0

Báo cáo thực tập tổng hợp Ban quản lý khu kinh tế bình định

53 1,202 7
  • Báo cáo thực tập tổng hợp Ban quản lý khu kinh tế bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 20:03

LỜI MỞ ĐẦU  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với các địa phương trong cả nước, Bình Định đang nổ lực chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quyết định để đạt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra, phấn đấu đưa nền kinh tế tỉnh Bình Định phát triển nhanh và bền vững, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, bên cạnh việc tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Trong đó việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội, và các Khu công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra thì không thể thiếu công tác quản lý các hoạt động đầu tư ở các khu công nghiệp, khu kinh tế. Là sinh viên năm 3 trường đại học Quy Nhơn, em chọn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để thực tập.Được sự giúp đỡ của Ban Quản Lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đã giúp em hiểu rõ hơn về công tác quản lý các dự án của một cơ quan nhà nước. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đào Vũ Phương Linh và các anh, chị phòng Quản lý Đầu tư đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành đợt thực tập này. Do kiến thức còn hạn chế và kinh nghiệm còn ít, em mong thầy cô góp ý để bài làm hoàn thiện hơn.! Phần1: Giới thiệu chung về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định: Tên giao dịch: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Binh Dinh Economic Zone Administration Tên viết tắt: BEZA Trụ sở làm việc: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3646257 - 3846519 Fax: 056 3846616 Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn Website: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn hoặchttp://www.kktbinhdinh.vn 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ban quản lý khu kinh tế: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định được thành lập theo quyết định số 591/qđ-ttg ngày 07/5/2009 của thủ tướng chính phủ, trên cơ sở hợp nhất ban quản lý khu kinh tế nhơn hội và ban quản lý các khu công nghiệp bình định; ngày 09/7/2009 ubnd tỉnh bình định đã ban hành quyết định số 493/qđ-ubnd quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định. Theo đó, ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định là cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình định, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế nhơn hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế nhơn hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả của ban quản lý các khu công nghiệp (thành lập năm 1998) và ban quản lý khu kinh tế nhơn hội (thành lập năm 2005). Về phía các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 khu công nghiệp, trong đó có 02 khu công nghiệp đã được lấp đầy, bình quân hàng năm đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đối với khu kinh tế nhơn hội đã hình thành và tạo nên vóc dáng một khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - du lịch đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế nhơn hội là nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà. Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt ban quản lý khu kinh tế luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thành tích đó được các cấp, các ngành ghi nhận và năm 2011 đã được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen về những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc 1.2. Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế: Theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh Bình Định) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Cụ thể 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý dự án hạ tầng: (Theo Quyết định số 1074/QĐ-CTUBND ngày 21/5/2010 của UBND tỉnh Bình Định) Là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Ban Quản lý dự án hạ tầng có chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong công tác quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư đầu tư theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Về quản lý dự án: - Tổ chức thực hiện công tác lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư; theo dõi đôn đốc việc lập dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; - Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình; - Tổ chức lựa chọn tư vấn lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình; - Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công; - Đàm phán, thương thảo về nội dung, trình Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các nhà thầu; - Quản lý công tác giám sát thi công xây dựng công trình; - Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo các hợp đồng đã ký kết, trình Chủ đầu tư; - Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; - Giúp Chủ đầu tư lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. 2. Về quản lý các công trình hạ tầng sau thời gian bảo hành đưa vào khai thác sử dụng: - Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp; - Quản lý, khai thác công trình Trạm xử lý nước thải tập trung và các công trình khác được giao. 3. Các nhiệm vụ khác: - Thực hiện một phần hoặc toàn bộ công tác tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định; - Tham gia phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án được giao quản lý dự án; - Giúp Chủ đầu tư báo cáo giám sát đầu tư cho các cơ quan chức năng theo duy định. 4. Được phân bổ chi phí quản lý dự án theo định mức; kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình và có trách nhiệm quản lý sử dụng theo quy định. 5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan. 6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do UBND tỉnh hoặc Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: (Theo Quyết định số 2998/QĐ-CTUBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định) Là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khu kinh tế tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các tổ chức, hộ gia định, cá nhân thuộc diện giải tỏa trong khu quy hoạch để xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp Phú Tài, khu công nghiệp Long Mỹ và các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Nhiệm vụ, quyền hạn: - Lập kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội và khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. - Lập dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư báo cá Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn và tổ chức thực hiện theo kinh phí được phân bổ. - Tổ chức kiểm kê, lập và báo cáo với Hội đồng bồi thường xem xét thống nhất để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. - Căn cứ phương án được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn kinh phí được phân bổ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. - Căn cứ phương án bố trí đất tái định cư được UBND tỉnh phê duyệt và quyết định giao lại đất của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (đối với đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội), phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng. - Lập thủ tục bàn giao mặt bằng cho các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp những phần diện tích đất đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để quản lý và xây dựng theo quy hoạch. - Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường có liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp xây cất lấn chiếm trái phép đất đai trong khu vực đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa lập thủ tục giao cho đơn vị khác quản lý theo quy định. - Phối hợp thực hiện công tác tiếp dân và đề xuất với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng khu kinh tế giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các khu vực được giao thực hiện nhiệm vụ. - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đề xuất, kiến nghị với Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để trình cấp có thẩm quyền quyết định về cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp. - Là bộ phận thường trực của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu kinh tế - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do UBND tỉnh hoặc Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hãn của Ban. Quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định; ngày 09/7/2009 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 493/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Theo đó, Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thành lập năm 1998) và Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (thành lập năm 2005). Về phía các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 khu công nghiệp, trong đó có 02 khu công nghiệp đã được lấp đầy, bình quân hàng năm đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đối với Khu kinh tế Nhơn Hội đã hình thành và tạo nên vóc dáng một khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - du lịch đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế Nhơn Hội là nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà. Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt Ban Quản lý Khu kinh tế luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thành tích đó được các cấp, các ngành ghi nhận và năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1.3.Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp trong khu kinh tế nhơn hội, tỉnh Bình Định: 1.3.1.Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp trong khu kinh tế nhơn hội, tỉnh Bình Định: (Trường hợp dự án thuê lại đất của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp:bảng 1.1) TT TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC Văn bản QPPL liên quan Thời gian giải quyết tối đa Cơ quan giải quyết ĐĂNG KÝ KINH DOANH Tổ chức, cá nhân trong nước thành lập doanh nghiệp để đầu tư trong Khu kinh tế lập thủ tục đề nghị đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 05 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh theo cơ chế “một cửa liên thông” I CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Nhà đầu tư tìm hiểu quy hoạch Khu Công nghiệp, chính sách đầu tư vào các Khu Công nghiệp trong Khu kinh tế để quyết định đầu tư và chọn vị trí phù hợp Công ty phát triển hạ tầng; Ban Quản lý Khu kinh tế (P.Quản lý Đầu tư) hoặc truy cập địa chỉ www.kkt binhdinh.vn với quy hoạch ngành nghề sẽ đầu tư. - Nhà đầu tư làm việc thống nhất với Công ty phát triển hạ tầng về diện tích thuê đầu tư, giá thuê lại đất, phương thức thanh toán, các dịch vụ khác. - Ký hợp đồng giữ chỗ với Công ty phát triển hạ tầng, thỏa thuận tiền đặt cọc giữ chỗ. Hợp đồng giữ chỗ do Công ty phát triển hạ tầng và nhà đầu tư thỏa thuận. Công ty phát triển hạ tầng Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư kèm xác nhận hoặc hợp đồng của Công ty đầu tư hạ tầng gửi Ban Quản lý Khu kinh tế. - Giấy đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế + Trường hợp đề xuất dự án đầu tư phù hợp Quy hoạch và quy định của UBND tỉnh, Ban Quản lý cấp chấp thuận chủ trương đầu tư. + Trường hợp đề xuất dự án đầu tư chưa phù hợp, Ban Quản lý có văn bản xin ý kiến của - Quy hoạch Khu Công nghiệp và Điều lệ quản lý xây dựng KCN; Quy hoạch khu chức năng; Quy định của tỉnh Bình Định. 06 ngày 03 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản xin ý kiến. UBND tỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà đầu tư lập hồ sơ đăng ký hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu kinh tế. NĐ 108/2006/NĐ-CP, QĐ 1088/2006/QĐ- BKH Nhà đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư: - Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư; - Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư; Nếu hồ sơ không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty phát triển hạ tầng hoàn lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư. Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; NĐ 88/2006/NĐ-CP; NĐ 108/2006/NĐ-CP, QĐ 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 05 ngày 15 ngày (Không kể thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ) 03 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế Công ty phát triển hạ tầng I THỰC HIỆN SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Chủ đầu tư lập QHCT dự án gửi Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định, phê duyệt (chỉ áp dụng đối với dự án sử dụng đất từ 5ha trở lên) 15 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng; lập các hồ sơ kèm dự án gửi các cơ quan chức năng: a. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Dự án thuộc danh mục 3) b. Thiết kế cơ sở của dự án. c. Chủ đầu tư tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư d. Báo cáo đánh giá tác - Nghị định 46/2012/NĐ-CP - Nghị định 12/2009/NĐ-CP; 112/2009/NĐ-CP; Thông tư 19/2009/TT- BXD Nghị định 12/2009/NĐ- CP; Thông tư 03/2009/TT-BXD Nghị định 29/2011/NĐ- CP; Thông tư 26/2011/TT-BTNMT 7 ngày 20 ngày (nhóm A) 15 ngày (nhóm B) 10 ngày (nhóm C) 30 ngày 25 ngày 5 ngày Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Bộ Xây dựng: nhóm A BQL KKT: nhóm B; C Chủ đầu tư giao bộ phận chuyên môn của mình thẩm định trước khi phê duyệt Bộ TNMT Ban Quản lý Khu kinh tế [...]... thành hoànBan Quản lý Khu kinh tế, Công ty Phát triển hạ tầng; Cục thuế tỉnh, Cục Nhà đầu tư lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư gửi gian Ban Quản lý Khu kinh không qu kinh tế; Cục thuế tế, Cục thuế tỉnh để theo 06 dõi, tổng hợp 9 Thống kê Trong thờiChủ đầu tư gửi sau Ban Quản lý Khu thángtỉnh để theo dõi, khitổng hợp xây dựng công trình 1.3.2: Quy trình đầu tư vào các khu chức năng trong khu kinh tế nhơn... 03 ngày đất trên thực địa và trao Giấy Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp địa phương chứng nhận quyền sử dụng đất Chủ đầu tư lập hồNghị định 4 07 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế sơ đề nghị Ban6 4/2012/NĐ-CP; Quản lý Khu kinh tếThông tư cấp Giấy phép xây10/2012/TT-BXD dựng của Bộ Xây dựng Chủ đầu tư triển khai thi công xây kinh tế phối hợp giám dựng 5 Báo Ban Quản lý Khu sát các công trình ngầm công trình... triển khu kin Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng và phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn Quy hoạch chung đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên, có nhiều nhà đầu tư tha tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng từng khu riêng biệt hoặc khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn liền vớ khu kinh doanh... nghị đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu CẤP GIẤY I CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Nhà đầu tư tìm hiểu Ban Quản lý Khu kinh tế Quy hoạch các khu (Phòng Quản lý Đầu tư) chức năng Khu kinh hoặc truy cập địa chỉ tế, chính sách đầu tư www.kktbinhdinh.vn để quyết định đầu tư và chọn vị trí phù hợp với quy hoạch và quy mô dự án Nhà đầu tư đề nghị- Giấy đề nghị chấp Ban Quản lý Khuthuận chủ trương kinh tế chấp... Trường hợp đề- Quy hoạch chung06 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế xuất dự án đầu t Khu kinh tế; Quy phù hợp Quy hoạchhoạch ngành hàng; và quy định củaDanh mục lĩnh vực03 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế UBND có văn bản xin ý kiến tỉnh, Ban ầu tư có điều kiện; Quản lý cấp thỏaQuy thuận địa điểm UBND + Trường hợp đềĐịnh định của tỉnh Bình xuất dự án đầu tư chưa phù hợp, Ban Quản lý có văn bản xin ý kiến của... ngày từ khi Chủ đầu tư gửi Ban báo chính thức hoạt hoàn thành Quản lý Khu kinh tế; động dự án Chủ đầu tư lập báo Trong thời Thống kê Chủ đầu tư gửi Ban cáo thực hiện vốn gian không Quản lý Khu kinh tế; đầu tư 0 Cục thuế tỉnh, Cục quá 06 tháng Cục thuế tỉnh để theo sau khi xây dựng công trình 1.4 Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm có: 1.4.1Các tổ chức hành chính: - Văn phòng Ban; - Thanh tra; dõi, tổng... đất mới Tiến hành bàn giao đất 2 03 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Giấy chứng nhận quyền với Công ty Phát sử dụng đất Chủ đầu tư lập hồ sơ đềNghị định 64/2012/NĐ-07 ngày 3 trên thực địa và trao triển hạ tầng Ban Quản lý Khu nghị cấp Giấy phép xâyCP; kinh tế dựng Thông 10/2012/TT-BXD tư của Bộ Xây dựng Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công Khu kinh tế phối trình theo Quy hoạch, hợp Công... tại các Khu chức năng trong Khu kinh tế - Tổ chức khảo sát địa hình và lập QHCT 1/2000 Khu Đô thị mới Nhơn Hội - Tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt: Điều chỉnh cục bộ QHCT KKT (bổ sung DA phong điện núi PM); Điều chỉnh QHCT 1/2000 Khu Du lịch Hải Giang; QHCT 1/500 Khu du lịch Dviews resort - Tổ chức thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền: QHCT 1/50 0Khu TĐC Nhơn... đất một lần và giao đất hàng năm, 5 năm để Trưởng ban trình cơ quan có thẩm quyền phê đảm yêu cầu phát triển của khu kinh tế, các khu công nghiệp.Theo dõi, quản lý việc khai thác tài nguyê sản Phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương theo dõi tình hình, hỗ trợ, đôn đốc và phối hợp triể bù, giải tỏa cho các dự án đầu tư tại khu kinh tế, các khu công nghiệp theo đúng tiến độ, báo cáo lãn quản... Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tại khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ; 1.4.2 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: - Ban Quản lý dự án hạ tầng; - Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; Phần 2 Thực trạng kế hoạch và đầu tư tại đơn vị: 2.1 Tình hình thực tế về công tác kế hoạch của BQL: 2.1.1 Hệ thống kế hoạch của BQL: Có kế hoạch và chủ động tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân . tỉnh hoặc Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hãn của Ban. Quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình. của ban quản lý khu kinh tế: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định được thành lập theo quyết định số 591/qđ-ttg ngày 07/5/2009 của thủ tướng chính phủ, trên cơ sở hợp nhất ban quản lý khu kinh. chung Khu kinh tế; Quy hoạch ngành hàng; Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Quy định của UBND tỉnh Bình Định. 06 ngày 03 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp Ban quản lý khu kinh tế bình định, Báo cáo thực tập tổng hợp Ban quản lý khu kinh tế bình định,

Từ khóa liên quan