0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm

107 3,059 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 01:40

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 1 Thể dục - Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU: + Phổ biến 1 (Trò chơi) quy đònh khi tập luyện. Yêu cầu học sinh hiểu, thực hiện đúng. + Giới thiệu chương trình môn học, yêu cầu học sinh biết đặc điểm cơ bản, có thái độ đúng và tinh thần tập luyện. + Chơi trò trơi “Nhanh lên bạn ơi” II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường Chuẩn bò: Còi, kẻ sân trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Ổn đònh nhanh, trật tự. Phổ biến nội dung cơ bản, những nội dung khi tập luyện. 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát. Tập bài thể dục phát triển chung ở L2 * Trò chơi: 2’ 3’ 2 x 8 Tập hợp 4 hàng dọc, quay phải PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: Phân công tổ nhóm tập luyện- chọn cán sự môn học + chọn biên chế tổ của lớp học. Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung môn học. Khẩn trương tập hợp, quần áo gọn gàng, tích cực tập luyện chỉnh đốn trang phục. 3. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Ôn một số động tác đội hình đội ngũ. 3’ 7’ 2’ 7’ 6’ Tập hợp 4 hàng dọc Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay trái, phải. PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp 1,2 giáo viên và Học sinh cùng hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét giờ học. Giáo viên hô “Thể dục” HS đáp “Khoẻ”. 2’ 2’ 4 hàng dọc GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 1 THỂ DỤC-BÀI 2: ÔN 1 SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: + Ôn tập 1 số kỹ năng đội hình, đội ngũ đã học ở lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh, trật tự theo đúng đội hình luyện tập. + Chơi trò chơi: Nhóm 3, Nhóm 7. + Yêu cầu cùng tham gia chơi đúng luật. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi, kẻ sẵn sân chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Tập hợp, báo cáo phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy. 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy nhẹ nhàng ở sân trường. * Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 2’ 2’ 12’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN: Ôn tập hợp hàng dọc 1. Kiểm tra bài cũ: Quay phải, trái, nghiêm nghỉ, dồn, dãn hàng, chào báo cáo. 2. Bài mới: Thi đua biểu diễn theo nhóm. Xem nhóm nào nhanh, đẹp, đúng. 3. Trò chơi: Nhóm 3, nhóm 7 cho chơi thử 1,2 lần. Biểu dương Học sinh thắng cuộc 10’ 6’ 8’ Tập 4 hàng dọc Tập theo nhóm Biểu diễn theo nhóm Đội hình vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Vỗ tay và hát GV và HS cùng hệ thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học. + Động tác 2 tay chố nghông (ở nhà) 2’ 2’ 1’ Đứng theo vòng tròn Tập nhiều lần Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 2 THỂ DỤC-BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: Ôn đi đều theo 4 hàng dọc, yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng theo nhòp hô của GV. + Trò chơi: “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi 1 cách chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường - Chuẩn bò: Còi - Kẻ sân chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc * Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 2’ 2’ 1’ Tập hợp hàng dọc Theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Đi đều 1  4 hàng dọc HS đi thường hô theo nhòp 1, 2 2. Bài mới: Ôn Đi đều Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu và nêu tóm tắt động tác cho HS tập theo khẩu lệnh: “bắt đầu”. Sau đi 5-10m thì hô”đứng lại đứng” . Trò chơi: Chơi trò “Kết bạn” 9’ 10’ 8’ 4 hàng dọc Đi 1 hàng dọc, tập theo tổ PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi chậm vừa vỗ tay vừa hát. Giáo viên cùng HS hện thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét giờ học về nhà ôn động tác đi đều và đi kiễng gót 2 tay chống hông. 2’ 2’ Đi theo vòng tròn GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: Tuần 2 THỂ DỤC-Bài 4: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI” TÌM NGƯỜI CHỈ HUY Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU: + Yêu cầu thực hiện đúng động tác tương đối chính xác các động tác rèn tư thế cơ bản. + Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Yêu cầu biết cách chơi II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường Chuẩn bò: Còi, kẻ sẵn sân để chơi trò tìm người chỉ huy NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến yêu cầu giờ học 2. Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay hát- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp * Trò chơi: Có chúng em 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Ôn đi đều 1-4 hàng dọc 2. Bài mới: Ôn bài tập RLTTCB. + Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng Đi nhanh chuyển sang chạy 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy- Giáo viên giải thích trò chơi, cho chơi thử rồi chơi chính thức, sau đổi vò trí chơi 4’ 4’ 5’ 6’ 8’ Đi theo 4 hàng dọc Đi hàng dọc từ 810m Cho tập hợp đội hình 2-4 hàng dọc Chơi trò vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát. Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét giờ học và Giáo viên giao bài 2’ 2’ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 tập về nhà Rút kinh ngiệm: Tuần 3 THỂ DỤC-Bài 5: TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I. MỤC TIÊU: + Ôn tập, tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàngá, quay phải, trái. + Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục-chỉ tương đối + Học: tập hợp hàng ngang, Chơi trò: Tìm người chỉ huy II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN ĐĐ: Sân trường CB: Còi. - Kẻ sân chơi trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. Chạy chậm 1 vòng quanh sân. * Trò chơi: Chạy tiếp sức 2’ 1-2’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy khoảng 80100m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số quay trái, dồn hàng. 2. Bài mới: Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng. + Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp theo động tác mẫu. + Học sinh tập theo tổ cách tập hợp hàng ngang sau đó thi đua giữa các tổ. 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Giải thích trò chơi. 6’ 10’ 6’ Theo đội hình 4 hàng dọc Theo đội hình hàng ngang Đội hình vòng tròn GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 + Cho Học sinh chơi PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát + Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét lớp + Về tập lại các động tác đã học 2’ 2’ 2’ 2’ Rút kinh nghiệm: Tuần 3 Thể dục - Bài 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI TÌM NGƯỜI CHỈ HUY I. MỤC TIÊU: + Ôn tập hợp hàng ngàng, dóng hàng điểm số. + Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. + Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. + Chơi trò chơi : Tìm người chỉ huy. Yêu cầu biết cách chơi – tham gia chơi tốt. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi CB trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động: đứng tại chỗ vừa xoay các khớp vừa đếm to theo nhòp. Chạy chậm 1 vòng quanh sân * Trò chơi: chui qua hầm 2’ 1’ 3’ 1’ Tập hợp 4 hàng Chạy thẳng 100 – 120m theo hàng dọc Đội hình 4 hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 2. Bài mới: Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng + Chia theo tổ để tập, nhắc học sinh đi đúng nhòp + Giáo viên nhắc học sinh đi cà đặt bàn chân tiếp xúc đất cho đúng, nhẹ nhàng 8’ 8’ 4’ Đội hình 4 hàng dọc Đội hình 4 hàng dọc Chơi theo vòng tròn GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 tự nhiên 3. Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Sau 1 lần đổi vò trí người chỉ huy, yêu cầu học sinh chơi tích cực PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo nhòp và hát + Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét lớp và giao bài về nhà 2’ 2’ Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 4 THỂ DỤC-Bài 7: ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. MỤC TIÊU: + Ôn tập hợp hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái. + Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. + Họ trò chơi: Thi xếp hàng. Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN - Sân trường - CB Còi - kẻ sân chơi trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp và hát. Chạy chậm, nghó, quay phải, trái, điểm số * Trò chơi: 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy 100 – 120m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái nhiều lần 2. Bài mới: Lúc đầu giáo viên hô tập động tác nào học sinh thực hiện chưa tốt thì tập nhiều hơn, những lần sau chia tổ để tập, lần cuối thi đua theo Tổ + Chơi trò chơi : Thi xếp hàng + Giáo viên nêu tên trò chơi. Giáo viên chọn vò trí người phát lệnh, tổ nào tập hợp nhanh, đúng vò trí, thẳng hàng thi Tổ đó thắng. 3. Trò chơi: 1’ – 2’ 10’ Tập hợp hàng ngang Đội hình 4 hàng dọc PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng. + Giáo viên cùng Học sinh hệ thống bài. 2. Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học. 2’ 2’ 2’ Đi theo vòng tròn và xếp 4 hàng GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 + Về tập lại các động tác đã học Rút kinh nghiệm: TUẦN 4 THỂ DỤC-Bài 8: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT-TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. MỤC TIÊU: + Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. + Yêu cầu thực hành động tác ở mức cơ bản đúng. + Chơi trò : Thi xếp hàng. Yêu cầu cho biết cách chơi và chơi 1 cách chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN Sân trường CB: Còi, kẻ sân trò chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung giờ học 2. Khởi động: Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp, chạy nhẹ nhàng * Trò chơi: + Giáo viên đổi chỗ, vỗ tay cho nhau 2’ 1’ 2’ Tập hợp 4 hàng dọc Chạy 100 – 120m theo hàng dọc PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài cũ. Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng. 2. Bài mới: Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu, vừa giải thích động tác. Khẩu lệnh “Vào chỗ” – “bắt đầu”. Sau khi học sinh đi xong thì hô “thôi”. Trước khi thực hiện giáo viên chỉ dẫn cho học sinh cách đi, cách bật nhảy để vượt qua chướng ngại vật. 3. Trò chơi: “Thi xếp hàng” Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi cho cả lớp chơi, có xếp loại I, II, III 8’ 10’ 5’ Tập hợp 4 hàng ngang Tập theo Tổ Tập theo đội hình 4 hàng ngang Sau đó tập theo đội hình 4 hàng dọc Tập hợp hàng ngang – sang dọc Đội hình 4 hàng dọc PHẦN KẾT THÚC 1. Hồi tónh: Đi chậm theo vòng tròn vỗ tay và hát. + Giáo viên và Học sinh cùng hệ thống bài 1’ 2’ Đi theo vòng tròn Xếp hàng 4 hàng dọc GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN [...]... PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN TUẦN 7 Thứ ngày tháng năm 200 THỂ DỤC-Bài 13: ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI Thứ , ngày tháng I MỤC TIÊU: + Ôn động tác di chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối đúng + Yêu cầu biết cách chơi Chơi đúng luật NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI... PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN TUẦN 6 Thứ ngày tháng THỂ DỤC-Bài 11: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP Thứ , ngày tháng I MỤC TIÊU: + ÔÂn tập động tác đi vượt chướng ngại vật.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng + Chơi trò : Chơi Mèo đuổi chuột + Yêu cầu biết cách chơi Chơi đúng luật năm 200 năm 200... động tác 2x8 nhòp 7’ 4 hàng ngang (2 -3 lần) 8’ 4 hàng dọc hình 46/SGV trang 75 2’ 2’ 1’ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN Đi hàng 1 theo vòng tròn Chuyển đội hình 4 hàng ngang TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 11 THỂ DỤC : Bài 21 ĐỘNG TÁC BỤNG I MỤC TIÊU... đến từng tổ quan sát sửa một số động tác sai của học sinh Cả lớp tập liên hoàn cả hai động tác vươn thở và tay + Ôn động tác chân và lườn: Tập liên hoàn 4 động tác đã học, giáo viên hô làm mẫu + Lần 1 cả lớp tập + Lần 2 Cán sự làm mẫu hô + Lần 3 thi đua giữa các tổ dưới sự điều khiển của giáo viên 3. Trò chơi : “Chạy tiếp sức” , đã học ở lớp 2 + Giáo viên nhắc lại cách chơi rồi tổ chức cho học sinh chơi... động tác ôn các nội dung ĐHĐN và RLTTCB 1’ Đội hình 4 hàng ngang 3 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN TUẦN 9 Thứ ngày tháng năm 200 THỂ DỤC – Bài 17: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: + Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung + Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương... hợp 4 hàng ngang Theo vòng tròn 8’ 2’ Vòng tròn 2’ 4 hàng dọc TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 + Ôn các động tác và rèn luyện kỷ năng vận động Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 8 THỂ DỤC – Bài: 15 ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI, TRÒ CHƠI " CHIM VỀ TỔ" I MỤC TIÊU: + Ôn động tác... hiện 3 lần Tập theo đội hình 4 hàng dọc 8’ Chơi theo vòng 2’ 2’ 1’ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 + Ôn đi đều và đi vượt chướng ngại vật Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 6 THỂ DỤC-Bài 12: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI, TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” I MỤC TIÊU: + Tiếp tục ôn: Tập...TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 học 2 Nhận xét-Dặn dò: 1’ Nhận xét tiết học n lại các động tác đi vượt chướng ngại vật Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN TUẦN 5 Thứ ngày tháng năm 200 THỂ DỤC-Bài 9: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP I MỤC TIÊU: II ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG... Chạy theo 1 hàng dọc Vòng tròn 8’ Tập hợp hàng dọc 9’ Đội hình 2-4 hàng dọc 8’ 1’ 2’ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN TUẦN 7 Thứ ngày tháng năm 200 THỂ DỤC-Bài 14: TRÒ CHƠI “ĐỨNG NGỒI THEO LỆNH” I MỤC TIÊU: + Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng Yêu cầu biết và thực... hình 4 hàng ngang Đội hình 4 hàng ngang 10’ Tập 3, 4 lần, (2x8 nhòp) mỗi lần 3- 4 lần , mỗi lần 2 nhòp (2x8) mỗi tổ luyện tập riêng 8’ 2’ 2’ 2’ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN 1 hàng dọc xung quanh lớp sau đó chuyển thành đội hình 4 hàng ngang TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: TUẦN 10 THỂ DỤC –Bài 19 : ĐỘNG TÁC CHÂN , LƯỜN I MỤC TIÊU : . tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 6 THỂ DỤC-Bài 11: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP Thứ , ngày tháng năm. HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 TUẦN 5 THỂ DỤC-Bài 10: TRÒ CHƠI “MÈO. lần Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 2 THỂ DỤC-BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN Thứ , ngày tháng năm 200 . I. MỤC TIÊU:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm, Giáo án thể dục lớp 3 cả năm, , ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- VÀ THỂ DỤC RLTTCB, ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”, TRÒ CHƠI: "CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC", ÔN NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI NÉM TRÚNG ĐÍCH, THỂ DỤC – BÀI : 51, TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 3 NGƯỜI – TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”, THỂ DỤC – Bài : 69

Mục lục

Xem thêm