dạng toán cho dung dịch chứa ion h+ tác dụng với dung dịch chứa ion hco3- và co32-

22 5.3K 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 18:48

A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nội dung chương trình hoá học phổ thông có nhiều phần kiến thức mà học sinh không tự lĩnh hội hết kiến thức. Vì vậy giáo viên cần có những phương pháp giúp học sinh nắm vững và đặc biệt là vận dụng kiến thức tốt hơn. Sự đổi mới trong cách thi tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo đã đặt ra những yêu cầu mới cho học sinh. Để có kết quả thi tốt học sinh cần phải nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt đặc biệt là kĩ năng giải toán hoá học. Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi nhận thấy bài tập sử dụng phương trình ion rút gọn để giải quyết là khá nhiều dạng. Trong đó bài toán H + tác dụng với HCO 3 - và CO 3 2- là một trong những bài toán khó của phương pháp giải toán này. Thông thường nhiều học sinh rất lúng túng và không biết phân biệt cụ thể 2 dạng bài toán xuôi và ngược là khi cho từ từ dung dịch chứa H + vào dung dịch chứa CO 3 2- và HCO 3 - và bài toán cho từ từ dung dịch chứa CO 3 2- và HCO 3 - vào dung dịch chứa H + thì phản ứng nào xảy ra ưu tiên trước hay chúng xảy ra đồng thời. Rất nhiều học sinh cho là phản ứng của chúng xảy ra là như nhau không có gì khác biệt trong tính toán cũng như trong hiện tượng quan sát được. Do đó học sinh rất khó vận dụng và xây dựng kiến thức hệ thống. Vì vậy việc giải quyết bài tập của học sinh cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó hình thức thi trắc nghiệm lại có sẵn các phương án “bẫy” có kết quả như kết quả mà các em tính được nên các em sẽ có thể cho rằng mình có thể đã có cách làm đúng, tuy nhiên kết quả đó có thể đúng do may mắn. Trong quá trình giảng dạy và ôn thi đại học tôi đã nhận thấy bài tập dạng này gây nhiều khó khăn cho học sinh, đa số các em không hiểu rõ các quá trình xảy ra. Nhiều khi còn cảm thấy rất mơ hồ và rối khi làm bài tập. Nghiên cứu một số tài liệu cũng như từ thực tế tôi đã đưa ra cách khai thác bài đơn giản dể hiểu hơn mang tính quy luật để học sinh không bị nhầm lẫn trong việc tìm ra kết quả bài toán.Dạng toán này các tài liệu tham khảo không đề cập rõ cách giải quyết và đặc biệt là không đưa ra quy tắc cho từng trường hợp tránh việc học sinh làm bài tập may ra thì đúng chứ không chắc chắn mình đã giải quyết đúng. Qua thực tế giảng dạy bồi dưỡng học sinh. Tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh đã được nâng cao hơn nhiều, học sinh đã yêu thích môn hoá học hơn. Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất một kinh nghiệm nhỏ: “Dạng toán cho dung dịch chứa ion H + tác dụng với dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- ”. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Thực hiện sáng kiến này, nhằm mục đích: - Khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp trong giảng dạy. - Giúp học sinh lĩnh hội và vận dụng kiến thức tốt hơn. - Nâng cao kết quả thi của học sinh trong các kì thi. - Nâng cao năng lực tư duy của học sinh thông qua giải toán hóa học. III/ PHƯƠNG PHÁP: - Nghiên cứu tài liệu, sưu tầm các tài liệu phục vụ viêc soạn thảo. - Thực nghiệm trong giảng dạy IV/ Giới hạn nghiên cứu của đề tài: - Dùng phương trình ion rút gọn giải bài toán cho dung dịch chứa ion H + tác dụng với dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- - Dùng phương trình ion rút gọn kết hợp với phương pháp khác như bảo toàn điện tích, bảo toàn nguyên tố, B. NỘI DUNG: I. Cơ sở lí luận: Việc phân loại rõ hai dang toán: Cho từ từ dung dịch chứa ion H + vào dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- với bài toán ngược lại là cho từ từ dung dịch 2 chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- vào dung dịch chứa ion H + làm học sinh thấy rõ hiện tượng quan sát được trong hai trường hợp trên và cách tính toán lượng sản phẩm tạo ra khác nhau như thế nào. Học sinh hiểu rõ được bản chất của phản ứng trong hai trường hợp trên là gì, từ đó giải bài tập hiệu quả hơn, cho kết quả nhanh và chính xác hơn. II. Cơ sở thực tiễn: Thông qua việc giảng dạy thực tế, để làm tốt dạng bài tập này tôi đưa ra một số kinh nghiệm, lưu ý nhằm giúp học sinh làm bài tập đạt hiệu quả cao hơn. 1. Viết phương trình phản ứng ở dạng ion rút gọn nhằm làm giảm số lượng phương trình phản ứng so với phương trình phân tử. Cách tính toán đơn giản hơn. 2. Đảm bảo tổng điện tích ở hai vế của phương trình điện li là như nhau. 3. Đảm bảo số nguyên tử - số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng là như nhau (Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố). 4. Nắm vững phản ứng Axít – Bazơ theo quan điểm Bronsted. 5. Áp dụng được tương tự cho bài toán của dung dịch chứa ion H + tác dụng dung dịch chứa ion HSO 3 - và SO 3 2 6. Xác định nhanh được số mol HCO 3 - và CO 3 2- tạo ra khi cho CO 2 vào dung dịch bazơ hoặc hỗn hợp bazơ. III. CÁC DẠNG TOÁN: 1. Dạng 1: Cho dung dịch chứa ion H + từ từ vào dung dịch chứa ion CO 3 2- và HCO 3 - . 1.1. Ghi nhớ 1 a.Nắm được phương trình phản ứng dạng ion rút gọn khi cho H + tác dụng với dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- 3 b.Khi cho từ từ dung dịch chứa ion H + vào dung dịch chứa CO 3 2- và HCO 3 - thì ion CO 3 2- phản ứng trước do ion này chỉ có tính bazơ và tính bazơ mạnh hơn so với ion HCO 3 - . Mặt khác cho từ từ H + vào dung dịch này lượng H + ban đầu ít.Sau khi ion CO 3 2- đã chuyển hết thành ion HCO 3 - nếu tiếp tục cho thêm H + thì lúc đó HCO 3 - mới nhận H + để tạo ra CO 2 và H 2 O.Như vậy trong trường hợp này nếu đã thấy khí thoát ra chứng tỏ CO 3 2- đã hết . Dung dịch thu được nếu có thì chỉ chứa HCO 3 CO 3 2- + H + → HCO 3 - HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O 1.2 Một số ví dụ áp dụng: Ví dụ 1: ( Đề thi thử đại học năm 2013 ): Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 150 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa Na 2 CO 3 0,5M và NaHCO 3 0,2M sau phản ứng thu được số mol CO 2 là: A. 0,050 mol B. 0,095mol C. 0,075 mol D. 0,080 mol Hướng dẫn: Phương trình điện li: HCl → H + + Cl- Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- NaHCO 3 → Na + + HCO 3 - Theo sơ đồ : molnn HClH 15,0 == + molnn CONa CO 1,05,0.2,0 3 2 2 3 === − molnn NaHCO HCO 04,02,0.2,0 3 3 === − Phương trình phản ứng: CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) 4 0,1 mol 0,15 mol 0,1 mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,14 mol 0,05 mol 0,05 mol Theo phương trình phản ứng(1) và (2): moln CO 050,0 2 = Đáp án A Ví dụ 2 ( Đề thi thử đại học năm 2013): Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 1,5M và KHCO 3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml X, sinh ra V lít khí ở đktc. Đun nóng để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là : A. 25,6 g. B. 30,1 g. C. 23,9 g. D. 18,2 g. Hướng dẫn: Phương trình điện li: HCl → H + + Cl- Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- NaHCO 3 → Na + + HCO 3 - Theo sơ đồ : molnn HClH 20,0 == + molnn CONa CO 15,05,1.1,0 3 2 2 3 === − molnn NaHCO HCO 1,00,1.1,0 3 3 === − Phương trình phản ứng: CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) 0,15 mol 0,20 mol 0,15 mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,25 mol 0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 2HCO 3 - → CO 2 + H 2 O + CO 3 2- (3) 0,20 mol 0,1 mol 0,1 mol 5 Khối lượng muôí thu được là: 0,15.106 +0,1.100 + 0,2. 36,5 – 0,15.44 – 0,15.18 =23,9 gam Đáp án C Ở bài toán này học sinh được bổ trợ thêm kiến thức về khả năng phân huỷ của muối hiđrocacbonat. Trong phản ứng này còn giúp học sinh hiểu rõ hơn, nắm chắc hơn về kiến thức axit-bazơ theo quan điểm Bronsted( Phản ứng 3). Ví dụ 3(Đề thi thử đại học năm 2013): Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500ml dung dịch A gồm Na 2 CO 3 và NaHCO 3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho B tác dụng với Ba(OH) 2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tính C M của Na 2 CO 3 và NaHCO 3 trong A. A. 0,21M và 0,28M B. 021M và 0,18M C. 0,2M và 0,26M D. 0,2M và 0,4M Hướng dẫn: Phương trình điện li: HCl → H + + Cl- Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- NaHCO 3 → Na + + HCO 3 - Ba(OH) 2 → Ba 2+ + 2OH - Gọi nồng độ mol của 2 muối Na 2 CO 3 và NaHCO 3 lần lượt là: xM và yM nCO 2 = 1,008: 22,4 = 0,045 mol. Theo sơ đồ : molnn HClH 15,0 == + xmolnn CONa CO 5,0 3 2 2 3 == − ymolnn NaHCO HCO 5,0 3 3 == − Phương trình phản ứng: CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) 6 0,5x mol 0,5x mol 0,5x mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,5x + 0,5y mol 0,045 mol 0,045 mol Dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư tạo kết tủa. Vậy B chứa ion HCO 3 - (CO 3 2- đã hết do phản ứng đã có khí thoát ra). HCO 3 - + OH- → H 2 O + CO 3 2- (3) 0,15 mol 0,15 mol Ba 2+ + CO 3 2- → BaCO 3 (4) 0,15 mol 0,15 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố C ta có: 0,5x + 0,5y = 0,045 + 0,15 = 0,195 (*) Áp dụng bảo toàn điện tích ta có: 0,5x.2 + 0,5y.1 – 0,15.1 = 0,15 (**) Giải hệ 2 phương trình (*) và (**) ta có x = 0,21; y = 0,18 Đáp án B. Ở bài toán này học sinh vận dụng thêm kiến thức về bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích. Ví dụ 4 (Đề thi thử đại học năm 2013): Cho rất từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào bình chứa 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 1,5M và KHCO 3 1M. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 10,0 g B. 12,5 g C. 15,0 g D. 5,0 g. Hướng dẫn: HCl → H + + Cl- Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- KHCO 3 → K + + HCO 3 - Theo sơ đồ : molnn HClH 20,0 == + 7 molnn CONa CO 15,05,1.1,0 3 2 2 3 === − molnn NaHCO HCO 1,00,1.1,0 3 3 === − Phương trình phản ứng: CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) 0,15 mol 0,20 mol 0,15 mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,25 mol 0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol CO 2 + Ca(OH) 2 dư → CaCO 3 + H 2 O 0,05 mol 0,05 mol Vậy khối lượng kết tủa thu được là: 0,05.100 = 5 gam Đáp án D Ở bài toán này học sinh được bổ trợ thêm kiến thức về phản ứng của CO 2 tác dụng với dung dịch bazơ. Ví dụ 5 (Đề thi thử đại học năm 2013): Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 và KHCO 3 vào nước để được 400ml dung dịch X. Cho từ từ 150ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ba(OH) 2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 10,6 B. 13,2 C. 21,03 D. 20,13 Hướng dẫn: HCl → H + + Cl- Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- KHCO 3 → K + + HCO 3 - moln CO 045,04,22:008,1 2 == moln BaCO 15,0197:55,29 3 == 8 Theo sơ đồ : molnn HClH 15,0 == + xmolnn CONa CO == − 3 2 2 3 ymolnn KHCO HCO == − 3 3 Phương trình phản ứng: CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) x mol x mol x mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) x+y mol 0,045 mol 0,045 mol Đã có CO 2 thoát ra chứng tỏ phản ứng (1) đã xảy ra xong. Cho tiếp Ba(OH) 2 dư vào dung dịch sau phản ứng thấy có kết tủa chứng tỏ CO 3 2- đã hết nhưng HCO 3 - còn dư trong dung dịch sau phản ứng. HCO 3 - + OH - → CO 3 2- + H 2 O (3) CO 3 2- + Ba 2+ → BaCO 3 (4) Theo phương trình phản ứng (3) và (4):  n H+ = x + 0,045 = 0,15ó x = 0,105 mol molyyxdun HCO 06,0045,0 3 +=−+= − Mặt khác: − 3 HCO n dư = − 2 3 CO n (4) = moln BaCO 15,0 3 = .Vậy y+0,06=0,15 y=0,09 Vậy m=0,105.106+0,09.100=20,13 (gam) Đáp án D 2.Dạng 2: Cho từ từ dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- vào dung dịch chứa ion H + 2.1Ghi nhớ 2: Khi cho từ từ dung dịch chứa ion CO 3 2- và HCO 3 - vào dung dịch chứa H + , lượng H + ban đầu nhiều nên cả 2 ion trên phản ứng đồng thời với H + và xem như phản ứng với tốc độ như nhau nghĩa là tỉ lệ với % của chúng trong hỗn hợp ban đầu. 9 2.2 Một số ví dụ áp dụng : Câu 1((Đề thi thử đại học năm 2013): Nhỏ rất từ từ 250ml dung dịch X (chứa Na 2 CO 3 0,4M và KHCO 3 0,6M) vào 300ml dung dịch H 2 SO 4 0,35M và khuấy đều, thấy thoát ra V lít CO 2 (đktc) và dung dịch Y. Cho BaCl 2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là: A. 3,36 lít và 32,345 gam B. 2,464 lít và 52,045 gam C. 3,36 lít và 7,88 gam D. 2,464 lít và 24,465 gam Hướng dẫn: moln CONa 1,04,0.25,0 3 2 == moln KHCO 15,06,0.25,0 3 == moln SOH 105,035,0.3,0 4 2 == Phương trình phân li: Na 2 CO 3 → 2Na + + CO 3 2- 0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol KHCO 3 → K + + HCO 3 - 0,15 mol 0,15 mol 0,15 mol H 2 SO 4 → 2H + + SO 4 2- 0,105 mol 0,21 mol Phương trình phản ứng: CO 3 2- + 2H + → CO 2 + H 2 O (1) 0,1 mol 0,21 mol 0,1 mol HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,25 mol 0,11 mol 0,11 mol 10 [...]... hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để được 400ml dung dịch X Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc) Cho Y tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa Cho từ từ dung dịch X vào bình đựng 100 ml dung dịch HCl 1,5M, thu được V lít khí (đktc) Giá trị của m và v là: A 20,13 và 2,688 B 20.13 và 2,184 C 18,69 và 2,688 D 18,69 và 2,688 Đáp án:... năm 2013): Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500ml dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch Y Cho Y tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa Nồng độ mol/lít của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch X lần lượt là: A 0,21M và 0,32M B 0,18M và 0,26M C 0,2M và 0,4M D 0,21M và 0,18M Đáp án: A Câu 16(Đề thi thử đại học năm 2013): X là dung dịch chứa x mol... thử đại học năm 2013): Cho từ từ 100ml dung dịch chứa hỗn hợp Na2CO3 2M, KHCO3 1M vào 100ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 2,5M và NaOH 0,75M vào dung dịch X thu được m gam kết tủa Tính giá trị của m và V: A 35,46 gam và 2,24 lít B 35,46 gam và 3,36 lít C 47,11 gam và 2,24 lít D 47,11 gam và 2,688 lít Hướng dẫn: nNa CO = 0,1.2,0... CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X ( chứa 38,44 gam muối ) Nhỏ từ từ đến hết 300 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thấy có thoát khí ra và thu được dung dịch Y Khối lượng muối khan thu được khi đun sôi để cô cạn dung dịch Y là: A 44,43 gam B 33,78 gam 16 C 34,51 gam D 23,68 gam Đáp án: D Câu 13 (Đề thi thử đại học năm 2013): X là dung dịch chứa a mol Na2CO3, Y là dung dịch chứa b mol... từ từ 200ml dung dịch HCl 1,25M vào X thu được V lít CO2 ( 0o C, 0.5atm) Tính V ? A 1,68(l) B 2,24(l) C 1,12(l) D 3,36(l) Đáp án: C Câu 7(Đề thi thử đại học năm 2013): Trộn 100ml dd chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200ml dung dịch X Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào X được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z Cho Ba(OH)2 dư vào Z thu được... 2013): Cho từ từ 100ml dung dịch A chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào 200ml dung dịch B gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch X Cho Ba(OH)2 dư vào X thu được m gam kết tủa Tính m và V A 39,4(g), 2,24(l) B 59,1(g), 2,24(l) C.19,7(g), 2,24?(l) D 59,1(g), 4,48(l) Đáp án: B Câu 6(Đề thi thử đại học năm 2013): Cho 2,24 lít CO2 (đktc) lội vào 200ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch. .. 2013): Cho từ từ từng giọt dd chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít CO2 Làm thí nghiệm ngược lại thu được 2V lít CO2 Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện So sánh a và b A a = 0,8b B a = 0,35b C a = 0,75b D a = 0,5b Đáp án: C Câu 3(Đề thi đại học khối A năm 2007): Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X Cho từ... y mol x - y mol CO2 + H2O (2) x – y mol = 0,1 mol Cho từ từ Y vào X CO32- + y mol 2H+ x mol → CO2 + H2O (1) x/2 mol = 0,25 mol Vậy x = 0,5; y = 0,5 – 0,1 = 0,4 → Đáp án D 3 Bài tập áp dụng: Câu 1(Đề thi thử đại học năm 2013): Cho từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch chứa y mol Na2CO3 thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch X Cho nước vôi dư vào X thấy xuất hiện 5g kết tủa Tính x, y A x = 0,1;... năm 2013): X là dung dịch chứa x mol HCl, Y là dung dịch chứa y mol Na2CO3 Cho từ từ X vào Y thu được 0,1 mol khí Cho từ từ Y vào X thu được 0,25 mol khí Giá trị của y là: A 0,5 B 0,35 C 0,25 D 0,4 Hướng dẫn: Phương trình phân li: → 2Na+ Na2CO3  + y mol HCl CO32y mol H+  → x mol + Cl- x mol Phương trình phản ứng: Cho từ từ X vào Y CO32- + H+ → HCO3- (1) 13 y mol x mol y mol → HCO3- + H+ y mol x -... (Đề thi đại học năm 2009): Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 1,5 M và KHCO 3 1M Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X sinh ra V(l) khí (đktc) Gía trị của V là: A.4,48(l) B.1,12(l) C.2,24(l) D.3,36(l) Câu 10: (Đề thi đại học năm 2010) : Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na 2 CO 3 0,2M và NaHCO 3 0,2M, sau phản . Đáp án D 2 .Dạng 2: Cho từ từ dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- vào dung dịch chứa ion H + 2.1Ghi nhớ 2: Khi cho từ từ dung dịch chứa ion CO 3 2- và HCO 3 - vào dung dịch chứa H + , lượng. 1: Cho dung dịch chứa ion H + từ từ vào dung dịch chứa ion CO 3 2- và HCO 3 - . 1.1. Ghi nhớ 1 a.Nắm được phương trình phản ứng dạng ion rút gọn khi cho H + tác dụng với dung dịch chứa ion. DUNG: I. Cơ sở lí luận: Việc phân loại rõ hai dang toán: Cho từ từ dung dịch chứa ion H + vào dung dịch chứa ion HCO 3 - và CO 3 2- với bài toán ngược lại là cho từ từ dung dịch 2 chứa ion

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan