0

Giáo án vật lý lớp 8 cả năm đầy đủ

70 1,169 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:23

Tuần 1 Tiết 1 Chương I: CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC NS: ND: I. Mục tiêu: - Nêu được những VD chuyển động cơ học trong đời sống hằng ngày. - Nêu được VD về tính tương đối của chuyễn động và đứng yên, đặc biệt xác định trạng thái của vật đối với mỗi vật được chọn làm mốc. - Nêu được VD về các dạng cơ học thường gặp: cđ thẳng, cđ cong, cđ tròn. II. Chuẩn bị: Tranh vẽ 1.1 , 1.2 , 1.3 III. Hoạt động dạy và học 1. Ổn định: 2. Bài cũ: 3. Bài mới: Giới thiệu chương trình vật lí 8 (3ph) Tgian (ph) HĐ của GV HĐ của HS 12 9 Hđ1:Làm thế nào để biết một vật cđ hay đứng yên: -Yêu cầu học sinh thảo luận: Làm thế nào để nhận biết một vật là đứng yên hay chuyển động ? (quan sát bánh xe quay, nghe tiếng máy to hoặc nhỏ dần, nhìn thấy khói phả ra ở ống xả hoặc bụi tung lên ở lớp ô tô ) -GV chốt lại vấn đề. -Hs ghi vào vở. Hđ2: Tính tương đối của cđ và đứng yên -Gv treo tranh1.2 Sgk Y/c hs quan sát và trử lời c4,c5,c6 -Đối với trường hợp khi nhận xét cđ hay đứng yên phảI chỉ số vật mốc -Y/c hs tìm ví dụ minh hoạ cho nhận xét I. Làm để bíêt một vật chuyển động hay đứng yên -Học sinh thảo luận nhóm tìm câu trả lời -Học sinh tìm VD so với vật mốc. * Khi vị trí của vật so vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật cđ so với vật mốc, cđ này gọi là chuyển động cơ học. -Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật không thay đổi theo thời gian so với vật mốc. -HS quan sát tranh -Thảo luận và trả lời c4, c5, c6 ,c7 II.Tính tương đối của chuyển động hay đứng yên *Một vật có thể là cđ đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác. Ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối. III. Một số chuyển động thường gặp Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt 6 9 -Y/c hs làm việc cá nhân c8. Hđ3: Giới thiệu một số chuyển động thường gặp-G/v treo tranh 1.3 -Làm thí nghiệm về vật rơi, vật ném ngang, cđ của con lắc đơn, cđ của kim đồng hồ. -Y/c học sinh làm việc cá nhân c9 Hđ4: Vận dụng -G/v hướng dẫn hs thảo luận và trả lời câu C10, C11. -H/s tìm ví dụ -Trả lời c8 -H/s quan sát và mô tả lại các hình ảnh cđ của các vật đó -Làm việc cá nhân C9 IV.Vận dụng -Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi IV. Củng cố: (4ph) -Khi nào vật cđ ,vật đứng yên ? -Gọi 1 đến 2 HS đọc lại phần ghi nhớ -Làm bài tập 1,2 /3 SBT V. Dặn dò:(2ph) -BTVN : 3,4,5,6 /3 -Học thuộc ghi nhớ, đọc phần"có thể em chưa biết" -Xem bài mới. “Vận tốc” ………………………………………………………………………… Năm học 2013-2014 2 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 2 Tiết 2 VẬN TỐC NS: ND: I. Mục tiêu: - Từ vd so sánh qđ cđ trong 1s của 1 cđ để rút ra cách nhận biết sự nhanh , chậm của cđ nào đó (gọi là vt) - Nắm vững công thức vận tốc : v=s/t và ý nghĩa của kháI niệm v đơn vị hợp pháp của v là m/s và km/h, cách đổi đơn vị vận tốc. Vận dụng công thức để tính qđ, tg trong chuyển động. II. Chuẩn bị: Đồng hồ bấm giây, bảng 2.1, Tranh vẽ tốc kế của xe máy III. Hoạt động dạy và học 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: 5ph - Thế nào là cđ cơ học, đứng yên? cho vd. - Làm bài tập 1.3, 1.4 /3 sbt 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới (2ph) Tgian (ph) H§ cña GV H§ cña HS 20 Hđ1:Tìm hiểu về vận tốc: -Y/c HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng 2.1? -Y/c HS hoàn thành câu C1, C2, C3để rút ra khái niệm về cđ ? -G V thông báo công thức tính vận tốc, đơn vị vận tốc ? -Y/c HS hoàn thành câu c4. -GV giới thiệu tốc kế(khi ô tô, xe máy cđ, kim của tốc kế cho biết vận tốc của vật cđ I.Vận tốc là gì ? -Thảo luận nhóm, đọc bảng kq, phân tích, so sánh độ nhanh, chậm của cđ. -HS trả lời câu C1, C2, C3 để rút ra nhận xét. II. Công thức tính vận tốc- đơn vị vt: -Hs nắm vững công thức tính vtvà đv vt, vận dụng trả lời câu c4. *Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyễn động. Độ lớn của vận tốc được tính bằng qđ đI được trong một đơn vị thời gian Công thức v=s/t v là vận tốc s là qđ đi được Năm học 2013-2014 3 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt 12 Hđ2: Vận dụng: -Y/c HS 1 đọc câu c5. -Y/c HS 2 tóm tắt. -Y/c HS làm việc cá nhân hoàn thành câu C5. -GV chốt lại vấn đề và học sinh ghi vào vở -Y/c HS làm việc cá nhân hoàn thành câu C6 -Gọi lại HS lên bảng trình bày. -GV chốt lại vấn đề. t là thời gian để đi hết quãng đường đó) Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h III.Vận dụng: -Hs 1 đọc câu c5. -Hs 2 tóm tắt. -Hs làm việc cá nhân câu c5. -Giải :C 5 Vận tốc của ụtụ là 36km/h: Cứ mỗi giờ ụtụ đi dược một quóng đường là 36km/h -Làm việc cá nhân. -1 HS lên bảngtrình bày, HS khác nhận xét, bổ sung C 6 Cho biết Giải t=1,5 h Vận tốc của tàu là s=81 km v=s/t=81/1,5= v=? km/h 54km/h ?m/s =15m/s IV. Củng cố: (4 ph) -Gọi 1-2 hs đọc lại phần ghi nhớ. -GV hướng dẫn câu C7, C8. V. Dăn dò: (2ph) -Làm bt 2.1  2.5/ SBT -Đọc phần "có thể em chưa biết - Xem bài mới “Chuyển động đều, chuyển động không đều” Năm học 2013-2014 4 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 3 Tiết 3 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU. CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU NS: DN: I. Mục tiêu: - Phát biểu được chuyển động đều và chuyển động không đều căn cứ vào dấu hiệu vt nêu được vd thường gặp trong thực tế. - Mô tả được TN xác định vt của bánh xe lăn trên máng nghiêng và máng ngang; xử lí được các số liệu cung cấp để xác định dược vt của trục bánh xe. II. Chuẩn bị: (cho GV) 1 máng ngang ,1 máng nghiêng, bánh xe,1 đông hồ đIện tử (đồng hồ có kim giây). III. Hoạt động dạy và học 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: (5ph) Độ lớn vt cho biết gì? Độ lớn của vt được tính như thế nào? Công thức tính và đơn vị vận tốc. 3. Bài mới: Tgian (ph) HĐ của GV HĐ của HS 5 10 Hoạt động 1: Đặt vấn đề: Một chiếc ô tô đi từ A đến B thì vận tốc của ô tô như thế nào từ lúc bắt đầu lăn bánh ở A đến khi dừng lại ở B? Vậy khi nói ô tô chạy từ A đến B với vt 36km/h là nói vt lúc nào? Căn cứ vào vt người ta chia ra hai loại chuyển động: chuyển động đều và chuyển động không đều. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động 2:Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều -Yêu cầu học sinh tự đọc mục I-định nghĩa SGK. -Căn cứ vào dấu hiệu nào mà ta biết được một vật là chuyển động đều hay không đều? -GV biểu diễn TN hình 3.1 SGK +Gọi 1 HS đếm thời gian, cứ mỗi giây đếm một lần +Cứ sau 3 giây dùng phấn đánh dấu vị trí trục lăn của bánh xe một lần, rồi ghi kq đo các quãng đường đi được sau những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp lên bảng như bảng 3.1SGK. Thảo luận chung ở lớp -Học sinh trả lời -Theo dõi GV làm TN Ghi số đo các quãng đường đi được -Tính vận tốc trên mỗi quãng đường Năm học 2013-2014 5 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt 10 10 + Căn cứ vào bảng kết quả, yêu cầu học sinh tính vận tốc của xe trên các quãng đường liên tiếp. -Trên đoạn đường nào bánh xe chuyển động đều, không đều? -Yêu cầu HS trả lời C2 Hoạt động 3: Tìm hiểu vận tốc trung bình của chuyển động không đều: -GV thông báo:Đối với vận tốc khôngđều, giá trị vận tốc liên tục thay đổi. Để xác định chuyển động nhanh hay chậm ta chỉ tính một cách trung bình: trung bình trong mỗi giâyvật đI được quãng đường là bao nhiêu và gọi đó là vận tốc trung bình. -Yêu cầu học sinh tính vận tốc trung bình của trục bánh xe trên đoạn đường AB,BC,CD. -Tính vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường theo công thức nào? -Vận tốc trung bình trên những đoạn khác nhau có bằng nhau không? Hoạt động 4: Vận dụng -Yêu cầu HS trả lời C4 C5 Yờu cầu học sinh túm tắt đề bài -Câu C7 yêu cầu HS có thể về nhà làm, quan sát hoạt động trong gìơ thể dục để lấy số liệu. theo công thức v = s/t -Nhận xét. Làm việc cá nhân phát biểu chung ở lớp *Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổI theo thời gian. v AB =0,016 m/s v BC =0,05 m/s v CD =0,8 m/s *Vận dụng C4 / Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải phòng là chuyển động không đều C5 Giải Vận tốc tb trên quãng đường dốc Vtb1 =s1/t1=… 4m/s Vận tốc tb trên quãng đường bằng Vtb2=s2/t2=… 2,5m/s Vận tốc tb trên cả quảng đường Vtb= 21 21 tt ss + + =… 3,3,m/s IV. Củng cố(4ph) -Chuyển động đều và chuyển động không đêu khác nhau ở chỗ nào Năm học 2013-2014 6 v tb =s/t Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt -Vận tốc trung bình được tính theo công thức nào V. Dặn dò(1ph) -Học bài cũ. -Làm bài tập 1 đến 6/ 6+7 -Xem trước bài mới “BIỂU DIỄN LỰC” …………………………………………………………………………. Năm học 2013-2014 7 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 4 Tiết 4 BIỂU DIỄN LỰC NS: 8/9/2013 ND:10/9/2013 (L8.2) 13/9/2013 (L8.1) I. Mục tiêu: -Nhận biết được ba yếu tố của lực: độ lớn, phương, chiều. -Biểu diễn được lực bằng một vec tơ. II. Chuẩn bị: HS ôn lại kháI niệm lực đã học ở lớp 6. III. Hoạt động dạy và học 1.Ổn định 2. Kiểm tra: 5ph -Chuyển động đều và chuyển động không đêu khác nhau ở chỗ nào? -Vận tốc trung bình được tính theo công thức nào? 3. Bài mới Tgian (ph) HĐ của GV HĐ của HS 8 16 HĐ1: Ôn lại khái niệm lực: -Khi tác dụng một lực lên vật thì có thể gây ra kết quả gì? -Hãy nêu VD chứng tỏ rằng một lực có cường độ? -Hãy chỉ ra hướng của quả cầu treo dưới sợi dây? -Yêu cầu hoàn thành C1 HĐ2: Tìm hiểu cách biểu diễn lực bằng hình vẽ-GV: Một lực không những có độ lớn mà còn có phương và chiều(hướng). Một đại lượng có cả độ lớn và hướng là đại lượng véc tơ. Vậy lực là một đại lượng vec tơ. -Độ dài, khối lượng có phải là đại lượng véc tơ không? Vì sao? Yêu cầu HS tự đọc mục 2. -Các yếu tố nào của lực tương ứng với các yếu tố dưới đây của lực? +Gốc của véc tơ lực. +Hướng của véc tơ lực. +Độ dài của véc tơ lực. -Thế nào là một tỉ xích cho trước? -HĐ cá nhân trả lời các câu hỏi của GV(vật biến dạng, biến đổi chuyển động; lực kéo có cường độ 3N; hướng thẳng đứng từ trên xuống). Thảo luận nhóm trả lời C1 Không.Vì không cần phương và chiều. *Một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều là đại lượng véc tơ.Vậy lực là một đại lượng véc tơ. -HS tự đọc SGK rồi thảo luận nhóm trả lời.Thảo luận khi có ý kiến khác nhau. -Suy nghĩ trả lời. Năm học 2013-2014 8 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt 10 -GV giới thiệu bằng hình vẽ bên. VD: Ta qui ước độ dài 1cm ứng với 1N thì 3N sẽ ứng với mũi tên có độ dàI 3cm -Hãy cho biết trên hình 4.3 SGK véc tơ lực cho ta biết những điều gì về lực? HĐ3: Vận dụng-Yêu cầu HS n/c cá nhân, trả lời C2, vẽ hình vào vở? Gọi 2 HS lên bảng vẽ các véc tơ lực? -Yêu cầu HS thảo luận nhón trả lời C3. 1cm 3N *Cách biểu diễn véc tơ lực:( SGK) *Véc tơ lực được kí hiệu bằng chữ F có mũi tên ở trên : F.Cường độ của lực kí hiệu bằng chữ F không có mũi tên ở trên: F. IV. Củng cố: (4ph) -HS ở dưới lớp theo dõi hình vẽ trên bảng và nhận xét. -Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ. -Vì sao nói lực là một đại lượng vec tơ? -Hãy nêu ba yêu tố của véc tơ lực? V. Dặn dò: (2ph) -Học bài cũ. -Làm BT: 4.1 đến4.5/8. -Xem trước bài mới. “SỰ CÂN BẰNG LỰC-QUÁN TÍNH” ……………………………………………………………………… Năm học 2013-2014 9 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 5 Tiết 5 SỰ CÂN BẰNG LỰC-QUÁN TÍNH NS: 15/9/2013 ND: 17/9/2013 (L8.2) 20/9/2013 (L8.1) I. Mục tiêu: -Nhận biết được hai lực cân bằng khi có đủ ba điều kiện và ngược chiều nhau. -Nêu được: Khi một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng, nếu đang đứng yên thì tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động. -Nêu được VD về quán tính. Giải thích được một số hiện tượng do quán tính. II. Chuẩn bị: Dụng cụ để làm TN như hình 5.3, 5.4 SGK. III. Hoạt động dạy và học 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: 5ph - Để biểu diễn véc tơ lực người ta qui định như thế nào? - Biểu diễn trọng lực của một vật có trọng lượng 5000N? 2. Hoạt động Tgian (ph) HĐ của GV HĐ của HS 3 20 HĐ1: Tổ chức tình huống học tập-Ở lớp 6 ta đã học về hai lực cân bằng. Khi có hai lực cân bằng tác dụng lên một vật thì vật như thế nào? -Bây giờ, nếu vật đang chuyển động hoặc đang đứng yên mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giải quyết vấn đề này. HĐ2: Tìm hiểu điều kiện để 2 lực cân bằng-Thế nào là 2 lực cân bằng? -Ta đã biết các yếu tố của lực. Khi 2 lực cân bằng thì các yếu tố của chúng quan hệ với nhau thế nào? (về điểm đặt, cường độ và hướng) -Hãy vẽ 2 lực tác dụng lên quả cầu ở hình bên? Từ đó cho biết trọng lực và lực kéo của dây có phương như thế nào? Vậy 2 lực cân bằng là 2 lực ra sao? -Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tác dụng của 2 lực cân bằng trên vật đang chuyễn động. -Dẫn dắt học sinh dự đoán như SGK. -Làm TN kiểm chứng bằng máy A tút. Hướng dẫn HS theo dõi, quan sát và ghi kết quả thí nghiệm. -là 2 lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều. -Thảo luận chung ở lớp → T .P → P -Hai lực Tvà P có phương trùng nhau. Năm học 2013-2014 10 [...]... quán tính -Chuẩn bị cá nhân trả lời C6, C7, C8 một vàI em trình bày lời giảI trước lớp *Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính Năm học 2013-2014 11 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt IV Củng cố: (5ph) -Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ - Điều gì xảy ra đối với vật khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng? -Vì sao khi chịu tác dụng của lực, vật. .. đường *Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật này trượt trên mặt vật khác và cản trở lại chuyển động -Khi vật này lăn trên mặt vật khác -Làm việc cá nhân trả lời C2,C3 *Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật nay lăn trên mặt vật khác 13 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt lăn? -GV biểu diễn TN H 6.2 ( Lưu ý: là dù tay ta đã tác dụng kéo dãn lực kế mà khúc gỗ vẫn đứng yên CáI gì đã cản c/đ của khúc gỗ?) -Thông báo:... chứa chất lỏng đứng yên có đặc điểm gì? V Dặn dò: (1ph) -Học bài cũ.+làm bài tập 8. 1, 8. 3, 8. 4/13-14 + Xem bài mới “BÌNH THÔNG NHAU – MÁY NÉN THỦY LỰC” Năm học 2013-2014 18 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 9 BÌNH THÔNG NHAU – MÁY NÉN THỦY LỰC NS: 14/10/2013 Tiết 9 ND: 15/10/2013(L8.2) 18/ 10/2013 (L8.1) I Mục tiêu: -Nêu được nguyên tắc bình thông nhau -Dùng nguyên tắc bình thông... kiện gì? - Yêu cầu HS làm BT 8. 2 IV Dặn dò: 1ph - Làm bài tập 8. 1 đến 8. 5 – Sách bài tập - Đọc phần” có thể em chưa biết” - Học ghi nhớ, xem lại các bài tập – Học bài từ tiết 1- 9 để tiết sau kiểm tra 1 tiết Năm học 2013-2014 20 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 10 Tiết 10 NS: 20/10/13 ND: 22/10/2013(L8.2) 25/10/2013 (L8.1) KIỂM TRA 1 TIẾT I.Mục tiêu: - Đánh giá đúng mức việc tiếp... nhỏ hơn khi vật chìm hẳn trong nước? -Yêu cầu HS trả lời C4,C5 Năm học 2013-2014 -Làm việc cá nhân trả lời -Lúc đó FA= P -Làm TN theo nhóm và rút ra nhận xét (V1: Thể tích phần vật chìm ,V là thể tích của vật, V1d . …………………………………………………………………………………… Năm học 2013-2014 16 Gi¸o ¸n VËt lý 8 GV: Lª Xu©n ThiÖt Tuần 8 Tiết 8 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG NS: 6/10/2013 ND: 8/ 10/2013(L8.2) 11/10/2013 (L8.1) I. Mục tiêu: - Mô tả được. khi vật này trượt trên mặt vật khác và cản trở lại chuyển động. -Khi vật này lăn trên mặt vật khác. -Làm việc cá nhân trả lời C2,C3. *Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật nay lăn trên mặt vật. định vt của bánh xe lăn trên máng nghiêng và máng ngang; xử lí được các số liệu cung cấp để xác định dược vt của trục bánh xe. II. Chuẩn bị: (cho GV) 1 máng ngang ,1 máng nghiêng, bánh xe,1 đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý lớp 8 cả năm đầy đủ, Giáo án vật lý lớp 8 cả năm đầy đủ, , CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I. CƠ HỌC

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN