0

SKKN Vật lí 12: Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học

15 9,280 32
  • SKKN Vật lí 12: Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 16:14

Qua nghiên cứu lý thuyết đường hypebol và sử dụng phương trình hypebol để giải các bài toán giao thoa. Đồng thời qua giảng dạy ở các lớp 12, ôn thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi… tôi nhận thấy phương pháp giải này đơn giản, dể hiểu không chỉ với học sinh khá, giỏi mà kể cả với học sinh ở mức trung bình, dưới trung bình. Với những lí do trên, tôi xin trình bày đề tài “ Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học’’. Thông qua đề tài, tôi muốn giúp học sinh có phương pháp mới để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa một cách thuận lợi và nhanh gọn. Cũng qua đề tài, tôi muốn giúp học sinh biết liên hệ tốt giữa kiến thức vật lý và phương trình toán học để hiểu sâu kiến thức, đồng thời phát triển tư duy một cách hoàn thiện hơn. MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………… B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………………………………………… I. Cơ sở lí luận………………………………………………………………… II. Cơ sở thực tiễn……………………………………………………………… III. Phương pháp tiến hành……………………………………………… … 1. Lý thuyết đường hypebol ………………………………………….……. 1.1. Định nghĩa…………………………………………….…… … …. 1.2. Phương trình chính tắc của hypebol ………………………… …. 2. Phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa sóng cơ học… 2.1. Hình ảnh vân giao thoa………………………………… …………. 2.2. Phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa ………… … … 3. Một số bài toán vận dụng…………………………………………….…. IV. Hiệu quả của đề tài………………………………………………………. C. KẾT LUẬN………………………………………………………… … TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… ….…… 2 3 3 3 4 4 5 7 13 Trang 3 3 3 3 14 15 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Để giải các bài tập vật lý nói chung và các bài toán giao thoa sóng cơ học nói riêng, toán học là công cụ không thể thiếu giúp ta tìm ra kết quả. Đối với bài toán xác định khoảng cách trong giao thoa, phần lớn học sinh vận dụng các hệ thức trong tam giác để giải quyết vấn đề, đây cũng là phương pháp mà các sách tham khảo đề cập đến. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy tôi thấy việc học sinh dùng hệ thức trong tam giác để giải dạng toán này thường gặp một số khó khăn như: phải nhận dạng tam giác, kết hợp nhiều phương trình, giải phương trình vô tỷ…Vì thế học sinh phải dành khá nhiều thời gian để tìm được kết quả bài toán. Qua nghiên cứu lý thuyết đường hypebol và sử dụng phương trình hypebol để giải các bài toán giao thoa. Đồng thời qua giảng dạy ở các lớp 12, ôn thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi… tôi nhận thấy phương pháp giải này đơn giản, dể hiểu không chỉ với học sinh khá, giỏi mà kể cả với học sinh ở mức trung bình, dưới trung bình. Với những lí do trên, tôi xin trình bày đề tài “ Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học’’. Thông qua đề tài, tôi muốn giúp học sinh có phương pháp mới để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa một cách thuận lợi và nhanh gọn. Cũng qua đề tài, tôi muốn giúp học sinh biết liên hệ tốt giữa kiến thức vật lý và phương trình toán học để hiểu sâu kiến thức, đồng thời phát triển tư duy một cách hoàn thiện hơn. -2- B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận. Khi có sự giao thoa của hai sóng cơ học, kết quả có những điểm dao động với biên độ lớn nhất và những điểm đứng yên. Tập hợp những điểm dao động với biên độ lớn nhất là những đường hypebol nhận 1 S và 2 S là hai tiêu điểm gọi là vân giao thoa cực đại. Tập hợp những điểm đứng yên là những đường hypebol nhận 1 S và 2 S là hai tiêu điểm gọi là vân giao thoa cực tiểu ( 1 S , 2 S là tâm của hai sóng). Bằng cách chọn hệ tọa độ phù hợp, chúng ta sẽ thiết lập được phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa. Từ đó có thể vận dụng phương trình hypebol để xác định tọa độ của điểm cực đại hoặc cực tiểu và xác định được khoảng cách cần tìm theo tọa độ đó. II. Cơ sở thực tiễn. Các bài toán dạng này thường xuất hiện trong các tài liệu tham khảo, chuyên đề nâng cao vật lý phổ thông, đặc biệt là trong kỳ thi đại học, cao đẳng. Song ở các sách tham khảo thì các tác giả chỉ hướng dẫn học đọc giả sử dụng hệ thức trong tam giác để giải bài toán. Với phương pháp giải đó đã đem lại một số khó khăn cho học sinh mà tôi đã nêu trong phần đặt vấn đề. Vì thế tôi đã đưa phương pháp sử dụng phương trình hypebol để giải các bài toán này vào trong quá trình giảng dạy ôn thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi…Tôi nhận thấy các em tiếp thu tốt, đồng thời giải được các bài toán tương tự một cách nhanh chóng, dễ dàng. III. Phương pháp tiến hành. Tôi đã tìm hiểu lý thuyết đường hypebol, lý thuyết giao thoa và sưu tập các bài toán giao thoa trong các tài liệu tham khảo, đề thi đại học cao đẳng, đề thi học sinh giỏi của các năm gần đây để xây dụng hệ thống lý thuyết và bài tập. Sau đây tôi xin trình bày lý thuyết đường hypebol cho vân giao thoa và các bài toán minh hoạ cho đề tài. 1. Lý thuyết đường hypebol. 1.1. Định nghĩa. Cho hai điểm cố định 1 F và 2 F có khoảng cách cFF 2 21 = (c>0). Đường hypebol là đường tập hợp những điểm M sao cho aMFMF 2 21 =− , trong đó a là số dương cho trước nhỏ hơn c. Hai điểm 1 F và 2 F gọi là các tiêu điểm của hypebol. Khoảng cách cFF 2 21 = gọi là tiêu cự của hypebol. 1.2. Phương trình chính tắc của hypebol. -3- - Chọn hệ trục tọa độ xOy sao cho: + Gốc tọa độ O là trung điểm của 21 FF + Trục Ox trùng với 21 FF + Trục Oy là trung trực của 21 FF - Tọa độ của hai tiêu điểm F 1 (-c, 0) và F 2 (c, 0) - Điểm M(x,y) thoả mãn điều kiện aMFMF 2 21 =− thì thoả mãn phương trình )0,0(1 2 2 2 2 >>=− ba b y a x trong đó 222 acb −= Phương trình (1) là phương trình chính tắc của đường hypebol. 2. Phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa sóng cơ học. 2.1. Hình ảnh vân giao thoa. Trong thí nghiệm hiện tượng giao thoa sóng nước trình bày ở bài 8 “ Giao thoa sóng” (SGK vật lý lớp 12-Nhà xuất bản Giáo dục), khi cho cần rung hoạt động thì hai sóng nước được hình thành tại hai mũi nhọn S 1 và S 2 . Kết quả trên mặt nước xuất hiện một loạt gợn sóng ổn định có hình dạng các đường hypebol nhận S 1 và S 2 là hai tiêu điểm. Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng ( λ kdd =− 12 với 2,1,0 ±±=k ). Quỹ tích những điểm này là những đường hypebol (nét liền) có hai tiêu điểm là S 1 và S 2 , chúng được gọi là những vân giao thoa cực đại. Những điểm tại đó dao động triệt tiêu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nửa nguyên lần bước sóng ( -4- F 1 F 2 x y O . M(x,y) (1) λ ) 2 1 ( 12 +=− kdd với 2,1,0 ±±=k ). Quỹ tích những điểm này là những đường hypebol (nét đứt) có hai tiêu điểm là S 1 và S 2 , chúng được gọi là những vân giao thoa cực tiểu. (Hình ảnh vân giao thoa) 2.2. Phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa Chọn hệ trục tọa độ xOy sao cho: + Gốc tọa độ O là trung điểm của S 1 S 2 + Trục Ox trùng với S 1 S 2 + Trục Oy là trung trực của S 1 S 2 a. Đối với vân giao thoa cực đại. Nếu M(x,y) là điểm cực đại giao thoa, khi đó: λ . 1212 kMSMSdd =−=− Theo định nghĩa đường hypebol aMSMS 2 21 =− Kết hợp (2) và (3) ta có: 2 λ k a = với 3,2,1 ±±±=k -5- S 1 S 2 x y O . M(x,y) S 1 S 2 (2) (3) (4) Chú ý : Ta không xét giá trị k=0 vì a>0. Nghĩa là ta không xét đường cực đại trung tâm ( trùng với trung trực của S 1 S 2 ) Gọi 21 SSL = là khoảng cách giữa hai nguồn sóng , λ là bước sóng. Khi đó tọa độ của hai tiêu điểm 1 S và 2 S lần lượt là ( 0, 2 L − ) và ( 0, 2 L ). Theo định nghĩa đường hypebol cSS 2 21 = , do đó : 2 L c = Kết hợp (4) và (5) ta được : 444 222222 222 λλ kLkL acb − =−=−= Thay giá trị của a 2 và b 2 vào phương trình chính tắc (1) của hypebol ta thu được : 1 44 222 2 22 2 = − − λλ kL y k x Hay : 4 1 222 2 22 2 = − − λλ kL y k x Phương trình (6) là phương trình hypebol viết cho vân giao thoa cực đại ứng với các giá trị của 3,2,1 ±±±=k b. Đối với vân giao thoa cực tiểu. Nếu M(x,y) là điểm cực tiểu giao thoa, khi đó: λ . 2 1 1212       +=−=− kMSMSdd Theo định nghĩa đường hypebol aMSMS 2 21 =− Kết hợp (7) và (8) ta được: 2 2 1 λ + = k a với 3,2,1,0 ±±±=k Kết hợp (5) và (9) ta được : 4 2 1 4 2 1 4 2 2 22 2 2 222 λλ       +− =       + −=−= kLk L acb -6- (5) (6) (7) (8) (9) Thay giá trị của a 2 và b 2 vào phương trình chính tắc (1) của hypebol ta thu được : 1 4 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 =       +− −       + λλ kL y k x Hay : 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 =       +− −       + λλ kL y k x Phương trình (10) là phương trình hypebol viết cho vân giao thoa cực tiểu ứng với các giá trị của 3,2,1,0 ±±±=k Như vậy, phương trình (6) và (10) là phương trình hypebol viết cho hệ thống vân giao thoa cực đại và cực tiểu trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha nhau. Chú ý : Nếu trường hợp hai nguồn sóng tại 1 S và 2 S là hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ nhưng ngược pha nhau thì khi đó phương trình (6) là phương trình hypebol viết cho vân giao thoa cực tiểu (không tính vân cực tiểu trung tâm), còn phương trình (10) là phương trình hypebol viết cho vân giao thoa cực đại. 3. Một số bài toán vận dụng. Việc vận dụng phương trình (6) hoặc (10) để giải một số bài toán giao thoa trong việc tìm khoảng cách sẽ trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều khi dùng các hệ thức lượng trong tam giác. Dưới đây là một số bài toán cụ thể : Bài toán 1 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp tại 1 S và 2 S cách nhau khoảng cmL 8= dao động cùng biên độ, cùng pha nhau. Sóng do mỗi nguồn phát ra có bước sóng cm2 = λ . M là điểm nằm trên đường cực đại ứng với 3=k cách trung trực của 21 SS đoạn 3,21cm. Xác định khoảng cách từ M đến 21 SS . Bài giải : -7- (10) Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ O trùng với trung điểm của S 1 S 2 . Tọa độ của điểm M( cmx 21,3−= ; y) Vì M(x ; y) là điểm cực đại, thay giá trị của L, λ , k, x, y vào phương trình (6) ta được : ( ) 4 1 2.382.3 21,3 222 2 22 2 = − − − y 4 1 2836 3,10 2 =−⇔ y Suy ra : cmy 1±≈ Vậy : Điểm M cách S 1 S 2 đoạn 1cm. Bài toán 2 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp tại S 1 và S 2 cách nhau khoảng cmL 5 = dao động cùng biên độ, cùng pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng là scmv /20 = , tần số sóng là Hzf 10= . Qua S 2 dựng đường thẳng aa’ vuông góc với S 1 S 2 . a) Điểm cực đại trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu ? b) Điểm cực tiểu trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn lớn nhất là bao nhiêu ? Bài giải Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ O trùng với trung điểm của S 1 S 2 . a) Giá trị của bước sóng là cm f v 2 10 20 === λ Số đường cực đại trên S 1 S 2 là số giá trị k nguyên thoả mãn λλ L k L <<− 5,25,2 <<−⇔ k Do đó : 2;1;0 ±±=k Điểm cực đại trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn nhỏ nhất là điểm M(x , y) nằm trên đường cực đại ngoài cùng ứng với 2−=k như hình vẽ. Xét điểm M có tọa độ ( cmOx 5,2S 2 == , y ). Áp dụng phương trình (6) ta có : -8- . . S 1 S 2 x y O . M(x,y) 3 = k x S 1 S 2 y O . M(x,y) a a’ 2 −= k ( ) ( ) cmy y y 125,1 4 1 916 25,6 4 1 2.252.2 5,2 2 2 2 2 2 2 2 2 ±=⇒ =−⇔ = −− − − Vậy : Điểm cực đại M trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn nhỏ nhất là MS 2 =1,125cm. b) Điểm cực tiểu trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn lớn nhất là điểm M nằm trên đường cực tiểu ứng với 1 −= k như hình vẽ. Thay tọa độ của M( cmx 5,2= , y ) vào phương trình (10) ta được : cmy y y 12 4 1 24 25,6 4 1 2. 2 1 152. 2 1 1 5,2 2 2 2 2 2 2 2 2 ±=⇒ =−⇔ =       +−− −       +− Vậy : Điểm cực tiểu M trên aa’ cách S 1 S 2 đoạn lớn nhất là MS 2 =12cm. Bài toán 3 : Trong hiện tượng giao thoa sóng nước của hai nguồn sóng tại S 1 và S 2 cách nhau đoạn cmL 10 = dao động cùng biên độ, cùng pha nhau. Sóng do mỗi nguồn phát ra có bước sóng cm3 = λ . M là điểm cực đại nằm trên đường thẳng aa’ song song với S 1 S 2 cách S 1 S 2 đoạn 1cm. Xác định khoảng cách lớn nhất từ M đến trung trực của S 1 S 2 . Bài giải Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ O trùng với trung điểm của S 1 S 2 Số đường cực đại trên S 1 S 2 là số giá trị k nguyên thoả mãn điều kiện : λλ L k L <<− 3,33,3 <<−⇔ k Do đó : 3;2;1;0 ±±±=k Điểm cực đại trên aa’ cách trung trực của S 1 S 2 đoạn lớn nhất là điểm M nằm trên đường cực đại ngoài cùng ứng với 3−=k như hình vẽ. Xét điểm M có tọa độ (x, y =1cm). Áp dụng phương trình (6) ta có : -9- S 1 S 2 y O . M(x, y) a a’ 1 −= k x x S 1 S 2 y O . M(x,y) a a’ 3 −= k ( ) ( ) cmx x x 95,4 4 1 19 1 81 4 1 3.310 1 3.3 2 2 2 22 2 2 ±=⇔ =−⇔ = −− − − Vậy : Điểm cực đại M trên aa’ cách trung trực của S 1 S 2 đoạn lớn nhất là 4,95cm. Bài toán 4: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp tại S 1 và S 2 cách nhau khoảng cmL 10 = dao động cùng biên độ, ngược pha nhau. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 30cm/s. M là điểm nằm trên đường cực đại ứng với 2 = k sao cho hình chiếu của nó lên S 1 S 2 cách S 1 đoạn 0,5cm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ M đến S 2 . Bài giải Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ O trùng với trung điểm của S 1 S 2 . Gọi M 1 và M 2 là hai điểm trên đường cực đại ứng với 2=k có hình chiếu lần lượt là H 1 và H 2 cách S 1 đoạn 0,5cm như hình vẽ. Ta thấy khoảng cách nhỏ nhất cần tìm là khoảng cách từ M 1 đến S 2 . Giá trị của bước sóng là cm f v 3 10 30 === λ Xét điểm M 1 có tọa độ ( ) ycmOHx ;5,4 1 −=−= . Áp dụng phương trình ( 10) ta có : ( ) 79,4 4 1 75,4325,56 25,20 4 1 3. 2 1 2103. 2 1 2 5,4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 =⇔ =−⇔ =       +− −       + − y y y Khoảng cách từ M 1 đến S 2 là : cmyHSSM 75,979,45,9 22 2 1221 ≈+=+= Vậy : Khoảng cách nhỏ nhất cần tìm là 9,75cm. -10- . . S 1 S 2 x y O . M 1 (x,y) H 1 2 = k M 2 . H 2 [...]... Xác định khoảng cách cần tìm theo tọa độ x hoặc y mà bài toán yêu cầu IV Hiệu quả của đề tài -12- Trong quá trình áp dụng đề tài vào thực tiễn, tôi nhận thấy đề tài đã đem lại những hiệu quả sau: + Giúp học sinh có thêm phương pháp mới để giải nhanh các bài tập tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học + Củng cố thêm lý thuyết đường hypebol và hệ thống vân giao thoa sóng cơ học Qua đó giúp học sinh... hypebol vào việc giải các bài toán tìm khoảng cách trong hiện tượng giao thoa đã phát triển tư duy cho học sinh, giúp học sinh có thêm phương pháp mới thay cho việc vận dụng hệ thức trong tam giác để giải dạng toán này Không những thế, phương pháp này còn giúp học sinh giải quyết bài toán một cách đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trong các kỳ thi,... k = −2 nên áp dụng phương trình (6) ta có: x2 y2 1 − 2 = 2 2 2 2 ( − 2) 3 8 − ( − 2) 3 4 x2 y2 1 − = 36 28 4 ⇔ 7 x 2 − 9 y 2 = 63 ⇔ ( * *)  x 2 ≈ 11,60  Từ (*) và (**) ta được :  2  y ≈ 2,02  Khoảng cách lớn nhất cần tìm là : MO = x 2 + y 2 = 11,6 + 2,02 = 3,69cm Nhận xét: Trên đây là các bài toán áp dụng phương trình hypebol để tìm khoảng cách Trong đó bài toán 1,2,3 là các bài toán xét cho trường... thức vật lý và kiến thức toán học để hiểu sâu kiến thức, phát triển tư duy hoàn thiện hơn + Tôi đã trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên trong tổ bộ môn, nên đề tài đã được các giáo viên trong tổ bộ môn áp dụng vào giảng dạy, đặc biệt là trong quá trình ôn thi đại học, bồi dưỡng học sinh giỏi… -13- C KẾT LUẬN Với việc thiết lập phương trình hypebol cho hệ thống vân giao thoa và ứng dụng phương trình hypebol. .. động cùng pha, bài toán 4,5,6 là các bài toán xét cho trường hợp hai nguồn dao động ngược pha Qua đây, tôi xin tổng kết lại các bước chính để giải dạng toán này như sau: Bước 1: Xác định giá trị k của điểm cực đại hoặc cực tiểu cần khảo sát Bước 2: Vận dụng phương trình (6) hoặc (10) tìm được tọa độ x, y của điểm cực đại hoặc cực tiểu đó, có thể kết hợp thêm với phương trình đường tròn, elíp…nếu cần thiết... đường hypebol ứng với k = 0 nên từ phương trình (10) ta có: x2 2 − y2 2 1 2 1   10 2 −  0 +  2 2  0 +  2 2 2   y2 1 ( * *) ⇔ x2 − = 99 4 = 1 4 Giải hệ phương trình (*) và (**) ta được :  x = ± 0,71cm    y = ± 4,95 cm  y O S1 S 2 x k= 0 Vậy : Khoảng cách từ M đến S1S2 và đến trung trực của S1S2 lần lượt là 4,95cm và 0,71cm Bài toán 6 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết.. .Bài toán 5 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp tại S1 và S2 cách nhau khoảng L = 10cm dao động cùng biên độ, ngược pha nhau Sóng do mỗi nguồn phát ra có bước sóng λ = 2cm Gọi O là trung điểm của S1S2, M là điểm cực đại nằm trên đường tròn tâm O đường kính S1S2 gần trung trực của S1S2 nhất Xác định khoảng cách từ M đến S1S2 và trung trực của S1S2 Bài giải Chọn hệ trục... trọng đối với học sinh trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi vào đại học, cao đẳng Đề tài mới chỉ thiết lập phương trình hypebol cho trường hợp hai nguồn dao động cùng pha hoặc dao động ngược pha, tuy nhiên các thầy cô có thể hướng dẫn học sinh thiết lập phương trình hypebol cho trường hợp hai nguồn dao động lệch pha nhau góc ∆ϕ bất kỳ Ở bài toán số 5 và 6 đã đề cập đến điểm cực đại, cực tiểu nằm trên đường... giáo, cô giáo có thể sử dụng và mở rộng đề tài này trong quá trình giảng dạy, ôn thi đại học, cao đẳng, bồi dưỡng học sinh giỏi để phát huy hơn nữa hiệu quả của đề tài Trong quá trình thực hiện, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để đề tài hoàn thiện hơn -14- TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa ‘HÌNH HỌC 10’ - Tác giả Đoàn Quỳnh,... Phạm Vũ Khê, Bùi Văn Nghị - Nhà xuất bản Giáo dục 2 Sách giáo khoa ‘VẬT LÝ 12’- Tác giả Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh - Nhà xuất bản giáo dục 3 Cẩm nang luyện thi đại học môn vật lý- Tác giả Nguyễn Anh Vinh 4 Phương pháp giải bài tập cơ học, dao động và sóng điện từ, nhiệt học Tác giả Phạm Văn Thiều-Đoàn Ngọc Căn 5 Tuyển tập các đề thi vào . Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học ’. Thông qua đề tài, tôi muốn giúp học sinh có phương pháp mới để giải bài toán tìm khoảng cách trong. tâm), còn phương trình (10) là phương trình hypebol viết cho vân giao thoa cực đại. 3. Một số bài toán vận dụng. Việc vận dụng phương trình (6) hoặc (10) để giải một số bài toán giao thoa trong. sau: + Giúp học sinh có thêm phương pháp mới để giải nhanh các bài tập tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học. + Củng cố thêm lý thuyết đường hypebol và hệ thống vân giao thoa sóng cơ học. Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vật lí 12: Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học, SKKN Vật lí 12: Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học, SKKN Vật lí 12: Vận dụng phương trình hypebol để giải bài toán tìm khoảng cách trong giao thoa sóng cơ học

Từ khóa liên quan