skkn đề tài “ứng dụng cntt vào đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý”

21 573 0
skkn đề tài  “ứng dụng cntt vào đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” PHẦN I - PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài: 1.1 Tính lịch sử: Khi người biết đến CNTT bắt đầu nghiệp mới, người bắt đầu biết cách thức ứng dụng CNTT vào tất lĩnh vực sống GIÁO DỤC số Trong giáo dục - đào tạo, CNTT góp phần đại hóa phương tiện, thiết bị dạy học, góp phần đổi phương pháp dạy học Theo quan điểm CNTT, để đổi phương pháp dạy học, người ta tìm “ phương pháp làm tăng giá trị lượng tin, trao đổi thông tin nhanh hơn, nhiều hiệu hơn” 1.2 Tính cấp thiết: Từ việc học hành học sinh ngày đơn giản mà hiệu thông tin học lớp, trường, học sinh cịn tham gia diễn đàn mạng để đáp ứng việc học hành cách tốt mà nhiều website GIÁO DỤC đưa với tinh thần “học đôi với hành” - để đáp ứng nhu cầu học tập kiến thức bổ ích cho người Không học sinh mà dành cho giáo viên bổ ích để bổ sung cho giảng ngày phong phú dễ hiểu hơn, giúp học sinh tiếp thu nhanh, dễ mà “ học vẹt” Vì giáo viên - số người tham gia hoạt động CNTT không giúp cho kiến thức học sinh ngày phong phú hơn? 1.3 Tính đại: Nhờ phát triển khoa học kĩ thuật, trình dạy học sử dụng phương tiện dạy học đại, như: Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” - Phim chiếu để giảng với đèn chiếu Overhead - Phần mềm hỗ trợ giảng bài, minh họa lớp với LCD – projector (máy chiếu tinh thể lỏng) hay gọi video – projector - Phần mềm dạy học giúp học sinh học lớp nhà - Công nghệ kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm máy tính - Sử dụng mạng Internet để dạy học  Dạy học với phương tiện đại có ưu sau: - Các phương tiện dạy học đại tạo khả để giáo viên trình bày giảng sinh động hơn, dễ dàng cập nhật thích nghi với thay đổi nhanh chóng khoa học đại - Các phương tiện đại hỗ trợ, chuẩn hóa giảng mẫu, đặc biệt phần khó giảng, khái niệm phức tạp - Các phần mềm dạy học thực thí nghiệm ảo, thay giáo viên giảng dạy thực hành, tăng tính động cho người học, cho phép học sinh học theo khả  Sử dụng phần mềm dạy học làm phương tiện hỗ trợ dạy học cách hợp lý có hiệu cao lẽ sử dụng phần mềm dạy học giảng sinh động hơn, tương tác hai chiều thiết lập, học sinh giải phóng khỏi cơng việc thủ công vụn vặt, tốn thời gian, dễ nhầm lẫn, nên có điều kiện sâu vào chất học  Sử dụng CNTT để dạy học, phương pháp dạy học thay đổi Giáo viên người hướng dẫn học sinh học tập không đơn người rót thơng tin vào đầu học sinh Giáo viên phải học tập thường xuyên để nâng cao trình độ CNTT, sử dụng có hiệu CNTT dạy học Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” I.2 Mục đích nghiên cứu: Hiện nhiều trường trung học trang bị máy vi tính, phương tiện nghe nhìn, phương tiện truyền thơng khác, nhiều trường kết nối Internet Giáo viên tập huấn ứng dụng CNTT dạy học, học sinh thường xuyên tiếp xúc với CNTT Do trách nhiệm người giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm việc ứng dụng CNTT vào dạy học, luôn suy nghĩ làm để nâng cao hiệu việc ứng dụng CNTT trường trung học I.3 Thời gian, địa điểm đối tượng nghiên cứu: * Tôi thực nghiên cứu : Từ tháng 2/ 2008 đến tháng 04/ 2010 * Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên học sinh trường THCS Nguyễn Đức Cảnh - Huyện Đơng Triều I.4 Đóng góp lý luận, thực tiễn 4.1 Đóng góp lý luận Thời gian gần đây, phong trào thi đua soạn giảng điện tử để đổi cách dạy học nhiều thầy cô giáo trường hưởng ứng tích cực Đây đường ngắn để đến đích chất lượng dạy học nhà trường, nhiên để giáo viên đường khơng chuyện đáng bàn… Muốn đổi dạy học ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu nhà trường, trước hết người giáo viên cần hiểu rõ tầm quan trọng đổi cách dạy học vai trò ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Mỗi giáo viên cần phải có lực đề xuất phương án dạy học, đề xuất phương án kiểm tra kiến thức học sinh, phải có kĩ sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, kĩ ứng dụng thành tựu công nghệ phần mềm phù hợp để thực tốt ý tưởng sư phạm Đồng thời, Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học mơn vật lý” trưịng phải tạo điều kiện sở vật chất để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giáo viên dễ thực Hơn để soạn giáo án điện tử, phần mềm giảng dạy, giáo viên phải nhiều công sức, thời gian kinh phí Do yếu tố định đến hiệu việc ứng dụng CNTT vào dạy học thân giáo viên có tâm hay khơng Nếu hồn cảnh làm Dù miền núi xa xơi hay ngồi hải đảo với trái tim vững vàng lòng nhiệt huyết làm 4.2 Đóng góp thực tiễn Việc ứng dụng CNTT dạy học khơng cịn mẻ, chưa hẳn phổ biến rộng rãi, nhiều giáo viên e dè, ngại ngần, sử dụng CNTT dạy học cách máy móc thụ động… Nguyên nhân chủ yếu nhiều giáo viên ăn sâu cách dạy học truyền thống, ngại đổi mới, bên cạnh trình độ tin học giáo viên chưa đồng đều, nhiều giáo viên chưa đào tạo Cùng với trang thiết bị, máy móc để phục vụ việc dạy- học cịn thiếu thốn, chí có nơi khơng có phịng mày vi tính nói đến dạy học theo phương pháp đại… Đứng trước khó khăn này, người thầy khơng thự say nghề, khơng có lao động sáng tạo khó mà đưa CNTT vào giảng dạy Trong năm vừa qua, Ban Giám Hiệu trưòng THCS Nguyễn Đức Cảnh nói riêng trường huyện Đơng Triều nói chung có kế hoạch tổ chức hoạt động để hỗ trợ giáo viên việc ứng dụng CNTT vào đổi PPDH, từ việc nâng cao nhận thức cán giáo viên đến tập huấn sử dụng phần mềm, thao giảng chuyên đề, đầu tư thiết bị đại… Chính đến thời điểm này, phần lớn cán giáo viên trường ứng dụng CNTT cơng cụ đổi dạy học Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” Có nhiều giảng giáo viên sử dụng máy tính điện tử việc mơ đối tượng nghiên cứu vật lý hỗ trợ TN vật lý Tuy nhiên có số giảng điện tử chưa phát huy tác dụng bật CNTT Qua dự tiết dạy giáo án điện tử trường nhà trường bạn đặc biệt tham khảo giảng điện tử kho Bạch Kim, nhận thấy: Hiện có số giảng gần mức “diễn lại sách giáo khoa" với màu mè hiệu ứng hoạt hình vui mắt mà Cấu trúc giảng dàn trải, giáo viên đọc soạn sẵn giáo án, làm tốc độ giảng nhanh mà học sinh chẳng hiểu Có giảng điện tử sử dụng nhiều hiệu ứng, cho chữ lẻ tẻ, rời rạc, chuyển động bay bướm, vịng vèo, điều làm phân tán ý học sinh Vậy làm để thực việc ứng dụng CNTT dạy học môn vật lý đạt hiệu quả, đặc biệt sử dụng giáo án điện tử hỗ trợ đổi phương pháp dạy học để đạt mục tiêu giáo dục giai đoạn nay? PHẦN II - PHẦN NỘI DUNG II.1 Chương I - Tổng quan: 1.1 Bản chất mục đích việc ứng dụng CNTT vào dạy học *Ứng dụng CNTT vào dạy học xu thời đại phát huy tính tích cực, chủ động người học nhờ trình tương tác người dạy, người học, nội dung dạy học phương tiện dạy học Bản chất ứng dụng CNTT vào dạy học sử dụng tính ưu việt CNTT vào dạy học khả thu thập, lưu trữ, xử lý, mơ trình diễn lượng thơng tin lớn nhiều dạng: Văn bản, đồ thị, hình ảnh, hoạt hình, âm cách xác có hiệu Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” * Ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm mục đích: + Nâng cao chất lượng dạy - học tạo hứng thú học sinh trình dạy học nhờ kết hợp nhiều kênh thông tin đồng thời kênh chữ, kênh hình âm q trình dạy học + Nâng cao tính chủ động sáng tạo học sinh tạo tương tác học sinh thông tin qua máy vi tính + Nâng cao hiệu trình dạy học nhờ tiết kiệm thời gian thuyết trình, vẽ viết nội dung lên bảng 1.2 Phương pháp nghiên cứu: Để thực phương pháp nghiên cứu đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp điều tra (thăm dò) + Phương pháp quan sát thực nghiệm + Phương pháp phân tích tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm II.2 Chương II - Nội dung vấn đề nghiên cứu:  Ứng dụng CNTT vào dạy học có nhiều mức độ khác Tuy nhiên, tài liệu khối lượng quy định hạn hẹp ứng dụng CNTT vào dạy học môn vật lý bước khởi đầu Do vậy, hạn chế việc sử dụng MicrosoftPowerPoint vào việc thiết kế trình diễn giảng giáo viên chủ yếu  MicrosoftPowerPoint chương trình ứng dụng phần mềm MS office Microsoft dùng để thiết kế trình chiếu thơng tin Các thơng tin thiết kế slide Mỗi slide chứa nhiêù loại thơng tin chữ, hình ảnh, tranh vẽ, âm thanh… Nhờ trình diễn thơng tin phong phú, sinh động hấp dẫn Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học mơn vật lý” Tuy nhiên, để có slide có chất lượng, vừa thể nội dung giảng, vừa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, slide cần thiết kế cẩn thận có hợp lý ý tưởng sư phạm giáo viên Để có giảng tốt PowerPoint cần lập kế hoạch thực theo quy trình hợp lý với bước sau: Bước 1: Lựa chọn nội dung thơng tin cần trình bày slide theo trình tự giảng Bước 2: Phân chia nội dung thông tin cần đưa vào slide thành phần nhỏ cho phần trình bày gọn slide Bước 3: Lựa chọn đối tượng Multimedia dùng để minh họa nội dung giảng Bước 4: Chuẩn bị minh họa nội dung: Văn bản, hình ảnh tĩnh, hoạt hình, mơ hình mơ phỏng, âm thanh… công cụ phần mềm khác Bước 5: Sử dụng MicrosoftPowerPoint để tích hợp nội dung vào slide Bước 6: Quy định cách thức hiển thị thông tin slide Bước 7: Quy định hình thức chuyển đổi slide Bước 8: Viết thông tin giải thích cho slide Bước 9: In nội dung liên quan đến giảng Bước 10: Trình diễn thử, chỉnh sửa sử dụng * Cần lưu ý nội dung slide dàn ý, trình dạy học, GV cần sử dụng kết hợp với PPDH cách tích cực để tăng cường tính chủ động HS q trình dạy học Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học mơn vật lý”  Ví dụ cụ thể tiết dạy Tiết 57: Bài ánh sáng trắng ánh sáng màu 1, Kiểm tra cũ ( thời gian phút) - Em nhớ lại kiến thức quang học lớp cho biết: Nguồn sáng gì? Cho ví dụ - Em kể tên số nguồn sáng tự phát ánh sáng xanh ánh sáng đỏ mà em quan sát thực tế sống Trả lời: - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng như: Mặt trời, nến cháy, bóng đèn điện sáng… (5 điểm) - Nguồn phát ánh sáng màu xanh, đỏ là: bút laze, đèn LED, bóng đèn bút thử điện, lửa bếp ga… ( điểm) Bài giảng ( thời gian 35 phút) a) Giới thiệu ( tạo tính học tập) - Giáo viên minh họa màu sắc ánh sáng phát từ nguồn sáng thơng qua thí nghiệm ảo ( Hình ảnh động) * Giáo viên đặt vấn đề: “Trong thực tế người ta nhìn thấy ánh sáng có loại màu Vậy vật tạo ánh sáng trắng? Vật tạo ánh sáng màu?” b) Nội dung mới: Hoạt động 1( Thời gian phút) Tìm hiểu nguồn phát ánh sáng trắng nguồn phát ánh sáng màu Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh I Nguồn phát ánh sáng trắng nguô phát ánh sáng màu - Yêu cầu học sinh đọc tài liệu để có khái niệm nguồn phát ánh sáng trắng nguồn phát ánh sáng màu - Yêu cầu học sinh tìm hiểu đèn laze trước có dịng điện chạy qua: Kính đèn màu gì? Khi có dịng điện đèn phát ánh sáng màu gì? Từ phát biểu nguồn sáng màu gì? - Yêu cầu học sinh tìm thêm ví Các nguồn sáng phát ánh sáng trắng - Học sinh đọc tài liệu nêu được: + Nguồn phát ánh sáng trắng mặt trời, đèn dây đốt nóng sáng… Các nguồn phát ánh sáng màu - Học sinh đọc tài liệu nêu được: + Nguồn phát ánh sáng màu đèn LED, bút laze, đèn ống dùng quảng cáo… - Nêu ví dụ nguồn sáng màu Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” dụ ánh sáng màu thực thực tế như: lửa bếp ga loại tốt màu tế xanh, bếp củi màu đỏ, đèn hàn màu xanh sẫm… * Chuyển tiếp phần: Giáo viên mơ thí nghiệm ảo tạo ánh sáng màu từ bóng đèn điện mạng điện cầu thang Đặt vấn đề: Ánh sáng màu phát từ bóng đèn điện mạng điện cầu thang tạo nào? Hoạt động (Thời gian 20 phút) Nghiên cứu cách tạo ánh sáng màu lọc màu Trợ giúp giáo viên ? Tấm lọc màu vật nào? - Bằng vật thật: Giấy bóng kính có màu, nhựa có màu, kính có màu GV giới thiệu cho HS lọc màu ? Hãy nêu phương án thí nghiệm để tạo ánh sáng màu lọc màu - Yêu cầu HS đọc tài liệu Hoạt động học sinh II Cách tạo ánh sáng màu lọc màu - Tìm hiểu lọc màu thí nghiệm Thí nghiệm: - Thảo luận , thiết kế thí nghiệm để tạo ánh sáng màu lọc màu - Dự đoán màu sắc ánh sáng thu Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” (SGK) để tìm hiểu mục đích, chiếu ánh sáng trắng, màu qua dụng cụ bước tiến hành lọc màu - Hướng dẫn HS làm thí - Làm thí nghiệm theo nhóm quan sát ánh sáng phía sau lọc màu khi: nghiệm theo bước + Chiếu chùm ánh sáng trắng qua + Bố trí thí nghiệm hình vẽ: lọc màu đỏ + Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua lọc màu đỏ + Chiều chùm ánh sáng đỏ qua lọc màu xanh - Đại diện nhóm báo cáo kết + Chiếu chùm ánh sáng trắng qua + Cho dòng điện chạy qua đèn (với lọc màu đỏ→ ánh sáng màu đỏ nguồn điện 12V xoay chiều) + Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua + Quan sát chắn qua lần lọc màu đỏ → ánh sáng màu đỏ thí nghiệm ghi kết vào phiếu + Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua học tập nhóm lọc màu xanh→ khơng ánh sáng đỏ - Tổ chức cho HS làm TN - Yêu cầu nhóm bào cáo kết thí nghiệm ( hồn C1) - GV mơ thí nghiệm ảo - u cầu nhóm làm Các thí nghiệm tương tự TN tương tự với lọc màu ánh sáng màu khác, ghi kết vào phiếu học tập báo cáo kết thí nghiệm - GV mô TN ảo + Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu xanh + Chiếu chùm ánh sáng xanh qua lọc màu xanh + Chiếu chùm ánh sáng xanh qua lọc màu đỏ - Đại diện nhóm báo cáo kết quả: + Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu xanh→ ánh sáng xanh Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 10 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” + Chiếu chùm ánh sáng xanh qua lọc màu xanh→ ánh sáng xanh +Chiếu chùm ánh sáng xanh qua lọc màu đỏ→không ánh sáng xanh - Học sinh trao đổi nhóm, qua thí nghiệm rút nhận xét: Kết luận ? Qua kết TN + Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu cho ta rút kết luận gì? ta ánh sáng có màu lọc - GV chốt : AS màu tạo + Chiếu ánh sáng màu qua lọc (khi chiếu AS trắng hay AS màu màu ta ánh sáng có màu qua lọc màu )khó + Chiếu ánh sáng màu qua lọc khác truyền qua lọc màu khác.Tấm màu ta khơng ánh sáng màu lóc màu hấp thụ ánh sáng có màu hấp thụ - Thảo luận nhóm, hồn thành câu C2 nhiều ánh sáng có màu khác ? Hãy vận dụng kiến thức vừa + Trong chùm sáng trắng có ánh sáng đỏ Tấm nêu để giải thích:“Tại lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ qua chiếu ánh sâng trắng, ánh sáng đỏ qua lọc màu đỏ ta lại thu ánh sáng đỏ? Con chiếu ánh sáng đỏ qua lọc màu xanh ta không thu ánh snág đỏ.” - Qua kết nghiên cứu em cho biết cách tạo ánh sáng màu lọc màu? ? Kể ứng dụng việc tạo ánh sáng màu thực tế sống - GV minh họa hình ảnh động : ứng dụng thực tế + Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ nên chùm sáng đỏ qua lọc màu đỏ + Tấm lọc mùa xanh hấp thụ mạnh ánh sáng màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó di qua lọc màu xanh ta thấy tối - Học sinh khái quát hóa được: Để tạo ánh sáng màu ta chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu Ví dụ: Đèn báo giáo thơng, đèn báo rẽ xe mày, ô tô, đèn ngủ, đèn báo sáng đồ dùng điện… - Thảo luận nhóm tự thiết kế sản phẩm tạo ánh sáng màu để ứng dụng vào thực tế sống Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 11 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” Hoạt động 3: Vận dụng ( thời gian phút) Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh - Tổ chức học sinh thảo luận III Vận dụng nhóm theo câu hỏi: - Thực câu C3, C4 + Ánh sáng đỏ, vàng đèn - Tham gia thảo luận nhóm thống ý sau đèn báo rẽ xe mày hoàn thành câu C3, C4 tạo nào? C3: Ánh sáng đỏ, vàng đền sau + Bể nước nhỏ ( bể cá cảnh) có thành bên suốt đựng nước pha mực đỏ dùng dụng cụ trên? đèn bào rẽ cuả xe máy tạo cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng C4: Một bể nhỏ có thành suốt đựng - Yêu cầu nhóm làm thí nước màu, coi lọc màu nghiệm chiếu ánh sáng trắng với - Từng HS tự kiểm tra đáng gia kết bể nước màu để khẳng định câu qua tập trắc nghiệm trả lời C4 - GV cho hiển thị hình tập trắc nghiệm (được soạn thảo phần mềm VIOLET) c) Mở rộng (Giới thiệu phần em chưa biết) - Các chất rắn bị nung nóng đến hàng nghìn độ phát ánh sáng trắng - Các chất khí phát sáng thường phát ánh sáng màu - Có thể tạo ánh sáng vàng cách đưa vài hạt muối vào lửa đèn cồn, lửa bếp ga… Liên hệ với mơn học khác (tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường) (thời gian phút) - Con người làm việc có hiệu thích hợp ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời) Việc sử dụng ánh sáng mặt trời sinh hoạt ngày góp phần tiết kiệm lượng, bảo vệ mắt giúp thể tổng hợp vitamin D - Biện pháp GDBVMT: Không nên sử dụng ánh sáng màu học tập lao động chúng có hại cho mắt Củng cố kiến thức kết thúc học ( thời gian phút) - Một học sinh nhắc lại phần ghi nhớ (SGK/138) Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 12 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” * Ghi nhớ: + Ánh sáng mặt trời đèn dây tóc nóng sáng phát ánh sáng trắng + Có số nguồn sáng phát trực tiếp ánh sáng màu + Có thể tạo ánh sáng màu cách chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu - GV nêu câu hỏi: “Hãy dự đoán chiếu chùm sáng trắng qua khe hẹp tới khối suốt không màu ta có thu ánh sáng màu hay khơng?” - HS dự đốn …… sau GV mơ kết thơng qua thí nghiệm ảo Kết quả: Ta thu nhiều chùm sáng màu ( gồm màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) - GV: Để giải thích tượng em nhà nghiên cứu 53: “Sự phân tích ánh sáng trắng” - Hướng dẫn nhà: + Học làm tập 52 + Chuẩn bị 53 : Sự phân tích ánh sáng trắng  Tóm lại, để giảng điện tử đạt hiệu cao cần kết hợp hài hịa giũa giáo án điện tử với lời thuyết trình thầy Giáo án điện tử giúp phần trực quan: Nghiã cần cho HS hiểu thí nghiệm, tượng…thì ta trình chiếu lên ảnh đoạn video, hình ảnh hay âm nhằm làm cho HS tiếp thu dễ dàng Cịn phần thuyết trình thầy phải khớp với trình diễn, nghĩa thầy nói xong vấn đề gi, liền minh họa giáo án điện tử liền II.3.Chương III - Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu: 3.1 Phương pháp nghiên cứu: a, Phương pháp điều tra, thăm dò: Ngay từ triển khai chuyên đề ứng dụng CNTT vào soạn giảng giáo án điện tử tham khảo qua ý kiến đồng nghiệp đơn vị trường Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” thấy khoảng 30% giáo viên có kĩ sử dụng phần mềm để thiết kế giảng điện tử Do họ hứng thú say mê việc ứng dụng CNTT vào dạy học Khoảng 50% giáo viên sử dụng CNTT sử dụng CNTT dạy học cách máy móc, thụ động Cịn lại 20% giáo viên khơng biết sử dụng máy vi tính để soạn giảng giáo án điện tử Đứng trước tình hình đó, thân tổ truởng chuyên môn mạnh dạn xây dựng kế hoạch soạn giảng giáo án điện tử thử nghiệm trước đồng nghiệp tổ chuyên môn Qua tiết dạy thử nghiệm người hiểu rõ tầm quan trọng đổi dạy học vai trò ứng dụng CNTT dạy học Chính đến thời điểm phần lớn cán giáo viên trường ứng dụng CNTT cơng cụ đổi dạy học b, Phương pháp quan sát thực nghiệm: Qua dự số tiết dạy giáo án điện tử đồng nghiệp tổ trường bạn thấy: Một số giáo viên cịn q “lạm dụng” q trình sử dụng giáo án điện tử Có số giảng gần mức “ diễn lại sách giáo khoa”, họ đưa tất tranh, hình ảnh sách giáo khoa lên hình Thậm chí có giảng giáo viên thực thí nghiệm ảo thay cho việc học sinh làm thí nghiệm, mặc cho thí nghiệm trang bị đầy đủ dụng cụ thiết bị tiến hành Nguyên nhân họ chưa hiểu việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn vật lý để đạt hiệu Với thân tơi, xuất phát từ sở lý luận tình hình thực tế việc ứng dụng CNTT vào dạy học, tơi nhận thấy: Q trình dạy học vật lý sử dụng nhiều phương tiện dạy học hỗ trợ cho việc đổi PPDH Cụ thể là: Sử dụng phim học tập, sử dụng máy vi tính để dạy học Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” - Khi nghiên cứu tượng diễn nơi, thời điểm quan sát trực tiếp nghiên cứu đối tượng, tượng vật lý đo đạc trực tiếp chúng nhỏ to cần sử dụng phim đèn chiếu phim truyền hình, phim video Giáo viên cần mục đích sử dụng phim để định biện pháp sư phạm thích hợp - Sử dụng máy tính điện tử hỗ trợ việc phân tích băng hình ghi q trình vật lý thực Sử dụng máy tính điện tử phần mềm dạy học q trình ơn tập, kiểm tra tự đánh giá Sử dụng máy tính điện tử hỗ trợ thí nghiệm vật lý - Sử dụng máy tính điện tử việc mơ đối tượng nghiên cứu vật lý Trong dạy học vật lý có hai hình thức mơ gọi thí nghiệm mơ thí nghiệm ảo * Thí nghiệm mơ hiểu thí nghiệm xây dựng từ dụng cụ đối tượng mô sở đối tượng thực Khi tiến hành thí nghiệm đối tượng mơ thu kết phù hợp với quy luận có thí nghiệm thực Ví dụ, nghiên cứu điều tiết mắt khái niệm điểm cực cận, cực viễn mắt sử dụng máy tính với phần mềm dạy học “Mắt” - Vật lý để mô Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 15 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” * Thí nghiệm ảo tương tự thí nghiệm mô tiến hành nhờ dụng cụ ảo giống thực tạo môi trường ảo máy tính điện tử Khi tiến hành đối tượng ảo thu kết thí nghiệm thực.Ví dụ, hướng dẫn học sinh làm thực hành xác định điện trở dây dẫn ampekế vơn kế máy vi tính Ta sử dụng phần mềm dạy học thực thí nghiệm ảo trường hợp sau: + Mơ kết đường truyền ánh sáng, phản xạ ánh sáng + Mô TN khảo sát số đường sức từ + Mô TN hướng dẫn học sinh thao xuyên qua tiết diện cuộn dây đưa nam tác thí nghiệm tìm hiểu độ lớn lực kéo vật châm lại gần, xa cuộn dây mặt phẳng nghiêng Tuy nhiên, khơng phải thí nghiệm mơ thí nghiệm ảo để học sinh quan sát rút kiến thức cho học Nhiều học bắt buộc phải tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm, quan sát ghi kết thí nghiệm, xử lý kết thí nghiệm, phân tích, tổng hợp để rút kiến thức học, sau giáo viên sử dụng phần mềm thực thí nghiệm ảo mơ lại kết thí nghiệm Giáo án điện tử phương tiện hỗ trợ đổi phương pháp dạy học, giáo viên cần xác định giảng hay phần giảng thích hợp cho việc Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 16 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” soạn giảng giáo án điện tử, tùy thuộc vào đặc trưng môn học mục ttiêu Nhiều cần kết hợp ứng dụng CNTT với phương pháp dạy truyền thông Tùy theo kiến thức phần mà lựa chọn phần mềm thích hợp cho hợp lý, lúc vừa đủ phù hợp với nội dung kiến thức Điều phải biết ứng dụng CNTT đưa kiến thức thực tế vào giảng Giáo viên cần ý đến việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường dạy học số Ví dụ dạy Máy biến thế, giáo viên cần đưa lên hình tranh minh họa để giáo dục HS + Khi dạy Sản xuất điện giáo viên cần đưa lên hình tranh sau: Tóm lại để việc ứng dụng CNTT dạy học trường phổ thông đạt hiệu cao giáo viên cần phải có: Năng lực đề xuất phương án dạy học, đề xuất phương án kiểm tra kiến thức học sinh, phải có kĩ sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học để thực tốt ý tưởng sư phạm c, Phương pháp tổng hợp đúc rút kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào dạy học ( soạn giáo án điện tử) hỗ trợ đổi phương pháp dạy học có lợi ích lớn Những học giáo án điện tử giúp khắc phục tình trạng thiếu điều kiện thực hành nước ta Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 17 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học mơn vật lý” Nó giúp giáo viên minh họa giảng hình ảnh, điều mà giúp học sinh hiểu rõ nghe qua lời giảng thầy cô giáo Đặc biệt môn học nhiều tượng môn vật lý tác dụng giáo án điện tử vơ to lớn Giáo án điện tử có lợi cho việc tiếp thu học học sinh Tuy nhiên phần hiệu ứng không nên đưa vào nhiều, đặc sắc => Chính điều làm học sinh phân tâm ngồi học Trong giáo án điện tử mơn học vật lý địi hỏi tính hệ thống kiến thức cao, tất nhiên cần có nhiều thí nghiệm, song “học đôi với hành”, học sinh ngồi lớp cịn cần trực tiếp thực hành (dưới hướng dẫn giáo viên) Như học sinh hiểu học nhanh hơn, sâu kĩ tránh tình trạng học mà khơng hiểu chất vấn đề 3.2 Kết nghiên cứu Sau hai năm nghiên cứu thử nghiệm đề tài khoa học này, mạnh dạn đưa báo cáo tham luận trước tổ chuyên môn anh chị em tổ Toán - lý hưởng ứng áp dụng thực Chính vậy, đến thời điểm này, phần lớn cán giáo viên tổ, trường ứng dụng CNTT cơng cụ đổi dạy học Tháng 02 năm 2009 phòng giáo dục tổ chức ngày hội ứng dụng CNTT để trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trường huyện vinh dự cho tham gia báo cáo tham luận ứng dụng CNTT vào dạy học môn vật lý Kết tham luận cấp lãnh đạo phịng giáo dục huyện Đơng Triều khen thưởng Tháng 03 năm 2009 Sở giáo dục tổ chức hội nghị “đánh giá chương trình SGK việc thực ứng dụng CNTT vào dạy học môn Cơng nghệ” Trong hội nghị hơm tơi tham gia báo cáo với Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 18 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” tham luận “ứng dụng CNTT vào dạy học môn công nghệ” Bản tham luận hội nghị đặc biệt Sở giáo dục Tỉnh Quảng Ninh tuyên dương khen ngợi đánh giá tốt Trong hội thi giáo án điện tử phòng, Sở giáo dục tổ chức, tơi có 01 giáo án dự thi, kết : * Tháng 8/2009 phòng Giáo dục Đông Triều trao giải thưởng cấp giấy chứng nhận “Có tham gia hội thi xây dựng giảng điện tử lần thứ - đạt giải A” * Tháng 9/2009 Sở giáo dục Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận “Có tham gia hội thi xây dựng giảng điện tử lần thứ - đạt loại tốt” * Đề tài ứng dụng CNTT vào dạy học mơn vật lý tơi khơng góp phần nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT vào dạy học GV mà cịn có tác dụng nâng cao chất lượng học tập học sinh với lớp trực tiếp giảng dạy Kết cụ thể sau: + Chất lượng chung môn học ( với lớp lý 9) 100% học sinh có kết trung bình mơn học cuối năm đạt từ trung bình trở lên, có 77,1% giỏi + Chất lượng mũi nhọn: Có 06 HS giỏi huyện 05 học sinh giỏi Tỉnh PHẦN III - PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu thực đề tài này, nhận thấy để việc ứng dụng CNTT vào dạy học mơn vật lý nói riêng mơn học nói chung đạt hiệu cao trước tiên thân người giáo viên phải có tâm cao, thực say mê với nghề với chuyên môn vững vàng trái tim nhiệt huyết.Về phía nhà trường cần có động viên, đãi ngộ hợp lý, có hỗ trợ kinh phí cho tiết dạy có sử dụng CNTT… Hơn nhà trường cần tổ chức phong trào thi đua giảng dạy phương tiện Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 19 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” đại, có tổng kết, biểu dương, khen thưởng nhằm tạo nên khí sơi để giáo viên e ngại có bước mạnh dạn hơn, đặc biệt giáo viên có tuổi giáo viên vào nghề Đẩy mạnh việc tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giáo viên, từ đề xuất với chun mơn giải pháp góp phần nâng cao trình độ tin học học cho giáo viên, có chế độ đãi ngộ cho giáo viên có giảng điện tử có giá trị, tích cực lao động sáng tạo nghề, đồng thời đầu tư sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT vào giảng dạy Đề tài viết chắn cịn nhiều thiếu sót mong góp ý chân thành cấp lãnh đạo chuyên mơn để đề tài tơi hồn chình Tơi xin chân thành cảm ơn quan tâm cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài này! Đông Triều, Ngày 17/05/2010 Người viết Trần Thị Doan PHẦN IV - PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC * Tài liệu tham khảo: Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS - Nhà xuất GD Đổi PPDH giải bải tập vật lí THCS - Nhà xuất GD Đổi PPDH – Sách BDTX chu kì - Nhà xuất GD Sách giáo khoa, sách giáo viên vật lý - Nhà xuất GD Sách tập vật lý - Nhà xuất GD Bài tập nâng cao - Nhà xuất GD Bài tập trắc nghiệm vật lý - Nhà xuất GD Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 20 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” Tài liệu “ Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Nhà xuất GD dạy học trực tuyến VIOLET” * Mục lục: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trang 01 Mục đích thời gian nghiên cứu Trang 03 Cơ sở lý luận, thực tiễn Trang 03 PHẦN NỘI DUNG Chương - Mục tiêu ý nghĩa tập vật lý Trang 05 Chương - Phân loại tập vật lý phương pháp giải Trang 06 Chương - Thực nghiệm phương pháp nghiên cứu kết Trang 14 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 20 Giáo viên: Trần Thị Doan - Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 21 ... 1.2 Phương pháp nghiên cứu: Để thực phương pháp nghiên cứu đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp điều tra (thăm dò) + Phương pháp. .. Nguyễn Đức Cảnh Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” * Ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm mục đích: + Nâng cao chất lượng dạy - học tạo hứng thú học sinh trình dạy học nhờ kết... Cảnh 16 Đề tài “Ứng dụng CNTT vào đổi phương pháp dạy học môn vật lý” soạn giảng giáo án điện tử, tùy thuộc vào đặc trưng môn học mục ttiêu Nhiều cần kết hợp ứng dụng CNTT với phương pháp dạy truyền

Ngày đăng: 18/12/2014, 12:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan