0

Giáo án địa lí lớp 8 cả năm

224 3,705 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:45

Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn:15/8/2014 Ngày dạy: HỌC KÌ I Phần I: THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC CHƯƠNG XI: CHÂU Á Tiết 1 Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I.MỤC TIÊU: Sau bài học, hs cần: 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ. - Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á. - Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á. 2. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xác định và đọc lược đồ, phân tích các đối tượng trên lược đồ. 3. Thái độ: Phát triển tư duy địa lí, giải thích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS 1. Giáo viên: Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa cầu, bản đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á 2. Học sinh: sách giáo khoa và phiếu học tập, vở ghi. III. PHƯƠNG PHÁP - Phân tích, giảng giải. - Hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ bản đồ. - Ứng dụng CNTT. IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: 1 Ổn định lớp: - SS: 8B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Chúng ta đã cùng tìm hiểu thiên nhiên, kinh tế xã hội châu Phi, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương và châu Âu qua chương trình địa lí lớp7. Sang phần địa lí lớp 8 ta sẽ tìm hiểu thiên nhiên, con người ở châu Á châu lục rộng lớn nhất. Có lịch sử phát Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm triển lâu đời nhất mà cũng là quê hương của chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu “Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á”. Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí, kích thước của châu lục - GV yêu cầu : HS quan sát hình 1.1 , ? Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền cuả châu Á nằm trên những vĩ độ điạ lý nào? ? Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu km? ? Diện tích phần đất liền rộng bao nhiêu km 2 ? ? Nếu tính cả diện tích các đảo phụ thuộc thì rộng bao nhiêu km 2 ? Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào? ? Từ những đặc điểm đã nêu, em có nhận xét gì về vị trí địa lý và kích thước giới hạn của châu Á? - HS tìm hiểu, trả lời. - GV nhận xét và chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm địa hình và khoáng sản. - GV Tổ chức thảo luận nhóm. + Y/c HS quan sát hình 1.2 bổ sung kiến thức vào phiếu học tập, thời gian 10 phút. HS báo cáo kết qủa làm việc qua trả lời các vấn đề sau: Nhóm 1: ? Tìm và đọc tên các dãy núi chính: Hymalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, Antai? 1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục. - Vị trí nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á-Âu. - Kích thước có diện tích lớn nhất thế giới.(41,5 triệu km 2 đất liền, nếu tính các đảo phụ thuộc 44,5 triệu km 2 ) - Giới hạn trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc, với tọa độ: + Điểm cực Bắc – Mũi Cheliuxkin (77 0 44’B); + Điểm cực Nam – Mũi Piai (1 0 16’B); + Điểm cực Đông – Mũi Đêgiơnép (169 0 40’T); + Điểm cực Tây – Mũi Baba (26 0 04’Đ). - Tiếp giáp: với 3 mặt giáp Đại Dương – phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, Đông giáp Thái Bình Dương, Nam giáp Ấn Độ Dương; phía Tây giáp 2 châu lục – Âu và Phi. 2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản: a. Địa hình: - Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông Tây hoặc gần Đông Tây và Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Hoạt động của thầy và trò Nội dung ? Xác định các hướng núi chính? ? Tìm và đọc tên các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tây tạng, Arap, Iran, Đê can? ? Núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở đâu? ? Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng lớn: Tu ran, Lưỡng Hà, Ấn Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung. ? Theo em, địa hình châu Á có những đặc điểm gì nổi bật so với các châu lục khác mà các em đã học (diện tích, độ cao của từng dạng địa hình)? Nhóm 2: ?Châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào? ? Khu vực nào tập trung nhiều dầu mỏ & khí đốt nhất ? ?Em có nhận xét gì về khoáng sản ở châu Á? - HS tìm hiểu, đại diện trình bày. - GV tổng kết, chuẩn xác kiến thức. Bắc Nam hoặc gần Bắc Nam (Himalaya, Thiên Sơn, Côn Luân, ; sơn nguyên cao,đồ sộ (Tây Tạng, Iran, Đêcan) tập trung ở trung tâm và nhiều đồng bằng rộng lớn (Tây xibia, Hoa Bắc, Ấn Hằng, Lưỡng Hà ) - Nhìn chung địa hình chia cắt phức tạp. b. Khoáng sản: Phong phú, có trữ lượng lớn, tiêu biểu là: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, kim loại màu 4. Củng cố a. Trình bày lược đồ và nêu đặc điểm về vị trí, giới hạn của châu Á? b. Vị trí châu Á có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu châu Á? 5. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập SGK - Soạn và trã lời câu hỏi trong bài 2 SGK V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn:18/8/2014 Ngày dạy: Tiết 2 Bài 2: KHÍ HẬU CHÂU Á. I MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Về kiến thức: - Trình bày và giải thích được tính chất đa dạng và phức tạp của khí hậu Châu Á . - Trình bày được đặc điểm chính của các kiểu khí hậu chính của Châu Á (khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa) 2. Về kĩ năng: - Nâng cao kĩ năng phân tích biểu đồ khí hậu. Xác định trên bản đồ sự phân bố các đới và các kiểu khí hậu. - Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu với vị trí, kích thước, địa hình, biển, - Mô tả đặc điểm khí hậu. - KNS: Thu thập và xử lí thông tin (HĐ 1, 2); trình bày suy nghĩ, lắng nghe/ phản hồi, giao tiếp, làm việc nhóm (HĐ 2); làm chủ bản thân, tự nhận thức, giải quyết vấn đề (HĐ 2). II. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS: 1. Giáo viên: Bản đồ tự nhiên Châu Á. Bản đồ các đới khí hậu Châu Á. 2. Học sinh: sgk, vở ghi, đồ dùng. III. PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoại, giảng giải. - Hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ bản đồ - Hoạt động nhóm, cá nhân. IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY 1. Ổn định lớp: - SS: 8B 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á? (Vị trí , kích thước , giới hạn – các điểm cực , tiếp giáp ) - Địa hình châu Á có gì nổi bật? (Nhiều núi , sơn nguyên cao, đồ sộ , nhiều đồng bằng rộng lớn  Địa hình chia cắt phức tạp). 3. Bài mới Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Lãnh thổ châu Á trải dài từ cực Bắc đến xích đạo, tạo điều kiện cho khí hậu châu Á có sự phân hóa đa dạng. Để hiểu rõ hơn ta vào bài ngày hôm nay: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phân hóa của khí hậu châu Á - GV Y/c HS Quan sát bản đồ các đới khí hậu Châu Á (H2.1) kết hợp đọc đoạn văn ở mục 1, trả lời các câu hỏi sau: + Dọc theo kinh tuyến 80 0 Đ từ vùng cực đến Xích Đạo có những đới khí hậu nào? (Cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới) + Các đới có nhiều kiểu khí hậu? Tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó? (- Ôn đới: lục địa, gió mùa, hải dương. - Cận nhiệt: địa trung hải, gió mùa, lục địa, kiểu núi cao. - Nhiệt đới: gió mùa, khô). + Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều kiểu, nhiều đới như vậy? - HS nghiên cứu, trả lời. - GV nhận xét và chuẩn kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu khí hậu của châu Á - GV yêu cầu HS: quan sát H2.1 và chia nhóm: Nhóm I: Chỉ các khu vực thuộc các kiểu 1. Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng: a. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau: - Châu Á có các đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo. b. Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: + Ôn đới: ôn đới lục địa, ôn đới gió mùa, ôn đới hải dương. + Cận nhiệt: Cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao. + Nhiệt đới: nhiệt đới khô, nhiệt đới gió mùa. - Nguyên nhân: +Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo→ Châu Á có nhiều đới khí hậu. + Do lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa → Châu Á có nhiều kiểu khí hậu. 2. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa: a. Các kiểu khí hậu gió mùa: - Phân bố: Đông Á , Đông Nam Á và Nam Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm khí hậu gió mùa. Đặc điểm? Nhóm II: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa. Đặc điểm? ? Liên hệ Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào? - HS tìm hiểu, đại diện trình bày. - GV chuẩn kiến thức. Á. - Đặc điểm chung: một năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông thời tiết lạnh, ít mưa; mùa hạ thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. b. Các kiểu khí hậu lục địa: - Phân bố: vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á. - Đặc điểm chung: mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng, lượng mưa trung bình năm thấp từ 200-500mm. 4. Củng cố - Hệ thống lại bài. - Làm bài tập 1 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài cũ, làm bài tập đầy đủ (bài 2 giảm tải) - Nghiên cứu trước bài 3 V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn: 3/9/2014 Ngày dạy: Tiết 3 Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á. I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng: 1. Về kiến thức: - Nắm được các hệ thống sông lớn, đặc điểm chung về chế độ nước sông và giá trị kinh tế của chúng. - Hiểu được sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan tự nhiên và mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan. - Hiểu được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên châu Á đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 2. Về kĩ năng: - Biết dựa vào bản đồ để tìm một số đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của châu Á - Xác định trên bản đồ vị trí cảnh quan tự nhiên và các hệ thống sông lớn. - Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên. 3. Về thái độ: Tham gia tích cực các hoạt động và có ý thức bảo vệ môi trường. Có khả năng ứng phó với những biến đổi của khí hậu toàn cầu. II. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS 1. Giáo viên: Bản đồ tự nhiên Châu Á. Bản đồ cảnh quan tự nhiên châu Á. Bài giảng điện tử. 2. Học sinh: sgk, vở ghi, đồ dùng. III. PHƯƠNG - Đàm thoại, giảng giải; - Khai thác kiến thức từ bản đồ; - Hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY 1. Ổn định lớp: - SS: 8B 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm khí hậu châu Á? Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng ntn? (Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng và phổ biến là các kiểu khí hậu lục địa và các kiểu khí hậu gió mùa. Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Phân thành các đới khác nhau và mỗi đới lại phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau ) - Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á? So sánh? (Kiểu gió mùa và kiểu lục địa. So sánh – phân bố ; đặc điểm ) 3. Bài mới Chúng ta đã biết được địa hình, khí hậu của Châu Á đa dạng, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của Châu Á có chịu ảnh hưởng của địa hình và khí hậu không? Chúng có những đặc điểm gì? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Hoạt động của GV - HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi châu Á. - GV Y/c Học sinh dựa vào bản đồ tự nhiên Châu Á: + Nêu nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố của sông ngòi Châu Á? (Sông ngòi Châu Á phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn, phân bố không đều.) + Cho biết tên các sông lớn ở khu vực Bắc Á? Đông Á? Tây Nam Á? Các sông đó bắt nguồn từ khu vực nào và đổ nước vào đâu? (bắt nguồn từ vùng núi cao nội Á, ) + Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào? (Tây Tạng) + Sông Ô – bi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào. Tại sao về mùa xuân vùng trung và hạ lưu sông Ô – bi lại có lũ băng lớn? (Nam → Bắc, qua đới ôn đới, cực và cận cực) ? Nêu giá trị kinh tế của sông Châu Á? ? Liên hệ giá trị lớn của sông ngòi Việt Nam? - HS: tìm hiểu, trả lời. - GV: nhận xét, chuẩn kiến thức. * Chuyển ý: Với đặc điểm khí hậu, sông ngòi Châu Á các đới cảnh quan tự nhiên ở Châu Á như thế nào? Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm các cảnh quan tự nhiên châu Á. Thảo luận nhóm - Gv chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Dựa vào H 2.1 và H3.1 sgk: 1. Đặc điểm sông ngòi: - Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Ấn, Hằng ) nhưng phân bố không đều. - Chế độ nước khá phức tạp: + Bắc Á: Mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan. + Khu vực châu Á gió mùa: Nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa. + Tây và Trung Á: Ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyêt, băng tan. - Giá trị kinh tế của sông ngòi Châu Á: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Nhóm 1: + Châu Á có những đới cảnh quan tự nhiên nào? Dọc kinh tuyến 80 0 Đ từ Bắc xuống Nam có các đới cảnh quan nào? (đài nguyên, tai ga, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, rừng nhiệt đới ẩm) + Theo vĩ tuyến 40 0 từ tây sang đông có những đới cảnh quan nào? (rừng và cây bụi lá cứng, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, rừng hỗn hợp và lá cứng) Nhóm 2: + Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn? (Khí hậu gió mùa: Rừng nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt,rừng hỗn hợp và rừng lá rộng; Khí hậu lục địa: cảnh quan núi cao, taiga,.) Nhóm 3: + Nêu tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới. + Vì sao có sự phân hoá cảnh quan từ Bắc xuống Nam? (Thay đổi theo vĩ độ) + Vì sao có sự phân hoá cảnh quan từ Đông sang Tây? (Ảnh hưởng của biển vào nội địa). - HS: thảo luận nhóm, đại diện trình bày - GV tóm tắt và chuẩn kiến thức. * Chuyển ý: Thiên nhiên Châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì? Ảnh hưởng tới tài nguyên, cuộc sống như thế nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á. - GV Y/ c HS tìm hiểu mục 3sgk/12 và hãy: + Nêu những thuận lợi của thiên nhiên Châu Á? + Nêu những khó khăn của thiên nhiên Châu Á? - Cảnh quan phan hóa đa dạng với nhiều loại: - Rừng lá kim ở Bắc Á (Xi bia) nơi có khí hậu ôn đới. - Rừng cận nhiệt ở Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á . + Thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao. - Nguyên nhân: do sự phân hóa đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu 3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á a. Thuận lợi: - Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, trữ lượng lớn (dầu Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Gợi ý : Tài nguyên, thiên nhiên (địa hình, khí hậu biến động, động đất, núi lửa, thiên tai….) Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với sự biến đổi của khí hậu? (Thuận lợi: nhiều tài nguyên năng lượng vô tận (gió, năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt ). Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm MT. Khó khăn: Các vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á thường xảy ra bão lụt với số lượng ngày càng tăng, thiệt hại ngày càng lớn. Nếu nước biển dâng do BĐKH thì một diện tích lớn vùng ven biển châu Á sẽ bị ngập chìm, đây lại là những vùng tập trung đông dân, có nhiều thành phố lớn, kinh tế phát triển. Vì vậy, hậu quả sẽ rất nặng nề). - HS trả lời. - GV chuẩn kiến thức khí, than, sắt ,…) - Thiên nhiên đa dạng. b. Khó khăn: - Địa hình khó khăn hiểm trở - Khí hậu khắc nghiệt . - Thiên tai bất thường… 4. Củng cố - Em hãy nêu đặc điểm của sông ngòi Châu Á? - Em hãy cho biết sự thay đổi các cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông, từ bắc xuống nam? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài cũ, làm bài tập - Nghiên cứu trước bài 4 V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: Ngày soạn: 6/9/2014 Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 [...]... chính ở châu Á Ấn Độ Đông Nam Á Đông Á Philippin Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 (Kito giáo) 4 Hồ giáo Méc – ca Ảrập – Xê - ut Trường THCS Trọng Điểm TK VII sau C.N Thánh A - la Nam Á Inđônêxia Malaixia Liên hệ ở Việt Nam? Địa phương em * Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc có tôn giáo nào? thiện tránh điều ác 4 Củng cố - Vì sao Châu Á đông dân? Năm 2002 dân số Châu Á đứng hàng thứ mấy trong... Hãy nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây: Năm Số dân (triệu người) 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 600 88 0 1402 2100 3110 3766 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức Nhận biết Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao Tổng Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Vị trí địa lí, địa hình châu Á Số câu: Số điểm: Tỉ lệ Khí hậu châu Á Số câu: Số... kiến thức chính ? Nêu vị trí địa lý của châu Á? ? Địa hình châu Á có đặc điểm gì? Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Nội dung chính I Tự nhiên châu Á 1 Vị trí và đặc điểm về địa hình của châu Á - Vị trí: + Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á – Âu + Trải rộng từ vùng xích đạo đến vùng cực - Đặc điểm địa hình: + Địa hình chia cắt phức tạp; Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 ? Trình bày đặc điểm khí... tập Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm - Giờ sau ôn tập V RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: Ngày soạn: 24/9/2014 Ngày dạy : Tiết 7: ÔN TẬP I MỤC TIÊU: 1 Về kiến thức Sau bài học, HS cần: Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường... nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Câu Hãy nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây: Năm 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu người) 600 88 0 1402 2100 3110 3766 - NX chung: Giai đoạn 180 0-2002 dân số tăng nhanh - 180 0->1900: sau 100 năm tăng 280 triệu người -> tăng nhanh - 1900->2002: sau 100 năm tăng 288 6 triệu người -> tăng rất nhanh Ngày... hậu lạnh khô, địa hình Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 người/Km2 Ảrâp -xêút, Pakixtan Trường THCS Trọng Điểm tích lớn cao, đồ sộ, hiểm trở, mạng lưới sông rất thưa 1 - 50 Nam LB Nga, vùng núi các Diện Khí hậu ôn đới lục địa, địa người/Km2 nước ĐNA, đông nam Thổ Nhĩ tích khá hình núi cao, cao nguyên, Kỳ, Iran sông ngòi thưa thớt 51 -100 Vùng nội địa Ấn Độ, nội địa Khí hậu... Hồi giáo + Ấn độ giáo HS xem tranh hình 5.2 nơi làm lễ của một số tôn + Kit giáo (Thiên chúa giáo) giáo kết hợp với một số bức ảnh sưu tầm và mở rộng về các tôn giáo - HS làm việc Đại diện một số bàn trình bày - GV tóm tắt và chuẩn kiến thức Tôn giáo Địa điểm ra đời 1 Ấn Độ Ấn Độ giáo 2 Phật giáo Ấn Độ 3 Thiên Palextin chúa giáo Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Thời điểm ra đời 2500 Tr.C.N Thần linh được tôn thờ... thích sự phân bố cảnh quan ở châu Á? 6 Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á? 7 Trình bày và giải thích đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á? Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm 8 Cho biết các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì sao lại có sự phân bố đó? 9 Phân tích bảng 5.1/16 Sgk, bảng Sgk/ 18? 5 Hướng dẫn về... nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm - Hướng giáp: Phía Bắc: Bắc Băng Dương, phía Nam: Ấn Độ Dương, phía Đông: Thái Bình Dương; phía Tây giáp châu Âu và châu Phi  Giáp 3 đại dương và 3 châu lục - Bờ biển bị cắt xẻ nhiều  nhiều đảo, bán đảo ảnh hưởng nhiều của biển vào lục địa Ảnh hưởng của vị trí địa lý tới khí hậu châu Á:... Đề I Câu 1 (4 điểm): Nêu đặc điểm vị trí địa lý của châu Á Vị trí địa lý của châu Á ảnh hưởng tới khí hậu của châu Á như thế nào? Câu 2 (3 điểm): Trình bày sự khác biệt giữa các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa? Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Câu 3 (1,5 điểm): Kể tên các hệ thống sông lớn ở châu . lớp7 . Sang phần địa lí lớp 8 ta sẽ tìm hiểu thiên nhiên, con người ở châu Á châu lục rộng lớn nhất. Có lịch sử phát Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng. Phi. 2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản: a. Địa hình: - Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông Tây hoặc gần Đông Tây và Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS. lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 2. Các đới cảnh quan tự nhiên: Giáo viên: Ngô Hồng Thơ Năm học 2014 - 2015 Giáo án Địa lý 8 Trường THCS Trọng Điểm Nhóm 1: + Châu Á có những đới cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 8 cả năm, Giáo án địa lí lớp 8 cả năm, Giáo án địa lí lớp 8 cả năm