skkn một số biện pháp trong công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở trường tiểu học đằng hải quận hải an thành phố hải phòng

17 2.3K 8
skkn một số biện pháp trong công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở trường tiểu học đằng hải  quận hải an thành phố hải phòng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời cảm ơn 1 Phòng giáo dục và đào tạo quận hải an Trờng tiểu học đằng hải *** Chuyên đề " MT S BIN PHP TRONG CễNG TC X HI HO GIO DC TNG CNG C S VT CHT TRNG TIU HC NG HI QUN HI AN THNH PH HI PHềNG" Họ và tên : Lu Văn Thế Chức vụ: Hiệu trởng Đơn vị công tác:Trờng Tiểu học Đằng Hải Tháng 04/ 2007 * Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành, địa phơng, đồng nghiệp, hội phụ huynh học sinh, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong trờng tiểu học Đằng Hải và các đơn vị kết nghĩa đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề nghiên cứu này. Đề tài chắc chắn còn có nhiều thiếu sót, rất mong nhận đợc sự góp ý từ phía các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Lu văn Thế Mục lục Nội dung trang Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 A. Phần mở đầu 5 I. Lí do chọn đề tài 5 1. Cơ sở lí luận 5 2. Cơ sở thực tiễn 6 2 II. Mục đích nghiên cứu 6 III. Phơng pháp nghiên cứu 7 IV. Giới hạn của đề tài 7 V. Các giả thuyết nghiên cứu 7 VI. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 VII. Kế hoạch thực hiện 8 B. Phần nội dung 8 I. Vấn đề xã hội hoá giáo dục hiện nay 8 II. Thực trạng cơ sở vật chất trờng tiểu học Đằng Hải 9 III. Khảo sát chất lợng giáo dục trong tình hình hiện nay 12 IV- Các biện pháp giải quyết vấn đề 13 V- Bài học kinh nghiệm rút ra 16 C. kết luận 18 Phụ lục 20 -Nhận xét và đánh giá của Hội đồng s phạm: 3 A. Phần mở đầu I- Lí do chọn đề tài 1. Cơ sở lí luận : Xã hội hóa giáo dục chính là việc tăng cờng tính Xã hội của Giáo dục, gắn nhà trờng với cộng đồng xã hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho Giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội, khơi gợi mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực trong Xã hội tham gia xây dựng và phát triển Giáo dục. Trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ rõ " Mọi ngời chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trờng, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trờng giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong cộng đồng, từng tập thể". Thành uỷ có NQ 04/TU chuyên đề về phát triển GD & ĐT 2001-2005 Mặt khác kết luận Hội nghị TW 6 Khoá IX càng khẳng định - Đẩy nhanh sự nghiệp GD-ĐT để nhanh chóng đa đất nớc ta đi lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập. Nội dung chủ yếu của Xã hội hoá giáo dục gồm: - Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội, làm cho nền giáo dục trở thành một nền giáo dục cho mọi ngời. - Xây dựng môi trờng giáo dục lành mạnh, vân động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình nhà trờng xã hội. Tăng cờng trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân đối với giáo dục. - Đa dạng hoá các loại hình giáo dục. 4 - Tăng cờng đầu t từ nguồn ngân sách, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát huy giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông cần phải có cơ sở vật chất đạt chuẩn để đảm bảo việc dạy và học trong nhà trờng. 2. Cơ sở thực tiễn: * Thuận lợi: Nhà trờng đợc sự quan tâm giúp đỡ của Sở giáo dục Phòng giáo dục quận, Quận uỷ, UBND Quận, HĐND UBND phờng, các đơn vị đóng trên địa bàn. Trờng có diện tích rộng và thuận tiện cho việc đi lại. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trờng nhiệt tình, có trách nhiệm trong giảng dạy cũng nh trong giáo dục học sinh. Nhân dân phờng Đằng Hải có truyền thống hiếu học, cần cù trong lao động. * Khó khăn: Trờng tiểu học Đằng Hải đợc tách từ trờng PTCS Tháng 7/1993 theo QĐ Số 201/QĐ/UB Ngày 26/7/1993 do UBND Huyện An Hải ký (nay đổi tên thành Huyện An Dơng - theo NĐ 106/CP ngày 20/12/2002 của Thủ tớng Chính Phủ ) điều đó có ảnh hởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phơng nói chung, ảnh hởng tới sự nghiệp giáo dục của nhà trờng nói riêng. Nhân dân trên địa bàn phờng chủ yếu là thuần nông, kinh tế phụ thuộc vào mùa vụ, điều kiện vật chất thiếu thốn. Nhà trờng thì thiếu các phòng chức năng, một số phòng học khi trời ma, gió to không học đợc, cơ sở vật chất xuống cấp, không dủ chuẩn. Diện tích sân chơi không đảm bảo, cha đáp ứng đợc yêu cầu dạy và học Những năm gần đây một số gia đình khá giả lên thờng cho con em học ở nơi có trờng học khang trang hơn nh Hecmann Gemeiner hoặc một số tr- ờng trong nội thành Vậy làm thế nào để thu hút đợc học sinh? Trớc tình hình thực tế trên đây, một mặt trờng Tiểu học Đằng Hải lo củng cố xây dựng đội ngũ giáo viên, phát huy nội lực mặt khác trờng chủ tr- ơng gắn nhà trờng với cộng đồng Tăng cờng công tác xã hội hoá giáo dục (XHHGD) để nhà trờng sớm có đủ cơ sở vật chất chuẩn phục vụ việc dạy và học, nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, đa trờng Tiểu học Đằng Hải sớm trở thành trờng đạt chuẩn Quốc Gia giai đoạn II. 5 Thấy rõ đợc nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng cơ sở vật chất trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay nên việc nghiên cứu đề tại này là rất cần thiết. II. Mục đích nghiên cứu: Tìm ra các giải pháp để tăng cờng công tác xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trong trờng tiểu học Đằng Hải đáp ứng yêu cầu đổi mới. III. Phơng pháp nghiên cứu: - Phơng pháp điều tra - Phuơng pháp quan sát - Phơng pháp phỏng vấn - Phơng pháp tham khảo tài liệu IV. Giới hạn của đề tài: - Nghiên cứu công tác xã hội hoá giáo dục với việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trờng. - Địa điểm: Trờng tiểu học Đằng Hải quận Hải An thành phố Hải Phòng. V. Các giả thuyết nghiên cứu: Công tác xã hội hoá giáo dục ở trờng trong những năm vừa qua đã đạt đợc những kết quả nhất định nhng so với yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội thì việc cần đa ra những giải pháp nhằm tăng cờng hơn nữa về công tác xã hội hoá giáo dục là rất cần thiết và sẽ đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao chất lợng dạy và học trong trờng. VI. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Xem xét thực trạnh về cơ sở vật chất trong nhà trờng hiện nay. 2. Đa ra những biện pháp làm cho cộng đồng xã hội, nhận rõ lợi ích và trách nhiệm của mình đối với giáo dục từ đó tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trờng. 3. Thiết lập và xây dựng đợc quy trình để từng bớc xây dựng cơ sở vật chất để có đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phơng. 4. Xác định đợc đối tợng nào trong cộng đồng có khả năng tham gia vào xây dựng và phát triển giáo dục. VII. Kế hoạch thực hiện: 6 - Thời gian: năm học 2006 2007 - Phân công: + Hiệu trởng tham mu với các cấp lãnh đạo, Hội phụ huynh học sinh + Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giáo viên, lựuc lợng phụ huynh học sinh có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động. B. Phần nội dung I.Vấn đề xã hội hoá giáo dục hiện nay: Ngành giáo dục luôn khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tạo cơ hội cho mọi ngời, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ đợc học thờng xuyên, học suốt đời, tiến tới một xã hội học tập. Giỏo dc luụn l vn trung tõm ca i sng xó hi vỡ nú quyt nh tng lai ca mi ngi v ca c xó hi. Thc trng nhc nhi ca nn giỏo dc Vit Nam hin nay - nguyờn nhõn lm trỡ tr s phỏt trin ca Vit Nam - t ra vn phi ci cỏch giỏo dc v xó hi húa giỏo dc l mt trong nhng gii phỏp c t ra sụi ni nht. Phi khng nh, xó hi húa giỏo dc l tinh thn, l ni dung quan trng nht ca ci cỏch giỏo dc, m bo s thnh cụng ca ci cỏch giỏo dc. Nhiu ngi cú tõm huyt quan tõm nghiờn cu v a ra nhng gii phỏp cho chng trỡnh xó hi húa giỏo dc nhng thc t cha ghỡ nhn c thnh cụng no. Xó hi húa giỏo dc cn c nhn thc li v gii quyt trờn c s hp lý hn. Xó hi húa giỏo dc cú ý ngha l nh nc phi to ra khụng gian xó hi, lut phỏp v chớnh tr cho vic hỡnh thnh mt khu vc giỏo dc m y ai cng cú quyn úng gúp vỡ s nghip giỏo dc, thc hin s cnh tranh v cht lng giỏo dc, tc l giỏo dc phi thuc v xó hi. Xó hi húa giỏo dc, do ú, cn phi ch ra vai trũ ca xó hi trong s nghip xó hi 7 húa giỏo dc. Núi cỏch khỏc, xó hi phi tham gia vo vic hỡnh thnh chng trỡnh giỏo dc thụng qua chng trỡnh xó hi húa giỏo dc. Vit Nam, khụng ớt ngi quan nim rng ngụi trng ch l ni dy hc sinh m khụng bit rng t ai v cỏc c s vt cht khỏc ca ngnh giỏo dc khụng ch l phng tin hay cụng c giỏo dc, m cũn l mụi trng to ra nhõn cỏch con ngi, giỳp cho h hon thin mi mt. V ch khi ú, vi lũng yờu nc xut phỏt t trong sõu thm tõm hn, con ngi mi ý thc c trỏch nhim úng gúp xõy dng t nc, xây dựng công tác xã hội hoá giáo dục, tạo nên một khu vực giáo dục thực sự chuyên nghiệp và hiệu quả. II. Thực trạng cơ sở vật chất của trờng tiểu học Đằng Hải: Trờng tiểu học Đằng Hải là một trờng nằm phía Đông Nam thành phố. trong nhiều năm đã đợc Phòng và Sở Giáo dục - Đào tạo khen thởng vì đạt đ- ợc một số thành tích trong công tác giảng dạy. Đồng thời do sự phát triển đô thị hoá của Thành phố cho nên có nhiều dân di c đến ở ngày càng đông, vì vậy số học sinh vào học tại trờng tăng dần. Mặt khác các trờng lân cận cơ sở vật chất khá hơn nên số học sinh th- ờng có xu thế hay chuyển trờng để tới nơi học khang trang hơn( mặc dù đóng góp kinh phí cao hơn ) dẫn đến việc duy trì sĩ số - phổ cập giáo dục bị ảnh hởng rất nhiều. Đặc biệt trong thực tế trờng còn thiếu thốn quá nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy của thầy và học tập của trò. Cụ thể: trờng có 2 khu: - Khu A : Là một dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học đã xây dựng từ năm 1993, đến nay do không đợc tu bổ thờng xuyên nên xuống cấp, nền láng xi măng bị sụt, cửa long, bản lề cong vênh, cửa ra vào xộc xệch bong sơn, khuy chốt hỏng, quạt điện cha có, hệ thống điện chiếu sáng cha hoàn chỉnh tờng rào không đảm bảo , nhiều chỗ còn rào tre róc tam bợ, nhà xe giáo viên và học sinh cha có nên giáo viên không an tâm khi công tác, an ninh trật tự còn nhiều bất cập 8 Hiện tại nhà trờng có các phòng để làm việc nh phòng hội họp, phòng chờ giáo viên, phòng Truyền thống, phòng hoạt động Đội, phòng Y tế học đ- ờng đặc biệt phòng Th viện- Thiết bị giáo dục còn chật chội, lồng ghép. Sân chơi bãi tập còn thấp, khi ma thờng bị ngập nớc kéo dài. - Khu B : Trớc đây có 5 phòng học cấp 4 đã xây dựng từ năm thập niên 60, nhiều năm nay xuống cấp nghiêm trọng, trời ma thờng dột, nớc ma ngập vào trong nền. Trời ma to kéo dài học sinh thờng không học đợc, nớc để sinh hoạt không có. Đặc biệt hơn nữa trờng không có phòng bảo vệ và phòng đổi giờ tại khu vực này.Khu vực này đang bàn giao cho phờng và đã nhận khu mới trên diện tích 3600 m 2 đến nay đang sử dụng có hiệu quả. - Về th viện: Đầu sách quá ít, nhiều tài liệu tham khảo cho giáo viên không có, bàn, ghế, tủ giá để sách thiếu nghiêm trọng. Diện tích quá hẹp, ánh sáng không đủvì vậy ngay cả giáo viên và học sinh không cho rằng th viện là nơi hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học. - Về thiết bị đồ dùng: Còn thiếu quá nhiều, nhiều đồ dùng cũ, hỏng không còn khả năng sử dụng, nhiều bộ đồ dùng không đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.Đối với học sinh tiểu học thì đồ dùng trực quan là con đờng ngắn nhất để tiếp thu kiến thức nhng các thiết bị cha đáp ứng đợc yêu cầu đó. - Về phòng y tế học đ ờng:Học sinh tiểu học đang trong giai đoạn thay răng sữa và ở độ tuổi đang phát triển về răng miệng nhng nhà trờng cha có đ- ợc một phòng y tế thực sự chuẩn với cơ sở vật chất đảm bảo an toàn vì thế việc chăm sóc sức khoẻ cho học sinh còn nhiều hạn chế. Ngoài ra khu vệ sinh giáo viên, học sinh cũng xuống cấp gây ảnh hởng không tốt tới sức khoẻ cũng nh mĩ quan xung quanh. Các phòng chức năng khác nh phòng hoạt động Đội, Truyền thống, văn phòng thiếu trang thiết bị nh: tủ giá treo, bàn ghế, bảng cha đồng bộ. Khu vui chơi giải trí của học sinh còn chật hẹp, dụng cụ thể thao hầu nh không có Tất cả những điều trên cha thực sự thu hút học sinh, cha gây hứng thú với các em và các em không đợc tham gia nhiều vào các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động vui chơi bổ ích ngoài giờ học điều đó khiến các bậc phụ huynh học sinh không an tâm khi gửi con đến trờng. 9 - Về phía nhân dân : Một bộ phận nhân dân có t tởng khoán trắng việc giáo dục con, em họ cho nhà trờng. Họ cho rằng chỉ có nhà trờng mới có chức năng giáo dục. Không thấy rõ vai trò của giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đặc biệt là không thấy đợc tầm quan trọng của tính thống nhất giáo dục giữa 3 lực lợng : Nhà trờng - Gia đình - Xã hội. Một bộ phận khác lại không hiểu đúng về xã hội hoá giáo dục chỉ nhìn thấy quyền lợi mà không thấy trách nhiệm hoặc mới chỉ thấy trách nhiệm của một phía. Điều khó khăn hơn nữa là ngay cả những cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nhng sự ủng hộ này cha mang tính bài bản, còn đơn lẻ, không đồng bộ nên ít hiệu quả .(Xin xem phần phụ lục để tham khảo) Trớc tình hình đó nhà trờng đã tiến hành một số biện pháp sau nhằm gắn nhà trờng với cộng đồng, thực hiện xã hội hoá giáo dục. III. Khảo sát chất lợng giáo dục trong tình hình hiện nay. Trớc những khó khăn về cơ sở vật chất nh hiện nay thì chất lợng giáo dục cha thể đạt đợc nh mong muốn. Cụ thể: - Có rất nhiều học sinh có năng khiếu về âm nhạc nhng vì nhà trờng cha có phòng Âm nhạc chuẩn với đầy đủ công cụ và phơng tiện cho các em học sinh phát huy đợc hết năng khiếu của mình vì thế đã phần nào hạn chế năng lực của học sinh. - Nhà trờng cha có phòng dành riêng cho môn Mĩ thuật, Kỹ thuật - những môn học gây rất nhiều hứng thú với học sinh cụ thể là những bức tranh nghệ thuật, những giá vẽ, những vật mẫu mang tính nghệ thuật cao, những công cụ hỗ trợ khác học sinh vẫn cha đợc tiếp cận. - Sân tập cho học sinh cha đảm bảo an toàn, không có đủ các dụng cụ tập thể dục và vui chơi cha thực sự chuyên nghiệp về cả chất lợng và số lợng. - Đất nớc ngày càng phát triển Hội nhập vì thế việc học ngoại ngữ là rất thiết thực nhng để trang bị cho một Góc Ngoại ngữ thực sự hiệu quả thì nhà trờng cha đủ khả năng vì thế học sinh cha đợc bớc vào một môi trờng giao tiếp Tiếng Anh chuyên nghiệp. - Th viện là nguồn kiến thức vô giá và vô cùng phong phú nhng học sinh cha đợc tiếp cận với một môi trờng mang đúng ý nghĩa nh vậy để thấy đợc sự quý giá của nó. 10 [...]... nhằm tăng cờng thêm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học 5 Tiến hành họp với Hội đồng giáo dục Phờng nhằm tập hợp các lực lợng ủng hộ giáo dục và phát huy tác dụng của đại hội đó, của BCH do đại hội bầu ra là một nội dung, một biện pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chủ trơng xã hội hoá giáo dục Sau đây là một số kết quả cụ thể sau khi tiến hành một số biện pháp chủ yếu trong công tác" Xã hội. .. gia giai đoạn II" vào năm tiếp theo có cơ sở vật chất khang trang hiện đại hơn Qua nhận xét của các đoàn kiểm tra cấp trên ( Phòng và Sở GD & ĐT), so với những năm học trớc Trờng Tiểu học Đằng Hải luôn có sự tiến bộ rõ rệt và đánh giá cao sự thành công bớc đầu trong việc đầu t cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo hớng Chuẩn Tất nhiên những kết quả trên vẫn cần phải tiếp tục đợc phát huy và nhân rộng,... hội hoá giáo dục để tăng cờng cơ sở vật chất ": Năm học 2005-2006 2006-2007 Phòng học 24 34 Phòng chức năng 4 8 2 Sân bãi luyện tập 300 m 500 m2 Th viện Chuẩn Chuẩn(QĐ/659) Cảnh quan s phạm Khá Tốt Khu vệ sinh Chung Gv&Hs 2 Khu riêng biệt Diện tích khuôn viên 5155 m2 8100 m2 Thiết bị giáo dục 5 bộ 15 bộ Máy vi tính 13 23 chiếc Tờng bao 300 m2 900 m2 -Số học sinh: Năm học Số học sinh Học 2 buổi/ngày Danh... đảng,chính quyền ,sở giáo dục đầu t một cách hiệu quả về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học- mở rộng đất đai tạo nơi vui chơi học tập nhằm giáo dục chất lợng toàn diện cho học sinh 14 - Cấp trên: Cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu t cho những trờng có hớng phấn đấu đi lên một nguồn kinh phí dồi dào hơn,hiệu quả hơn Khi đã huy động đợc sự hỗ trợ, đóng góp từ các ban ngành, địa phơng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... cầu Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn cách mạng mới :Mở cửa ,Hội nhập ,CNH-HĐH xứng tầm với Đô thị loại I trung tâm cấp Quốc Gia V- Bài học kinh nghiệm rút ra: Cần phát huy nội lực trong việc xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ, có kế hoạch lâu dài, từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, xây dựng lòng tin trong học sinh, trong phụ huynh học sinh cũnh nh cộng đồng dân c làm cơ sở, làm... việc xã hội hoá công tác giáo dục với t cách là cơ quan chuyên môn tham mu với lãnh đạo, với cộng đồng - Nhà trờng cần có những biện pháp mềm dẻo, việc làm phù hợp để tạo môi trờng thuận lợi cho cộng đồng tham gia vào xã hội hoá giáo dục và mọi việc làm đều hớng đến mục đích của giáo dục và đây cũng là quyền lợi của nhà trờng - của gia đình - của địa phơng đó là : Tạo một môi trờng thuận lợi 13 để mỗi... đợc học và học đợc, đặc biệt là vì sự tiến bộ của mỗi học sinh hiện là học trò của các thầy cô giáo, là con em của mỗi gia đình cũng nh vì sự phát triển của cả cộng đồng trong tơng lai - Có đợc thành tích trên trớc hết phải nói tới nhận thức sâu sắc nhiệm vụ năm học, cấp học, bậc học của lãnh đạo cũng nh tập thể cán bộ công nhân viên nhà trờng đã biết làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, từ đó có một. .. sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự quản lý của uỷ ban nhân dân phờng Đằng Hải, phát huy vai trò của các tổ chức khác trên địa bàn trong việc huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục Trên cơ sở đó các cấp, các ngành "vào cuộc", có những định hớng, có những cơ chế, điều chỉnh các mối quan hệ, tạo điều kiện để nhà trờng thực hiện có hiệu quả xã hội hoá giáo dục (Cứ 6 tháng 1... kinh tế - xã hội Nhà trờng sẽ có kế hoạch xây dựng từng bớc hiệu quả nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện và tạo dựng đợc một môi trờng thu hút C kết luận Qua thực tế, việc xã hội hoá giáo dục ở mỗi nhà trờng là rất cần thiết, nếu biết phát huy các nguồn lực, lực lợng xã hội chắc chắn nhà trờng sẽ nhanh chóng hoàn thiện các nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, các thày cô giáo an tâm công tác và... Mở rộng và tăng cờng các mối quan hệ của nhà trờng với các ngành, địa phơng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội tạo điều kiện để xã hội có thể đóng góp cơ sở vật chất, góp ý kiến cho quy hoạch phát triển nhà trờng, hỗ trợ kinh phí cho nhà trờng, giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập môi trờng giáo dục lành mạnh.Cụ thể: 1 Nâng cao nhận thức, tăng cờng sự lãnh đạo của các . cứu công tác xã hội hoá giáo dục với việc xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trờng. - Địa điểm: Trờng tiểu học Đằng Hải quận Hải An thành phố Hải Phòng. V. Các giả thuyết nghiên cứu: Công tác xã. cơ sở vật chất của trờng tiểu học Đằng Hải: Trờng tiểu học Đằng Hải là một trờng nằm phía Đông Nam thành phố. trong nhiều năm đã đợc Phòng và Sở Giáo dục - Đào tạo khen thởng vì đạt đ- ợc một. cần phải có cơ sở vật chất đạt chuẩn để đảm bảo việc dạy và học trong nhà trờng. 2. Cơ sở thực tiễn: * Thuận lợi: Nhà trờng đợc sự quan tâm giúp đỡ của Sở giáo dục Phòng giáo dục quận, Quận

Ngày đăng: 21/12/2014, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan