LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

61 506 2
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

[...]... của doanh thu Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của sở ngày càng tăng, tạo được uy tín với 5 Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của sở Hưng Quang 2005 – 2007 GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 17 Lập kế hoạch kinh doanh cho sở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 khách hàng là nguyên nhân chủ yếu giúp tăng doanh thu Điều này cho ta thấy hoạt động kinh doanh của sở. . .Lập kế hoạch kinh doanh cho sở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 Mô tả Phân tích - Hoạch định Lượng hóa – đánh giá Mục tiêu và chiến lược chung Mô tả công ty Mô tả sản phẩm / dịch vụ Mô tả thị trường & môi trường kinh doanh Kế hoạch hoạt động Tổng hợp nhu cầu nguồn lực Kế hoạch tiếp thị Kết quả tài chính Kế hoạch nhân sự Phân tích rủi ro Hình 2.1 đồ liên kết các nội dung của một bản kế hoạch kinh. .. cứ xây dựng kế hoạch Sau cùng là nghiên cứu hoạch định, nghiên cứu này được thực hiện sau khi đã thu thập đầy đủ các dữ liệu cấp và thứ cấp, đây là bước xây dựng các kế hoạch cho doanh nghiệp Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 15 Lập kế hoạch kinh doanh cho sở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 sở Hưng Quang Chương... cho sở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 Chương 4 đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành phát triển và phân tích môi trường kinh doanh của sở Hưng Quang Chương 5 sẽ tiến hành xây dựng các kế hoạch gồm: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, kế hoạch marking, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính 5.1 Xây dựng các mục tiêu 5.1.1 Mục tiêu Mục tiêu chung: − Chuyển đổi sở thành doanh nghiệp... nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu - Thiếu phần phân tích rủi ro, thiếu điều này kế hoạch kinh doanh sẽ không thuyết phục Vì người đọc luôn muốn biết kết quả kinh doanh sẽ như thế nào nếu thực tế những thay đổi lớn so với kế hoạch 2.4 Mô hình nghiên cứu GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 10 Lập kế hoạch kinh doanh chosở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 Từ sở lý thuyết và... Giang Trang 21 Lập kế hoạch kinh doanh chosở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 không phải tồn trữ nhiều Mặc dù điều này sẽ tồn tại nguy giá nguyên vật liệu lên xuống sở chưa biết sẽ bị mua vào với giá cao, nhưng những nhà cung cấp cho Hưng Quang điều là mối làm ăn lâu năm, nên hiện nay sở tin tưởng không thay đổi hình thức mua nguyên vật liệu Giá nguyên vật liệu đầu vào của sở cao hơn đối... trường mới, kết quả là sự sinh sôi của những sản phẩm mới, làm thay đổi các mối quan hệ cạnh tranh trong ngành và làm cho các sản phẩm hiện trở nên lạc hậu 2.2.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 8 Lập kế hoạch kinh doanh chosở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 2.2.2.1 Kế hoạch Marketing Bản chất của việc xây dựng kế hoạch là nhằm hoạch định... của Hưng Quang ngày càng nhiều, sở cần mở rộng quy mô và những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất của sở, cải tiến quy trình sản xuất và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho sở Hưng Quang GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 28 Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở. .. 19/10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Điện thoại: (076) 834068  cấu tổ chức GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Giang Trang 16 Lập kế hoạch kinh doanh chosở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 Do quy mô hoạt động của doanh nghiệp còn nhỏ và các hoạt động của doanh nghiệp tương đối đơn giản, nên cấu tổ chức của doanh nghiệp khá đơn giản chỉ có: chủ sở, Kế toán... Giang Trang 19 Lập kế hoạch kinh doanh cho sở Hưng Quang giai đoạn 2008-2010 nếu máy bơm gặp trục trặc không phải do lỗi người mua, sở cho nhân viên đến tận nơi để sửa chữa, còn trường hợp máy bơm bị hỏng do lỗi của người mua hoặc hết thời gian bảo hành thì Hưng Quang vẫn cho người đến sửa chữa và lấy một khoản phí hợp lý nếu là những loại máy lớn, với những máy nhỏ người mua đem đến sở Những khiếu 123doc.vn

Ngày đăng: 27/03/2013, 09:55

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Sơ đồ liên kết các nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh2 2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Hình 2.1..

Sơ đồ liên kết các nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh2 2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 2.2. Mô hình năm tác lực của - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Hình 2.2..

Mô hình năm tác lực của Xem tại trang 14 của tài liệu.
Các nội dung chủ yếu của việc phân tích đối thủ cạnh tranh được thể hiện ở hình 2.3. - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

c.

nội dung chủ yếu của việc phân tích đối thủ cạnh tranh được thể hiện ở hình 2.3 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 2.4. Mô hình nghiên cứu - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Hình 2.4..

Mô hình nghiên cứu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của đề tài. Chương 3 này sẽ trình bày thiết kế nghiên cứu bao gồm ba bước: Nghiên cứu thứ cấp, nghiên cứu sơ cấp  và nghiên cứu hoạch định. - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

h.

ương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của đề tài. Chương 3 này sẽ trình bày thiết kế nghiên cứu bao gồm ba bước: Nghiên cứu thứ cấp, nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu hoạch định Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.1. Tiến độ các bước nghiên cứu - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 3.1..

Tiến độ các bước nghiên cứu Xem tại trang 20 của tài liệu.
Nội dung của bước nghiên cứu sơ cấp được trình bày trong bảng sau: - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

i.

dung của bước nghiên cứu sơ cấp được trình bày trong bảng sau: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 4.1. Các tỷ số tài chính cơ bản của Cơ sở Hưng Quang - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 4.1..

Các tỷ số tài chính cơ bản của Cơ sở Hưng Quang Xem tại trang 29 của tài liệu.
Từ những vấn đề đã phân tích trên, ta thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang: - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

nh.

ững vấn đề đã phân tích trên, ta thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang: Xem tại trang 31 của tài liệu.
− Marketing: Hoạt động marketing còn yếu, không có hình thức quảng cáo khuyến mãi nào. - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

arketing.

Hoạt động marketing còn yếu, không có hình thức quảng cáo khuyến mãi nào Xem tại trang 31 của tài liệu.
Chương 4 đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành phát triển và phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở Hưng Quang - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

h.

ương 4 đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành phát triển và phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở Hưng Quang Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 5.2. Bảng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.2..

Bảng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng tiêu lệnh PCCC 120 20 - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng ti.

êu lệnh PCCC 120 20 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 5.4. Kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2009 - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.4..

Kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2009 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng tiêu lệnh PCCC 120 20 - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng ti.

êu lệnh PCCC 120 20 Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 5.7. Số lượng sản phẩm bán ra dự kiến trong kỳ kế hoạch - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.7..

Số lượng sản phẩm bán ra dự kiến trong kỳ kế hoạch Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 5.6. Số lượng sản phẩm mà Hưng Quang đã bán trong năm 2007 - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.6..

Số lượng sản phẩm mà Hưng Quang đã bán trong năm 2007 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 5.8. Bảng giá các loại máy bơm - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.8..

Bảng giá các loại máy bơm Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 5.10. Bảng kế hoạch tuyển dụng mới - LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010

Bảng 5.10..

Bảng kế hoạch tuyển dụng mới Xem tại trang 48 của tài liệu.