0

Giáo án vật lý 7 trọn bộ

46 2,116 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:50

Ngày soạn: Ngày giảng: CHƯƠNG 1 : QUANG HọC Tiết 1. Bài 1 : Nhận biết ánh sáng -Nguồn sáng và vật sáng. I - Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bằng thí nghiệm HS nhận thấy : muốn nhận biết đợc ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta; ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. - Phân biệt đợc ánh sáng và nguồn sáng. Nêu đợc thí dụ về nguồn sáng và vật sáng. 2. Kĩ năng: - Làm và quan sát các thí nghiệm để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng. 3. Thái độ: - Biết nghiêm túc quan sát hiện tợng khi chỉ nhìn thấy vật mà không cầm đợc. - Tích cực hợp tác nhóm ; đồng ý hay bác bỏ ý kiến ngời khác. II - Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Bảng phụ ghi các câu hỏi kết luận. - Mỗi nhóm : Hộp kín bên trong có bóng đèn và pin. 2. Học sinh: - Đọc trớc bài 1 : Nhận biết ánh sáng và nguồn sáng. III - Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Không. 3. Bài mới: Hoạt động của HS Trợ giúp của GV HĐ1: Tổ chức tình huống học tập (3 ph). HTTC: cả lớp. - Yêu cầu HS đọc phần thu thập thông tin của chơng. - Hai HS đóng vai Thanh và Hải phần đặt vấn đề. HĐ2: Nhận biết ánh sáng ( 7 ph). HTTC: cả lớp. - Yêu cầu HS làm phần câu hỏi ở SGK-4. - Yêu cầu HS làm theo cá nhân. I. Nhận biết ánh sáng. - Trả lời : Trờng hợp mắt ta biết đợc ánh sáng: 3. Ban ngày, đứng ngoài trời mở mắt. * Kết luận: Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. C1 C1 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. HĐ3: Nhìn thấy một vật (10 ph). HTTC: nhóm. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm. - Yêu cầu HS làm II. Nhìn thấy một vật. - Các nhóm hoạt động ; báo cáo ; nhận xét chéo. a) Đèn sáng (hình 1.2 a). * Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. HĐ4: Nguồn sáng và vật sáng (10 ph). HTTC: cả lớp. - Yêu cầu HS làm III. Nguồn sáng và vật sáng - Trả lời : Vật phát sáng là đèn pin ; vật chiếu sáng là mảnh giấy. * Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ánh sáng gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác gọi chunglà vật sáng. HĐ5: Vận dụng (10 ph). HTTC: cả lớp. - Yêu cầu HS làm ; ? ánh sáng có trực tiếp truyền vào mắt ta không. ? Khói có phải là vật rắn không. IV. Vận dụng. - Trả lời : Bạn Thanh đúng. Vì tuy đèn có bật sáng nhng không chiếu thẳng vào mắt ta, không có ánh sáng từ đèn truyền vào mắt ta nên ta không nhìn thấy. Khói nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói đợc đèn chiếu sáng trở thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy đợc. 4. Củng cố, kiểm tra đánh giá( 2 ph) ? Khi nào ta nìn thấy một vật. ? Lấy ví dụ về vật sáng và nguồn sáng. 5. H ớng dẫn về nhà(2 ph): - Học thuộc bài theo SGK-5. - Làm bài : 1.1 đến 1.5 (SBT). - Đọc trớc bài 2: Sự truyền ánh sáng. IV - Rút kinh nghiệm 2 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C4 C5 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2. Bài 2 : Sự truyền ánh sáng I - Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết làm thí nghiệm để xác định đợc đờng truyền của ánh sáng. - Phát biểu đợc định luật truyền thẳng của ánh sáng. - Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đờng thẳng trong thực tế. - Nhận biết đợc đặc điểm của 3 loại chùm ánh sáng. 2. Kĩ năng: - Bớc đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thí nghịêm để kiểm chứng lại một hiện tợng về ánh sáng. 3. Thái độ: - Tích cực trong hợp tác nhóm ; đồng ý hay bác bỏ. Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. II - Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Bảng phụ ghi các câu hỏi. - Chuẩn bị cho mỗi nhóm : 1 ống nhựa cong ; 1 ống nhựa thẳng đều dài 20 cm. 1 nguồn sáng dùng pin. 3 màn chắn có đục lỗ nh nhau ; 3 đinh ghim mạ mũ nhựa to. 2. Học sinh: - Làm bài tập ở Bài 1. Đọc trớc bài 2 : Sự truyền ánh sáng. III - Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập : (7 ph). * Kiểm tra: - HS1 : ? Khi nào ta nhận biết đợc ánh sáng. ? Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật. ? Giải thích hiện tợng khi nhìn thấy vệt sáng trong đám bụi ban đêm. - HS2 : Làm bài 1.1 ; 1.4 : (SBT). ( GV kiểm tra một số vở bài tập của HS ). * Đặt vấn đề : Nh SGK-6. - Để HS trả lời GV ghi lại ở góc bảng để đối chiếu sau tiết học. 3. Bài mới: Hoạt động của HS Trợ giúp của GV HĐ1: Nghiên cứu tìm quy luật đ ờng truyền của ánh sáng (15 ph). HTTC: nhóm. - Dự đoán (đúng hoặc sai ). - Quan sát dây tóc bóng đèn pin qua ống thẳng và ống cong. I. Đ ờng truyền của ánh sáng. ? Hãy dự đoán ánh sáng truyền đi theo đờng cong hay đờng thẳng. ? Nêu phơng án kiểm tra. - GV đánh giá các phơng án : có thực hiện đợc; không thực hiện đợc vì sao. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm để trả lời cá 3 C1 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. - Trả lời : ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng. - HS nêu phơng án thí nghiệm - Các nhóm hoạt động ; báo cáo ; nhận xét chéo . Thí nghiệm : + Bật đèn + Để 3 màn chắn 1; 2; 3 sao cho nhìn qua 3 lỗ A; B; C vẫn thấy ánh sáng. + Kiểm tra 3 lỗ A; B; C có thẳng hàng không. * kết quả : 3 lỗ A; B; C có thẳng hàng - Tự hoàn thành kết luận. (3 HS trả lời). - Ghi định luật vào ở : Trong môi tr ờng trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đ - ờng thẳng. nhân. ? Không có ống thẳng thì ánh sáng có truyền theo đờng thẳng không. ? Có phơng án thí nghiệm nào để kiểm tra đợc. - GV đánh giá các phơng án và cho HS về nhà thực hiện để báo cáo sau. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm nh theo nhóm. - Chốt lại và ghi bảng : ánh sáng truyền truyền theo đ ờng thẳng. - Yêu cầu HS hoàn thành kết luận. - Chốt lại và ghi bảng : Đ ờng truyền của ánh sáng trong không khí là đ ờng thẳng. - Thông báo : môi trờng không khí, nớc, tấm kính trong gọi là môi trờng trong suốt. Mọi vị trí trong môi trờng có tính chất nh nhau đồng tính rút ra định luật truyền thẩng ánh sáng. HĐ2: Nghiên cứu thế nào là ánh sáng và chùm ánh (10 ph). HTTC: cả lớp - Trả lời : Tia sáng (SGK-7). Và vẽ đờng truyền ánh sáng từ điểm S đến điểm M : S > M - Trả lời : Chùm sáng gồm nhiều tia sáng. Có ba loại chùm sáng. Khi vẽ chùm sáng chỉ cần vẽ hai tia sáng ngoài cùng. - Trả lời : a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đ ờng truyền của chúng. b) hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đ - ờng truyền của chúng. c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đ ờng truyền của chúng. II. Tia sáng và chùm sáng. ? Quy ớc tia sáng nh thế nào. - Quan sát màn chắn : có vệt sáng hẹp thẳng là hình ảnh đờng truyền của ánh sáng. ? Chùm sáng là gì. ? Có mấy loại chùm sáng. - Yêu cầu HS làm the nhóm. - Chốt lại và ghi bảng. ? Chúng ta cần nhớ những kiến thức gì. HĐ3: Vận dụng (7 ph). HTTC: cả lớp. - Trả lời : ánh sáng từ đèn phát ra đã đến mắt ta theo đ- III. Vận dụng. - Yêu cầu HS làm - Yêu cầu HS làm 4 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. ờng thẳng ( qua 2 thí nghiệm hình 2.1 ; 2.2 ). - Nêu phơng án thí nghiệm. Làm thí nghiệm: + Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần mắt nhất mà không nhìn thấy 2 kim còn lại. + Giải thích : Các kim là vật chắn của nhau ( theo định luật truyền thẳng của ánh sáng ). ? Hãy cho biết làm thế nào để biết ta đã đứng thẳng hàng. 4. Củng cố, kiểm tra đánh giá ( 3ph). ? Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. ? Biểu diễn đờng truyền của ánh sáng nh thế nào. ? Có mấy loại chùm sáng ; nêu đặc điểm của các loại chùm sáng đó. 5. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc bài theo SGK định luật truyền thẳng của ánh sáng ; đặc điểm của các loại chùm sáng. - Làm bài : 2.1 đến 2.4 (SBT). - Đọc trớc bài 3: ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng. IV - Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3. Bài 3 : ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng. I - Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nhận biết đựơc bóng tối, bóng nửa tối và giải thích. - Giải thích đợc vì sao có hiện tợng nguyệt thực ; nhật thực. 2. Kĩ năng: - Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích một số hiện tợng trong thực tế và hiểu đợc một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng. - Làm thí nghiệm. 3. Thái độ: - Tích cực hợp tác nhóm; đồng ý hay phản đối ý kiến của ngời khác. 5 C5 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. II - Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 cây nến ; 1 đèn pin ; 1 vật cản bằng bìa ; 1 màn chắn sáng. - 1 hình vẽ nhật thực và nguyệt thực. 2. Học sinh: - Học thuộc bài cũ và đọc trớc bài mới. III - Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (7 ph). * Kiểm tra : - HS1: ? Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. Đờng truyền của tia sáng đợc biểu diễn nh thế nào. Làm bài 2.1 (SBT). - HS2: ? Chữa bài 2.2 ; 2.3. 3. Bài mới: (1 ph). - Tạo tình huống nh SGK ; hoặc : tại sao ngày xa con ngời đã biết nhìn vị trí bóng nắng để biết giờ trong ngày, còn gọi là đồng hồ mặt trời. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV HĐ1: Quan sát, hình thành khái niệm bóng tối, bóng nửa tối (15 ph). HTTC: nhóm. - Chuẩn bị thí nghiệm và quan sát thí nghiệm - Trả lời : Giải thích : vẽ đờng truyền tia sáng từ đèn qua vật cản đến màn chắn. Hình vẽ : + Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận đ ợc ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối. - Trả lời : - Cây nến to đốt cháy tạo nguồn sáng rộng. + Vùng bóng tối ở giữa màn chắn. + Vùng sáng ở ngoài cùng. + Vùng xen giữa bóng tối và vùng sáng là bóng nửa tối. - Nguồn sáng rộng so với màn chắn dẫn đến tạo ra bóng đen và xung quanh có bóng nửa tối. I. Bóng tối Bóng nửa tối. * Thí nghiệm 1: - Hớng dẫn HS làm theo các bớc: + Để đèn ra sa cho có bóng rõ nét. + Trả lời ( ghi bảng). * Thí nghiệm 2: - Yêu cầu HS làm thí nghiệm 2 và trả lời ? Hiện tợng có gì khác ở thí nghiệm 1. ? Nguyên nhân có hiện tợng đó. ? Độ sáng của các vùng nh thế nào. ? Giữa thí nghiệm 1 và 2, bố trí dụng cụ có gì khác. ? Bóng nửa tối khác bóng nửa sáng nh thế nào. 6 C1 C1 C2 C2 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. * Nhận xét: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận đ ợc ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối. HĐ2: Hình thành khái niệm nhật thực và nguyệt thực (10 ph). HTTC: cả lớp - Vẽ tia sáng: - Trả lời : + Nguồn sáng: Mặt Trời. + Mặt Trăng: vật cản + Trái đất: màn chắn + Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm trên cùng 1 đờng thẳng. - Trả lời : + Nhật thực toàn phần: Đứng trong vùng bóng tối, không nhìn thấy Mặt Trời. + Nhật thực một phần: đứng trong vùng nửa tối, nhìn thấy một phần Mặt Trời. + Nguyệt thực: ban đêm Mặt Trăng bị che khuất không đựơc Mặt Trời chiếu sáng nữa. - Trả lời : Mặt Trăng ở vị trí 1 là nguyệt thực ; vị trí 2 và 3 trăng sáng. II. Nhật thực Nguyệt thực. a) Nhật thực : ? Hãy trình bày quỹ đạo chuyển động của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất. ( có thể GV phải nêu ). - Thông báo : Khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm trên cùng 1 đờng thẳng. ? Hãy vẽ tia sáng từ Mặt Trời để nhận thấy hiện t- ợng nhật thực. - Yêu cầu HS làm ? Khi nào có nhật thực toàn phần. ? Khi nào có nhật thực một phần. (ghi bảng). b) Nguyệt thực: ? Khi nào có nguyệt thực ( ghi bảng) - Yêu cầu HS làm ? ở phần II ta cần nhớ những gì. HĐ3: Vân dụng (7 ph). HTTC: cả lớp - Vẽ hình vào vở Bóng đèn dây tóc có nguồn sáng nhỏ ; vật cản lớn so với nguồn nên không có ánh sáng tới bàn. Bóng đèn ống có nguồn sáng rộng so với vật cản nên bàn nằm trong vùng nửa tối sau quyển vở. Do đó nhận đợc 1 phần ánh sáng truyền tới vở vẫn đọc đợc sách. III. Vận dụng. - Yêu cầu HS làm ; 4. Củng cố, kiểm tra đánh giá ( 2 ph): - Phát phiếu học tập chấm nhanh: 7 C3 C3 C4 C5 C4 C5 C6 C6 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. + Bóng tối nằm sau vật không nhận đ ợc ánh sáng từ + Bóng nửa tối nằm .nhận . + Nhật thực là do Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất sắp xếp theo thứ tự trên đờng thẳng . . ? Nguyên nhân chung có hiện tợng nhật thực ; nguyệt thực. 5. H ớng dẫn về nhà - Học thuộc bài theo SGK : nhật thực ; nguyệt thực ; bóng tối ; bóng nửa tối. - Làm bài : 3.1 đến 3.4 (SBT-5). Đọc phần có thể em cha biết. - Đọc trớc bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng. IV - Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Ngày giảng: 8 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. Tiết 4. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I - Mục tiêu 1. Kiến thức: - Tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu đờng đi của ánh sáng phản xạ trên gơng phẳng. - Biết xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ. - Phát biểu đợc định luật phản xạ ánh sáng. - Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hớng đờng truyền ánh sáng theo mong muốn. 2. Kĩ năng: - Biết làm thí nghiệm, biết đo góc, quan sát hớng truyền ánh sáng để biết quy luật truyền ánh sáng. 3. Thái độ: - Cânt thận khi làm thí nghiệm và tích cực xây dựng bài ; hợp tác nhóm. II - Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 gơng phẳng có giá đỡ, 1 đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng. 1 tờ giấy dán trên tấm gỗ phẳng. 1 thớc đo độ. 2. Học sinh: - Học bài và làm bài ở nhà ; đọc trớc bài mới. III - Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: (7 ph) - HS1: ? Hãy giải thích hiện tợng nhật thực và nguyệt thực - HS2: ? Tại sao ta lại thấy bóng của ta vào lúc buổi tra rõ nhất. Làm bài: 3.3 (SBT). 3. Bài mới: - Đặt vấn đề: Treo tranh vẽ hình 4.1 (SGK) và đặt vấn đề nh SGK-12. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV HĐ1: Nghiên cứu sơ bộ tác dụng của g ơng phẳng (5 ph). HTTC: cả lớp. - Trả lời : gơng phẳng tạo ra ảnh của vật trớc gơng. Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là g ơng phẳng nh tấm kim loại nhẵn ; tấm gỗ phẳng ; mặt n ớc phẳng - Hằng ngày chúng ta soi gơng để nhìn thấy hình ảnh của mình. ? Vậy ánh sáng đến gơng rồi đi tiếp nh thế nào. I.G ơng phẳng. - Yêu cầu HS thay nhau cầm gơng soi nhận thấy hiện tợng gì trong gơng? ? Thế nào là ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng. - Yêu cầu HS làm (ghi bảng). 9 C1 C1 Phạm Kim Phợng GV Tr ờng THCS Sơn Hà. HĐ2: Hình thành khái niệm về sự phản xạ ánh sáng. Tìm quy luật về sự đổi h ớng của ánh sáng khi gặp g - ơng phẳng (20 ph). HTTC: nhóm. - Các nhóm làm thí nghiệm nh SGK-12 ; báo cáo ; nhận xét chéo. + SI là tia tới. + I R là tia phản xạ. - Pháp tuyến là đờng thẳng vuông góc với mặt gơng. - Trả lời : * Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đ ờng pháp tuyến. - HS : a) Dự đoán về mối quan hệ giữa góc phản xạ và góc tới. b) thí nghiệm đo góc tới, góc phản xạ. ghi kết quả vào bảng. Góc tới i Góc phản xạ i 60 0 60 0 45 0 45 0 30 0 30 0 * Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. * Định luật phản xạ ánh sáng: + Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và đ - ờng pháp tuyến của g ơng ở điểm tới. + Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. - Trả lời : vẽ hình. II. Định luật phản xạ ánh sáng. * Thí nghiệm: - GV bố trí thí nghiệm cho HS làm theo. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm. ? Chỉ ra tia tới, tia phản xạ. (Ghi bảng). ? Hiện tợng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? - Giới thiệu tia tới và đờng pháp tuyến. - Yêu cầu HS làm thí nghiệm và trả lời 2. Phơng của tia phản xạ quan hệ thế nào với phơng của tia tới ? - Yêu cầu HS đọc phần thông tin về góc tới và góc phản xạ. - Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm và dự đoán kết quả về góc phản xạ và góc tới. - Thay đổi tia tới để thay đổi góc tới ; từ đó đo góc phản xạ. - Yêu cầu HS từ kết quả rút ra kết luận. (ghi bảng). 3. Định luật phản xạ ánh sáng. - Thông báo : hai kết luận trên là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. 4. Biểu diễn gơng phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. - Thông báo và gh bảng: hai kết luận trên là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. - Yêu cầu HS làm 10 C2 C2 C3 [...]... tra dự đoán đúng hay sai 1 ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng có hứng đợc trên màn chắn không ? - Cứ để HS nêu phơng án thí nghiệm để kiểm tra - Gợi ý: ? ánh sáng có truyền qua gơng phẳng đợc không ( Hãy Quan sát mặt sau HTTC: Nhóm - HS bố trí thí nghiệm nh hình 5.2: + Quan sát: thấy ảnh giống vật - Dự đoán: + Kích thớc ảnh so với vật + So sánh khoảng cách từ ảnh đến gơng với khoảng cách từ vật đến... hình 8.5 (SGK-24) giới thiệu đèn pin nh SGK-24 C6 C7 Phạm Kim Phợng GV Trờng THCS Sơn Hà một chùm sáng phản xạ song song, ánh sáng sẽ truyền đi đợc xa, không bị phân tán mà vẫn sáng rõ Ra xa gơng C7 ? Ta thu đợc chùm sáng song song hay hội tụ qua đèn pha ? Ta cần thu chùm sáng gì 4 Củng cố, kiểm tra đánh giá: không 5 Hớng dẫn về nhà( 3 ph): - Học thuộc bài theo SGK- 24 - Làm bài : 8.1 đến 8.3 (SBT)... học I - Mục tiêu 1 Kiến thức: - Nhắc lại những kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng, gơng cầu lồi, gơng cầu lõm Cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gơng phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gơng phẳng So sánh với vùng nhìn thấy trong gơng cầu lồi 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ thành thạo tia phản... Trờng THCS Sơn Hà Câu 2: B) ảnh ảo bằng vật và cách gơng một khoảng cách từ vật đến gơng Câu 3: Định luận truyền thẳng của ánh sáng Trong môi trờng trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đờng thẳng Câu 4: Định luật phản xạ ánh sáng a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đờng pháp tuyến b) Góc phản xạ bằng góc tới - Trả lời : câu 6 So sánh giữa gơng phẳng và gơng cầu lồi về... hơn cây nến Bố trí thí nghiệm để So sánh ảnh ảo của một C2 vật tạo bởi gơng cầu lõm với ảnh ảo của cùng vật đó tạo bởi gơng phẳng nh ở bài 7: gơng cầu lồi HS tiến hành thí nghiệm sau khi nêu cách bố trí - Trả lời : Kết luận 1: Đặt một vật gần sát gơng cầu lõm, nhìn vào gơng thấy ảnh (ảo) không hứng đợc trên màn chắn và (lớn hơn )vật HĐ2: Nghiên cứu sự phản xạ ánh sáng trên gơng cầu lõm (18 ph) HTTC:... ; hiểu các kiến thức về nguồn sáng, định luật truyền thẳng của ánh sáng, tính chất ảnh của vật qua ba loại gơng, vùng nhìn thấy của gơng - Vận dụng tính chất của ảnh của một vật qua gơng phẳng và định luật phản xạ ánh sáng để làm bài 2 Kĩ năng: - Vẽ hình và trình bày bài giải ; phát triển óc khái quát 3 Thái độ: - Cẩn thận khi vẽ hình ; trả lời câu hỏi II - Chuẩn bị 1 Giáo viên: - Ra đề và pho to cho... HĐ2: Nghiên cứu ảnh của một vật tạo bởi gơng cầu lồi ( 17 ph) HTTC: nhóm - HS làm thí nghiệm theo nhóm bố trí thí nghiệm nh hình 7. 1 SGK-20 và trả lời: C1 1 ảnh của vật có phải là ảnh ảo Vì ảnh của không hứng đợc trên màn chắn 2 Nhìn thấy ảnh nhỏ hơn vật - HS làm thí nghiệm theo nhóm để so sánh độ lớn ảnh của hai cây nến tạo bởi hai gơng - Trả lời : * Kết luận: ảnh của một vật tạo bởi gơng cầu lồi có... rất xa ta nên chùm sáng từ mặt trời tới gơng coi nh chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trớc gơng, ánh sáng mặt trời có nhiệt năng cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tụ nên sẽ nóng lên - Các nhóm hoạt động ; báo cáo ; nhận xét chéo thí nghiệm và trả lời: * thí nghiệm : - Yêu cầu HS làm thí nghiệm và trả lời C1 C2 GV nêu rõ yêu cầu: ? ảnh đó là ảnh gì ? So sánh với cây nến thì... toàn bộ kiến thức đã học III - Tiến trình lên lớp 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ (không) 3 Phát đề và theo dõi HS làm bài ; thu bài ; đánh giá ý thức làm bài của HS 24 Phạm Kim Phợng GV Trờng THCS Sơn Hà A- Trắc nghiệm khách quan: Đề bài: I/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng của các câu hỏi sau: Câu 1: (0,5 điểm) Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ? A Khi có ánh sáng từ vật. .. sau: Câu 1: (0,5 điểm) Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ? A Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta C Khi mắt ta hớng vào vật B Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật D Khi giữa vật và mắt ta không có khoảng tối Câu 2: (0,5 điểm) Trong môi trờng trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đờng nào ? A Theo nhiều đờng khác nhau C Theo đờng thẳng B Theo đờng gấp khúc D Theo đờng cong Câu 3: (0,5 . biết ánh sáng -Nguồn sáng và vật sáng. I - Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bằng thí nghiệm HS nhận thấy : muốn nhận biết đợc ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta; ta nhìn thấy các vật. cầu HS làm III. Nguồn sáng và vật sáng - Trả lời : Vật phát sáng là đèn pin ; vật chiếu sáng là mảnh giấy. * Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ánh sáng gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn. một vật. - Các nhóm hoạt động ; báo cáo ; nhận xét chéo. a) Đèn sáng (hình 1.2 a). * Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. HĐ4: Nguồn sáng và vật sáng (10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 7 trọn bộ, Giáo án vật lý 7 trọn bộ,