Luận văn: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VIỄN THÔNG TRƯỜNG THÀNH

31 827 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 19:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI o0o LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VIỄN THÔNG TRƯỜNG THÀNH Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Công Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Lớp: HQ1A – K4 Năm 2010 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV VIỄN THÔNG TRƯỜNG THÀNH” 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, đội ngũ nhân viên có thể quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Chắc chắn doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ cạnh tranh nếu có một đội ngũ lao động có chất lượng cao ( có chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp cao, thái độ làm việc tốt và gắn bó với doanh nghiệp). Thị trường lao động càng cạnh tranh gay gắt, thì người lao động càng có nhiều cơ hội để lựa chọn chỗ làm. Điều này khiến cho doanh nghiệp ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc duy trì và quản lý nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng cao. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là không chỉ thu hút mà còn phải tạo động lực và giữ chân các nhân viên. Ngày nay, nhu cầu về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao. Người lao động mong muốn được thỏa mãn những nhu cầu của mình, những mong muốn của nhân viên không được thỏa mãn thì những mong đợi của chủ doanh nghiệp đối với họ cũng khó có thể thực hiện được. Do vậy, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực phải thỏa mãn mong muốn của cả hai. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nên ban lãnh đạo công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành đã rất quan tâm đến vấn nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính cho người lao động, coi đây là mục tiêu chiến lược để công ty không ngừng phát triển và khẳng định vị trí trên thị trường. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành, cũng là thời gian mà em đã nghiên cứu và thấy được rằng thực trạng đãi ngộ về tài chính tại công ty còn nhiều thiếu sót chưa thực sự thoả mãn nhân viên. Qua một số kết quả điều tra phỏng vấn ta thấy điều này cũng do một phần là doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty còn chưa cao. Bên cạnh đó là công tác tổ chức các chính sách đãi ngộ về tài chính của công ty chưa rõ ràng, công khai hoá. Mức lương cho nhân viên tại công ty chưa thực sự tương xứng với năng lực bản thân nhân viên. Và một sự thật hiển nhiên rằng công ty nếu có chính sách đãi ngộ nhân sự, có chính sách tiền lương, tiền thưởng,… cao, phù hợp với năng lực và chuyên môn của họ thì sẽ lôi kéo được họ. Hay nói cách khác việc doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu người lao động, đặc biệt là về tài chính sẽ giúp cho họ chiếm được lợi thế về lao động, có trình độ về tay nghề và chuyên môn cao giúp cho tổ chức ngày càng phát triển đi lên. Tuy nhiên để thực hiện được điều này tưởng chừng như rất dễ dàng, doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng được cho người lao động. Trên thực tế lại rất khó khăn. Thực trạng đãi ngộ tài chính tại các doang nghiệp Vịêt Nam hiện nay còn chưa thực sự thoả mãn nhu cầu người lao động. Việc trả lương cho nhân viên còn chưa xứng đáng với năng lực thực sự mà họ bỏ ra. Bên cạnh đó sự công khai minh bạch trong các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty chưa được công khai hoá một cách rõ ràng gây ra sự nghi ngờ về việc trả lương cho nhân viên tại công ty. Chính vì thế việc xây dựng một chính sách đãi ngộ về tài chính cụ thể là về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp… cần được xác lập lại một cách rõ ràng, minh bạch sẽ góp phần làm động lực khuyến khích nhân viên làm việc tại công ty, nâng cao hiệu quả lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty là rất quan trọng. Vì vậy em xin lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” cho luận văn tốt nghiệp của mình, với mục đích góp phần hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động tại công ty. Cũng qua việc nghiên cứu đề tài và làm đề tài này đã giúp ích cho em có thêm nhiều kiến thức về vấn đề đãi ngộ nhân sự, đặc biệt là về vấn đề đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp, đây cũng là bước khởi đầu giúp em nâng cao hơn nữa vốn kiến thức để khi tốt nghiệp ra trường hoà nhập vào công việc tốt hơn. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: Qua một thời gian ngắn thực tập tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành từ mong muốn giải quyết vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải, tôi đã lựa chọn đề tài “hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” Đề tài tập trung giải quyết vấn đề đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành. Cụ thể là đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty, trên cơ sở đó tìm ra các vấn đề và những phương án nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu Luận văn được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: - Tóm lược một số lý thuyết cơ bản về vấn đề đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp - Phân tích thực trạng công tác …và vấn đề công ty đang gặp phải đó là việc đãi ngộ tài chính của công ty còn yếu kém. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho người lao động tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trương Thành. 1.4. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Giới hạn nghiên cứu của đề tài là trong phạm vi công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành bao gồm tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty, đối tượng nghiên cứu là toàn thể nhân viên trong công ty . - Về thời gian: Nghiên cứu dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2007 – 2009 và lấy dữ liệu là năm 2009 là năm phân tích. - Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề về thực trạng đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành. 1.5. Kết cấu luận văn Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, phụ lục kết cấu bài luận văn gồm có 4 chương: + Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” + Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ tài chính của doanh nghiệp + Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” + Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành” CHƯƠNG 2 TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 2.1.1. Quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức ( Quản trị nguồn nhân lực – NXB Đà Nẵng, 2005) Quản trị nhân lực là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và chất lượng. ( Quản trị nhân lực – NXB Lao động xã hội, 2006) Quản trị nhân lực là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng. (Giáo trình quản trị nhân lực – NXB đại học Kinh tế quốc dân, 2007) Quản trị nhân sự là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. ( Quản trị nguồn nhân lực - NXB trường Đại học Thương Mại, 2005) 2.1.2. Đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ nhân sự là những hoạt động liên quan đến sự đối đãi, đối xử của doanh nghiệp đối với người lao động nói chung và của nhà quản trị đối với nhân viên nói riêng. Vì vậy phạm vi của đãi ngộ khá rộng không chỉ giới hạn ở trả lương và thưởng. Đãi ngộ nhân sự là một quá trình liên quan đến suốt cả quá trình làm việc của người lao động và ngay cả khi đã thôi việc. Đãi ngộ nhân sự bao hàm cả những hoạt động chăm lo không những đời sống vật chất mà còn cả đời sống tinh thần cho người lao động tương ứng với công việc và đóng góp của họ cho doanh nghiệp. Quá trình này được thực hiện trên cơ sở tính chất công việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động cũng như nhằm khuyến khích việc nâng cao hiệu suất công tác của mỗi cá nhân và qua đó, hiệu suất của tập thể cũng được nâng cao. 2.1.3. Đãi ngộ tài chính Đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp là hình thức đãi ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính, bao gồm nhiều loại khác nhau như: tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi, trợ cấp, cổ phần… ( Giáo trình Quản trị nhân lực - Đại học Thương Mại, 2005). Như vậy khái niệm đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp đã được nói một cách rất cụ thể, rõ ràng, các hình thức đãi ngộ được phân loại chi tiết. Với khái niệm này người đọc có thể hình dung ra vấn đề một cách chi tiết và cụ thể. Đãi ngộ tài chính có vai trò rất quan trọng đối với việc động viên khuyến khích người lao động và làm việc nhiệt tình, say mê, sáng tạo và quan trọng hơn, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp 2.1.4. Đãi ngộ phi tài chính Đãi ngộ phi tài chính thực chất là quá trình chăm lo cuộc sống tinh thần của người lao động thông qua các công cụ không phải là tiền bạc. Những nhu cầu đời sống tinh thần của người lao động rất đa dạng và ngày càng đòi hỏi được nâng cao như: tạo niềm vui trong công việc, sự hứng thú, say mê làm việc, được đối sử công bằng, được kính trọng, được giao tiếp với mọi người, với đồng nghiệp… Như đã trình bày ở trên, không chỉ có các kích thích tài chính mới động viên nhân viên được. Người lao động trong doanh nghiệp không phải chỉ có động lực duy nhất làm việc là để kiếm tiền mà còn có những nhu cầu không thể thoả mãn bằng vật chất nói chung và tiền bạc nói riêng, nói cách khác là họ còn có những giá trị khác để theo đuổi. Chính vì vậy để tạo ra và khai thác đầy đủ động cơ thúc đẩy cá nhân làm việc thì cần phải có những đãi ngộ phi tài chính kết hợp với đãi ngộ tài chính để tạo ra sự đồng bộ trong công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp. 2.1.5. Vai trò của đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp thương mại trước hết có liên quan trực tiếp đến người lao động và chính doanh nghiệp, tuy nhiên, nó còn mang một ý nghĩa rộng lớn hơn, liên quan đến nguồn lực con người của quốc gia. Vai trò của đãi ngộ nhân sự được thể hiện dưới các góc độ sau: * Vai trò của đãi ngộ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Đãi ngộ nhân sự là điều kiện đủ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, người lao động có trình độ là điều rất cần thiết, tuy nhiên người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao không có nghĩa là họ sẽ làm việc tốt, gắn bó với công việc, tận tâm trong công việc, không có nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp chắc chắn tốt, vì những vấn đề này còn phụ thuộc vào việc người lao động có muốn làm việc hay không? Suy nghĩ và hành động như thế nào trong khi tiến hành công việc? Để phát huy mọi năng lực và tiềm năng của mỗi cá nhân thì việc đãi ngộ nhân sự cả về vật chất và tinh thần là cách giải quyết tốt nhất để khai thác động cơ cá nhân và góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định của doanh nghiệp vì nó cung cấp điều kiện vật chất cho quá trình tái sản xuất giản đơn và mở rộng “ sức lao động”. Cùng với hoạt động quản trị nhân lực khác như tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân sự thông qua hình thức đãi ngộ vật chất và tinh thần sẽ giúp cho nguồn nhân sự của doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ cả vè trí và lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự góp phần mang lại tác dụng tích cực đối với các hoạt động quản trị nhân lực khác trong doanh nghiệp. Trong công tác quản trị nhân lực, đãi ngộ nhân sự luôn đi cùng và hỗi trợ cho các hoạt động khác như tuyển dụng, đào tạo và phát triển, bố trí, sử dụng nhân sự… Các chính sách đãi ngộ nhân sự như chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi… các biện pháp đãi ngộ tinh thần thông qua công việc và môi trường làm việc sẽ tạo điều kiện thu hút nhân viên và nâng cao khả năng tuyển chọn nhân viên có chất lượng cao cho doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đãi ngộ nhân sự góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự hợp lý sẽ tạo sự yên tâm làm việc và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, thu hút được những lao động có tay nghề và chuyên môn cao đến với doanh nghiệp… Từ đó giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí về đào tạo và đào tạo lại, giảm các chi phí không cần thiết đến chi phí lao động và tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự còn nhằm tạo lập môi trường văn hóa – nhân văn trong doanh nghiệp, thể hiện rõ triết lý quản trị và kinh doanh, và giúp cho tinh thần doanh nghiệp được củng cố và phát triển * Đối với việc thoả mãn nhu cầu người lao động: Đãi ngộ nhân sự tạo động lực kích thích người lao động làm việc. Người lao động trong doanh nghiệp luôn làm việc với động cơ thúc đẩy nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Trong quá trình làm việc, người lao động được thừa hưởng những thành quả thông qua việc đãi ngộ nhân sự, được thoả mãn nhu cầu, điều đó lại thúc đẩy họ làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn. Đãi ngộ nhân sự tạo điều kiện để người lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất, giúp họ hoà đồng với đời sống xã hội ngày càng văn minh hiện đại. Về mặt vật chất, các hình thức đãi ngộ tài chính như tiền tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, trợ cấp… sẽ giúp người lao động nuôi sống bản thân và gia đình họ. Đãi ngộ mang lại niềm tin cho người lao động đối với doanh nghiệp, công việc và những người xung quanh đó là “sức mạnh tinh thần” để họ làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn và trung thành với doanh nghiệp hơn… Với các hình thức đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc và môi trường làm việc, người lao động sẽ có được niềm vui và say mê trong công việc làm viêc tự nguyện, tự giác và nhiệt tình, phát huy được tính chủ động và sáng tạo… Điều này là vô cùng quan trọng đối với người lao động vì ngoài tiền bạc và địa vị, con người còn cần có những giá trị khác để theo đuổi, việc kiếm tiền chỉ là một trong những động cơ thúc đẩy con người làm việc. * Đối với việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho xã hội: Đãi ngộ nhân sự góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho xã hội, giúp cho xã hội và nền kinh tế có được lực lượng lao động hùng hậu, đáp ứng nhu cầu về “sức lao động” cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, theo quan điểm và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”. Thông qua đãi ngộ, [...]... nhiên, hiện tại chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành Qua thời gian thực tập tại công ty căn cứ vào những vấn đề còn tồn tại về đãi ngộ tài chính, thực trạng công tác đãi ngộ tài chính ở công ty em đã suy nghĩ và lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành làm luận văn... của đãi ngộ tài chính, nội dung của đãi ngộ tài chính, các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ tài chính Trên cơ sở đó đề tài tập trung đi vào phân tích về thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự của công ty, đăc biệt là về công tác đãi ngộ tài chính như tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp… Đề tài đã vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để phân tích tình hình thực hiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty. .. xây dựng chính sách tiền lương, thưởng phù hợp ở công ty Đề tài đi sâu vào tìm hiểu cách trả lương của công ty, thực trạng trả lương tại công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tai công ty - Đề tài: “một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty du lịch thương mại Cổ Loa” của sinh viên Hoàng Mai Lan – lớp K9 QTKDTT – Trường Đại... chế của công ty và đưa ra một số biện pháp nhằm góp ý cải thiện công tác đãi ngộ tài chính cho công ty - Hay một số đề tài liên quan đến vần đề đãi ngộ tài chính như tiền lương, tiền thưởng như đề tài: “ Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty gạch ốp lát Hà Nội” của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về... Hoàng Văn Hải ( đồng chủ biên) như sau: Đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp là hình thức đãi ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính, bao gồm nhiều loại khác nhau như: tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi, trợ cấp, cổ phần Ở giáo trình này tác giả đã trình bày rất rõ về vấn đề đãi ngộ nhân sự, bản chất của đãi ngộ nhân sự, đặc biệt là cách phân loại đãi ngộ nhân sự thành hai loại đãi ngộ chính. .. cứu đề tài trước đó Có một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong vài năm gần đây như: - Đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần lâm đặc sản mây tre xuất khẩu” của sinh viên Đào Thị Mai Phương, Lớp K38A6 – Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại Học Thương Mại Đề tài đã tập trung đi sâu vào việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đãi ngộ tài chính, ... doanh nghiệp cần quan tâm đến việc tổ chức công tác đãi ngộ tài chính trên nguyên tắc công bằng hợp lý Làm tốt công tác đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp sẽ tạo nên bầu không khí tin tưởng lẫn nhau, tạo động cơ thúc đẩy tất cả mọi người đem hết tài năng và nhiệt tình phấn đấu vì lợi ích chung của toàn doanh nghiệp và từng cá nhân Vì vậy công tác đãi ngộ tài chính phát huy vai trò của nó một cách hiệu... cấp xa nhà… 2.4.1.6 Cổ phần Cổ phần là công cụ đãi ngộ nhằm làm cho người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường sử dụng công cụ này dưới dạng quyền ưu tiên mua cổ phần và chia sẻ cổ phần cho người lao động Nhiều công ty khuyến khích nhân viên của họ mua cổ phiếu của công ty (với giá ưu đãi) để gia tăng những... về đãi ngộ nhân sự, như đồng nhất giữa thù lao vật chất với đãi ngộ tài chính, thù lao phi vật chất với đãi ngộ phi tài chính Nhưng dù với cách hiểu nào thì vấn đề đãi ngộ tài chính cũng đã được phân tích một cách rõ ràng đầy đủ và dù với cách tiếp cận nào đi chăng nữa thì bản chất của đãi ngộ vẫn không thay đổi 2.2.2 Một số học thuyết về nhu cầu và sự tác động của các học thuyết đến việc xây dựng chính. .. mức vào công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đãi ngộ tài chính 2.4.2.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ tài chính *Chính sách tiền lương - Chính sách tiền lương của một doanh nghiệp bao gồm ba nội dung cơ bản: (i) mức lương tối thiểu chung; (ii) thang bảng lương; (iii) quy chế tiền lương Một tổ chức cần phải có một chính sách lương cho tất cả các công việc Dưới đây là nội dung cụ thể của chính . trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành + Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông. về đãi ngộ tài chính, thực trạng công tác đãi ngộ tài chính ở công ty em đã suy nghĩ và lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành . mà công ty gặp phải, tôi đã lựa chọn đề tài hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần TMDV viễn thông Trường Thành Đề tài tập trung giải quyết vấn đề đãi ngộ tài chính tại công

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan