Thảo luận môn Giải phẫu học: Phân khu phúc mạc và các đường vào hậu cung mạc nối ĐH Y dược Thái Nguyên

10 1.4K 0
Thảo luận môn Giải phẫu học: Phân khu phúc mạc và các đường vào hậu cung mạc nối  ĐH Y dược Thái Nguyên

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thảo luận môn Giải phẫu học: Phân khu phúc mạc và các đường vào hậu cung mạc nối trình bày những thông tin tổng quan về phúc mạc, phân biệt ổ bụng và ổ phúc mạc, phân biệt phúc mạc thành và phúc mạc tạng, phân khu ổ phúc mạc, thành phần và đường vào hậu cung mạc nối. Với các bạn chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu hữu ích. TR NG: ĐH Y D C THÁI NGUYÊNƯỜ ƯỢ MÔN: Gi I PH U H CẢ Ẫ Ọ CHÀO M NG TH Y CÔ VÀ CÁC B NỪ Ầ Ạ THẢO LUẬN Phân khu phú c mạc và các đường vào hậu cung mạc nối Nhóm 1 1. Đại cương * Phúc m cạ - Là 1 màng thanh m c ạ tr n láng, óng ánh.ơ - Bao b c toàn b h ọ ộ ệ tiêu hóa, 1 ph n h ầ ệ ni u d c.ệ ụ 1. Đại cương Phân biệt b ngổ ụ Là khoang kí n gi i h n b i ớ ạ ở thành b ng-c hoành- áy ụ ơ đ ch u.ậ Ch a các t ng và c phúc ứ ạ ả m cạ phúc m cổ ạ Là khoang kí n (nam) n m ằ trong b ng, gi i h n b i lá ổ ụ ớ ạ ở phúc m c. BT thì các lá thành ạ áp sát vào nhau. Phân biệt: Phúc mạc thành và phúc mạc tạng Tạng trong ổ phúc mạc- Tạng trong phúc mạc- Tạng ngoài phúc mạc- Tạng bị thành hóa- Tạng dưới thanh mạc Cấu trúc: túi cùng- hố- nếp- ngách

Ngày đăng: 11/10/2014, 09:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan