GIÁO ÁN VẬT LÍ 11 cơ bản

29 914 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:31

Ngày soạn : 03/01/2014 Ngày dạy : 06/01/2014 Chương IV : TỪ TRƯỜNG Tiết 37: TỪ TRƯỜNG I. MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Phát biểu được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường. -Nêu được cách xác đònh phương và chiều của từ trường tại một điểm. -Phát biểu được đònh nghóa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ. + Kỹ năng : - Biết cách phát hiện tồn tại của từ trường. - Cách xác đònh mặt Nam và Bắc của dòng điện trong mạch điện kín. + Thái độ : -Tập trung quan sát thí nghiệm và nêu nhận xét, thảo luận, kết luận. II. CHUẨN BỊ : + Thầy : Dụng cụ TN lực tương tac từ, từ phổ. + Trò : Ôn phần từ trường vật lí 9. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : 1. Ổn đònh lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra bài cũ. ĐVĐ : Chương I ta biết nguồn gốc lực điện là điện trường, khi các điện tích chuyển động thì lực tương tác giữa chúng thế nào ? chúg có gây ra loại trường gì hay khôg ?! 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV KIẾN THỨC HĐ1: n kiến thức về nam châm : +T1(Y): Có khả năng hút được sắt vụn. C1(K): Đáp án B. +T2(Y): Có hai cực. Cực Bắc (N) và cực Nam (S). +T3(TB): Các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên hút nhau. C2: Thảo luận trả lời C2. H1: Nam châm là những vật có khả năng gì ? C1: Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm ? A. sắt non ; B. Đồng ôxit. C. Sắt ôxit ; D. Mangan ôxit. H2: Mỗi nam châm có mấy cực ? tên các cực là gì ? H3: Tương tác giữa các cực nam châm thế nào ? C2: SGK. I. Nam châm : + Là vật có khả năng hút được sắt vụn. + Mỗi nam châm có hai cực, cực nam (S) cực Bắc (N). + Các cực cùng tên đẩy nhau, khác tên hút nhau : Lực từ + Nam châm có từ tính. HĐ2: Tìm hiểu từ tính của dây dẫn có dòng điện : + HS: Quan sát hiện tượng. +T4(K): Dòng điện có t/d lên nam châm. +T5(TB): Nam châm có t/d lên dòng điện. +T6(Y): Hai dòng điện có tương tác GV: TN như hình 19.3 ; 19.4 ; 19.5. H4: Dòng điện có t/d lên nam châm ? H5: Nam châm có t/d lên dòng điện ? H6: Hai dòng điện có tương tác II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện : 1. Dây dẫn có dòng điện cũng có từ tính. + Dòng điện có thể t/d lên nam châm. + Nam châm có thể t/d lên dòng điện. nhau. + HS: Ghi nhận thông tin. nhau ? GV: Thông tin khái niệm lực từ, từ tính. + Hai dòng điện có thể tương tác nhau. 2. Kết luận : + Các tương tác trên gọi là tương tác từ. + Dòng điện và nam châm có từ tính. HĐ3: Tìm hiểu về từ trường : +T7(TB): Gọi là điện trường. + HS: Ghi nhận thông tin. Đọc II.2 và nêu đinmhj nghóa từ trường. +T8(Nhóm): Đặt kim nam châm trong không gian đó nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. +T9(TB): Nêu qui ước hướng của từ trường. H7: Lực tương tác giữa hai điện tích nhờ có môi trường được gọi là gì ? GV: Nêu sự tương tự, sự tồn tại của từ trường. Yêu cầu HS xem thông tin mục II.2.và nêu đònh nghóa. H8: Có thể phát hiện không gian có từ trường hay không bằng cách nào ? GV: Yêu cầu HS xem thông tin mục II.3. H9: Người ta qui ước hướng của từ trường tại một điểm thế nào ? III. Từ trường : 1. Đònh nghóa : Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó. 3. Cách phát hiện từ trường : + Dùng kim nam châm thử và xem có lực từ tác dụng hay không. + Qui ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm thử nằm cân bằng tại đó. HĐ4: Tìm hiểu về đường sức từ : + HS: Xem thông tin và nêu đònh nghóa. + HS: Quan sát TN và nêu dạng đường sức từ. +T10(TB): Là những đường tròn nằm trong mặt phẳng bìa vuông góc dây dẫn, có tâm nằm tại dây dẫn. GV: Yêu cầu HS xem thông tinIV.1 nêu đònh nghóa đường sức từ. GV: TN HS quan sát từ phổ nêu dạng đường sức từ. H10: Đường sức từ của dòg điện thẳng dài là những đường thế nào ? IV. Đường sức từ : 1. Đònh nghóa : là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại đó. 2. Các ví dụ về đường sức từ : VD1 : Từ trường của dòng điện thẳng rất dài : + Đường sức là + HS: Ghi nhận thông tin. +T11(Y): Phát biểu qui tắc nắm tay phải. + HS: Quan sát TN và nêu dạng đường sức từ. + HS: Ghi nhận thông tin. +T12(nhóm): Chỉ vẽ được một đường sức từ. +T13(nhóm): Các đường sức từ là những đường cong kín. +T14(TB): Chiều các đường sức từ tuân theo những qui tắc nắm tay phải hoặc vào mặt Nam ra mặt Bắc. + HS: Ghi nhận thông tin. C3(TB) : Xác đònh chiều I. GV: Thông tin chiều đường sức từ và hướng dẫn dùng qui tắc nắm tay phải. H11: Phát biểu qui tắc nắm tay phải ? GV: TN HS quan sát từ phổ nêu dạng đường sức từ. -Thông tin mặt Bắc và mặt Nam : Mặt nam là mặt khi nhìn vào thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ. Ngược lại là mặt Bắc. H12: Qua mỗi điểm trong không gian trong từ trường có thể vẽ được mấy đường sức từ ? H13: Các đường sức từ là những đường thế nào ? H14: Chiều đường sức từ tuân theo những qui tắc nào ? GV: Thông tin qui ước vẽ đường sức từ. C3 : Xác đònh chiều dòng điện chạy trong vòng C hình 19.10 SGK. Gợi ý : xác đònh mặt nhìn vào là mặt Bắc hay mặt Nam. Suy ra chiều I. những đường tròn trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện. + Chiều xác đònh theo qui tác nắm tay phải : Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại chỉ chiều đường sức từ. VD2 : Từ trường của dòng điện tròn : Các đường sức từ có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy. 3. Các tính chất của đường sức từ : a)Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường chỉ vẽ được một đường sức từ. b)Các đường sức từ là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu. c)Chiều các đường sức từ tuân theo những qui tắc xác đònh. d)Qui ước vẽ đường sức từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức mau, chỗ yếu các đường sức thưa. HĐ5: Tìm hiểu từ trường trái đất : V. Từ trường Trái Đất : (đọc thêm). HĐ6: Vận dụng, củng cố : BT 5: Đáp án B. Bài tập 5, 6, 7. BT 6: Đáp án B. BT 7: Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng. 4. Căn dặn : Học phần ghi nhớ. BT : 8 trang 124 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : 03/01/2014 Ngày dạy : 08/01/2014 Ti ết 39: LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ I. MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Nêu được khái niệm từ trường đều, xác đònh được lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện. -Phát biểu được đònh nghóa véc tơ cảm ứng từ, phát biểu được đònh nghóa phần tử dòng điện. -Từ công thức F r = I[ l r , B r ] suy ra được qui tắc xác đònh lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện. + Kỹ năng : -Phân tích hiện tượng xác đònh chiều véc tơ cảm ứng từ. -Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập thực tế. + Thái độ : -Tinh thần hợp tác thảo luận, tích cực hoạt động tìm hiểu kiến thức. II. CHUẨN BỊ : + Thầy : Dụng cụ TN hình 20.1 và 20.2 SGK. hệ thống các câu hỏi. + Trò : Ôn lại về véc tơ. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : 1. Ổn đònh lớp : 1ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kiểm tra bài cũ : HSTB trả lời câu hỏi : a) Từ trường là gì ? Nêu đònh nghóa đường sức từ ? b) Nêu tính chất của đường sức từ ? ĐVĐ : Đại lượng đặc trưng cho tác dụng của điện trường là cường độ điện trường. Vậy đại lượng đặc trưng cho từ trường là gì ?! 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV KIẾN THỨC HĐ1: Tìm hiểu về lực từ : +T1(TB): Nhắc lại điện trường đều. +T2(nhóm): -đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm - các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau. + HS: Quan sát TN. +T3(nhóm): F r ⊥ đoạn dây dẫn và đường sức từ. +T4: F = mgtan θ . H1: Nhắc lại điện trường đều ? H2: Tương tự từ trường đều : đặc tính của nó tại mọi điểm thế nào ? các đường sức từ là những đường thế nào ? GV: Thí nhiệm, và hướng dẫn HS quan sát. Phân tích hiện tượng suy ra : H3: Lực từ có phương thé nào so với đoạn dây dẫn và đường sức từ ? H4 (C1) :: Dự a vào hình vẽ xác đònh F theo p = mg và θ I. Lực từ : 1. Từ trường đều : là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau. 2. Xác đònh lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện : F r ⊥ đoạn dây dẫn và đường sức từ. F = mgtan θ mg : trọng lượng dây dẫn. + HS: ghi nhận thông tin. C2 : hình vẽ : GV: Thông tin về tam diện thuận. C2 : Nghiệm lại nhận xét : hướng của dòng điện, từ trường và lực từ tạo thành một tam diện thuận ? θ góc lệch phương dây treo đoạn dây dẫn. Hướng dòng điện hướng từ trường và hướng F r tạo một tam diện thuận. HĐ2: Tìm hiểu về cảm ứng từ : + HS: Ghi nhận thông tin. +T5(K): Có thể đặt trưng cho tác dụng của từ trường tại vò trí dặt dây dẫn có dòng điện. + HS: Ghi nhận thông tin. + HS: Ghi nhận thông tin. +T6(Y): tại trung điểm của đoạn dây dẫn. +T7: Phương ⊥ l r và B r + HS: Thực hiện đặt bàn tay trái xác đònh lực từ. +T8(TB): Phát biểu qui tắc bàn tay trái. GV: Thông tin TN cho . F I l không đổi, chỉ phụ thuộc vò trí đặt dây dẫn. H5: Vậy thương số đó có thể đặt trưng gì ? GV: Thông tin thương số đó gọi là cảm ứng từ tại điểm xét. -Thông tin đơn vò của cảm ứng từ. GV: Thông tin về đặc điểm của vectơ cảm ứng từ. H6: Điểm đặt lực từ ? H7: Phương lực từ ? GV: Dùng hình vẽ hướng dẫn HS cách đặt bàn tay trái xác đònh lực từ. H8: Phát biểu qui tắc bàn tay trái để xác đònh chiều lực từ ? II. Cảm ứng từ : 1. Cảm ứng từ : B = . F I l 2. Đơn vò cảm ứng từ Trong hệ SI : B : tesla (T) F : (N) ; I : (A) l : (m) 3. Vectơ cảm ứng từ: kí hiệu : B r : + điểm đặt : tại điểm xét + Hướng : trùng hướng từ trường tại điểm đó. + Độ lớn : B = . F I l 4. Biểu thức tổng quát của lực từ F r theo B r : + Điểm đặt : trung điểm đoạn dây dẫn. + Phương : ⊥ l r và B r + Chiều : Tuân theo qui tắc bàn tay trái. + Độ lớn : F = IB l sin α Với α = ( B r , l r ) Qui tắc bàn tay trái : Để bàn tay trái sao cho B r hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa cùng chiều dòng điện, khi đó chiều ngón cái choãi ra chỉ chiều của F r HĐ3: Vận dụng, củng cố : BT 4 : Đáp án : B BT 5 : Đáp án : B BT 6 : a) I l r đặt theo phương không song song với đường sức từ. b) I l r đặt theo phương song song với đường sức từ. BT4 trang 128 SGK : BT5 trang 128 SGK : BT6 trang 128 SGK : 4. Căn dặn : Học phần ghi nhớ. Đọc : “Em có biết. BT : SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trung Hóa, ngày tháng 01 năm 2014 TTCM: Đinh Ngọc Trai Ngày soạn : 03/01/2014 Ngày dạy : / /2014 Ti ết 40: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT I. MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Phát biểu được cách xác đònh phương, chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, trong dây dẫn tròn, trong ống dây hình trụ. + Kỹ năng : -Vận dụng được nguyên lí chồng chất từ trường để giải các bài tập đơn giản. -Biểu diễn được các vectơ cảm ứng từ trong mặt phẳng và trong không gian. + Thái độ : -Tập trung chú ý, tích cực tìm hiểu kiến thức. II. CHUẨN BỊ : + Thầy : TN về từ phổ và kim nam châm. Hệ thống các câu hỏi. + Trò : Ôn bài 19 ; 20 SGK. chú ý quan hệ chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : 1. Ổn đònh lớp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kiểm tra bài cũ : HSY trả lời câu hỏi : a) Từ trường thế nào là từ trường đều ? b) Nêu các yếu tố của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện ? ĐVĐ : Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn phụ thuộc các yếu tố nào ?! 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GV KIẾN THỨC HĐ1: Tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài : + HS: Ghi nhận thông tin. +T1(K): B r ⊥ OM +T2(TB): theo qui tắc nắm tay phải C1(Y) : Dùng nắm tay phải xác đònh chiều I. +T3(nhóm): F = B 1 I 2 l sin 90 0 = F = 2.10 -7 1 2 I I l r GV: Thông tin : B ~ I ; phụ thuộc hình dạng dây dẫn ; phụ thuộc vì trí ; phụ thuộc môi trường. H1: Dựa vào đònh nghóa đường sức từ, suy ra B r phương thế nào so với bán kính OM ? H2: Chiều xác đònh theo qui tắc nào ? C1 : Xác đònh chiều I trên hình 21.b ? H3: khi có hai dòng điện I 1 và I 2 trong hai dây dẫn thẳng dài, cách nhau một đoạn r thì tường trường I 1 tác dụng lên mỗi đoạn l của I 2 một lực từ F = ? I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài : Tại M cách dây dẫn r : B r ⊥ OM Chiều : theo qui tắc nắm tay phải : B = 2.10 -7 I r Hệ qua û : khi có hai dòng điện I 1 và I 2 trong hai dây dẫn thẳng dài, cách nhau một đoạn r thì tường trường I 1 tác dụng lên mỗi đoạn l của I 2 một lực từ : F = B 1 I 2 l sin 90 0 = F = 2.10 -7 1 2 I I l r HĐ2: Tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn. + HS: Ghi nhận thông tin. +T4(TB): Chiều đi vào mặt Nam . + HS: Ghi nhận thông tin. GV: Thông tin Tại tâm O vòng dây: B r ⊥ mặt phẳng vòng dây. H4: chiều của B r vào mặt nào của vòng dây ? GV: Thông tin độ lớn của B. II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.: Tại tâm O vòng dây: + B r ⊥ mặt phẳng vòng dây. + Chiều đi vào mặt Nam . + Độ lớn : B = 2 π .10 -7 I R Nếu khung dây tròn có N vòng dây sít nhau : B = 2 π .10 -7 N I R R : bán kính vòng dây. HĐ3: Tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ: + HS: Theo dõi và nêu nhận xét. +T5(nhóm): Bên trong là những đường thẳng song song cách đều. Suy ra từ trường là đều. Bên ngoài có dạng cong giống đường sức từ nam châm. +T6(nhóm): Dựa tương tự nam châm chỉ ra cực Bắc và cực Nam. +T7(nhóm): Nêu phương chiều. Suy ra qui tắc xác đònh : dùng nắm tay phải. + HS: Ghi nhận thông tin. GV: Giới thiệu hình vẽ 21.4, phân tích các đường sức từ và nhấn mạnh trong lòng và bên ngoài ống dây. H5: Nhận xét hình dạng đường sức từ bên trong và bên ngoài ống dây. H6: Chỉ ra các cực của ống dây ? H7: Phương, chiều cảm ứng từ trong lòng ống dây ? suy ra qui tắc xác đònh ? GV: Thông tin độ lớn B trong lòng ống dây. III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ: + Từ trường trong ống dây là đều. + Chiều đường sức từ xác đònh theo qui tắc nắm tay phải. + B = 4 π .10 -7 nI Với n = N l : sos vòng dây trên một đơn vò chiều dài của lõi. HĐ4: Từ trường của nhiều dòng điện : +T8(Y): Viết biểu thức nguyên lí chồng chất điện trường. + HS: Ghi nhận thông tin. H8: Nhắc lại nguyên lý chồng chất điện trường ? GV: Thông tin nguyên lí chồng chất từ trường. IV. Từ trường của nhiều dòng điện : 1 2 B B B= + + r r r . . . Ví dụ (SGK) : 1 B r , 2 B r hình vẽ. M C D I 1 I 2 M C D I 1 I 2 B  B 1  B 2  +T9(K): Biểu diễn 1 B r , 2 B r hình vẽ. +T10(Y): Tính B 1 và B 2 . + +T11(TB): Xác đònh B r H9: Biểu diễn 1 B r , 2 B r do I 1 và I 2 gây ra tại M ? H10: Tính B 1 và B 2 ? H11: Xác đònh B r ? B 1 = 2.10 -7 1 1 I r = 12.10 -6 T B 2 = 2.10 -7 2 2 I r = 6.10 -6 T B r = 1 B r + 2 B r 1 B r Z [ 2 B r B 1 > B 2 B= B 1 – B 2 = 6.10 -6 T HĐ5: Củng cố : BT3 : Đáp án : A BT4 : Đáp án : C BT 3 trang 113 SGK : BT 4 trang 113 SGK : 4. Căn dặn : Học phần ghi nhớ. Đọc : “Em có biết”. BT : 5 ; 6 ; 7 trang 113 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]... 2 Kiểm tra bài cũ : Kết hợp trong quá trình giải bài tập 3 Bài tập : HOẠT ĐỘNG CỦA HS Câu 1 : Đáp án : D Câu 2 : Đáp án : A Câu 3 : Đáp án : B Câu 4 : Đáp án : C Câu 5 : Đáp án : B Câu 6 : Đáp án : A Câu 7 : TR GIÚP CỦA GV HĐ1: Giải bài tập trắc nghiệm : Câu 1 : Một êlectron đang CĐ thẳng đều thì bay vào từ trường đều hợp với từ trường góc 30 0... từ : thành năng lựng nào ? T7(K): Nêu ví dụ : máy phát điện ; H7: Nêu các ứng dụng tạo ra dòng Bản chất của hiện động cơ điện, điện kế khung quay điện cho thấy cơ năng chuyển hoá tượng cảm ứng điện thành điện năng ? từ là quá trình T8(TB): là quá trình chuyển hoá cơ H8: Vậy bản chất hiện tượng cảm chuyển hoá cơ năng thành điện năng năng thành điện năng ứng điện từ là quá trình gì ? HS: Quan sát hiện... 2 Kiểm tra bài cũ : Kết hợp trong quá trình giải bài tập 3 Bài tập : HOẠT ĐỘNG CỦA HS Câu 1: Đáp án : A Câu 2: Đáp án : B Câu 3: Đáp án : C Câu 4: Đáp án : C Câu 5: Đáp án : D TR GIÚP CỦA GV HĐ1 : Giải bài tập trắc nghiệm : Câu 1: Từ trường không tương tác với : A các điện tích đứng yên ; B các điện tích C.động C các nam châm vónh cửu... BT 3 trang 138SGK : BT 3 : Đáp án : C BT 4 trang 138SGK : BT 4 : Đáp án : D BT 5 trang 138SGK : BT 5 : Đáp án : C 4 Căn dặn : Học ghi nhớ Đọc : “Em có biết” BT 7, 8 trang 138 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM : Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 43: / /2014 / /2014 BÀI TẬP I MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Nắm được đặc trưng về phương chiều và biểu thức lực Lo-ren-xơ -Nắm được các đặc trưng cơ bản của chuyển động hạt tích... 5 : Đáp án : D Câu 6 : Đáp án : A D Suất điện đđộng cảm ứng cũng là suất đđiện động tự cảm 3 Hiện tượng tự cảm: Câu 5 : Đơn vị của hệ số tự cảm là: Từ thông của chính A.Vôn (V) ; B.Tesla (T) ; C.Vêbe (Wb) ; D Henri (H) mạch : Φ = Li Câu 6 : Biểu thức tính suất đđiện động tự cảm là: A e = −L ∆I ∆t ; B e = L.I ; C e = 4π 10-7.n2.V ; D e = −L Câu 7 : Đáp án : C Câu 8 : Đáp án : C Câu 9 : Đáp án : A ∆t... 10-7 R + Nguyên lí chồng r r r chất : B = B1 + B2 4 Căn dặn : BT : 7 trang 133 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM : Trung Hóa, ngày tháng TTCM: năm 2014 Đinh Ngọc Trai Ngày soạn : 03/01/2014 Ngày dạy : / /2014 Tiết 42: LỰC LO-REN-XƠ I MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Phát biểu được lực Lo-ren-xơ và nêu được các đặc trưng về phương chiều và viết được công thức tính lực Lo-ren-xơ -Nêu được các đặc trưng cơ bản của chuyển... cũ : HSY trả lời câu hỏi : a) Viết biểu thức từ thông và giải thích các đại lượng trong biểu thức ? b) Phát biểu đònh luật Len-xơ ? 3 Bài tập : HOẠT ĐỘNG CỦA HS Câu 1 : Đáp án : B Câu 2 : Đáp án : D Câu 3 : Đáp án : A Câu 4 : Đáp án : A Sai B Sai TR GIÚP CỦA GV HĐ1: Giải các bài tập trắc nghiệm : Câu 1 : Đònh luật Len-xơ là hệ quả của đònh luật bảo toàn : A dòng điện ; B năng lượng C động lượng ; D... vật: 1 Wđ = mv2 2 Trung Hóa, ngày tháng năm 2014 TTCM: Đinh Ngọc Trai Ngày soạn : Ngày dạy : / /2014 / /2014 Chương V : Tiết 44 - 45: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ TỪ THÔNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I MỤC TIÊU : + Kiến thức : -Viết được công thức và hiểu được ý nghóa vật lí của từ thông -Phát biểu được đònh nghóa và hiểu được khi nào có hiện tượng cảm ứng điện từ -Phát... Câu 7 : Một điện tích bay theo quỹ đạo tròn bán kính R KIẾN THỨC 1 Lực Lo-ren-xơ : + đ2 : trên hạt mang điện r r + Phương : ⊥ v và B + Chiều : Xác đònh theo qui tắc bàn tay trái + Độ lớn : f = q0 vBsin α r r với α = ( v , B ) 2 Q đạo chuyển động của hạt điện tích theo phương vuông góc với từ trường trong từ trường đều không đổi là đường tròn, bán kính : Đáp án : D trong một mp vuông góc với đường sức... cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi nam châm quay quanh trục cố đònh trước mạch đó Câu 5 : Chọn câu sai ? Dòng điện Fucô : A gây hiệu ứng toả nhiệt B trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ C trong công tơ điện có tác dụng làm đóa ngừng quay nhanh chóng khi ngắt điện trong nhà D là dòng điện có hại Câu 6 : Chọn câu sai A Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fucô . THỨC HĐ1: Giải bài tập trắc nghiệm : Câu 1 : Đáp án : D. Câu 2 : Đáp án : A. Câu 3 : Đáp án : B. Câu 4 : Đáp án : C. Câu 5 : Đáp án : B. Câu 6 : Đáp án : A. Câu 7 : Câu 1 : Một êlectron đang CĐ thẳng. KIẾN THỨC HĐ1 : Giải bài tập trắc nghiệm : Câu 1: Đáp án : A. Câu 2: Đáp án : B. Câu 3: Đáp án : C. Câu 4: Đáp án : C. Câu 5: Đáp án : D. Câu 1: Từ trường không tương tác với : A. các điện. 6.10 -6 T HĐ5: Củng cố : BT3 : Đáp án : A BT4 : Đáp án : C BT 3 trang 113 SGK : BT 4 trang 113 SGK : 4. Căn dặn : Học phần ghi nhớ. Đọc : “Em có biết”. BT : 5 ; 6 ; 7 trang 113 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Ngaứy soaùn : 03/01/2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Ngaứy soaùn : 03/01/2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng 01 nm 2014

 • TTCM:

 • Ngaứy soaùn : 03/01/2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Ngaứy soaùn : 03/01/2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng nm 2014

 • TTCM:

 • Ngaứy soaùn : 03/01/2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng nm 2014

 • TTCM:

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng nm 2014

 • TTCM:

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng nm 2014

 • TTCM:

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Ngaứy soaùn : / /2014

 • HOAẽT ẹONG CUA HS

 • Trung Húa, ngy thỏng nm 2014

 • TTCM:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan