0

giáo án vật lí 11 nâng cao

153 3,621 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:51

Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Tuần 1 Ngày sọan: Tiết PPCT: 1 Ngày dạy: CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LƠNG I. Mục Tiêu: - Kiến Thức: - Học sinh nắm được các khái niệm: Hai loại điện tích, lực tương tác giữa hai điện tích điểm cùng dấu và trái dấu. - Trình bày được khái niệm điện tích điểm và cấu tạo của điện nghiệm. -Phát biểu Định luật Cu-lơng và viết biểu thức của Định luật Cu-lơng về tương tác giữa các điện tích điểm trong chân khơng, nói rỏ phương chiều của lực Cu-lơng. - Kỹ Năng: Áp dụng Định luật Cu-lơng giải các bài tập Biết cách biểu diễn lực tương tác giữa các điện tích bằng các vectơ Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Một số thí nghiệm đơn giản về sự nhiễm điện (nếu có) 2. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về điện tích ở THCS. III. Tổ Chức Hoạt động Dạy-Học: Hoạt động 1(10 phút): Hai loại điện tích.Sự nhiễm điện của các vật. Tg Nội dung Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS 11 1. Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của các vật. a.Hai loại điện tích: - Điện tích dương (+) - Điện tích âm (-) -Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau. - Điện tích của electron: e = - 1,6.10 -9 (C) Ở THCS đã học các loại điện tích nào? Vật bị nhiễm điện khi nào? Mơ tả các hiện tượng nhiễm điện đối với các vật? Hướng dẫn HS nghiên cứu nhiễm điện do tiếp xúc và do hưởng ứng. Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện,vật tích điện hay là một điện tích. Điên tích xuất hiện sẽ có tác Điện tích dương (+), điện tích âm (-) Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau. Khi cọ xát thanh thủy tinh đó vào lụa. Ta thấy thanh thủy tinh có thể hút các vật nhẹ:giấy vụn,sợi bơng… => Thanh thủy tinh đã bị nhiễm điện. Giữa các vật bị nhiễm điện và các vật nhẹ bị hút GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 1 B B Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC b. Sự nhiễm điện của các vật. - Nhiễm điện do cọ xát. - Nhiễm điện do tiếp xúc. - Nhiễm điện do hưởng ứng. dụng như thế nào? Trả lời câu hỏi C1 trong SGK. Các em đã biết gì về tính chất của những vât mang điện? có xuất hiện điện tích. Ο HS trả lời câu C1 các vật có tính chất tương tác với nhau Hoạt Động 2 (12 phút): Định Luật Cu-lông.Đơn vị điện tích 16 2. Định luật Cu-lông. Sơ đồ cân xoắn cu-lông -Định luật Cu-lông: (SGK) 2 21 . r qq KF = với K: là hệ số tỉ lệ K=9.10 9 Nm 2 /C 2 F: lực tĩnh điện, (N) r: Khỏang cách giữa 2 diện tích, (m); q 1 ,q 2 : Độ lớn điện tích, (C) Năm 1785, Cu-lông(Pháp) thiết lập được định luật về sự phụ thuộc của lực tương tác giữa các điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng,để đo lực đẩy giữa 2 quả cầu nhỏ cùng điện tích→ông dùng chiếc cân xoắn. Quan sát và mô tả cân xoắn? -Trình bày thí nghiệm để dẫn đến kết quả - Chú ý tới phương của lực tương tác. ? Qua các kết quả trên hãy phát biểu Định luật Cu-lông?biễu diễn lực tương tác giữa 2 điện tích cùng dấu,khác dấu? Hãy viết công thức Định luật Cu-lông? Trong hệ SI: K=9.10 9 Nm 2 /C 2 Đơn vị các đại lương trong công thức trên? từ đó nêu đơn vị điện tích? Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C2 HS lắng nghe -HS quan sát,kết hợp đọc trong SGK trả lời. -HS phát biểu Định luật Cu-lông và Một HS lên bảng biểu diễn lực tương tác giữa 2 điện tích cùng dấu, khác dấu. Ο 2 21 . r qq KF = với K là hệ số tỉ lệ. Đơn vị: -HS đọc và trả lời câu hỏi C2 trong SGK. 1. .Khi tăng đồng thời khoảng cách giữa 2 điện tích điểm lên gấp đôi và độ lớn của mỗi điện tích lên gấp ba thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ: A. Tăng lên gấp đôi B.Giảm đi một nữa C.Tăng 2,25 lần D.Tăng 2,5 lần GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 2 F  21 F  q 2 q 1 21 F  21 F  12 F  r A Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Hoạt động 3 (8 phút): Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện mơi 8 3.Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện mơi ( chất cách điện) 2 21 . . r qq KF ε = -Hằng số điện mơi: ε (ε ≥1) đặc trưng cho tính chất điện của 1 chất cách điện. Đối với chân khơng:ε=1 Để so sánh độ lớn các điện tích ta nghiên cứu Lực tương tác giữa các điện tích trong điện mơi. ? Điện mơi là mơi trường cách điện hay dẫn điện? ? Víêt cơng thức Định luật Cu- lơng trong trường hợp này ? ? Hằng số điện mơi ε cho ta biết đều gì? -GV kết luận lại vấn đề -HS lắng nghe. Điện mơi là mơi trường cách điện Ο 2 21 . . r qq KF ε = Khi các điện tích điểm đặt trong điện mơi đồng tính thì lực tương tác giữa chúng nhỏ hơn ε lần so với khi đặt chúng trong chân khơng Hoạt động 4(10 phút):Củng cố, Vận dụng, dặn dò: Củng cố: Nội dung đònh luật CuLông, Công thức đònh luật CuLông. 2 21 . r qq KF = Trong môi trường có hằng số điện môi: 2 21 . . r qq KF ε = ε : Hằng số điện môi của môi trường. Vận dụng: Trả lời câu hỏi 1,2,3 và bài tập 1,2 sgk trang 8,9 Bài tập: Xác định lực tương tác giữa hai điện tích q 1 = 3.10 -6 C và q 2 = - 3.10 -6 C cách nhau một khỏang r = 3 cm trong 2 trường hợp: a) Đặt trong chân khơng b) Đặt trong dầu hỏa có hằng số điện mơi bằng 2. D ặn dò: Về nhà làm bài tập 3,4 trang 9 sgk và 1.1; 1.2; 1.4 SBT, tiết sau giải bài tập. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 3 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Tuần 1 Ngày sọan: Tiết PPCT: 2 Ngày dạy: BÀI TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Biết cách biểu diễn lực tương tác giữa các điện tích bằng các vectơ Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực 2. Kỹ năng : Vận dụng định luật Cu-lơng giải các bài tập II. CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập. - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. Học sinh - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Phát biểu nội dung định luật Cu-lơng và viết biểu thức của định luật. Câu 2: Hai điện tích bằng nhau đặt trong chân khơng, cách nhau một đọan 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 10 -5 N. Tìm độ lớn mỗi điện tích? Hoạt động 2 (8 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm. Tg Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 8 Câu 1 trang 8 : C Câu 2 trang 8 : C Câu 1.1 SBT: C Câu 1.2 SBT: B Câu 1.4 SBT: C Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C. Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C. Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C. Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B. Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn. Giải thích lựa chọn Hoạt động 3 (30 phút) : Giải các bài tập tự luận. Tg Nội dung cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 8 Bài 3 trang 9: 22,4 (l) 2.6,02.10 23 1.10 -3 (l) ? Số ngun tử hiđrơ trong 1 cm 3 19 323 10.375,5 4,22 10.10.02,6.2 == − n Y/c HS tóm tắt giả thuyết bài tóan Gv hướng dẫn giải -Tính số ngun tử trong 1 cm 3 . - Một ngun tử hiđrơ có bao nhiêu electron, proton? Hs tóm tắt giả thuyết Một HS lên bảng giải -Một electron và một proton GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 4 Trng THPT Long Khỏnh A Giỏo ỏn Vt lý 11 - NC 5 10 Tng cỏc in tớch dng: Q = 5,375.10 19 . 1,6.10 -19 = 8,6 (C) Tng cỏc in tớch õm: Q =5,375.10 19 .(-1,6.10 -19 ) = - 8,6 C Bi 4 trang 9: Cho bit: r = 5.10 -11 (m) K = 9.10 9 /q 1 / = /q 2 / = e = 1,6.10 -19 C Gii: p dng cụng thc ca nh lut Cu-lụng: 2 21 . r qq KF = = 9,216.10 -6 (N) Bi 1: a) Hai in tớch y nhau nờn q 1. q 2 > 0 v q 1 = q 2 = q Ta cú: 2 21 . r qq KF = = 2 2 r q K )(10. 3 4 10. 9 16. 6 12 2 2 Cq K rF q = == b) Khi lc y gia hai in tớch F = 2,5 N Ta cú: )(08,0 64,0 // . ' 2 2 2 2 mr F q Kr r q KF = == = - in tớch ca 1 electron l bao nhiờu? - in tớch ca 1 proton l bao nhiờu? - Tớnh tng in tớch dng v tng in tớch õm trong n nguyờn t. Bi 4 trang 9: Y/c HS túm tt gi thuyt bi toỏn Gv gi HS lờn gii Bi tp 1: Hai in tớch im bng nhau t trong chõn khụng cỏch nhau 4 cm. Lc y gia chỳng l 10 N a) Tỡm ln mi in tớch b) Tớnh khang cỏch gia chỳng lc tỏc dng F = 2,5 N Y/c HS túm tt gi thuyt bi toỏn Gv hng dn gii - Hai in tớch y nhau thỡ cựng hay trỏi du? - Vieỏt bieồu thc ủũnh luaọt Cu- lụng. - Bin i thnh cụng thc tớnh in tớch q. - Thay lc bng 2,5 N tớnh khong cỏch r e = - 1,6.10 -19 C p = 1,6.10 -19 C Hs túm tt gi thuyt Mt HS lờn bng gii Hs túm tt gi thuyt Mt HS lờn bng gii - Cựng du - 2 21 . r qq KF = )(10. 3 4 10. 9 16. 6 12 2 2 Cq K rF q = == GV: Âu Bình Định Trang 5 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC 7 Bài 2: Theo đònh luật Cu-lông ta có F = k 2 21 || r qq ε = k 2 2 r q ε => q 2 = 9 2132 10.9 )10.(1.10.9 −− = k rF ε q = ± 10 -7 (C) Bài 3: Lực tĩnh điện: 2 21 . r qq KF = = 2 2 . r e K (q 1 =q 2 =e) Lực hấp dẫn: 2 2 2 21 r m G r mm GF hd == Để F = F hd thì: Gm 2 = ke 2 => m = 1,86.10 -9 (kg) Bài tập 2: Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân khơng thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10 -3 N. Xác định điện tích của hai qua cầu đó. Y/c HS tóm tắt giả thuyết bài tốn - Viết biểu thức đònh luật Cu- lơng. - Biến đổi thành cơng thức tính điện tích q thay số vào tìm q. Gv gọi HS lên giải Bài 3: Hai vật nhỏ giống nhau mỗi vật thừa một electron. Tìm khối lượng mỗi vật, biết lực tĩnh điện bằng lực hấp dẫn. Y/c HS tóm tắt giả thuyết bài tốn - Viết biểu thức đònh luật Cu lơng. - Viết biểu thức tính lực hấp dẫn - Cho hai lực bằng nhau, suy ra tính khối lượng Gọi HS lên bảng giải )(08,0 64,0 // ' 2 2 mr F q Kr =⇒ == Hs tóm tắt giả thuyết 2 21 . r qq KF = K rF q 2 2 . =⇔ = ± 10 -7 C Một HS lên bảng giải Hs tóm tắt giả thuyết 2 21 . r qq KF = 2 2 2 21 r m G r mm GF hd == Gm 2 = ke 2 => m = 1,86.10 -9 (kg) Một HS lên bảng giải Hoạt động 4: (2 phút) : Củng cố- Dặn dò - Nhắc lại cơng thức tính lực tĩnh điện - Chuẩn bị soạn bài thuyết electron: + Nội dung thuyết electron. + Đònh luật bảo toàn điện tích. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 6 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Tuần 2 Ngày sọan: Tiết PPCT: 3 Ngày dạy: Bài 2: THUYẾT ELECTRON- ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. I – Mục tiêu: - Kiến Thức Trình bày được những nội dung chính của thuyết êlectron. Từ đó trình bày được ý nghĩa của các khái niệm hạt mang điện và vật nhiễm điện. Phát biểu được nội dung của định luật bảo tồn điện tích. - Kỹ Năng: Giải thích được tính dẫn điện của một vật, ba hiện tượng nhiễm điện của các vật. II – Chuẩn bị: Giáo viên: Thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát (thanh thuỷ tinh hay thứoc nhựa, mảnh lụa hay mảnh dạ, giấy vụn) các quả cầu bằng kim loại, máy phát tĩnh điện (nếu có) Học sinh: Ơn lại hiện tựong nhiễm điện do cọ xát, chất nhiễm điện, chất cách điện (đã học ở THCS) III. Tổ Chức Hoạt động Dạy-Học: Hoạt động 1: (5 phút) Kiểm tra bài cũ Hoạt động 2( 10 phút): Tìm hiểu về nội dung chính của thuyết electron. Tg Nội dung Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS 10 1/ Thuyết êlectron: Thuyết dựa vào sự có mặt của electron và chuyển động của chúng để giải thích một số hiện tượng điện từ gọi là thuyết electron. Nội dung: - Bình thường ngun tử trung hồ về điện + Nếu ngun tử mất đi một e thì ngun tử trở thành ion dương. + Nếu ngun tử nhận thêm một e thì ngun tử trở thành ion âm. u cầu HS nhắc lại cấu tạo của ngun tử, hạt nhân? Nhắc lại hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. - u cầu HS đọc phần 1. -u cầu HS trình bày 3 nội dung của thuyết. - Nhận xét trả lời của HS. HS nêu cấu tạo ngun tử. Đọc SGK - Tìm hiểu nội dung cơ bản của thuyết electron. - Trình bày nội dung của thuyết. - Nhận xét bạn trả lời. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 7 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC - Vật nhiễm điện âm là vật thừa e. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu e. - Nêu câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi C2. - Nhận xét trả lời của HS. -Trình bày câu trả lời của câu hỏi C1. -Trình bày câu trả lời C2 Hoạt Động 3 (5 phút): Tìm hiểu Vật(chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện 6 2. Vật(chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện. - Vật (chât) dẫn điện là vật (chất) có chứa các điện tích tự do. - Vật (chât) cách điện là vật (chất) chứa rất ít điện tích tự do. - Yêu cầu HS đọc phần 2. - Tổ chức hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS trình bày hiểu biết của mình về chất dẫn điện. - Yêu cầu HS nêu nhận xét. - Nhận xét trả lời của HS. -Đọc SGK - Thảo luận nhóm tìm hiểu chất dẫn điện và chất cách điện là gì. - Tìm hiểu chất dẫn điện và chất cách điện. - Trình bày chất dẫn điện và chất cách điện. - Nhận xét bạn trả lời. Hoạt động 4(10 phút):Vận dụng thuyết electron giải thích 3 hiện tượng nhiễm điện 13 3. Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện: a) Nhiễm điện do cọ xát b) Nhiễm điện do tiếp xúc c) Nhiễm điện do hưởng ứng - Yêu cầu HS đọc phần 3a. - Tổ chức hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. - Nhận xét trả lời của HS. - Yêu cầu HS đọc phần 3b. - Tổ chức hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc. - Nhận xét trả lời của HS. Hoàn thành C3 - Yêu cầu HS đọc phần 3c. - Tổ chức hoạt động nhóm. Yêu cầu HS giải thích hiện tượng nhiễm điện do Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích. - Trình bày sự nhiễm điện do cọ xát. - Nhận xét bạn trả lời. -Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích. - Trình bày sự nhiễm điện do tiếp xúc. - Nhận xét bạn trả lời. Trả lời C3 -Đọc SGK. - Thảo luận nhóm tìm hiểu cách giải thích. - Trình bày sự nhiễm điện do hưởng ứng. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 8 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC - Nhận xét trả lời của HS. - Nhận xét bạn trả lời. Hoạt động 5 (7 phút):Tìm hiểu về Định luật bảo tồn điện tích. 7 4. Định luật bảo tồn điện tích: Trong một hệ cơ lập về điện, tổng đại số của các điện tích là khơng đỗi. - u cầu HS đọc phần 4. - u cầu HS tìm hiểu nơi dung định luật bảo tồn điện tích. Nhắc lại khái niệm về hệ cơ lập ? Hãy phát biểu nội dung định luật bảo tồn điện tích ? GV nhận xét -Đọc SGK tìm nội dung định luật. Hệ vật cơ lập về điện là hệ vật khơng có trao đổi điện tích với các vật khác ngồi hệ. - Trình bày định luật bảo tồn điện tích. Hs tiếp thu ghi nhận 1. Mơi trường nào dưới đây khơng chứa điện tích tự do? a. Nước biển. b. Nước sơng. c. Nước mưa. C. Nước cất. 2. Giải thích tại sao các xe tải chở xăng, dầu người ta thường phải lắp một sợi xích sắt chạm xuống đất ? Hoạt động 5: (4 phút):Củng cố, dặn dò : - Nội dung thuyết electron, vận dụng thuyết electron giải thích một số hiện tượng nhiễm điện. - Định luật bảo tồn điện tích. - Trả lời bài tập trắc nghiệm 1,2 sgk trang 12. - Về nhà học bài và sọan bài: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện. + T/c điện trường. + Cường độ điện trường. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 9 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Tuần 2 Ngày sọan: Tiết PPCT: 4 Ngày dạy: Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG I-Mục Tiêu: - Kiến thức: Trả lời được câu hỏi điện trường là gì và tính chất cơ bản của điện trừong là tính chất gì. Phát biểu đượ định nghĩa cường độ điện trừong. Vận dụng được biểu thức xát định cường độ điện trường ảu một điện tích điểm. Trình bày được khái niệm đường sức điện và ý nghĩa của dường sức điện, các tính chất của đừong sức điện. Trả lời được câu hỏi điện trường đều là gì và nêu lên được một số ví dụ về điện trường đều là gì. Phát biểu được ngun lí chồng chất điện trường. - Kĩ năng: - Xác định được vectơ cường độ điện trường của một điện tích điểm và nhiều điện tích điểm gây ra tại một điểm trong khơng gian II – Chuẩn bị: Giáo viên: Thiết bị thí nghiệm về điện phổ (nếu có) Học sinh: Xem lại đường sức từ, từ phổ (đã học ở THCS) III.Tổ Chức Hoạt động Dạy-Học: Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu và giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc, do hưởng ứng Hoạt động 2( 5 phút): Tìm hiểu khái niệm và tính chất điện trường. Tg Nội dung Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS 5 1.Điện trường: a) Khái niệm điện trường: - Điện trường là một dạng vật chất (mơi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. b) Tính chất cơ bản của điện trường: Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. u cầu HS đọc phần 1.a. Đặt các điện tích điểm gần nhau thì chúng tương tác nhau (hút hoặc đẩy) nghĩa là phải có một mơi trường truyền tương tác (điện) giữa chúng. Mơi trường đó ta gọi là điện trường. Vậy, điện trường là gì? - u cầu HS đọc phần 1.b Tìm hiểu các tính chất của điện trường HS đọc SGK Trình bày khái niệm điện trường. Nêu tính chất của điện trường GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 10 [...]... Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC b»ng ®iƯn thÕ cđa c¸c ®iĨm bªn ngoµi vËt dÉn nªn nã lµ VËt ®¼ng thÕ - bổ sung những ý thiếu - Hướng dẫn học sinh nắm của nhóm được điện thế của vật dẫn tích điện - quan sát thí nghiệm, + Thí nghiệm: Điện thế trên nhận xét mặt ngồi vật dẫn + Điện thế tại mọi điểm - Nhận xét bổ sung trên mặt ngồi vật dẫn có giá trị bằng nhau Hoạt động 3: Sự phân bố điện tích ở vật dẫn... = CU n −1 + §iƯn tÝch cđa bé tơ t¨ng Trang 33 Trường THPT Long Khánh A một tụ bị đánh thủng b) Trước khi tụ điện bị đánh thủng, điện tích của bộ tụ điện là: q1 = CbU = CU n Sau khi tụ điện bị đánh thủng thì: q2 = CbU = CU n −1 Sau khi tụ điện bị đánh thủng điện tích của bộ tụ điện tăng lên: ∆q = q 2 − q1 = CU n( n − 1) Giáo án Vật lý 11 - NC lªn: ∆q = q2 − q1 = CU n(n − 1) + N¨ng lỵng do ngn cung cÊp... Trình bày vật dẫn trong điện trường - Sự phân bố điện tích ở vật dẫn tích điện 2 Bài mới: Hoạt động 1: Tụ điện Tg Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1 Tụ điện: - u cầu học sinh đọc sách - Học sinh đọc sách giáo a) Định nghĩa: giáo khoa và trình bày cho khoa được: - Hoạt động theo nhóm Tụ điện phẳng là một hệ hai vật + Định nghĩa tụ điện - Đại diện các nhóm lên dẫn đặt gần nhau Mỗi vật dẫn... Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Thay số ta có U = 50 V U OM U =− b) ta có −2 d d − 3,6.10 => UOM = -32 V Cơng của lực điện: AOM = qUOM = 1,92.10-12 (J) Gọi một HS nhận xét Hs nhận xét bài làm của bạn Nhận xét kết luận Hoạt động 4: (2 phút) Củng cố, dặn dò GV kết luận Phương pháp giải tìm F, E tổng hợp Soạn bài 6: trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 31 Sgk Tuần 5 Tiết PPCT: 9 Bài 6: VẬT Ngày soạn:... hướng của véctơ cường độ - Tổ chức hoạt động nhóm - Tìm hiểu các tính điện trường tại điểm đó Vậy đường sức điện là những chất của đường sức 3 Đường sức điện: GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 11 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC đường như thế nào? b Các tính chất của đường sức điện: - Tại mỗi điểm trong điện trường có thể vẽ được một và chỉ một đường sức điện - Đường sức điện là những đường khơng... bè ë mỈt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiƠm ®iƯn d¬ng Bµi 2: Trong c¸c ph¸t biĨu sau ®©y, ph¾t biĨu noµ ®óng , sai? GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 26 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC A Mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiƠm ®iƯn d¬ng th× ®iƯn thÕ ë tren mỈt qu¶ cÇu lín h¬n ®iƯn thÕ ë t©m cđa qu¶ cÇu ( S) B.Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiƠm ®iƯn ©m th× cêng ®é ®iƯn trêng t¹i mét ®iĨm bÊt k× bªn trong qu¶ cÇu cã chiỊu híng... lượng M’N’ trong cơng thức 1 - Hãy viết cơng thức tính cơng của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường Có gì đáng chú ý trong cơng thức vừa viết? Vận dụng: GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 15 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Một electron di chuyển được đọan đường 1 cm, dọc theo đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện... của các nhóm theo u cầu của giáo viên - Đại diện các nhóm trình bày quan điểm của mình trên bảng - nhận xét quan điểm của các nhóm NhËn xÐt g× vỊ gi¸ trÞ ®iƯn dung cđa bé ghÐp song song víi gi¸ trÞ ®iƯn dung cđa c¸c tơ thµnh phÇn NhËn xÐt g× vỊ gi¸ trÞ ®iƯn dung cđa bé ghÐp song song víi gi¸ trÞ ®iƯn dung cđa c¸c tơ thµnh phÇn Trang 28 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Hoạt động 5: Củng... dò: Học bài và làm tất cả các bài tập Chuẩn bị bài Năng lượng điện trường + Năng lượng tụ điện + Năng lượng điện trường Tuần 6 GV: ¢u B×nh §Þnh Ngày soạn: Trang 29 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC Tiết PPCT: 11 Ngày dạy: Bài 8: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG I MỤC TIÊU: - Vận dụng được cơng thức xác định năng lượng của tụ điện - Thành lập được cơng thức xác định năng lượng điện trường trong tụ... lên phương án thiết lập cơng thức năng lượng điện trường Ta cã: U= E.d Thay vµo c«ng thøc: 1 W = C.U 2 2 1 εS = E 2 d 2 2 9.10 9 4Π d - Các nhóm khác nhận Trang 30 Trường THPT Long Khánh A Mật độ năng lượng điện trường: εE 2 ω= 9.10 98π Hoạt động 4: Bài tập vận dụng 1 Bài 4 trang 40: 0 Cho biết: U=200V d=4mm= 4.10-3m w=? Giải: Áp dụng cơng thức: εE 2 ω= 9.10 98π Với E = Giáo án Vật lý 11 - NC sâu . trả lời. GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 7 Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11 - NC - Vật nhiễm điện âm là vật thừa e. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu e. - Nêu câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi C2. -. vật nhẹ:giấy vụn,sợi bơng… => Thanh thủy tinh đã bị nhiễm điện. Giữa các vật bị nhiễm điện và các vật nhẹ bị hút GV: ¢u B×nh §Þnh Trang 1 B B Trường THPT Long Khánh A Giáo án Vật lý 11. hiểu Vật( chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện 6 2. Vật( chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện. - Vật (chât) dẫn điện là vật (chất) có chứa các điện tích tự do. - Vật (chât) cách điện là vật
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lí 11 nâng cao, giáo án vật lí 11 nâng cao, , CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG, ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH., Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG, Hoạt động 4: (2phút) Củng cố, vận dụng., *Tính chất của quang tâm O: