nghiên cứu tử vong do tai nạn thương tích tại tỉnh điện biên năm 2005- 2007

34 609 0
nghiên cứu tử vong do tai nạn thương tích tại tỉnh điện biên năm 2005- 2007

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiên cứu tử vong (TV) đã được bắt đầu từ rất lâu, hàng năm trong Niên giám thống kê Y tế do Bộ Y tế ban hành đều có các số liệu TV, chủ yếu là số liệu TV Bệnh viện [11]. Nghiên cứu mô hình bệnh tật và TV có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phòng ngừa bệnh tật và giảm tỉ lệ TV, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên thế giới, tỉ lệ TV do TNTT ngày càng gia tăng, là một vấn đề mang tính toàn cầu, cần được cả thế giới quan tâm. Theo Krug, năm 1998 có khoảng 5,8 triệu người TV do TNTT. Ngoài ra, còn một số lượng lớn các trường hợp TNTT bị di chứng hoặc tàn tật suốt đời. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới có chủ đề “Gánh nặng toàn cầu về bệnh tật” dự báo đến năm 2020 hàng năm có khoảng 8 triệu người TV do TNTT và TNTT là nguyên nhân thứ tư trong mười nguyên nhân gây TV [8], [34]. Ở Mỹ, TNTT là nguyên nhân đầu tiên gây TV trẻ em trên 1 tuổi và thanh thiếu niên và TNTT nếu không bị TV có thể để lại những di chứng nặng nề làm tổn hại về kinh tế của cá nhân, gia đình và xã hội. Ở Việt Nam, TNTT là nguyên nhân hàng đầu với trên 30 người TV và 70 người tàn phế sau TNTT xảy ra hàng ngày. Đặc biệt là tai nạn giao thông (TNGT), số vụ TNGT và tỉ lệ TV do TNGT tăng nhanh theo từng năm và TNTT là nguyên nhân chính gây TV ở trẻ em 5- 19 tuổi. Theo tổng cục thống kê, cứ 10 trường hợp TV do các nguyên nhân, có 1 trường hợp TV do TNTT [15]. Chi phí cho điều trị người bị TNTT ở nước ta cũng khá cao, do mức thu nhập thấp, trung bình chi phí cho 1 TNTT điều trị tại bệnh viện thì một người cần lao động 0,8 tháng mới kiếm đủ tiền chi phí [1]. 1 Đánh giá gánh nặng bệnh tật qua số năm sống mất đi vì chết sớm do TNTT (YLL) đang được áp dụng khá phổ biến trên thế giới và khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều chương trình can thiệp phòng chống TNTT đã và đang được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước, nhưng tại Điện Biên chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về TV do TNTT và đánh giá gánh nặng TV do TNTT, đề tài “Nghiên cứu tử vong do tai nạn thương tích tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007” được tiến hành nhằm các Mục tiêu sau: 1. Mô tả tình hình TV do TNTT tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007. 2. Đánh giá gánh nặng tử vong do TNTT thông qua số năm sống mất đi do chết sớm tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007. 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Mô hình TV do TNTT: 1.1.1 Mô hình TV do TNTT trên thế giới: TV do TNTT là những trường hợp TV mà người bị TV Ở Mỹ, TNTT là nguyên nhân TV đầu tiên của trẻ em trên 1 tuổi và thanh thiếu niên với 67,9% [36], ước tính hàng năm có khoảng 5 triệu trường hợp TV do thương tích và bạo lực; thương tích và bạo lực cướp đi 5 triệu người mỗi năm. Tám trong 15 nguyên nhân hàng đầu gây TV ở người từ 15- 29 tuổi có liên quan đến thương tích và bạo lực [17]. Trong các nguyên nhân gây TV do TNTT thì TV do TNGT là cao nhất. Trên toàn cầu, trung bình hàng năm các vụ TNGT đường bộ đã giết chết gần 1,2 triệu người và làm bị thương hơn 50 triệu người [14]; Năm 2004, có khoảng 1,3 triệu người TV do TNGT [23]. Ở Trung Quốc, Tỉ lệ TV do TNGT tăng nhanh từ năm 1987 đến năm 2001 tăng từ 7,5% lên 19% [38]. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trung bình mỗi năm có gần 1,2 triệu người chết và hàng triệu người bị thương hoặc tàn tật do các vụ va chạm giao thông [13], [46]. Ước tính đến năm 2030 TNGT đường bộ là nguyên nhân thứ 8 trong các nguyên nhân gây TV [15] . TV do TNGT trên thế giới chủ yếu do sử dụng phương tiện đi lại là xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy: Ấn Độ 27%; Thái Lan 70- 90 %; Malaysia 60% [36], [38], [42]. Sau TNGT, tính trên toàn cầu, đuối nước là nguyên nhân thứ 2 gây TNTT không chủ ý và đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây TV ở trẻ em trên 1 tuổi trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trên 50% TV do đuối 3 nước xảy ra ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Trong đó, nam giới chiếm phần lớn. Ở Trung Quốc, ngạt, đuối nước, TNGT, tự tử là những nguyên nhân chính gây TV do TNTT [19] 1.1.2 Mô hình TV do TNTT ở Việt Nam: Ở Việt Nam, theo báo cáo khoa học TNTT thực trạng và giải pháp can thiệp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống TNTT, TNTT là nguyên nhân hàng đầu gây TV tại bệnh viện, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 người chết và 70 người bị thương gây tàn tật suốt đời do TNTT [34]. Theo Tổng cục thống kê, cứ 10 trường hợp TV do các nguyên nhân, có 1 trường hợp TV do TNTT [15]. Theo Niên giám thống kê y tế năm 2006, mô hình TV do TNTT cũng khác nhau giữa các năm: năm 2005 TV do TNTT cả nước là 45/ 100000 dân, năm 2006 là 46,1/ 100000 dân. Đặc biệt TV do TNTT đứng hàng đầu trong các nguyên nhân gây TV tại bệnh viện. Trong đó, TV do TNTT ở trẻ em chiếm 17- 18% [11], [33]. Tình hình TV do TNTT ở các tỉnh cũng khác nhau: Căn cứ theo kết quả điều tra hộ gia đình về TNTT tại Hải Dương và Hưng Yên (2006) tỉ lệ TV do TNTT là 61/ 100000 dân; tại Huế (2005) 49,5/ 100000 dân; tại Long An (2005) 44,5/ 100000 dân [30], [31]; Tại huyện Từ Liêm- Hà Nội, TV do TNTT là 51,1/ 100000 dân [20], Tại Định Công, TV do TNTT 65,3/ 100000 dân [24], [25]. Tỉ lệ TV do TNTT cũng khác nhau ở các giới. Tỉ lệ TV do TNTT ở nam cao gấp 3 lần ở nữ, phần lớn các trường hợp TV tập trung vào lứa tuổi lao động (15- 59 tuổi) [17]. Tại Lâm Thao- Phú Thọ, nam (11,28%), nữ (4,95%) [16]. năm 2005 TV do TNTT (nam: 66,1/ 100000 dân; nữ: 23/ 100000 dân), năm 2006 (nam: 68,3/ 100000 dân; nữ: 22,9/ 100000 dân) [11]. 4 Việt Nam cũng như toàn thế giới, TNGT đứng hàng đầu trong các nguyên nhân TNTT gây TV. Trong 5 năm gần đây, TV do TNGT mỗi năm có khoảng 12000 người. Tỉ lệ TV do TNGT năm 2006 so với 2005 vẫn tăng: Năm 2006 19,9/ 100000 dân, năm 2006 21,2/ 100000 dân Năm 2005, tại Từ Liêm- Hà Nội, TV do TNGT chiếm 50,51% [11], [20], [33]. Từ năm 1989 đến năm 1998, sau 10 năm TV do TNGT tăng lên 4 lần. Năm 1990 cả nước có 2000 người TV do TNGT thì chỉ 8 tháng năm 2002 cả nước có 8500 người TV do TNGT [1]. Năm 2007, TV do TNGT là 14765/ 100000 dân [26]. Tỉ lệ TV do đuối nước ở trẻ em cao nhất 39,2/ 100000 trẻ [34]. Năm 2005, tại Từ Liêm- Hà Nội TV do đuối nước 14,14%. Cũng trong nghiên cứu này, tại Từ Liêm- Hà Nội năm 2005 đứng sau TV do đuối nước là TV do điện giật với 3,54% [20]. Trong vòng 20 năm (1977- 1996), thảm hoạ tự nhiên đã làm TV 9092 người. Trong vòng 5 năm (1996- 2000), thảm hoạ tự nhiên đã làm TV 5772 người [39], [40]. Theo Trần Quốc Kham và cộng sự tỉ lệ chấn thương so với số người tiếp xúc với máy cơ khí nông nghiệp ở Kiến Xương- Thái Bình là 3,9%/ năm; so với dân số trong nghiên cứu là 0,7%/ năm [13]. Tại tỉnh Điện Biên, chưa có ai nghiên cứu về mô hình tử vong nói chung và mô hình TV do TNTT nói riêng. 1.2 Gánh nặng TV do TNTT: Gánh nặng bệnh tật bao gồm số năm sống mất đi do TV sớm và số năm sống chung với bệnh tật. 5 1.2.2 Gánh nặng TV do TNTT trên thế giới: Năm 2004, trên thế giới ước tính có khoảng 2,6% giảm DALY (Số năm sống bị mất đi vì chết sớm và mang bệnh). Mỗi năm số TV ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, chiếm tới 85- 90% số trường hợp giảm chỉ số DALY [23]. Tổ chức lao động Quốc tế ước tính 4% GDP toàn thế giới chi phí cho TNTT. [3]. TNTT không chỉ gây ra những tổn thất xã hội to lớn cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng mà nó còn gây ra những gánh nặng cho dịch vụ y tế và kinh tế, chi phí cho vấn nạn này còn lên đến 1/2 tổng sản phẩm quốc dân [12], [37]. Để đánh giá gánh nặng TV người ta dựa vào KVSKS của từng nhóm tuổi và theo 2 giới, người ta tính số năm sống bị mất đi vì chết non do TNTT (YLL) bằng cách tính hiệu số giữa KVSKS và tuổi lúc chết. Một trường hợp nữ giới chết khi mới 30 tuổi, giả sử KVSKS của người này là 72,2 năm, nghĩa là anh ta mất 42,2 năm vì chết non. 1.2.3 Gánh nặng TV do TNTT ở Việt Nam: Ngân hàng châu Á ước tính, tổn thất kinh tế hàng năm do TNTT đường bộ gây ra ở Việt Nam là 885 triệu đô la Mỹ [13]. Tại Lâm Thao- Phú Thọ, tổng số năm mất đi do chết non 51,1 năm. Trong đó, tổng số năm mất đi vì chết non do TNTT là 12,85/ 1000 dân [25]. Tại Sóc Sơn- Hà Nội, tổng số năm mất đi do chết non 62,1 năm/ 1000 dân [23]. 6 Để tính số năm mất đi vì chết non do TNTT của người Việt Nam, lấy KVSKS của người Việt Nam trừ đi tuổi lúc TV [9]. Ví dụ: Theo dõi tình hình TV của một cộng đồng X gồm một số nữ và 12.000 người là nam giới, trong một năm có 50 người chết. Giả sử KVSKS của nam giới trong cộng đồng này là 67,1 tuổi. Số người chết phân bố theo nguyên nhân và tuổi như sau: - 30 người chết trước 1 tuổi vì viêm phổi. - 10 người chết lúc 52 tuổi vì bệnh tim mạch. - 10 người chết lúc 58 tuổi vì ung thư. Nếu tính tỉ lệ TV thô ở nam giới sẽ là 4,17 0 / 00 . Số năm sống mất đi vì chết non ở cộng đồng này sẽ là: - Vì viêm phổi: (67,1 - 1) x 30 = 1983 năm - Vì bệnh tim mạch: (67,1 - 52) x 10 = 151 năm - Vì ung thư: (67,1 - 58) x 10 = 91 năm Cộng: 2.225 năm Cũng tương tự đối với cộng đồng Y cũng gồm một số nữ và 12.000 nam giới, trong một năm cũng có 50 người chết. Giả sử KVSKS của nam giới ở cộng đồng này cũng là 67,1 tuổi. Số người chết phân bố theo nguyên nhân và tuổi như sau: - 20 người chết trước 1 tuổi vì viêm phổi. - 10 người chết lúc 52 tuổi vì bệnh tim mạch. - 20 người chết lúc 58 tuổi vì ung thư. Nếu tính tỉ lệ TV thô ở nam giới sẽ là 4,17 0 / 00 . Số năm sống mất đi vì chết non ở cộng đồng này sẽ là: 7 - Vì viêm phổi: (67,1 - 1) x 20 = 1322 năm - Vì bệnh tim mạch: (67,1 - 52) x 10 = 151 năm - Vì ung thư: (67,1 - 58) x 20 = 182 năm Cộng: 1.655 năm Như vậy, với cùng tỉ lệ TV thô là 4,17%o nhưng nếu tính YLL sẽ thấy cộng đồng X có gánh nặng bệnh tật lớn hơn hẳn cộng đồng Y. Khi phân tích gánh nặng bệnh tật theo YLL và theo nguyên nhân sẽ thấy cộng đồng X gánh nặng bệnh tật do bệnh tim mạch bằng cộng đồng Y, cộng đồng Y có gánh nặng bệnh tật do ung thư cao hơn ở cộng đồng X, nhưng cộng đồng X có gánh nặng bệnh tật do viêm phổi cao hơn ở cộng đồng Y rất nhiều. 1.2.4 Gánh nặng TV do TNTT ở Điện Biên: - Tại tỉnh Điện Biên, chưa có một nghiên cứu nào nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật do TNTT nói chung và gánh nặng TV do TNTT nói riêng. - Trong nghiên cứu này sẽ tính toán số năm sống mất đi vì chết non của một số nguyên nhân TV do TNTT thường gặp tại địa phương. 8 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm nghiên cứu: - Tỉnh Điện biên (Được bôi đậm trong bản đồ) INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/LocationVietnamDienBien.pn 9 g" \* MERGEFORMATINET 10 [...]... TV do TNTT tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007 2 Gánh nặng tử vong do TNTT thông qua số năm sống mất đi do chết sớm tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007 Dự kiến kiến nghị: 1 Tiếp tục nghiên cứu để có mô hình TV do TNTT và gánh nặng TV cho tỉnh Điện Biên được đầy đủ hơn bằng nghiên cứu hộ gia đình 2 Kiến nghị cụ thể cho địa phương về phòng chống TNTT - phòng chống TV do TNTT (trên cơ sở kết quả nghiên cứu) ... phòng khám đa khoa khu vực, 106 xã có Trạm y tế (100%) 2.2 Đối tượng nghiên cứu: - Toàn bộ sổ A6/ YTCS của 106 xã tại tỉnh Điện Biên 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu chung: Dịch tễ học mô tả cắt ngang về TV do TNTT tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007 2.3.2 Cỡ mẫu: - Toàn bộ (tuyệt đối) – 100 % sô TV trong 3 năm (2005- 2007) Cách chọn mẫu: - Chọn mẫu thuận tiện (theo thống kê từ sổ A6/... TV do TNTT theo nguyên nhân tại tỉnh Điện Biên từ năm 2005 đến năm 2007: 4.1.1 Tỉ lệ TV theo một số nguyên nhân: - Tỉ lệ TV cả 3 năm theo một số nguyên nhân - Tỉ lệ TV năm 2005 theo một số nguyên nhân - Tỉ lệ TV năm 2006 một số các nguyên nhân - Tỉ lệ TV năm 2007 theo một số nguyên nhân 4.1.2 Tỉ lệ TV do TNTT theo một số nguyên nhân: - Tỉ lệ TV do TNTT cả 3 năm theo một số nguyên nhân - Tỉ lệ TV do. .. giờ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2007 không phân biệt tuổi, giới, dân tộc, có hộ khẩu tại tỉnh Điện Biên, dù TV ở bất kỳ đâu - Tiêu chuẩn loại trừ: Những trường hợp TV trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhưng không thuộc tỉnh Điện Biên quản lý hộ khẩu 12 2.3.3 Biến số, chỉ số và phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu : Tên biến số Dân số Tuổi Giới Tháng năm Nguyên nhân Chỉ... do TNTT năm 2005 theo một số nguyên nhân - Tỉ lệ TV do TNTT năm 2006 theo một số nguyên nhân - Tỉ lệ TV do TNTT năm 2007 theo một số nguyên nhân 4.1.3 Tỉ lệ TV do TNTT theo giới 4.1.4 Tỉ lệ TV do TNTT theo giới và huyện/ thị/ thành phố 4.1.5 Tỉ lệ TV do TNTT / 100000 dân theo nhóm tuổi 4.2 Bàn luận về gánh nặng TV do TNTT trước KVSKS (YLL): 4.2.1 Gánh nặng TV do TNTT tỉnh Điện Biên so với TV do các... TV do TNTT: 3 1.1.1 Mô hình TV do TNTT trên thế giới: .3 1.1.2 Mô hình TV do TNTT ở Việt Nam: .4 1.2 Gánh nặng TV do TNTT: 5 1.2.2 Gánh nặng TV do TNTT trên thế giới: 6 1.2.3 Gánh nặng TV do TNTT ở Việt Nam: 6 1.2.4 Gánh nặng TV do TNTT ở Điện Biên: 8 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 2.1 Địa điểm nghiên cứu: 9 2.2 Đối tượng nghiên cứu: ... Tỉ lệ TV do TNTT năm 2007 theo một số nguyên nhân: Bảng 3.8: Tỉ lệ TV do TNTT năm 2007 theo một số nguyên nhân: Nguyên nhân TNGT Đuối nước Tự tử TNLĐ Ngộ độc Ngã Sét đánh Điện giật Khác Tổng Số TV Dân số Tỉ lệ/ 100000 20 Khác Điện giật Sét đánh Ngã 2007 Ngộ độc 2006 TNLĐ 2005 Tự tử Đuối nước TNGT 0 20 40 60 80 100 Biểu đồ 3.2: Tỉ lệ TV do TNTT theo các nguyên nhân trong 3 năm: 3.1.3 Tỉ lệ TV do TNTT... trung bình Tổng số năm mất Tỉ lệ khi chết đi do chết non % 100% 26 3.2.4 Gánh nặng TV do TNTT theo giới: Bảng 3.15: Gánh nặng TV do TNTT theo giới: Giới Tổng số TV KVSKS Tuổi trung bình Tổng số năm mất Tỉ lệ khi chết đi do chết non % Nam Nữ Tổng 3.2.5 Gánh nặng TV do TNTT theo năm: Bảng 3.16 Gánh nặng TV do TNTT theo năm: Tổng số Năm 2006 2007 Tổng Tổng số năm mất Tỉ lệ khi chết đi do chết non % KVSKS... pháp nghiên cứu: 12 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu chung: 12 2.3.2 Cỡ mẫu: 12 2.3.3 Biến số, chỉ số và phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu : 13 2.4 Cách phân tích, xử lý số liệu: 14 2.5 Thời gian triển khai nghiên cứu: 15 2.6 Đạo đức trong nghiên cứu: 15 2.7 Những hạn chế của đề tài: 15 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .16 3.1 Mô hình TV do. .. TV do TNTT theo năm: 27 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 28 4.1 Bàn luận về mô hình TV do TNTT theo nguyên nhân tại tỉnh Điện Biên từ năm 2005 đến năm 2007: 28 4.1.1 Tỉ lệ TV theo một số nguyên nhân: .28 4.1.2 Tỉ lệ TV do TNTT theo một số nguyên nhân: 28 4.1.3 Tỉ lệ TV do TNTT theo giới 28 4.1.4 Tỉ lệ TV do TNTT theo giới và huyện/ th/ thành phố 28 ị 4.1.5 Tỉ lệ TV do . nước, nhưng tại Điện Biên chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về TV do TNTT và đánh giá gánh nặng TV do TNTT, đề tài Nghiên cứu tử vong do tai nạn thương tích tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007 được. Mô tả tình hình TV do TNTT tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007. 2. Đánh giá gánh nặng tử vong do TNTT thông qua số năm sống mất đi do chết sớm tại tỉnh Điện Biên năm 2005- 2007. 2 Chương 1 TỔNG. tượng nghiên cứu: - Toàn bộ sổ A6/ YTCS của 106 xã tại tỉnh Điện Biên. 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu chung: Dịch tễ học mô tả cắt ngang về TV do TNTT tại tỉnh Điện Biên năm

Ngày đăng: 13/01/2015, 20:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan