Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành powerpoint (chuẩn)

10 16.8K 114
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành powerpoint (chuẩn)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MS – POWERPOINTCâu 1: PowerPoint có thể làm những gì?A.Tạo các bài trình diễn trên màn hìnhB.In các overhead màu hoặc trắng đenC.Tạo các handout cho khách dự hội thảoD.Tất cả các phương án trên.Câu 2: Để khởi động Powerpoint, ta thực hiện:A.Start All Program Microsoft Office Microsoft PowerpointB.Start All Program Accessories Microsoft PowerpointC.Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Powerpoint

. án trên. Câu 9: Trong Powerpoint, muốn xoá 1 slide, ta dùng lệnh nào sau đây: A. Edit Delete Slide B. File Delete Slide C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và C đều sai Câu 10: Trong Powerpoint. Slide Master? Câu 43: Trong Powerpoint để muốn thêm một hiệu ứng nhạc hay âm thanh, ta thực hiện: A. Insert Movies and sounds B. Insert Diagram C. Insert Object D. Câu B và C đều sai Câu 44: Trong Powerpoint. hyperlink sau đó thực hiện: A. Insert Hyperlink B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + K C. Insert Object D. Câu A và B đều đúng Câu 45: Trong Powerpoint để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện: A.

Ngày đăng: 30/09/2014, 20:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan