0

đẩy mạnh xuất khẩu gạo của việt nam theo quan điểm marketing-mix

134 312 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 10:23

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nớc ta đã có những thay đổi tích cực, làm thay đổi đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chúng ta đã đạt đợc một số thành tựu đáng kể trong Ngoại thơng, đặc biệt trong xuất khẩu gạo. Những con số báo cáo hàng năm là kết quả thật đáng tự hào của ngành nông nghiệp nớc ta, thể hiện quyết tâm của nhân dân và đờng lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nớc. Vị thế của Việt Nam đã đợc nâng lên, sánh vai cùng các nớc xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Tuy nhiên, do những yếu tố chủ quan và khách quan, thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, hoạt động xuất khẩu gạo ở nớc ta vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại nhiều vấn đề bức xúc trớc những biến động thất thờng của tình hình chính trị và thị trờng thế giới nh định hớng, tổ chức quản lý, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá và khả năng cạnh tranh Kết quả là, tuy khối lợng và kim ngạch xuất khẩu có tăng nhng nhìn chung tiềm năng vẫn cha đợc khai thác một cách tối u, mang lại hiệu quả cao nhất. Trong tình hình đó, nghiên cứu Marketing để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo là một đòi hỏi cấp thiết và đáng quan tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam. 2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình xuất khẩu gạo củaViệt Nam hiện nay theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên các điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT. Qua thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam, đề tài đa ra giải pháp dới góc độ vĩ mô và theo quan điểm 4 Marketing-mix nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế của nớc ta. 3. Phơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng những kiến thức đã tích luỹ trong suốt quá trình học tập với những quan sát, thu thập trong thực tế, kết hợp giữa việc tổng hợp sách báo, tài liệu với việc đi sâu vào phân tích thực tiễn, tham khảo ý kiến nhằm tìm ra hớng đi hợp lý nhất. 4. Mục đích, nội dung nghiên cứu Trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu của mặt hàng gạo, khoá luận đa ra một số định huớng phát triển cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời tìm một số giải pháp về Marketing nhằm củng cố, đẩy mạnh và phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực này. Để đạt đợc mục đích trên, về mặt lý luận, khoá luận đã tổng hợp, thống nhất, đúc kết và phát triển những vấn đề đã và đang đợc nghiên cứu, đồng thời xem xét trên cơ sở thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm của Marketing để tìm ra hớng đi đúng đắn trong thời gian tới. Đề tài: y mnh xut khu go ca Vit Nam theo quan im Marketing-mix Chơng 1: Tổng quan về gạo xuất khẩu trên thế giới và tại Việt Nam. Chơng 2: Thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix. Chơng 3: Chiến lợc đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Trong khuôn khổ của khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, đề tài nhằm: Khẳng định lại vai trò của xuất khẩu gạo đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam Phân tích thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 5 Nêu ra một số định hớng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn Nguyễn Văn Thoan, các cô chú cán bộ của Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thơng mại cùng các thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành khoá luận này. 6 Chơng 1. Tổng quan về gạo xuất khẩu trên thế giới và tại Việt Nam 1.1. Tổng quan về thị trờng gạo thế giới Vấn đề tập trung của đề tài này là hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trờng thế giới. Xét theo quan điểm Marketing là có tính hớng ngoại. Để đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam phải luôn hớng ra môi trờng kinh doanh và lấy thị trờng làm cơ sở định hớng. Thị trờng ở đây đợc hiểu là tập hợp những nhà nhập khẩu gạo hiện tại và tiềm năng. Mặt khác, nhu cầu của thị trờng gạo lại chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố bên ngoài. Chính vì vậy, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam không chỉ tập trung vào các nhà nhập khẩu gạo mà còn phải hớng vào các đối thủ khác để đánh giá kịp thời khả năng cạnh tranh của họ. Nghiên cứu thị trờng gạo quốc tế, nghiên cứu các nớc xuất, nhập khẩu gạo chủ yếu trên thị trờng là một đòi hỏi cấp thiết để ứng dụng vào tình hình cụ thể của Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo xuất khẩu nớc ta trên thị trờng thế giới. 1.1.1. Các yếu tố ảnh hởng đến cung cầu gạo thế giới Trong số các loại lơng thực bao gồm gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch thì gạo và lúa mì là hai loại thực phẩm chiếm vị trí quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày của con ngời. Theo thống kê của Tổ chức Lơng thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản xuất lúa gạo và lúa mì đạt mức tơng đơng nhau. Nhìn chung, sản lợng lúa gạo có thể duy trì sự sống cho hơn 53% tổng số dân trên thế giới. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của gạo đối với vấn đề an ninh lơng thực của loài ngời, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh biến động của yếu tố nhân khẩu học. 1.1.1.1. Vấn đề sản xuất gạo trên thế giới Ngành sản xuất lúa gạo bị phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên nh đất, nớc, khí hậu Sau nhiều năm liên tục tăng trởng, vào năm 1995, sản xuất 7 gạo trên thế giới giảm nhẹ với diện tích sản xuất khoảng 146 nghìn ha, sản l- ợng thóc toàn thế giới đạt 553 triệu tấn, tơng đơng khoảng 360 triệu tấn gạo. Những thành công trong sản xuất gạo là kết quả đạt đợc do cuộc Cách mạng xanh đem lại cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học và đổi mới chiến l- ợc kinh tế xã hội của Chính phủ các nớc sản xuất gạo chủ yếu. Theo số liệu của Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thơng mại, dự đoán diện tích sản xuất lúa toàn thế giới năm 2001 là 151,9 nghìn ha. Năng suất lúa năm 2000 đạt 3,92 tấn/ ha, gấp 1,6 lần so với năng suất lúa năm 1974 là 2,45 tấn/ha. Đây là một tiến bộ vợt bậc, nhờ sử dụng những thành tựu công nghệ hiện đại vào sản xuất, đồng thời áp dụng những loại giống lúa mới cho năng suất cao. Năm 2000 cũng là năm kỉ lục về năng suất và sản lợng lúa toàn cầu là 607,4 triệu tấn so với 333,8 triệu tấn năm 1974, tăng 1,8 lần. Qua đó cho ta thấy sản lợng lúa tăng chủ yếu do năng suất tăng, là kết quả đáng khích lệ cho sản xuất lúa toàn thế giới, đảm bảo tốt nhu cầu về lơng thực nói chung và lúa gạo nói riêng của loài ngời. Bảng 1.1. Tình hình sản xuất gạo của thế giới (1998-2001) Đơn vị tính: 1000 tấn Sản xuất 1998 1999 2000 2001(ớc) Bắc Mỹ 8.747 8.836 9.795 9.062 Mỹ Latinh 17.225 22.165 21.229 20.204 EU 2.701 2.694 2.637 2.462 Liên Xô cũ 1.108 1.124 1.189 1.026 Đông Âu 56.000 52.000 56.000 56.000 Trung Đông 3.048 3.370 2.905 2.279 Bắc Phi 5.463 4.261 5.889 6.063 Châu Phi còn lại 10.540 10.845 10.950 11.481 Nam á 165.170 172.526 183.311 179.426 Châu á còn lại 358.864 358.485 36.281 354.965 Châu Đại Dơng 1.324 1.362 1.101 1.761 Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Th ơng mại 1.1.1.2. Vấn đề tiêu dùng gạo trên thế giới 8 Trên thế giới, phần lớn gạo đợc sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nớc, chỉ 4% sản lợng toàn cầu đợc đem ra buôn bán, trao đổi giữa các nớc với nhau. Lúa gạo đợc sản xuất tập trung hoá cao độ, trong đó châu á chiếm tới 90% tổng lợng sản xuất, 50% lợng nhập khẩu và 72% lợng xuất khẩu. Mức tiêu thụ gạo toàn cầu hiện nay luôn phụ thuộc vào tình hình canh tác và khả năng cung cấp của các nớc sản xuất lúa gạo. Trên quy mô toàn thế giới, lợng gạo tiêu dùng tăng đáng kể từ 222,4 triệu tấn năm 1974 lên 398,6 triệu tấn năm 2000, tăng 180% và dự đoán năm 2001 là 400,8 triệu tấn. Để đảm bảo tiêu thụ ổn định cần đạt mức sản xuất hàng năm gấp 1,5 đến 2 lần mức tăng dân số. Nh vậy, mức tiêu thụ gạo luôn bị khống chế bởi khả năng sản xuất và phụ thuộc vào số dân toàn cầu nên nhìn chung nếu tính theo đầu ngời thì không tăng. Trên thế giới, châu á là khu vực tiêu thụ gạo nhiều nhất với 362,1 triệu tấn, tức 90% so với lợng tiêu dùng toàn cầu vào năm 2001 (403 triệu tấn). Điều này đợc giải thích bằng tập quán coi gạo là lơng thực chính yếu ở châu á, nơi tập trung trên 60% dân số toàn thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần, dân số các nớc này tăng mạnh trong khi diện tích trồng lúa giảm đáng kể do quá trình đô thị và công nghiệp hoá. Thêm vào nữa, các thiên tai nh lụt, bão, hạn hán thờng hay xảy ra nên các nớc này cũng phải nhập khẩu gạo phục vụ cho nhu cầu trong nớc. Các châu lục khác tiêu thụ 10% số lợng gạo còn lại. Tại châu Mỹ, châu Âu và khu vực Trung Đông, tiêu thụ gạo đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cụ thể năm 2000, Bắc Mỹ tiêu thụ 4,1 triệu tấn, Mỹ Latinh 14,3 triệu tấn, EU 2 triệu tấn. Dự đoán năm 2001, các khu vực này lần lợt tiêu thụ 4,7 triệu tấn, 14,7 triệu tấn và 2,1 triệu tấn. Qua đó, có thể thấy rằng lợng gạo tiêu thụ phân bố không đồng đều và phụ thuộc nhiều vào các nớc châu á. 9 Bảng 1.2. Tình hình tiêu thụ gạo của thế giới (1998-2001) Đơn vị tính: 1000 tấn Nhập khẩu 1998 1999 2000 2001(ớc) Bắc Mỹ 4,108 4,439 4,718 4,747 Mỹ Latinh 13,778 14,085 14,272 14,661 EU 2,012 2,066 2,131 2,079 Tây Âu còn lại 48,000 50,000 53,000 55,000 Liên Xô cũ 1,130 1,119 1,136 1,311 Đông Âu 344,000 382,000 360,000 386,000 Trung Đông 5,779 6,159 6,499 6,435 Bắc Phi 2,982 2,984 3,097 3,177 Châu Phi còn lại 10,412 10,973 11,563 12,155 Nam á 104,835 110,412 113,711 114,989 Châu á còn lại 234,508 236,025 241,852 238,692 Châu Đại Dơng 563,000 608,000 670,000 706,000 Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Th ơng mại 1.1.1.3. Những nớc sản xuất và tiêu thụ gạo chính trên thế giới * Trung Quốc Với số dân đông nhất thế giới (1,26 tỷ ngời và dự kiến lên tới 1,6 tỷ năm 2030) và diện tích lúa trên 30 triệu ha, Trung Quốc là quốc gia có chủ trơng đẩy mạnh sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng nhu cầu về lơng thực trong nớc của mình. Đảm bảo an toàn lơng thực quốc gia là chiến lợc hàng đầu của chính phủ nớc này. Trái với một số nớc khác chú trọng tới các dự án phát triển cây trồng bằng cách tăng cờng sử dụng có hiệu quả hơn đất trồng và các nguồn tài nguyên khác nh nguồn nớc, khí hậu Trung Quốc tập trung chủ yếu vào công nghệ và khoa học. Trung Quốc đã và đang đi tiên phong trong các giống lúa lai mới và đang dẫn đầu về thử nghiệm lúa biến đổi gien. Tuy diện tích trồng lúa của Trung Quốc mấy năm gần đây liên tiếp giảm do nhu cầu gạo chất lợng thấp giảm và lợi nhuận từ những loại cây khác tăng 10 lên, sản lợng gạo Trung Quốc năm 2001 dự kiến đạt 136,40 triệu tấn, tăng so với 130,9 triệu tấn năm 2000 nhờ năng suất tăng. Từ năm 1992-1993, cùng với công cuộc đổi mới, hiện đại hoá đất nớc, Trung Quốc đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất lúa. Đến năm 2000, tiêu thụ gạo trung bình tính theo đầu ngời vẫn bình ổn (96 kg/ngời/năm) mặc dù tổng tiêu thụ tăng do dân số tăng. Nhu cầu về chất lợng cũng ngày càng tăng. Gạo chất lợng cao nh Japonica đợc trồng chủ yếu ở miền Bắc đã ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tiêu thụ gạo nói riêng và lơng thực nói chung sẽ tăng theo xu hớng của nền kinh tế. Gạo chất lợng kém ngày càng đợc chuyển sang dùng trong công nghiệp hoặc cho những ngời có thu nhập thấp. Một trong những chiến lợc của Trung Quốc là phát triển ngành chăn nuôi và gạo vụ sớm sẽ là thức ăn tốt cho gia cầm vì chất lợng phù hợp và giá thành rẻ. Theo số liệu của Bộ Thơng mại, năm 2000 Trung Quốc tiêu thụ 137,3 triệu tấn gạo chiếm 34% tổng lợng gạo tiêu thụ toàn cầu. Ước tính năm 2001 lợng tiêu thụ là 134,3 triệu tấn. Con số này nói chung không thay đổi nhiều so với các năm trớc. Với dự kiến nhu cầu tiêu thụ sẽ đạt đợc 220 triệu tấn gạo vào năm 2010 và 260 triệu tấn vào năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển các giống lúa mới, năng suất cao để đạt trung bình 8 tấn/ha so với 6,5 tấn/ha hiện nay. * ấ n Độ Là nớc đông dân thứ hai trên thế giới, ấn Độ cũng là nớc sản xuất gạo lớn thứ hai trên thế giới. Năm 1994, sản lợng lúa của ấn Độ đạt mức tăng kỷ lục (2,8%) so với các nớc khác. ấn Độ là nớc đứng đầu trên thế giới về diện tích trồng lúa và đang chiếm hơn 22% tổng sản lợng lúa gạo toàn cầu. Sản l- ợng gạo của ấn Độ niên vụ 1999/2000 đạt 88,55 triệu tấn so với 406,57 triệu tấn của thế giới và dự đoán niên vụ 2000/2001 đạt 87,30 triệu tấn so với 396 triệu tấn của thế giới. Cuối năm 2000, Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả 11 3 triệu tấn gạo dự trữ để lấy chỗ chứa gạo mới, gây sức ép tới thị trờng gạo thế giới. Bên cạnh đó, ấn Độ là một trong những nớc đi đầu trong cuộc Cách mạng xanh, chủ yếu về giống lúa. Hiện nay, Bộ Thơng mại ấn Độ thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm ADN để bảo đảm sự thuần chủng cho giống gạo mới, khuyến khích sản xuất và xuất khẩu các loại gạo cao cấp. Về tiêu thụ, ấn Độ cũng là quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ hai trên thế giới với lợng tiêu thụ là 78,2 triệu tấn (năm 1998), 81,2 triệu tấn (năm 1999), 82,5 triệu tấn (năm 2000) và ớc tính năm 2001 là 83,5 triệu tấn, chiếm 20,8% so với tổng lợng tiêu thụ toàn thế giới . * Inđônêxia Với sản lợng gạo năm 1999/2000 là 34,08 triệu tấn, dự đoán năm 2000/2001 là 34,80 triệu tấn, Inđônêxia hiện đang xếp thứ ba trên toàn thế giới về nớc có sản lợng gạo cao nhất. Năm 2001, nhờ triển vọng đạt sản lợng cao nên nhu cầu về nhập khẩu của nớc này có thể giảm 40% so với năm trớc. Điều đó chứng tỏ Inđônêxia đã tích cực hơn trong việc sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu trong nớc, tránh bị phụ thuộc vào số lợng gạo nhập khẩu từ các nớc bên ngoài. Inđônêxia cũng là nớc tiêu thụ gạo lớn thứ ba trên thế giới. Năm 2000, quốc gia này sử dụng hết 35,9 triệu tấn gạo, chiếm 9% lợng tiêu thụ toàn cầu. Dự tính tiêu thụ năm 2001 có giảm nhng không đáng kể là 35,8 triệu tấn. Năm 2002, Inđônêxia có kế hoạch nhập khẩu 700 ngàn tấn, trong đó sẽ nhập khẩu khoảng 500 ngàn tấn từ Việt Nam để có nguồn gạo đáp ứng đủ nhu cầu trong nớc. Chính phủ Inđônêxia đang dự kiến vay Ngân hàng phát triển Hồi giáo 102,5 triệu USD để nhập khẩu số gạo trên. 12 Biểu đồ 1.1. Dân số và tiêu thụ gạo của 3 nớc tiêu thụ lớn nhất 4% 16% 22% 58% Dân số 9% 22% 33% 36% Indonêxia ấn Độ Trung Quốc Khác Tiêu thụ gạo 1.1.2. Cơ cấu của thị trờng gạo thế giới 1.1.2.1. Đặc điểm và triển vọng của thị trờng gạo thế giới * Đặc điểm của thị tr ờng gạo thế giới - Gạo là loại lơng thực chủ yếu để nuôi sống hơn 50% dân số toàn cầu, tập trung nhiều nhất ở châu á. Chính vì vậy, thị trờng gạo thế giới mang đặc tính nhạy bén vì mỗi khi có sự biến động về nhu cầu ở những nớc tiêu thụ gạo chính nh Trung Quốc, ấn Độ, Inđônêxia, Bănglađét, Pakistan thì cung cầu và giá gạo trên thị trờng thế giới lại thay đổi. Việc Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả 3 triệu tấn gạo vào cuối năm 2001 là một ví dụ để gây sức ép với thị trờng gạo thế giới. Cuối tháng 3/2000, Inđônêxia đã quyết định ngừng nhập khẩu gạo chính ngạch cũng tạo những biến động không nhỏ tới giá gạo nói chung. Tuy nhiên, độ nhạy cảm của thị trờng gạo còn phải phụ thuộc vào lợng dự trữ toàn cầu và của từng nớc cũng nh tỷ giá giữa gạo và loại lơng thực thay thế gạo nh lúa mỳ, ngô 13 [...]... 2.2 Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix 2.2.1 Sản phẩm 35 Trong 4 yếu tố của Marketing-mix, sản phẩm đóng vai trò quan trọng nhất Theo đề tài, sản phẩm đợc hiểu là các loại gạo xuất khẩu, phân tích theo các bớc cơ bản: quá trình sản xuất, chất lợng và chủng loại 2.2.1.1 Sản xuất lúa gạo - bớc khởi đầu cho xuất khẩu Sản xuất lúa gạo đóng một vai trò rất quan trọng trong... kể số dự kiến xuất khẩu năm 2001 Nguồn: Vụ xuất nhập khẩu Bộ Thơng mại Kim ngạch xuất khẩu gạo biến động theo các năm, phụ thuộc vào hai yếu tố giá cả và số lợng xuất khẩu Năm 1999 là năm Việt Nam đạt kim 28 ngạch xuất khẩu cao nhất cũng là năm số lợng gạo xuất lớn nhất, tuy giá gạo Việt Nam trên thị trờng thế giới không cao (221 USD/MT) Về thị trờng, khách hàng thờng xuyên của gạo Việt Nam phần lớn... tranh trên thị trờng thế giới của gạo Việt Nam vẫn còn kém Có nhiều nguyên nhân để giải thích song cần nhấn mạnh đến chất lợng gạo thấp (qua khâu sản xuất và chế biến), cơ sở hạ tầng giao thông cần thiết theo yêu cầu đã cũ kỹ, lạc hậu Đây là điểm yếu cần khắc phục ngay của gạo Việt Nam - Xuất khẩu gạo của Viêt Nam nhìn chung cha ổn định Vì thời gian Việt Nam tham gia xuất khẩu còn cha lâu so với các... hình xuất khẩu gạo trên thế giới những năm qua * Tình hình chung Theo số liệu của Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thơng mại, tổng lợng gạo xuất khẩu của thế giới trong những năm gần đây tăng và tăng khá Nếu nh năm 1975, thế giới xuất khẩu chỉ có 7,7 triệu tấn gạo thì năm 1989 số lợng 18 gạo xuất khẩu đạt 13,9 triệu tấn, mức cao nhất so với các năm trớc đó Tuy nhiên, trong hai năm tiếp theo, số lợng gạo xuất khẩu. .. lịch, vay vốn trong dân, xuất khẩu trong đó vốn thu đợc từ hoạt động xuất khẩu có tác động lớn đến hoạt động nhập khẩu, qua đó đẩy mạnh tiến trình CNH-HĐH đất nớc Trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nớc ta những năm gần đây, kim ngạch từ xuất khẩu gạo chiếm một tỷ trọng khá lớn Gạo đã trở thành một mặt hàng chủ lực của nông sản Việt Nam trên trờng quốc tế Thực tế cho thấy xuất khẩu gạo từ lâu đã mang lại... hợp đồng với Cơ quan phát triển nông nghiệp và xuất khẩu thực phẩm chế biến Hiện tại, ấn Độ đang thu hút các nhà nhập khẩu gạo nh Nam Phi, Nigiêria, arập-Xêút Mục tiêu của ấn Độ trong những năm tới là giảm bớt chi phí của Chính phủ, khuyến khích xuất khẩu và bảo đảm an toàn lơng thực, đặc biệt là cố gắng xuất khẩu 3 triệu tấn gạo vào niên vụ 2000/2001 1.2 Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 1.2.1 Vị... luôn là khu vực xuất khẩu nhiều nhất Bình quân hàng năm, châu á cung cấp khoảng 70% lợng gạo xuất khẩu cho thị trờng thế giới, đồng thời còn là nơi tập trung hầu hết các nớc có thế mạnh về gạo nh Thái Lan, Việt Nam, ấn Độ, Trung Quốc * Các nớc xuất khẩu gạo chính trên thế giới 1) Thái Lan Tuy Thái Lan không phải là nớc sản xuất gạo lớn trên thế giới nhng lại là nớc có số lợng gạo xuất khẩu nhiều và ổn... nớc đang phát triển Một số nớc châu Âu mua gạo Việt Nam để chuyển sang các nớc châu Phi dới hình thức viện trợ nhân đạo Các nớc còn lại nhập khẩu gạo Việt Nam với mục đích tiêu dùng trong nớc Qua nhiều năm, thị phần gạo Việt Nam đã tăng và có những cải thiện đáng kể Kể từ năm 1989, Việt Nam đã chuyển từ nớc nhập khẩu sang xuất khẩu gạo, cải thiện đời sống của một bộ phận lớn dân c, gia tăng sức mua... năm tới Nhìn chung trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu gạo đã có những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc phát triển chung của nền kinh tế Xuất khẩu gạo bớc đầu có những thành công nhất định, chứng tỏ đờng lối đúng đắn của Đảng ta khi thực hiện chính sách mở cửa, đẩy mạnh tiến trình 29 hoà nhập của Việt Nam trên thị trờng thế giới Xuất khẩu gạo đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn nh... Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo đồng nghĩa với việc tăng cờng sản xuất theo quy mô vùng Hiện nay, ở nớc ta đã và đang hình thành những vùng lúa tập trung chuyên sản xuất gạo xuất khẩu bao gồm cả hai khu vực chủ yếu là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng Mỗi vùng phù hợp với những loại giống lúa khác nhau Nh vậy, cơ cấu nông nghiệp sẽ thay đổi phát huy theo lợi thế của từng vùng Khi đẩy mạnh . tình hình xuất khẩu gạo củaViệt Nam hiện nay theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên các điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT. Qua thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam, đề. quan về gạo xuất khẩu trên thế giới và tại Việt Nam. Chơng 2: Thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix. Chơng 3: Chiến lợc đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Trong khuôn khổ của khoá. động xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm của Marketing để tìm ra hớng đi đúng đắn trong thời gian tới. Đề tài: y mnh xut khu go ca Vit Nam theo quan im Marketing-mix Chơng 1: Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: đẩy mạnh xuất khẩu gạo của việt nam theo quan điểm marketing-mix, đẩy mạnh xuất khẩu gạo của việt nam theo quan điểm marketing-mix, , Bán lẻ cố định, Chương 1. Tổng quan về gạo xuất khẩu trên thế giới và tại Việt Nam, Châu á còn lại, Nguồn: Vụ xuất nhập khẩu Bộ Thương mại, Xúc tiến bán hàng, Tất cả những điểm yếu trên đã và đang làm giảm thế mạnh trong thương mại quốc tế và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trước những biến động gay gắt trên thị trường thế giới., Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế và bước đầu đã hoà nhập được với nền kinh tế thế giới. Sau một loạt những sự kiện quan trọng trong hợp tác phát triển như bình thường hoá quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, ký kết h

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm