0

Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đại Lợi

57 427 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:55

Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đại Lợi [...]... tình hình hoàn thiện chính sách xk mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đại Lợi I Khái quát tình hình tổ chức và kinh doanh của công ty TNHH TM Đại Lợi 1 Lịch sử hình thành và phát triển: 1.1 Giới thiệu về công ty TNHH TM Đại Lợi Công ty đợc thành lập vào tháng 11/ 2001, trên cơ sở máy móc và công nghệ của Liên Xô nh là: Công nghệ ORTHODOX để chế biến chè đen Năm 2004, Công ty đợc cải tạo hoàn chỉnh và với... trạng chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi 3.1 Một số chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty 3.1.1 Chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần thay đổi mặt hàng xuất khẩu Trong thời gian qua cơ cấu giống chè của Công ty cha đợc hợp lý, sản lợng chè xanh còn chiếm tỉ trọng nhiều hơn sản lợng chè đen Điều này là bất hợp lý vì trên thị trờng thế giới sản lợng tiêu thụ chè đen là... sản xuất, nhà kinh doanh cũng nh các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm tạo ra sự liện kết chặt chẽ giữa các khâu với nhau làm cho ngành chè ngày một lớn mạnh, đuổi kịp các nớc công nghiệp lớn IV đánh giá chung về chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty tnhh thơng mại đại lợi 4.1 Những thành tựu đạt đợc khi áp dụng chính sách mặt hàng chè công ty TNHH TM Đại Lợi Khi có chính sách hỗ trợ tài chính. .. và Công ty TNHH TM Đại Lợi hoàn toàn có đủ điều kiện về tài chính để Công ty có thể đảm bảo sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu một cách ổn định trên thị trờng để đem lại lợi nhuận cao cho Công ty và đảm bảo nộp ngân sách nhà nớc 2.2.2 Uy tín của Công ty TNHH TM Đại Lợi trên thị trờng nớc ngoài Với bốn năm thành lập, cùng với nhiều khó khăn mà Công ty trải qua, đồng thời cũng thu hút đợc những thắng lợi. .. tình hình xuất khẩu hàng năm Thị trờng trọng điểm hiện nay của Công ty là bốn thị trờng chính bao gồm: ấn độ, Pakistan, Srilanka, Turkey, thu nhập của các nớc trên cũng tơng đối và ổn định, tuy vậy đây cũng là những thị trờng rất khó tính họ đòi hỏi chất lợng hàng hóa cao 2.4 Quyết định giá xuất khẩu Công ty TNHH TM Đại Lợi Là một Công ty chuyên sản xuất xuất khẩu mặt hàng chè nên Công ty đã áp... Công ty đã tạo đợc niềm tin với khách hàng Chính điều này đã làm tăng thêm sự tự tin trong Công ty, quyết tâm phấn đấu vơn lên, xây dựng Công ty ngày một vững mạnh để có thể đem lại thành công hơn nữa cho Công ty Mặt khác trang thiết bị của Công ty ngày càng đợc cải thiện phù hợp với nhu cầu trên thị trờng với chi phí thấp nhất có thể đạt đợc Công ty TNHH TM Đại Lợi là một Công ty chuyên sản xuất xuất. .. chủng loại mặt hàng chè xuất khẩu Ngoài việc xuất khẩu chè truyền thống thì hiện nay Công ty đang chuyển dần sang xuất khẩu mặt hàng chè có chất lợng cao hơn nên cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đã có những thay đổi tích cực 31 Chuyên đề tốt nghiệp THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Hiện nay Công ty đã và đang tìm thị trờng tiêu thụ để tạo điều kiện mở rộng sản xuất các loại chè có chất lợng cao Công ty đã đầu t... kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây đã không ngừng tăng trởng và ngày càng nâng cao thị phần của mình trên thị trờng và đời sống cán bộ công nhân viên đợc nâng cao II Thực trạng sản xuất xuất khẩu chè của Công ty TNHH TM Đại Lợi trong thời gian qua 2.1 Sản xuất chè : Nhận thức đợc tầm quan trọng của nguyên liệu chè búp tơi đối với kết quả sản xuất kinh doanh của ngành chè, Công ty luôn tập... triển công nghệ chế biến mặt hàng chè Chính sách phát triển khoa học công nghệ và tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công nghiệp là một trong những chính sách quan trọng của nớc Việt Nam nói chung cũng nh của Công ty Thơng mại Đại lợi nói riêng, trong đó phát triển khoa học công nghệ trong chế biến nông sản phẩm có vị trí quan trọng trong chính sách khoa học công nghệ Tuy vậy chất lợng chè của Công. .. thuận lợi cho Công ty TNHH TM Đại lợi Để góp phần phát triển mặt hàng chè xuất khẩu trong cả nớc, Công ty TNHH TM Đại lợi xây dựng mục tiêu phát triển đến năm 2010 nh sau: 30 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề tốt nghiệp Kim ngạch và tăng trởng xuất khẩu đến năm 2010 Năm Xuất khẩu Triệu USD Tăng trởng hàng năm 2005 1 2006 11,2 12% 2007 12,5 12% 2008 14 12% 2009 16 14% 2010 20 25% III Thực trạng chính 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đại Lợi, Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty TNHH TM Đại Lợi, , Vai trß cđa xt khÈu, Các hình thức xuất khẩu., Nghiên cứu thị trờng và lựa chọn bạn hàng. Lựa chọn bạn hàng, lựa chọn đối tác. Lựa chọn sản phẩm xuất khẩu:, Cung vỊ s¶n phÈm chÌ., Cầu về sản phẩm chè., Quy định về danh mục mặt hàng: Đánh giá hiện trạng và chính sách mặt hàng xuất khẩu. Những yêu cầu của hoạt động hữu hiệu., Mục tiêu của chính sách mặt hàng xuất khẩu. Các chính sách mặt hàng xuất khẩu. Chính sách đối với hàng hoá xuất khẩu:, VỊ gièng chÌ: VỊ canh t¸c : VỊ chÕ biÕn chÌ :, Khả năng về tài chính của Công ty TNHH TM Đại Lợi. Uy tín của Công ty TNHH TM Đại Lợi trên thị trờng nớc ngoài., Mặt hàng kinh doanh xuất khẩu của Công ty: STT Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty: Chỉ tiêu Quyết định giá xuất khẩu ở Công ty TNHH TM Đại Lợi., Mở rộng chủng loại mặt hàng chè xuất khẩu. Chính sách hỗ trợ xây dựng thơng hiệu và quảng bá mặt hàng chè., Những tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện chính sách., Chính sách đầu t chế biến chè xuất khẩu, Các chính sách đầu t chiều sâu cho mặt hàng chè xuất khẩu: Chính sách hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lợng chè xuất khẩu, Cỏc ch tiờu cht lng ca chố Theo TCVN 1454 83. Chính sách về vốn hỗ trợ xuất khẩu đối với mặt hàng chè mới.

Hình ảnh liên quan

Nhìn vào bảng 1 d−ới đây ta thấy cây chè có vùng sản xuất t−ơng đối rộng trên thế giới với khoảng 30 n−ớc trồng chè - Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty  TNHH TM Đại Lợi

h.

ìn vào bảng 1 d−ới đây ta thấy cây chè có vùng sản xuất t−ơng đối rộng trên thế giới với khoảng 30 n−ớc trồng chè Xem tại trang 15 của tài liệu.
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty: - Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty  TNHH TM Đại Lợi

1.4..

Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty: Xem tại trang 24 của tài liệu.
Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp qua các năm có chiều h−ớng tăng lên trong đó tổng  doanh thu năm 2003 so với năm 2002 là 5,6%, năm 2004 so với năm 2003 là  15,5% - Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty  TNHH TM Đại Lợi

h.

ận xét: Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp qua các năm có chiều h−ớng tăng lên trong đó tổng doanh thu năm 2003 so với năm 2002 là 5,6%, năm 2004 so với năm 2003 là 15,5% Xem tại trang 24 của tài liệu.
2.4. Quyết định giá xuất khẩu ở Công ty TNHH TM Đại Lợi. - Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty  TNHH TM Đại Lợi

2.4..

Quyết định giá xuất khẩu ở Công ty TNHH TM Đại Lợi Xem tại trang 28 của tài liệu.
Nguồn báo cáo tình hình xuất khẩu hàng năm. - Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của công ty  TNHH TM Đại Lợi

gu.

ồn báo cáo tình hình xuất khẩu hàng năm Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan