh doanh nói chung trớc hết phụ thuộc vào công nghệ tạo ra sản phẩm. Ngoài ra, tổ chức sản xuất kinh doanh bu chính viễn thông phải đảm bảo tốt các chức năng, nhiệm vụ mà xã hội đặt ra đối với doanh nghiệp bu chính viễn thông. Tổ chức sản xuất kinh doanh bu chính viễn thông có những đặc điểm sau: Bu chính viễn thông là ngành vừa kinh doanh vừa phục vụ. Phục vụ nghĩa là làm cho ngời khác, ngời này làm vì lợi ích của ngời khác. Kinh doanh là hoạt động kiếm lời, mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận. Nh vậy, ngành phải lấy phục vụ là mục tiêu, lấy kinh doanh là phơng tiện để phục vụ tốt. Hai nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời và xem nhẹ nhiệm vụ nào. Sản xuất bu chính viễn thông diễn ra hàng này, và tiến hành ở hầu khắp các vùng dân c, các vùng lãnh thổ của đất nớc. Các bộ phận hợp thành hệ thống Bu chính viễn thông cả nớc có quan hệ sản xuất với nhau theo kiểu liên hiệp, đó là sự kế tiếp nhau cùng tạo ra một đơn vị sản phẩm. Sản xuất kinh doanh ngành bu chính viễn thông luôn phải dự trữ năng lực sản xuất cho những nhu cầu cần thiết nh: dự trữ để thay thế những bộ phận thiết bị bị hỏng; dự trữ đón trớc sự phát triển nhu cầu xã hội để ngành Bu chính viễn thông có thể đi trớc một bớc trong hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở. Xu hớng cạnh tranh trong kinh doanh bu chính viễn thông ngày càng lớn. Đó là sự cạnh tranh giữa các chuyên ngành bu chính viễn thông, cạnh tranh khách hàng trên cùng thị trờng tiêu dùng dịch vụ bu chính viễn thông, cạnh Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị Thanh Thuỷ A9-K37 10 tranh giữa các doanh nghiệp bu chính viễn thông trong nớc, cạnh tranh quốc tế, cạnh tranh trong việc lựa chọn đối tợng cộng tác để thực hiện tiếp các công đoạn của một quá trình truyền dẫn tin, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của ngành . Đó không chỉ là hiệu quả trực tiếp của chính bản thân ngành mà còn là hiệu quả kinh tế- xã hội mà ngành Bu chính viễn thông mang đến cho các ngành kinh tế khác và đời sống xã hội. 3. Vai trò của ngành Bu chính viễn thông trong đời sống kinh tế- xã hội 3.1. Vai trò của ngành Bu chính viễn thông trong nền kinh tế quốc dân Bu chính viễn thông là một ngành kết cấu hạ tầng cơ sở, sản xuất kinh doanh dịch vụ quan trọng không thể thiếu đợc của nền kinh tế quốc dân, là công cụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành Nhà nớc, đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống văn hoá xã hội của nhân dân. Bu chính viễn thông có vai trò tác động mạnh mẽ đến quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nớc. Thông tin bu chính viễn thông còn là tiền đề cần thiết cho sự phát triển văn hoá xã hội. Ngành Bu chính viễn thông thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, tạo ra những điều kiện cần thiết, chung nhất cho tất cả các lĩnh vực của sản xuất xã hội. Vai trò của ngành Bu chính viễn thông nh là chất xúc tác làm tăng năng suất lao động xã hội, tăng thu nhập quốc dân, thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặt khác, ngành Bu chính viễn thông phát triển sẽ tạo điều kiện thu hút các đối tác nớc ngoài vào đầu t, liên doanh liên kết sản xuất ở nớc ta. Viễn thông một mặt chịu tác động mạnh mẽ của tiến trình tự do hoá, toàn cầu hoá. Mặt khác nó cũng tác động trở lại tới các hoạt động tự do hoá, toàn cầu [...]... thế giới 3.2 Vai trò của ngành Bưu chính viễn thông trong đời sống xã hội Trong một chừng mực nhất định, ngành Bưu chính viễn thông phải phát triển trước một bước làm tiền đề cho sự phát triển của các ngành kinh tế xã hội khác Ngược lại, sự phát triển của ngành Bưu chính viễn thông còn phụ thuộc và sự phát triển của các ngành kinh tế xã hội khác Vai trò của ngành Bưu chính viễn thông trong đời sống xã... lực của sự phát triển Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực bưu chính viễn thông sẽ kéo theo sự gia tăng hiệu quả kinh tế xã hội Hiện nay bưu chính viễn thông Việt nam được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để điều hành vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ Việt nam 4 Hệ thống các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông ở Việt Nam 4.1 Các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông ở Việt. .. bưu chính viễn thông, 12 doanh nghiệp trong nước được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ Internet Trong xu thế như vậy, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam phải chấp nhận cạnh tranh, vươn lên để thắng lợi trong cạnh tranh bằng sức mạnh của mình (Phụ lục 1) II/ Sự cần thiết của vốn FDI đối với ngành bưu chính viễn thông Việt nam 1 Các nguồn vốn cho phát triển Bưu chính viễn thông. .. tế nói chung và cho sự nghiệp phát triển ngành Bưu chính viễn thông nói riêng Tầm quan trọng của nguồn vốn FDI được thể hiện qua vai trò và những tác động của nguồn vốn này đến lĩnh vực bưu chính viễn thông cụ thể như sau: Trước hết cần nhìn nhận rằng, trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn chế, trình độ kỹ thuật của mạng lưới bưu chính viễn thông Việt Nam hoàn toàn lạc hậu, đầu tư trực tiếp... cáo của các tổ chức, cá nhân về hoạt động Bưu chính Viễn thông Ngoài ra, các dự án FDI trong Bưu chính Viễn thông Việt Nam còn phải tuân thủ các qui định và chịu sự quản lí của các cơ quan nhà nước khác có liên quan như: Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Địa chính, II/ Đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông Việt Nam. .. yên tâm đầu tư vào Việt Nam Như vậy, lượng vốn đầu tư cho nhu cầu phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam là rất lớn; trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn đóng một vai trò quan trọng, chiếm 1/2 tổng số vốn đầu tư Bưu chính viễn thông là một ngành thuộc kết cấu hạ tầng nhưng cũng là một ngành kinh doanh có lãi, ít rủi ro; do vậy dễ thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn các ngành thuộc kết cấu... hút 1.881 triệu USD, chiếm 96% vốn FDI của toàn ngành Dự án BCC đầu tiên là giữa Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam với Telstra - Australia (tên cũ là OTC) về phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế (BCC VTI) được coi là khâu đột phá của viễn thông Việt Nam trong liên lạc quốc tế và có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công chính sách kinh tế mở cửa của Đảng và Nhà nước ta Các Hợp... vụ bưu chính viễn thông mà chỉ đóng vai trò là người cung cấp và thực hiện các khâu trung gian, chuyển tiếp trong toàn bộ quá trình sản xuất cung cấp bưu chính viễn thông Ngoài ra, còn có hàng loạt các đại lý, bưu cục trực thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông, cũng như các đại lý, văn phòng đại diện nước ngoài tạo thành một mạng lưới bưu chính viễn thông rộng khắp cả nước 4.2 Tổng công ty Bưu chính. .. ngoài tại Việt Nam và 12 năm triển khai Luật này trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, cơ cấu vốn đầu tư của ngành đã thay đổi về căn bản Trong đó, nguồn vốn nước ngoài chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư toàn ngành Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được vào ngành chủ yếu là qua hình thức BCC 1.2 Tình hình thực hiện Giấy phép đầu tư Nhìn chung, các dự án FDI trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông được... tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình Tính đến hết năm2000, cả nước có 130 BCC với tổng vốn đầu tư là 3,8 tỷ USD; trong đó, ngành Bưu chính viễn thông chỉ có 6 dự án BCC nhưng tổng vốn đầu tư lên tới 1,8 tỷ USD Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguồn vốn này đối với sự phát triển của Bưu chính viễn thông Việt Nam Nguồn vốn trong nước có vai trò hết sức quan trọng, nếu không muốn nói . sống xã hội. 3. Vai trò của ngành Bu chính viễn thông trong đời sống kinh tế- xã hội 3.1. Vai trò của ngành Bu chính viễn thông trong nền kinh tế quốc dân Bu chính viễn thông là một ngành kết cấu. lợi trong cạnh tranh bằng sức mạnh của mình (Phụ lục 1). II/ Sự cần thiết của vốn FDI đối với ngành bu chính viễn thông Việt nam 1. Các nguồn vốn cho phát triển Bu chính viễn thông ở Việt Nam . Thanh Thuỷ A9-K37 1 I/ Ngành bu chính viễn thông ở Việt nam: 1. Sự phát triển của ngành Bu chính viễn thông Việt Nam: 1.1.Quá trình ra đời và phát triển: Ngành Bu điện Việt Nam đã trải qua giai
- Xem thêm -

Xem thêm: vai trò của vốn fdi trong ngành bưu chính viễn thông việt nam, vai trò của vốn fdi trong ngành bưu chính viễn thông việt nam,

Từ khóa liên quan