SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

32 4.5K 29
SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong công tác quản lý trường học nói chung, quản lý con người nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm thế nào để tập hợp được đội ngũ thành một khối thống nhất, có tính đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng chung một chí hướng để tạo nên một sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Đó là việc làm mà người quản lý cần nghĩ đến và làm thế nào để mỗi người cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, đều cảm thấy phải có trách nhiệm và tạo điều kiện tốt nhất để trong công tác có nhiều hoạt động sáng tạo, phát huy hết khả năng của bản thân, hài lòng với công việc mà gắn bó . Từ đó, có sự năng động, linh hoạt, sáng tạo, phục vụ công tác giảng dạy có hiệu quả. Một tập thể gắn bó thì sẽ làm cho trường mạnh lên và sẽ làm cho công tác giáo dục phát triển, xã hội được tốt đẹp.

Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. ĐỀ TÀI: MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ II. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Tầm quan trọng của vấn đề: Như chúng ta đã biết Giáo dục - Đào tạo là Quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Trong lịch sử nước ta “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Ngày nay, đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý của chúng ngày càng đông đảo và luôn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và chế độ chính sách lẫn đời sống tinh thần. Từ đó phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị nhà giáo được phát huy tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ nhà giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp phát triển đất nước. Bởi vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ là một việc làm rất cần thiết đối với người cán bộ quản lý trường học là làm thế nào cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có kiến thức vững vàng trong giảng dạy để đáp ứng được nhu Thực hiện : Dương Năm 1 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ cầu phát triển của đất nước nhất là trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển mạnh mẻ như hiện nay. 2. Thực trạng: - Thời gian vài năm trước đây, đội ngũ chưa thật sự thấy hết được sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục như: quy mô phát triển trường lớp, cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn, nội dung chương trình giảng dạy, lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, lớp học tự chọn ngoại ngữ và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học - Trình độ đào tạo giáo viên trong hội đồng không đồng đều, giáo viên chưa đạt chuẩn và đủ chuẩn còn khá phổ biến, trình độ trên chuẩn, đại học còn rất khiêm tốn, nhu cầu học nâng chuẩn của giáo viên chưa bức thiết từ đó năng lực chuyên môn của giáo viên còn chênh lệch khá xa. - Chất lượng giáo dục học tập của học sinh tuy đáp ứng được yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học nhưng thiếu tính bền vững. - Nhận thức về mối quan hệ giữa dạy học, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của người thầy so với sự phát triển của xã hội chưa thực sự gắn kết hỗ trợ cho người thầy về kiến thức trong giảng dạy. - Ý thức trách nhiệm của người thầy chưa được phát huy, nhận thức của đội ngũ đôi lúc cũng còn mơ hồ, chưa đúng đắn, thiếu tính sáng tạo, chưa tự giác học tập để nâng cao tay nghề. - Tuy trong những năm gần đây về trình độ đạt chuẩn của đội ngũ khá cao nhưng chưa có kỹ năng tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc cũng như trong dạy học. - Trước thực trạng như vậy, bản thân tôi là người Hiệu trưởng làm thế nào cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường nhận thức một cách đầy đủ về Thực hiện : Dương Năm 2 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ sự nghiệp giáo dục. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì ngày 1/1/2007 Công đoàn Giaod dục Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo”. Vậy, điều cần có ở mỗi người thầy là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác tốt, trình độ đào tạo được nâng lên, chất lượng học tập của học sinh được bền vững, luôn tự học và sáng tạo trong công tác giảng dạy. Từ đó, bản thân tôi đã đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng được yêu cầu phát triển của giáo dục hiện nay. 3. Lý do chọn đề tài : Trong công tác quản lý trường học nói chung, quản lý con người nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm thế nào để tập hợp được đội ngũ thành một khối thống nhất, có tính đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng chung một chí hướng để tạo nên một sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Đó là việc làm mà người quản lý cần nghĩ đến và làm thế nào để mỗi người cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, đều cảm thấy phải có trách nhiệm và tạo điều kiện tốt nhất để trong công tác có nhiều hoạt động sáng tạo, phát huy hết khả năng của bản thân, hài lòng với công việc mà gắn bó . Từ đó, có sự năng động, linh hoạt, sáng tạo, phục vụ công tác giảng dạy có hiệu quả. Một tập thể gắn bó thì sẽ làm cho trường mạnh lên và sẽ làm cho công tác giáo dục phát triển, xã hội được tốt đẹp. Qua một thời gian làm công tác quản lý với trách nhiệm là người Hiệu trưởng, bản thân tôi thấy rằng nâng cao chất lượng đội ngũ chính là nâng cao chất lượng học tập của học sinh, có đủ trình độ hiểu biết về sự phát triển của xã hội nói chung và sự phát triển về sự nghiệp giáo dục nói riêng mà trình độ những người làm công tác giáo dục phải có chuyên môn nghiệp vụ tốt, sức Thực hiện : Dương Năm 3 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ khoẻ, thể lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cần đạt trình độ chuẩn để có thể làm thay đổi chất lượng giáo dục nhà trường mà bản thân tôi là người có tác động ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Với những kết quả và việc làm trong những năm qua, tôi quyết định chọn đề tài này để ghi lại một vài kinh nghiệm nhỏ của mình trong quá trình quản lý đội ngũ sư phạm nhà trường. 4/ Phạm vi đề tài : Một vài biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ. III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trên cơ sở Chỉ thị 40/ CT/TW của Ban bí thư ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Bản thân tôi nhận thấy việc cần thiết là phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ công chức một cách toàn diện mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 của Đảng. Xây dựng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ là để chuẩn hóa chất lượng đội ngũ. Đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên để tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Tập trung chú trọng vào công tác giảng dạy, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, khuyến khích đội ngũ trong công tác phải biết tư Thực hiện : Dương Năm 4 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ duy sáng tạo, tự học tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, tự giải quyết vấn đề trong giảng dạy, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ một cách toàn diện. Trong quản lý bản thân tôi thường nghiên cứu một số vấn đề sau để làm cơ sở lý luận xây dựng đội ngũ: - Quan tâm đến bầu không khí của tập thể sư phạm. - Ý thức trách nhiệm và mối quan hệ của từng cán bộ, giáo viên trong đơn vị. - Tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của từng cá nhân trong Hội đồng. - Khả năng, năng lực chuyên môn của từng giáo viên. - Nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng, Nhà nước và các quy định, quy chế chuyên môn của ngành. - Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 14/2007/QĐ-BGD ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiêu học. IV/CƠ SỞ THỰC TIỄN: Trong nhiều năm qua làm công tác quản lý tại đơn vị, bản thân tôi nhận thấy nhà trường có phát triển đi lên giữ vững được phong trào chất lượng dạy học hay không thì tùy thuộc vào chất lượng năng lực của đội ngũ. Tuy nhiên với yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục trong những năm gần đây thì chất lượng đội ngũ cũng còn nhiều vấn đề bất cập như trình độ đào tạo không đồng đều, chất lượng giảng dạy của từng giáo viên cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ở một số bộ phận còn ở mức độ cầm chừng thiếu gương mẫu trong vấn đề tự tự học tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Nhất là việc tham gia học nâng chuẩn hoặc Thực hiện : Dương Năm 5 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào trong giảng dạy thì họ có nhiều lý do khác nhau ngại tham gia… Vì vậy, tôi xác định chất lượng đội ngũ là vấn đề quan trọng nhất nếu không biết vận dụng phát huy nguồn lực con người, không có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng mang tính chiến lược lâu dài thì trình độ đội ngũ khó mà nâng lên ngang tầm với việc đổi mới công tác giáo dục hiện nay. Từ thực tế đó, bản thân tôi đề ra một kế hoạch để phát triển chất lượng đội ngũ được vững vàng hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Quan trọng hơn là xây dựng kế hoạch có tính định hướng lâu dài nhằm tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công chức ai cũng được tham gia học nâng chuẩn để nâng cao trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, bên cạnh đó cũng cần chú trọng đến công tác tự học, tự rèn, bồi dưỡng qua các hình thức tổ chức các chuyên đề tại chỗ để nâng cao trình độ nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như luật, điều lệ… tổ chức bồi dưỡng theo phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 40/CT/TW của ban bí thư về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý và cuộc vận động “Một thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, chú trọng việc đánh giá đúng Quyết định 14/2007 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trên 3 lĩnh vực: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm. V/ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: * Biện Pháp : 1. Lập kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ : Thực hiện : Dương Năm 6 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Trên cơ sở chương trình bồi dưỡng của Bộ, Sở và Phòng giáo dục về chuyên môn nghiệp vụ và chương trình kế hoạch bồi dưỡng chính trị của huyện, Đảng uỷ ngành, nhất là những năm gần đây về việc đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo QĐ 14/2007/QĐ-BGDĐT càng đi vào chiều sâu và sát thực cho đội ngũ cùng với QĐ 04/BGD về việc Kiểm định chất lượng giáo dục là tâm huyết của đội ngũ và hướng đi lên của các nhà trường ngày càng có tính chất quyết định hơn. Vì thế tôi đề ra kế hoạch để cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chính trị như sau : a) Về tư tưởng chính trị : - Tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, giáo viên được tham gia dự các lớp bồi dưỡng chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng cấp trên tổ chức trong dịp hè hoặc các đợt khác trong năm học. - Vào đầu năm học tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ điều lệ Trường tiểu học, luật giáo dục, pháp lệnh công chức, luật lao động - Hằng tháng họp liên tịch, hội đồng đều có đánh giá công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ. - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng của huyện, tỉnh - Tổ chức tốt một số phong trào thi đua mang tính chủ đề ngày lễ, ngày truyền thống để tăng giá trị nhận thức cho CBCC. b) Về chuyên môn Thực hiện : Dương Năm 7 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ - Xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, hội giảng giáo viên giỏi trong năm học để giáo viên có điều kiện trao đổi rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề. - Lập kế hoạch chương trình, hệ thống kiến thức các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 để giáo viên nắm bắt nội dung kiến thức cơ bản của cấp học. - Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học để giáo viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong dạy học. - Lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kiểm tra các bộ phận hành chính xuyên suốt trong năm học để cán bộ giáo viên luôn có tính thường trực trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. - Triển khai và thực hiện tốt Quyết định 14/2007/QĐ-BGD về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, công văn 9832/BGD về giao quyền tự chủ kế hoạch dạy hoc cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, công văn 896/BGD về nội dung giảm tải chương trình. 2. Tổ chức thực hiện: Nâng cao chất lượng đội ngũ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Trong công tác nầy, tôi luôn chú trọng đến những tiêu chí đánh giá và các yêu cầu cần đạt đã quy định tại Quyết định 14/2007/BGD như sau: a) Về phẩm chất chính trị: Trong công tác quản lý, tôi luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng của đội ngũ lên hàng đầu, chú trọng đến công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị là nhằm nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận trong đội ngũ, tạo nên sự nhạy bén và khả năng thích ứng về kịp thời về sự phát triển của xã hội, sự đổi thay của đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay ngành chúng ta đang thực hiện Thực hiện : Dương Năm 8 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ chương trình đổi mới sách giáo khoa và trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu. b) Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trong Chỉ thị 40/CT-TW của ban bí thư Trung ương đã nêu: mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục…” Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã phát động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo” như vậy, người thầy giáo cần có phẩm chất đạo đức tốt, lòng nhân ái sư phạm, tình yêu thương con người là cái gốc của đạo lý làm người, là cốt lõi cội nguồn sâu xa về lý tưởng nhân văn là đặc trưng của ngành sư phạm, có lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo, ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. Có tinh thần đoàn kết với mọi người, có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong quá trình công tác. Phẩm chất đạo đức của người thầy là tình yêu thương đối với học sinh là điểm xuất phát của sự lao động và sáng tạo, thể hiện hết trách nhiệm của mình trong hoạt động dạy học, phẩm chất đạo đức còn thể hiện sự say sưa với nghề nghiệp, hứng khởi, kiên trì, bền bỉ và có ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách đối với những người có lòng yêu nghề thật sự, đó là yếu tố cơ bản để nâng cao năng lực công tác. Tôi luôn đặt hàng đầu việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ phải biết yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh và phải biết giáo dục học sinh biết yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ… giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Thực hiện : Dương Năm 9 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được tích hợp qua nội dung bài học hằng ngày của các em Từ đó, trong những năm làm công tác quản lý, tôi luôn luôn vận dụng công tác này để nâng cao chất lượng đội ngũ bằng các việc làm như vào mỗi đầu năm học tôi tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ có liên quan công tác giáo dục đội ngũ như : Pháp lệnh công chức, điều lệ trường tiểu học, luật lao động, luật giáo dục, những điều cấm giáo viên không được làm Mỗi cuộc họp hội đồng, họp liên tịch tôi dành phần đầu cuộc họp là nội dung đánh giá công tác chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức của đội ngũ trong thời gian qua. Khi tổ chức một phong trào nào thì việc đầu tiên là xác định tư tưởng của nhiệm vụ để đội ngũ bàn bạc, thống nhất mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện, có như vậy công việc mới được nhất quán và đi đến thành công. *Tóm lại : Việc chú trọng đến công tác bồi dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ khôi chỉ ở hội đồng sư phạm mà được diễn ra thường xuyên thông qua các cuộc họp từ cấp chi bộ, nhà trường, công đoàn, đội Thiếu niên tiền phong hay tổ chức đoàn thể thì việc nhận thức của đội ngũ càng thẩm thấu, không tư tưởng chủ quan ỷ lại, trông chờ hay thiếu trách nhiệm trong công tác; đồng thời nó cũng tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ và nó tạo nên sự bền vững trong công tác quản lý, chất lượng đội ngũ mỗi ngày được nâng lên góp phần cho đơn vị trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ Giáo dục tiểu học là cấp học có vị trí, nền tảng rất quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân. Vai trò của giáo viên đứng lớp là yếu tố hàng đầu quyết định đến chất lượng học tập của học sinh. Thực hiện : Dương Năm 10 [...]... Phòng giáo dục 100% giáo viên đạt khá trở lên *Tóm lại : Nâng cao năng lực đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ là góp phần nâng cao chất lượng dạy và học được bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo của trường Đặc biệt trong đó Quyết định 14/2007 của Bộ giáo dục – Đào tạo đã có ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đang công tác giảng dạy và cũng là cơ sở để nâng cao chất. .. nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Thực hiện : Dương Năm 26 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ TIẾT DẠY HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Thực hiện : Dương Năm 27 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ TRƯỜNG TH TRỊNH THỊ LIỀN BIỂU ĐỒ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Thực hiện : Dương Năm 28 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ X/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Pháp. .. .Trang 5 * Biện pháp 1 Lập kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ: .Trang 5 a) Về tư tưởng chính trị b) Về chuyên môn 2 Tổ chức thực hiện:…………………………………………… Trang 6 2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ về phẩm chất đạo đức chính trị.Trang 6 a) Về phẩm chất chính trị b) Về phẩm chất đạo đức Thực hiện : Dương Năm 31 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ 2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên... vàng, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc *Tóm lại : Việc nâng cao chất lượng đội ngũ chính là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy và học nói riêng Nhiệm vụ này phải được tiến hành liên tục và trong suốt quá trình của người làm công tác quản lý Thực hiện : Dương Năm 17 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Thường xuyên... TRỊNH THỊ LIỀN BIỂU ĐỒ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (Giáo viên giỏi cấp huyện) Thực hiện : Dương Năm 23 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ TRƯỜNG TH TRỊNH THỊ LIỀN BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH 14/2007/BGD-ĐT Thực hiện : Dương Năm 24 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ CÁN BỘ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG TIN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG Thực hiện...Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Tôi cho rằng, muốn nâng cao chất lượng dạy và học được tốt thì phải chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ, công việc này là một phần trách nhiệm của người quản lý, chứ không phải riêng của các nhân nào Bởi vì, mình là người vạch ra kế hoạch, định hướng công việc để cho đội ngũ tham gia, kế hoạch đề... Việc nâng cao chất lượng đội ngũ là một việc làm cần thiết và thường xuyên đối với người làm công tác quản lý trường học, nhằm tạo điều kiện cơ hội cho đội ngũ xác định được mục tiêu giáo dục qua từng năm Như Chỉ thị 40/CT-TW của Trung ương đã nêu “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đủ về số lượng, đồng bộ về mặt cơ cấu, đặc biệt là chú trọng nâng cao bản... phương pháp dạy học của giáo viên - Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp - Kết quả chất lượng học tập của học sinh Thực hiện : Dương Năm 20 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ TRƯỜNG TH TRỊNH THỊ LIỀN BIỂU ĐỒ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO NÂNG CHUẨN Thực hiện : Dương Năm 21 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Thực hiện : Dương Năm 22 Sáng kiến kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ. .. nhau để nâng cao năng lực đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ Trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất nghề nghiệp cho đội ngũ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, giáo dục tiểu học nói chung và của nhà trường nói riêng phù hợp với cuộc vận động “Hai không” mà Bộ Giáo dục đã phát động, Quyết định 14/2007 của Bộ GD&ĐT qui định về chuẩn nghề nghiệp Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp... vi Nâng cao chất lượng đội ngũ ” có thể vận dụng cho người cán bộ quản lý điều hành cán bộ công chức ở đơn vị mình trong nhiều năm học thuộc vào các lĩnh vực tư tưởng đội ngũ, phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ Đề nghị Hội đồng khoa học xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của Phòng, Sở góp ý cho tôi để bổ sung điều chỉnh Các cấp lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng . để đáp ứng được yêu cầu phát triển của giáo dục hiện nay. 3. Lý do chọn đề tài : Trong công tác quản lý trường học nói chung, quản lý con người nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm. của mình trong quá trình quản lý đội ngũ sư phạm nhà trường. 4/ Phạm vi đề tài : Một vài biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ. III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trên cơ sở Chỉ. hướng phấn đấu trong công tác của mình. - Phát huy tốt vai trò trách nhiệm quản lý của tổ chuyên môn. - Bố trí cán bộ quản lý tổ chuyên môn, hoặc người đứng đầu trong mỗi công việc phải thực sự

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan