0

một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm

74 390 0
  • một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 14:42

Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D Lời nói đầu Mục tiêu mà Đảng và Nhà nớc ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc đa Việt Nam từ một n- ớc nông nghiệp trở thành một nớc công nghiệp tiên tiến. Để thục hiện đợc mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trởng kinh tế, mức tăng trởng kinh tế phụ thuộc vào qui mô và hiệu quả vốn đầu t. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các doanh nghiệp việt nam cũng đòi hỏi phải đợc mở rộng, phát triển với quy mô ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lợng hàng hoá, dịch vụ, vơn lên cạnh tranh với hàng hoá, dịch vụ của các nớc khác trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy nhu cầu vốn đầu t cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen thuộc và tiện ích nhất mà ngời cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thơng mại. Vốn cho đầu t phát triển có thể đợc tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong điều kiện thị trờng tài chính nớc ta đang trong giai đoạn bớc đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại vừa với danh nghĩa là một tổ chức hạch toán kinh tế - kinh doanh, vừa với vai trò trung gian tài chính. Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thơng mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu t, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác của các doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế theo các nguyên tắc tín dụng. Nhu cầu vốn đầu t ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tơng đơng với việc huy động vốn của các Ngân hàng thơng mại phải đợc tăng cờng, mở rộng cho phù hợp. Mặt khác việc tăng cờng huy động và sử dụng vốn hợp lý cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đợc an toàn, hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vốn ngày càng tăng và đòi hỏi phải đợc đáp ứng nhanh chóng kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của mình và đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng nh cho chính bản thân hệ thống ngân hàng, việc huy động vốn cho kinh doanh trong tơng lai chắc chắn sẽ đợc đặt lên hàng đầu đối với các ngân hàng thơng mại và NHCT Hoàn Kiếm cũng không là ngoại lệ. Vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác huy động vốn là rất thiết thực và cấp bách. Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã đợc học ở tr- ờng, cùng với những kiến thức thu nhận đợc trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại NHCT Hoàn Kiếm vừa qua, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Mt s gii phỏp nhm tng cng huy ng vn ti Ngõn Hng Cụng Thng Hon Kim . Làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Luận văn đợc trình bày theo 3 chơng với nội dung cơ bản nh sau: Chơng I : Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại. Chơng II : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D Chơng I hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại 1.1. Khái quát chung về NHTM. Ngân hàng thơng mại (NHTM) ra đời và phát triển gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và nền kinh tế. Trong các nớc phát triển hầu nh không có một công dân nào là không có quan hệ giao dịch với một Ngân hàng thơng mại nhất định nào đó. NHTM đợc coi nh là một định chế tài chính quen thuộc trong đời sống kinh tế. Khi nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động dịch vụ của Ngân hàng càng đi sâu vào tận cùng những ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống con ngời. Mọi công dân đều chịu tác động từ các hoạt động của Ngân hàng, dù họ chỉ là khách hàng gửi tiền, một ngời vay hay đơn giản là ngời đang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử dụng các dịnh vụ Ngân hàng. Ngân hàng thơng mại là một sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hoá trong kinh tế thị trờng, một tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế. Bản chất, chức năng, các hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng hầu nh là giống nhau song quan niệm về ngân hàng lại không đồng nhất giữa các nớc trên thế giới. 1.1.1. NHTM và vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế. 1.1.1.1. Khái niệm. Để đa ra đợc một khái niệm chính xác và tổng quát nhất về NHTM, ng- ời ta thờng phải dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính, và đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích và đối tuợng hoạt động. Ví dụ: Theo Luật Ngân hàng của Pháp, năm 1941 định nghĩa: Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. Hay theo nh Luật Ngân hàng của ấn Độ năm 1959 đã nêu: Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ, đầu t Nh vậy, mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau về định nghĩa NHTM, nó tuỳ thuộc vào tập quán pháp luật của từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ nhng khi đi sâu phân tích, khai thác nội dung của từng định nghĩa đó, ngời ta dễ dàng nhận thấy rằng: Tất cả các NHTM đều có chung một tính chất Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D đó là việc nhận tiền ký thác - tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn, để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các dịch vụ kinh doanh khác của chính Ngân hàng. Trên thế giới các ngân hàng thơng mại hoạt động với chức năng, nghiệp vụ khá giống nhau, đó là việc: nhận tiền gửi ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. Để phân loại các Ngân hàng thơng mại ta có thể dựa trên các tiêu chi sau: * Căn cứ vào hình thức sở hữu: Các Ngân hàng thơng mại đợc phân thành: - Ngân hàng sở hữu t nhân: Là ngân hàng đợc thành lập bằng vốn của một cá nhân. Đây là các ngân hàng nhỏ, thờng chỉ hoạt động trong phạm vi một địa phơng với đối tợng phục vụ chủ yếu là những ngời trong địa phơng. - Ngân hàng sở hữu của các cổ đông: Là ngân hàng đợc hình thành từ nguồn vốn thông qua tập trung phát hành cổ phiếu. Những ngời nắm giữ cổ phiếu này chính là những ngời chủ của ngân hàng. Họ có quyền tham gia vào các hoạt động của ngân hàng và đợc chia lãi cổ tức. Do huy động từ nhiều ngời nên các ngân hàng này có vốn chủ sở hữu lớn, có các hình thức kinh doanh đa dạng. - Ngân hàng sở hữu nhà nớc: Là loại hình ngân hàng có vốn chủ sở hữu thuộc về Nhà nớc. Đây là loại hình ngân hàng có thể nói là an toàn nhất, rất ít khi bị phá sản. Tuy nhiên, các ngân hàng này nhiều khi phải thực hiện những nhiệm vụ nhà nớc giao, ảnh hởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng. * Căn cứ theo tính chất hoạt động - Ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đa năng. Ngân hàng chuyên doanh là ngân hàng hoạt động theo hớng chuyên doanh, thờng chỉ cung cấp một số dịch vụ ngân hàng nhất định. Ngân hàng đa năng là ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ ngân hàng. Đây là xu hớng chủ yếu hiện nay của các ngân hàng thơng mại. - Ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng bán buôn là loại hình ngân hàng mà hoạt động của nó chủ yếu thực hiện đối với các khách hàng lớn. Số lợng các giao dịch của ngân hàng bán buôn nhỏ song về giá trị một dịch vụ lại lớn. Ngân hàng bán lẻ là loại hình ngân hàng mà hoạt động chủ yếu của nó thực hiện đối với các khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân. Số lợng các giao dịch của ngân hàng bán lẻ lớn song giá trị một giao Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D dịch thờng nhỏ. * Căn cứ theo cơ cấu tổ chức Ngân hàng sở hữu công ty và ngân hàng không sở hữu công ty. Sự phân chia này là do pháp luật ở nhiều nớc cấm không cho ngân hàng trực tiếp tham gia vào một số hoạt động kinh doanh nh: buôn bán chứng khoán, bất động sản nên các ngân hàng tổ chức ra các công ty riêng, có t cách pháp nhân để kinh doanh. Việt Nam, với việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa, mọi ngời đợc tự do kinh doanh, bình đẳng trớc pháp luật. Nhà nớc ta quan niệm: (Theo điều 20 Luật các Tổ chức tín dụng của Việt nam ban hành 02/ 1997/QH 10) Ngân hàng th ơng mại là doanh nghiệp đợc thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán . *Hiện nay, ở Việt Nam có các loại hình ngân hàng sau: - Ngân hàng thơng mại quốc doanh: Đây là các ngân hàng giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng ở nớc ta. Các ngân hàng này đợc nhà nớc cấp vốn và hoạt động chịu sự quản lý của nhà nớc. Ngoài việc tiến hành kinh doanh bình thờng: huy động vốn, cho vay và các dịch vụ khác, ngân hàng còn phải thực hiện các nhiệm vụ khi nhà nớc giao cho. Hiện nay có các ngân hàng th- ơng mại quốc doanh sau: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Ngoại Thơng Việt Nam, Ngân hàng Công Thơng Việt Nam, Ngân hàng Đầu T và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. - Ngân hàng thơng mại cổ phần: Đây là các ngân hàng đợc thành lập và hoạt động theo luật công ty cổ phần. Sở hữu ngân hàng là các cổ đông, họ cùng nhau góp vốn để hình thành và hoạt động theo quy định của pháp luật. - Ngân hàng liên doanh: Là ngân hàng đợc thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Vốn điều lệ là vốn góp của bên ngân hàng Việt Nam và bên ngân hàng nớc ngoài, có trụ sở chính tại Việt Nam và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. - Chi nhánh ngân hàng nớc ngoài: Là một bộ phận của ngân hàng nớc ngoài (ngân hàng nguyên xứ) hoạt động tại Việt Nam, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. - Ngân hàng đầu t: Ngân hàng đầu t hoạt động với mục tiêu đầu t trung và dài hạn, cũng vì sự phát triển nhng thông qua hình thức đầu t gián tiếp thông qua Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D các giấy tờ có giá. - Ngân hàng phát triển: Ngân hàng phát triển có nét đặc trng nổi bật là những ngân hàng này tập trung vốn huy động trung, dài hạn và đầu t trung, dài hạn vì sự phát triển. Hoạt động đầu t của loại ngân hàng này chủ yếu đầu t trực tiếp qua các dự án. - Ngân hàng chính sách: Là những ngân hàng thơng mại 100% vốn Nhà nớc hoặc ngân hàng thơng mại cổ phần Nhà nớc( gồm sở hữu Nhà nớc và sở hữu của các tổ chức kinh tế quốc doanh) đợc lập ra để phục vụ những chính sách của Nhà nớc. Loại ngân hàng này không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. -Ngân hàng hợp tác: Ngân hàng hợp tác hay gọi rộng ra là những tổ chức tín dụng hợp tác, là những tổ chức tín dụng thuộc sở hữu tập thể, đợc các thành viên tự nguyện lập lên không phải vì mục tiêu lợi nhuận mà vì mục tiêu tơng trợ lẫn nhau về vốn và dịch vụ ngân hàng. 1.1.1.2. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế a. Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế Ngân hàng thơng mại ra đời là tất yếu của nền sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá phát triển, lu thông hàng hoá ngày càng mở rộng, trong xã hội xuất hiện ngời thì có vốn nhàn rỗi, ngợi thì cần vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này giải quyết bằng cách nào? NH thơng mại ra đời là chìa khoá giúp cho ngời cần vốn có đợc vốn và ngời có vốn tạm thời nhàn rỗi có thể kiếm đợc lãi từ vốn. Các ngân hàng cũng cân đối đợc vốn trong nền kinh tế giúp cho các thành phần kinh tế cùng nhau phát triển. Các ngân hàng đứng ra huy động vốn tạm thời nhàn rỗi từ các doanh nghiệp, các cá nhân sau đó sẽ cung ứng lại cho nơi cần vốn để tiến hành tái sản xuất với trang thiết bị hiện đại hơn, tạo ra sản phẩm tốt hơn. có lợi nhuận cao hơn. Xã hội càng phát triển nhu cầu vốn cần cho nền kinh tế càng tăng, không một tổ chức nào có thể đáp ứng đợc. Chỉ có ngân hàng - một tổ chức trung gian tài chính mới có thể đứng ra điều hoà, phân phối vốn giúp cho tất cả các thành phần kinh tế cùng nhau phát triển nhịp nhàng, cân đối. b. Ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trờng Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp không phải là cứ sản xuất bất cứ cái gì mà phải luôn trả lời đợc 3 câu hỏi: sản xuất cái gì? sản xuất nh thế nào ? và sản xuất cho ai? Có nghĩa là sản xuất theo tín hiệu của thị trờng. Thị trờng yêu cầu các doanh nghiệp phải sản xuất ra các sản phẩm với chất l- ợng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Để đợc nh vậy các doanh nghiệp phải đợc đầu t bằng dây truyền công nghệ hiện đại, Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D trình độ cán bộ, công nhân lao động phải đợc nâng cao Những hoạt động này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lợng vốn đầu t lớn và để đáp ứng đợc thì chỉ có các ngân hàng. Ngân hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện đợc các cải tiến của mình, có đợc các sản phẩm có chất lợng, giá thành rẻ, nâng cao năng lực cạnh tranh. c. NHTM là công cụ đièu tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nớc. Trong nền kinh tế thị trờng, NHTM với t cách là trung tâm tièn tệ của toàn bộ nền kinh tế, đảm bảo sự phát tiển hài hoà cho tất cả các thành phần kinh tế khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể nói mỗi sự giao động của Ngân hàng đều gây ảnh hởng ít nhiều đến các thành phần kinh tế khác. Do vậy sự hoạt động có hiệu quả của NHTM thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của nó thực sự là công cụ tốt để Nhà nứơc tiến hành điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán giữa các Ngân hàng trong hệ thống, NHTM đã trực tiếp góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng trong lu thông. Mặt khác với việc cho các thành phần trong nền kinh tế vay vốn, NHTM đã thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp và phân chia vốn của thị trờng, điều kiển chúng một cách có hiệu quả, bảo đảm cung cấp đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn cho quá trình tái sản xuất cũng nh thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô nền kinh tế. d. Ngân hàng thơng mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. Ngày nay, trong su hớng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới với việc hình thành hàng loạt các tổ chức kinh tế, các khu vực mậu dịch tự do, làm cho các mối quan hệ thơng mại, lu thông hàng hoá giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng đợc mở rộng và trở nên cần thiết, cấp bách. Nền tài chính của một quốc gia cần phải hoà nhập với nền tài chính thế giới. Các ngân hàng thơng mại là trung gian, cầu nối để tiến hành hội nhập. Ngày nay, đầu t ra nớc ngoài là một hớng đầu t quan trọng và mang lại nhiều lợi nhuận. Đồng thời các nớc cần xuất khẩu những mặt hàng mà mình có lợi thế so sánh và nhập khẩu những mặt hàng mà mình thiếu. Các ngân hàng thơng mại với những nghiệp vụ kinh doanh nh : nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh và đặc biệt là các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, đã góp phần tạo điều kiện, thúc đẩy ngoại thơng không ngừng đợc mở rộng và phát triển. Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D 1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thơng mại NHTM hiện đại hoạt động với ba nghiệp vụ chính đó là: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ sử dụng vốn và các nghiệp vụ trung gian khác. Ba nghiệp vụ này có quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ thúc đẩy nhau cùng phát triển, tạo nên uy tín và thế mạnh cạnh tranh cho các NHTM, các nghiệp vụ này đan xem lẫn nhau trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của NHTM. 1.1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn. Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của NHTM, cụ thể bao gồm các nghiệp vụ sau: * Nghiệp vụ tiền gửi: Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động Ngân hàng nhận các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp vào để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản mà từ đó NHTM có thể huy động đợc. Ngoài ra NHTM cũng có thể huy động các khoản tiền nhàn rỗi của cá nhân hay các hộ gia đình đợc gửi vào ngân hàng với mục đích bảo quản hoặc hởng lãi trên số tiền gửi. * Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá: Các NHTM phần lớn sử dụng nghiệp vụ này để thu hút các khoản vốn có tính thời hạn tơng đối dài và ổn định, nhằm đảm bảo khả năng đầu t, khả năng cung cấp đủ các khoản tín dụng mang tính trung và dài hạn vào nền kinh tế. Hơn nữa, nghiệp vụ này còn giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro và tăng c- ờng tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh. * Nghiệp vụ đi vay: Nghiệp vụ đi vay đợc các NHTM sử dụng thờng xuyên nhằm mục đích tạo vốn kinh doanh cho mình bằng việc vay các tổ chức tín dụng trên thị trờng tiền tệ và vay Ngân hàng nhà nớc dới các hình thức tái chiết khấu hay vay có đảm bảo Trong đó các khoản vay từ Ngân hàng nhà nớc chủ yếu nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân NHTM khi mà nó không tự cân đối đợc nguồn vốn trên cơ sở khai thác tại chỗ. * Nghiệp vụ huy động vốn khác: Ngoài ba nghiệp vụ huy động vốn cơ bản kể trên, NHTM còn có thể tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay uỷ thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc. Đây là khoản vốn huy động không Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D thờng xuyên của NHTM, thờng để nhận đợc khoản vốn này đòi hỏi các Ngân hàng phải lập ra các dự án cho từng đối tợng hoặc nhóm đối tợng phù hợp với đối tợng các khoản vay. * Vốn chủ sở hữu của NHTM : Đây là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM. Lợng vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi bắt đầu thành lập ngân hàng. Do tính chất thờng xuyên ổn định, ngân hàng có thể sử dụng nó vào các mục đích khác nhau nh trang bị cơ sở vật chất, nhà xởng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho bản thân ngân hàng, cho vay, đặc biệt là tham gia đầu t góp vốn liên doanh. Trong thực tế khoản vốn này không ngừng đợc tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân Ngân hàng mang lại. 1.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn. Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn của NHTM vào các mục đích khác nhau nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh cũng nh tìm kiếm lợi nhuận. Nghiệp vụ tài sản có bao gồm các nghiệp vụ cụ thể sau: * Nghiệp vụ ngân quỹ: Nghiệp vụ này phản ánh các khoản vốn của NHTM đợc dùng vào với mục đích nhằm đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán hiện thời cũng nh khả năng thanh toán nhanh của NHTM và thực hiện quy định về dự trữ bắt buộc do Ngân hàng Nhà nớc đề ra. * Nghiệp vụ cho vay: Cho vay là hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng thơng mại. NH thơng mại đi vay để cho vay, do đó có cho vay đợc hay không là vấn đề mà mọi NH thơng mại đều phải tìm cách giải quyết. Thông thờng lợi nhuận từ hoạt động cho vay này chiếm tới 65- 70% trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Nghiệp vụ cho vay có thể đợc phân loại bằng nhiều cách: theo thời gian có cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và dài hạn, theo hình thức đảm bảo có cho vay có đảm bảo, cho vay không có đảm bảo, theo mục đích có cho vay bất động sản, cho vay thơng mại, cho vay cá nhân, cho vay nông nghiệp, cho vay thuê mua * Nghiệp vụ đầu t tài chính: Bên cạnh nghiệp vụ tín dụng, các NHTM còn dùng số vốn huy động đ- Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Anh - TCDN 41D ợc từ dân c, từ các tổ chức kinh tế - xã hội để đầu t vào nền kinh tế dới các hình thức nh : hùn vốn, góp vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị trờng và trực tiếp thu lợi nhuận trên các khoản đầu t đó. * Nghiệp vụ khác Ngân hàng thơng mại thực hiện các hoạt động king doanh nh: kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và kim khí, đá quý; thực hiện các dịch vụ t vấn, dịch vụ ngân quỹ; nghiệp vụ uỷ thác và đại lý; king doanh và dịch vụ bảo hiểm 1.1.2.3. Nghiệp vụ trung gian khác Ngoài hai nghiệp vụ cơ bản trên ngân hàng còn thực hiện một số nghiệp vụ khác nh: * Dich vụ trong thanh toán: Có thể nói ngân hàng là thủ quỹ của nền kinh tế. Các doanh nghiệp , tổ chức kinh tế sẽ không phải mất thời gian sau khi mua hoặc bán hàng hoá và dịch vụ bởi việc thanh toán sẽ đợc ngân hàng thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. * Dịch vụ t vấn, môi giới: Ngân hàng đứng ra làm trung gian mua bán chứng khoán, t vấn cho ngời đầu t mua bán chứng khoán, bất động sản * Các dịch vụ khác: Ngân hàng đứng ra quản lý hộ tài sản; giữ hộ vàng, tiền; cho thuê két sắt, bảo mật 1.2. Vốn của ngân hàng thơng mại 1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thơng mại Ngân hàng thơng mại là một tổ chức trung gian tài chính với các chức năng cơ bản là: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và chức năng tạo tiền.Để thực hiện đợc các chức năng này và đi vào hoạt động một cách có hiệu quả và có lợi nhuận thì đòi hỏi ngân hàng thơng mại phải có một lợng vốn hoạt động nhất định. Các nhà kinh tế đã đa ra khái niệm về vốn của NHTM nh sau: Vốn của ngân hàng thơng mại là những giá trị tiền tệ do bản thân ngân hàng thơng mại tạo lập hoặc huy động đợc dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác . Khái niệm trên đã nói đầy đủ những thành phần tạo nên vốn của ngân [...]... khách hàng trong cơ chế thị trờng 2.2 Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng công thơng hoàn kiếm Tất cả các Ngân hàng thơng mại để đi vào hoạt động phải cần huy động vốn Hoạt động huy động vốn (nghiệp vụ tài sản nợ) trong mỗi Ngân hàng không nằm riêng lẻ mà cùng với các nghiệp vụ tài sản có và các dịch vụ khác hình thành nên định hớng hoạt động chung của Ngân hàng Huy động vốn là cơ sở, tạo cho Ngân hàng. .. để huy động vốn trung và dài hạn Kỳ phiếu: kỳ phiếu ngân hàng là một loại giấy tờ nhận nợ ngắn hạn do ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn trong dân, chủ yếu là để phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh xác định của ngân hàng nh một dự án, một chơng trình kinh tế 1.3.3.4 huy động vốn qua các hình thức khác Để tăng cờng huy động vốn nhàn rỗi từ dân c, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các ngân hàng. .. kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thơng mại Nói cách khác, không có vốn thì ngân hàng không thể thực hiện đợc các nghiệp vụ kinh doanh của mình b Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng Hoạt động tín dụng của ngân hàng phụ thuộc vào vốn của ngân hàng Ngân hàng có nhiều vốn sẽ có u thế cạnh tranh hơn so với ngân hàng ít vốn Có đợc nhiều vốn ngân hàng sẽ có điều kiện... lòng tin của số lợng khách hàng ngày càng tăng Đây là cơ sở giúp cho Ngân hàng có số d tiền gửi tăng mặc dù lãi suất huy động của Ngân hàng thờng thấp hơn các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn Năm 2001 Ngân hàng đặt ra chỉ tiêu huy động vốn tăng 20% so với năm 2000 tức khoảng 2.803.075 triệu đồng Trong năm Ngân hàng đã huy động đợc 4.297.992 triệu đồng, vợt 51,86% kế hoạch đặt ra Năm 2002 Ngân hàng đặt... với chi phí rẻ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chơng II Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm 2.1 khái quát sự hình thành và phát triển của ngân hàng công thơng hoàn kiếm Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm là một chi nhánh của Ngân hàng Công thơng Việt Nam, có trụ sở tại số 37 Hàng Bồ quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Đây là khu vực nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế Văn hoá... TCDN 41D Đây là hình thức huy động vốn có hiệu quả khá cao của các ngân hàng thơng mại Trong qúa trình hoạt động, ở những thời điểm nhất định, ngân hàng thấy cần phải huy động thêm vốn trớc những cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn Điều đó có nghĩa là ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới tính đầu vào Ngân hàng xác định rõ quy mô vốn huy động, loại tiền huy động và đa ra các mức chi... lãi suất huy động tăng thì sẽ dẫn đến nguồn vốn vào ngân hàng tăng, rất lớn Nhng đồng thời thì hiệu quả của việc huy động vốn có thể giảm do chi phí huy động tăng Do đó số lợng nguồn vốn huy động đợc sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến lợc kinh doanh hay đúng hơn là phụ thuộc vào chính bản thân ngân hàng 1.4.2.2 Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng Không chỉ riêng ngân hàng mà trong bất cứ hoạt động nào,... hội thì lúc đó ngân hàng thơng mại huy động vốn dễ dàng hơn Hoặc khi Nhà nớc có chính sách khuyến khích đầu t, mở rộng sản xuất thì ngân hàng khó huy động vốn hơn vì ngời có tiền nhàn rỗi họ bỏ tiền vào sản xuất có lợi hơn gửi ngân hàng Các quy định của pháp luật đòi hỏi các ngân hàng thơng mại luôn phải tuân thủ Pháp luật quy định số tiền huy động của ngân hàng không đợc lớn hơn 20 lần vốn chủ sở hữu... về huy động vốn của ngân hàng thơng mại Nền kinh tế ở vào trạng thái tăng trởng hay suy thoái đã tác động tới việc huy động vốn của ngân hàng ở tình trạng tăng trởng, ngời dân cần nhiều vốn để đầu t mở rộng quy mô, trang thiết bị Các ngân hàng phải huy động nhiều vốn và càng có điều kiện để huy động do tích luỹ đợc nhiều hơn Ngợc lại ở tình trạng suy thoái, sản xuất đình trệ, đầu t bị thu hẹp, ngân hàng. .. loại căn cứ theo đối tợng huy động 1.3.2.1 Huy động vốn từ dân c Đây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các ngân hàng Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho những ngời cần vốn để mở rộng đầu t, kinh doanh Nguồn huy động từ dân c thờng khá ổn định 1.3.2.2 Huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Đây là nguồn huy động đợc đánh giá là rất . Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại. Chơng II : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng huy động vốn tại Ngân Hàng Công. hởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng. * Căn cứ theo tính chất hoạt động - Ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đa năng. Ngân hàng chuyên doanh là ngân hàng hoạt động theo hớng chuyên doanh,. cấp một số dịch vụ ngân hàng nhất định. Ngân hàng đa năng là ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ ngân hàng. Đây là xu hớng chủ yếu hiện nay của các ngân hàng thơng mại. - Ngân hàng bán buôn và ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm, một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm, , hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại (NHTM) ra đời và phát triển gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và nền kinh tế. Trong các nước phát triển hầu như không có một công dân nào là không có quan hệ giao dịch với một Ngân hàng thương mại nhất định n, (đơn vị: triệu đồng), Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm