0

SKKN một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt số 2 sa pa

22 1,571 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

Sở giáo dục & đo tạo lo cai Trờng thpt số 2 sa pa Sáng kiến kinh nghiệm - Ngời thực hiện: Nguyễn Quang Hng Đơn vị công tác: Trờng THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai. Năm học 2010 - 2011 Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 1 phần mở đầu g công c họ thnh những ngời kế tục sự nghiệp cách mạng vừa Hồng vừa Chuyê ặt giáo dục khác". g bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con ngời l phát tr CNXH, có đạo đức trong sáng, 1. Lý do chọn đề ti Trong lịch sử dựng nớc và giữ nớc của dân tộc ta, các bậc tiền nhân đã nói : "Thiên ti l nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nớc thịnh, nguyên khí suy thì đất nớc suy". Có thể nói lịch sử phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khẳng định rằng: Giáo dục và Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng tron uộc xây dựng đất nớc, trong chiến lợc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Sự nghiệp trồng ngời luôn đợc Hồ Chủ Tịch quan tâm, Ngời khẳng định: "Vì lợi ích mời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngời". Bác thờng xuyên nhắc nhở và căn dặn Đảng ta: "Bồi dỡng đạo đức cách mạng cho đời sau l một việc lm hết sức quan trọng v cần thiết", " thanh niên ta nói chung l tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi dỡng n". Con ngời ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, con ngời là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con ngời càng có nhân cách cao đẹp thì sự tác động của con ngời đến xã hội đó càng to lớn. Do đó không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Trong các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng "Đợc xem l nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tng vững chắc cho các m Nh Bác Hồ đã nói: "Có ti m không có đức l ngời vô dụng". Trong công cuộc đổi mới của đất nớc ta hiện nay, nền kinh tế - văn hoá - xã hội đang phát triển một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VII khẳng định: Sự nghiệp giáo dục đợc coi là "Quốc sách hng đầu". Văn kiện Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII khẳng định rằng: "Muốn tiến hnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục v Đo tạo, phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh v bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giu, nớc mạnh, xã hội côn iển đức v ti" Đất nớc Việt Nam hiện nay có những bớc chuyển biến không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, mặt trái của cơ chế thị trờng đang tác động rất mạnh đến t tởng và lối sống của đại bộ phận dân c, trong đó số lợng thanh niên, thiếu niên là rất lớn, các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các trờng học. Vấn đề đặt ra là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, ngoài việc trang bị kiến thức ra còn đặc biệt là tăng cờng giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ 2 khoá VIII đã nêu rõ: "Xây dựng những con ngời v thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc v có ý chí kiên cờng xây dựng v bảo vệ Tổ quốc". Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt đợc nhiều những thành tựu to lớn, bên cạnh đó bộc lộ ra những mặt yếu kém cả về kinh tế - xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ, một số bộ phận thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tởng, không có mục đích, sống chạy theo các Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 2 nhu cầu tầm thờng, ngại cống hiến, ngại khó khăn, sống thích hởng thụ, sống không có niềm tin, hoang mang, sống buông thả. Đánh giá thực trạng này, trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ 2 khóa VIII nhấn mạnh: "Đặc biệt đáng lo ngại l trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tởng, theo lối sốn g thực dụng, thiếu hoi bão lậ ác Đoàn viên, thanh niên, học sinh ở trờng THPT số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh ời có kiến thức, đạo đức để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã ội của địa phơng. p thân, lập nghiệp vì tơng lai bản thân v đất nớc" Trớc tình hình và thực trạng này trong những năm qua đã đợc các cấp các ngành, đặc biệt là những ngời làm giáo dục quan tâm, đầu t nhng cha coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức. Bản thân trớc đây là một bí th Đoàn trờng, nay với cơng vị là phó Hiệu trởng phụ trách chuyên môn của trờng, tôi tự thấy bản thân cần phải định hớng, tìm tòi các biện pháp tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức cho c Lào Cai. Xuất phát từ những lý do khách quan và lý do chủ quan nh đã phân tích ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trờng THPT số 2 Sa Pa. Nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh của trờng lên một bớc mới, tạo bớc đột phá trong chiến lợc phát triển giáo dục từ năm 2010 - 2015 khắc phục tình trạng hiện nay, đáp ứng việc nâng cao chất lợng giáo dục của trờng THPT Số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai, góp phần tạo ra những con ng h Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 3 phần nội dung I. Cơ sở lý luận v cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT 1.1. Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT. Xét về góc độ tâm lý lứa tuổi: Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) độ tuổi vị thành niên đợc xác định từ 10 đến 19 tuổi, ở Việt Nam quy định độ tuổi vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi. Học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn này các em phát triển mạnh về thể chất, sinh lý. Là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang ngời lớn, các em luôn có xu hớng tự khẳng định mình, có ý thức vơn lên làm chủ bản thân. ở giai đoạn phát triển này sự chỉ bảo hớng dẫn, kiểm tra, giám sát của ngời lớn làm các em cảm thấy rất khó chịu, bực bội và rất dễ nổi nóng. Trong lứa tuổi này các em muốn tìm tòi, phát hiện tìm hiểu những điều cha biết của thế giới, muốn khám phá, tìm tòi những cái mới mẻ của cuộc sống, các em muốn tự khẳng định trong các công việc và việc làm của mình, muốn không bị sự ràng buộc của gia đình, bố mẹ và ngời lớn tuổi. Xét về góc độ xã hội: ở lứa tuổi này sự giao tiếp với bạn bè là một nhu cầu rất lớn. Các em có xu hớng tụ tập thành từng nhóm có cùng sở thích, phù hợp với tính tình để vui chơi, đùa nghịch, có những lúc, những nơi các em có các hành động không đúng, không phù hợp với lứa tuổi của mình. Trong giai đoạn này quá trình phát triển sinh lý ảnh hởng nhiều đến tính cách của các em, các em rất dễ bị xúc động khi có một tác động nào đó, bản thân các em dễ bị lôi kéo, kích động, lòng kiên trì và khả năng tự kiềm chế yếu. ở lứa tuổi này tính tình không ổn định, dễ nổi cáu, khi thì quá sôi nổi nhiệt tình, khi thì dễ buông xuôi, chán nản. Đối với các em cái gì cũng dễ dàng, đơn giản, các em luôn ở trạng thái hiếu thắng hoặc tự ti vì thế dễ dàng đi đến những hành động thiếu suy nghĩ chín chắn, nhiều lúc vi phạm mà không biết. Chính vì vậy, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các tổ chức trong xã hội phải có trách nhiệm quan tâm sát sao, động viên kịp thời để hớng các em có những suy nghĩ và hành động đúng. Để chỉ đạo và quản lý tốt quá trình giáo dục đạo đức trong trờng THPT, ngời cán bộ quản lý cần nắm vững những vấn đề cụ thể sau: 1.1.1. Đạo đức Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm đạo đức. Tuy nhiên có thể hiểu khái niệm này dới 2 góc độ: a. Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đợc phản ánh dới dạng những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh (hoặc chi phối) hành vi của con ngời trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, giữa con ngời với xã hội, giữa con ngời với lao động, giữa con ngời với nhau và với chính bản thân mình. Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 4 b. Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những sản phẩm, nhân cách của con ngời, phản ánh ý thức, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử của họ trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội, giữa bản thân họ với ngời khác và với chính bản thân mình. 1.1.2. Quá trình hình thnh v phát triển đạo đức của cá nhân, của con ngời là quá trình tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân để chuyển hoá những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức - xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân đó trởng thành về mặt đạo đức, công dân và đáp ứng các yêu cầu của xã hội. 1.1.3. Quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của xã hội thành những phẩm chất, giá trị đạo đức của cá nhân, nhằm góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội. 1.1.4. Các đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức - Có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình dạy học trên lớp và dạy học giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Có định hớng thống nhất các yêu cầu, mục đích giáo dục giữa các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trờng. - Tính biện chứng, phức tạp trong quá trình phát triển, biến đổi về nhân cách của học sinh về mặt đạo đức. - Tính lâu dài của quá trình hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức. - Tính đột biến và khả năng tự biến đổi. - Phát triển thông qua hoạt động và giao lu tập thể. - Tính cá thể hoá cao. - Chứa nhiều mâu thuẫn. - Có sự tơng tác hai chiều giữa nhà giáo dục và đối tợng đợc giáo dục. - Tính khó khăn trong việc đánh giá kết quả, sự phát triển đạo đức của cá nhân. 1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức - Quá trình giáo dục đạo đức là một bộ phận cấu thành quá trình giáo dục trong trờng THPT. Tạo ra nhịp cầu gắn kết giữa nhà trờng và xã hội, con ngời với cuộc sống. - Giáo dục đạo đức đợc xem là nền tảng, gốc rễ tạo ra nội lực tiềm năng vững chắc cho các mặt giáo dục khác. - Giáo dục đạo đức phải làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác - LêNin, t tởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan của các giá trị đạo đức, nhân văn, nhân bản của các t tởng đó, coi đó là kim chỉ nam cho hành động của mình. - Giáo dục đạo đức phải thấm nhuần các chủ trơng, chính sách của Đảng, biết sống và làm việc theo pháp luật, sống có kỷ cơng nền nếp, có văn hoá trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội và giữa con ngời với nhau. Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 5 - Trên cơ sở thông qua việc tiếp cận với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của cá nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống, lý tởng sống, lối sống theo con đờng CNXH. - Giáo dục đạo đức phải làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực và các giá trị đạo đức xã hội XHCN. Biến các giá trị đó thành ý thức, tình cảm, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. - Quá trình giáo dục đạo đức cần phải theo đặc điểm của từng loại đối tợng trong giáo dục. - Quá trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ: Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân, hình thành và phát triển ý thức đạo đức, rèn luyện ý chí, hành vi, hình thành thói quen ứng xử đạo đức, phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo những định hớng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại. - Quá trình giáo dục đạo đức không chỉ định hớng cho các hoạt động giáo dục đạo đức mà còn định hớng cho hoạt động dạy học nói chung, dạy môn học đạo đức nói riêng (môn GDCD, Địa lý và một số môn học khác). Với t cách là ngời quản lý giáo dục, trớc hết cần phải hiểu biết một cách sâu sắc những vấn đề chung của quá trình giáo dục đạo đức. Từ đó mới có những định hớng, mục tiêu sát thực, xây dựng đợc những chơng trình, kế hoạch khả thi và có những biện pháp tổ chức chỉ đạo thích hợp để nâng cao chất lợng và hiệu quả của quản lý giáo dục nói chung, quá trình giáo dục đạo đức nói riêng. 1.1.6. Nội dung giáo dục đạo đức Trong giai đoạn hiện nay, ở nớc ta đang diễn ra công cuộc đổi mới sâu sắc trong phạm vi toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục đang đợc coi trọng, là "Quốc sách hng đầu". Công tác giáo dục chính trị t tởng, đạo đức cho học sinh cần đợc coi trọng và cần thiết. Giáo dục chính trị, t tởng đạo đức cần phải tăng cờng giáo dục thế giới quan khoa học. Trên cơ sở tăng cờng thế giới quan khoa học cần tăng cờng giáo dục t tởng cách mạng XHCN cho học sinh. Qua giáo dục đạo đức nâng cao lòng yêu nớc, tăng cờng ý thức lao động và tự lao động (động cơ, thái độ đúng đắn, chăm chỉ, nỗ lực vơn lên làm chủ khoa học xã hội). Bên cạnh đó cũng phải đồng thời tăng cờng giáo dục pháp luật, giáo dục lòng thơng yêu con ngời và hành vi ứng xử có văn hoá (không ăn nói cục cằn, thô lỗ, thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng ngời khác biết ứng xử lễ phép tế nhị, lịch sự) Trong nhà trờng phổ thông, các phẩm chất đạo đức cần trau dồi cho học sinh một cách liên tục, khoa học, hợp lý, và đợc phân thành từng nhóm theo từng quan hệ xã hội: quan hệ cá nhân với xã hội, cộng đồng (trung thành với lý tởng CNXH và CNCS, yêu nhà nớc XHCN, yêu hoà bình, tự hào dân tộc, tin yêu Đảng và kính yêu Bác Hồ). Quan hệ cá nhân với lao động (chăm chỉ học tập, lao động, say mê khoa học kỹ thuật ). Quan hệ cá nhân với mọi ngời đúng mực ( tình bạn bè, thầy trò, đồng chí) đồng thời cũng phải giáo dục đạo đức gia đình, quan hệ bạn bè, tình yêu. 1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 6 Trong văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII đã nêu rõ: "Nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của giáo dục l nhằm xây dựng những con ngời v thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc v CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng xây dựng v bảo vệ Tổ quốc, CNH-HĐH đất nớc, giữ gìn v phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc v con ngời Việt Nam, có ý thức cộng đồng v phát huy tính tích cực của cá nhân, lm chủ tri thức khoa học v công nghệ hiện đại, có t duy sáng tạo, có tính tổ chức kỷ luật cao l những con ngời kế thừa v xây dựng CNXH vừa Hồng vừa Chuyên". Quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đã khẳng định: "Giáo dục con ngời Việt Nam phát triển ton diện có đạo đức, có tri thức, có sức khoẻ v thẩm mỹ, góp phần lm cho dân giu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, phục vụ sự nghiệp xây dựng v bảo vệ Tổ quốc". Điều 2 chơng I của Luật Giáo dục 2005 nêu rõ: "Mục tiêu giáo dục l đo tạo con ngời Việt Nam phát triển ton diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ v nghề nghiệp, trung thnh với lý tởng độc lập dân tộc v chủ nghĩa xã hội, hình thnh v bồi dỡng nhân cách, phẩm chất v năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng v bảo vệ Tổ quốc". Trong Điều 27 chơng II Luật Giáo dục 2005 cũng khẳng định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông l giúp học sinh phát triển ton diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ v các kỹ năng cơ bản nhằm hình thnh nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng t cách v trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vo cuộc sống lao động, tham gia xây dựng v bảo vệ Tổ quốc". Giáo dục đạo đức học sinh phải đợc tiến hành bằng nhiều biện pháp, có mục tiêu phù hợp. Phải đợc xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể và đợc làm thờng xuyên liên tục, có hệ thống mới đạt kết quả cao. Giáo dục đạo đức cho học sinh đợc tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú linh hoạt phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông qua các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trờng. Đồng thời phải biết kết hợp nhà trờng - gia đình - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ của tất cả các tổ chức, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể cùng phối hợp để thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục, góp phần nâng cao đạo đức lối sống học sinh. Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 7 II. Thực trạng của việc chỉ đạo nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức của học sinh trờng THPT số 2 sa pa - tỉnh lo cai 2.1. Một số nét về trờng THPT số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh Lo Cai Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, ngoài thị trấn Sa Pa, còn có 17 xã trực thuộc, địa bàn rộng chủ yếu là núi cao. Trừ thị trấn Sa Pa, các xã còn lại có trình độ dân trí thấp, kinh tế cha phát triển, thu nhập chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, các cây trồng chính: ngô, lúa nhng do phong tục địa phơng nên chỉ sản xuất một vụ, ngoài ra còn trồng một số cây dợc liệu, cây ăn quả nhng giá trị kinh tế không cao. Sản xuất lơng thực cung cha đủ cầu, phần lớn ngân sách còn dựa vào Nhà nớc. Trờng THPT số 2 huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai là trờng nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa 18 km, năm 2004 là một phân hiệu của trờng THPT huyện Sa Pa (nay là trờng THPT số 1 Sa Pa), trờng tách ra thành lập trờng độc lập từ năm 2005. Địa bàn tuyển sinh của trờng gồm 8 xã hạ huyện đều là những xã nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn, nhận trợ cấp của chính phủ. Tổng dân số ớc khoảng 18.000 ngời, trong đó dân tộc Hmông chiếm 53%, dân tộc Dao: 21%, còn lại là dân tộc Tày, Dáy, Xã phó và một số ít dân tộc Kinh. Địa bàn rộng, men theo dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp nên dân c sinh sống rải rác, có học sinh cách trờng trên 40 km, đờng đi chủ yếu là đờng mòn, dốc, nhiều suối lớn, cho nên việc quản lý học sinh ngoài giờ học và việc liên lạc giữa nhà trờng với gia đình học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay trờng có 6 lớp với 132 học sinh trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Tày ) đại đa số các em là con nông dân, bên cạnh đó có một số học sinh là con em các gia đình miền xuôi lên làm dịch vụ buôn bán. Do điều kiện nhà xa, đi lại khó khăn, trờng phải tổ chức cho khoảng 60% học sinh ở bán trú tại trờng. Trong bối cảnh của một địa phơng đang trong quá trình phát triển với xuất phát điểm thấp, chịu rất nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự phó mặc con em mình của đại đa số phụ huynh học sinh cho nhà trờng (do nhà xa, kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp) đã làm cho công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh trở thành một vấn đề hết sức nan giải và phải chịu trách nhiệm rất lớn trớc cộng đồng. 2.2. Một số kết quả đã đạt đợc - Trờng có 1 tổ Đảng với 5 đảng viên ghép với chi bộ 8, nhiều năm đạt tổ Đảng trong sạch vững mạnh. - Công đoàn trờng liên tục là công đoàn vững mạnh. - Đoàn trờng đợc Huyện đoàn, tỉnh đoàn tặng nhiều giấy khen và nhiều thành tích khác. - Ban giám hiệu gồm 2 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình công tác. - Đội ngũ nhà trờng gồm 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên hầu hết đã đạt chuẩn (còn 01 giáo viên trình độ cao đẳng), 100% giáo viên, nhân viên của trờng là giáo viên trẻ nên rất nhiệt tình, năng nổ, đoàn kết, tính gắn bó cao. Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 8 - Chi đoàn giáo viên có 11 đồng chí, năm học 2010 - 2011 chi đoàn có 5 giáo viên giỏi, 5 đoàn viên u tú giới thiệu cho chi bộ xem xét đề nghị cấp trên kết nạp. - Chất lợng đào tạo năm sau cao hơn năm trớc, tỷ lệ học sinh chuyển lớp năm học 2010-2011 đạt 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 đạt 70% , tỷ lệ thu hút học sinh năm sau cao hơn năm trớc. Chất lợng giáo dục đạo đức ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ học sinh bị kỷ luật giảm, không có học sinh bị đuổi học, không có học sinh sử dụng ma tuý, không mắc vào các tệ nạn xã hội khác. * Thống kê các số liệu cơ bản: Bảng thống kê Số lợng v chất lợng đội ngũ cán bộ, giáo viên Số lợng Chất lợng Số lợng chất lợng Năm học T. số Nữ Cha chuẩn Chuẩn Thạc sĩ Tiến sĩ TC lý luận CC lý luận 2007-2008 16 10 5 11 0 0 0 0 2008-2009 17 10 5 12 0 0 0 0 2009 2010 16 10 5 11 1 0 0 0 2010-2011 19 6 2 17 0 0 0 0 Bảng thống kê Cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục Cơ sở vật chất CSVC TBDH Năm học Phòng học Phòng chức năng Phòng ở học sinh bán trú Thiết bị dạy học 2007-2008 4 2 7 1 bộ 2008-2009 5 8 7 2 bộ 2009-2010 5 8 7 3 bộ 2010-2011 6 10 10 3 bộ Bảng xếp loại đạo đức Năm học Số học Xếp loại đạo đức Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 9 sinh Tốt Khá TB Yếu Kém Kỷ luật Đuổi học 2007 - 2008 124 42 34% 53 43% 18 14% 11 9% 0 6 0 2008 2009 132 51 39% 64 48% 12 9% 5 4% 0 1 0 2009-2010 98 46 46% 40 40% 9 9% 3 3% 0 0 0 2010-2011 132 59 45% 54 49% 4 6% 0 0 2 1 Kết quả xếp loại đạo đức đợc dựa vào nhiều mặt hoạt động của học sinh, để đạt đợc các kết quả nh trên là sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng s phạm nhà trờng, sự quan tâm nhiệt tình giúp đỡ của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phơng, của các tổ chức trong và ngoài nhà trờng cùng sự cố gắng vợt bậc của học sinh. Tỷ lệ đạo đức tốt, khá theo các năm học ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức yếu, trung bình giảm, nhng vẫn còn xếp loại đạo đức yếu. 2.3. Những tồn tại, khó khăn Qua thời gian công tác tại trờng (từ tháng 9/2006 đến nay), tôi nhận thấy có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến học sinh ở trờng chúng tôi còn một số hạn chế về mặt đạo đức nh sau: - Một bộ phận các em cha xác định mục tiêu học để làm gì, học xong rồi vẫn về địa phơng làm ruộng, không đi học ở nhà làm kinh tế còn tốt hơn, các em đến trờng với động cơ học tập cha cao nên việc chấp hành các nội quy, quy định của nhà trờng cha đợc tốt. - Các giờ lên lớp của 1 số giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ, còn nặng về truyền đạt kiến thức cha chú ý đến rèn luyện đạo đức cho học sinh. - Do phần lớn các em là học sinh dân tộc thiểu số, sống ở nơi vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, các em ít đợc giao tiếp, nên trong giao tiếp các em rất vụng về, hay nói trống không hoặc nói cục cằn không suy nghĩ, nhiều lúc còn phát ngôn bừa bãi. - Một số học sinh con của những hộ dân vùng xuôi lên buôn bán còn mải chơi, đua đòi, thiếu trung thực trong học tập, thậm chí có em còn uống rợu, hút thuốc lá khi đến lớp, đặc biệt có em chơi bời lêu lổng, tập hợp, đứng đầu các nhóm tự phát thờng xuyên bỏ học, bỏ nhà đi chơi cho nên tác động xấu đến phong trào học tập và rèn luyện. - ý thức bảo vệ của công, ý thức tập thể cha cao, có một số em vi pham Luật giao thông: đi xe hàng 2, hàng 3, đi xe máy khi cha đủ tuổi, ý thức bảo vệ môi trờng còn hạn chế. - Do địa bàn có khu du lịch sinh thái, cho nên đã tác động rất lớn tới tâm lý lứa tuổi của các em. Nhất là các tệ nạn xã hội, nhiều học sinh còn bỏ học đi làm dịch vụ du lịch, đi chơi, ảnh hởng đến thời gian học tập của các em. 2.4. Một số vấn đề đặt ra trong quản lý nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh ở trờng THPT số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh Lo Cai [...]... giải pháp để giải quyết những vấn đề trên sẽ đ ợc trình b y v kết luận ở mục III 10 Nguyễn Quang H ng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai III một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở tr ờng THPT số 2 huyện sa pa - tỉnh l o cai 3.1 Tăng c ờng sự lãnh đạo của tổ Đảng trong tr ờng học Trong tr ờng học, tổ Đảng nắm quyền lãnh chỉ đạo các hoạt động của nhà tr ờng, là hạt nhân, là nền tảng của sự đoàn... tìm hiểu, các hội thảo, giáo dục các giá trị truyền thống kết hợp với giáo dục các giá trị thời đại, giáo dục đạo đức sống kết hợp với thực tiễn, kết hợp giáo dục đạo đức với pháp luật g Giáo dục truyền thống cho học sinh h Đẩy mạnh hoạt động tự quản của học sinh i Đẩy mạnh sự kết hợp giữa nhà tr ờng - gia đình - xã hội, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục Các giải pháp để giải quyết những vấn đề... chức sinh hoạt bán trú vào tối thứ 6 hàng tuần, hàng tháng có bình xét thi đua giữa các phòng ở 3.9 Kết hợp giữa nh tr ờng - xã hội - gia đình để giáo dục đạo đức học sinh Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã hội, đạo đức học sinh lại càng cần sự phối kết hợp của toàn xã hội Bởi vì, giáo dục đạo đức phải th ờng xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, giáo dục mọi lúc, mọi nơi, giáo dục. .. - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và phân tích cụ thể thực trạng của việc quản lý nhằm nâng cao chất l ợng giáo dục đạo đức học sinh ở tr ờng THPT số 2 huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai, tôi nhận thấy có vấn đề đặt ra là: a Tăng c ờng nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ Đảng trong nhà tr ờng b Tăng c ờng vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác giáo dục đạo đức. .. tiễn, kết hợp giáo dục đạo đức với pháp luật g Giáo dục truyền thống cho học sinh h Đẩy mạnh hoạt động tự quản của học sinh i Đẩy mạnh sự kết hợp giữa nhà tr ờng - gia đình - xã hội, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục 2 Một số kiến nghị - đề xuất * Với Bộ Giáo dục v Đ o tạo có các đề xuất sau: - Phải chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ số l ợng và chất l ợng - Có chế độ thoả đáng với giáo viên nhất... lý học sinh cùng với nhà tr ờng và gia đình - Tr ờng hợp có học sinh vi phạm kỷ luật, Ban giám hiệu phải kết hợp với Ban đại diện phụ huynh, và cha mẹ học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục một cách nghiêm khắc Sau đó có kế hoạch theo dõi và giúp đỡ học sinh vi phạm tiến bộ 18 Nguyễn Quang H ng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai Phần kết luận v kiến nghị 1 Một số kết luận Có thể khẳng định rằng: Giáo dục cho. .. vui, hứng thú học tập cho học sinh" Điều 31 ch ơng IV Điều lệ tr ờng Trung học 20 11 nêu rõ: "Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nh giáo, g ơng mẫu tr ớc học sinh, th ơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền v lợi ích chính đáng của học sinh, đo n kết, giúp đỡ đồng nghiệp" Nh vậy vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức học sinh Sự nghiệp... Nguyễn Quang H ng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai - Tăng c ờng cơ sở vật chất cho nhà tr ờng: xây dựng đủ các phòng học, phòng chức năng, cung cấp các trang thiết bị giá dục để nhà tr ờng có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành dịa ph ơng phối kết hợp chặt chẽ với nhà tr ờng trong công tác giáo dục học sinh * Với nh tr ờng THPT số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh L o Cai đề... định khen th ởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục v Đ o tạo 11 Nguyễn Quang H ng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai Ng ời cán bộ quản lý phải nắm vững Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác giáo dục đào tạo, Luật Giáo dục, Điều lệ tr ờng Trung học, các văn bản h ớng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Theo từng năm học ng ời quản lý phải xây dựng đ ợc kế hoạch, ph ơng án chỉ đạo, tổ chức thực hiện,... tham gia vào hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua các bài học trên lớp, nh hội thảo với chuyên đề "Các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trong giai đoạn hiện nay" - Th ờng xuyên động viên, nhắc nhở các giáo viên bộ môn để họ hiểu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh trong tr ờng là nhiệm vụ của mọi ng ời, không của riêng ai Từ đó trong các giờ lên lớp giáo viên sẽ chú ý hơn, quan tâm hơn . luận ở mục III Nguyễn Quang Hng - THPT số 2 Sa Pa - Lao Cai 11 III. một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở trờng THPT số 2 huyện sa pa -. số 2 Sa Pa - Lao Cai 3 phần nội dung I. Cơ sở lý luận v cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT 1.1. Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo giáo dục. giáo dục đạo đức của học sinh trờng THPT số 2 sa pa - tỉnh lo cai 2. 1. Một số nét về trờng THPT số 2 huyện Sa Pa - Tỉnh Lo Cai Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, ngoài thị trấn Sa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt số 2 sa pa, SKKN một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt số 2 sa pa,

Từ khóa liên quan