Giáo án vật lý cơ bản cả năm

139 957 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:49

Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Phân phối chơng trình môn vật lý lớp 11 Chơng trình chuẩn Học kỳ I Chơng I: Điện tích, điện trờng Tiết 1. Định luật Culông Tiết 2. Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích Tiết 3. Bài tập Tiết 4+5. Điện trờng và cờng độ điện trờng. Đờng sức điện Tiết 6. Bài tập Tiết 7. Công của lực điện Tiết 8. Điện thế. Hiệu điện thế Tiết 9. Tụ điện Tiết 10. Bài tập Chơng II: Dòng điện không đổi Tiết 11+12. Dòng điện không đổi. Nguồn điện Tiết 13. Bài tập Tiết 14. Điện năng. Công suất điện Tiết 15. Bài tập Tiết 16+17. Định luật Ôm đối với toàn mạch Tiết 18. Bài tập Tiết 19. Ghép các nguồn điện thành bộ Tiết 20. Phơng pháp giải một số bài toán về mạch điện Tiết 21. Bài tập Tiết 22+23. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa Tiết 24. Kiểm tra Chơng III: Dòng điện trong các môi trờng Tiết 25. Dòng điện trong kim loại Tiết 26+27. Dòng điện trong chất điện phân Tiết 28. Bài tập Tiết 29+30. Dòng điện trong chất khí TIết 31. Dòng điện trong chân không Tiết 32+33. Dòng điện trong chất bán dẫn Tiết 34. Bài tập Tiết 35. Kiểm tra học kỳ I Học kỳ II Tiết 36+37. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito Chơng IV: Từ trờng Tiết 38. Từ trờng Tiết 39. Lực t. Cảm ứng từ Tiết 40. Bài tập Tiết 41. Từ trờng của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Tiết 42. Lực Lorenxơ Tiết 43. Bài tập Chơng V: Cảm ứng điện từ Tiết 44+45. Từ thông. Cảm ứng điện từ 1 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Tiết 46. Bài tập Tiết 47. Suất điện động cảm ứng Tiết 48. Tự cảm Tiết 49. Bài tập Tiết 50. Kiểm tra 1 tiết Chơng VI: Khúc xạ ánh sáng Tiết 51. Khúc xạ ánh sáng Tiết 52. Bài tập Tiết 53. Phản xạ toàn phần Tiết 54. Bài tập Chơng VII: Mắt và các dụng cụ quang học Tiết 55. Lăng kính Tiết 56. Bài tập Tiết 57+58. Thấu kính mỏng Tiết 59. Bài tập Tiết 60. Giải bài toán về hệ thấu kính Tiết 61. Mắt Tiết 62. Bài tập Tiết 63. Kính lúp Tiết 64. Bài tập Tiết 65. Kính hiển vi Tiết 66. Kính thiên văn Tiết 67. Bài tập Tiết 68+68. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ Tiết 70. Kiểm tra học kỳ II. Chơng trình tự chọn nâng cao 2 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Ngày soạn: 04/09/2007 Chơng I: Điện tích, điện trờng Tiết 1: Điện tích. Định luật cu lông I. Mục tiêu Kiến thức - Nắm đợc các khái niệm: điện tích và điện tích điểm, các loại điện tích và cơ chế của t- ơng tác điện. - Phát biểu đợc nội dung và viết đợc biểu thức của định luật Culông về tơng tác giữa các điện tích. - Trình bày đợc phơng, chiều, độ lớn của lực tơng tác giữa các điện tích điểm trong chân không Kỷ năng - Vận dụng đợc công thức xác định lực Culông. - Biết cách biểu diễn lực tơng tác giữa các điện tích bằng các vectơ. - Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực. II. Chuẩn bị Giáo viên - Một số dụng cụ thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát, tiếp xúc. - Điện nghiệm. Học sinh - Ôn lại kiến thức về điện tích ở lớp 7. III. Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 ( phút): Tìm hiểu sự nhiễm điện của các vật, điện tích, tơng tác điện + Đọc SGK phần I + Từng HS trả lời câu hỏi của giáo viên. + Dựa vào hiện tợng hút các vật nhẹ để kiểm tra vật có bị nhiễm điện hay không. + Trao đổi nhóm để đa ra câu trả lời về các điện tích, điện tích điểm. + Có hai loại điện tích: điện tích dơng và điện tích âm. Các điện tích cùng loại đẩy nhau, các điện tích khác loại hút nhau. YC: Đọc SGK phần I và trả lời các câu hỏi: H: Làm thế nào để nhận biết nột vật bị nhiễm điện? H: Điện tích là gì? Điện tích điểm là gì? Cho ví dụ? + Nêu khái niệm điện tích điểm, yêu cầu HS so sánh với khái niệm chất điểm đã học ở lớp 10. H: Có những loại điện tích nào? Sự tơng giữa các loại điện tích? Hoạt động 2 ( phút): Tìm hiểu định luật Culông + Đọc SGK, tìm hiểu về cân xoắn Culông. YC: Đọc SGK đoạn II và trả lời các câu 3 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn + Nêu đợc các bộ phận chính của cân xoắn và cách xác định lực tơng tác giữa hai điện tích. + Tiếp nhận thông tin về cách làm TN của Culông và các kết quả đạt đợc. + Phát biểu định luật Culông. Lực do q 1 tác dụng lên q 2 : - Điểm đặt: tại q 2 . - Phơng: là đờng thẳng nối hai điện tích. - Chiều: Cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu hút nhau. - Độ lớn: 2 21 r qq kF = + Trả lời câu hỏi C2. hỏi H: Nêu cấu tạo và cách sử dụng cân xoắn để xác định lực tơng tác giữa hai điện tích? Nhớ lại cân xoắn đã sử dụng để đo lực nào trong chơng trình lớp 10? + Nêu sơ lợc các bớc TN của Culông để tìm ra định luật: khảo sát sự phụ thuộc của lực vào khoảng cách, khảo sát sự phụ thuộc của lực vào độ lớn điện tích. + Nêu định luật Culông. YC: Xác định các đặc điểm của lực do điện tích điểm q 1 tác dụng lên điện tích điểm q 2 đặt cách nhau một đoạn r (điểm đặt, phơng, chiều, độ lớn) YC: 1 HS lên biểu diễn lực 12 F , và 1 HS khác biểu diễn 21 F trong hai trờng hợp các điện tích cùng dấu và các điện tích trái dấu. YC: Trả lời câu hỏi C2 Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu lực tơng tác của các điện tích đặt trong điện môi. Hằng số điện môi - Điện môi là chất cách điện. - Trong điện môi lực tơng tác giữa các điện tích giảm đi lần so với trong chân không. - Hằng số điện môi của 1 môi trờng cho biết lực tơng tác giữa các điện tích trong môi tr- ờng đó giảm đi bao nhiêu lần so với trong chân không. H: Điện môi là gì? So sánh lực tơng tác điện giữa các điện tích khi đặt trong điện môi với lực tơng tác điện giữa các điện tích khi đặt trong chân không? H: Hằng số điện môi? Hằng số điện môi cho biết điều gì? + Giới thiệu hằng số điện môi của một số chất, lu ý đến hằng số điện môi của chân không và hằng số điện môi của không khí. Hoạt động 4 ( phút): Vận dụng, củng cố, giao nhiệm vụ về nhà + Trả lời câu hỏi và làm bài tập. + Ghi nhiệm vụ về nhà. YC: Trả lời các câu hỏi SGK, làm bài tập 1, 2. Về nhà: học lý thuyết, làm bài tập trong SGK và SBT, tiết sau chữa bài tập. Rút kinh nghiệm: 4 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn Ngµy so¹n: 05/09/2007 TIẾT 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày được nội dung thuyết electron, nội dung đònh luật bảo toàn điện tích. - Lấy được ví dụ về các cách nhiễm điện. - Biết cách làm nhiễm điện. Kó năng - Vận dụng thuyết electron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện. - Giải bài toán ứng tương tác tónh điện. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Phát biểu và viết biểu thức đònh luật Culông Hoạt động 2 (…phút): Tìm hiểu nội dung thuyết electron + Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi của GV. + Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện: Gồm hạt nhân mang điện dương ở trung tâm, các electron mang điện âm chuyển động xung quanh. + Hạt nhân có cấu tạo từ 2 loại hạt là proton mang điện dương và nơtron không mang điện. + Đặc điểm của electron và proton - Electron: m e = 9,1.10-31 kg: điện tích -1,6.10-19 C - Proton: m p = 1,67.10-27 kg; điện tích +1,6.10-19 C + Trong nguyên tử số proton bằng số electron, nguyên tử trung hòa về điện. + Điện tích của electron và proton gọi là Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi. H: Nêu cấu tạo nguyên tử về phương diện điện? H: Đặc điểm của electron, proton và nơtron? H: Điện tích nguyên tố là gì? H: Thế nào là ion dương, ion âm? Gợi ý trả lời, khẳng đònh các ý cơ bản của mục I. Nêu câu hỏi C1. 5 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn điện tích nguyên tố. + Nếu nguyên tử bò mất đi electron, nó trở thành hạt mang điện dương, gọi là ion dương. + Nếu nguyên tử nhận thêm electron, nó trở thành hạt mang điện âm, gọi là ion âm. + Trả lời câu hỏi C1. Hoạt động 3(…phút): Giải thích một vài hiện tượng điện. + Chất dẫn điện là chất có chứa các điện tích tự do. + Chất cách điện là chất không có chứa các điện tích tự do. Ở lớp 7: + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua. + Chất cách điện là chất không cho dòng điện chay qua. + Đònh nghóa ở lớp 7 đã nêu được bản chất của hiện tượng. + Trả lời câu hỏi C2, C3 + Nêu hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng. + Quả cầu mang điện sẽ đẩy hoặc hút các electron tự do trong thanh kim loại làm hai đầu thanh kim loại tích điện trái dấu. Điện tích ở chỗ tiếp xúc sẽ chuyển từ vật này sang vật khác. Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? Ở lớp 7 đã học thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? So với đònh nghóa ở lớp 7 các đònh nghóa có bản chất khác nhau không? Lấy ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện. Nêu câu hỏi C2, C3. YC: Nêu hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng. Nêu câu hỏi C4, C 5. Hoạt động 4(…phút): Tìm hiểu nội dung đònh luật bảo toàn điện tích. Trả lời câu hỏi của GV. YC: Phát biểu đònh luật bảo toàn điện tích. H: Hệ cô lập về điện là gì? Hoạt động 5(…phút): Vận dụng củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Thảo luận, làm bài tập 5 Nhận xét câu trả lời của bạn. Ghi bài tập về nhà. Ghi bài tập làm thêm. Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Cho bài tập trong SGK: BT 5-7 (trang 14). 6 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Ghi chuaồn bũ cho baứi sau. Rút kinh nghiệm: 7 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn Ngµy so¹n: 06/09/2007 Tiết 3: BÀI TẬP I. MỤC TIÊU - Vận dụng được đònh luật Culông để giải các bài tập về tương tác điện. - Vận dụng thuyết êlectron và đònh luật bảo toàn điện tích để giải thích được một số hiện tượng điện. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Các bài tập thích hợp Học sinh Học lý thuyết và làm các bài tập trong SGK và SBT. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Phát biểu và viết biểu thức đònh luật Culông H: Nêu các đặc điểm của vectơ lực Culông? Hoạt động 2 (…phút): Làm bài tập Bài tập 5/10 Ta có: F’ = k 2 21 2 21 . )2( 2.2 r qq k r qq = =F Như vậy lực không đổi. Đáp án D Bài 8/10: r k F q r q kF .|| 2 2 =⇒= q 1 = q 2 = ± 10 -7 C. Bài tập làm thêm 1. Từ đònh luật Culông suy ra: q 1 .q 2 = k Fr 2 =2.10 -10 (1) Mặt khác theo đề ra thì: q 1 + q 2 = 3.10 -5 C (2) Từ (1) và (2) suy ra: q 1 = 2.10 -5 C; q 2 = 10 -5 C; hoặc: q 1 = 10 -5 C; q 2 = 2.10 -5 C. + YC: Giải bài tập 5/10 YC: Giải bài tập 8/10. Bài tập làm thêm: 1. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 1 m trong không khí thì đẩy nhau 1 lực bằng 1,8N. Độ lớn điện tích tổng cộng là 3.10 -5 C. tính điện tích của mỗi vật. 2. Hai điện tích điểm q 1 = 4.10 -8 C và q 2 = -4.10 -8 C đặt cách nhau khoảng a = 8 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn 2. a) Khi q dặt tại O ta có: N AO qq kF 18,0 || 2 1 1 == 1 2 2 2 18,0 || FN AO qq kF === mà 21 FF ↑↑ Nên: F=F 1 +F 2 = 0,36N b) Do BM = BA + AN nên M nằm trên đường thẳng AB Ta có: N AM qq kF 18,0 || 2 1 1 == N F BM qq kF 045,0 4 || 1 2 2 2 === Do 21 FF ↑↓ nên: F = F 1 – F 2 =0,135N. 4cm trong không khí. Xác đònh lực điện tác dụng lên điện tích q=2.10 -9 C khi: a) q đặt tai trung điểm O của AB b) q đặt tại M sao cho AM=4cm, BM=8cm. Hoạt động 3 (…phút): Vận dụng củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Ghi bài tập về nhà. Ghi bài tập làm thêm. Ghi chuẩn bò cho bài sau. Cho bài tập trong SBT. Rót kinh nghiƯm: 9 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn Ngµy so¹n: 10/09/2007 Tiết 4: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày được khái niệm điện trường, điện trường đều. - Phát biểu được đònh nghóa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. Kó năng - Xác đònh phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra. - Giải các bài tập về điện trường. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Chuẩn bò hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): kiểm tra bài cũ Trả lời câu hỏi của GV. H: Nêu thuyết êlectron và vận dụng để giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? H: Phát biểu đònh luật bảo toàn điện tích? Hoạt động 2 (…phút) tìm hiểu về điện trường Đọc SGK mục I.1, I.2, tìm hiểu và trả lời câu hỏi. + Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. + Đặt điện tích thử nằm trong không gian, nếu nó chòu lực điện tác dụng thì điểm đó có điện trường. Cho HS đọc SGK, nêu câu H: Điện trường là gì? H: Làm thế nào để nhận biết được điện trường? Tổng kết ý kiến HS, nhấn mạnh nội dung khái niệm. Hoạt động 3 (…phút): Xây dựng khái niệm cường độ điện trường Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, trả lời các câu hỏi. + Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực điện YC: Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, trả lời các câu hỏi. H: Cường độ điện trường là gì? 10 [...]... bàitoán tính điện thế và hiệu điện thế - So sánh được các vò trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật lý 7 để biết HS đã có kiến thức gì về hiệu điện thế Học sinh Đọc lại SGK vật lý 7 và vật lý 9 về hiệu điện thế III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1(…phút): Kiểm tra bài cũ Trả lời các câu hỏi của giáo. .. tiết diện thẳng của vật dẫn là 37,5.1019 electron Hỏi: a) Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian Bài tập a) Điện lượng di chuyển qua vật dẫn: q = ne = 37,5.1019.1,6.10-19 = 60C b) Cường độ dòng điện qua vật dẫn: I= q 60 = = 0,5 A t 120 29 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn c) I’ = 2I = 1A trên? Điện lượng di chuyển qua vật dẫn trong b) Cường độ dòng điện qua vật dẫn thời gian... và đơn vò Kó năng: Giải các bài toán điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, bài toán đònh luật Jun-Lentz II CHUẨN BỊ Giáo viên: Xem lại SGK Vật lí 9 Học sinh Ôn tập kiến thức lớp 9 về công của dòng điện và đònh luật Jun- Lentz III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1(…phút):Kiểm tra bài cũ + Từng HS trả lời câu hỏi của giáo viên H: Nêu đònh nghóa cường... ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn Ngày soạn: 11/10/2007 Tiết 12: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trình bày được cấu tạo chung của nguồn điện, khái niệm suất điện động của nguồn điện - Nêu được cấu tạo cơ bản của pin và acquy Kĩ năng: Nhận ra ampe kế và vơn kế Dùng ampe kế và vơn kế đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế Nhận ra được cực của pin và acquy II CHUẨN BỊ: Giáo viên:... Len-xơ YC: Phát biểu và nêu biểu thức của đònh 31 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn + Nêu công suất tỏa nhiệt của vật dẫn luật Jun - Len-xơ khi códòng điện chạy qua H: Nêu công suất tỏa nhiệt của vật dẫn + Trả lời C5 khi códòng điện chạy qua? + Nêu câu hỏi C5 Hoạt động 4: xây dựng biểu thức công và công suất của nguồn điện + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Công của nguồn điện? + Suy ra biểu thức theo... hai vật H: Nêu cấu tạo tụ điện dẫn đặt gần nhau và ngăn cách với nhau H: Nêu cấu tạo tụ phẳng bằng lớp chất cách điện + Tụ điện phẳng được cấu tạo bằng hai H: Làm cách nào để nhiễm điện cho tụ? bản kim loại phẳng song song với nhau và ngăn cách với nhau bằng điện môi + Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế bằng cách nối hai cực của tụ với một pin Chú ý cho HS biết các nguồn điện trong 21 Gi¸o ¸n VËt lý. .. điện thế, hiệu điện thế; tụ điện - Vận dụng các công thức để giải bài tập II CHUẨN BỊ Giáo viên Các bài tập thích hợp Học sinh Học lý thuyết và làm các bài tập trong SGK và SBT III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Nêu và viết công thức đònh nghóa hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện... nào để đặc trưng cho của giáo viên tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện + Để đặc trưng cho tác dụng mạnh hay và được đo như thế nào? yếu của dòng điện ta dùng cường độ YC: Nêu đònh nghóa cường độ dòng dòng điện, được đo bằng điện lượng dòch điện chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn H: Dòng điện không đổi là dòng điện trong một đơn vò thời gian như thế nào? 25 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn + Dòng... SGK Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức Nhận xét câu trả lời của bạn trong bài Ghi bài tập về nhà Cho bài tập trong SGK: BT 9-13 ( trang 20, Ghi bài tập làm thêm 21) Rót kinh nghiƯm: 13 Gi¸o ¸n VËt lý 11 ch¬ng tr×nh chn Ngµy so¹n: 15/09/2007 Tiết 6: BÀI TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức về điện trường, cường độ điện trường, cường độ điện trường của một điện tích điểm - Vận dụng nguyên lý chồng chất... điện, suất điện động của nguồn điện - Vận dụng các công thức để giải bài tập II CHUẨN BỊ Giáo viên Chọn một số bài tập Học sinh Học lý thuyết và làm các bài tập trong SGK và SBT III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Phát biểu và viết công thức đònh nghóa cường độ dòng điện? H: Nêu đònh nghóa . từ 1 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Tiết 46. Bài tập Tiết 47. Suất điện động cảm ứng Tiết 48. Tự cảm Tiết 49. Bài tập Tiết 50. Kiểm tra 1 tiết Chơng VI: Khúc xạ ánh sáng Tiết 51. Khúc xạ ánh. Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Phân phối chơng trình môn vật lý lớp 11 Chơng trình chuẩn Học kỳ I Chơng I: Điện tích, điện. xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Cho bài tập trong SGK: BT 5-7 (trang 14). 6 Giáo án Vật lý 11 chơng trình chuẩn Ghi chuaồn bũ cho baứi sau. Rút kinh nghiệm: 7 Gi¸o ¸n VËt lý 11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 25: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

  • II. CHUẨN BỊ

  • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 • Tiết 26 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Thực hiện được câu hỏi thế nào là chất điện phân, hiện tượng điện phân, nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân và trình bày được thuyết điện li.

  • II. CHUẨN BỊ

  • I. MỤC TIÊU

  • + Thực hiện được câu hỏi thế nào là chất điện phân, hiện tượng điện phân, nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân và trình bày được thuyết điện li.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 29. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 30. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ (Tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 31. DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được bản chất của dòng điện trong chân không.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 32. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • Thực hiện được các câu hỏi:

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 33. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN (Tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • Thực hiện được các câu hỏi:

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 36-37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

  • I. MỤC TIÊU

  • + Biết cách lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện, các linh kiện điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.

  • + Biết cách đo và ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thò biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 38. TỪ TRƯỜNG

  • I. MỤC TIÊU

  • + Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 39. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phát biểu được đònh nghóa véc tơ cảm ứng từ, đơn vò của cảm ứng từ.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 40. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phát biểu được cách xác đònh phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy trong dây dẫn tròn và dòng điện chạy trong ống dây.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 42. LỰC LO-REN-XƠ

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phát biểu được lực Lo-ren-xơ là gì và nêu được các đặc trưng về phương, chiều và viết được công thức tính lực Lo-ren-xơ.

  • II. CHUẨN BỊ

 • CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

 • Tiết 44. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Viết được công thức và hiểu được ý nghóa vật lý của từ thông.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 45. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (Tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Viết được công thức và hiểu được ý nghóa vật lý của từ thông.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 47. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

  • I. MỤC TIÊU

  • + Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng.

  • + Vận dụng các công thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giãn.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 48. TỰ CẢM

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phát biểu được đònh nghóa từ thông riên và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụ.

  • II. CHUẨN BỊ

 • PHẦN II. QUANG HÌNH HỌC

 • CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

 • Tiết 51. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

  • I. MỤC TIÊU

  • + Thực hiện được câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ là gì? Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 53. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được nhận xét về hiện tượng phản xạ toàn phần qua việc quan sát các thực nghiệm thực hiện ở lớp.

  • II. CHUẨN BỊ

 • CHƯƠNG VII. MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC

 • Tiết 55. LĂNG KÍNH

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được cấu tạo của lăng kính.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 56. BÀI TẬP

 • Tiết 57. THẤU KÍNH MỎNG (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 58. THẤU KÍNH MỎNG (Tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 60. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

  • I. MỤC TIÊU

  • + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 61. MẮT

  • I. MỤC TIÊU

  • - Trình bày được cấu tạo của mắt, các đặc điểm và chức năng của các bộ phận.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 63. KÍNH LÚP

  • I. MỤC TIÊU

  • - Trình bày được các khái niệm chung về tác dụng và số bội giác của các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 64. BÀI TẬP

 • Tiết 65. KÍNH HIỂN VI

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiễn vi. Nêu được đặc điểm của vật kính và thò kính của kính hiễn vi.

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 66. KÍNH THIÊN VĂN

  • I. MỤC TIÊU

  • + Nêu được công dụng của kính thiên văn và cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ.

  • II. CHUẨN BỊ

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan