báo cáo thực tập tại trường cao đẳng tài chính hải quan

44 2.2K 2
báo cáo thực tập tại trường cao đẳng tài chính hải quan

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CĐ TC-HQ 1. Lịch sử hình thành Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ – BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo trên cơ sở tổ chức lại: a) Trường Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán IV: – Có lịch sử 30 năm hình thành và phát triển (đến 22/11/2005). – Với tiền thân là trường Trung Học Tài Chính Kế Toán IV trực thuộc Bộ tài chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của bộ trưởng Bộ Tài Chính. – Được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Tài Chính Kế Toán IV theo quyết định số 17/ QĐ – BGD – ĐT/TCCB ngày 2/01/2001 của bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo. b) Trường Cao Đẳng Hải Quan: – Có lịch sử 20 năm hình thành và phát triển (đến 22/11/2005). – Với tiền thân là trường Nghiệp Vụ Hải Quan trực thuộc Tổng Cục Hải Quan, được thành lập vào ngày 14/07/1986 theo quyết định của Tổng Cục Hải Quan. – Đến năm 1990 được đổi tên thành trường Hải Quan Việt Nam trực thuộc Tổng Cục Hải Quan và được nâng cấp thành SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 1 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH trường Cao Đẳng Hải Quan theo quyết định số 603/TT ngày 25/09/1995 của Thủ Tướng Chính Phủ. c) Phân Viện Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Học Viện Tài Chính: – Là đơn vị trực thuộc Học Viện Tài Chính thuộc Bộ Tài Chính. – Cơ sở chính tại Hà Nội số 17 Lý Thường Kiệt, phường Phan Châu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trường Cao Đẳng Tài Chính - Hải Quan chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài Chính, chiến lược phát triển trường mà Bộ Tài Chính giao đến năm 2007 – 2010 được nâng cấp thành trường Đại Học khu vực. Trường có hai cơ sở đào tạo :  Cơ sở 1: B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM.  Cơ sở 2: 778 đường Nguyễn kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Trường có nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy liên thông, liên kết và bồi dưỡng ngán hạn. Do đó sứ mạng và tầm nhìn của trường là: ∗ SỨ MẠNG : Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan là trung tâm đào tạo chuyên nghành nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng, tư vẫn chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, kế toán nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu xã hội để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước và hợp tác quốc tế. ∗ TẦM NHÌN Năm 2009 tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng cấp trường và những năm tiếp theo thành trường Đại Học đa nghành, đến SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 2 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH năm 2020 trở thành trường Đại Học trọng điểm, đạt quy mô và chất lượng ngang tầm với các trường Đại Học lớn của quốc gia và khu vực. 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính của trường SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 3 ĐẢNG ỦY BAN GIÁM HIỆU P. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ P. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH P. QLKH & HTQT P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN P. QUẢN TRỊ THIẾT BỊ P. CÔNG TÁC HỌC HSSV KHOA TÀI CHÍNH P. KHẢO THÍ & KĐCL KHOA KẾ TOÁN P. CNTT – THƯ VIỆN KHOA HỆ THỐNG TTKT CÁC BAN (QLKTX,… ) KHOA QUẢN TRỊ KD TRUNG TÂM NN & TH KHOA KINH DOANH QT TRUNG TÂM BD & TVHQ KHOA LÝ LUẬN MAC – LENIN BỘ MÔN CƠ SỞ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ BAN QUẢN LÝ MUA SẮM BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH Chú thích: – QLKH&HTQT: Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế – HSSV: Học sinh sinh viên – KĐCL: Kiểm định chất lượng – CNTT: Công nghệ thông tin – QLKTX: Quản lý ký túc xá – NN&TT: Ngoại ngữ và tin học – BD&TVHQ: Bồi dưỡng và tư vấn hải quan – TTKT: Thông tin kinh tế – KD: Kinh doanh – QT: Quốc tế 3. Chức năng phòng ban, khoa bộ môn Phòng tổ chức hành chính: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ hành chính tổng hợp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổng hợp hành chính văn thư, lưu trữ lễ tân, công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan, bảo vệ tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. - Nhiệm vụ: + Lập kế hoạch về lao động, biên chế, đề xuất, sắp xếp điều động tuyển dụng lao động, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động. SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 4 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH + Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính văn thư, lưu trữ tiếp nhận phân loại văn bản đến và đi, trực tiếp tham mưu cho ban giám hiệu các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc. Quản lý chữ ký và con dấu theo quy định. Phòng quản lý đào tạo: - Chức năng: tham mưu cho hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp liên thông hệ chính quy và vừa học vừa làm, quản lý các lớp liên kết đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác quản lý các bậc và hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. - Nhiệm vụ: + Xác định quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các bậc cao đẳng, trung cấp, liên thông hệ chính quy và vừa học vừa làm. + Lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hệ chính quy hàng năm. + Quản lý kết quả học tập, cấp văn bằng cho học sinh – sinh viên các bậc, hệ đào tạo. Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác quản lý nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức điều hành nghiên cứu khoa học, quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. - Nhiệm vụ: + Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học. SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 5 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH + Chủ trì phối hợp với các đơn vị khác tổ chức quản lý thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong trường. Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định và bảo đảm chất lượng. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí, kiểm định và hậu kiểm định về công tác của trường. - Nhiệm vụ: + Tổ chức kiểm tra, giám sát các khâu: tổ chức đề thi, coi thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi. + Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường theo yêu cầu của Bộ giáo dục – đào tạo. Phòng công tác học sinh - sinh viên: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho học sinh – sinh viên. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, chính trị tư tưởng và công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên. - Nhiệm vụ: + Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HS –SV theo học kỳ năm học và khóa học. + Thường trực hội đồng xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật. + Phối hợp với đoàn TNCSHCM tổ chức phong trào, chống tệ nạn xã hội trong trường Phòng công nghệ thông tin – thư viện: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong phạm vi nhà trường. Quản lý khai thác và sử dụng internet và hệ thống thư viện điện tử. Quản lý công SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 6 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH tác thư viện. Tổ chức thức hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin sách báo, tạp chí giáo trình, tài liệu điện tử,… phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. - Nhiệm vụ: + Quản lý trực tiếp việc sử dụng các thiết bị, máy móc công nghệ thông tin ở các đơn vị của trường, hệ thống đường dây thuộc mạng của trường. + Tổ chức loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình tư liệu phục vụ bạn đọc trong và ngoài trường. Tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ tiến tới hình thành thư viện điện tử. Phòng quản trị thiết bị: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và xây dựng cơ sở vật chất ( đất đai, nhà cửa, kiến trúc, máy móc, thiết bị,… ) của trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập. - Nhiệm vụ: + thực hiện công việc phục vụ giảng đường, bố trí trang thiết bị giảng dạy ( âm thanh, chiếu sáng, quạt,… ). + Quản lý sửa chữa bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, trang thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại cơ sở thuộc trường chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường Phòng tài chính - kế toán: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 7 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH - Nhiệm vụ: + Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu chi tài chính trong ngắn, trung và dài hạn. + Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí NSNN cấp và nguồn kinh phí tự tạo hàng năm của trường theo quy định. + Đôn đốc, thu đúng,thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh - sinh viên, các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. + Chủ trì xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập của trường. + Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh - sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu. + Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách của trường. + Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định. + Tham gia công tác kiểm kê, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kết quả thừa, thiếu sau khi kiểm kê. Ban quản lý KTX: Tổ chức quản lý sinh viên nội trú, thực hiện việc quản lý, điều hành phục vụ, nhu cầu ở, sinh hoạt và học tập rèn luyện của sinh viên nội trú thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Giúp hiệu trưởng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ công chức của trường. Lập SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 8 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH kế hoạch đề xuất sửa chữa định kỳ, đột suất định mức và các mặt khác của KTX. Các khoa bộ môn trực thuộc trường: - Chức năng: Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc các ngành và chuyên nghành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa. - Nhiệm vụ: + Phân công giảng viên giảng dạy, quản lý giáo viên về nội dung, thời gian, phương pháp chất lượng giảng dạy. + Tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do hiệu trưởng giao. Các trung tâm: - Trung tâm bồi dưỡng dịch vụ và tư vấn Hải Quan. - Trung tâm ngoại ngữ - tin học. - Nhiệm vụ của trung tâm: + Liên kết các học viên, viện, trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức đào tạo,… trong nước và ngoài nước để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng. + Tổ chức các dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, hải quan,… cho đối tượng có nhu cầu. 4. Mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc - Mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc là mối quan hệ ngang cấp. Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. - Khi cần sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiên tốt phần công việc được hiệu trưởng giao và phối kết hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành tốt, đúng tiến độ công việc chung. Đơn vị nào được giao chủ trì thì có trách nhiệm SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 9 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH chính trước hiệu trưởng về tiến độ và kết quả của công việc chung đó. II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ 1. Nội dung công việc của kế toán:  Kế toán vốn bằng tiền: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm: Tiền mặt, tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng.  Kế toán vật tư tài sản: - Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, sản phẩm, hàng hóa của đơn vị. - Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có và tình hình biến động của TSCĐ, công tác đầu tư xây đựng cơ bản và sửa chữa TSCĐ tại đơn vị.  Kế toán thanh toán: - Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị. - Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả công chức viên chức, các khoản phải nộp Ngân sách và tình hình thanh toán các khoản phải trả, phải nộp.  Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án, kinh phí khác và các loại vốn quỹ của đơn vị.  Kế toán các khoản thu: Phản ánh kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động sản xuất – kinh doanh,dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị và nộp kịp thời các khoản thu phải nộp Ngân sách, nộp cấp trên.  Kế toán các khoản chi: SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 10 [...]... năm tài chính và Mục lục ngân sách - Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu phải thực hiện thống nhất ở các đơn vị HCSN phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra đánh giá các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 14 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH - Số liệu trên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải chính xác, trung thực, khách quan. .. Bùi Văn Điệp Trang 16 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH PHẦN II CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN I CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1 Khái niệm về TSCĐ 1.1 TSCĐ hưu hình - Tài sản cố định hữu hình la tài sản mang hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một... đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, Ban lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động trong đơn vị  Nguyên tắc: - Phải lập đúng theo mẫu biểu quy định - Phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và đầy đủ tới từng nơi nhận báo cáo - Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải phù hợp và thống... trữ tài liệu kế toán - Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo 3 thời hạn: + Tối thiểu 5 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành gồm cả chứng từ không trực tiếp dùng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính + Tối thiểu 10 năm đối với chứng từ kế toán trực tiếp dùng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính + Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan. .. thường khác - Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Sau khi kiểm kê phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê  Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán: SVTT... sắm tài sản mới Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị đã hao mòn của TSCĐ *) Nguyên giá tài sản cố định được thay đổi trong các trường hợp sau: • Đánh giá lại trị giá tài sản cố định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 24 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH • Cải tạo, nâng cấp sửa chữa tài sản cố định • Tháo giỡ một hay một số bộ phận tài sản cố định II THỰC... định về tăng, giảm tài sản cố định, khi mua tài sản, hoặc cấp trên cấp cho, biếu tặng, vv… thì kế toán bắt buộc phải kiểm tra số lượng, nguyên giá và phải có biên bản giao nhận, biên bản thanh lý - Chỉ phản ánh vào tài khoản 211, 213 2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại trường II.1 Kế toán TSCĐ II.2 a) Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 25 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY... quyển SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 26 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH (1 quyển lưu tại phòng kế toán, 1 quyển lưu tại đơn vị sử dụng) b) kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ +) Tài khoản kế toán • Tài khoản 211 tài sản cố định hữu hình”: phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ tài sản cố định tai trường theo nguyên giá TK 211 bên Nợ - Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng do... (Bộ Tài Chính ) bàn giao SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 35 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH - Các trường hợp khác 2 Giảm nguồn kinh phí hình TSCĐ tại trường do các trường hợp: - Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng - Bàn giao, thanh lý, nhượng bán, nộp lại cho cấp trên, cấp cho cấp dưới - Các trường hợp khác 3 Không được hoạch toán tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCDD trong các trường. .. 19 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH về mặt kế toán : giá trị những tài sản này phản ánh trong bảng cân đối kế toán của đơn vị  Tài sản cố định thuê ngoài hoạt động : là những tài sản mà đơn vị thuê của tập thể, cá nhân bên ngoài để sử dụng cho một thời gian nhất định theo hợp đồng kinh tế đã ký kết khi hết hạn đơn vị phải trả những tài sản này cho bên thuê Về mặt kế toán : giá trị những tài . các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước. SVTT : Bùi Văn Điệp Trang 14 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH - Số liệu trên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải chính. Tài Chính: – Là đơn vị trực thuộc Học Viện Tài Chính thuộc Bộ Tài Chính. – Cơ sở chính tại Hà Nội số 17 Lý Thường Kiệt, phường Phan Châu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trường Cao Đẳng Tài Chính. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD : NGUYỄN DUY MINH PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH-HẢI QUAN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CĐ TC-HQ 1. Lịch sử hình thành Trường

Ngày đăng: 13/01/2015, 16:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan