các phương pháp chẩn đoán loãng xương

39 1.4K 10
các phương pháp chẩn đoán loãng xương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 CHUYÊN ĐỀ: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ Các triệu chứng của loãng xương thường biểu hiện âm thầm, chỉ khi trọng lượng xương mất đi 30 – 40% mới có biều hiện trên lâm sàng nh-: đau dọc các xương dài, đau cột sống, gù vẹo cột sống, gãy xương Việc chẩn đoán sớm tình trạng loãng xương không thể chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng và các dấu hiệu X quang thông thường. Để chẩn đoán bệnh loãng xương có nhiều phương pháp được sử dụng bao gồm: chụp X – quang quy ước, hình thái tổ chức học, phương pháp hoá học, đồng vị phóng xạ, các phương pháp đo mật độ khoáng của xương. Mỗi phương pháp đều có ưu thế riêng trong đó phương pháp đo tỷ trọng khoáng bằng hấp thụ tia X năng lượng kép được cho là phương pháp có độ chính xác cao để đo mật độ chất khoáng trong xương ( BMD ) ở cẳng tay, gót chân, cổ xương đùi, cột sống thắt lưng. Trong chuyên đề này chúng tôi muốn trình bày sâu về từng phương pháp chẩn đoán loãng xương. II. CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG BẰNG XQUANG QUY ƯỚC Phương pháp chụp Xquang lần đầu tiên được tìm ra nhờ Wilhelm Conrad Roengen vào năm 1895. Từ đó đến nay Xquang đã đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và theo dõi loãng xương. Loãng xương được đặc trưng bởi tình trạng giảm các bè xương và sự thay đổi cầu trúc của xương. Để đánh giá loãng xương trên phim Xquang người ta thường tập trung vào những vùng xương có nhiều xương xốp như cổ xương đùi, cột sống, xương bàn tay Biểu hiện của loãng xương trên phim Xquang là sự tăng thấu quang của xương. Trên tất cả các xương đều thấy trong sáng hơn bình thường, ở mức độ nhẹ còn thấy được cấu trúc các bè xương là những hình vân dọc hoặc chéo. Mức độ loãng xương nặng cấu trúc bè mất, xương trong như thủy tinh, phần vỏ ngoài của đốt sống có thể đậm hơn tạo hên hình ảnh đốt sống bị đóng khung [3]. Có thể thấy được những hình 2 ảnh biến dạng của thân đốt sống như hình lõm mặt trên, lõm hai mặt, hình chêm Tuy nhiên trên phim chụp rất khó đánh giá mức độ loãng xương vì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố như điện thế, khoảng cách, chất lượng phim do đó người ta phải sử dụng một số phương pháp đánh giá giúp cho việc chẩn đoán loãng xương bằng xquang được dễ dàng và chính xác hơn. 2.1. Tính chỉ số Barnett và Nordin: Chụp Xquang xương bàn tay sè 2 (metacarpus). Hình 2.1. chỉ số Barnett và Nordin Đo đường kính của thân xương D và đường kính của tủy xương d. Chỉ sè Barnett và Nordin 100x D dD   Bình thường chỉ số này trên 45. Khi chỉ số này giảm xuống dưới 45 thì được coi là loãng xương. Chụp X quang cột sống: Để đánh giá tình trạng xẹp lún các đốt sống người ta phải tiến hành định lượng và bán định lượng. Có nhiều phương pháp của nhiều tác giả đã được đưa ra để lượng giá tình trạng xẹp lún đốt sống trên phim Xquang cột sống nghiêng tuy nhiên cho đến nay chưa có một phương pháp nào được coi là tiêu chuẩn vàng để xác định có xẹp lún đốt sống Các phương pháp bán định lượng những biến dạng của đốt sống:  Theo. Smith R.W. [41] mức độ loãng xương cột sống được chia làm 3 độ: Bình thường Nghi ngờ: Hình ảnh xương thân đốt sống trong hơn bình thường, phần vỏ ngoài của đốt sống đậm hơn tạo nên hình ảnh đốt sống bị đóng khung, chưa có biến dạng đốt sống 3 Độ I: Đốt sống lõm nhẹ hai mặt , chiều cao phía trước thân đốt sống nhỏ hơn phía sau. Chiều cao bờ giữa thân đốt sống giảm và bị biến dạng. Hình ảnh xương mất chất vôi toàn thể, xương trong hơn bình thường Độ II: Mét hay nhiều đốt sống có hình chêm hoặc hình thấu kính. Thân đốt sống bị biến dạng. Hình ảnh xương mất chất vôi nhiều hơn. Độ III: Nhiều đốt sống biến dạng hình lưỡi hoặc xẹp lún hoàn toàn, xương mất chất vôi nặng trong như thuỷ tinh. Phương pháp tính điểm của Smith không đánh giá được từng đốt sống và còn nhiều hạn chế do đó Ýt được áp dụng.  Theo P. Meunieur [31] Chụp cột sống nghiêng từ D7 đến L4, đánh giá hình dạng của các đốt sống và cho điểm Đốt sống bình thường: 1 điểm Đốt sống lõm hai mặt: 2 điểm Đốt sống hình lưỡi hoặc xẹp hoàn toàn: 4 điểm. Theo cách tình điểm này, thang điểm của bệnh nhân sẽ nằm trong khoảng từ 10 (tất cả 10 đốt sống bình thường) đến 40 (tất cả 10 đốt sống đếu bị xẹp lún hoàn toàn). Cách tính điểm của Meunieur so với của Smith rõ ràng và dễ lượng giá hơn. Nhưng người ta thấy rằng kết quả tính điểm của Meunieur không tương quan với kết quả sinh thiết xương cánh chậu [21]  Theo Kleerekoper [27] Dựa trên cách tính điểm của Meunieur nhưng có hiệu chỉnh lại. Ông cho điểm hình dạng các đốt sống theo thang điểm từ 0 – 3 Độ 0: bình thường Độ 1: đốt sống lõm hai mặt Độ 2: đốt sống hình chêm Độ 3: xẹp lún đốt sống nhiều, hoàn toàn 4 Tất cả các đốt sống từ D4 đến L5 được chụp nghiêng và đều được tính điểm. Thang điểm theo Kleerekoper sẽ biến thiên từ 0 (tất cả các đốt sống bình thường) đến 42 (tất cả các đốt sống đều xẹp hoàn toàn)  Theo Hers Neilsen và cộng sự [22] Hiệu chỉnh lại cách tính điểm của Kleerekoper Độ 1: Biến dạng hình lõm hai mặt với chiều cao giữa thân đốt sống giảm > 4 mm hoặc giảm 15% Độ 2: Đốt sống biến dạng hình chêm, chiều cao thân trước đốt sống giảm ≥ 4mm hoặc >15% Độ 3: Toàn bộ thân đốt sống xẹp. Giảm cả chiều cao của phần trước và sau thân đốt sống ≥ 4mm hoặc >15%.  Theo H.K. Genant: đánh giá các đốt sống chụp nghiêng từ D4 – L4 Hình 2.2. Phân loại mức độ biến dạng đốt sống của Genant Độ 0: bình thường Độ 1 (biến dạng nhẹ đốt sống): Chiều cao trước và/ hoặc giữa và/ hoặc sau của thân đốt sống giảm từ 20 – 25% Độ 2 (biến dạng trung bình): Chiều cao trước và/ hoặc giữa và/ hoặc sau của thân đốt sống giảm từ 25 – 40% Độ 3 (biến dạng nặng): Giảm > 40% ở mọi vị trí 5 Với phương pháp này không đánh giá về kiểu biến dạng của đốt sống mà đánh giá về mức độ biến dạng. Phương pháp tính điểm của Genant được áp dụng nhiều trong lâm sàng và cho thấy rằng có mối tương quan khá chặt chẽ với tỷ lệ gãy xương [19] Các phương pháp định lượng những biến dạng của đốt sống: Nhiều phương pháp đã được ứng dụng để định lượng những biến dạng của cột sống. Hầu hết các phương pháp đều đánh giá chiều cao phía trước, sau và giữa thân đốt sống. Sau đó người ta tính tỷ lệ giữa các chiều cao như tỷ lệ giữa chiều cao phía trước/chiều cao phía sau.  Mét trong những phương pháp được ứng dụng sớm nhất là của Barnett và Nordin năm 1960 [8]. Họ đo thân trước (h a ) và thân giữa (h m ) của mét đốt sống thắt lưng nhìn thấy rõ nhất trên phim xquang (thông thường là L3) rồi tính điểm cột sống = 100 h a / h m . Theo họ với điểm cột sống (spine score) ≤ 80 thì được coi là loãng xương. Với phương pháp này chỉ có những biến dạng kiểu lõm hai mặt mới được xác định khi chiều cao thân giữa của đốt sống giảm từ 20% trở lên so với thân trước đốt sống.  Năm 1981, Riggs và cộng sự đã đưa ra một phương pháp lượng giá tất cả các kiểu biến dạng đốt sống. Họ tiến hành đo chiều cao cả thân trước (h a ), thân giữa (h m ), thân sau (h p ) của đốt sống được nhìn thấy rõ nhất trên phim xquang. Tính tỷ lệ h a /h p , h m /h p . Nếu tỷ lệ h a /h p giảm thì đốt sống biến dạng hình chêm, nếu tỷ lệ h m /h p giảm thì đốt sống biến dạng lõm hai mặt. Khi chiều cao của thân đốt sống và tỷ lệ giữa các chiều cao giảm 15% so với phim chụp trước đó hoặc so với các đốt sống bình thường ở gần nó thì đốt sống đó được coi là có xẹp lún. Hầu hết các phương pháp đều sử dụng 6 vị trí để đo 3 chiều cao trước, giữa và sau của đốt sống. Việc xác định các vị trí đo đòi hỏi phải chính xác, phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật viên, kỹ thuật chụp phim và việc chọn đốt sống thích hợp. Các tỷ lệ thường được sử dụng là h a /h p (đánh giá đốt sống biến dạng hình chêm), h m /h p (đánh giá đốt sống biến dạng lõm hai mặt), h p /h p + i (đánh giá đốt sống bị xẹp lún hoàn toàn, trong đó i là chiều cao của thân đốt sống kề cận). Đốt sống được coi là 6 có xẹp lún khi các tỷ lệ này dưới mức bình thường (< 0,85 hoăc 0,80). Tuy nhiên cần lưu ý, bình thường chiều cao bờ trước thân các đốt sống ngực ở đoạn giữa thường nhỏ hơn chiều cao bê sau trong khi hai chiều cao này bằng nhau ở những đốt sống ngực nằm gần với đoạn thắt lưng và chiều cao bờ trước lớn hơn bờ sau ở những đốt sống thắt lưng. Ngoài ra, các đốt sống thắt lưng cũng thường có kích thước lớn hơn các đốt sống ngực. Chính vì thế người ta đã sử dụng một số phương pháp đánh giá khác để xác định tình trạng xẹp lún đốt sống. Ross và cs đã đưa ra phương pháp dùng Z score để xác định có xẹp lún đốt sống hay không [38]. Trước tiên người ta phải tiến hành đo chiều cao thân đốt sống của những người bình thường, đưa ra được chiều cao trung bình của thân đốt sống sau đó so sánh kết quả đo của bệnh nhân với chiều cao trung bình, qua đó xác định được Z score. Bằng phương pháp này có thể đánh giá chính xác có xẹp lún đốt sống hay không với tỷ lệ dương tình giả rất thấp. Sauer và cs tiến hành so sánh 4 phương pháp đánh giá cột sống khác nhau và đã nhận thấy mối tương quan giữa các phương pháp dao động từ 0,57 đến 0,83 [39]. Leidig – Bruckner và cs tiến hành so sánh phương pháp bán định lượng những biến dạng của cột sống với kết quả sinh thiết xương [33]. Mối tương quan giữa hai phương pháp là rất cao với r = 0,76 (tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu) và r = 0, 57 (trong quá trình theo dõi) Chỉ sè Singh: 7 Hình 2.3. chỉ số Singh Do Singh và cs đưa ra năm 1970 trên cơ sở xác định những nhóm bè xương chủ yếu ở đầu trên xương đùi. Singh chia mức độ mất xương ở cổ xương đùi thành 6 độ từ độ 6 (bình thường) đến độ 1 (mất xương nặng) Nhiều tác giả đã nghiên cứu vai trò của chỉ số Singh trong việc chẩn đoán loãng xương. Kết quả đưa ra khá khác nhau. Theo Singh và cs, chỉ số này có giá trị tiên lượng được nguy cơ xẹp lún đốt sống [40] trong khi nghiên cứu của Dequeker và cs không cho kết quả tương tù [15]. Theo Pogrund và cs chỉ sè Singh không có giá trị trong việc tiên lượng loãng xương cột sống và cũng không tương quan với tỷ lệ gẫy cổ xương đùi [35]. Khi so sánh chỉ số Singh với kết quả đo mật độ xương đầu dưới xương quay bằng phương pháp hấp thụ photon đơn Kranendonk và cs không tìm thấy mối tương quan giữa hai phương pháp [28]. Trong khi đó, Bohr và Schaadt lại thấy chỉ số Singh có tương quan với kết quả đo mật độ xương cột sống bằng phương pháp hấp thụ photon kép mà không tương quan với mật độ cổ xương đùi [10]. Trong nghiên cứu của Kawashima và Uthoff, chỉ số Singh có tương quan với mật độ cổ xương đùi được đo băng phương pháp hấp thụ photon kép. Trong một nghiên cứu kéo dài trên những người bình thường Gluer và cs đã cho thấy chỉ số Singh tương quan với tỷ lệ gãy cổ xương đùi với OR = 2,0. Điều đó cho thấy chỉ số Singh có khả năng dự đoán được nguy cơ gãy cổ xương đùi [20]. Ngoài ra người ta còn đo độ dầy của vỏ xương đùi, xương đòn, xương quay, xương chầy 8 - Ưu điểm của phương pháp chụp X quang quy ước: Đơn giản, chi phí thấp, có thể thực hiện được cả ở những cơ sở y tế tuyến dưới do đó có giá trị trong các nghiên cứu dịch tễ học về loãng xương. - Nhược điểm: Chẩn đoán loãng xương muộn khi lượng chất khoáng đã giảm từ 30 - 50% thì trên X quang mới rõ và đôi khi còn phụ thuộc vào kỹ thuật chụp, liều lượng tia, người đọc phim… III. CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG BẰNG SINH THIẾT XƯƠNG Vào những năm của thập kỷ 80 – 90 sinh thiết xương đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Vị trí sinh thiết thường là xương chậu, Ýt gây đau đớn và có thể cho phép lấy được mẩu xương lớn mà an toàn. Sinh thiết xương có vai trò quan trọng trong chẩn đoán loãng xương, giúp đánh giá được chu chuyển xương và chất lượng của xương, chẩn đoán phân biệt loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát, đánh giá được cơ chế bệnh sinh của loãng xương do các nguyên nhân khác nhau (các phương pháp chẩn đoán loãng xương khác không làm được), giúp đánh giá được đáp ứng điều trị. Tuy nhiên, đây là phương pháp chẩn đoán có xâm nhập nên có những biến chứng nhất định. Những biến chứng thường gặp là chảy máu (0,2%), đau kéo dài trên 7 ngày (0,1%), bệnh lý thần kinh ở đầu trên xương đùi (0,09%), nhiễm trùng ngoài da (0,07%) [17]. Mặt khác, phương pháp này không có giá trị chính xác cao trong việc xác định sự huỷ xương và cũng chỉ cho kết quả chuyển hoá xương của một vùng xương nhỏ, không đại diện được cho toàn bộ hệ thống xương. Chính vì vậy ngày nay phương pháp chẩn đoán loãng xương bằng sinh thiết xương Ýt được áp dụng trên lâm sàng. IV. CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG SỬ DỤNG CÁC MARKER CHU CHUYỂN XƯƠNG Quá trình chuyển hoá xương là kết quả của hai hoạt động huỷ xương (các huỷ cốt bào) và tạo xương (các tạo cốt bào) diễn ra liên tục. Bình thường hai hoạt động 9 này diễn ra cân bằng, bổ sung cho nhau để duy trì mật độ xương. Tuy nhiên hai hoạt động này có thể không cân bằng trong suốt quá trình tăng trưởng. Chúng phụ thuộc nhiều vào các hormon điều hoà chuyển hoá xương như calcitonin, PTH, hormon tuyến giáp 4.1. Các marker tạo xương:  Phosphatase kiềm huyết thanh: là một enzyme có mặt trên màng của các tạo cốt bào. Các isoenzyme của xương và gan đóng vai trò chủ yếu trong việc phóng thích phosphatase kiềm vào vòng tuần hoàn. Phosphatase kiềm toàn bộ ở dạng hoạt hoá được sử dụng như một marker tạo xương tuy nhiên độ đặc hiệu và độ nhạy trong chẩn đoán loãng xương không cao. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng phosphatase kiềm dạng hoạt hoá tăng cao những người lớn tuổi đặc biệt ở phụ nữ mãn kinh. [2][13]. Ở tuổi mãn kinh, quá trình chuyển hoá xương tăng lên và đạt tới đỉnh vào khoảng 1-3 năm sau khi có sự suy giảm hoạt động của buồng trứng. Thực tế có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phosphatase kiềm huyết thanh chỉ có giá trị đánh giá sự mất xương khi so sánh với mật độ xương mà không có ý nghĩa đặc hiệu đối với việc chẩn đoán loãng xương.  Osteocalcin huyết thanh hay còn gọi là gla-protein xương là một protein không collagen đặc hiệu cho các mô xương và răng. Chúng được tổng hợp bởi các tạo cốt bào và nguyên bào xương. Nồng độ osteocalcin liên quan đến tốc độ tạo xương và sự khoáng hoá. Nồng độ osteocalcin tăng cao trong loãng xương, có giá trị đánh giá sự mất xương chậm và theo dõi dài hạn quá trình điều trị loãng xương. Cũng như phosphatase kiềm nồng độ osteocalcin tăng rõ ở những phụ nữ mãn kinh và tăng dần theo thời gian mãn kinh [2]  Các tiền peptid có tận cùng -COOH và các tiền peptid tận cùng –NH 2 của procollagen I là sản phẩm được phóng thích ra khi tạo cốt bào tiết ra collagen. Nồng độ -NH 2 cao gấp 100 lần –COOH trong huyết thanh. Độ nhạy và độ đặc hiệu của hai marker này không cao trong chẩn đoán loãng xương. 4.2. Các marker huỷ xương: 10  Calci niệu: tỷ lệ calci/creatinin niệu khi đói tăng nghĩa là có sự huỷ xương tăng. Phương pháp này độ nhạy và độ đặc hiệu không cao trong chẩn đoán loãng xương. Theo Riggs và Melton tỷ lệ calci/creatinin niệu lúc đói nhìn chung là bình thường ở những bệnh nhân loãng xương tiên phát [37]. Điều này cũng được khẳng định trong các nghiên cứu của Vũ Đình Chính và Vũ Thị Thanh Thuỷ, không có sự khác biệt về tỷ lệ calci/creatinin giữa những trường hợp loãng xương và không loãng xương cũng như giữa những người có xẹp lún đốt sống và không xẹp lún đốt sống [1][4]. Avioli còng cho rằng calci niệu không thay đổi ở bệnh nhân loãng xương hoặc chỉ tăng tạm thời trong thời gian gãy xương [6].  Hydroxyprolin niệu (OHP): Nồng độ OHP niệu khi đói phản ánh sự phân huỷ collagen của xương. Tỷ lệ OHP/creatinin niệu khi đói được sử dụng để đánh giá sự huỷ xương. OHP trong nước tiểu tồn tại dưới 3 dạng: OHP tù do; hydroxyprolin kích thước nhỏ có gắn peptide (chúng có thể được lọc qua ống thận và là dạng OHP chủ yếu tồn tại trong nước tiểu); một lượng nhỏ các polypeptide có gắn hydroxyprolin không lọc được qua ống thận. Độ nhạy của OHP trong chẩn đoán loãng xương không cao do một lượng lớn OHP có trong nước tiểu không phải là sản phẩm của quá trình phân huỷ collagen của xương mà có thể là sản phẩm của các collagen mới hình thành.  Hydroxylysin – glycosid: cũng giống như OHP, hydroxylysin – glycosid là một maker huỷ xương tồn tại trong nước tiểu nhưng với độ nhạy cao hơn. Nồng độ Hydroxylysin – glycosid trong nước tiểu tăng lên cùng với tuổi và tăng cao trong những trường hợp loãng xương.  Hydroxypyridinium crosslinks của collagen Pyridinoline (PYD) và Deoxypyridinoline (DPD): là sản phẩm được tạo thành trong quá trình trưởng thành của chất keo. PYD tập trung chủ yếu ở các mô sụn, xương, dây chằng và các động mạch trong khi DPD chỉ được tìm thấy trong xương và răng vì vậy PYD và DPD định lượng được trong nước tiểu phản ánh quá trình chuyển hoá xương. PYD và [...]... xem là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán và theo dõi hiệu quả của điều trị loãng xương Phương pháp sinh hoá cũng được xem là phương pháp có giá trị trong việc tiên lượng gãy xương và xác định nguyên nhân loãng xương Phương pháp chụp Xquang quy ước vẫn có giá trị trong chẩn đoán gãy xương, xẹp lún đốt sống Phương pháp siêu âm định lượng và phương pháp DEXA ngoại vi có thể ứng dụng trong chẩn đoán sàng... đen Bằng cách định lượng mức độ giảm đi của các chùm photon có thể lượng giá được mật độ của các mô Đó chính là nguyên lý của các phương pháp đo mật độ xương Còng như chẩn đoán loãng xương bằng Xquang, chẩn đoán loãng xương bằng đo mật độ xương cũng chủ yếu tập trung vào những vùng có nhiều xương xốp Dưới đây là tỉ lệ xương xốp tại các vị trí khác nhau Bảng 5.1 Tỷ lệ phần trăm xương xốp tại các vị trí... nghĩa - Tăng 1- 4% (đang điều trị loãng xương) được coi là có ý nghĩa 6 KẾT LUẬN: Nếu như trước kia loãng xương là một lĩnh vực Ýt được quan tâm tới thì ngày nay loãng xương đã trở thành vấn đề thời sự Tuy nhiên việc chẩn đoán loãng xương không phải ở lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt ở những cơ sở y tế không có đầy đủ trang thiết bị Việc lựa chọn phương pháp chẩn đoán loãng xương cho phù hợp với từng đối... thường có thể tích và trọng lượng gọn nhẹ, thuận tiện cho việc chẩn đoán sàng lọc loãng xương tại cộng đồng Tuy nhiên để chẩn đoán loãng xương vẫn phải dựa vào kết quả đo tại các vị trí ở trung tâm như cột 20 sống thắt lưng, cổ xương đùi, trong đó cổ xương đùi là vị trí được sử dụng nhiều nhất trong chẩn đoán loãng xương do Ýt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây sai sè Tại vị trí CSTL thường chỉ tập trung... (3 - 5%) so với SEQCT (1 - 3%) QCT được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu gãy xương do loãng xương Độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán loãng xương của QCT cao hơn rất nhiều so với DPA hay DXA do QCT có thể đánh giá tách biệt được xương bè với xương vỏ mà xương bè là vùng có chu chuyển xương cao hơn so với xương vỏ Đo mật độ xương ngoại vi bằng chụp cắt lớp vi tính định lượng (peripheral quantitative... tuổi Định nghĩa loãng xương của WHO [42] Bình thường: T ≥ -1,0 Giảm mật độ xương: -2,5 . ngày nay phương pháp chẩn đoán loãng xương bằng sinh thiết xương Ýt được áp dụng trên lâm sàng. IV. CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG SỬ DỤNG CÁC MARKER CHU CHUYỂN XƯƠNG Quá trình chuyển hoá xương là. chân, cổ xương đùi, cột sống thắt lưng. Trong chuyên đề này chúng tôi muốn trình bày sâu về từng phương pháp chẩn đoán loãng xương. II. CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG BẰNG XQUANG QUY ƯỚC Phương pháp chụp. biệt loãng xương nguyên phát và loãng xương thứ phát, đánh giá được cơ chế bệnh sinh của loãng xương do các nguyên nhân khác nhau (các phương pháp chẩn đoán loãng xương khác không làm được), giúp

Ngày đăng: 13/01/2015, 22:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan