0

nghiên cứu loại bỏ các hợp chất nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học

53 535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:39

Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT Mở đầu Hiện nay, tại Việt Nam, môi trờng làng nghề đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó nớc thải từ các làng nghề đợc chú ý hơn cả. Hầu hết nớc thải của làng nghề đều cha đợc xử lý đã xả thẳng ra môi trờng, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trờng đất, nớc, không khí, đã ảnh hởng trực tiếp tới đời sống của con ngời và các sinh vật sống xung quanh. Đặc biệt đối với làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, nớc sử dụng trong hầu hết các quá trình chế biến nên thải ra môi trờng lợng nớc lớn. Theo số liệu khảo sát cho thấy hàm lợng trung bình các chất ô nhiễm cơ bản trong nớc thải rất cao: COD từ 976- 3868mg/l, vợt từ 9,7 - 87 lần; BOD từ 642 - 2003mg/l, vợt TCCP 12,8 140 lần; các hợp chất Nitơ từ 20,9-1002mg/l, vợt TCCP 16,7 lần, pH thấp [4] Nh vậy giá trị COD, BOD, SS và tổng nitơ đều cao chứng tỏ nitơ có nhiều trong nớc thải chế biến nông sản vì nitơ tồn tại trong nớc ở dạng nitơ hữu cơ và vô cơ. Các hợp chất nitơ có trong nớc thải là thành phần quan trọng gây hiện tợng phú dỡng ở các ao, hồ, sông ngòi, ảnh hởng đến nớc mặt và nớc ngầm. Bởi vì các hợp chất nitơ có trong nớc là chất dinh dỡng để sinh vật xây dựng tế bào, nguồn thức ăn cho các loài tảo hoặc thực vật thuỷ sinh khác. Vì vậy để hạn chế tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề chế biến nông sản nhất là các hợp chất nitơ thì phơng pháp sinh học áp dụng để xử lý loại nớc này là hợp lý hơn so với các phơng pháp khác. Xuất phát từ những lý do trên, với mục đích nghiên cứu khả năng áp dụng phơng pháp xử lý sinh học để xử lý các hợp chất nitơ trong nớc thải chế biến tinh bột sắn. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nớc thải chế biến tinh bột sắn bằng phơng pháp sinh học ở làng nghề Dơng Liễu - Hoài Đức - Hà Nội. Hy vọng sẽ giải quyết đợc tình trạng ô nhiễm môi trờng tại địa phơng đặc biệt là ô nhiễm các hợp chất nitơ, đóng góp cho sự phát triển bền vững nông thôn nói chung và các làng nghề nói riêng trong công cuộc CNH- HĐH đất nớc. Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 1 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT CHƯơNG 1. Tổng quan ti liệu 1.1. Làng nghề Dơng Liễu 1.1.1. Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý khu vực Làng nghề Dơng Liễu nằm trên dải đê sông Đáy cách thành phố Hà Nội 25 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận huyện Hoài Đức. Ranh giới cụ thể của xã nh sau: - Phía Đông giáp xã Đức Thợng - Phía Tây giáp sông Đáy - Phía Nam giáp với xã Cát Quế - Phía Bắc giáp xã Minh Khai * Khí hậu Do làng nghề nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ nên có chung kiểu khí hậu khu vực: - Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng và ma nhiều, mùa đông lạnh và ma ít. - Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,6 o C. - Lợng ma trung bình hàng năm là 1700 -1800mm phân bố không đồng đều trong các tháng. - Độ ẩm tơng đối trung bình 80 90%. - Có 2 hớng gió rõ rệt: Gió Đông Bắc trong mùa đông và gió Đông Nam trong mùa hè. 1.1.2. Điều kiện kinh tế - x hội * Dân số [1] Tổng số dân toàn xã khoảng 11.794 ngời, trong đó số Nam giới là 6034 ngời, Nữ giới là 5700 ngời Số hộ dân: 2652 hộ, mức độ tăng dân số: 0,946%/năm Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 2 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT * Lao động và việc làm Tính đến hết tháng 6 năm 2006 toàn xã có 25 công ty TNHH và công ty cổ phần trong đó có 18 công ty tham gia vào quá trình sản xuất và chế biến nông sản, hơn 300 hộ gia đình sản xuất với quy mô vừa và nhỏ [1]. Giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân và thu hút đáng kể lao động từ các địa phơng khác tới tham gia. Toàn xã hiện có khoảng 6.500 lao động, trong đó 3.000 lao động là nữ, riêng lao động bên ngoài đến làm thuê khoảng 300 - 500 lao động. Bình quân thu nhập đạt 7 triệu/ngời /năm[1]. Bảng 1. Cơ cấu lao động phân theo ngành sản xuất [1] STT Ngành Số hộ Số LĐ 1 Nông nghiệp 714 1.699 2 CN TTCN (cả hộ kiêm) 1.193 3.050 3 Thơng mại Dich vụ 745 1.657 Tổng cộng 2652 6.388 1.1.3. Hoạt động sản xuất v chế biến tinh bột sắn 1.1.3.1. Tình hình chế biến tinh bột sắn trong nớc Sắn là một loại cây có củ quan trọng đợc trồng rộng rãi ở nhiều vùng nhiệt đới trên thế giới, ở nớc ta cây sắn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và là loại lơng thực đứng thứ 2 sau gạo. Cây sắn đợc trồng ở nhiều nơi và trên nhiều loại đất khác nhau nhng phổ biến ở vùng trung du, miền núi, thờng tập trung chủ yếu ở 3 vùng: miền nam tập trung ở Tây Ninh, Bình Phớc, Đồng Nai và Bình Thuận; miền Trung tập trung ở Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam; miền Bắc tập trung ở Hà tây, Phú Thọ. Tính đến năm 2006 sản lợng sắn củ cả nớc 7.714.000 tấn với tổng diện tích đất trồng sắn ở nớc ta là 474.800 ha [14]. Cây sắn có khả năng chịu hạn tốt, cách thức trồng đơn giản, thích hợp với nhiều loại khí hậu và có năng suất cao hơn các loại cây trồng khác và đạt ổn định trên nhiều loại đất. Bột sắn đợc sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, hiện nay bột sắn không chỉ dùng làm nguồn lơng thực truyền thống mà còn đợc sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp nh: Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 3 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT ngành dệt, thực phẩm, thức ăn gia súc, dợc phẩm ở các nớc công nghiệp phát triển, bột sắn đợc dùng để chế biến thành các loại thức ăn khô cho ngời rất tiện ích. Thành phần hoá học của củ sắn đợc thể hiện trong bảng sau: Bảng 2. Thành phần hoá học của sắn củ [3] STT Thành phần Hàm lợng (%) STT Thành phần Hàm lợng (%) 1 Nớc 64 - 74 6 Xenlulo 1-3 2 Tinh bột 20 - 34 7 Độc tố 0,001 - 0,04 3 Protein 0,8 - 4,2 8 Tro 0,54 4 Lipit 0,3 - 0,4 9 Các Polyphenol 0,1 - 0,3 5 Pectin, đờng 1 - 3,1 Nhu cầu của thế giới về bột sắn ngày càng tăng nhanh, nhất là tại các thị trờng Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, bên cạnh các thị trờng tiêu thụ truyền thống nh EU và Mỹ. Để tăng giá trị xuất khẩu của cây sắn ở nớc ta số lợng nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đợc xây dựng và mở rộng thêm chủ yếu ở miền Nam. Do đó, ngành chế biến tinh bột sắn tại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng. Từ cây lơng thực chống đói cây sắn Việt Nam đã có khối lợng xuất khẩu cao trên thế giới [12], và trở thành cây xoá đói giảm nghèo của bà con nông dân. Năm 2006, cả nớc đã có tới 52 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô lớn, với tổng công suất chế biến công nghiệp là 3.500 tấn tinh bột sắn/ ngày tơng đơng 14.000 tấn củ, cha tính đến các cơ sở t nhân quy mô nhỏ và các làng nghề truyền thống [40]. Các nhà máy hiện có nay cũng chỉ đủ năng lực để chế biến khoảng 40% sản lợng sắn củ hiện tại. Theo dự kiến, diện tích trồng sắn trên cả nớc sẽ còn tăng lên đáng kể trong những năm tới. Với tình hình nh vậy ngành chế biến tinh bột sắn sẽ còn phát triển mạnh và số nhà máy sẽ còn tăng trong tơng lai. Dựa trên đặc điểm và nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn tại địa phơng, làng nghề Dơng Liễu đã chế biến tinh bột sắn theo quy mô hộ gia đình để phục vụ một số ngành khác có nhu cầu tại địa phơng và các vùng phụ cận. Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 4 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT 1.1.3.2. Quy trình sản xuất và chế biến tinh bột sắn (CBTBS) [3] 1. Rửa, cạo vỏ Sắn nguyên liệu đợc đa qua công đoạn rửa cạo vỏ bằng máy li tâm. Mục đích của khâu rửa cạo vỏ là loại bỏ tạp chất bám bẩn vào nguyên liệu và loại bỏ 1 phần độc tố có trong sắn (HCN). Lợng nớc dùng trong khâu cạo vỏ khoảng 2- 3 m 3 /tấn củ sắn. 2. Xay nghiền Quá trình này không dùng nớc, sau khi đợc rửa cạo vỏ nguyên liệu củ đợc đa vào nghiền đến độ mịn thích hợp để phá vỡ cấu trúc của hạt tinh bột. Đối với sắn nguyên liệu trớc khi đem nghiền cần phải ngâm trong nớc 15 - 20 phút để tách bớt độc tố (chứa CN - ) có trong củ sắn. Sau đó đa qua công đoạn lọc tách bã. 3. Lọc, tách bã Bột nhão sau khi nghiền đa sang công đoạn lọc tách bã bằng máy vắt li tâm, phần tinh bột hoà tan trong nớc đợc đa sang bể lắng, phần bã và sơ sợi đợc tách ra. Lợng nớc cần cho công đoạn này là khoảng 6 -10 m 3 / tấn nguyên liệu sắn. 4. Quá trình lắng Lắng lần 1: Tách bột đen (có lẫn các tạp chất khác nhau) và bột tơi riêng ra. Nớc thải có chứa hàm lợng chất hữu cơ cao, do sự phân huỷ của vi sinh vật nên nớc có mùi chua. Lắng lần 2: tinh bột thu đợc qua lắng lần 2 là bột loại 2. Thời gian lắng của tinh bột sắn từ 10 - 12 giờ. Sau khi tách bột đen, tinh bột thô đợc rửa sạch lần 2, dùng máy khuấy cánh quạt đánh tơi và hoà tan bột trong nớc, để lắng, gạn nớc để tách riêng bột làm khô bằng tro xỉ sạch. Sản phẩm bột thu đợc dới dạng bột ẩm 50%. Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 5 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT Sắn củ Bóc vỏ ngoài, rửa Nghiền Lọc Lắng lần 1 Thu tinh bột Phơi khô Nớc thải (1) Nớc cấp Bã Lắng lần 2 Thu bột đen Sản phẩm Làm thức ăn cho gia súc Nớc thải (2) Nớc cấp Hình 1. Quy trình sản xuất tinh bột sắn 1.1.3.3. Hiện trạng môi trờng trong sản xuất tinh bột sắn Môi trờng nớc Lợng nớc thải sinh ra trong quá trình chế biến tinh bột là rất lớn, trung bình 10 -20 m 3 /tấn sản phẩm, nớc sử dụng trong toàn bộ quá trình sản xuất không đợc tuần hoàn, tái sử dụng, tất cả các loại nớc thải đều thải thẳng ra môi trờng gây ô nhiễm nghiêm trọng, lợng nớc xả thải tơng đơng với lợng nớc sử dụng cho sản xuất. Những dòng nớc thải này chảy ra các con kênh, mơng, sông, gần đó làm cho các khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Nớc thải (1): là nớc thải ra sau khi phun vào guồng rửa sắn củ để loại bỏ các chất bẩn và vỏ ngoài củ sắn. Loại nớc thải này chiếm một lợng nhỏ Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 6 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT khoảng 2m 3 nớc thải/ tấn sắn củ, chủ yếu chứa các chất có thể sa lắng nhanh (vỏ sắn, đất cát ). Nớc thải loại (2): Là nớc thải ra trong quá trình lọc sắn, chiếm một lợng lớn khoảng 10m 3 nớc thải/ tấn sắn củ: có hàm lợng chất hữu cơ cao, hàm lợng rắn lơ lửng cao, pH thấp, hàm lợng xianua cao, mùi chua, màu trắng đục. Hai loại nớc thải trên thờng xả thải trực tiếp ra hệ thống thoát nớc chung, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới thuỷ vực. Tính axit của nớc thải có thể huỷ diệt các sinh vật dới nớc và môi trờng sống của chúng, ngăn cản quá trình tự làm sạch của thuỷ vực. Chất rắn lơ lửng có trong nớc thải sau khi đi vào thuỷ vực, có thể lắng ở đáy thuỷ vực và huỷ hoại vùng sinh sản của các loài cá sinh sống trong đó. Các chất hữu cơ phân huỷ đã làm giảm hàm lợng oxy hoà tan trong thuỷ vực, gây mùi hôi thối và hậu quả là thuỷ vực ở đó không thể phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Bảng 3. Thành phần ô nhiễm đặc trng của nớc thải tinh bột sắn [3] STT Thành phần Giá trị (mg/l) STT Thành phần Giá trị (mg/l) 1 COD 7.000 - 40.000 5 CN - 10-40 2 BOD 5 6.000 - 23.000 6 pH 3,5-5 3 SS 4.000 - 8.000 7 Tổng phốt pho 11-46 4 Tổng nitơ 42 - 262 Giá trị BOD cao trong nớc thải cũng gây tác động bất lợi đối với thuỷ vực, làm giảm nhanh hàm lợng oxy hoà tan của nớc và tăng cờng sự sinh trởng của các sinh vật gây hại trong thuỷ vực. Môi trờng không khí Do đặc thù của làng nghề chế biến tinh bột sắn là tất cả các công đoạn chế biến và vận hành đều là quá trình ớt. Do vậy các vấn đề môi trờng chủ yếu liên quan đến môi trờng nớc. Ô nhiễm không khí chủ yếu là mùi hôi do sự phân huỷ yếm khí các chất hữu cơ dạng rắn và trong nớc thải sinh ra: H 2 S, NH 3 [4]. Chúng tạo ra các mùi chua, nồng bốc ra từ nớc thải, bã thải ở các hộ Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 7 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT sản xuất, từ cống rãnh lộ thiên trong làng. Ngoài ra do hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu nên cũng gây ra ô nhiễm bụi tại làng nghề. Ô nhiễm chất thải rắn Chất thải rắn từ sản xuất tinh bột bao gồm vỏ và bã, có lẫn cả tạp cát sạn. Bã sắn chứa chủ yếu là xơ (xenlulo) và một luợng tinh bột. Vỏ lụa của sắn chứa chủ yếu là pectin, tinh bột và sơ. Trung bình 1 tấn sắn là 0,4 tấn bã; 0,05 tấn vỏ và đất cát. Hiện nay bã thải sắn đợc tận thu làm thức ăn cho các và nuôi lợn. Một phần bị trôi theo nớc thải xuống cống rãnh gây tắc nghẽn, khi phân huỷ gây mùi hôi thối. Nguồn thải này góp phần chính làm ô nhiễm môi trờng đất và trực tiếp gây ô nhiễm môi trờng không khí cũng nh ảnh hởng đến chất lợng nớc mặt, nớc ngầm. 1.2. Hợp chất nitơ trong tự nhiên và các vấn đề môi trờng 1.2.1. Chu trình nitơ và các phản ứng chuyển hoá sinh hoá - hoá học 1.2.1.1. Chu trình nitơ Nitơ là nguyên tố chiếm gần 80% thể tích khí quyển. Nitơ tham gia vào thành phần cấu trúc của protein cho nên đóng vai trò quan trọng nh một yếu tố giới hạn đối với nhiều quá trình sinh hoá diễn ra trong cơ thể, đặc biệt trong thời kỳ tăng trởng. Nitơ phân tử có nhiều trong khí quyển, nhng không phải sinh vật nào cũng kiếm đợc, chỉ một số rất ít nh các vi khuẩn cố định đạm có thể kiếm đợc. Bản thân thực vật cũng dinh dỡng đạm ở dạng nitrat (NO 3 - ) hoặc ion amon (NH 4 + ). Sinh vật sản xuất hấp thụ và đồng hoá rồi chuyển cho các nhóm sinh vật khác, cuối cùng bị phân huỷ trả lại nitơ cho môi trờng. Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 8 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT Hì nh 2. Ch u trì nh Nit ơ C ác công đoạn trong chu trình nitơ: Sự cố định đạm Cố định đạm trớc hết đòi hỏi sự hoạt hoá phân tử nitơ để tách nó ra thành 2 nguyên tử ( N 2 2N) trong cố định nitơ sinh học thì đòi hỏi năng lợng với giá trị 160 Cal/mol. Khi kết hợp nitơ tự do với hyđro thành amoniac (NNH 3 ) phản ứng giải phóng 13 Cal/mol, năng lợng đa vào quá trình cố định đạm là 147 Cal/mol. Loại trừ đối với quá trình quang hợp, tất cả các sinh vật cố định nitơ đều cần năng lợng. Quá trình amon hoá hay khoáng hoá Sau khi kết hợp chất nitơ vô cơ (NO 3 - ) thành dạng hữu cơ (thờng là nhóm amin- NH 2 ) thông qua sự tổng hợp protein và axit nucleic thì phần lớn chúng lại quay về quá trình nh các chất thải của quá trình trao đổi chất (urê, axit uric ) hoặc chất sống (protoplasma) trong cơ thể chết. Rất nhiều vi khuẩn dị dỡng, actinomyces và nấm trong đất, trong nớc lại sử dụng các chất hữu cơ giàu đạm, cuối cùng giải phóng ra môi trờng các dạng vô cơ (NO 2 - , NO 3 và NH 3 ) Quá trình nitrat hoá Quá trình biến đổi của NH 3 , nitrit thành NO 2 - , NO 3 - , đợc gọi là quá trình nitrat hoá. Quá trình nitrat hoá phụ thuộc vào pH của môi trờng, trải qua 2 bớc: - Biến đổi amoniac thành nitrit (NH 4 + NO 2 - ) Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 9 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH& MT Hong Thị Hoa MSSV: 505303021 10 - Biến đổi nitrit thành nitrat (NO 2 - NO 3 ) Những đại diện của Nitrosomonas có thể biến đổi amoniac thành nitrit một chất độc thậm chí với hàm lợng nhỏ. Những sinh vật khác nh Nitrobacter lại dinh dỡng bằng nitrit, tiếp tục biến đổi nó thành nitrat. Quá trình phản ứng nitrit Con đờng chuyển hoá của nitrat qua các quá trình đồng hoá - dị hóa để trở về dạng nh N 2 , NO, N 2 O đợc gọi là quá trình phản ứng nitrat. Vi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong quá trình này là Pseudomonas, Escherichia và nấm. Chúng sử dụng nitrat nh nguồn oxy với sự có mặt của glucozo và photphat. Phần lớn những vi khuẩn phản ứng nitrat chỉ khử nitrat đến nitrit, song những loài khác lại khử nitrit đến amoniac. Trừ khi bắt đợc trở lại trong quá trình cố định nitơ, nitơ phân tử đợc giải phóng trong quá trình phản ứng nitrat có thể trở lại nguồn dự trữ ở khí quyển. Dù ở dạng oxit nào hay nitơ phân tử có đợc tạo thành hay không đều tuỳ thuộc vào pH của môi trờng. Sự tăng tiến của nitơ oxit ( NO) xuất hiện ở pH < 7. Nếu ở pH >7,3 thì dinitơ oxyt (N 2 O) có xu hớng bị tái hấp thụ và tiếp theo bị khử trong quá trình phản ứng nitrat trở thành nitơ phân tử. 1.2.1.2. Các phản ứng chuyển hoá sinh hoá - hoá học * Các phản ứng trong thuỷ quyển và sinh quyển: CO(NH 2 ) 2 + 2H 2 O NH 4 + + NH 3 + HCO 3 - NH 4 + + 1,5O 2 H 2 O + NO 2 - + 2H + NO 2 - + 0,5O 2 NO 3 - NO 3 - + 6H + + 5e - 5N 2 + 3 H 2 O 6NO 3 - + 5CH 3 OH + 6H + 5CO + 3N 2 + 13H 2 O 8NO 3 - + 5CH 3 COOH + 8H + 4N 2 + 10CO 2 + 14H 2 O * Các phản ứng trong khí quyển: U r êase Nitrosomona s Nitrobacter Kh ử ni t r at [...]... phơng pháp hiếu khí các hợp chất nitơ chuyển hoá thành NO3- rất tốt Nhng để đánh giá khả năng loại bỏ các hợp chất nitơ trong nớc thì NO3- đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc loại bỏ đợc hoàn toàn các hợp chất nitơ Khi các chất hữu cơ phân hết huỷ sinh ra NO3-, thì chỉ cần quá trình khử NO3- là toàn bộ nitơ có trong nớc đã chuyển hoá thành các chất khí thoát ra khỏi môi trờng nớc.Vì vậy để loại bỏ. .. giá chất lợng nớc thải chế biến tinh bột sắn (CBTBS) Nh đã trình bày trong mục 1.1.3.1, sắn củ chứa các thành phần dinh dỡng cao, chủ yếu là các chất hữu cơ nh: đờng, các axit hữu cơ, các vitamin, các chất khoáng đa lợng, vi lợng và cả các xianua độc hại Trong quá trình chế biến, một phần các hợp chất này tan vào nớc rửa nguyên liệu, thiết bị và đặc biệt trong dịch tách bột Nhìn chung, đây là một loại. .. Liễu - Hoài Đức - Hà Nội và phơng pháp sinh học để loại bỏ các hợp chất nitơ Lý do chọn đối tợng nghiên cứu vì: - Nớc thải là thành phần ô nhiễm chính của làng nghề - Phơng pháp sinh học vận hành đơn giản, hiệu quả kinh tế cao, không tốn hoá chất, không gây độc hại - Làng nghề chế biến tinh bột chủ yếu là từ sắn Loại hình chế biến này đại diện cho mô hình làng nghề chế biến nông sản ở nông thôn gây ô... Các phơng pháp xử lý các hợp chất Nitơ Để xử lý các hợp chất nitơ trong nớc thải có thể xử lý bằng các phơng pháp sục khí đuổi amoniac trong môi trờng kiềm, trao đổi ion, clo hoá đến điểm đột biến, phơng pháp sinh học, phơng pháp điện hoá, điện thẩm tách đảo chiều, chng cất 1.2.3.1 Phơng pháp clo hóa tới điểm đột biến [5] Điểm đột biến là điểm mà ở đó xảy ra sự chuyển đổi giữa sự biến mất và xuất hiện... xianua quá cao, pH thấp sẽ gây độc lớn cho hệ sinh thái nớc, cộng thêm các chất rắn lơ lửng quá cao Tổ hợp các yếu tố này của nớc thải chế biến tinh bột sắn, nếu không đợc xử lý ngay, sẽ nhanh chóng làm ô nhiễm trầm trọng môi trờng nớc nhận So sánh kết quả phân tích một số các chỉ tiêu đánh giá chất lợng nớc thải chế biến tinh bột sắn với tiêu chuẩn nớc thải loại B (TCVN 5945-2005), chúng tôi nhận thấy... nhiễm các hợp chất nitơ Nitơ tồn tại ở các dạng chủ yếu sau: Nitơ hữu cơ (N-HC), nitơ amoni (NNH4+/N-NH3), nitơ nitrit (N-NO2), nitơ nitrat (N-NO3-) và N2 tự do Nitơ là nguyên tố chính xây dựng tế bào tổng hợp protein nên số liệu về chỉ tiêu nitơ là rất cần thiết để xác định khả năng có thể xử lý một loại nớc thải nào đó có thể xử lý bằng phơng pháp sinh học đợc hay không [9] Chỉ tiêu hàm lợng nitơ trong. .. trình bị ức chế hoàn toàn (kể cả quá trình oxic dùng chất nhận e- là O2) Tơng tự, các khí NOx cũng là chất độc 2 Sự khử đối với NO2- bị ảnh hởng mạnh khi giảm pH < 7,5 (ngợc lại đối với sự khử NO3-) Phơng pháp xử lý các hợp chất nitơ trong nớc thải bằng phơng pháp sinh học đợc phát triển và ứng dụng vào thực tế vào những năm 1960 Cho đến nay các biện pháp sinh học ngày càng đợc ứng dụng nhiều trong lĩnh... tích chi tiết đợc chúng tôi tập hợp trong phụ lục số 1 3.2.1 Kết quả loại bỏ COD Kết quả phân tích trên bảng 5 và hình 10 cho thấy, sử dụng biện pháp xử lý sinh học hiếu khí rất hiệu quả đối với việc loại bỏ các chất hữu cơ trong nớc thải loại này Bảng 5 Kết quả loại bỏ COD bằng phơng pháp hiếu khí COD Hiệu quả (mg/l) loại (%) 0 10720 0 1 10510 2 COD Hiệu quả (mg/l) loại (%) 15 130 98,76 1,96 17 125... gian đầu các chất hữu cơ phân huỷ sinh ra làm tăng nồng độ N amoni trong nớc thải, nhng khi nồng độ N amoni giảm đi có nghĩa là một phần đã bị chuyển hoá thành các hợp chất khác Khi các chất hữu cơ phân huỷ hết để sinh ra N amoni, thì trong điều kiện hiếu khí cũng là môi trờng thích hợp cho quá trình chuyên hoá thành các hợp chất khác của N amoni Bảng 6 Kết quả loại bỏ N- amoni bằng phơng pháp hiếu... lu Bùn thải Nớc hồi lu Nớc thải vào Bể yếm khí Bể thiếu khí Bể hiếu khí (Khử nitrat hoá) (c) Bùn hồi lu Bể Nớc đ xử lý lắng (Nitrat hoá) Bùn thải Hình 7 Một số quy trình công nghệ xử lý nitơ trong nớc thải Công nghệ xử lý nitơ trong nớc thải bằng phơng pháp sinh học đã nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế từ những năm 1960 Mặc dù, có rất nhiều quy trình công nghệ xử lý nitơ bằng phơng pháp sinh học khác . sắn. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nớc thải chế biến tinh bột sắn bằng phơng pháp sinh học ở làng nghề Dơng Liễu - Hoài Đức - Hà Nội. Hy. các phơng pháp khác. Xuất phát từ những lý do trên, với mục đích nghiên cứu khả năng áp dụng phơng pháp xử lý sinh học để xử lý các hợp chất nitơ trong nớc thải chế biến tinh bột sắn. Vì vậy. lý các hợp chất Nitơ Để xử lý các hợp chất nitơ trong nớc thải có thể xử lý bằng các phơng pháp sục khí đuổi amoniac trong môi trờng kiềm, trao đổi ion, clo hoá đến điểm đột biến, phơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu loại bỏ các hợp chất nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học, nghiên cứu loại bỏ các hợp chất nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học,

Từ khóa liên quan