0

một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào đoàn

12 1,342 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:25

1 MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………….2 2. Mục đích:…………………………………………………………….3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận:………………………………………………………. 3 2. Thực trạng:………………………………………………………… 4 3. Các biện pháp tiến hành:…………………………………………….5 3.1. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh:…………………5 3.2. Lập kế hoạch:…………………………………………………6 3.3. Họp và phân công nhiệm vụ:…………………………………7 3.4. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường:…………………8 3.5. Tham mưu ý kiến từ lãnh đạo:……………………………… 8 3.6. Rút kinh nghiệm từ phong trào đã được tổ chức ở những năm trước, sáng tạo thêm hình thức mới mẻ cho phong trào hiện tại…….8 4. Các điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào đoàn:… 9 5. Một số mô hình về kế hoạch tổ chức phong trào Đoàn trong trường THPT Nguyễn Việt Dũng………………………………………… 10 III. KẾT QUẢ VÀ VIỆC PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG 1. Kết quả:…………………………………………………………….10 2. Tính khả thi khi áp dụng:………………………………………… 11 3. Bài học kinh nghiệm:………………………………………………11 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài a. Lý do khách quan: Trong thế kỷ hội nhập để phát triển, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, vận hội và cũng nhiều thử thách. Giáo dục đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu cho sự phát triển và hội nhập của đất nước. Trong số nhiều vấn đề phải cải tổ giáo dục, vấn đề không kém phần quan trọng là giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường phổ thông thành những con người mới phát triển tài hòa, lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng có một số hoạt động giáo dục trong nhà trường chưa được tiến hành một cách đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả thật sự trọn vẹn cho quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Cụ thể đó là hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường. Nhiệm vụ của ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng “dạy chữ đi đôi với dạy người” hay nói cách khác giúp học sinh trở thành con người toàn diện cả về đức lẫn tài. Nếu nhà trường chỉ thực hiện nhiệm vụ “dạy chữ” tức là chỉ dạy – học các môn văn hoá trên lớp thì chỉ đào tạo được những con người thụ động, thiếu kỹ năng sống, không thể vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. Do đó ngoài những giờ dạy – học trên lớp nhà trường cần phải tổ chức nhiều hoạt động giáo dục trong đó có hoạt động Đoàn để giúp các em hình thành thái độ, rèn luyện hành vi, kỹ năng xã hội. Muốn làm được điều này không phải ngày một ngày hai, mà đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức, sự đầu tư nghiêm túc của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường. Các hoạt động giáo dục trong đó có công tác đoàn có tổ chức như chỉ tổ chức qua loa, cho có hoặc vì mục đích thi đua của nhà trường mà tổ chức với ý nghĩa hình thức là chủ yếu chưa thực sự coi trọng giáo dục toàn diện học sinh. b. Lý do chủ quan: Bản thân tôi là Bí thư Đoàn thanh niên, tham mưu cho hiệu trưởng về công tác Đoàn trong nhà trường. Tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của các phong trào Đoàn sẽ góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh. Qua một số năm tham gia trực tiếp công tác đoàn, tôi rất tâm đắc vì qua nghiên cứu chuyên đề này cùng như phân tích thực trạng của nhà trường giúp tôi tìm ra giải pháp tốt nhất để chất lượng phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và mang ý nghĩa thiết thực trong giáo dục toàn diện cho học sinh. 3 Do đó, tôi chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Đoàn” 2. Mục đích - Nâng cao chất lượng phong trào đoàn, xây dựng được phong trào với sự hoàn thiện tốt nhất về mặt nội dung cũng như hình thức và quá trình tổ chức thực hiện. - Phong trào đoàn trong nhà trường hướng đến đối tượng chính là học sinh. Mục đích là tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi, giải trí đồng thời hình thành kĩ năng sống, thái độ ứng xử đúng đắn trong học sinh. Khi đạt được mục đích trên, đồng nghĩa với việc phong trào đã đạt được hiệu quả như mong đợi. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận - Chỉ thị 40-CT/Tw ngày 15 tháng 6 năm 2004 cuả Ban Bí thư nêu rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu….là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt,có vai trò quan trọng …”. - Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) của Đảng về phát triển giáo dục – đào tạo đã chỉ rõ: “Mục tiêu chủ yếu của giáo dục – đào tạo là thực hiện giáo dục toàn diện đạo đức, trí dục, thể dục, thẩm mỹ ở tất cả các cấp học, bậc học, hết sức coi trọng giáo dục đạo đức nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành của người học” - Chỉ thị 40/2008-BGD ĐT ngày 27/7/2008 về việc Phát động phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC trong các trường phổ thông - Chỉ đạo của BGH, Cấp ủy trong việc tổ chức các hoạt động Đoàn mang tính giáo dục cao về tất cả mọi mặt cho học sinh, đồng thời phải tạo hứng thú để học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả cao. - Thực hiện tốt hơn vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục học sinh. Hình thành nhân cách, hành vi ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh là công việc chung của gia đình, nhà trường và xã hội. Đoàn thanh niên là lực lượng quan trọng trong việc phối hợp với các bộ phận trong nhà trường đưa các em vào lối cư xử, suy nghĩ đúng đắn và phù hợp, hình thành cho các em những kĩ năng cơ bản để phát triển toàn diện về mọi mặt. 4 - Các hoạt động phong trào Đoàn thường diễn ra vào các ngày lễ lớn trong năm, từ đó, dễ dàng định hướng giáo dục cho các em về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc thông qua các hoạt động diễn ra trong phong trào. - Các hoạt động phong trào thường diễn ra với quy mô toàn trường. Vì thế nó có tác dụng góp phần rèn luyện ý thức và năng lực tự quản cho học sinh. Các em học được những kĩ năng điều khiển hoặc tham gia các hoạt động tập thể, tạo môi trường cho kĩ năng giao tiếp, ứng xử. - Từ những cơ sở trên, phải nhìn nhận, nâng cao chất lượngvà hiệu quả phong trào Đoàn nhằm thu hút sự quan tâm của học sinh tham gia là một yêu cầu cần thiết và phải nhanh chóng tìm ra những sáng kiến mới mẻ. 2. Thực trạng - Trường THPT Nguyễn Việt Dũng là một trường thuộc vùng ven của thành phố nên gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất cũng như chất lượng đầu vào có thể nói là thấp nhất trong thành phố, do đó BGH nhà trường đặt nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên vì là trường THPT nên đa số là đoàn viên trẻ nhiệt huyết trong các phong trào. Chính vì vậy mà ngay từ đầu năm học Chi bộ, BGH nhà trường giao cho BCH đoàn trường tìm ra những mô hình và giải pháp tổ chức các phong trào đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. 2.1. Thuận lợi: - Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc việc tổ chức hoạt động đoàn, nên từ đầu năm học đã chỉ đạo cho tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học. - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tích cực trong công tác - Được sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt sự hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đoàn. 2.2. Khó khăn - Cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng đủ cho các hoạt động đoàn nên một số hoạt động cần trang thiết bị phải thuê mướn bên ngoài, thiếu tính chủ động. - Giáo viên trẻ nhiệt tình nhưng vì áp lực chất lượng bộ môn nên việc đầu tư cho hoạt động đoàn chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng trong công tác tổ chức. Giáo viên lớn tuổi thì hầu hết chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, xem hoạt động đoàn là “vô bổ” mất thời gian. 5 - Sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên và các bộ phận trong nhà trường đôi khi chưa nhịp nhàng dẫn đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào đoàn còn bị động, thiếu sang tạo. - Chưa lôi cuốn được nhiều lực lượng bên ngoài nhà trường tham gia giáo dục học sinh trong đó có hoạt động phong trào đoàn. - Học sinh cốt cán chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức một hoạt động. - Học sinh đang ở độ tuổi thanh thiếu niên nên tâm lý chưa ổn định, đang muốn tìm tòi những điều mới mẽ trong cuộc sống, chưa nhận thức được việc học tập và rèn luyện kí năng sống một cách đầy đủ, dễ đua đòi, ham chơi,…. nên ý thức tham phong trào đôi khi chưa tốt, thậm chí xem nhẹ. 3. Các biện pháp tiến hành 3.1. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng từ học sinh - Phong trào Đoàn được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục kĩ năng, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, học sinh là đối tượng chính mà hoạt động phong trào của Đoàn trường hướng tới. Do đó, tìm hiểu xem học sinh cần gì, muốn gì để từ đó hướng mục tiêu để đáp ứng nguyện vọng cho các em. - Để có thể làm được điều này, BCH Đoàn trường phải thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi của học sinh từ những phong trào của các năm trước. Có thể lấy ý kiến học sinh thông qua GVCN khi các em có ý tưởng mới cho phong trào. Có thể sử dụng hình thức hộp thư góp ý để lấy ý kiến từ học sinh. - BCH Đoàn trường luôn quan tâm đến xu thế chung của thời đại để định hướng các phong trào cho phù hợp với tâm lý học sinh. - Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến từ học sinh phải có sự sàng lọc kĩ càng vì có những ý kiến đưa ra chỉ đơn thuần là phục vụ cho sở thích cá nhân hoặc một nhóm nhỏ học sinh. Phong trào tổ chức là cho số đông nên phải lấy ý kiến có chọn lọc từ số đông. 3.2. Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch a. Lập kế hoạch - Kế hoạch là gì? Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất… để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Khi chúng ta lập được kế hoạch thì tư duy quản lý của chúng ta sẽ có hệ thống hơn để có 6 thể tiên liệu được các tình huống sắp xảy ra. Chúng ta sẽ phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững “mũi tiến công” vào mục tiêu cuối cùng mình muốn hướng đến. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện công việc của mình. - Cách lập kế hoạch: Để lập được một bản kế hoạch chi tiết, cụ thể và khoa học bao gồm các yếu tố sau: + Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc + Xác định nội dung công việc + Xác định kế hoạch thực hiện ở đâu? Khi nào? Và ai thực hiện? Phối hợp cùng ai? + Xác định cách thức thực hiện ( phương pháp) + Xác định phương pháp kiểm tra. + Xác định nguồn lực : người thực hiện ; tài chính… - Ngay từ đầu năm học BCH đoàn trường đã xây dựng kế hoạch tổng thể cho các phong trào thường niên của đoàn trường, sau đó xin ý kiến góp ý của chi bộ, BGH, lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường. Trên cơ sở của kế hoạch tổng thể, Đoàn trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng phong trào. Đây là khâu quan trọng, là mắc xích cốt yếu điều khiển toàn bộ quá trình tổ chức và kết quả cuối cùng của phong trào. Hiệu quả và chất lượng của phong trào tùy thuộc phần lớp vào quá trình này. - Để tạo chất lượng và hiệu quả cao nhất cho phong trào, kế hoạch phải được lập từ sớm, cách ngày tổ chức ít nhất 45 ngày để khâu tổ chức không bị động khi có phát sinh vấn đề. Kế hoạch phải được lập một cách chi tiết. Tất cả các thông tin để học sinh quan tâm, hiểu và tham gia phong trào phải cụ thể. Các vấn đề cần phối hợp giữa học sinh với Đoàn trường, giữa Đoàn trường với các bộ phận khác phải được ghi rõ ràng, cụ thể thời gian, địa điểm, nhiệm vụ cần phối hợp. - Trong quá trình lập kế hoạch, BCH Đoàn trường phải cân nhắc và lựa chọn những hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh, phát huy tính sáng tạo, kỹ năng của học sinh. Đồng thời, các hoạt động đó đều lồng ghép công tác giáo dục phù hợp với từng chủ đề hoạt động. 7 - Sau khi lập xong dự thảo kế hoạch, BCH trình và xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy, BGH, Hội PHHS để được chỉ đạo cụ thể, tránh sai sót trong quá trình thực hiện kế hoạch. b. Triển khai kế hoạch Đây là khâu quan trọng nhằm phổ biến kế hoạch một cách rộng rãi và đầy đủ nhất đến các bộ phận, đoàn thể và toàn thể học sinh trong nhà trường nên BCH Đoàn trường phải tận dụng tất cả các hình thức đến tất cả các đối tượng, đảm bảo kế hoạch được triển khai đúng và đủ. Thời gian triển khai kế hoạch cách thời gian tổ chức ít nhất 3 tuần để giáo viên, học sinh kịp thời chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra trong phong trào. - Triển khai cho các tổ chuyên môn: đối với các tổ chuyên môn, nội dung kế hoạch đã được BGH kí duyệt sẽ gửi mail, kèm bản in cho Tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn sẽ phối hợp với BCH triển khai về cho các thành viên trong tổ. - Triển khai đến giáo viên chủ nhiệm: gửi mail, thông báo cụ thể những nội dung chính diễn ra trong phong trào, ý nghĩa thiết thực của phong trào để GVCN năm thông tin và triển khai cho học sinh của lớp chủ nhiệm một cách nhanh chóng, chính xác. - Để triển khai hiệu quả rộng rãi trong học sinh, BCH đã chủ động triển khai vào những buổi sinh hoạt dưới cờ, dán thông báo ở bản thông tin Đoàn. 3.3. Họp phổ biến kế hoạch và phân công nhiệm vụ Dù kế hoạch đã đầy đủ nhưng khâu họp và phân công nhiệm vụ là cực kì quan trọng. Nó giúp cho các thành viên hình dung ra nhiệm vụ mình phải làm và có sự chuẩn bị chu đáo để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Sau khi đã xây dựng xong kế hoạch và trình duyệt, BCH Đoàn trường sẽ họp để phân công quản lý những vị trí quan trọng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của phong trào. - Cuộc họp khá quan trọng khác là họp phân công trong chi đoàn giáo viên. Tất cả nhiệm vụ của các thành viên trong chi đoàn giáo viên được thể hiện cụ thể trên kế hoạch, BCH chi đoàn giáo viên chỉ nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên, đảm bào tiến độ và chất lượng cho phong trào. - Đặc biệt lưu ý đến vai trò của BTV Đoàn trường vì đây là các thành viên cốt cán, có trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ 8 chức phong trào. Vì vậy, các thành viên trong BTV phải giám sát chặt chẽ để khi có vấn đề sẽ kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cùng lãnh đạo nhà trường để nhận được sự chỉ đạo thích hợp. 3.4. Phối hợp cùng các Đoàn thể trong nhà trường Phong trào Đoàn về cơ bản là do đoàn trường đứng ra tổ chức, nhưng trên thực tế, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường sẽ khó có thể đạt được thành công như mong đợi. Chất lượng và hiệu quả phong trào chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là không đạt. Vì vậy, phối hợp cùng các Đoàn thể trong nhà trường là một trong những yếu tố cần thiết và khá quan trọng để đạt được hiệu quả phong trào cao nhất - Phối hợp cùng các tổ chuyên môn: khi nhận kế hoạch từ Đoàn trường, các tổ trưởng chuyên môn chính là cầu nối quan trọng để nội dung kế hoạch đến được với toàn thể cán bộ giáo viên, và ngược lại, BCH Đoàn trường cũng sẽ nhận được những ý kiến phản hồi để hoàn thiện hơn nữa chất lượng và hiệu quả phong trào. - Phối hợp cùng Công Đoàn: Khi phối hợp cùng Công Đoàn, lực lượng quản lý sẽ đông đảo hơn ngoài lực lượng các thành viên trong chi đoàn giáo viên. Từ đó, mọi hoạt động trong phong trào sẽ được giám sát chặt chẽ hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. - Giám thị: Phối hợp cùng giám thị để quản lý các em về mặt nền nếp và ý thức kỉ luật khi tham gia phong trào. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để các em khi tham gia có kỉ luật, vui chơi lành mạnh và an toàn. 3.5. Tham mưu ý kiến từ lãnh đạo Quá trình thực hiện các phong trào của Đoàn trường sẽ không tránh khỏi những vướng mắc mà bản thân BCH Đoàn trường không thể tháo gỡ, vì vậy, việc tham mưu ý kiến từ Cấp ủy, BGH nhà trường là công việc tiên quyết, cần thực hiện xuyên suốt trong quá trình diễn ra phong trào, cụ thể: - Tham mưu ý kiến về nội dung và cách thức thực hiện phong trào. - Tham mưu ý kiến về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 3.6. Rút kinh nghiệm từ phong trào đã được tổ chức ở những năm trước, sáng tạo thêm hình thức mới mẻ cho phong trào hiện tại Đây là những phong trào thường niên nên mỗi năm đều diễn ra theo đúng chủ điểm. Do đó, BCH Đoàn trường có thể trên cơ sở những ưu, khuyết điểm của năm trước để tổ chức cho phong trào hiện tại. Phát huy những mặt tích cực, 9 khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, tìm kiếm, học hỏi them những yếu tố mới, góp phần tạo tính hấp dẫn, thu hút và giáo dục được học sinh. 4. Các điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Đoàn. 4.1. Nội dung: + Nội dung là điều kiện then chốt quyết định cho sự thành công của phong trào. Bởi lẽ nội dung sơ sài, đơn điệu sẽ không kích thích sự hứng thú của học sinh, ngược lại nội dung quá dài sẽ thiếu hấp dẫn, tốn công sức. Cụ thể - Lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng giáo dục. - Nội dung phải đảm bảo yêu cầu giáo dục của chủ điểm mà kế hoạch đã xây dựng. - Nội dung có tính giải trí lành mạnh, giáo dục được những kĩ năng cơ bản cho học sinh. + Trong thời gian thực hiện phong trào không nên quá dài. Mặt khác khi chọn nội dung cũng phải tính đến lực lượng sẽ thực hiện, cần có sự lựa chọn nội dung hình thức phù hợp với thời điểm hiện tại, phục vụ trong tâm giáo dục của chủ điểm. 4.2. Về con người. Hiệu quả của phong trào phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. Đó là những người tổ chức, giám sát các hoạt động trong phong trào và những người tham gia phong trào. Trước hết phải kể đến lực lượng tổ chức, giám sát và tham gia gồm ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Chi đoàn giáo viên, học sinh….các lực lượng tham gia phong trào phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Phải thật sự có trách nhiệm, phối hợp với nhau để thống nhất kế hoạch và nội dung phong trào. - Chủ động và linh hoạt trong quá trình diễn ra phong trào. 4.3. Về cơ sở vật chất. Phong trào của Đoàn trường đa phần là hoạt động lớn, có tác dụng giáo dục học sinh. Phong trào có thu hút các em hay không là do sự bố trí hình thức, các phương tiện sử dụng. Tùy vào từng phong trào mà có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất phù hợp. Tuy nhiên, một trong những phương tiện đó là âm thanh, sân khấu. 10 4.4. Nhận thức về vị trí của phong trào Đoàn. Thực tế hiện nay cho thấy cần thiết phải làm chuyển biến về nhận thức của một số cán bộ giáo viên và các lực lượng khác về vị trí vai trò của phong trào Đoàn. Chỉ có sự hiểu rõ về vị trí và tác dụng của phong trào Đoàn đối với học sinh thì mới tránh được những tư tưởng coi nhẹ hoặc tham gia một cách hình thức, qua loa. Do đó nâng cao nhận thức đi liền với đánh giá hiệu quả tham gia là hai mặt của vấn đề để đảm bảo thực hiện đầy đủ kế hoạch, tạo được chất lượng, hiệu quả cho phong trào. 5. Một số mô hình kế hoạch tổ chức phong trào Đoàn trong trường THPT Nguyễn Việt Dũng Phong trào Đoàn trong nhà trường nhằm mục đích giáo dục học sinh để các em phát triển một cách toàn diện nên việc tổ chức phong trào phải đảm bảo về số lượng và chất lượng. Để làm được điều đó, ngày từ hè của năm học trước, Cấp ủy, BGH nhà trường đã chỉ đạo BCH Đoàn phải có kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm học sau. Vì vậy, ngày từ cuối năm học, BCH đã họp và xây dựng kế hoạch hoạt động, ngoài một số phong trào hưởng ứng theo từng năm do Sở giáo dục và Đoàn cấp trên chỉ đạo, hàng năm, Đoàn trường có những kế hoạch thường niên và đó cũng là những phong trào chính. Ở đây, tôi chỉ xin trình bày một số mô hình phong trào Đoàn thường niên: - Xây dựng kế hoạch “Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày “Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11” năm học 2013 - 2014.(phụ lục 1). - Xây dựng kế hoạch Hội trại xuân 2014 - Kế hoạch Tri ân và trưởng thành cho học sinh Khối 12 năm 2013 – 2014 III. KẾT QUẢ VÀ VIỆC PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG 1. Kết quả. - Qua một thời gian thực hiện những giải pháp trên tại trường, tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của ban lãnh đạo, các thầy cô tổ trưởng chuyên môn, các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Chính vì yếu tố tác động to lớn đến giáo dục một cách rõ rệt nên đội ngũ làm công tác giáo dục tại trường đã ủng hộ hết mình với tấm lòng vì đàn em thân yêu. - Quá trình thực hiện phong trào được sự cố vấn nhiệt tình, tận tâm của Cấp ủy, BGH, các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm. [...]... hứng thú và tích cực - Tăng cường hiệu quả giáo dục học sinh về tất cả các mặt - Nâng cao chất lượng phong trào Đoàn vừa là hoạt động giáo dục học sinh, vừa là sân chơi bổ ích, tạo tâm thế để các em học tập tri thức tốt hơn - Tổ chức được một phong trào đảm bảo về chất và lượng 3 Bài học kinh nghiệm - Hoạt động phong trào đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triền toàn diện nhân cách... Các phong trào đã được sự đón nhận nhiệt tình từ học sinh toàn trường Các em hăng say chuẩn bị và tham gia phong trào một cách tích cực - Các phong trào của Đoàn trường là một sân chơi bổ ích cho tất cả học sinh trong toàn trường, giúp các em tự khẳng định mình trước mọi người, giúp các em hứng thú, thoải mái sau những giờ học căng thẳng, giáo dục toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho các em - Các phong. .. nhiệm và lực lượng khác tham gia hoạt động phong trào, phải là những người có tâm huyết, có phương pháp và nhiệt tình - Trong chí đạo thực hiện, cần phối hợp tốt các bộ phận để hoạt động phong trào diễn ra trôi chảy, tránh đùn đẩy công việc lẫn nhau 11 - Để tổ chức tốt hoạt động phong trào, phải tổ chức tốt việc phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường tham gia đặc biệt là cha mẹ học sinh, chính quyền và. .. cho các em - Các phong trào Đoàn đã góp phần to lớn vào việc giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức tự hào dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước của mỗi học sinh Giúp các em xác định, định hướng được tư tưởng, hướng phấn đấu của việc học tập sau này 2 Tính khả thi khi áp dụng: - Thu hút được học sinh quan tâm, tìm hiểu và tham gia một cách hứng thú và tích cực - Tăng cường hiệu quả giáo dục học sinh... các ban ngành, đoàn thể ở địa phương - Phải thống nhất ý kiến từ trên xuống dưới - Phải xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học để triển khai đến các chi đoàn - Lựa chọn các hoạt động phải phù hợp với đối tượng học sinh - Lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp không ảnh hưởng đến công việc chung - Giáo viên chủ nhiệm và bí thư chi đoàn các lớp phải tích cực và chủ động phối hợp cùng BCH Đoàn trường trong... với hoạt động dạy học trên lớp Muốn tổ chức tốt hoạt đông đoàn trước hết phải nhận thức đúng về vấn đề này, ngoài ra lãnh đạo nhà trường phải nhấn mạnh, làm rõ để toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh nhận thức vế ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này - Khi xây dựng bất cứ một kế hoạch hoạt động nào, Bí thư Đoàn trường phải tính đến mục tiêu, yêu cầu cụ thể; tính... không ảnh hưởng đến công việc chung - Giáo viên chủ nhiệm và bí thư chi đoàn các lớp phải tích cực và chủ động phối hợp cùng BCH Đoàn trường trong quá trình thực hiện phong trào - Phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng thành viên của chi đoàn giáo viên Người viết sáng kiến VÕ THỊ KIM CƯƠNG 12 . thêm hình thức mới mẻ cho phong trào hiện tại…….8 4. Các điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào đoàn: … 9 5. Một số mô hình về kế hoạch tổ chức phong trào Đoàn trong trường THPT. phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và mang ý nghĩa thiết thực trong giáo dục toàn diện cho học sinh. 3 Do đó, tôi chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong. đầy đủ kế hoạch, tạo được chất lượng, hiệu quả cho phong trào. 5. Một số mô hình kế hoạch tổ chức phong trào Đoàn trong trường THPT Nguyễn Việt Dũng Phong trào Đoàn trong nhà trường nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào đoàn, một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào đoàn,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan