0

giáo án vật lí 11 - nâng cao

86 2,160 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:42

giáo án vật lí 11- nâng cao Chơng I : điện tích - điện trờng Tiết 1: điện tích , định luật cu lông Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Nắm đợc các cách làm nhiễm điện cho một vật + Định luật Culông 2> Kĩ năng: + Vận dụng định luật Cu lông giải một số bài toán đơn giản + Giải thích các hiện tợng điện trong đời sống và trong kĩ thuật II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: + Các thí ngiệm về hiện tợng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hởng ứng 2> Trò : + Đọc SGK III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: C/ Bài giảng: 1. hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của các vật Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Nói về hai loại điện tích: Điện tích dơng và điện tích âm * Hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm: * Có nhận xét gì về sự khác nhau của các vật nhiễm điện do các cách? * Quan sát thí nghiệm thầy làm, và rút nhận xét về sự tơng tác của các điện tích cùng dấu và khác dấu * Lấy thanh thuỷ tinh hay thanh nhựa cọ xát vào lụa và len dạ và đa lại gần các mẩu giấy nhỏ Kiểm chứng bằng thực nghiệm và đa ra nhận xét. a) Có hai loại điện tích: Điện tích dơng và điện tích âm + Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau + Hai điện tích khác dấu nhau thì hút nhau + Đơn vị của điện tích: C + Điện tích của electron là điện tích âm và có giá trị là e=1,6.20 -19 C: Đây là điện tích nhỏ nhất, một vật bất kì mang điện tích thì đều có giá trị là số nguyên lần điện tích e ( điện tích nguyên tố ) b) Sự nhiễm điện của các vật * Nhiễm điện do cọ xát: Sau khi cọ xát thì thanh thuỷ tinh và thanh nhựa đều có thể hút các mẩu giấy nhẹ. Ta nói chúng đã bị nhiễm điện do cọ xát. * Nhiễm điện do tiếp xúc: * Nhiễm điện do hởng ứng c) Các nhận xét: *Nhiễm điện do cọ xát và do tiếp xúc thì điện tích của vật thay đổi, nhiễm điện do hởng ứng thì điện tích của vật không đổi 10 2 định luật cu lông Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Mô tả cấu tạo và hoạt động của chiếc cân xoắn. * Khía niệm thế nào là điện tích điểm * Nêu con đờng tìm ra định luật Cu- lông * Quan sát cấu tạo và nắm đợc nguyên tắc hoạt động của cân xoắn. a) Nội dung định luật Cu- lông Độ lớn của lực tơng tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình P`hơng khoảng cáh giã chúng Phơng của lực tơng tác giữa hai điện tích điểm là đờng thẳng nối hai điện tích điẻm đó. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau và hai điện tích khác dấu thì hút nhau. b) Biểu thức của định luật 2 21 . . r qq kF = 15 Trang1 Nhiễm điện do tiếp xúc Nhiễm điện do h ởng ứng r q 1 q 2 12 F 21 F r q 1 q 2 12 F 21 F giáo án vật lí 11- nâng cao * Cho học sinh làm một vài ví dụ để áp dụng xác định chiều và độ lớn lợc tơng tác giữa hai điện tich * Theo các bàn thảo luận và tìm kết quả Trong đó: k: hệ số tỉ lệ; có giá trị k=9.10 9 2 2 . C mN r: Khoảng cách các điện tích 3. Lực t ơng tác các điện tích trong điện môi Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * ý nghĩa của hằng số điện môi Cho ta biết lực tơng tác giữa hai điện tích trong môi trờng đó nhỏ hơn lực tơng tác của hai điện tích đó trong chân không bao nhiêu lần 2 21 . . . r qq kF = 3 4. bài tập củng cố Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg Câu1: Hai điện tích điểm q 1 và q 2 khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau một lực F, khi đa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi là =4 và đặt chúng cách nhau khoảng r= 0,5r thì lực hút giữa chúng là : A: F=F B: F=0,5F C: F=2F D: F=0,25F Câu2: Hai điện tích điểm q 1 và q 2 khi đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau, kết luận nào sau đây luôn đúng: A. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 đều là các điện tích dơng B. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 đều là điện tích âm C. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 trái dấu D Hai điện tích điểm q 1 và q 2 cùng dấu Câu3: Hai điện tích điểm q 1 và q 2 khi đặt gần nhau thì chúng hút nhau, kết luận nào sau đây luôn đúng: A. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 đều là các điện tích dơng B. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 đều là điện tích âm C. Hai điện tích điểm q 1 và q 2 trái dấu D Hai điện tích điểm q 1 và q 2 cùng dấu Câu4:Hai quả cầu giống nhau mang điện tích có độ lớn nh nhau, khi đa chúng lại gần nhau thì chúng đẩy nhau . Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tơng tác Câu5:Hai quả cầu giống nhau mang điện tích có độ lớn nh nhau, khi đa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau . Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tơng tác Câu6:Hai quả cầu giống nhau mang điện tích có độ lớn nh nhau, khi đa chúng lại gần nhau hì chúng đẩy nhau . Cho một trong hai quả chạm đất , sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tơng tác Câu7:Hai quả cầuA và B mang điện tích q 1 và q 2 trong đó q 1 >0 q 2 <0 và 21 qq > . Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đa quả cầu B lại gần quả cầu C mang điện tích âm thì chúng A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tơng tác Câu8:Hai quả cầuA và B mang điện tích q 1 và q 2 trong đó q 1 >0 q 2 <0 và 21 qq < . Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đa quả cầu B lại gần quả cầu C mang điện tích âm thì chúng A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút hoặc đẩy nhau D. Không tơng tác Câu9:Hai quả cầuA và B giống nhau mang điện tích q 1 và q 2 trong đó 21 qq = , đặt gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích A. q=2q 1 B. q=0 C. q=q 1 D. q=0,5 q 1 Câu10:Hai quả cầuA và B giống nhau mang điện tích q 1 và q 2 trong đó 21 qq = , đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra thì mỗi quả cầu 15 Trang2 giáo án vật lí 11- nâng cao sẽ mang điện tích A. q=2q 1 B. q=0 C. q=q 1 D. q=0,5 q 1 D/ Củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr 8 * Giải các bài tập 1- 4 SGK tr- 8+9 * Làm các bài tập SBT Vật Lý 11 Rút kinh nghiệm Tiết 2: thuyết êlectron. định luật bảo toàn điện tích Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Nắm đợc nội dung của thuyết êlectron + Định luật bảo toàn điện tích 2> Kĩ năng: + Vận dụng định luật giải thích các hiện tợng nhiễm điện + Giải thích các hiện tợng điện trong đời sống và trong kĩ thuật II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: + Các thí ngiệm về hiện tợng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hởng ứng + Mẫu các chất dẫn điện, và chất cách điện 2> Trò : + Đọc SGK III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Nêu các cáh nhiễm điện cho một vật, và sự khác nhau cơ bản của các cách nhiễm điện trên Câu hỏi 1I: Phát biểu và viết công thức của định luật Culông. C/ Bài giảng: 1. thuyết êlectron Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Đặt câu hỏi C 1 SGK? * Trả lời câu hỏi C 1 . Nội dung của thuyết êlectron * Nguyên tử gồm hạt nhân ở chính giữa mang điện tích dơng, và các êlectron quay xung quanh theo các quỹ đạo hoàn toàn xác định. * Bình thờng tổng đại số các điện tích trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hoà về điện. + Nguyên tử bị mất (e) trở thành iôn dơng + Nguyên tử nhận thêm (e) trở thành iôn âm. * Khối lợng của (e) rất nhỏ nên độ linh động lớn. Do vậy một số (e) có thể chuyển từ vật này sang vật 10 Trang3 Nguyên tử Liti Ion d ơng Liti Ion âm Liti giáo án vật lí 11- nâng cao khác hoặc từ phần này sang phần khác của vật gây nên các hiện t- ợng Nhiễm điện. + Vật nhiễm điện âm: Thừa(e) +Vật nhiễm điện dơng:Thiếu(e) 2. vật ( chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện(ĐIện môi). Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Vật dẫn điện: Là các vật mà điện tích có thể di chuyển đợc những khoảng cách lớn hơn nhiều lần kích thớc phân tử- gọi là điện tích tự do. + Ví dụ : Hầu hết các kim loại * Vật cách điện : Các vật chứa rất ít điện tích tự do gọi là vật cách điện ( hay vật điện môi) Ví dụ: Thuỷ tinh, nớc nguyên chất, không khí khô, . 3 3. Giải thích ba hiện t ợng quang điện Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Thầy gợi ý trả lời, học sinh giải thích các hiện tợng Nhiễm điện a) Nhiễm điện do cọ xát Một số êlectron từ thanh thuỷ tinh bật ra và di chuyển sang tấm lụa, làm cho thanh thuỷ tinh nhiễm điện dơng và tấm lụa nhiễm điện âm b) Nhiễm điện do tiếp xúc Khi thanh kim loại trung hoà điện tiếp xúc với quả cầu nhiễm điẹn d- ơng, thì các (e) tự do từ thanh kim loại di chuyển sang quả cầu. c) Nhiễm điện do hởng ứng Các (e) tự do trong thanh kim loại bị hút về phía quả cầu, làm cho đầu thanh gần quả cầu thừa (e) mang điện âm, đầu còn lại thiếu (e) mang điện tích dơng 4. Định luật bảo toàn điện tích Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Hai điện tích điểm q 1 và q 2 cho tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra thì điện tích của chúng bây giờ là bao nhiêu? 2 21 ' 2 ' 1 qq qq + == ở một hệ cô lập về điện, nghĩa là hệ không trao đổi điện tích với các vật bên ngoài hệ, thì tổng đại số các điện tích trong hệ là một hằng số 5. bài tập áp dụng và củng cố Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg Câu1:Chọn phát biểu sai? A. Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự do B. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do C. Xét về toàn bộ, một vật trung hoà về điện sau đó đ- ợc nhiễm điện do hởng ứng thì vẫn là vật trung hoà về điện D. Xét về toàn bộ, một vật đợc nhiễm điện do do tiếp xúc thì vẫn là vật trung hoà về điện Câu2: Chọn phát biểu đúng Câu2: SGK Câu1: Chọn D sai: Vì trong nhiễm điện do tiếp xúc đã có sự trao đổi điện tích với các vật khác D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr 15 * Giải các bài tập 1,2 SGK tr 15 * Làm các bài tập SBT Vật Lý 11 Tiết3 : Điện tr ờng( tiết 1) Kiến xơng, ngày tháng năm 200 Trang4 Nhiễm điện do tiếp xúc Nhiễm điện do h ởng ứng giáo án vật lí 11- nâng cao I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Nắm đợc khái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng, đờng sức điện trừg + Khái niệm điện trơng đều, nguyên lý chồng chất điện trờng 2> Kĩ năng: + Vận dụng công thức tính cờng độ điện trờng + Giải thích các hiện tợng điện trong đời sống và trong kĩ thuật II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: + Các thí ngiệm SGK tr 15+ 16 2> Trò : + Đọc SGK III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Nêu nội dung cơ bản của thuyết êlectron,giải thích các hiện tợng nhiễm điện bằng thuyết êlectron Câu hỏi 1I: Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn điện tích C/ Bài giảng: 1. điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Hãy phân biệt điện tích điểm và điện tích thử? ** Điện tích điểm là các vật mang điện tích ** Điện tích thử là các vật có kích thớc rất nhỏ, mang một điện tích nhỏ, dùng để phát hiện lực điện tác dụng lên điện tích, hay nhận biết điện trờng. a) Khái niệm điện trờng Điện trờng là môi trờng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó b) Tính chất của điện trờng Tính chất cơ bản của điện trờng là tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. 5 2. C ờng độ điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Làm thí nghiệm: Đặt các điện tích thử káhc nhau tại cùng một điêmr trong điện trờng và xác định lực tác dụng lên điện tíchtrong mỗi trờng hợp. Rút ra nhận xét? * Tính tỉ số : n n q F q F q F ; ;; 2 2 1 1 Và rút ra nhận xét * Nhận xét về mối quan hệ của F và E ** Lực điện tác dụng lên các điện tích có độ lớn khác nhau thì có giá trị khác nhau. ** Học sinh tính các giá trịn và đa ra nhận xét n n q F q F q F === 2 2 1 1 ** Nếu q>0 thì F cùng hớng với E Nếu q< 0 thì F ngợc h- ớng với E *Đại lợng: E q F q F q F q F n n ===== 2 2 1 1 * Thơng số: q F tại nhhững điểm khác nhau là khác nhau. đặc trng cho điện trờng về phơng diện tác dụng lực gọi là cờng độ điện trờng q F E = Hay tacó: EqF .= * Đơn vị là V/m ( Vôn trên mét) 10 3. đ ờng sức điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg a) Định nghĩa: Đờng sức điện trờng là đơng đợc vẽ trong điện trơng sao cho hớng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào cũng trùng với hớng của véc tơ c- ờng độ điện trờng tại điểm đó. b) Tính chất của đờng sức điện trờng + Tại một điểm trong điện trờng ta có thể vẽ đợc một đờng sức điện Trang5 E E q>0 q<0 giáo án vật lí 11- nâng cao * Làm thí nghiệm Hình vẽ 3.5; 3.6; và cho học sinh nghiên cứu câu hỏi C 2 ? ** trả lời câu hỏi C 2 . trờng đi qua và chỉ một mà thôi +Các đờng sức điện là các đờng cong không kín, xuất phát từ các điện tích dơng va f kết thúc ở các điện tích âm + Các đờng sức không bao giờ cắt nhau + Nơi nào có cờng độ điện trờng mạnh ta vẽ đờng sức dày và nơi nào có cờng độ điện trờng yếu các đờng sức tha. c) Điện phổ D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr17 * Đọc SGK các phần còn lại * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 17 Rút kinh nghiệm Tiết : Điện tr ờng( tiết 2) Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Ôn tập các khái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng,đờng sức điện trừg + Nắm các khái niệm điện trờng đều, công thức xác định điện trờng của một điện tích điểm + Nắm vững nguyên lý chồng chất điện trờng 2> Kĩ năng: + Vận dụng công thức tính cờng độ điện trờng, và CĐ ĐT của điện tích điểm, vận dụng tốt nguyên lý chồng chất điện ntrơng vào việc giải bài tập + Vận dụng nguyên lý chồng chất điện trờng để giải các bài tập thông thờng + Giải thích các hiện tợng điện trong đời sống và trong kĩ thuật II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: + Các thí ngiệm về 2> Trò : + Đọc SGK III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Trình bày các khái niệm điện trờng, tính chất của điện trờng Câu hỏi 1I: Khái niệm đờng sức điện trờng và các đặc điểm của đờng sức điên trờng C/ Bài giảng: 4. điện tr ờng đều Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Nêu đặc điểm của đờng sức điện trờng đều? ** Đờng sức của điện tr- ờng đều là những đờng thẳng song song cách đều nhau Khái niệm: Một điện trơng mà vectơ cờng độ diện trờng tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là điện tr- ơng đều Trang6 giáo án vật lí 11- nâng cao 5. Điện tr ờng của một điện tích điểm Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Phát biểu định luật Culông * Nêu khái niệm và biểu thức của điện trờng. * Từ đó rút ra biểu thức tính cờng độ điện trờng của điện tích Q gây ra tại điểm đặt điện tích q 2 . . . r qQ kF = q F E = 2 . . r Q kE = Chú ý : Nếu Q>0 thì cờng độ điện trờng h- ớng ra xa điện tích Q Nếu Q<0 thì cờng độ điện trờng h- ớng lại gần điện tích Q 6. Nguyên lý chồng chất điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Em hãy lập công thức xác định cờng độ điện tr- ờng tại một điẻm M gây ra bới hai điện tích q 1 và q 2 Có cờng độ lần lợt là E 1 và E 2 ? * Thầy vẽ hình minh hoạ và hớng dẫn học sinh cách tìm vec tơ tổng và tìm độ dài của nó, Nhóm các học sinh xây dựng công thức cho các trờng hợp 1 E cùng hớng với 2 E 1 E ngợc hớng với 2 E 1 E vuông góc với 2 E 1 E hợp với 2 E một góc bất kì n EEEE +++= 21 + 1 E cùng hớng với 2 E Ta có: E= E 1 + E 2 + 1 E ngợc hớng với 2 E Ta có: E= E 1 + E 2 + 1 E vuông góc với 2 E 2 2 2 1 EEE += + 1 E hợp với 2 E một góc bất kì Tacó: E= cos2 21 2 2 2 1 EEEE ++ 7. bài tập áp dụng và luyện tập Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg Bài1:Một điện tích q=10 -7 C đặt trong một điện trờng của điện tích Q, và chịu tác dụng của một lực F=3.10 -3 N. Tìm cờng độ điện trờng E của điện tích Q tại điểm đặt điện tích q và tìm độ lớn của điện tích Q. Bài2: Cho hai điểm A và B Nằm trên cùng một đờng sức điện trờng do điện tích điểm q đặt tại O gây ra . Biết độ lớn của cờng độ điện trờng tại A và B lần lợt là E 1 ; E 2 và A ở gần O hơn B. Tìm cờng độ điện trờng tại M là trung điểm của AB . Bài3: Quả cầu nhỏ mang điện tích q= 10 -5 Cđặt trong không khí : a) Tính cờng độ điện trờng tại điểm M cách tâm O của quả cầu Một khoảng R=10cm b) Xác định lực điện trờng do quả cầu tác dụng lên điện tích điểm q 0 =- 10 -7 C đặt tại M.Và vẽ hình biểu diễn Bài4: Prôtôn đợc đặt vào điện trờng đều E= 1,7. 10 6 V/m a) Tính gia tốc của prôton, biết khối lợng của prôton là m p =1,7.10 -27 kg b) Tính vận tốc của prôton sau khi nó đi đợc đoạn đờng là 20cm(Vận tốc ban đầu bằng không) Bài5: Có ba điện tích đặt tại ba đỉnh của một tam guác đều ABC cạnh a. Xác định cờng độ điện trờng tại điểm đặt mỗi điện tích, do hai điện tích kia gây ra, trong hai trờng hợp: a) Ba điện tích cùng dấu b) Một điện tích trái dấu với hai điện tích còn lại. Bài6: Hai điện tích điểm q 1 =2.10 -8 C và q 1 =-2.10 -8 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng là a=30cm. a) Xác định cờng độ điện trờng tại điểm M cách đều A, B những khoảng là a/2 b) Xác định cờng độ điện trờng tại điểm N cách đều A, B những khoảng là a c) Xác định lực tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10 -9 C tại M và N D/ Củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà Trang7 giáo án vật lí 11- nâng cao * Trả lới các câu hỏi SGK tr17 * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 18 Tiết5 : công của lực điện tr ờng. Hiệu điện thế Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Ôn tập các khái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng,đờng sức điện trừg + Nắm các khái niệm công cảu lực điện trờng, công thức xác định công của lực điện trờng. + Nắm vững khái niệm hiệu điện thế và liên hệ giữa U và A 2> Kĩ năng: + Vận dụng công thức tính công của lực điện trờng, HĐT và liên hệ U và E II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: 2> Trò : + Đọc SGK III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi1: Trình bầy các khái niệm điện trờng, tính chất của điện trờng Câu hỏi2:Viết biểu thức tính công của lực F C/ Bài giảng: 1. công của lực điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Từ biểu thức của công của lực điện trơng hãy nhận xét về giá trị của công? * Hẵynhcs lại khái niệm lực thế và trờng thế. ++ Vận dụng công thức tìm công của một lực để tính công của lực điện tr- ờng trên đoạn s 0 sau đó tính trên đoạn MN. ++ Các nhóm thảo luận và nghiên cứu SGK đa ra nhận xét. Tacó: A MN = qE '' NM Ta áp dụng đợc với : q>0 vàq<0 M và N là hình chiếu của M và N trên phơng của lực điện trờng ++ Công của lực điện trờng tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đờng đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đờng đi trong điện trờng ++Điện trờng tĩnh là một trờng thế 10 2. khái niệm hiệu điện thế Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Tìm mối liên hệ giữa công của lực thế và thế năng. * Nêu khái niệm hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. * Hớng dẫn hcọ sinh tìm đơn vị của hiệu điện thế ; dụng cụ đo và nêu cách đo. Công của lực thế làm di chuyển vật từ vị trí M đến vị trí N bằng hiệu thế năng tại hai điểm M và N ** Đoc khái niệm hiệu điện thế SGK tr 21 ** Trả lời các câu hỏi C 3 Và C 4 SGK tr 21 a)Công của lực điện và thế năng của điện tích. A MN = W M - W N Hay: A MN = q. ( q W q W N M _ ) Ta đặt: V= q W gọi là điện thế. Khi đó: A MN = q(V M V N ) Hiệu U MN = V M V N = q A MN Gọi là hiệu điện thế giữa hai điểm M và N Trang8 M N M N giáo án vật lí 11- nâng cao 3. liên hệ giữa c ờng độ điện tr ờng và hiệu điện thế Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Nhắc lại khái niệm công của lực điện trờng. * Công thức tính cờng độ điện trờng khoảng giữa hai bản tụ điện ( Lớp 11) ** Trả lời câu hỏi C 5 SGK So sánh hai công thức: A MN = qE MN và A MN = q. U MN Ta có: d U E = 4. Bài tập củng cố và vận dụng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg Câu1:Tam giác ABC vuông tại A đợc đặt trong điện trờng đều 0 E .Cho góc 0 60 == CBA AB // 0 E . Biết BC= 6cm, U BC = 120 V. a) Tìm U AC ; U BA và cờng độ điện trờng E 0 b) Đặt thêm điện tích q = 9.10 -10 C ở C. Tìm cờng độ điện trờng tổng hợp tại A a) U AC =0; U BA = 120 V; E 0 = 4000V/m b) E=5000V/m Câu2: Điện tích q= 10 -8 C di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh a=10cm. Trong điện trờng đều có cờng độ điện trờng là E 0 = 300V/m . BC // 0 E .Tính công của lực điện trờng khi q di chuyển trên mỗi cạnh của tam giác A AB = A CA =- 15. 10 -8 J và A BC = 3. 10 -7 J D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr22 * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 22+ 23 Tiết6 : bài tập về lực cu- lông và điện tr ờng Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Ôn tập định luật Cu- lông, các khái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng,đờng sức điện trờng +Các khái niệm công của lực điện trờng, công thức xác định công của lực điện tr- ờng.khái niệm hiệu điện thế và liên hệ giữa U và A 2> Kĩ năng: + Rèn kĩ năng giải bài tậpvà tính toán + Vận dụng các công thức định luật Cu- lông, công thức tính công của lực điện tr- ờng, HĐT và liên hệ U và E II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: + Hệ thống hoá kiến thức và nội dung các câu hỏi 2> Trò : + Giải các bài tập SGK và các bài tập SBT Vật lý đã giao về nhà III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Hớng dẫn hcọ sinh gâỉi bài tập + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi1: : Trình bầy các khái niệm điện trờng, tính chất của điện trờng Trang9 B A C E 0 A B C E 0 giáo án vật lí 11- nâng cao Câu hỏi2: Khái niệm đờng sức điện trờn vad các đặc điểm của đờng sức điên trờng Câu hỏi3: Viết biểu thức tính công của lực điện trờng, liên hệ U và E C/ Bài giảng: Nội dung bài dạy soạn ở vở giải bài tập D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr22 * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 22+ 23 Rút kinh nghiệm Tiết8 : vật dẫn và điện môi trong điện tr ờng Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Ôn tập định luật Cu- lông, các khái niệm điện trờng, cờng độ điện trờng,đờng sức điện trờng + Các khái niệm chất dẫn điện và chất điện môi +Các khái niệm công của lực điện trờng, công thức xác định công của lực điện tr- ờng.khái niệm hiệu điện thế và liên hệ giữa U và A 2> Kĩ năng: II/ Chuẩn bị của thầy và trò: 1> Thầy: 2> Trò : III/ Ph ơng pháp dạy hoc: + Nêu vấn đề + Vấn đáp + Dùng máy chiếu IV/ Tiến trình dạy học: A/ ổn định + sĩ số lớp: B/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi1: : Trình bầy các khái niệm điện trờng, tính chất của điện trờng Câu hỏi2: Khái niệm đờng sức điện trờn và các đặc điểm của đờng sức điện trờng Câu hỏi3: Viết biểu thức tính công của lực điện trờng, liên hệ U và E C/ Bài giảng: 1. vật dẫn trong điện tr ờng Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Tg * Thế nào là trạng thái cân bằng điện * Đặc điểm của điện tr- ờng bên trong vật dẫn điện * Đặc điểm của điện thế của vật dẫn tích điện * Đặc điểm sự phân bố điện tích trên bề mặt vâtj dẫn Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi thầy nêu ra a) Trạng thái cân bằng điện : Là vật dẫn đợc tích điện nhng bên trong vật dẫn không có dòng điện b) Điện trờng bên trong vật dẫn tích điện. + Bên trong vật dẫn cờng độ điện trờng tại mọi điểm bằng không. + Tại mọi điểm trên bề mặt vật dẫn cờng độ điện trờng luôn vuông góc với mặt vật dẫn c) Điện thế củat vật đẫn tích điện. + Điện thế tại mọi điểm trên bề mặt vật dẫn đều bằng nhau + Điện thế tại mọi điểm bên trong Trang10 [...]... trò D giáo án vật lí 1 1- nâng cao chất điện phân tuân theo định luật Ôm Trợ giúp của thầy Bài 2 tr 100 SGK 11 Chọn đáp số đúng: Đơng lợng điện của Niken là k = 3.1 0-4 g/C Khi cho một điện lợng q = 10C chạy qua bình điện phân có anốt bằng Niken thì khối lợng của Niken bám vào điện cực âm là: A 0,3.1 0-4 g B 3.1 0-3 g C 0,3.1 0-3 g D 3.1 0-4 g Trợ giúp của thầy Trợ giúp của thầy Ta có: m = k.q m = 3.1 0-4 .. .giáo án vật lí 1 1- nâng cao * Tại sao điện trờng bên trong vật dẫn phải bằng không? vật dẫn đều bằng nhau và bằng điện thế của các điểm bên ngoài vật dẫn nên nó là Vật đẳng thế d) Sự phân bố điện tích + ở một vật dẫn rỗng thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài vật dẫn + ở những chỗ lồi điện tích tập trung nhiều hơn, ở những chỗ nhọn... điệntích qua tiết +Biểu thức: Trang14 U(V) I= Tg Tg giáo án vật lí 1 1- nâng cao diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t **Trả lời câu hỏi C 3- SGK + Đơn vị: ampe (A) b) Định luật ôm với đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần + Nội dung : SGK **Trả lời câu hỏi C 4- SGK U **Trả lời câu hỏi C 5- SGK + Biểu thức: I = R Hay: U= VA VB= I.R c) Đờng đặc tuyến Vôn- ampe 3 Nguồn điện Trợ giúp của thầy Hoạt động... dới dạng hoá năng , và có thể nạp nhiều lần + ác quy kiềm: Sắt- Niken hoặc Cađimi- Niken D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr 55 * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 56 Trang16 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Rút kinh nghiệm Tiết 15: Điện năng và công suất điện định luật jun- lenxơ ( Tiết 1) Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Nắm đợc các... =c n c) Công thức Fa- ra - đây về điện phân 1 A 1 A m = q hoặc m = It F n F n Trang32 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Hoạt động6: phút: ứng dụng của định luật fa-ra-đây Hoạt động của thầy Hớng dẫn học sinh đọc SGK Hoạt động của học sinh a) Điều chế hoá chất b) Luyện kim c) Mạ điện D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- Rút kinh nghiệm ... trơng ftại một điểm bất kì trên bề mặt vật dẫn có phơng vuông góc với mặt vật đó D Điện tích ở mặt ngoài của quả cầu kim loại nhiễm điẹn đợc phân bố nh nhau ở mọi điểm D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr 29 * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- 30 Rút kinh nghiệm Tiết9 : tụ điện Trang11 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến... ra điện trở của kim loại - Sự mất trật tự mạng tinh thể - Sự chuyển động hỗn độn của các ion nút mạng Các nguyên nhân trên làm cản trở Tg Tg Tg giáo án vật lí 1 1- nâng cao chuyển động của các êlectron tự do, làm cho chuyển động bị lệch hớng c) Điện trở của vật dẫn kim loại tăng khi nhiệt độ tăng d) Các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau e) Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại thì gây... Jun- Lenxơ: a) Công của dòng điện A = q.U = UIt b) Công suất của dòng điện A P = = UI t c) Định luật Jun- Lenxơ Q = R.I 2 t Trợ giúp của thầy Tg Bài toán 1 Hoạt động của trò Trang25 b = 1 = 2 = = n r rb = n b = n. rb = n.r m Nội dung ghi bảng a) Gợi ý giải câu a Tg giáo án vật lí 1 1- nâng cao Cho mạch điện nh hình vẽ, trong đó nguồn điện Có suất điện động E= 6,6V, r= 0,12 , E,r bóng đèn Đ1: 6V-3W... hỏi SGK tr * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- Rút kinh nghiệm Trang26 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Tiết24+25 : thực hành Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn I/ Mục đích Kiến xơng, ngày tháng năm 200 + Làm đợc thí nghiệm để xác định đợc suất điện động và điện trở trong của nguồn điện + Củng cố kĩ năng sử dụng Vôn- kế và ampe kế, tính toán sai số và sử dụng đồ thị, rèn kĩ năng hoạt... cách đo khác f) Sai số khi đo g) Nhận xét của thầy ( cô) giáo về kết quả thí nghiệm của nhóm D/ củng cố + dặn dò+ bài tập về nhà * Trả lới các câu hỏi SGK tr * Gợi ý học sinh làm các bài tập Tr- Rút kinh nghiệm Trang27 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Chơng III: Dòng điện trong các môi trờng Tiết27 : dòng điện trong kim loại Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Nắm đợc . từ vật này sang vật 10 Trang3 Nguyên tử Liti Ion d ơng Liti Ion âm Liti giáo án vật lí 1 1- nâng cao khác hoặc từ phần này sang phần khác của vật gây nên các hiện t- ợng Nhiễm điện. + Vật. tập Tr- 30 Rút kinh nghiệm Tiết9 : tụ điện Trang11 giáo án vật lí 1 1- nâng cao Kiến xơng, ngày tháng năm 200 I/Mục tiêu bài học: 1>Kiến thức: + Ôn tập các khái niệm vật. điệntích qua tiết Trang14 I(A ) U(V) giáo án vật lí 1 1- nâng cao **Trả lời câu hỏi C 3 - SGK **Trả lời câu hỏi C 4 - SGK **Trả lời câu hỏi C 5 - SGK diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lí 11 - nâng cao, giáo án vật lí 11 - nâng cao,

Từ khóa liên quan