0

báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ

58 1,792 2
  • báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 09:18

Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG Trang 2 I.1 TÊN DỰ ÁN Trang 2 I.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN Trang 2 I.3 CĂN CỨ PHÁP LÝ Trang 2 II.NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Trang 3 II.1 MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT Trang 3 II.2 ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC KHẢO SÁT Trang 3 II.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT Trang 3 II.4 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG Trang 3 III.TÀI LIỆU GỐC & THIẾT BỊ-NỘI DUNG KHẢO SÁT Trang 4 III.1 TÀI LIỆU GỐC Trang 4 III.2 THIẾT BỊ ĐO VẼ Trang 4 III.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Trang 5 IV. KĨ THUẬT ĐO VẼ Trang 7 IV.1 KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG Trang 7 IV.1 KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO Trang 8 V.ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Trang 9 VI. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ Trang 9 VI.1 KẾT LUẬN Trang 9 VI.2 KIẾN NGHỊ Trang 10 VII . PHỤ LỤC1 Trang 11 VII.1 TỔNG HP KHỐI LƯNG KHẢO SÁT Trang 11 VII.2 BẢNG TỔNG HP CAO TỌA ĐỘ Trang 13 VIII . PHỤ LỤC2 Trang 18 VIII.1 BẢNG TÍNH BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO Trang 18 VIII.2 BẢNG TÍNH BÌNH SAI ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP I Trang 20 VIII.3 BẢNG TÍNH BÌNH SAI ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP II Trang 24 VIII.4 MẶT CẮT MỐC Trang 28 VIII.5 SƠ ĐỒ LƯỚI CẤP I & II + LƯỚI THỦY CHUẨN Trang 29 VIII.6 SƠ HỌA MỐC + CÁC BIÊN BẢN LIÊN QUAN Trang 30 Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 2 BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ GIAI ĐOẠN 1: MÔ HÌNH TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ F2-G2 I.GIỚI THIỆU CHUNG I.1. TÊN DỰ ÁN. Cơng trình : DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ GIAI ĐOẠN 1: MƠ HÌNH TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ F2-G2 Địa điểm : xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. I.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Quản lý dự án :Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ. Đơn vị Thực hiện : Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam. Trụ sở: 28-Hàm Tử, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh. Tel: 08-392338320 Fax: 08-3923028. I.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ. - Đề cương Tổng qt Khảo sát Thiết kế. - Cơng văn số 2420/UBND-KT ngày 21 tháng 5 năm 2009 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc Quy hoạch hệ thống trạm bơm điện. - Quyết định số 362/QĐ-SNN&PTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các nguồn vốn ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ. - Căn cứ tiêu chuẩn ngành 14 TCN 145-2005 của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế cơng trình thủy lợi. - Căn cứ tiêu chuẩn ngành 14TCN 186-2006 của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2006 về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế cơng trình thủy lợi. - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 165:2006 “Thành phần khối lượng Khảo sát địa hình cơng trình đê điều” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 12/2006. - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 102:2002 “Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong cơng trình thủy lợi” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 12/2002 - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 22:2002 “Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong cơng trình thủy lợi” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 1/2002 Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 3 - Theo quy phạm TCXDVN 285:2002 - Các định mức, đơn giá của Tp.Cần Thơ… II. NHIỆM VỤ,PHẠM VI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH. II.1. Mục đích khảo sát: Khảo sát địa hình nhằm cung cấp tài liệu địa hình phục vụ cho lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình: phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 giai đoạn 1. Chi tiết hố địa hình địa vật nhằm giảm thiểu sự sai khác giữa số liệu tính tốn và thực tế. Cùng với số liệu thiết kế làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của cơng trình. - u cầu khảo sát địa hình: + Biểu diễn đầy đủ các yếu tố tương quan giữa địa hình, địa vật, suối. Biểu diễn chính xác yếu tố phi địa hình như là: nhà, các đường dây điện cao thế, hạ thế, điện thoại v.v Tên các đường mòn, đường dân sinh liên xã, các cơng trình xây dựng, cầu cống, kênh mương. Đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của tài liệu. + Xác định chính xác vị trí các hạng mục cơng trình, quy mơ và phạm vi dự án. + Xác định chính xác kết cấu cơng trình, giải pháp thi cơng cơng trình. + Xác định chính xác khối lượng thi cơng cơng trình để tính tổng dự tốn. + Đảm bảo sự thống nhất về cao, tọa độ của cơng trình với hệ thống cao tọa độ chung của Tỉnh Cần Thơ. II.2. Đặc điểm địa hình khu vực nghiên cứu : Đặc i m a hình: Khu v c d án có a hình ng b ng phù sa b ng ph ng, nghiêngđ ể đị ự ự đị đồ ằ ằ ẳ độ nh t h ng Tây B c xu ng ơng Nam do nh h ng t vùng núi thu c t nh An Giang,ỏ ừ ướ ắ ố Đ ả ưở ừ ộ ỉ cao trung bình t +1.20 : 1.40m.độ ừ Địa hình khu vưc đo vẽ là vùng đồng bằng, dân cư chủ yếu sống ven hai kênh F2 và G2. Đời sống nhân dân tương đối ổn định, người dân vẫn chủ yếu trồng lúa,hoa màu.Giao thơng đi lại tương đối thuận tiện. Hệ thống thơng tin liên lạc phủ sóng mạng di động đầu đủ. Cơng trình có di n tích t i tiêu t 200ha – 2000ha thu c c p IV ( di n tích c p và tiêuệ ướ ừ ộ ấ ệ ấ n c trong vùng d án là 600ha) =>Cơng trình c p IVướ ự ấ II.3. Phạm vi nghiên cứu khảo sát thiết kế: Nghiên cứu lập dự án đầu tư cơng trình Trạm bơm iđ ện nhỏ nằm trong tổng thể của dự án thủy lợi phục vụ vùng Bắc Cái Sắn thuộc Tp.Cần Thơ & nằm trong chương trình phát triển trạm bơm iđ ện nhỏ cho ĐBSCL của thủ tướng chính phủ vì vậy các nghiên cứu riêng cho cơng trình đồng thời phải được thống nhất với dự án và chương trình tổng thể. Việc khảo sát tập trung chủ yếu cho khu tưới và các hạng mục cơng trình dự kiến. II.4 Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng. - Tiêu chuẩn TCVN 3972 - 1985: Cơng tác trắc địa trong xây dựng- u cầu chung. - Tiêu chuẩn TCVN 4419 - 1987: Khảo sát cho xây dựng, ngun tắc cơ bản. Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 4 -Tiêu chuẩn 14 TCN 22 - 2002: Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở cơng trình thủy lợi. -Tiêu chuẩn 14 TCN 102 - 2002: Quy phạm khống chế độ cao cơ sở cơng trình thủy lợi. -Tiêu chuẩn 14 TCN 186 – 2006: Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế cơng trình thủy lợi. -Quy phạm kí hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 của Tổng cục địa chính ban hành năm 1995. - 96 TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần trong nhà). Do cục đo đạc và bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1990. -96 TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngồi trời). Do cục đo đạc và bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1990. -QCVN 11: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao (Thay thế quy phạm xây dựng lưới độ cao nhà nước hạng 1, 2, 3, 4 năm 1989). III. TÀI LIỆU GỐC VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO VẼ. III.1. Tài liệu gốc: Trong khu vực đo vẽ hiện nay có các tài liệu sau: - Hồ sơ khảo sát địa hình giai đoạn dự án đầu tư do Viện Khoa Học Thuỷ Lợi Miền Nam lập. - Bản đồ tỉ lệ 1/50.000- bản đồ khơng ảnh - Bản đồ tỉ lệ 1/25.000- bản đồ khơng ảnh - Bản đồ giải thửa tỉ lệ 1/5000 và 1/10.000 - Ảnh vệ tinh download từ Google Earth - Cao độ nhà nước thuộc hệ Hòn Dấu - Hải Phòng. - To thu c h to VN-2000ạ độ ộ ệ ạ độ . Bảng cao t a các i m g c tri n khai:ọ độ đ ể ố ể STT TÊN ĐIỂM TỌA ĐỘ CAO ĐỘ X (m) Y (m) H (m) 1 GPS667426 1127993.465 18532253.044 2 GPS667418 1129909.040 18534098.836 3 TT-TS34 2.211 III.2. Thiết bị o vđ ẽ. Máy và phần mềm đo đạc Model Nước sản xuất Ghi chú Máy Toàn đạc Điện tử Set TC600 Thụy Só t= 5” Máy thủy chuẩn Ni030 Thụy Só X=25 Mia nhôm SOKKIL Nhật Vạch khắc cm Thước thép dài 50m STILON REEL Nhật Vạch khắc 0.001m Topo 3.0 Việt Nam Xử lí bình đồ Autolisp Việt Nam Cắt dọc - ngang Autodesk Landesktop 2007 Mỹ Đồng mức Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 5 Liscad Plus V6.2 Mỹ Bình sai tính toán Các thiết bị trên đều được kiểm nghiệm, hiệu chỉnh đảm bảo các tính năng hoạt động tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật đều nằm trong giới hạn cho phép trước khi được đưa vào sử dụng. III.3. Nội dung khảo sát địa hình. - o n i th ng nh t cao , t a nhà n c.Đ ố ố ấ độ ọ độ ướ - o v bình t l 1/2000 tồn b vùng d ánĐ ẽ đồ ỷ ệ ộ ự - Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 các vị trí xây dựng trong cơng trình: trạm bơm tưới, tiêu, cống qua đường. - Đo vẽ các mặt cắt dọc, cắt ngang các tuyến cơng trình. - Xác nh cao , t a các h khoan, h ào th m dò a ch t cơng trình.đị độ ọ độ ố ố đ ă đị ấ a) o v bình 1/2000Đ ẽ đồ C n c vào u c u b trí các h ng m c cơng trình chi ti t trong n i ng do ó c n o v tồnă ứ ầ ố ạ ụ ế ộ đồ đ ầ đ ẽ b khu v c d án: Bình t l 1/2000 : 600ha.ộ ự ự đồ ỉ ệ Trên cơ sở mốc khống chế của lưới đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 được xây dựng cho tuyến đo vẽ, dùng máy tồn đạc điện tử tiến hành đo vẽ chi tiết địa hình địa vật, kênh rạch, nhà cửa, ao hồ, cầu cống. Số liệu điểm mia chi tiết được lưu lại trực tiếp trong bộ nhớ của máy tại thực địa và được xử lí chi tiết từng điểm bằng phần mềm Topo. Khoảng cách điểm mia chi tiết khơng lớn q 40 m đối với điểm mia địa hình, 20 m đối với điểm diễn tả địa vật. Bình đồ mơ tả chính xác và rõ ràng các vị trí địa vật, nhà cửa, kích thước đường mòn, mặt đê, cột điện, cáp ngầm thực phủ trong phạm vi đo vẽ tuyến đê. Mật độ điểm mia trung bình đạt 25 điểm trong một ơ vng. Sử dụng ký hiệu bản đồ của Cục đo đạc bản đồ nhà nước để thể hiện. Đường đồng mức con thể hiện đường độ cao 1 m b) o v bình 1/500Đ ẽ đồ Bình đ t l 1/500 c o cho 20 v trí c m cơng trình u m i tr m b m b ng ph ngồ ỉ ệ đượ đ ị ụ đầ ố ạ ơ ằ ươ pháp tồn c. Di n tích o v 20 v trí tr m b m là 37.02hađạ ệ đ ẽ ị ạ ơ Trên cơ sở mốc khống chế của lưới đường chuyền cấp 1,2 đã xây dựng trong khu vực tuyến kênh, dùng máy tồn đạc điện tử tiến hành đo vẽ chi tiết địa hình địa vật, nhà cửa, kênh rạch Số liệu điểm mia chi tiết được lưu lại trực tiếp trong bộ nhớ của máy tại thực địa và được trút ra máy tính để xử lý chi tiết bằng phần mềm Topo Khoảng cách điểm mia chi tiết khơng lớn q 10 m đối với điểm mia địa hình, 5 m đối với điểm diễn tả địa vật. Bình đồ mơ tả chính xác và rõ ràng các vị trí địa vật, nhà cửa, kích thước đường mòn, ranh giới thực phủ trong phạm vi đo vẽ. Mật độ điểm mia trung bình đạt 25 điểm trong một ơ vng. Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 6 Sử dụng ký hiệu bản đồ của Cục đo đạc bản đồ nhà nước để thể hiện. Đường đồng mức con thể hiện đường độ cao 0.5 m Bình đ c phân m nh theo t ng khu v c o v v i h to theo to tuy n ê, in theoồ đượ ả ừ ự đ ẽ ớ ệ ạ độ ạ độ ế đ úng t l trên gi y A3.đ ỷ ệ ấ c) o v c t d c Đ ẽ ắ ọ Tổng khối lượng mặt cắt dọc trong cơng trình đã đo là 33.749 km. • Cắt dọc kênh (Kênh 600, 300F2,300G2, hậu F2, hậu G2) : 26.344km • Cắt dọc 20 vị trí trạm bơm : 7.405km Việc xác định vị trí các điểm đầu cuối mặt cắt dọc tuyến ở thực địa (theo toạ độ thiết kế) từ các mốc khống chế cao, toạ độ điểm đường chuyền cấp 1, cấp 2. Máy đo được sử dụng là máy tồn đạc điện tử GTS 225 và các thiết bị đồng bộ kèm theo. Số liệu đo, được tính tốn kiểm tra, thống kê theo khoảng cách và cao độ sau đó mới vẽ bằng phần mềm chun dụng trên máy tính điện tử. Mặt cắt dọc được thể hiện ở các cọc với khoảng cách trung bình 30-100m, ngồi ra tại các vị trí có địa hình thay đổi đều được thể hiện trên mặt cắt dọc, điểm độ cao trắc dọc mơ tả rõ dáng đất và mặt đất tự nhiên. Cắt dọc được vẽ theo tỷ lệ: Đứng: 1:200; Ngang 1:2000 Mặt cắt dọc được in đen trắng đúng tỷ lệ theo khổ giấy A3 hoặc A3 kéo dài d) o v c t ngangĐ ẽ ắ Tổng khối lượng cắt ngang đã đo trong cơng trinh là 13.1km. Trắc ngang được đo vng góc với tuyến trắc dọc tại các vị trí cọc . Cắt ngang tuyến kênh (Kênh 600, 300-F2, 300-G2, hậu F2, hậu G2): 5.7km Cắt ngang 20 vị trí trạm bơm : 7.4km Các điểm trắc ngang mơ tả chi tiết điểm dáng đất, mặt đất tự nhiên, lòng kênh. Các điểm mia đo mặt cắt ngang tuyến kênh và vị trí cách nhau từ 1 ÷ 4m; Số liệu o, đ được tính tốn kiểm tra, thống kê theo khoảng cách và cao độ sau ó mđ ới vẽ bằng phần mềm chun dụng trên máy tính iđ ện tử.Cắt ngang vẽ theo tỷ lệ: Đứng: 1:200; Ngang: 1:200. Mặt cắt ngang được in en trđ ắng úng tđ ỷ lệ theo khổ giấy A3. e) Kh ng ch m t b ngố ế ặ ằ Theo tiêu chu n Vi t Nam TCXDVN 309-2004 cơng tác tr c a trong xây d ng cơng trình;ẩ ệ ắ đị ự a hình c p II, t l b n 1/2000 m t i m kh ng ch m t b ng c p I và II là: 8-12đị ấ ỷ ệ ả đồ ậ độ đ ể ố ế ặ ằ ấ i m/ 1km2 .Trong d án này s dung 2 i m c p 1/km2, và 6 i m c p 2/ km2.đ ể ự ử đ ể ấ đ ể ấ Đi m ng chuy n c p I : 12 i mể đườ ề ấ đ ể Đi m ng chuy n c p II: 36 i mể đườ ề ấ đ ể Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 7 f) Kh ng ch cao ố ế độ - Th y chu n h ng IV :10kmủ ẩ ạ - Th y chu n k thu t : 33.75 kmủ ẩ ỹ ậ g) Xác nh cao t a h khoanđị ọ độ ố Vị trí hố khoan và cao độ của 10 hố khoan được thể hiện trên bình đồ, cắt dọc với độ chính xác theo lưới đo vẽ và thủy chuẩn kĩ thuật. . IV. KỸ THUẬT ĐO VẼ : IV.1 - KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG a . Lưới đường chuyền cấp I: Thành lập lưới đường chuyền cấp I gồm 12 điểm được thiết kế theo hệ tọa độ VN2000. Xuất phát từ mốc GPS 667426 khép về điểm GPS667418 để phát triển cấp thấp hơn. Cơ sở để tính toán mạng lưới cấp I là tọa độ mốc GPS 667426 và GPS 667418 : X GPS 667426 = 1127993.465 ; Y GPS 667426 = 18532253.044 X GPS 667418 = 1129909.040 ; Y GPS667418 = 18534098.836 * Công tác đo đạc lưới khống chế: - Các cạnh đều được đo bằng máy đo xa Set3B, TC600, mỗi cạnh đều được đo 3 lần theo phương pháp toàn vòng sau đó lấy trò trung bình. - Các góc đều được đo bằng máy đo xa Set3B, TC600, mỗi góc đều được đo 3 lần theo phương pháp toàn vòng sau đó lấy trò trung bình. - Các kết quả đo cạnh & đo góc của từng trạm máy sau khi đã đánh giá mức độ sai số đo phải nhỏ hơn qui đònh của qui phạm thì mới đưa vào bình sai. * Sau đây là kết quả đo và tính toán so với qui phạm: STT Các chỉ tiêu kỹ thuật Trong lưới 1 Chiều dài cạnh: - Dài nhất - Ngắn nhất 1.28 Km 0.052 Km 2 Máy đo cạnh Set 3B 3 Số lần đo cạnh 3 lần 4 Máy đo góc Set TC600 5 Số lần đo góc 3 vòng Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 8 6 Sai số khép góc 12” 7 Sai số tương đối trong đường chuyền 1/46000 Sau khi tính toán cho thấy lưới khống chế đường chuyền cấp I có độ chính xác đạt yêu cầu qui phạm, đủ khả năng phục vụ đo vẽ và phát triển lưới cấp II. b. Lưới đường chuyền cấp II : Thành lập lưới khống chế cấp II đo vẽ bình đồ khu vực gồm 36 điểm tạo thành 1 tuyến khép kín để đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/2000. Cơ sở để tính toán mạng lưới cấp II là : Tuyến : xuất phát từ mốc DCI-5 khép về mốc DCI-6 X DCI-5 = 1130202.962 ; Y DCI-5 = 18534136.803 X DCI-6 = 1130631.155 ; Y DCI-6 = 18534607.536 * Công tác đo đạc trong lưới khống chế : Các góc & cạnh đều được đo bằng máy đo xa Set3B, TC600, đo 3 lần theo phương pháp toàn vòng sau đó lấy trò trung bình để tính tóan bình sai. Các kết quả đo góc & cạnh của từng trạm máy sau khi đã đánh giá mức độ sai số đo phải nhỏ hơn qui đònh của qui phạm thì mới đưa vào tính toán bình sai mạng lưới. Sau đây là kết quả tính toán cơ bản của lưới so với qui phạm : STT Các chỉ tiêu kỹ thuật Trong lưới 1 Chiều dài cạnh: - Dài nhất - Ngắn nhất 0.69 Km 0.19 Km 2 Sai số tương đối của đường chuyền 1/18000 3 Sai số khép góc 12” IV.2 . KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO : a. Thủy chuẩn kỹ thuật : Để có cao độ đo vẽ bình đồ khu vực, tiến hành đo dẩn thủy chuẩn từ mốc TT-TS34 Thuỷ chuẩn nhà nùc về vò trí các mốc khống chế cấp I & II trong khu vực công trình khép về mốc TT-TS34. Cao độ mốc khởi tính: TT-TS34 = + 2.211 Cao độ mốc khép kín : TT-TS34 = + 2.211 Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 9 Hệ cao độ : Nhà nước. b . Các chỉ tiêu kỹ thuật : Các chỉ tiêu kỹ thuật được tuân thủ theo đúng qui phạm hiện hành : a) Phương pháp đo : - Tuyến thủy chuẩn hạng IV được dẫn qua tất cả các điểm đường chuyền cấp II. - Tuyến thủy chuẩn hạng IV dùng máy Ni030 để đo, chiều dài tia ngắm <100m, sai số khép tuyến <25mm. - Tuyến thủy chuẩn kó thuật dùng máy Ni030 để đo, chiều dài tia ngắm <120m, sai số khép tuyến <50mm. - Thống nhất tọa độ nhà nước, dẫn đường chuyền cấp 1 từ vò trí đến các công trình. * Thiết bò và phương pháp đo tuân theo qui phạm từng cấp. * Mia sau - Mia trước - Mia trước - Mia sau. * Mặt đen -Mặt đen - Mặt đỏ - Mặt đỏ . * Khoảng cách từ máy đến mia không quá 100 m. * Chênh lệch khoảng cách giửa máy và mia không vượt quá 5 m . * Sai số cho phép : fh = ± 25 ( fh tính bằng m m ; L chiều dài đường đo tính bằng km ). Toàn bộ tuyến thủy chuẩn trong công trình được đo với độ chính xác cao bằng phần mềm Liscad Plus v6.2 ( xem chi tiết trong bảng bình sai cao độ) V. ĐÁNH GIÁ-KIỂM TRA KẾT QUẢ KHẢO SÁT Cơng tác kiểm tra được thực hiện theo từng cơng đoạn đảm bảo u cầu mới cho phép chuyển qua các cơng đoạn tiếp theo. Phụ trách kỹ thuật cơng trình và tổ kiểm tra thường xun bám sát hiện trường để kiểm tra, sửa chữa những sai sót nhằm đảm bảo chất lượng tài liệu và tiến độ cơng việc. Cơng tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các cấp theo thứ tự từ Tổ - Đội. Cơng việc kiểm tra tại thực địa gồm các nội dung sau : + Đối với điểm khống chế: Kiểm tra việc chơn mốc khống chế ở ngồi thực địa cho thấy mốc được chơn đúng quy cách của quy phạm đề ra. Đo kiểm tra lưới khống chế mặt bằng, độ cao đạt u cầu theo các cấp hạng tương ứng. + Đối với mặt cắt: Đo kiểm tra một số đoạn mặt cắt xuất phát từ các cọc K. Các mặt cắt kiểm tra được đo từ điểm khống chế gần nhất. Kết quả kiểm tra đạt chất lượng theo u cầu của quy phạm và nhiệm vụ kỹ thuật đề ra. VI . KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ : VI.1. Kết luận : Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 Trang 10 - Bình đồ đòa hình vùng dự án và bình đồ 20 vò trí trạm bơm điện được đo vẽ với độ chính xác đạt yêu cầu qui phạm đáp ứng công tác qui hoạch, thiết kế các hạng mục công trình. - Cắt dọc- ngang tuyến kênh và kênh dẫn được thể hiện đầy đủ chi tiết đòa hình đòa vật, dáng đất tự nhiên, lòng kênh, rạch. - Những điều cần lưu ý khi sử dụng bình đồ : + Bình đồ tỉ lệ 1/2000. + Bình đồ vò trí tỉ lệ 1/500 + Hệ tọa độ VN2000 . + Hệ cao độ: Nhà nước (Hệ Hòn Dấu - Hải Phòng) VI.2. Kiến nghò : Đề nghò Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ tiến hành nghiệm thu kết quả khảo sát đòa hình công trình Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2, để có tài liệu phục vụ công tác thiết kế xây dựng, lắp đặt trạm bơm đúng tiến độ. Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam [...]... -0.2 Ghi chú Bảng 2 Chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục kênh Khối lượng STT Tên kênh Chiều dài(m) Cắt dọc 100m Cắt ngang 100m Đo rộng M 1 Kênh 300-F2 5247 52.47 10,7 20 2 Kênh 300-G2 5315 53.15 10,6 20 3 Kênh 600 5225 52.25 16,0 30 4 Kênh hậu F2 5274 52.74 10,8 20 Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Trang 12 Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 5 Kênh hậu G2 5283 52.83 10,9 Tổng 26344 263.44... Nguyễn Văn Trung, ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vónh Thạnh, Cần Thơ A:Cách góc nhà 11m B:Cách cột điện 12m SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Kênh F2 TÊN CÔNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: Trang 34 Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM TÊN CÔNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ HUYỆN VĨNH THẠNH – TP.CẦN THƠ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM A DCI-3 0 G Kênh F2 Tên điểm: DCI-3 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc:... CÔNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ HUYỆN VĨNH THẠNH – TP.CẦN THƠ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM GB C DCI-5 0 AO G SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Kênh Dòn Đông A Kê nh Xáy Tên điểm: DCI-6 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.268 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-6 chôn ở bờ kênh Xáy thuộc ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách ngã 3 kênh Đòn... VĨNH THẠNH – TP.CẦN THƠ Tên điểm: DCI-1 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.512 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-1 chôn ở mép đường đất, gần nhà Mai Ngọc Châu, tại ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách góc nhà 8m B:Cách cột điệnø 7m C:Cách ngã 3 kênh Danhø 18m DCII-1 GA 0 B C Kênh Danh SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam G DCI-2 0 A B Kênh F2 Tên điểm:... THẠNH – TP.CẦN THƠ GA DCI-7 0B SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam GB Mương DCI-8 0 C A G Kênh F2 Tên điểm: DCI-8 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.830 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-8 chôn ở mép lộ bên ruộng, gần nhà chò Diệp thuộc ấp G2, xã Thạnh An,huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách góc nhà 8.8m B:Cách góc nhà 13.5m B:Cách đầu mương 7m SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Kênh G Tên... ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách góc nhà 20m B:Cách đầu mươngø 6m B SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam DCI-4 0 A G Kênh F2 Tên điểm: DCI-4 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.771 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-4 chôn ở mép đường gần nhà bà Bùi Thò Hiểu thuộc ấp F2, xãThạnh An, huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách góc nhà 7m Trang 35 Dự án phát... hậu F2 5274 52.74 10,8 20 Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam Trang 12 Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 5 Kênh hậu G2 5283 52.83 10,9 Tổng 26344 263.44 20 57 Bảng 3 Bảng chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục vị trí trạm bơm KHỐI LƯỢNG STT Tên vị trí Chiều dài (m) Bình đồ 1/500 (ha) Ghi chú 1 Vị trí 1 390.7 Đo rộng 50m 2 Vị trí 2 390.9 Nt 3 Vị trí 3 392.4 Nt 4 Vị trí 4 392.0 Nt 5 Vị trí... kênh Đòn Dông 14.3m A Kênh F2 Tên điểm: DCI-5 Cấp đường chuyền: Cấp I Loại mốc: Bê Tông Cao độ: 2.418 Khoảng cách đến các vật chuẩn: DCI-5 chôn ở mép đường mòn thuộc ấp F2, xã Thạnh An, huyện Vónh Thạnh, TP .Cần Thơ A:Cách số nhà 290( anh Công) 8m B:Cách số nhà 288(anh Võ)ø 12m C:Cách góc ao 2m DCI-6 0 Trang 36 Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỂM TÊN CÔNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: DỰ ÁN PHÁT...Trang 11 Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 VII PHỤ LỤC1 Bảng 1 Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình Stt Nội dung Đơn vị Khối lượng đề cương Khối lượng thực hiện Chênh lệch 1 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 Điểm 12 12 0 2 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 Điểm 36 36 0 3 Thủy chuẩn... 18534095.746 78 K0 1135285.445 18531880.718 79 KF 1130867.608 18534836.320 K0 1134541.426 18531304.417 KF 1130179.113 18534268.345 K0 1131076.343 18535009.432 KF 1135467.151 18532071.960 77 80 KÊNH G300 KÊNH HẬU F2 81 KÊNH HẬU G2 VIII.PHỤ LỤC2 VIII.1 BẢNG TÍNH BÌNH SAI CAO ĐỘ LISCAD Report: Level Adjustment Report Sunday, August 15, 2010 13:23 File: BSCD Projection: Plane grid File Date: Sunday, August . 285:2002 - Các định mức, đơn giá của Tp .Cần Thơ II. NHIỆM VỤ,PHẠM VI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH. II.1. Mục đích khảo sát: Khảo sát địa hình nhằm cung cấp tài liệu địa hình phục vụ cho lập dự án đầu tư xây. CĂN CỨ PHÁP LÝ Trang 2 II.NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Trang 3 II.1 MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT Trang 3 II.2 ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC KHẢO SÁT Trang 3 II.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT Trang 3 II.4 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG. khối lượng khảo sát địa hình hạng mục kênh STT Tên kênh Chiều dài(m) Khối lượng Cắt dọc 100m Cắt ngang 100m Đo rộng M 1 Kênh 300-F2 5247 52.47 10,7 20 2 Kênh 300-G2 5315 53.15 10,6 20 3 Kênh 600
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ, báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ, báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ

Từ khóa liên quan