NCKHSPUD: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS

27 3.1K 19
NCKHSPUD: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Ở trường THCS mục tiêu của môn học âm nhạc là thông qua việc giảng dạy một số vấn đề sơ giản về nghệ thuật âm nhạc, nhằm hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh, tạo nên một “Trình độ văn hoá âm nhạc” nhất định, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc . đặt vấn đề Mục Lục I. Tóm tắt đề tài ( trang 3 trang 8 ) * Tóm tắt * Giới thiệu * Các giải pháp * Một số công trình nghiên cứu Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 1 đề tài nghiên cứu khoa học s phạm ứng dụng Môn: âm nhạc Tên đề tài : ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc ở trờng THCS Ngời viết: Phạm Thị Đào Đơn vị: Trờng THCS Lê Khắc Cẩn Năm học 2011 2012 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc * vấn đề nghiên cứu *Giả thuyết nghiên cứu II. Phơng pháp ( trang 8 trang 11) a. Khách thể nghiên cứu b. Thiết kế nghiên cứu c. Quy trình nghiên cứu d. Đo lờng III.Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả ( trang 11 ) * Phân tích dữ liệu * Bảng đối chứng IV. Bàn luận ( trang 12 ) V. Kết luận và khuyến nghị( trang 12 trang 13 ) VI. Tài liệu tham khảo( trang 13 ) VII. Phụ lục ( trang 13 trang 30) I.Tóm tắt đề tài Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tợng có sức biểu cảm của âm thanh. ở trờng THCS mục tiêu của môn học âm nhạc là thông qua việc giảng dạy một số vấn đề sơ giản về nghệ thuật âm nhạc, nhằm hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh, tạo nên một Trình độ văn hoá âm nhạc nhất định, từ đó góp phần nâng cao chất lợng dạy học trong các nhà trờng. Từ mục tiêu của môn học, chúng ta hiểu rằng: Môn âm nhạc ở trờng THCS không nhằm đào tạo những ngời làm nghề âm nhạc, những diễn viên, những nhạc sĩ hay ca sĩ mà mục đích chính là thông qua môn học này để tác động vào đời sống tinh thần của các em nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, giúp các em có một đời sống tinh thần phong phú. Muốn làm đợc điều đó nhất thiết các em phải đợc tiếp cận với âm nhạc đích thực, bản thân các em phải là ngời đợc trực tiếp tham gia ca hát, đợc nghe nhạc chứ không phải là đợc nghe những bài học lí thuyết khô cứng xoay quanh những Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 2 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc kí hiệu âm nhạc đơn thuần. Tuy môn âm nhạc trong trờng THCS với t cách là một môn học riêng lẻ song mục đích của nó nhằm trang bị cho các em những kiến thức ,kĩ năng giúp khơi dậy sự say mê sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, tạo điều kiện để các em tham gia vào các hoạt động khác của nhà trờng. Âm nhạc là một bộ môn năng khiếu giúp học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn sau những giờ học căng thẳng từ đó phần nào thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong lớp, trong trờng thêm vui tơi lành mạnh. Song giảng dạy âm nhạc cho tất cả các đối tợng cũng cần có phơng pháp, nghệ thuật để truyền tải đợc nội dung vì số học sinh có năng khiếu là rất ít. Đổi mới phơng pháp giáo dục nhằm tích cực hóa quá trình học tập của học sinh thì ngoài sự nghiên cứu về phơng pháp truyền giảng, phơng pháp tổ chức lớp học mỗi giáo viên cần phải nghiên cứu sử dụng các thiết bị công nghệ, các phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng trong quá trình giảng dạy. Trong những năm gần đây, CNTT trong dạy học đợc đẩy mạnh và đã đạt đợc hiệu quả tích cực. Một trong những yếu tố dễ nhận thấy nhất là một giờ học có ứng dụng CNTT thì việc truyền đạt kiến thức - luyện tập kỹ năng của giáo viên đợc cải thiện rất nhiều, học sinh dễ tiếp thu bài, giờ học sinh động, lôi cuốn các em và kết quả học tập đợc nâng cao. Việc áp dụng CNTT không những đáp ứng nhu cầu bộ môn mà còn dần dần tạo cho học sinh làm quen với phơng pháp học tập hiện đại, giáo viên cũng từng bớc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của mình để đáp ứng với yêu cầu công tác trong thời đại mới. Nghiên cứu đợc tiến hành trên hai nhóm tơng đơng là hai lớp 8 của trờng Trung học cơ sở Lê Khắc Cẩn. Lớp 8A là lớp thực nghiệm và lớp 8B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đợc tiến hành giải pháp thay thế là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,21 điểm , bài kiểm tra sau tác động của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,47. Kết quả kiểm chứng T Test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc "ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc ở trờng THCS" là hoàn toàn có ảnh hởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập âm nhạc của học sinh * Giới thiệu Trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT trong dạy học đợc đẩy mạnh và đã đạt đợc hiệu quả tích cực. Một trong những yếu tố dễ nhận thấy nhất là một giờ học có ứng dụng CNTT thì việc truyền đạt kiến thức - luyện tập kỹ năng Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 3 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc của giáo viên đợc cải thiện rất nhiều, học sinh dễ tiếp thu bài giờ học sinh động, lôi cuốn, chất lợng giờ học đợc nâng cao. Vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lợng dạy học và từng bớc đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng hiện đại hoá, không những đáp ứng nhu cầu bộ môn mà còn dần dần tạo cho học sinh làm quen với phơng pháp học tập hiện đại, giáo viên cũng từng bớc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của mình để đáp ứng với yêu cầu công tác trong thời đại mới. Cùng với công nghệ sinh học, CNTT đã và đang là những khoa học mũi nhọn của thế kỷ 21. Nó là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển xã hội, cùng với một số ngành công nghệ khác, CNTT đã góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của thế giới hiện đại. Với những tiến bộ nhanh chóng và kì diệu của kỹ thuật máy tính và kỹ thuật viễn thông trong vài thập niên gần đây, CNTT đem lại những thành tựu to lớn tạo nên những chuyển biến cơ bản trong nền kinh tế, giáo dục Thực hiện chủ trơng của Đảng và nhà nớc, cùng với xu thế phát triển chung của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đã đợc đẩy mạnh và có sự chuyển biến tích cực. Bộ trởng Bộ giáo dục và đào tạo ra chỉ thị số 55/2008/CT-BGD ĐT ngày 30/9/2008 về tăng cờng giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. Đặc biệt năm học 2011- 2012 tiếp tục đợc coi là Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phơng pháp dạy học và tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. Hởng ứng chỉ thị của Bộ giáo dục và đào tạo, phòng GD-ĐT huyện An Lão đã có kế hoạch đẩy mạnh vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trờng trong toàn huyện. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong những năm học gần đây bản thân tôi đã thực hiện ứng dụng CNTT vào giảng dạy đã thu đợc kết quả tốt góp nhằm nâng cao chất lợng bộ môn giảng dạy. * Giải pháp thay thế Thiết bị dạy học môn âm nhạc cũng đơn giản và dễ tìm kiếm ngoài thị tr- ờng. Một trong những thiết bị cần thiết nhất cho bộ môn là đàn phím, hiện nay đã đợc trang bị và sử dụng hiệu quả. Kế đến là thiết bị nghe - nhìn và thiết bị giao tiếp giữa đàn Organ với máy tính (MIDI Cable). Nếu soạn giảng bằng giáo án điện tử thì các thiết bị trên đã đợc tích hợp trong hệ thống máy tính nên việc giảng dạy một tiết học âm nhạc sẽ đợc thực hiện một cách đơn giản, không cầu kì trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, phòng ốc. Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 4 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc . ứng dụng phần mềm ENCORE trong các phân môn cụ thể: a. Đối với bài Tập đọc nhạc: - Giáo viên sẽ tạo đợc một bài TĐN giống nh bài TĐN đợc in trong SGK điều này giúp học sinh dễ quan sát - Bài TĐN đợc thể hiện trên toàn màn hình giúp giáo viên có thể hớng dẫn học sinh cách thực hiện các kí hiệu, cao độ, trờng độ dễ dàng và học sinh dễ nắm bắt các nội dung kiến thức. Phần mềm ENCORE khi thực hiện bài tập đọc nhạc sẽ có tiếng phách gõ và đợc hiển thị trên màn hình một cách chính xác và rõ ràng. Chức năng biểu diễn theo các kí hiệu âm nhạc đợc soạn sẵn và thực hiện tự động, học sinh dễ dàng theo dõi bài và nắm bắt cao độ, trờng độ, các âm hình tiết tấu. Phần mềm này có khả năng hiển thị toàn màn hình, do đó giáo viên có thể tận dụng tối đa diện tích của màn hình chiếu để hiển thị bài TĐN rõ ràng, sử dụng công cụ Custom View trên thanh công cụ và nhập vào tỉ lệ % tơng ứng. Để tạo chú ý ở một số kí hiệu, hình nốt đặc biệt, hay đơn giản là muốn đổi màu sắc cho toàn bộ bài TĐN để lôi cuốn hơn có thể sử dụng chức năng đổi màu sắc cho các đối tợng trong bản nhạc ở mục Score Color (trình đơn View). - Trong quá trình dạy TĐN chúng ta có thể tách rời từng câu hay ghép các câu để tập một cách dễ dàng. b. Đối với bài hát: - Giáo viên tự chép đợc một bản nhạc bao gồm cả lời ca và giai điệu. - Phần mềm này thuận tiện cho giáo viên trong quá trình giảng dạy ví dụ : Khi dạy hát giáo viên cần có bộ tranh bài hát để học sinh quan sát tuy nhiên ở trờng THCS mới chỉ có bộ tranh bài hát lớp 8-9 cha có bộ tranh bài hát lớp 6-7 nên khi dạy giáo viên phải tự viết ở bảng phụ điều đó làm mất thời gian và tính thẩm mĩ nhng nếu ứng dụng đợc phần mềm này thì chúng ta sẽ có những bài hát soạn trên máy với những hình ảnh sinh động, màu sắc thay đổi càng làm tăng tính tò mò hứng thú của học sinh với bộ môn. - Đối với phần mềm này giáo viên cũng có thể chia câu, chia đoạn để dễ dàng tập cho học sinh. - Trong bớc hát mẫu giáo viên có thể trình bày hoặc có thể sử dụng phần mềm để mở giai điệu cho học sinh nhẩm theo. Với tính năng hiển thị toàn bộ bài hát trên màn hình sẽ giúp cho một tiết dạy hát trở nên dễ dàng hơn giờ học hát sẽ đạt hiệu quả cao - Ngoài phần mềm ENCORE còn có phần mềm CakeWalk Pro Audio cũng rất thuận lợi cho việc dạy hát. Đây là một phần mềm chuyên dùng trong hòa âm và Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 5 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc ghi âm, phần mềm này có khả năng trình diễn các bài nhạc MIDI với chất lợng rất tốt. c. Đối với Âm nhạc thờng thức: - Chúng ta có thể ứng dụng phần mềm ENCORE để trình chiếu các tác phẩm của những nhạc sĩ đợc giới thiệu trong SGK Âm nhạc 6-7-8-9. - Cũng nh một bài hát hay một bài TĐN đối với các tác phẩm trong Âm nhạc thờng thức cũng vậy chúng ta có thể trình chiếu tác phẩm lên màn hình để học sinh tiện theo dõi. - Do đặc trng của phân môn âm nhạc thờng thức là khi giới thiệu một tác phẩm âm nhạc thờng kèm theo những hình ảnh và thông tin về tác giả nên ngoài phần mềm ENCORE còn có phần mềm PROSHOW GOLD với chức năng chụp những hình ảnh hay tạo một đoạn phim về nhạc sĩ đó. . Một số thiết bị công nghệ khác ứng dụng trong dạy học môn âm nhạc Khi thực hiện bài giảng đa số giáo viên đều mắc phải một vấn đề là hầu hết các bài hát trong chơng trình đều có âm vực vợt quá tầm cữ giọng hát của học sinh. Nếu để nguyên cao độ hiển thị trên màn hình giống nh sách giáo khoa thì học sinh không hát đợc, nhng dùng chức năng dịch giọng của phần mềm thì tên cao độ và khoá nhạc sẽ thay đổi. Vấn đề ở đây làm sao giữ đợc cao độ nh bài học đợc in trong sách giáo khoa nhng âm thanh khi phát ra đã đợc dịch. Muốn làm đợc điều đó chúng ta phải sử dụng một thiết bị là MIDI Cable, đây là một thiết bị giao tiếp giữa đàn Organ và máy tính, kết hợp những thiết bị đó sẽ giải quyết đợc vấn đề này. Khi kết nối máy tính với đàn Organ thông qua MIDI Cable, tất cả các phần mềm soạn nhạc hiện nay đều có khả năng nhận diện thiết bị MIDI và truyền tín hiệu âm thanh qua thiết bị này (kể cả phần mềm ENCORE). Khi thực thi chơng trình, cao độ hiển thị trên màn hình sẽ giữ nguyên nhng âm thanh phát ra từ đàn Organ đã đợc dịch thông qua chức năng Transpose của đàn. Nh vậy chúng ta sẽ tuỳ bài hát hay bài TĐN để dịch trực tiếp trên đàn mà không cần phải quan tâm đến cao độ hiển thị bởi nó sẽ giữ nguyên nh khi soạn, thiết bị này sẽ giải quyết vấn đề đó nhanh chóng và chính xác, kết nối trực tiếp qua cổng USB của máy tính. PC Dây nối MIDI Đàn ORGAN (Cổng USB/MIDI Joystick) (Cổng OUT) (Cổng MIDI IN) Âm thanh khi phát ra trên đàn từ máy tính thông qua MIDI Cable, con trỏ nhịp và tiếng gõ phách trên màn hình sẽ kết hợp nhịp nhàng và chính xác. Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 6 MIDI Cable MIDI IN MIDI OUT ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Điều này giúp học sinh dễ dàng theo dõi, thuộc giai điệu và lời ca của bài hát nhanh chóng. Quy trình tập hát sẽ đợc tiến hành nhanh hơn, thời gian còn lại tuỳ vào khả năng của học sinh mà giáo viên có thể luyện tập để phát triển năng khiếu cho các em. * Một số Đề tài nghiên cứu đã đợc ứng dụng - Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhạc cụ dân tộc lớp 6 Ngời thực hiện : Nguyễn Thị Thu THCS Chiến Thắng An Lão - Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc ở trờng THCS Ngời thực hiện : Tạ Văn Thiết THCS Lơng Khánh Thiện An Lão *Vấn đề nghiên cứu: ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc ở trờng THCS có nâng cao kết quả học tập của học sinh không? * Giả thuyết nghiên cứu: Có, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc ở trờng THCS sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh. II. Phơng pháp a. Khách thể nghiên cứu: Tôi chọn hai lớp 8A, 8B của trờng Trung học cơ sở Lê Khắc Cẩn vì hai lớp có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng. * Giáo viên: Lớp 8A và lớp 8B đều do tôi trực tiếp giảng dạy bộ môn Âm nhạc nên tôi đã khá hiểu đối tợng học sinh. Căn cứ vào đối tợng học sinh, tôi chọn: - Lớp 8A là lớp thực nghiệm. - Lớp 8B là lớp đối chứng. * Học sinh: Hai lớp đợc chọn nghiên cứu có điểm tơng đồng nhau về tỉ lệ, giới tính, học lực, hạnh kiểm. Hai lớp khá tơng đơng nhau về thành tích học tập, về điểm số ở tất cả các môn học. Các em đều chăm ngoan, tự giác, tích cực, chủ động trong học tập. Cụ thể nh sau: Bảng 1: Giới tính và kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2010 - 2011 của hai lớp thực nghiệm và đối chứng: Đối tợng Sĩ số Giới tính Học lực Hạnh kiểm Nam Nữ Giỏi Khá Trung bình Tốt Khá Lớp 8A 33 16 17 15 17 1 32 1 Lớp 8B 34 16 18 14 18 2 33 1 b. Thiết kế nghiên cứu Tôi lựa chọn thiết kế 2: Kiểm tra trớc và sau tác động đối với các nhóm tơng Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 7 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc đơng (đợc mô tả ở bảng 2): Tôi lấy hai lớp nguyên vẹn: lớp 8A là nhóm thực nghiệm, lớp 8B là nhóm đối chứng. Tôi dùng bài kiểm tra giữa kỳ I môn Âm nhạc làm bài kiểm tra trớc tác động. Kết quả cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T- Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trớc khi tác động. Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tơng đơng: Đối chứng( 8B) Thực nghiệm( 8A) TBC 7,36 7,42 P = 0,81 P = 0,81 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm đợc coi là tơng đ- ơng. Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu: Nhóm Kiểm tra trớc tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệ m O1 Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy O3 Đối chứng O2 Dạy học không sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. O4 ở thiết kế này, tôi dùng phép kiểm chứng T Test độc lập c. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị của giáo viên: * ở lớp 8B- lớp đối chứng : Tôi giảng dạy theo các phơng pháp thông thờng không ứng dụng công nghệ thông tin. * ở lớp 8A- lớp thực nghiệm: Tôi có ứng dụng công nghệ thông tin - Tôi soạn bài trên phần mềm trình chiếu Powpoin, chuẩn bị tranh ảnh , bản nhạc , âm thanh , hình ảnh cho tiết dạy, thực hiện trên phần mềm encore , xây dựng một hệ thống câu hỏi phù hợp. - Khi giảng bài : Tôi giảng dạy trên máy tính , lần lợt đa các nội dung giới thiệu cho HS. * Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trờng, theo phân phối chơng trình và thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan. d. Đo lờng Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 8 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc - Bài kiểm tra trớc tác động là bài kiểm tra giữa kì I môn Âm nhạc do Trờng trung học cơ sở Lê Khắc Cẩn ra đề thi. - Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra cuối học kì I theo phân phối chơng trình (Tiết 18). Bài kiểm tra sau tác động gồm 11 câu hỏi, trong đó có 9 câu trắc nghiệm dạng lựa chọn và điền khuyết , hai câu hỏi tự luận. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi thực hiện xong các bài học trên, tôi tiến hành kiểm tra Âm nhạc cuối kì I theo phân phối chơng trình đối với hai nhóm thực nghiệm và đối chứng (nội dung kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). Sau đó tôi tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng. III. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả *Phân tích dữ liệu Bảng 5: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng(8B) Thực nghiệm(8A) ĐTB 7,47 8,21 Độ lệch chuẩn O,11 0,79 Giá trị P của T test 0,00025 Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) 0,93 Nh trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trớc tác động là tơng đơng. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T Test cho kết quả P = 0,00025, cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và ĐTB nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả tác động. Hơn nữa, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,93. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hởng của dạy học có sử dụng công nghệ thông tin đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là lớn. Giả thuyết của đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc ở trờng THCS sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh. đã đợc kiểm chứng * Bảng 6: So sánh điểm trung bình trớc tác động và sau tác động của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. ĐTB Đối chứng(8B) Thực nghiệm(8A) Trớc tác động 7,36 7,42 Sau tác động 7,47 8,21 IV.Bàn luận Qua tiến hành thực nghiệm và kiểm tra đã cho thấy kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC = 8,21 kết quả bài kiểm tra tơng ứng Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 9 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc của nhóm đối chứng là TBC = 7,47. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,79. Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp đợc tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,93. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hởng của tác động là lớn. Phép kiểm chứng T Test ĐTB sau tác động của hai lớp là P = 0,00025 < 0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. Với điểm số nh vậy, có thể đánh giá rằng học sinh ở lớp thực nghiệm hiểu bài một cách chắc chắn, nắm vững kiến thức. * Hạn chế - Để việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả tốt đòi hỏi ngời giáo viên phải có một trình độ tin học khá, sử dụng thành thạo các phần mềm trình chiếu V. Kết luận và khuyến nghị *Kết luận Trớc nhiệm vụ của việc đổi mới dạy và học trong nhà trờng phổ thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là vô cùng quan trọng. Qua tiến hành thực nghiệm tôi nhận thấy rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Âm nhạc có hiệu quả rõ rệt và có tác dụng rất lớn đến việc nâng cao chất lợng học tập của học sinh. Học sinh luôn phát huy vai trò trung tâm, các em đợc nghe , đợc quan sát để tìm hiểu, khám phá các nội dung kiến thức. Trên cơ sở việc lĩnh hội tri thức đó, học sinh đợc phát triển t duy tích cực, sáng tạo, đợc chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội. Xã hội loài ngời đang bớc vào nền văn minh hậu công nghiệp với nền kinh tế, tri thức mà nền tảng là sự phát triển nh vũ bảo của khoa học công nghệ. Với xu hớng toàn cầu hóa, những thành tựu của nhân loại đang tỏa sáng đến khắp mọi nơi. Đây là cơ hội cũng là thách thức đối với đất nớc nói chung và toàn ngành giáo dục nói riêng. Để tiếp cận đợc với khoa học kĩ thuật thì không ai khác các thầy cô giáo đóng vai trò xung kích trên mặt trận ấy. Muốn vậy, mỗi thầy cô giáo phải sẵn sàng đón nhận những cái mới, tích cực tìm hiểu và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác của mình để tạo sự chuyển biến tích cực trong giáo dục và chất l- ợng giảng dạy bộ môn. * Khuyến nghị Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 10 [...]... trình dạy học âm nhạc Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ có tác dụng đối với môn âm nhạc mà còn có tác dụng lớn đối với tất cả các môn học trong nhà trờng VI Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tập huấn Nghiên cứu khoa học s phạm ứng dụng Dự án Việt Bỉ, Bộ GD và ĐT 2 Tài liệu Hớng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chơng trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc 3 Sách giáo khoa Âm nhạc 8... nhc Để việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, ngời giáo viên phải có trình độ tin học nhất định , sử dụng thành thạo các phần mềm trình chiếu , biết sử dụng phần mềm ENCORE và một số phần mềm khác Giáo viên phải hiểu đối tợng học sinh, tự học , tự tìm tòi nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân Mỗi nhà trờng cần có một phòng học âm nhạc riêng... hoạ ( ứng dụng công nghệ thông tin Bài 5- T20- Lớp 8 ) Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 11 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 12 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 13 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS. .. Năm học : 2011-2012 Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 22 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Câu1 : Điền từ , cụm từ còn thiếu để hoàn thành khái niệm sau ( 3 đ ) - Gam thứ là hệ thống (1 ) .sắp xếp .(2) hình thành trên công thức (3) - Âm chủ là âm (4) - Giọng thứ là sử dụng (5) trong gam thứ xây dựng (6) bài TĐN Câu 2: Hãy điền vào trong ngoặc đơn có câu hát đó A 1 Mùa thu... thật Lê Văn Ngọ Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 23 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc - Bút danh - Năm sinh - Quê quán - Tác phẩm - Giải thởng Câu 2 : (2 đ) - Kẻ khuông nhạc , viết khoá Son ( 1đ) - Viết đúng khung cấu tạo giọng La thứ ( 1đ) *Bài kiểm tra sau tác động: Đề kiểm tra học kì I -Âm nhạc 8 Năm học 2011-2012 A.Trắc nghiệm: (4 điểm ) Câu 1: Em hãy... Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 19 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 20 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 21 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc * Bài kiểm tra trớc tác động : Đề kiểm tra 45 phút - âm nhạc 8 I Trắc nghiệm ( 4đ) Ngời thực hiện: Năm học : 2011-2012... 1điểm) 1- Bài hát Bóng cây Kơ-nia là tác phẩm của nhạc sĩ: a Văn b.Phan Huỳnh c.Hoàng Việt Cao Điểu 2- Bài hát Hò ba lí là dân ca: a Quảng Nam b Thanh Hoá c Bắc Ninh 3- Đàn T rng làm bằng chất liệu: a Bằng b Bằng tre, nứa c Bằng đồng thau đá 4 .Nhạc sĩ Hoàng Việt là tác giả của: a.Bài hát b .Nhạc kịch Cô c Giao hởng Quê Lên Sao hơng Đàng Câu 2:Hãy điền vào trong ngoặc đơn số thứ tự tên bài hát cho phù hợp... tâm hồn( ) Câu3 : Điền vào chỗ những từ , cụm từ thích hợp để hoàn thành khái niệm sau: * Giọng song song là một (1).và một (2)có cùng.(3)khác nhau về.(4) * Giọng La thứ hoà thanh có âm chủ (5)hoá biểu (6) dấu (7) âm bặc 7 (8) cung B Tự luận: (6 điểm ) Câu 1 :Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ? (4 điểm ) Câu 2:Viết thứ tự xuất hiện của dấu thăng, dấu giáng ở. .. luận : (6 điểm ) Câu 1: (4 điểm ) - Sinh 1924 - Quê: Đà Nẵng - Bút danh Huy Quang - Tác phẩm: Những ánh sao đêm, Đội kèn tí hon - Giải thởng HồChí Minh về văn học nghệ thuật Câu2: (2 điểm ) - HS kẻ khuông nhạc và viết thứ tự xuất hiện của dấu # ( 1đ) - HS kẻ khuông nhạc và viết thứ tự xuất hiện của dấu b ( 1đ) * Lớp thực nghiệm ( 8 A) STT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 15 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 16 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 17 ti nghiờn cu khoa hc s phm ng dng mụn m nhc Ngời thực hiện: Phạm Thị Đào - Trờng THCS Lê Khắc Cẩn 18 ti nghiờn cu khoa hc s phm . nghiên cứu: Tôi chọn hai lớp 8A, 8B của trờng Trung học cơ sở Lê Khắc Cẩn vì hai lớp có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng. * Giáo viên: Lớp 8A và lớp 8B đều do tôi trực tiếp. Sĩ số Giới tính Học lực Hạnh kiểm Nam Nữ Giỏi Khá Trung bình Tốt Khá Lớp 8A 33 16 17 15 17 1 32 1 Lớp 8B 34 16 18 14 18 2 33 1 b. Thiết kế nghiên cứu Tôi lựa chọn thiết kế 2: Kiểm tra trớc. động. Kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tơng đơng: Đối chứng( 8B) Thực nghiệm( 8A) TBC 7,36 7,42 P = 0 ,81 P = 0 ,81 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm

Ngày đăng: 01/12/2014, 19:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan