0

các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

16 3,832 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:18

sở giáo dục và đào tạo hải phòng trờng thpt lê quý đôn * sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên: Vũ Thị Phơng Nga Tổ chuyên môn: Ngoại ngữ - Thể dục Môn dạy: Anh Văn Chủ nhiệm lớp: 12A8 n¨m häc 2010-2011 2 Phần I: Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài: Trong công tác giáo dục thì vai trò của ngời giáo viên chủ nhiệm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt, vì thế cho nên mới có câu nói Cô nào, trò nấy; nhìn thầy cô chủ nhiệm sẽ biết ngay học sinh lớp đó nh thế nào, cũng nh nhìn học sinh sẽ thấy đợc kết quả các thầy cô chủ nhiệm rèn giũa những học sinh của mình ra sao. Để có đợc một thế hệ học sinh nh mình mong muốn là cả một quá trình gian nan, vất vả, tìm tòi phối hợp của ngời giáo viên chủ nhiệm trong suốt ba năm học. Một giáo viên chủ nhiệm giỏi không chỉ là một ngời bạn, một ngời cố vấn tinh thần cho các em trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vớng mắc trong học tập, giao tiếp và cuộc sống mà ngời giáo viên chủ nhiệm còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trờng, là ngời tổ chức phối hợp tốt các lực lợng giáo dục trong các hoạt động xã hội mang lại hiệu quả cao nhất. Với thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp trong suốt 15 năm qua, tôi nhận thấy tầm quan trọng rất lớn trong việc phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội, chính vì vậy tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . 2. Mục đích nghiên cứu. Với mục tiêu mang đến cho học sinh là: Mỗi ngày đến trờng là một niềm vui nên trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn đa ra những đánh giá khách quan và chủ quan về công tác chủ nhiệm cũng nh một số giải pháp để làm tốt công tác này thông qua việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội nhằm thống nhất tác động giáo dục của toàn xã hội đến học sinh, mang lại sự ham học, yêu quí thầy cô trờng lớp cho các em. Tôi rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp trong trờng để có thêm những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời dạy học cũng nh trong công tác chủ nhiệm trớc mắt và sau này của mình. 3. Đối t ợng, phạm vi và kế hoạch nghiên cứu . a. Đối t ợng . 3 - Học sinh trờng THPT Lê Quý Đôn, THPT Hàng Hải (Nơi tôi đang dạy thỉnh giảng và làm chủ nhiệm) b. Phạm vi nghiên cứu. - Các khoá học sinh đã qua mà tôi đã từng chủ nhiệm - Tập thể học sinh lớp 12A 8 niên khóa 2008 -2011.( Tôi đang chủ nhiệm) - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng, ngoài xã hội: Ban Giám Hiệu, giáo viên bộ môn, chi hội phụ huynh học sinh, tổ chức Đoàn c. Kế hoạch nghiên cứu. - Suốt 3 năm học 10-11-12 ở các khóa. - Kế hoạch cụ thể từng tháng học kỳ năm học. - Đặc biệt từ năm học 2008 đến năm học 2011. 4 Phần II: Nội dung sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . I. Cơ sở lý luận. Nh Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Giáo dục trong nhà trờng chỉ là một phần, còn cần phải có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp việc giáo dục tốt hơn. Giáo dục nhà trờng dù tốt đến mấy, nhng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không thật hoàn toàn. Điều Bác nói hoàn toàn đúng, Các phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của con ngời nói chung, học sinh nói riêng đợc hình thành và phát triển trong các môi trờng: gia đình, nhà trờng và xã hội. Trong mối quan hệ đó thì nhà trờng đợc xem là trọng tâm, chủ động, định hớng trong việc phối hợp với gia đình và xã hội. Nhà trờng chính là môi trờng giáo dục toàn diện nhất là cơ quan nhà nớc thực hiện chức năng giáo dục chuyên nghiệp nhất, là nơi hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để có thể huy động sức mạnh giáo dục từ phía gia đình và xã hội. Để có đợc điều đó thì 90% thành công lại phụ thuộc vào vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Nh chúng ta đã biết, chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là: - Trớc hết GVCN phải là thầy dạy bộ môn văn hóa ở lớp. - GVCN phải cùng với giáo viên bộ môn và các lực lợng giáo dục khác chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. - GVCN phải là ngời biết tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động trong lớp. - GVCN phải cố vấn cho tập thể học sinh và Ban chấp hành Đoàn trong lớp. - Đồng thời GVCN phải dạy và tổ chức các hoạt động trong học tập và ngoài giờ của học sinh. - Phải nắm vững kế hoạch giảng dạy, giáo dục lao động hớng nghiệp của nhà trờng và xã hội qua các giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Làm trung tâm, hạt nhân trong việc xây dựng quan hệ thầy trò. Cố vấn cho học sinh xây dựng lớp học thành một đơn vị tập thể mang tính chất giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự giác tự quản của học sinh. 5 Hiểu rõ từng đối tợng học sinh trong lớp và có phơng pháp giáo dục thích hợp, nhất là với những em đặc biệt hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Chủ đạo trong việc phối kết hợp các lực lợng giáo dục. Nhận định, đánh giá chính xác học sinh. Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trờng. Đặc biệt ngời GVCN ở trờng THPT trong giai đoạn mới yêu cầu đòi hỏi phải là: - Một GVCN lớp có lý tởng nghề nghiệp đúng đắn. - Ngời GVCN phải là ngời có chuyên môn vững vàng, chắc chắn. - Ngời GVCN cần phải biết đối xử s phạm khéo léo và có uy tín đối với học sinh, phụ huynh học sinh cũng nh các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng. - GVCN nói riêng và giáo viên nói chung phải thực sự mẫu mực, là tấm g- ơng cho học sinh noi theo về tinh thần tự học và sáng tạo. II. Cơ sở thực tiễn. Nh chúng ta đã biết Đầu t cho giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nớc ta. Chính sự đầu t của xã hội trong chính sách phát triển và trọng dụng ngời tài đã góp phần khẳng định đờng lối giáo dục, đúng đắn của chúng ta cho nên việc Phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội chính là việc thực hiện chiến lợc giáo dục của Đảng và Nhà nớc nhằm góp phần vào sự phát triển mọi mặt của đất nớc. Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào thực trạng của từng địa phơng, từng khu vực. * Thực trạng của học sinh lớp 12A 8 trờng THPT Lê Quý Đông niên khoá 2009-2011: - Hoàn cảnh sống của học sinh và gia đình: Nhìn chung bố mẹ các em đều là công nhân nhà nớc, một số thì về hu, một số thì kinh doanh buôn bán nên việc quan tâm sát sao đến các em còn bị hạn chế. - Quan niệm giáo dục của một số gia đình cha thực sự tích cực: Họ phó mặc việc học hành cho nhà trờng, thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, có nhiều phụ huynh học sinh còn mặc cảm, ngại ngần khi gọi điện liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. 6 - Học sinh nói chung còn mải chơi, ỷ lại, phụ thuộc vào gia đình, cha có khả năng t duy và nhận thức cao, một số em có hoàn cảnh đặc biệt cần phải đợc quan tâm sâu sắc hơn nữa. Chính vì vậy, Giáo viên chủ nhiệm cần phải biết phối hợp tổ chức tốt với các đoàn thể trong nhà trờng và ngoài xã hội, đó chính là: + Ban giám hiệu. + Đoàn thanh niên. + Các Giáo viên bộ môn. + Chi hội phụ huynh học sinh. + Các tổ chức khác nh: Trung tâm dạy nghề, các trung tâm gia s, ban bảo vệ III. Các giải pháp phối hợp giáo dục cụ thể đã thực hiện. A. Yêu cầu. - Tích cực tìm hiểu những yếu tố ảnh hởng đến đạo đức, học tập và xu h- ơng phát triển của từng học sinh để có kế hoạch tác động giáo dục thích hợp. - Đảm bảo tính khách quan công bằng và vì lợi tích của học sinh trong quá trình tìm hiểu, giáo dục học sinh. - Sử dụng các biện pháp hợp lý để thu thập, xử lý thông tin một cách khoa học và có hiệu quả. B. Các biện pháp cụ thể. * Đối với Ban giám hiệu. - Tôi thờng báo cáo, cung cấp những thông tin liên quan đến trờng, lớp, học sinh một cách kịp thời, chính xác, khách quan, ví dụ nh các vấn đề: + Học sinh gửi xe ngoài cổng trờng, đánh nhau. + Học sinh thắc mắc về các vấn đề thi cử, kiểm tra. + Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, muốn xin đợc giảm các khoản hỗ trợ hóa giáo dục. + Phụ huynh tình nguyện đóng góp hỗ trợ nhà trờng. + Những giáo viên bộ môn cần đợc góp ý về chuyên môn cũng nh phơng pháp s phạm, c xử với học sinh. + Những thắc mắc của phụ huynh và học sinh: Nh việc mất áo ma khi gửi xe, việc bị thu thẻ 7 Từ đó giúp nhà trờng có đợc những biện pháp xử lý thích hợp. * Đối với Đoàn Thanh Niên. Tổ chức Đoàn vốn là một nơi tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh, sản sinh ra nhiều tấm gơng điển hình tiên tiến, nên tôi đã có ý kiến với Đoàn về việc tuyên truyền phát thanh đầu giờ, giữa giờ, cũng nh đăng ký ủng hộ những đợt quyên góp, đóng góp của Đoàn một cách nhiệt tình, tích cực nhất. Thông qua các hoạt động tơng thân tơng ái nh Lá lành đùm lá rách, Lá rách ít đùm lá rách nhiều, tôi đã động viên các em quyên góp tặng các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, những em miền Trung bị lũ lụt bằng tiền hay hiện vật là những đồ dùng thiết thực nh: sách, vở, cặp sách, quần áo đồng phục, áo trắng, áo rét, đồ dùng học tập, bên trong đó khéo léo cài những mẩu giấy ghi dòng chữ Anh chị lớp 12A 8 trờng THPT Lê Quý Đôn, thành phố Hải Phòng mong các em có đủ nghị lực, vợt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúc các em đạt đợc mọi ớc mơ trong cuộc đời. Hay qua các hoạt động nghệ thuật Trái tim không mù lòa của Hội ngời mù đến biểu diễn tại trờng, với các chủ đề tích cực nh phòng chống HIV AIDS , tôi đã động viên các em quyên góp ủng hộ tiền hoặc mua tăm một cách thành tâm, và nhiệt tình. Bên cạnh đó tôi cũng đặt mua Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô để thông qua đó tôi có thể cập nhật, giáo dục cho các em về tình hình và nhiệm vụ của đất nớc cùng những tình hình thời sự chính trị trong n- ớc và quốc tế, đồng thời kể cho các em nghe về những tấm gơng Đoàn viên tiêu biểu, giỏi giang trong học tập và lao động đã vợt khó vơn lên, nhằm tiếp thêm động lực cho các em, giúp các em có thêm niềm tin, ớc mơ trong cuộc sống. Thông qua những thông tin trong báo, tôi cũng giúp các em tránh đợc những tệ nạn, cạm bẫy, những việc làm xấu trong đời, rèn kỹ năng sống và định hớng nghề cho các em, kích thích các em chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn một cách nhiệt tình, tích cực, nâng cao hiểu biết về đời sống và pháp luật một cách đúng đắn và đầy đủ. Mục đích chính là giúp các em phát huy năng lực, trí lực, tự biết chăm sóc, bảo vệ mình và độc lập sáng tạo trong mọi mặt, biết xây dựng hoạt động cá nhân và tập thể, biết đóng góp ý kiến và tự rèn luyện, hoàn thiện nhân cách trong cuộc sống hàng ngày. * Đối với Chi hội phụ huynh học sinh: 8 - Trớc khi tiến hành cuộc họp phụ huynh học sinh tôi thờng trực tiếp trao đổi trớc với Ban Chi Hội để bàn bạc thống nhất về chủ trơng, kế hoạch giáo dục của lớp trên cơ sở thống nhất của đội ngũ cán bộ lớp và cả tập thể lớp (trừ cuộc họp đầu tiên của năm lớp 10 khi cha bầu ra BCH). - Trong cuộc họp, tôi phổ biến chủ trơng, kế hoạch giáo dục của nhà tr- ờng, đặc biệt là mục tiêu, kế hoạch phấn đấu của tập thể lớp. - Thống nhất với phụ huynh về yêu cầu, nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục các em ở nhà: Yêu cầu phụ huynh kiểm tra các em thời khóa biểu, thời gian biểu cụ thể, thờng xuyên để ý, quan tâm, theo dõi nhắc nhở kịp thời những sai sót của các em. Để làm đợc điều này, ngoài sổ liên lạc ra tôi còn trích quỹ lớp mua một điện thoại di động và sim (tiền đợc nạp vào những dịp khuyến mại nhân đôi của mạng MobiFone) rồi giao cho một cháu ngoan và trung thực nhất lớp (không nhất thiết cứ phải là cán bộ lớp) cháu đó sẽ nhắn những thông báo đến phụ huynh khi những buổi học chính, học thêm đợc nghỉ, có tiết trống đợc về sớm hay những kế hoạch của trờng, Đoàn trờng đợc tổ chức, đặc biệt là nhắn thông báo đến phụ huynh những em nào vi phạm nội qui hay trốn học, nghỉ học, đánh nhau Chính những tin nhắn kịp thời đó đã đạt đợc những hiệu quả và thành công bất ngờ. Phụ huynh đã ngay lập tức gọi lại cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm và hứa sẽ răn đe quan tâm đến các cháu. - Cũng trong cuộc họp phụ huynh tôi đã thông báo rõ nội dung thởng phạt trong lớp với hình thức bằng bút bi chứ không bằng tiền, mọi ngời đều vui vẻ nhất trí. Tôi cũng lấy đầy đủ chữ ký của các bậc phụ huynh để sau này có thể đối chiếu với các giấy xin phép nghỉ của các cháu xem có giả mạo không. Đồng thời tại cuộc họp tôi cũng phát trả lại phụ huynh những giấy xin phép nghỉ học chính, học thêm, bản kiểm điểm và sổ liên lạc để phụ huynh kiểm tra lại chữ ký của mình xem có chính xác không. - Tôi thờng xuyên, trao đổi, liên lạc với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc hàng tháng (điều mà ngày nay còn rất ít giáo viên chủ nhiệm làm). Sổ liên lạc tôi để cho các tổ trởng theo dõi từng ngày, từng tiết học, trực tiếp ghi vào (kể cả các điểm các bài kiểm tra miệng, 15, 1 tiết và học kì) bản thân học sinh đó phải tự nhận xét, cán bộ lớp ghi, ký tên rồi tôi mới nhận xét và ký chứ không 9 phải chỉ ký không. Các sổ liên lạc sẽ đợc trả lại cho phụ huynh học sinh vào ngày mùng 7 hàng tháng (điều này tôi đã thông báo cho phụ huynh học sinh trong cuộc họp đầu năm). - Tôi cũng cung cấp cho phụ huynh tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại của học sinh cả lớp để phụ huynh có thể liên lạc hỏi han nếu các cháu cha về, về muộn hoặc có thể kiểm tra xem hôm nay có đúng là sinh nhật của bạn A, bạn B không nếu các cháu xin phép đi sinh nhật. - Giấy xin phép nghỉ học chính, học thêm tôi đã tự tay gõ, đánh số thứ tự các em, ghi rõ tên các em và có cả chữ ký của tôi bằng mực màu khác tránh tr- ờng hợp học sinh phô tô hoặc mợn của nhau (tôi qui định mỗi kỳ chỉ phát mỗi em 3 tờ mỗi loại, học chính và học thêm). Giấy xin phép này phải đợc chính phụ huynh giữ và viết, ký tên chứ không cho học sinh cầm, hoặc viết, tránh trờng hợp nhờ các bác hàng xóm, hàng nớc ký hộ. - Trong cuộc họp tôi cũng gửi lại cho phụ huynh xem tờ bản tự kiểm điểm của từng em một sau mỗi 1 học kì để phụ huynh biết con mình đã làm gì, đang nh thế nào và sẽ định ra sao ở kỳ sau, thậm chí tôi còn cho các em viết về ớc mơ trong tơng lai để giúp cha mẹ hiểu các em hơn, định hớng cho các em chính xác hơn. Tôi còn yêu cầu các em ghi rõ lịch học thêm ngoài nhà trờng để phụ huynh quản lý các em tốt hơn (vì nhiều phụ huynh không làm đợc điều này, chỉ biết cho con tiền đóng học thêm mà không biết chính xác con học ai, ở đâu, giờ nào, học nh thế nào để quản lý cho tốt). Có phụ huynh đã phải trực tiếp nhờ tôi làm việc này hộ. Khi mời phụ huynh đến trờng, ngoài việc phát giấy mời tôi còn phải trực tiếp gọi điện thông báo, tránh trờng hợp phải mời phụ huynh đến mấy lần mới gặp đợc. - Khi có những kế hoạch đột xuất hoặc liên quan đến các khoản thu, chi, tôi đều gõ thông báo gửi đến từng phụ huynh rồi thu lại kiểm tra chữ ký xác nhận của phụ huynh sau khi nhận đợc. - Với những bản cam kết, bản kiểm điểm, sổ liên lạc, tôi đều yêu cầu rõ phụ huynh phải cho ý kiến chứ không ký xuông, đồng thời tôi cũng mong phụ huynh học sinh không nên cho con sử dụng điện thoại di động vì lợi bất cập 10 [...]... thảo công tác chủ nhiệm hàng năm (qua các sáng kiến kinh nghiệm hoặc hội thi) - Trờng nên bầu ra các chủ nhiệm đợc yêu quý nhất thông qua giáo viên bộ môn, học sinh và các tổ chức Đoàn - Tổ chức các cuộc thi cho học sinh viết về thầy cô giáo chủ nhiệm của mình (thơ, văn, sáng tác các bài hát, tranh vẽ ) Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và. .. 55) 37 18 0 0 5 37 13 0 Cụ thể, trong các đợt tổng kết dới cờ sau mỗi học kì, mỗi năm, lớp tôi thờng đứng trong tốp 3 lớp dẫn đầu lớp toàn trờng, lớp trởng thì đợc nhận giấy khen của Đoàn trờng, lớp có 100% học sinh đứng trong hàng ngũ của Đoàn Đó cũng chính là phần thởng, là sự khích lệ, động viên không nhỏ đối với tôi trong quá trình phấn đấu làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm của mình 14 Phần III:... chờ vào đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục thực sự năng động sáng tạo Dám nghĩ, dám làm 2 Kiến nghị Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, nên tôi có một số kiến nghị nh sau: - Sở Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm cho các trờng (các trờng cử đại diện đi rồi về tập huấn lại cho giáo viên trờng) - Trờng nên tổ chức hội. .. tích rất rõ trong cuộc họp và tôi đã phải lấy ví dụ của con mình đang học lớp 11 tại trờng ra làm ví dụ minh họa) - Trong cuộc họp phụ huynh học sinh, tôi cũng đề nghị các gia đình thực hiện cam kết giữa học sinh nhà trờng và gia đình, đặc biệt không để các em sa ngã và bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội Bởi nhà trờng dù là một pháo đài vững chắc nhng vẫn có thể bị tập kích từ phía ngoài Nhà trờng không... với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và ngoài xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu xót và hạn chế Tôi rất mong nhận đợc sự góp ý, chỉ bảo quý báu của các cấp lãnh đạo, của hội đồng xét duyệt Sáng 15 kiến kinh nghiệm cùng toàn thể đồng nghiệp trong trờng để ngày càng hoàn thiện hơn vai trò giáo viên chủ nhiệm của mình Tôi xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng,... ngũ cán bộ lớp, họp cán bộ lớp để đề ra những biện pháp cụ thể, khi giáo viên bộ môn khen thì tôi lại có những hình thức khen thởng khác nhau đối với các em - Thông qua giáo viên bộ môn, tôi có thể biết đợc cụ thể em nào học tốt môn nào, qua đó có thể điều chỉnh sơ đồ lớp hàng tháng để có kế hoạch cho những em khá giúp các em yếu, để có thể ra đời những đôi bạn cùng tiến kịp thời - Với các giáo viên... nhất cùng nhà trờng, giáo viên chủ nhiệm thực hiện mục tiêu, nội dung yêu cầu giáo dục của nhà trờng và xã hội * Đỗi với giáo viên bộ môn: Bên cạnh chiến thuật giáo dục Nói ít làm nghiêm, bên cạnh sự phối kết hợp tốt với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh, tôi còn luôn gần gũi tiếp cận với các giáo viên bộ môn lớp mình để nắm bắt đợc tình hình học tập của các em - Khi giáo viên bộ môn kêu... xã hội, trong đó gia đình và xã hội cũng đóng vai trò quyết định quan trọng không kém trong việc giáo dục và đổi mới phơng pháp dạy học sinh trong nhà trờng bên cạnh sự thành công của một giáo viên chủ nhiệm giỏi Cả ba lực lợng trên phải có sự thống nhất toàn diện dới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phơng để tạo nên sức mạnh đồng bộ để cùng giáo dục thế hệ trẻ... lạc, tổ chức thăm hỏi thầy cô, gia đình các bạn nếu xảy ra việc hiếu hoặc về thăm trờng vào các dịp lễ hội kỉ niệm trờng nh thế nào Tôi còn giúp các em biết cách cảm thụ văn học thông qua những bài văn hay, đợc điểm 10 trên mạng (vì các em học ban cơ bản A nên môn văn các em học không đợc tốt cho lắm) Tóm lại ngời giáo viên chủ nhiệm phải có sự đầu t cả về thời gian, công sức, tận tình chỉ bảo và dạy... phải là một ốc đảo tách khỏi xã hội, tách xa thực tiễn cuộc sống, nhất là cuộc sống xã hội đang có các nhân tố của kinh tế thị trờng tác động đến nhà trờng, có lúc nhẹ nhàng có khi sôi động Những tệ nạn xã hội có thể ảnh hởng đến giới trẻ bất kỳ lúc nào, hay nơi nào nếu chúng ta không đề phòng ngăn chặn từ trớc Cụ thể là tôi yêu cầu phụ huynh thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra cặp sách của các em có th từ, . trờng và xã hội, chính vì vậy tôi đã mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . 2 nghiệm: Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp . I. Cơ sở lý luận. Nh Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: Giáo dục trong nhà. sở giáo dục và đào tạo hải phòng trờng thpt lê quý đôn * sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan