0

Hướng dẫn thiết lập các hiệu ứng PowerPoint khó và nâng cao

46 2,814 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:35

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình Kính thưa quý thầy cô giáo và bạn bè! PowerPoint là một trong những chương trình khá mạnh để thuyết trình hay soạn giảng giáo án điện tử. Tuy nhiên để khai thác được những tính năng mà PowerPoint có được để phục vụ cho nhu cầu công việc của mỗi người cũng cần nhiều công sức cũng như những thủ thuật khai thác các hiệu ứng hoạt họa phục vụ cho công việc. Ngọc Kính xin mạo muội chia sẻ cùng thầy cô giáo và bạn bè một số hiệu ứng khó và nâng cao mà bản thân cảm thấy. Xin một lần “Múa rìu qua mắt thợ” mong thầy cô giáo và bạn bè thông cảm lượng thứ./. End Show Chương trình đường lên đỉnh Olimpia thường thấy một vài trang giới thiệu cách chơi, luật chơi bằng các trang PowerPoint và các hiệu ứng rất linh hoạt, tuần tự như: Hiệu ứng “cần ăng ten” thả xuống một bảng chạy chữ theo trình tự và các hình ảnh giới thiệu … Sau đây là các hướng dẫn để thực hiện trong khi thiết kế các trang giới thiệu End Show Kĩ thuật về hiệu ứng PowerPoint thứ nhất Lấy một Rectangle (hình chữ nhật trên thanh công cụ Drawing). Vào “More Fil Colors” để thiết lập màu. Chuyển sang Fil Effects tạo độ bóng rồi tiến hành nhân bản thành 3 hộp (lưu ý để hiệu ứng chạy như ta kéo các ống của cần ăng ten) thì xếp 3 hộp để kiểm tra sự sắp xếp trên dưới để khi trượt các hộp chạy từ trong chạy ra (Như hình dưới đây thì hình 3 sẽ là hình xếp đầu tiên). Đưa các hình lên như VD, điều chỉnh các hộp nhỏ dần để có 1 ống ăng ten… Hướng dẫn kĩ thuật PowerPoint 1 2 3 Minh họa End Show Để thiết lập hiệu ứng: Vào Add Effect\Entrance\ rồi vào mục số 7 (Fly in). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: … như sau: Khung Start: Chọn biểu tượng đồng hồ (After Previous). Thiết lập này sẽ cho phép các hiệu ứng sẽ chạy tuần tự nối tiếp nhau cho đến hết các thiết lập tự động. Khung Direction: Chọn lệnh From Left (chạy từ trái sang); From Top (chạy từ trên xuống); From Right (chạy từ phải sang)… Khung Speed: Chọn tốc độ chạy nhanh hay chậm … (Slow – chậm; Fast – nhanh; Very Slow – hơi chậm)… Ngoài ra để chạy từng chữ theo tốc độ đọc có thể thiết lập như sau: Vào Add Effect\Entrance\More Effect\ Trong vùng Moderate hãy chọn hiệu ứng Unfold hoặc Typewriter … Hướng dẫn kĩ thuật PowerPoint End Show Trên đài truyền hình ta thường thấy khi hết một chương trình các dòng chữ về đạo diễn, diễn viên …vv được chạy từ dưới lên vừa tầm đọc của người xem. Kĩ thuật thực hiện như sau Tạo nội dung các dòng chữ theo bố cục cụ thể vào Text box hoặc khung hình chữ nhật (Rectangle). Kéo khung chứa chữ xuống dưới Slide (ngoài vùng soạn thảo). Thiết lập hiệu ứng kiểu Exit và thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: … như sau: Khung Start: Chọn biểu tượng đồng hồ (After Previous). Thiết lập này sẽ cho phép các hiệu ứng sẽ chạy tuần tự nối tiếp nhau cho đến hết các thiết lập tự động cho các dòng chữ. Khung Direction: Chọn lệnh To top (hướng chữ di chuyển từ dưới lên trên) To Left (chạy từ trái sang); From Bottom (chạy từ trên xuống); To Right (chạy từ phải sang)… Khung Speed: Chọn tốc độ chạy nhanh hay chậm … (Slow – chậm; Fast – nhanh; Very Fast – Rất chậm; Very Slow – hơi chậm)… Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu chọn Very Fast – Rất chậm thì cũng không đạt được yêu cầu vì chữ vẫn chạy rất nhanh. Cách khắc phục là “Chuột phải” vào ngay hiệu ứng vừa mới chọn, tại menu ngữ cảnh hãy chọn lệnh tùy chọn và chọn lệnh Effect Options để thực hiện các tùy chọn theo hướng dẫn sau: Kĩ thuật về hiệu ứng PowerPoint thứ hai End Show Chọn hướng di chuyển Chọn nhạc đi kèm Tiếp theo chọn lệnh Timing để thiết lập tốc độ chạy theo ý muốn như sau đây (xem Slide tiếp theo) Bạn thấy khung mặc định chỉ có 5 chỉ số (số lớn nhất là 5 seconds) Và chỉ số chậm nhất này vẫn chạy Rất nhanh. Hãy nhập lại chỉ số VD Như vùng trám đen (30 seconds) Chỉ số càng cao thì tốc độ chạy Càng chậm. Hãy làm thử xem./. Trong khung Start nháy chuột vào dấu kiểm và chọn lệnh After Previous (chạy Theo chế độ tự động trượt) Nháy vào Slide Show để xem … Bạn thấy khung mặc định chỉ có 5 chỉ số (số lớn nhất là 5 seconds) Và chỉ số chậm nhất này vẫn chạy Rất nhanh. Hãy nhập lại chỉ số VD Như vùng trám đen (30 seconds) Chỉ số càng cao thì tốc độ chạy Càng chậm. Hãy làm thử xem./. Trong khung Start nháy chuột vào dấu kiểm và chọn lệnh After Previous (chạy Theo chế độ tự động trượt) Nháy vào Slide Show để xem … Đây là minh họa như cách hướng dẫn trên: Trên đài truyền hình ta thường thấy khi hết một chương trình các dòng chữ về đạo diễn, diễn viên …vv được chạy từ dưới lên vừa tầm đọc của người xem. Kĩ thuật thực hiện như sau Tạo nội dung các dòng chữ theo bố cục cụ thể vào Text box hoặc khung hình chữ nhật (Rectangle). Kéo khung chứa chữ xuống dưới Slide (ngoài vùng soạn thảo). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: … như sau: Khung Start: Chọn biểu tượng đồng hồ (After Previous). Thiết lập này sẽ cho phép các hiệu ứng sẽ chạy tuần tự nối tiếp nhau cho đến hết các thiết lập tự động cho các dòng chữ. Khung Direction: Chọn lệnh To top (hướng chữ di chuyển từ dưới lên trên) To Left (chạy từ trái sang); From Bottom (chạy từ trên xuống); To Right (chạy từ phải sang)… Khung Speed: Chọn tốc độ chạy nhanh hay chậm … (Slow – chậm; Fast – nhanh; Very Fast – Rất chậm; Very Slow – hơi chậm)… Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu chọn Very Fast – Rất chậm thì cũng không đạt được yêu cầu vì chữ vẫn chạy rất nhanh. Cách khắc phục là “Chuột phải” vào ngay hiệu ứng vừa mới chọn, tại menu ngữ cảnh hãy chọn lệnh tùy chọn Effect Options để thực hiện các tùy chọn theo hướng dẫn sau: Trong ví dụ minh họa này tôi đã thiết lập chạy chậm lại so với mặc định là 20 lần (90 seconds) tức là 01:30.0. Tốc độ bằng 1.5 phút. [...]... Thiết lập các hiệu ứng hoạt họa a Hiệu ứng thứ nhất: Chọn tất cả 11 Textbox các chữ cái độc lập là “NGOCKINH706” và thiết lập hiệu ứng → Custom Animation → Add Effect → Motion Paths → More Motion Paths → Bounce Right Tiếp tục chọn tất cả các đối tượng trên và thiết lập chế độ chạy tự động là: Start With Previous hoặc Start After Previous Khi đó ta được quỹ đạo chạy như hình sau: Nháy chọn vào đây và. .. sắp xếp các WordArt sẽ có thứ tự chồng và che khuất nhau khi tạo bóng đổ) Xem minh họa sau: Bước 2: Thiết lập độ dày nét vẽ và màu sắc Chọn đối tượng thứ 6 thiết lập: VD cho màu nên xanh để làm nổi bật đối tượng chính bằng cách: Chuột phải vào đối tượng và thực hiện như hình sau: Chọn màu Chọn nét Sản phẩm sẽ là Bước 3: Thiết lập độ dày nét vẽ và màu sắc Chọn từng đối tượng còn lại để thiết lập: Làm... thứ nhất theo thiết lập nét vẽ tăng dần và màu giữ nguyên VD như hình sau: Bước 4: Thiết lập Hiệu ứng hoạt họa Thiết lập từ đối tượng thứ 6 về đối tượng thứ nhất để có sự xuất hiện tuần tự khi đổ bóng Tất cả các đối tượng đều có 1 kiểu hoạt họa như nhau Ví dụ Chọn 1 đối tượng rồi thiết lập theo đường dẫn → Custom Animation → Add Effect → Entrance, → Fly In Khi đó có bảng sau 1 Nháy vào đây 2 Chọn... có các chữ cái còn lại Sắp các chữ cái vừa tạo thẳng theo hàng ngang (dùng lệnh Draw → Align or Distribute và lựa chọn các lệnh cho phù hợp) Từ Text Box “NGOCKINH706” tiếp tục nhân bản thêm một đối tượng nữa và thiết lập đối tượng mới này khác màu (VD màu vàng) Xem kết quả minh họa ở Sline sau: Kết quả minh họa cho bước 1 NGOCKINH706 N G O C K I N H 7 0 6 NGOCKINH706 Bước 2: Thiết lập các hiệu ứng. .. thuật hiệu ứng sau này) Đưa đối tượng 1 vào trung tâm của sline Xem kết quả minh họa ở Sline sau: Kĩ thuật 6: Ghép các đối tượng AutoShapes cho các hình ảnh quảng cáo vui… Sline Demo Bước 1: Dòng chữ “NGOCKINH” được thiết kế bằng cách ghép các đối tượng trong menu Insert, AutoShapes (tùy theo ý đồ, chủ đề mà bạn lựa chọn các đối tượng và ghép chúng cho phù hợp Xem hình Bước 2: Nhấn chọn toàn bộ các. .. người thiết kế Cuối cùng chọn toàn bộ dòng chữ màu vàng (ở ngoài khung soạn thảo) và sử dụng hiệu ứng vẽ quỹ đạo chuyển động đối tượng Motion Paths (xem hướng dẫn ở “Kĩ thuật 3”) để cho dòng chữ màu vàng này trùng khít lên dòng chữ màu trắng hoặc không trùng khít mà tạo đổ bóng … Xem minh họa sline tiếp theo Kĩ thuật 7: Phối hợp các hiệu ứng quỹ đạo chạy và điều chỉnh quỹ đạo chạy của đối tượng Sline Demo... Sắp xếp các đối tượng: Sắp xếp theo thứ tự sau đây Xếp đối tượng 5 lên trên đối tượng 6 và tuần tự để đối tượng thứ nhất lên trên cùng như hình minh họa sau: Chọn tất cả các đối tượng trên và thiết lập chế độ chạy tự động là: Start With Previous hoặc Start After Previous Trình chiếu để xem thử sản phẩm nha./ Kĩ thuật 3: Hiệu ứng tạo bóng đổ 3D Sline chạy thử Kĩ thuật 4: Hiệu ứng ghép chữ và đổi màu... tượng có các chữ màu vàng (phải tuân thủ các quy tắc trên để các đối tượng che khuất và đổ bóng đúng theo yêu cầu) Tiến hành xử lí đối tượng 2 (các chữ cái độc lập của dòng chữ “Motion Paths” để chúng kết hợp đúng cự li như đối tượng 1 (cần khả năng trùng khít để tạo ra dòng chữ đổ bóng 3D đẹp mắt) Chọn và kéo các đối tượng 2, 3, 4 ra ngoài sline (lưu ý không được làm sai lệch độ lớn, khoảng cách sẽ... bản để có các chữ cái còn lại Sắp các chữ cái vừa tạo thẳng theo hàng ngang (dùng lệnh Draw → Align or Distribute và lựa chọn các lệnh cho phù hợp) Từ 11 chữ cái mới tạo có thể thiết lập để mỗi chữ cái có một màu khác nhau Chọn tất cả 11 chữ cái mới tạo trên và kéo ra khỏi khung soạn thảo (có thể kéo lên phía trên của sline) Tiếp theo Text Box ban đầu là “NGOCKINH706” hãy thiết lập có màu đen và kéo ra... 2: Thiết lập các hiệu ứng cho “NGOCKINH706” a Đối với đối tượng “NGOCKINH706” màu trắng bạn hãy chọn một hiệu ứng tùy ý b Chọn tất cả các đối tượng là chữ cái và chọn một hiệu ứng chung (nên chọn hiệu ứng xuất hiện từng chữ để việc ghép chữ được tường minh hơn) trong bản chạy Demo tôi chọn hiệu ứng hoạt họa là → Custom Animation → Add Effect → Entrance, → More Effect …→ Flip Xem minh họa sau 1 2 3 . nội dung các dòng chữ theo bố cục cụ thể vào Text box hoặc khung hình chữ nhật (Rectangle). Kéo khung chứa chữ xuống dưới Slide (ngoài vùng soạn thảo). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung. người xem. Kĩ thuật thực hiện như sau Tạo nội dung các dòng chữ theo bố cục cụ thể vào Text box hoặc khung hình chữ nhật (Rectangle). Kéo khung chứa chữ xuống dưới Slide (ngoài vùng soạn thảo). Thiết. kĩ thuật PowerPoint 1 2 3 Minh họa End Show Để thiết lập hiệu ứng: Vào Add EffectEntrance rồi vào mục số 7 (Fly in). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: … như sau: Khung Start:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thiết lập các hiệu ứng PowerPoint khó và nâng cao, Hướng dẫn thiết lập các hiệu ứng PowerPoint khó và nâng cao, , Chương trình đường lên đỉnh Olimpia thường thấy một vài trang giới thiệu cách chơi, luật chơi bằng các trang PowerPoint và các hiệu ứng rất linh hoạt, tuần tự như: Hiệu ứng “cần ăng ten” thả xuống một bảng chạy chữ theo trình tự và các hình ảnh giới thiệu, Để thiết lập hiệu ứng: Vào Add EffectEntrance rồi vào mục số 7 (Fly in). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: … như sau: Khung Start: Chọn biểu tượng đồng hồ (After Previous). Thiết lập này sẽ cho phép các hiệu ứng sẽ chạy tuần tự nối tiếp nhau c, Để thiết lập hiệu ứng: Vào Add EffectEntrance rồi vào mục số 7 (Fly in). Tiếp tục thiết lập 3 chỉ số tại khung Modify: Fly in như sau: Khung Start: Chọn biểu tượng đồng hồ (After Previous). Thiết lập này sẽ cho phép các hiệu ứng sẽ chạy tuần tự nối tiếp n

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm