đề tài tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua sổ báo bài

26 1.6K 8
đề tài tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua sổ báo bài

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài PHẦN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI o0o Song hành với quy luật phát triển của xã hội loài người, khi mà xã hội có nhiều biến động thì cuộc sống mưu sinh của con người cũng thay đổi; nền kinh tế thay đổi thì nhu cầu sống của con người cũng thay đổi theo để thích ứng và sự nghiệp giáo dục cũng không thể nằm ngoài những quy luật đó. Trong những năm qua nền giáo dục nước nhà có nhiều đổi thay nên hệ thống chương trình sách giáo khoa cũng như nội dung giảng dạy đều có sự thay đổi, song song với việc thay sách giáo khoa là việc đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục đích yêu cầu của chương trình mới như Luật Giáo dục 2005 đã ban hành: Giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học ; môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.”.Vậy vấn đề dạy học và giáo dục sao cho có hiệu quả nhằm đáp ứng với mục tiêu mà Bộ giáo dục đã ban hành khi mà trong thời cuộc xã hội có nhiều biến động như tình hình hiện nay( Cùng với sự phát triển kinh tế là sự bận rộn kèm theo, đa phần phụ huynh chăm lo việc phát triển kinh tế gia đình mà sao nhãng đến việc học tập của con em mình, song song với sự buông thả của gia đình là hiện thực xã có nhiều vấn nạn không thể không ảnh hưởng đến sự tò mò hiếu kỳ của trẻ, như các em xem quá nhiều phim ảnh, chơi các trò chơi điện tử, đua đòi theo kẻ xấu, mà không có sự kiểm soát đúng mức của gia đình). Hậu quả là các em học tập yếu đi, không hiểu bài, không nắm được kiến thức bài học, dẫn đến hổng kiến thức – khó nắm bắt được kiến thức của bài học mới. Trang 1 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài Điều này làm cho các em chán học, từ sự chán học dẫn đến các em dễ bị sa ngã: trốn học, bỏ tiết học đi chơi, dẫn đến bỏ học là điều khó cứu vãn. Thế nên đề tạo cho học sinh có thói quen tự học; tự tìm tòi để chiếm lĩnh tri thức mới nhằm phát huy ở học sinh: tính tích cực; tính tự giác, chủ động; sáng tạo . tiến tới tạo lập môi trường học tập hòa nhập – thân thiện giúp các em thích đi học, giúp các em hứng thú với học tập, thấy được mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui, tiến tới hoàn thành công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở các cấp học theo quy định là một vấn đề không kém phần nan giải, đòi hỏi không những ở sự lo lắng quan tâm của toàn xã hội (các cấp, các ban ngành đều chung tay lo cho sự nghiệp giáo dục) ở sự nhiệt tình giàu tâm huyết của thầy cô giáo mà vai trò của phụ huynh học sinh trong sự nghiệp giáo dục cũng không hề kém phần quan trọng. Vậy nên cần tăng cường kết hợp giáo dục học sinh giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm- Tạo lập thêm môi trường giáo dục gia đình là một việc làm hết sức cần thiết, là cơ sở định hướng cho học sinh có thói quen học tập, những hành vi đạo đức chuẩn mực cho hiện tại cũng như cho mai sau. PHẦN II CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU o0o 1) Cơ sở nghiên cứu: - Để tiến hành đề tài tôi dựa trên một số tài liệu mang tính chất chỉ đạo, hướng dẫn của sở giáo dục, phòng giáo dục huyện EAH’LEO- ĐĂKLĂK . - Lý luận tâm lý giáo dục học. Trang 2 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài - Tài liệu học tập thay sách. - Tài liệu dành cho giáo viên và sách giáo khoa theo chương trình. - Các tài liệu giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn . - Căn cứ vào thực tế lớp học mà vận dụng phù hợp các tài liệu đã tham khảo một cách hợp lý trong dạy học . 2) Đối tượng nghiên cứu: Học sinh phần lớn là con em người dân tộc thiểu số tại địa phương và con em thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá biệt, thiếu sự quan tâm đúng mực của gia đình . Đặc biệt là học sinh lớp 1A2 và lớp 2A4 mà tôi đã chủ nhiệm trong hai năm học vừa qua . 3) Phương pháp nghiên cứu: - Đọc các tài liệu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh tiểu học. - Điều tra tỉ lệ học sinh trước và sau khi nghiên cứu . - Theo dõi sát tình hoạt động học tập hằng ngày của từng học sinh kịp thời thông báo với phụ huynh học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời . - Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua từng giai đoạn – làm cơ sở để đánh giá xếp loại học sinh . - Thu nhận những phản hồi của phụ huynh học sinh về tình hình học tập của học sinh ở gia đình, những trao đổi của phụ huynh về vấn đề giáo dục để có định hướng dạy dỗ các em một cách đúng đắn kịp thời . - Gần gũi, động viên nhắc nhỡ những học sinh chưa ngoan, chưa vâng lời. Tuyên dương, khích lệ đúng lúc; đúng chỗ đối với những học sinh làm tốt để nêu gương. Trang 3 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài - Ban cán sự lớp hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm về công tác quản lý lớp và giúp đỡ bạn trong học tập. - Mọi thành viên trong gia đình học sinh cùng giáo viên dạy dỗ học sinh. PHẦN III NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU o0o A) NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Giúp học sinh có thói quen tự học ở mọi nơi mọi lúc . - Tạo ra môi trường học tập mà mỗi học sinh chủ động trong hoạt động học tập của mình một cách sáng tạo và đầy lòng tự tin. - Hình thành môi trường học tập thân thiện,hòa nhập theo nhóm học sinh. Cung cấp cho ban cán sự lớp các kĩ năng cơ bản ban đầu: Theo dõi, quản lý, giám sát, báo cáo, giúp đỡ bạn học yếu, kĩ năng giao tiếp v,v .Thông qua những kĩ năng này giúp cho các em biêt hỗ trợ tương tác lẫn nhau trong hoạt động học , giúp cho các có em tính mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống . - Trong giờ học giáo viên chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, gợi ý còn học sinh tự tìm tòi chủ động trong mọi tình huống hoạt động học tập phát hiện kiến thức và lĩnh hội kiến thức bài học . - Hình thành cho học sinh có thói quen đi học chuyên cần, đúng giờ hơn. Nhằm nâng cao hiệu quả chống học sinh bỏ học, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở địa phương. Trang 4 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài - Có thái độ đúng đắn hơn trong học tập, có ý thức tự phấn đấu vươn lên, nắm được những kỹ năng kỹ xảo phát huy đầy đủ nhất các năng lực ở học sinh. - Gây cho học sinh niềm hứng thú trong học tập, từ đó giúp cho các em thấy được giá trị đúng đắn của việc học tập là cần thiết . - Giúp cho phụ huynh học sinh nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động học hằng ngày ở lớp của con em mình . - Định hướng cho phụ huynh biết cách thức kiểm tra bài học và hướng dẫn cách học cũng như chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho con em để cho các em có kết quả học tập tốt hơn .Qua đây hình thành được môi trường giáo dục gia đình. - Làm cơ sở đúng đắn và chính xác nhất để nhận xét đánh giá kết quả học tập – hành vi đạo đức của học sinh để lưu vào sổ chủ nhiệm, sổ điểm,hồ sơ học bạ, báo cáo,… B - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 ) Đặc điểm trước khi nghiên cứu Do ảnh hưởng của trình độ dân trí – nhận thức về học vấn ở địa phương còn thấp. Phụ huynh học sinh còn mãi bận rộn với việc phát triển kinh tế gia đình do ảnh hưởng của lối sống tự do theo phong tục tập quán của một số gia đình ( như nuông chiều con cái ở góc độ chưa đúng mức, khi con sai phạm thì chưa có thái độ kiên quyết) dẫn đến việc quan tâm đến việc học tập của con em còn nhiều hạn chế. Ý thức học tập của học sinh ít nhiều bị ảnh hưởng trong trạng thái buông thả của gia đình. Học sinh chưa chú trọng lắm đến việc học tập của bản thân: Các em thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết học đi chơi, ở lớp chưa chịu Trang 5 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài khó tập trung nghe giảng, nói chuyện, đùa nghịch trong lớp học, đánh bạn vô lý do, làm việc riêng, về nhà chưa học bài và làm bài theo yêu cầu,… Kết hợp giáo dục giữa nhà trường – gia đình và giáo viên chủ nhiệm chưa sát sao nên dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao là điều đáng tiếc . 2) Biện pháp nghiên cứu a . Giúp cho phụ huynh thấy được vai trò và trách nhiệm của mình khi kiểm tra bài cũ cho con em, chuẩn bị bài vở đồ dùng học tập cho học sinh trước khi đến lớp. b . Hướng dẫn cho phụ huynh học sinh cách thức kiểm tra bài bài học của học sinh đã học ở lớp, cách chuẩn bị bài học cho buổi học kế tiếp ngày hôm sau ( Mọi thành viên trong gia đình đều có thể tham gia ). c . Diễn giải cho bố mẹ các em thấy được cần có đầy đủ đồ dùng học tập là cần thiết để giúp cho quá trình học tập thực hiện thuận tiện và hiệu quả học tập mang tính khả quan hơn . d . Hướng dẫn ban cán sự lớp ( Lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng ) những việc làm cần thiết để hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện như: Trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ, kiểm tra việc làm các bài tập ở nhà của các bạn. Dò bài giúp bạn, xem bạn đã nắm được bài học ở nhà theo yêu cầu của cô giáo chưa. Trong tiết học phát hiện các bạn nói chuyện riêng, làm việc riêng, hăng say phát biểu xây dựng bài,… để đánh dấu vào ô đã quy định ở Sổ báo bài . Báo cáo kịp thời với giáo viên chủ nhiệm những bạn cần nhắc nhỡ để giáo viên ghi ý kiến của mình vào mục cần trao đổi với phụ huynh học sinh. e. Gần gũi, động viên giúp đỡ học sinh còn yếu, chưa ngoan. Tuyên dương, khích lệ học sinh thực hiện tốt các hoạt động của trường; lớp để ra; chăm ngoan; học giỏi để nêu gương . Trang 6 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài f . Giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa ngoan, học tập yếu, hay bỏ học, đi học muộn để có biện pháp giáo dục kịp thời . 3) Qúa trình nghiên cứu : Qua 10 năm làm giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy- bản thân tôi lúc nào cũng trăn trở là làm thế nào để giảng dạy và giáo dục học sinh sao cho có hiệu quả cao, vậy là tôi đã áp dụng nhiều biện pháp, song điều đã làm tôi lưu tâm nhất đó là cần tăng cường kết hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh ( như đến gia đình học sinh, mời phụ huynh đến lớp, ở các cuộc họp phụ huynh hoặc mọi lúc mọi nơi nếu có cơ hội được gặp phụ huynh học sinh,…) nhằm trao đổi cùng với phụ huynh những vấn đề tồn tại ở bản thân học sinh ( như khả năng học tập- lĩnh hội kiến thức, khả năng ghi nhớ bài học, ý thức tự giác hay không tự giác trong học tập, ngoan hay chưa ngoan, đồ dùng học tập của các em còn thiếu những gì ,…) để rồi cùng nhau trao đổi nhằm tìm ra biện pháp thiết thực để giúp đỡ các em có cơ sở học tập tốt hơn nhằm mang lại hiệu quả cao. Cho nên về cuối năm hiệu quả giảng dạy và giáo dục ở các lớp tôi chủ nhiệm thường cao hơn so với chất lượng chung của toàn trường như : + Như lớp 1A6, năm học 2000-2001. + Lớp 1A3 năm 2001-2002, lớp 1A2 năm học 2003 – 2004 . + Lớp 5A2 năm học 2004 – 2005 . + Lớp 4A4 năm học 2005 – 2006, Lớp 5A4 năm học 2006 – 2007 . + Lớp 1A2 năm học 2008 – 2009, lớp 2A4 năm học 2009 – 2010 . + Cũng như hai em Hoàng Thị Diệu, Nguyễn Thị Yến Tuyển học lớp 5A2 năm học 2006 – 2007, từ sống trong hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn Trang 7 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài sau nhờ có sự kết hợp hợp lý giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình mà hai em đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh với kết quả cao . Qua nhiều năm thực hiện biện pháp trên, tôi nhận thấy việc thực thi của mình còn có nhiều bất lợi: giáo viên phải mất nhiều thời gian đến từng gia đình học sinh, mời phụ huynh đến lớp thì làm mất thời gian của phụ huynh, trong khi bố mẹ các em cũng như bản thân người giáo viên còn phải đảm trách biết bao nhiêu là công việc khác nữa. Thế rồi, tôi đã đi đến quyết định là cần làm Sổ báo bài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết hợp giáo dục giữa giáo viên và phụ huynh học sinh diễn ra thuận tiện và có hiệu quả hơn. Đó cũng chính là kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình dạy học của mình. Kinh nghiệm này tôi đã thực hiện có hiệu quả đó là thực thi ở lớp 1A2 và lớp 2A4 của mình . * Đối với lớp 1A2 ( năm học 2009 – 2010) Trước tình hình của lớp có nhiều bất lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục .Phần lớn gia đình của các em còn nhiều khó khăn về kinh tế, bố mẹ mãi lo làm ăn mà hạn chế quan tâm việc học hành của con cái . -Từ sự quan tâm lỏng lẻo của gia đình; các em thích đi học thì đi; không đi học thì thôi nên các em cứ thế mà nghỉ học vô lý do, cứ đi học một ngày lại nghỉ đến hai ba ngày ( như em Y Tin, em Y Sui , em Quốc Mạnh, em H Lê , em Y Yơng , em Y Pốk, em Y Viên , em H Thúy , em Y Tâng, em Y Vơn… mặc dầu giáo viên đã nhiều lần đến nhà, mời phụ huynh đến lớp để trao đổi về vấn đề giúp đỡ, mong phụ huynh quan tâm cho con đi học đều hơn . - Bên cạnh vấn đề bỏ học vô lý do thì hiện tượng các em đi học muộn cũng không kém mà một phần lớn là do sự chuẩn bị chưa chu đáo từ phía phụ huynh, từ phải chờ ăn sáng ở nhà cho đến xong mới đi học, dẫn đến các em Trang 8 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài thường xuyên đi học muộn khi mà lớp học đã vào học 1, 2 tiết ( như : em H Lê , em H Duyên, em Y Yơng , em Y Pốk, em HThúy, em Y Tâng, em Y Vơn, em Đông Nhân ,… thậm chí còn có phụ huynh theo con đến trường dỗ dành cho con ăn ngoài cửa lớp trong khi lớp đang học. - Như vậy từ phía phụ huynh chưa thấy tầm quan trọng của việc đi học chuyên cần và đúng giờ dẫn đến ý thức tác phong của học sinh bị chểnh mảng. Việc đi học chưa chuyên cần, đi học muộn đã dẫn đến lớp trong giờ học các em không chú ý học hay đùa nghịch, hay nói chuyện, hay ăn quà vặt trong giờ học; làm việc riêng có thái độ không đúng đắn trong giờ học dẫn đến các em tiếp thu bài học một cách thụ động và làm ảnh hưởng không kém đến giờ học của cả lớp ( như em Y Yơng , em H Lê , em Trí, em H Duyên, em Y Vơn , em Đông Nhân, em Đạt, ….) . - Ở lớp không tập trung học, về nhà các em ít được sự quan tâm đúng mức của gia đình nên các em thường xuyên không học bài và không làm bài ở nhà dẫn đến hiệu quả học tập không cao ( em H Lê ,như em Y Yơng , em Đạt, em Trí, em H Duyên, em Y Vơn , em Đông Nhân, cá biệt như em Quốc Mạnh hầu như thường xuyên không học bài và không làm bài ở nhà, dẫn đến là em Mạnh viết bài rất chậm, giáo viên đã nhiều lần đến nhà em Quốc Mạnh, nhiều lần gởi giấy kết hợp giáo dục đề ra biện pháp để phụ huynh giúp đỡ cho em học ở nhà, viết giấy mời phụ huynh đến trường, hầu mong có sự hỗ trợ của phụ huynh nhưng vẫn không gặp được, mãi đến gần cuối học kỳ 1 mới được gặp phụ huynh em Mạnh thì nhận được sự quan tâm rất hời hợt “ Tôi nghĩ cháu đã học bài ; làm bài đầy đủ và đã học giỏi rồi, do bận nhiều công việc; không biết cháu học đến đâu nên tôi không xem bài vở cho cháu được,…” ) . - Từ sự chuẩn bị chưa chu đáo cho các em nên khi đi học các em thường thiếu đồ dùng học tập ( như bảng con, phấn viết, vở viết, sách giáo khoa,…) Trang 9 Đề tài:Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài dẫn đến gây khó khăn cho quá trinh học tập ở lớp. Các em thường thiếu đồ dùng như em Y Tin, em Y Sui , em Quốc Mạnh, em H Lê , em Y Yơng , em Y Pốk, em Y Viên , em H Thúy , em Y Tâng, em Y Vơn… Trước thực trạng của lớp, là một giáo viên chủ nhiệm bản thân tôi không thể không lo lắng, tôi luôn trăn trở mong tìm ra phương án có hiệu quả: Gởi giấy kết hợp giáo dục đến gia đình học sinh, gởi giấy mời để gặp phụ huynh trao đổi để tìm ra giải pháp tối ưu nhằm giáo dục những học sinh còn học yếu; chưa ngoan hoặc đến gia đình các em gặp trực tiếp phụ huynh, song những biện pháp đã thực hiện đem lại hiệu quả chưa cao lại gây ra nhiều khó khăn bất lợi cho giáo viên cũng như phụ huynh ( giáo viên phải dành thời gian để đi đến từng gia đình các em, có khi gặp được phụ huynh; có khi lại không gặp được phụ huynh, phụ huynh dành thời gian làm việc của mình để đến trường vv…) . Từ những bất cập đã trải qua, vậy làm thế nào đây- sao cho thuận lợi cả đôi bên giữa phụ huynh học sinh và giáo viên trong công tác phối hợp giáo dục các em nên người. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thế là nhân buổi họp phụ huynh học sinh (ngày 8 tháng 1 năm 2009). Tôi đã đề xuất, nói lên những ý kiến những mong muốn của mình mong phụ huynh cùng hợp tác giáo dục các em. Sau khi trao đổi bàn bạc với phụ huynh học sinh, cuối cùng đi đến thống nhất và được 100% phụ huynh phấn khởi đông tình là: Cần tăng cường hợp tác giáo dục giữa cha mẹ học sinh với cô giáo chủ nhiệm nhiều hơn nữa thông qua “Sổ báo bài”, “ Sổ báo bài ” này với nội dung: hằng ngày học sinh mang đến lớp để giáo viên theo dõi và ghi kết quả tình hình hoạt động học tập trong ngày; nêu những nhận xét cần thiết sau đó học sinh lại mang về nhà cho phụ huynh theo dõi và có ý kiến phản hồi, để giáo viên kịp thời có biện pháp giáo dục thích hợp và ý kiến thống nhất quy định rõ ràng : trách nhiệm và việc làm Trang 10 [...]... hiện đề tài Lê Thị Lộc Trang 23 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài PHẦN VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Sách giáo khoa các môn học thực hiện giảng dạy Trang 24 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài 2) Sách hướng dẫn giảng dạy các bộ môn lớp 1, lớp 2 3) Báo giáo giục và thời đại 4) Tập san giáo dục tiểu học 5) Các tài. .. một số vấn đề như : - Để giúp cho việc phối hợp giáo dục giữa gia đình học sinh và giáo viên có hiệu quả, đòi hỏi mỗi người giáo viên điều trước tiên là tự khắc phục chính bản thân mình, mà trên cả là sự kiên nhẫn, chịu khó, gần gũi với các em nghĩa là Trang 20 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài không những vừa giảng dạy qua từng tiết học; bài học - truyền.. .Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài cụ thể của giáo viên , trách nhiệm và việc làm cụ thể của học sinh và trách nhiệm và việc làm cụ thể của phụ huynh học sinh thông qua mẫu : *Giáo viên : Hằng ngày theo dõi sát sao, đánh giá kịp thời tình hình học tập ở lớp của học sinh trong ngày (chú ý học , hay chưa chú ý học, làm bài đầy đủ hay chưa làm bài đầy... trường,… Thông qua trao đổi, bàn bạc thống nhất với hội phụ huynh học sinh của lớp, được sự hưởng ứng phấn khởi của bố mẹ các em Tôi mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình : Trang 12 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài Bước đầu thực hiện không thể không tránh khỏi những khó khăn như: Học sinh còn quên mang sổ báo bài Các em chưa biết cách tự ghi mà giáo viên. .. học tập bộ môn cho giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức giã ngoại, đèn chiếu VI DEO, tự làm đồ dùng dạy học có hiệu quả… và triển khai các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị của trường bạn đến với từng giáo viên để tạo điều kiện cho từng giáo viên phát huy hơn nữa trong việc giúp các em học tập Trang 21 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài PHẦN V KẾT LUẬN... Tháng 3 / 2009 Trang 16 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài Loại A 6 Loại B 11 Loại C 13 Loại A 16 Loại B 10 Loại C 4 - Đặc biệt ở sự tiến bộ đáng kể của học sinh là kết quả chất lượng học tập qua các môn học Các em đã bước đầu biết đọc lưu loát các bài tập đọc, các bài học ở các môn, các em đã biết tự nêu được các yêu cầu của đề bài, bước đầu biết suy... đã kịp thời Trang 19 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài gặp phụ huynh trao đổi, sau mới biết cuộc sống gia đình em Nghĩa có sự biến đổi là bố mẹ em chuyển sang nghề buôn bán; bước đầu còn bận rộn chưa sắp xếp được công việc để có thời giờ chăm sóc con cái nên em Nghĩa phải trông em giúp mẹ đến khuya, không có thời gian học và làm bài ở nhà ; phần nữa... 26,7% 23,3% 3,4 % Qua hai bảng kết quả học tập môn Toán và môn Tiếng Việt so sánh trước và sau khi nghiên cứu ta nhận thấy có kết quả rất khả quan khi vận dụng phương Trang 17 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài án này, rõ nét là số học sinh khá – giỏi ở môn toán tăng 30,0%, học sinh yếu kém giảm 13,2 % Môn Tiếng Việt số học sinh khá giỏi tăng 23,3%, học... giáo đồng lòng quan tâm PHẦN IV HƯỚNG ĐỀ XUẤT o0o Qua quá trình tìm ra phương pháp:“ Giúp học sinh học tập tốt hơn bằng cách phối hợp giáo dục giữa giáo viên và gia đình thông qua Sổ báo bài nhằm tạo lập môi trường giáo dục gia đình giúp kịp phát hiện ra ở học sinh những khả năng; những yếu kém để có định hướng cùng phụ huynh học sinh kịp thời uốn nắn giáo dục dạy dỗ giúp các em học tập tốt Tôi... cách của con người luôn có những thái độ hành vi – cư sử đúng đắn trước là ở gia đinh, tiếp là với bạn bè cũng như có thái độ đúng đắn với thầy cô giáo cũng như trong cuộc sống cộng đồng Trang 22 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài Với một số hiểu biết ban đầu và được kiểm chứng qua thực tế của hơn 10 năm vận dụng đi đến chọn lọc thành kinh nghiệm, tôi . cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn Trang 7 Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài sau nhờ có sự kết hợp hợp lý giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình. phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài - Tài liệu học tập thay sách. - Tài liệu dành cho giáo viên và sách giáo khoa theo chương trình. - Các tài liệu giáo dục. tên Đề tài: Tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua Sổ báo bài Bước đầu thực hiện không thể không tránh khỏi những khó khăn như: Học sinh còn quên mang sổ báo bài.

Ngày đăng: 22/12/2014, 15:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan