Giáo án vật lí 11 ban cơ bản chi tiết

227 1.5K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:41

Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG Tiết 1 - Bài 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG I. MỤC TIÊU 1. kiến thức - Trình bày được khái niệm điện tích, điện tích điểm, đặc điểm của lực tương tác tĩnh điện, nội dung định luật Cu – lông, ý nghĩa của hằng số điện môi. - Lấy được ví dụ về lực tương tác tĩnh điện của các vật được xem là chất điểm. 2. kĩ năng - Làm được thí nghiệm về vật bị nhiễm điện do cọ xát. - Xác định được phương và chiều tác dụng của lực Cu – lông giữa các điện tích điểm. - Vận dụng được định luật Cu – lông vào giải các bài toán đơn giản về tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại kiến thức vật lý lớp 7 và 9. - Chuẩn bị một số thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát. 2. Học sinh - Ôn tập lại kiến thức vật lý đã học ở trung học cơ sở. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: Tổ chức * Hoạt động 2: Giới thiệu bài học Nội dung bài học Bước 1 I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác tĩnh điện Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 1 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: - GV cho học sinh đọc SGK và đặt câu hỏi 1: Nêu ví dụ về cách làm vật bị nhiễm điện? - Sau đó GV Giải thích câu trả lời, hướng dẫn HS tìm ra biểu hiện của vật nhiễm điện. - GV đưa ra câu hỏi: Thế nào là điện tích điển? Điều kiện để một vật có thể coi là điện tích điểm? sau đó cho HS suy nghĩ và trả lời. => GV nhận xét câu trả lời của HS. - GV phân tích cho học sinh hiểu về sự tương tác điện, từ đó cho học sinh trả lời C 1 trong SGK. => Đặc điểm tương tác giữa các điện tích. Bước 2 - GV giới thiệu về cân xoắn Cu-lông. - GV cho học sinh lên bảng Xác định phương chiều của lực tác dụng lên các điện tích trong các trường hợp: hai điện tích dương đặt gần nhau và hai điện tích trái dấu đặt gần nhau. => GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó dẫn ra nội dung định luật Cu-lông và biểu thức của định luật, cho học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức. 1. Sự nhiễm điện của các vật - Khi cọ xát một số vật vào len hoặc dạ thì các vật đó sẽ bị nhiễm điện. - Một vật bị nhiễm điện có thể hút được các vật nhẹ. 2. Điện tích. Điện tích điểm - Điện tích là số đo độ lớn thuộc tính điện của một vật. - Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta xét. 3. Tương tác điện. Hai loại điện tích - Sự hút hay đẩy nhau giữa các điện tích được gọi là sự tương tác điện. - Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi 1. Định luật Cu-lông - Định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữ chúng: 1 2 2 q q F k r = Trong đó, 2 9 2 . 9.10 N m k C = F có đơn vị là N, đơn vị của r là mét, Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 2 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: - GV kết hợp với HS trả lời câu hỏi: Điện môi là gì? Ý nghía của hằng số điện môi? Biểu thức của định luật cu- lông trong một môi trường đồng tính? - HS trả lời câu hỏi C 3 trong SGK Bước 3 - GV hệ thống lại kiến thức trong bài giảng, cho HS làm một số bài tập vận dụng 5, 6 trong SGK. - Giao bài tập về nhà cho HS: bài 7, 8 SGK - Yêu cầu HS đọc trước bài tiếp theo ở nhà. đơn vị đo của q 1 và q 2 là culong (C). 2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện điện môi đồng tính. Hằng số điện môi - Điện môi là môi trường cách điện. - Công thức của định luật Cu-lông trong điện môi đồng tính: 1 2 2 q q F k r ε = - Hằng số điện môi cho biết, khi đặt các điện tích trong chất đó thì lực tác dụng giữa chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không. III. Vận dụng và củng cố IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 3 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: Tiết 2 - Bài 2: THUYẾT ÊLECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Trình bày được nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo toàn điện tích. - Lấy được ví dụ về các cách nhiểm điện. - Biết cách làm nhiểm điện các vật. 2. kĩ năng - Vận dụng thuyết êlectron giải thích đ]ợc các hiện tượng nhiểm điện. - Giải bài toán tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại kiến thức vật lý đã học ở lớp 7. - Chuẩn bị các câu hỏi cho HS. 2. Học sinh - Xem lại kiến thức bài trước đã học và đọc trước bài ở nhà. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: Tổ chức * Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ - Phát biểu định luật Cu-lông? - ý nghĩa của hằng số điện môi? * Hoạt động 3: - Giải thích bài học - Nội dung bài học Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 4 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: Bước 1 GV cho HS đọc SGK và dựa vào kiến thức vật lý đã học ở lớp 7 kết hợp với kiến thức hóa học trả lời các câu hỏi: 1. Nêu cấu tạo nguyên tử về phương diện điện? 2. Nêu Đặc điểm của êlectron , prôton và nơtron? 3. Điện tích nguyên tố là gì? 4. Cơ sở nội dung thuyết êlectron? 5.Thế nào là ion dương, ion âm? Bước 2 Dựa vào kiến thức vừa dạy kết hợp với kiến thức SGK, GV cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK từ C 2 tới C 5 . => Giải thích các hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng bằng thuyết electron. C 2 . Hãy nêu một định nghĩa khác về vật dẫn điện và vật? I. Thuyết Êlectron 1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố * Nguyên tử có cấu tạo gồm một hạt nhân mang điện dương nằm ở trung tâm và các êlectron mang điện âm chuyển động xung quanh. Hạt nhân được cấu tạo bởi proton và notron. * 19 1,6.10e C − = − , 31 9,1.10 e m kg − = , 27 1,67.10 p n m m kg − ≈ = , 19 1,6.10p − = , n trung hòa về điện. * Điện tích nguyên tố là điện tích nhỏ nhất mà ta có thể có đươc. 2. Thuyết êlectron * Thuyết electron dựa vào sự cư trú và dịch chuyển của các e để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. * Nguyên tử bị mất e trở thành một hạt mang điện dương được gọi là ion dương. Nguyên tử trung hòa nhận thêm e trở thành một hạt mang điện âm được gọi là ion âm. II. Vận dụng 1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện * Vật dẫn điện là vật (chất) có chứa nhiều điện tích tự do. Vật cách điện là vật (chất) không chứa hoặc chứa rất ít điện tích tự do. * Chân không là môi trường cách điện vì môi trường chân không là môi trường không chứa vật chất => không có điện tích Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 5 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: C 3 . Chân không dẫn điện hay cách điện? Tại sao? C 4 . Hãy giải thích sự nhiễm điện của một quả cầu kim loại khi cho nó tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương? C 5 . Vận dụng thuyết electron để giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. biết rằng trong kim loại có electron tự do. Bước 3 * GV nhắc lại cho HS nhớ về khái niệm của hệ cô lập. Tương tự từ đó suy ra khai niệm về hệ cô lập về điện cho HS. * Sau khi phân tích về định luật bảo toàn điện tích GV đưa ra một số tình huống áp dụng: Ví dụ như trường hợp nhiễm điện do hưởng ứng ở C 4 có vi phạm định luật bảo toàn điện tích không? Bước 4 * GV hệ thống lại kiến thức trong bài học, giao bài tập về nhà cho HS và nhắc HS chuẩn bị đọc trước bài tiếp theo. tự do. 2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc * Nếu cho một vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ bị nhiễm điện cùng dấu với vật đó. * Nếu hai vật nhiễm điện tiếp xúc với nhau thì tổng điện tích của hai vật trước và sau khi tiếp xúc là bằng nhau. 3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng * Khi đưa quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của thanh kim loại MN thì quả cầu A hút các e tự do của MN về phía mình làm đầu M nhiễm điện âm còn đầu N nhiễm điện dương. III. Định luật bảo toàn điện tích * Hệ cô lập về điện là hệ vật không có trao đổi điện tích với các vật khác ngoài hệ. * Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi. IV. Ghi nhớ * Làm các bài 5, 6, 7, 8 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 6 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: Tiết 3 - Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC TỪ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường. - Phát biểu khái niệm và viết được công thức tổng quát về cường độ điện trường. - Nêu được các đặc điểm về phương chiều và độ lớn của vecto cường độ điện trường. 2. kĩ năng - Vẽ được vecto cường độ điện trường của một điện tích điểm II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Chuẩn bị trước bài và các tài liệu có liên quan. - Chuẩn bị một số câu hỏi theo từng chủ đề của bài. 2. Học sinh - Ôn lại kiến thức bài cũ và chuẩn bị bài học trước khi tới lớp III. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC DẠY HỌC Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 7 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: Tổ chức * Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ - Trình bày nội dung của thuyết electron. - Phát biểu định luật bảo toàn điện tích. * Hoạt động 3: - Giải thích bài học - Nội dung bài học Bước 1 + Để đưa ra khái niệm về điện trường GV giúp học sinh phân tích trả lời câu hỏi: Tại sao hai điện tích đặt xa nhau trong chân không lại tác dụng được lực lên nhau? + GV đưa ra câu hỏi: Khi đặt hai điện tích trong không gian thì có hiện tượng gì xảy ra? => GV nhận xét câu trả lời và phân tích định nghĩa trong SGK. Bước 2 + Giả sử có điện tích điểm Q đặt tại O. điện tích q đặt trong điện trường của Q. So sánh lực cu-lông tác dụng lên q khi đặt gần Q (F 1 ) và xa Q (F 2 )? + GV phân tích dẫn tới hình thành định nghĩa về cường độ điện trường cho HS. + GV giới thiệu về vecto cường độ điện trường. I. Điện trường 1. Môi trường truyền tương tác điện * Điện trường là môi trường truyền tương tác giữa các điện tích. 2. Điện trường * Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. II. Cường độ điện trường 1. khái niệm cường độ điện trường * Cường độ điện trường là đại lượng đắc trưng cho mức độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. 2. Định nghĩa * Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. F E q = Với E: cường độ điện trường tại điểm đang xét. 3. Vecto cường độ điện trường F E q → → = 8 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC Tiết 4 - Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC TỪ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được định nghĩa đường sức điện và một vài đặc điểm quan trọng của các đường sức điện. - Trình bày được khái niện về điện trường đều. 2. kĩ năng - Vận dụng được các công thức về điện trường và nguyên lí chồng chất điện trường để giải một số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Chuẩn bị trước bài và các tài liệu có liên quan. - Chuẩn bị một số câu hỏi theo từng chủ đề của bài. 2. Học sinh - Ôn lại kiến thức bài cũ và chuẩn bị bài học trước khi tới lớp III. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC DẠY HỌC Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ 9 Ngày soạn:10/04/ 2011 Ngày kiểm tra: Đào Lệ Quyên TTGDTX Tiên Lữ Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: Tổ chức * Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ - Em hãy viết công thức tính cường độ điện trường và nêu ý ngfhiax các đại lượng? - Em hãy nêu các đặc điểm về phương, chiều, độ lớn của vecto cường độ điện trường? * Hoạt động 3: - Giải thích bài học - Nội dung bài học Bước 1 + GV vẽ hình và nêu nguyên lí chồng chất điện trường. → HS ghi nhận nguyên lí Bước 2 + GV cho HS quan sát hình ảnh các đường sức từ trong hình 3.5 SGK → HS ghi nhận hình ảnh và khái niệm đường sức điện. + GV giải thích và cho HS ghi nhận định nghĩa về đường sức điện + GV vẽ hình dạng của một số điện trường và giải thích. HS vẽ lại các hình II. Cường độ điện trường 6. Nguyên lí chồng chất điện trường - Nguyên lí: Các điện trường 1 2 ,E E uur uur đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp E ur : 1 2 E E E= + ur uur uur - Các vecto cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo nguyên tắc hình bình hành. III. Đường sức điện 1. Hình ảnh các đường sức điện - Các hạt nhỏ cách điện đặt trong điện trường sẽ bị nhiễm điện và nằm dọc theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó → mỗi đường đó được gọi là một đường sức điện. 2. Định nghĩa - Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vecto cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cahs khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó. 3. Hình dạng đường sức của một số điện trường - Xem các hình vẽ trong SGK 1 E uur 2 E uur E uur M 1 Q 2 Q 10 [...]... điện trường do các điện tích của tụ tạo ra trong dây dẫn sẽ làm các e tự do trong dây dẫn chạy theo chi u từ bản âm sang bản dương, làm e của bản âm giảm dần và điện tích dương của bản dương bị trung hòa dần cho tới khi hết hẳn Bước 2 - GV hướng dẫn HS, đưa HS tới định nghĩa về điện dung dự trên cơ sở bán thực nghiệm: Dùng 1 điện thế nhất định tích điện cho các tụ điện khác nhau, bằng thực nghiệm ta... dời có hướng của các electron tự do * Quy ước chi u của dòng điện là chi u chuyển dời của các hạt điện tích dương (ngược với chi u chuyển dời của các điện tích âm) Đào Lệ Quyên 30 TTGDTX Tiên Lữ Ngày soạn:10/04/ 2 011 Ngày kiểm tra: * Tác dụng của dòng điện khi chạy qua các vạt dẫn: tác dụng từ, tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng cơ học, tác dụng sinh lí, … * Cường độ dòng điện cho biết mức độ mạnh,... (trang 25) AMN −6 = = 3 (V ) q −2 - Đáp án: C - A = 0 M, N là 2 điểm bất kì trên đường cong Khi q di chuyển từ M tới N sẽ thực hiện công AMN, khi q di chuyển từ N về M sẽ thực hiện công ANM Ta có: A = AMN + ANM Do công của lực điện chỉ phụ thuộc vào vị trí của M và N nên AMN = − ANM => A = AMN + ANM = 0 - e bị bản âm đẩy và bản dương hút => e bay từ bản dương tới bản âm => lực điện sinh công dương =>... tổ chức Lớp: Sĩ số: Lớp: Sĩ số: Lớp: Sĩ số: 2 Kiểm tra bài cũ 1 Hai bản kim loại phẳng đạt song song, cách nhau 2cm Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 150V Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 1cm sẽ làm bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm 2 Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường biết công mà lực điện tác dụng lên 1 e sinh ra khi nó di chuyển từ M tới... soạn:10/04/ 2 011 Ngày kiểm tra: IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC Tuần 3 Tiết 5 – Bài 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Nêu được đặc điểm của công của lực điện - Viết được công thức tính công của lực điện - Nêu được công thức tính thế năng của điện tích điểm trong điện trường 2 kĩ năng - Giải được một số bài tập đơn giản về công của lực điện II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Chuẩn bị giáo án và các kiến... giữa hai bản của nó: Q = CU hay C = - Bằng lí thuyết cũng chứng minh được điện tích mà tụ điện tích được tỉ lệ với hiệu điện thế giũa hai bản đó Q U Với C là điện dung của tụ điện => Định nghĩa về điện dung của tụ điện 2 Đơn vị của điện dung - Điện dung có đơn vị là fara Đào Lệ Quyên 23 TTGDTX Tiên Lữ Ngày soạn:10/04/ 2 011 Ngày kiểm tra: - Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt giữa hai bản của... soạn:10/04/ 2 011 Bước 2 Ngày kiểm tra: II Bài tập - GV lần lượt gọi HS lên làm các bài tập 4, 5 trang 25 và 5, 6, 7 trang 29 và giải thích lựa chọn của mình ▫ Bài 4 (trang 25) ▫ Bài 5 (trang 25) - Đáp án: D Vì công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi - Đáp án: D A = qEd = (−1, 6.10−19 ).1000.(−0, 01) = 1, 6.10−18 ( J ) ▫ Bài 5 (trang 29) ▫ Bài 6 (trang 29) - Đáp án: C - Đáp án: C U MN... lượng điện tích chuyển qua tiết diện của dây dẫn => Nếu có càng nhiều điện tích chuyển qua 1 tiết diện phẳng của dây dẫn thì cường độ dòng điện sẽ càng lớn Gọi ∆q là lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện phẳng S của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t thì cường độ dòng điện: I= ∆q ∆t 2 Dòng điện không đổi - Dòng điện không đổi là dòng điện có - GV cho HS ghi nhận định nghĩa về chi u và cường độ không... - Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là thức đã học để trả lời C5 và C6 các vật dẫn điện Các hạt mang điện trong các vật này có thể dịch chuyển tự do - Giữa hai đầu đoạn mạch hoặc giữa hai Đào Lệ Quyên 34 TTGDTX Tiên Lữ Ngày soạn:10/04/ 2 011 Ngày kiểm tra: đầu bóng đèn phải có hiệu điện thế thì mới có dòng chạy qua chúng => Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn... trí của điểm đầu và điểm trường đều và suy ra công thức tính cuối công lực điện Đào Lệ Quyên 12 TTGDTX Tiên Lữ Ngày soạn:10/04/ 2 011 Ngày kiểm tra: - TH1: q di chuyển theo đường thẳng hợp với đường sức điện 1 góc α d = MN = s cos α , chọn chi u dương cho MN cùng chi u với chi u của đường sức ▫ Nếu α 0 → d > 0 → AMN > 0 ▫ Nếu α > 900 → cosα < 0 → d < 0 → AMN < 0 - Trường hợp 2: q di chuyển . biểu thức. 1. Sự nhiễm điện của các vật - Khi cọ xát một số vật vào len hoặc dạ thì các vật đó sẽ bị nhiễm điện. - Một vật bị nhiễm điện có thể hút được các vật nhẹ. 2. Điện tích. Điện tích điểm -. là ion âm. II. Vận dụng 1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện * Vật dẫn điện là vật (chất) có chứa nhiều điện tích tự do. Vật cách điện là vật (chất) không chứa hoặc chứa rất ít điện tích. Nếu cho một vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ bị nhiễm điện cùng dấu với vật đó. * Nếu hai vật nhiễm điện tiếp xúc với nhau thì tổng điện tích của hai vật trước và

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1.Nêu được khái niệm về dòng điện, dòng điện không đổi là gì ?

  • 2.Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ohm cho toàn mạch, định luật Joule – Lenz.

    • 1. Trình bày được bản chất của dòng điện trong kim loại, trong chất điện phân, trong chất khí.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan