Giáo án lịch sử lớp 9 ( giảm tải) bộ full

172 2.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:55

Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2013-2014 Phần một Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Ngày soạn :16/8/2013 Ngày dạy : 19/8/2013 Tiết 1 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: - Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. 2.Tư tưởng, tình cảm, thái độ: - Liên Xô đã tạo cho mình một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại của chủ nghĩa đế quốc - Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới. 3.Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử, quan sát tranh ảnh bản đồ II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. III.CHUẨN BỊ: - Thầy : bản đồ, tranh ảnh - Trò: sưu tầm tài liệu IV.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 1 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 I- LIÊN XÔ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình Liên Xô và công cuộc khôi phục kinh tế Yêu cầu HS quan sát xác định vị trí Liên xô trên bản đồ ? Em hãy cho biết tình hình của Liên Xô sau khi CTTG thứ II kết thúc ? GV phân tích thêm ? Trình bày những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô ? ? Khoa học – kỹ thuật của Liên Xô đạt được thành tựu như thế nào? GV giải thích thêm - Quan sát, xác định - Suy nghĩ trả lời - Trình bày theo nội dung SGK - HS suy nhgĩ trả lời I- LIÊN XÔ 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945- 1950) * Hoàn cảnh: - Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá huỷ * Thành tựu: - Thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946- 1950) trước thời hạn - Công nghiệp tăng 73%,…. - Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử HĐ 2: Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CSVC – KT chủ nghĩa xã hội của Liên Xô ? Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội Liên Xô đã làm gì? ? Phương hướng chính của các kế hoạch ấy là gì? ? Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn? ( Kinh tế, khoa học kỹ thuật) - HS suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - HS suy nghĩ , trả lời 2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) * Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn a. Phương hướng: - Phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 2 - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 ? Em hãy trình bày chính sánh đối ngoại của Liên Xô trong thời kỳ này ? ? Liên Xô có vai trò như thế nào đối với hoà bình và cách mạng thế giới? GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 1 SGK - HS suy nghĩ , trả lời - HS suy nghĩ , trả lời Quan sát, miêu tả b. Kết quả: - Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: +> Kinh tế: Công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới sau Mĩ +> Khoa học – kỹ thuật: Là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của con người * Về đối ngoại: - Chủ trương duy trì hoà bình thế giới - Ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc => Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và an ninh thế giới. 3. Củng cố. - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH ? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Về nhà xem lại bài đã học. - Đọc và soạn trước phần II Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 3 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 Tiết 2 Ngày soạn :23/8/2013 Ngày dạy : 26/8/2013 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiếp) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. 2. Tư tưởng tình cảm, thái độ: - Chủ nghĩa xã hội đã hình thành một hệ thống thế giới, chống lại âm mưu âm mưu xâm lược và phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng thế giới… 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh và kỹ năng sử dụng bản đồ Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 4 - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 II .TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. III. CHUẨN BỊ : - Thầy: bản đồ, tranh ảnh, số liệu - Trò: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: không 2. Bài mới: II- ĐÔNG ÂU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Yêu cầu HS quan sát xác định vị trí các nước Đông Âu trên bản đồ ? Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ? GV phân tích thêm ? Dựa vào lược đồ em hãy xác định và kể tên các nước DCND Đông Âu? ? Tình trạng nước Đức thời kỳ ra sao? ? Trong giai đoạn 1945- 1949 các nước DCND Đông Âu đã tiến hành - Quan sát, xác định - Suy nghĩ trả lời - Trình bày theo nội dung SGK - HS suy nhgĩ trả lời II- ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu * Hoàn cảnh: - Trong thời kì CTTG thứ hai nhân dân ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành chống phát xít giải phóng đất nước, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân. * Thành lập: - Ba Lan (7- 1944), Tiệp Khắc ( 5- 1945) - Nước Đức thời kỳ này bị chia cắt thành hai quốc gia… Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 5 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 những hoạt động gì? GV giải thích thêm - HS suy nhgĩ trả lời - Từ 1945 => 1949, các nước DCND Đông Âu hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ:…… HĐ 2: Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 6 - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi tiến hành xây dựng CNXH là gì? ? Trình bày những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dưng CNXH? ? Nêu những dẫn chứng cụ thể về sự thay đổi của các nước Đông Âu ? GV Kết luận - HS suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - HS trả lời theo nội dung chữ in nhỏ SGK - Chú ý 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) (Đọc thêm) a. Nhiệm vụ: - Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản - Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể (HTX) - Công nghiệp hoá , xây dựng CSVC- KT cho CNXH b. Thành tựu: - Các nước Đông Âu đã trở thành các nước công - nông nghiệp, bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc HĐ 3: Hệ thống xã hội chủ nghĩa ? Hệ thống XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào? ? Nêu cơ sở hình thành của CNXH ? ? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu được thể hiệ như thế nào? ? Trình bày mục đích và hoat động của hai tổ chức: (SEV) và Vác-sa-va ? - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời III- Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa a. Hoàn cảnh: - Liên xô và các nước Đông Âu cần có sự hợp tác cao hơn, phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất. b. Cơ sở hình thành: - Cùng chung mục tiêu xây dưng CNXH, hệ tư tưởng Mác- Lênin. c. Sự hình thành: - Ngày 8-1- 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập. - Tháng 5- 1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 7 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 GV Kết luận - Chú ý 3. Củng cố. - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: ? Trình bày những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dưng CNXH? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Về nhà xem lại bài đã học. - Đọc và soạn trước bai 2. Tiết 3 Ngày soạn :2/9/202 Ngày dạy 03/9/2012 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 8 - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. - Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. 2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ: - Tính chất phức tạp, khó khăn, những thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá và so sánh. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu III. CHUẨN BỊ: - Thầy: tư liệu về Liên Xô - Trò : Sưu tầm tài liệu. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ? ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi tiến hành xây dựng CNXH là gì? 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết ? Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 làm cho đất nước Xô viết lâm vào tình trạng như thế nào? ? Tiến trình cải tổ ở Liên xô đã diễn ra như thế nào? - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời I- Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết * Nguyên nhân: - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 nền kinh tế - xã hội Xô viết ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm vào tình trạng khủng hoảng * Diến biến: - Tháng 5- 1955, Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ…., nhưng không thành công đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 9 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 ? Trình bày hậu qủa của cuộc đảo chính ngày 19- 8-1991? ? Nêu quá trình tan rã của Liên bang Xô viết ? - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - Cuộc đảo chính ngày 19-8- 1991 không thành. Đảng cộng sản và Nhà nước liên bang hầu như tê liệt. - Ngày 21-12-1991, 11 nước cộng ký hiệp định về giải tán Liên bang HĐ 2: Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu ? Cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ XX các nước Đông Âu lâm vào tình trạng gì? ? Cuộc khủng hoảng đó đã gây ra những hậu quả gi? ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời II- Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu - Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị gay gắt. Tới 1988 cuộc khủng hoảng lê tới đỉnh cao… - ĐCS các nước Đông Âu mất đi quyền lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị, chính quyền mới tuyên bố từ bỏ CNXH…. => Năm 1989 chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu * Nguyên nhân: - Mô hình CNXH có nhiều khuyết tật và thiếu sót - Sự chống phá của CNĐQ và các thế lực phản động… 3. Củng cố. ? Trình bày một số thành tựu đạt được và những sai lầm hạn chế của Liên xô và các nước Đông Âu? ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Học bài, chuẩn bị trước bài 3 Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 10 [...]... ) - Ch phõn bit chng tc b xoỏ b ( 1 im ) V/ THU BI NHN XẫT GI KIM TRA Chun b trc bi 8 Kiểm tra :Lịch sử 9 Thời gian :45 PHúT Giỏo viờn :Ló Th Nhung 31 Trng THCS Liờn Chõu Giỏo ỏn :Lch s 9 Nm hc 2012-2013 A Trc ngim ( 2 im) Cõu 1(2 im) Khoanh trũn ch mt ch cỏi trc cõu tr li ỳng: 1 Nc Cng ho nhõn dõn Trung Hoa ra i vo : a Nm 194 7 b Nm 194 9 c Nm 195 1 d Nm 195 3 2 Nm 196 0 Chõu Phi cú: a 14 nc ginh c... BIU IM A Trc nghim ( 2 im ) Cõu 1: 1- d ; 2 - a ; 3- d; 4- c ( mi ý ỳng c 0,5 im) B T lun ( 8 im ) Cõu 1( 3 im ) - Kinh t phỏt trin nhanh chúng, tc tng trng cao nht th gii .( 2,5 im ) - i ngoi thu c nhiu kt qu ( 0,5 im ) Cõu 2 ( 3 im ) - Thi bựng lờn ngn la u tranh v trang ( 1,5 im ) - Tp hp cỏc chin s yờu nc, luyn tp quõn s .( 1,5 im ) Cõu 3 ( 2 im ) - Thng li cú ý ngha lch s ( 1 im ) - Ch phõn... gia Vit NamASEAN - Trc 197 9 l quan h i u - Cui thp k 80 chuyn t i u sang i thoi hp tỏc cựng phỏt trin III- T ASEAN 6 phỏt trin thnh ASEAN 10 - 1/ 198 4 Bru-nõy xin gia nhp ASEAN ? Vy cũn 1 nc cha gia Suy ngh tr li nhp vo t chc ny ú l ụng ti mo nc no? ? Nhng hot ng ch yu ca ASEAN hin nay l gỡ? - Suy ngh tr li Giỏo viờn : Ló Th Nhung 20 - 7/ 199 5 Vit Nam - 9/ 199 7 Lo v Mi-an-ma - 4/ 199 9 Cam-pu-chia gia nhp... vi s kin sao cho ỳng: Thi gian S kin lch s a 8-8- 196 7 1 Cỏch mng Cu-ba thng li b 1-1- 195 9 2 Thnh lp Hip hi ASEAN c 199 3 3 Nm Chõu Phi d 196 0 4 Ch ngha phõn bit chng tc b xoỏ b B T lun ( 8 im) Cõu 1 ( 3 im ) Trỡnh by ý ngha lch s ca s ra i nc CHND Trung Quc ? Cõu 2 ( 3 im ) Vỡ sao núi t u nhng nm 90 th k xx Mt chng mi ó m ra trong lch s khu vc NA? Cõu 3 ( 2 im ) Phõn tớch nhng nột chung ca cỏc nc M la-tinh... chỏy 4 Cuc cỏch mng nhõn dõn Cu-ba ginh thng li: a Ngy: 1-1- 195 7 b Ngy: 1-1- 195 8 c Ngy: 1-1- 195 9 d Ngy: 1-1- 196 0 B T lun ( 8 im) Cõu 1 ( 3 im ) Trỡnh by nhng thnh tu trong cụng cuc ci cỏch, m ca Trung Quc ? Cõu 2 ( 3 im ) Vỡ sao núi cuc tn cụng phỏo i Mụ-ca-a ngy 26-7- 195 3 ó m ra mt giai on mi trong phong tro u tranh ca nhõn dõn Cu-ba? Cõu 3 ( 2 im ) Phõn tớch nguyờn nhõn thng li ca cuc u tranh chng... hai n nay ? IV/ P N BIU IM A Trc nghim ( 2 im ) Cõu 1: 1- b ; 2 - d ; ( mi ý ỳng c 0,5 im) 3 a ni vi 2 b ni vi 1 c ni vi 4 d ni vi 3 B T lun ( 8 im ) Cõu 1( 3 im ) - Kt thỳc ỏch nụ dch hn 100 nm ca quc ( 2,5 im ) - Ch ngha xó hi c ni lin t u sang ( 0,5 im ) Cõu 2 ( 3 im ) - T u nhng nm 90 ca th k XX ( 1,5 im ) - ASEAN t sỏu nc ó phỏt trin thnh mi nc thnh viờn .( 1,5 im ) Giỏo viờn : Ló Th Nhung 32... :Lch s 9 Nm hc 2012 -2013 G/v gii thiu tranh hi ngh cp cao ASEAN VI - Theo dừi hp ti H Ni + 199 2 KV mu dch chung ca NA ra i (AFTA) + 199 4 lp din n khu vc vi s tham gia ca 23 quc gia (ARF) hp tỏc phỏt trin => Lch s NA bc sang 1 chng mi 3- Cng c: ? Ti sao cú th núi T u nhng nm 90 ca th k XX mt chng mi ó m ra trong lch s KV NA? ? Lp bng thng kờ theo mu sau: TT 1 2 3 Tờn nc In-ụ-nờ-xia, Ma-lai-xia Phi -lớp- pin... :Lch s 9 Nm hc 2012 -2013 Kim tra 15 phỳt Mụn : S 9 bi: Nờu nguyờn nhõn v dn chng tiờu biu v s phỏt trin thn kỡ ca nn kinh t Nht Bn Trong nhng nm 70 ca th k 20 Giỏo viờn :Ló Th Nhung 29 Trng THCS Liờn Chõu Giỏo ỏn :Lch s 9 Nm hc 2012-2013 Tit 9: Ngy son :13/10/2012 Ngy dy : 15/10/2012 KIM TRA I TIT LP 9 I/ MC TIấU BI KIM TRA - Nhm kim tra kh nng tip thu kin thc phn lch s th gii trong hc k I lp 9, so... ngha v trang + Phi-en-Cat-xtro b bt + 195 5 c tr t do ụng sang Mờhicụ + 11/ 195 6 ụng v nc tip tc lónh o cỏch mng G/v: 11/ 195 6 Phi-en-Cat- - Tr li - T cui 195 8 cỏc binh on xtro cựng 81 chin s trờn cỏch mng liờn tip m cuc tu Granma b lờn Tnh tn cụng nhiu n ễri cng b chn ỏnh d di cỏc chin s hy sinh ch cũn li 12 ngi ? Vỡ sao t 195 8 lc lng - c nhõn dõn giỳp - 1/1/ 195 9 ch c ti cỏch mng ln mnh Batixta b... G/v k chuyn v Nenxn - Nghe Mandela S kin ú cú ý ngha nh 23 Giỏo viờn :Ló Th Nhung - Di s lónh o ca H dõn tc phi (ANC) ngi da en ó kiờn trỡ u tranh chng ngha Apỏc-thai - 199 3 chớnh quyn tuyờn b xoỏ b ch ngha phõn bit chng tc Trng THCS Liờn Chõu Giỏo ỏn :Lch s 9 Nm hc 2012-2013 th no? - 4/ 199 4 Nenxn Mandela c bu lm tng thng Cng ho Nam Phi ? Hin nay Cng hũa Nam Phi cú s phỏt trin KTXH - Suy ngh tr li nh . vào khủng hoảng và rối loạn. Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 9 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 ? Trình bày hậu qủa của cuộc đảo chính ngày 19- 8- 199 1? ? Nêu quá trình tan rã. nào? Suy nghĩ trả lời Đông ti mo - 1/ 198 4 Bru-nây xin gia nhập ASEAN. - 7/ 199 5 Việt Nam - 9/ 199 7 Lào và Mi-an-ma - 4/ 199 9 Cam-pu-chia gia nhập. => Hiện nay ASEAN có 10 nước ? Những hoạt động chủ. năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh và kỹ năng sử dụng bản đồ Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 4 - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 II .TRỌNG TÂM KIẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giai đoạn

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

  • I- Tình hình ĐNA trước và sau năm 1945

  • HĐ 3: Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

  • III- Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

  • I- Tình hình chung

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của Giáo viên

    • Hoạt động của Học Sinh

   • Hoạt động của Giáo Viên

    • Hoạt động của Học sinh

  • I- Tình hình chung

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

  • I- Sự hình thành trật tự thế giới mới

  • II- Sự thành lập Liên hợp quốc

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

 • Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

 • Ngày soạn:8/12/2012

  • I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp

  • III- Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • ? Sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 tình hình có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam

    • HĐ 2: Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ

   • ? Chủ trương của Đảng ta trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 - 1939?

   • ? Cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939) đã có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với cách mạng việt nam

  • Nội dung

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

   • Hoạt động của thầy

    • Hoạt động của trò

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2011 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

 • Lớp 9B tiết…….ngày …tháng……năm 2012 sĩ số………..vắng ……..

  • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan