0

Thử nghiệm thương mại điện tử trong kinh doanh một số sản phẩm văn hóa

46 405 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:51

Thử nghiệm thương mại điện tử trong kinh doanh một số sản phẩm văn hóa [...]... truyện ngắn, các tác phẩm mỹ thuật e Báo cáo kết quả, đánh giá khả năng kinh doanh 3 Phân tích mô hình kinh doanh TMĐT trong kinh doanh sản phẩm văn hóa Việc thể nghiệm thơng mại điện tử tập trung vào 2 loại sản phẩm văn hoá có tính đặc thùvăn học và mỹ thuật: - Đối với văn học là hình thức thể nghiệm kinh doanh dung liệu, các công đoạn mua bán đợc thực hiện trực tiếp trên mạng Trong phạm vi của đề... lực con ngời Hiện nay ở Việt Nam đã có một số các doanh nghiệp đã phát triển thơng mại điện tử trong kinh doanh nh Website thơng mại điện tử của phòng Thơng mại Công nghiệp Việt Nam hay Nhà sách tiền phong kinh doanh một số các sản phẩm văn hoá nh sách, truyện Nhng các kỹ thuật của Website hiện nay vẫn chỉ mang hình thức quảng cáo các sản phẩm Các giao dịch thơng mại diễn ra trên mạng vẫn còn rất đơn... thế giới thơng mại điện tử vì thơng mại điện tử là phơng tiện hữu hiệu nhất để mua bán các sản phẩm văn hoá phi vật thể và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm văn hoá vật thể đơn chiếc Trong điều kiện của thời đại thông tin, hình thức kinh doanh trên mạng đang mở ra cơ hội lớn cho việc mua bán các sản phẩm văn hoá: Đối với các sản phẩm phi vật thể nh văn học, âm nhạc, phim, báo chí, xuất bản phẩm có thể... ngời mua và ngời bán - Việc thể nghiệm thơng mại điện tử chỉ áp dụng với 2 loại sản phẩm văn hóa đặc thù trên, nhng hệ thống cần đợc mô hình hóa chung cho quy trình kinh doanh tất cả sản phẩm a Mô hình kinh doanh Máy PC của khách hàng Website Quản lý Website TMĐT Nhà cung cấp sản phẩm Cổng thanh toán điện tử Trong mô hình trên, theo thiết kế, Trung tâm thông tin bộ thơng mại đóng vai trò là trung tâm... Khái niệm về sản phẩm văn hoá Sản phẩm văn hoásản phẩm đem đến giá trị tinh thần cho xã hội, về hình thức đợc chia làm 2 loại vật thể nh mỹ thuật, đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ loại phi vật thể nh văn học, âm nhạc, điện ảnh, sách báo, bí quyết nghề nghiệp Sản phẩm văn hoá có giá trị đặc biệt trong thời đạo kinh tế trí thức, khi mà giá trị tinh thần là giá trị cơ bản của sản phẩm Sản phẩm văn hoá có... lựa chọn mua hàng hóa và dịch vụ - Cùng một lúc tiếp cận với nhiều nhà cung cấp, cả trong và ngoài nớc - Giảm bớt trung gian - Tiếp cận với nhiều nguồn văn hoá và tri thức của thế giới để cải thiện chất lợng cuộc sống 26 2 Mục tiêu của đề tài Bớc đầu thử nghệm qui trình công nghệ kinh doanh sản phẩm văn hoá trên mạng.Tổ chức kinh doanh 2 loại sản phẩm văn hoá đặc thù: văn học (sản phẩm văn hoá phi vật... đợc một số sản phẩm từ PGP Các sản phẩm này bao gồm PGP Personal Privacy cho mã hoá th điện tử và các tệp mà bạn muốn trao đổi Về mặt lý thuyết PGP có thể dễ dàng sử dụng trong thơng mại điện tử Bạn có thể nhận đợc một khoá riêng mà không cần sử dụng một giấy chứng nhận thẩm quyền, bạn thậm chí cũng không cần một trình duyệt để tạo dựng một thông điệp đợc mã hoá mà chỉ cần một chơng trình th điện tử. .. tài: Sản phẩm văn hoásản phẩm đem đến giá trị tinh thần cho xã hội, về hình thức đợc chia làm 2 loại: loại vật thể nh mỹ thuật, đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ ; loại phi vật thể nh văn học, âm nhạc, điện ảnh, sách báo, bí quyết nghề nghiệp Sản phẩm văn hoá có giá trị đặc biệt trong thời đại kinh tế trí thức, khi mà giá trị tinh thần là giá trị cơ bản của sản phẩm Sản phẩm văn hoá có giá trị đặc biệt trong. .. Sản phẩm văn hoá có giá trị đặc biệt trong thế giới thơng mại vì thơng mại điện tử là phơng tiện hữu hiệu nhất để mua bán các sản phẩm văn hoá phi vật thể và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm văn hoá vật thể đơn chiếc 2 Vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng Vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng là một trong những vấn đề nóng hổi trong hoạt động thực tiễn của Thơng mại điện tử Liệu khách hàng có tin tởng khi thực... thể, mỹ thuật (sản phẩm văn hoá vật thể đơn chiếc) Các công việc thực hiện cụ thể : a Thiết kế và xây dựng hệ thống thơng mại điện tử phục vụ các hoạt động mua bán qua mạng b Thiết kế WEBsite mỹ thuật.Giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu c Thiết kế WEBsite Văn học Giới thiệu CSDL văn học Việt Nam có danh mục, trích đoạn, hoặc tóm tắt nội dung d Triển khai thử nghiệm kinh doanh một số sản phẩm tiêu biểu 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thử nghiệm thương mại điện tử trong kinh doanh một số sản phẩm văn hóa, Thử nghiệm thương mại điện tử trong kinh doanh một số sản phẩm văn hóa, , Giải pháp thơng mại điện tử của Microsoft Corp, Giải pháp thơng mại điện tử của IBM, Trong n−íc: Trªn thÕ giíi:, Vấn đề các cơ chế mã hoá, Chứng chỉ số hoá Một số giao thức bảo mật thông dụng 1. Cơ chế bảo mật SSL Secure Socket Layer, 2. Cơ chế bảo mật PGP, 3. Cơ chế bảo mật SET, Vấn đề thanh toán trong thơng mại điện tử 1. Thẻ tín dụng, 2. Định danh hay ID số hoá Digital identificator 3. Xe mua hàng điện tử, Các bộ sử lý giao dịch, Lý do chọn đề tài:, Mô hình kinh doanh Quy trình mua hàng đối với khách hàng Quy trình quản lý kho hàng, KÕt qu¶ thư nghiƯm

Từ khóa liên quan